Заклади освіти України

Вузи в Вінниці

Київський Інститут Бізнесу тa Технологій (КБIТ)
Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
Вінницький національний технічний університет .(ВНТУ)
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Вінницький державний аграрний університет (ВНАУ)
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова (ВНМУ)
Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (ВІЕ-ТНЕУ)
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (ВТЕІ КНТУ)

Вузи в Дніпрі

Національна академія державного управління при Президентові України
Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ)
Криворізький технічний університет
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (ПДАБА)
Український державний хіміко-технологічний університет
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпродзержинський державний технічний університет
Дніпропетровський університет економіки та права
Міжрегіональна академія бізнесу і права ім. Кручиніної
Академія митної служби України
Дніпропетровський гуманітарний університет
Дніпропетровська державна медична академія
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дніпропетровський медичний інститут народної медицини
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України
Інститут підприємництва “Стратегія”
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Дніпропетровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Національний гірничий університет
Сучасна гуманітарна академія Дніпропетровський центр доступу
Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ІНСО ПДАБА)
Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” (НДУ ВШЕ)
Криворізький факультет ДДУВС

Вузи в Донецьку

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Приазовський державний технічний університет
Слов’янський державний педагогічний університет
Донбаська державна академія будівництва і архітектури
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту
Донецький інститут туристичного бізнесу
Міжрегіональна академія бізнесу і права ім. Кручиніної
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Горлівський автомобільний-дорожній інститут Донецького національного технічного університету
Гуманітарний інститут Донецького національного університету
Донецький університет економіки та права
Донецький юридичний інститут МВС України
Краматорський економіко-гуманітарний інститут
Приватний вищий навчальний заклад “Макіївський економіко-гуманітарний інститут”
Маріупольський державний гуманітарний університет
Донецька Академія автомобільного транспорту (ДААТ)
Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” (НДУ ВШЕ)

Вузи в Житомирі

Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Українська академія бізнесу та підприємництва
Житомирський державний університет ім.Івана Франка
Житомирський державний технологічний університет
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
Університет “Україна”, Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Житомирський інститут медсестринства

Вузи в Запоріжжі

Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Бердянський державний педагогічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Запорізький національний технічний університет
Запорізький державний медичний університет
Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Таврійський державний агротехнічний університет
Класичний приватний університет
Міжрегіональна академія бізнесу і права ім. Кручиніної
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Запорізька філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

Вузи в Івано-Франківську

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
“Інститут управління природними ресурсами” Університету економіки та права “КРОК”
Інститут менеджменту та економіки “Галицька академія”
Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету

Вузи в Києві

Університет економіки і права “КРОК”
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”
Національний авіаційний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний аграрний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний лінгвістичний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Київський національний університет технологій та дизайну
Медичний інститут Української Асоціації Народної Медицини
Київський національний торговельно-економічний університет
Національний університет фізичного виховання і спорту Украіни
Національний транспортний університет
Національний університет харчових технологій
Київський університет права НАН України
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Білоцерківський державний аграрний університет
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Національна музична академія імені П. І. Чайковського
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний університет державної податкової cлужби України
Українська академія бізнесу та підприємництва
Київська державна академія водного транспорту
Академія муніципального управління
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Міжнародний Соломонів університет
Університет сучасних знань
Київський славістичний університет
Київський університет туризму, економіки і права
Міжнародний університет фінансів
Міжнародний християнський університет-Київ
Національна академія управління
Академія адвокатури України (Інститут адвокатури при Київському університеті ім. Т.Шевченка)
Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України
Міжрегіональна академія управління персоналом
Київський гуманітарний інститут
Україно-американський інститут “Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні
Інститут підготовки кадрів промисловості України
Київський економічний інститут менеджменту
Київське державне вище музичне училище ім. Р.М. Глієра
Інститут Реклами
Інститут туризму Федерації професійних спілок України
Український фінансово-економічний інститут
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Інститут екології, економіки і права
Київський національний університет культури і мистецтв
Інститут міжнародних відносин при університеті ім. Т. Г. Шевченка
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Державна академія статистики, обліку та аудиту
Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Київський університет ринкових відносин
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Київський бізнес-інститут при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”
Інститут інтелектуальної власності і права
Національна академія Служби безпеки України
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут екології та медицини
Державний інститут підготовки кадрів
Міжнародний інститут моди і дизайну КАПМ
Київський міжнародний університет
Київський державний економіко-технологічний университет транспорту
ЧВНЗ “Міжнародний інститут бізнесу”
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв ім. Л.І. Утьосова
Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” (НДУ ВШЕ)
Російський Державний Гуманітарний університет (м. Москва)
Міжнародний інститут економіки і права (МІЕП)

