З кейсу «Книга – джерело інтелектуальної свободи»

image001Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук  отримав респектабельні книжкові видання, подаровані нашій книгозбірні авторами та українськими видавництвами. Сподіваємося, що вони будуть надзвичайно цікавими та корисними аудиторії практиків, які опікуються архітектурою й міським середовищем, його культурною спадщиною як живим організмом.

«… із самої природи людського єства виникає порядок.

 Його неможливо «створити», він існує по інший бік речей

 і проявляється, коли людина дозволяє йому проявитися»

К. Александер

  1. Александер К. Як будувати на віки. Архітектура поза часом / К. Александер ; пер. з англ. Миколи Климчука. – Київ : Основи, 2020. – 464 с.

Ця книга – одне з найбільш важливих видань ХХ століття, що пропонує радикально новий підхід до архітектури, проєктування простору та міського планування. У центрі уваги автора – людина, а не архітектор, спосіб використання будинку, а не його зовнішній вигляд. Александер показує, як теорія архітектури тісно вплетена в саму природу людини: чому нам так приємно гуляти вулицями середньовічних міст? Бо їх будували не архітектори, а звичайні люди.

  1. Харковенко Р. Формування та систематизація державного обліку пам’яток культурної спадщини в Україні (1991 – 2017 рр.) : монографія / Центр пам’яткознавства НАН України, Українське товариство охорони пам`яток історії та культури, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАККІМ, 2019. – 160 с.

У монографії показано місце і роль обліку пам’яток в системі охорони культурної спадщини України, здійснено аналіз еволюції обліку пам’яток в різні історичні періоди України, а також запропоновано основні напрямки його розвитку, надано рекомендації працівникам структурних підрозділів у сфері охорони культурної спадщини на всіх рівнях.

Рекомендовано для музеєзнавців, істориків, науковців та широкого кола зацікавленої читацької аудиторії.

  1. image002Прищенко С. В. Кольорознавство : навч. посібник / С. В. Прищенко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Кондор, 2018. – 436 с. : 32 іл.

У посібнику подано закони колористики та принципи роботи з комп’ютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого мислення.

Узагальнено світовий науковий досвід вивчення кольору, висвітлено значення кольору у нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття. Проаналізовано використання кольору в декоративно-прикладному, образотворчому мистецтві, дизайні та рекламі. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами комп’ютерних технологій.

Рекомендовано викладачам, студентам, дизайнерам, архітекторам, художникам, культурологам і мистецтвознавцям, менеджерам соціокультурної діяльності.

  1. Кійко С. В. Німецько-український термінологічний словник архітектури і будівництва : близько 7000 термінів і терміносполук / С. В. Кійко, Є. С. Пинтюк. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 144 с.

Запрошуємо до перегляду представлених книжкових новинок, що сприятимуть вашому інтелектуальному і фаховому зростанню.


Мобільне меню