Визнаний флагман української етнічної педагогіки

25 червня виповнюється 90 років від дня народження Мирослава Гнатовича Стельмаховича, українського філолога, доктора педагогічних наук. Мирославу Стельмаховичу належить визначна роль у глибинному дослідженні української етнопедагогіки та традиційного родинного виховання. Вченим, починаючи з 1988 року, започатковано рух за відродження й розвиток автентичної української педагогіки й шкільництва на засадах національної педагогічної культури рідного народу, започатковано вивчення українського народознавства в школі.

М. Г. Стельмахович є автором більш як 300 наукових праць (монографії, навчальні посібники, брошури і статті) з актуальних проблем педагогіки, історії української педагогіки, етнопедагогіки, українознавства, проблем теорії і практики національного виховання, методики викладання української мови у школі, української родинної педагогіки, родинознавства (фамілістики). Він був автором і співавтором важливих у педагогічній науці концепцій: «Педагогіка народознавства», «Дошкільне виховання в Україні», «Шляхи гуманізації педагогічної науки в Україні», науковим консультантом «Концепції школи нової генерації української національної школи-родини», яку підготували науковці Інституту українознавства Київського національного виховання у школах і вузах, що знайшло відображення в підготовлених за його участі вузівських програмах з історії педагогіки (1993) та української педагогіки (1993). У 1993 р. вчений оприлюднив першу в Україні авторську програму з українського родинознавства.

Навіть у часи тоталітаризму Мирослав  Гнатович послідовно пропагував ідеї української національної школи, постійно нагадував про традиції народної педагогіки, вчив поважати й використовувати віковічну мудрість рідного народу. Але повною мірою його талант розкрився після утворення незалежної української держави. З новими силами педагог продовжує плідно працювати над розробкою теорії та практики українського національного виховання.

Що треба зробити батькам і матерям, аби створити справжню сім’ю, як подбати, щоб діти виростали свідомими українцями, здоровими, розумними, духовно багатими, працьовитими, добрими, чесними, ініціативними, поважали батьків і шанували старших, добре вчились, були патріотами рідної землі та з повагою ставились до інших народів, свято берегли й примножували культурну спадщину своїх предків, берегли пам’ять історії родоводу, виявляли готовність, ставши дорослими, до злагодженого подружнього життя та виховання власних дітей – ось, можна сказати, ті вічні проблеми, розв’язання яких лягло в основу багаторічної дослідницької і педагогічної праці  Мирослава Гнатовича Стельмаховича.

У межах проєкту «Історія України в особах» відділ обслуговування користувачів пропонує всім, кого зацікавила постать та діяльність Мирослава Гнатовича, ознайомитись з наступними виданнями з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка (подається в абетковому порядку):

Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / Л. Калуська. – 2-е вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 224 с.

Любар О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко; за ред. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450 с.

Стельмахович М. Виховний ідеал української народної педагогіки / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1994. – № 2. – С. 3–6.

Стельмахович М. Джерела вічні й невичерпні / М. Стельмахович // Рідна школа. – 1995. – № 12. – С. 10–14.

Стельмахович М. Едукція українознавства / М. Стельмахович // Рідна школа. – 1994. – № 12. – С. 13–16.

Стельмахович М. Збірник вправ i завдань з української мови для 4-8 класiв / М. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1982. – 232 с.

Стельмахович М. Концепція реформування педагогічної науки в Українській Державі / М. Стельмахович // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні  : педагогічні концепції. – Київ : Школяр, 1997. – С. 134–148.

Стельмахович М. Народна дидактика / М. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1985. – 312 с.

Стельмахович М. Народне дитинознавство / М. Стельмахович. – Київ : Товариство «Знання» України, 1991. – 48 с.

Стельмахович М. Національна педагогіка / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1991. – № 18. – С. 2.

Стельмахович М. Погляд у ХХІ століття / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 62–63.

Стельмахович М. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4-8 класах / М. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 136 с.

Стельмахович М. Спецкурс з народної педагогіки у ВУЗІ / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1991. – № 1. – С. 42–45.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навч.посібник /
М. Стельмахович. – Київ : ІЗМН, 1997. – 232 с.

Стельмахович М. Українська народна школа і педагогіка / М. Стельмахович // Початкова школа. – 1992. – № 7–8. – С. 3–5.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : навч.посібник /
М. Стельмахович. – Київ : ІСДО, 1996. – 288 с.


Мобільне меню