Вузи в Кіровограді

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету “Україна”
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
Кіровоградський державний технічний університет
Державна льотна академія України
Кіровоградський інститут комерції
Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”
Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

Вузи в Луганську

Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Луганський національний аграрний університет
Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
Луганський державний медичний університет
Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля
Донбаський державний технічний університет
Міжрегіональна академія бізнесу і права ім. Кручиніної
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. І. Даля
Приватний вищий навчальний заклад Вища школа бізнесу – інститут економіки та менеджменту

Вузи в Луцьку

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Луганський державний інститут культури і мистецтв
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В.І. Даля
Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Волинський інститут економіки та менеджменту
Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”
Приватний вищий навчальний заклад Луцький гуманітарний університет

Вузи у Львові

Національна академія державного управління при Президентові України
Львівська національна академія мистецтв
Львівський національний університет імені І.Я.Франка
Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України
Національний університет “Львівська політехніка”
Український католицький університет
Українська академія друкарства
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка
Львівська комерційна академія
Львівський інститут менеджменту
Львівський навчально-науковий інститут ЗДУ
Львівський національний аграрний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський університет бізнесу та права
Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Університет “Львівський Ставропіґіон”
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
ТЗОВ”Львівський медичний інститут”
Львівський інститут економіки і туризму
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Прикарпатський інститут імені Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом
Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехника”

Вузи в Миколаєві

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету “Україна”
Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського
Міжрегіональна академія бізнесу і права ім. Кручиніної
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету “Україна”

Вузи в Одесі

Національна академія державного управління при Президентові України
Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеська національна морська академія
Одеська державна академія будівництва і архітектури
Одеська державна академія холоду
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеський державний екологічний університет
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Одеський державний університет внутрішніх справ
Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” (НДУ ВШЕ)

Вузи у Полтаві

Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Українська медична стоматологічна академія
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський університет економіки та торгівлі
Полтавський факультет Київського національного університету культури і мистецтв
Філія Московської академії економіки і права
Академія розвитку гуманітарної освіти

Вузи в Рівному

Національний університет водного господарства та природокористування
Міжнародний приватний вищий навчальний заклад “Економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука”
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету “Україна”
Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету
Рівненський інститут Київського університету права НАН України

Вузи в Сумах

Сумський національний аграрний університет
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сумський державний університет
Українська академія банківської справи
Глухівський державний педагогічний університет

Вузи в Тернополі

Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола
Тернопільська філія Европейського університету

Вузи в Ужгороді

Мукачівський технологічний інститут
Ужгородський національний університет
Закарпатський державний університет
Закарпатський угорський педагогічний інститут імені Ференця Ракоці ІІ
Мукачівський державний університет

Вузи в Харкові

Національна академія державного управління при Президентові України
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Харківский національний автомобільно-дорожній університет
Приватний вищий навчальний заклад “Харківський соціально-економічний інститут”
Харківська державна академія міського господарства
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Харківський національний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
Харківський національний економічний університет
Харківський університет повітряних сил
Харківська державна зооветеринарна академія
Харківська державна академія культури
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
Харківський державний медичний університет
Харківська національна академія міського господарства
Міжнародний Слов’янський університет (Харків)
Міжнародний Соломонів університет (Східноукраїнська філія)
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Харківський національний медичний університет
Українська державна академія залізничного транспорту
Харкiвська державна академiя культури
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України
Університет цивільного захисту України
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Харківська державна зооветеринарна академія
Академія внутрішніх військ МВС України
ПВНЗ Інститут сходознавства і міжнародних відносин “Харківський Колегіум”
Міжнародний слов’янський університет
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого
Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” (НДУ ВШЕ)

Вузи в Херсоні

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету “Україна”
Херсонський державний університет
Міжнародний університет бізнесу та права
Херсонський державний аграрний університет
Херсонський економічно-правовий інститут
Херсонський державний морський інститут

Вузи в Хмельницькому

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Подільський державний аграрно-технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Хмельницький інститут соціальних технологій Міжнародного університету розвитку людини “Україна”
Хмельницький інститут конструювання, моделювання швейних виробів
Університет економіки і підприємництва

Вузи в Черкасах

Київський Інститут Бізнесу та Технологій
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Східноєвропейський університет економіки та менеджменту
Уманський державний аграрний університет
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаська філія Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського

Вузи в Чернівцях

Буковинський державний медичний університет
Буковинська державна фінансова академія
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Буковинський університет

Вузи в Чернігові

Українська академія бізнесу та підприємництва
Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя
Чернігівський державний технологічний університет
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Українсько-Російський інститут (філія) Московського державного відкритого університетуComments are closed.


Мобільне меню