Віртуальна довідка

Скористайтеся безкоштовною онлайн-послугою для віддалених користувачів “Віртуальна довідка”Залиште запит, і незабаром Ви отримаєте відповідь. Для отримання сповіщення про відповідь на електронну пошту, відмітьте відповідну опцію, коли залишаєте запит.

Правила користування2 252 запитів в Віртуальна довідка

 1. Avatar Світлана
  Світлана каже:

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці література на тему: “Теорія та практика соціально-педагогічних тренінгів”. Дякую

  • Пані Світлано, доброго дня! За темою, яка Вас цікавить, можемо запропонувати Вам наступну літературу:

    Борисюк А. Профілактика та корекція важковковиховуваності: цикл тренінгових вправ / А. Борисюк., О. Діжона. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. — 88 с.
    Дуткевич Т. Дитяча розвивально корекційна психологія / Т. Дуткевич. — Київ: Центр учбової л-ри, 2018. — 304 с.
    Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життєстійкості у дітей та дорослих / укл Д. Романовська, М. Ящук. — Чернівці, 2018. — 180 с.
    Зливков В. Сучасні тренінгові технології: інтегративний підхід / В. Зливков, С. Ліпінська, С. Лукомська. – Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2020. – 208 с.
    Мельничук О. Основи психоконсультування та психокорекції/ О. Мельничук. — Київ: Каравела, 2019. — 390 с.
    Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги / за ред проф Л. Долинської. — Київ: Каравела, 2019. — 560 с.
    Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах / Богданов С. та ін. — Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. — 208 с.
    Психологія. Тестові завдання / кол авторів, за ред А. Борисюк. — Чернівці: технодрук, 2018. — 104 с.
    Соціально-психологічні тренінги: цикл вправ для підготовки ліукарів – медичних психологів / І. Вітренко та ін. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. — 124 с.
    Технології професійної підготовки фахівців у освітньому просторі: мат. Міжнар наук. – практ конференції / (М. Чернівці 17 травня 2019р.). — Чернівці: ВД «Родовід», 2019. — 316 с.
    Я – концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ / укл. Тимофієва М., Павлюк О. — Чернівці, 2018. — 104 с.

 2. Avatar Ксенія
  Ксенія каже:

  Потрібен реферат на тему “Українська лірика В. Самійленка”

  • Пані Ксеніє, готових рефератів запропонувати Вам не можемо. Але Ви можете самостійно опрацювати наступну літературу з фондів нашої книгозбірні:

    Бабишкін О. Володимир Самійленко : літ.-критич. нарис / О. Бабишкін. – Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1963. – 168 с.
    Володимир Самійленко – сивий співець України // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 4/5. – С. 71.
    Грабович Г. До історії української літератури : дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – Київ : Критика, 2003. – 632 с.
    Ковалів Ю. Володимир Самійленко / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 64-69.
    Петраускайте О. Володимир Самійленко у Боярці: маловідомі факти / О. Петраускайте // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2014. – № 4. – С. 45-47.
    Погребенник В. Володимир Самійленко / В. Погребенник. – Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1988. – 47 с.
    Самійленко В. Вірші / В.Самійленко // Вітчизна. – 2000. – N: 5/6. – С. 103-104.
    Самійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади / В. Самійленко. – Київ : Наук. думка, 1990. – 608 с
    Самійленко В. Твори. Поезія . Драматичні твори. Проза / В. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 636 с.
    Самійленко В. Україні : Лірика, гумор і сатира, драма / В. Самійленко. – Київ : Укр. письм., 1992. – 224 с.
    Самійленко В. Я – “незаконний син…” : автобіографія / В. Самійленко // Київ. – 2004. – № 6. – С. 163-177.
    Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка / С. Сипливець // Дивослово. – 2009. – № 11 . – С. 61-64.

 3. Avatar Олена
  Олена каже:

  Допоможіть знайти інформацію про Українське казначейство

  • Добрий день!
   1. Гладких Д. Механізм здійснення казначейських операцій / Д. Гладких, І. Корнійчук // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 4. – С. 30-35.
   2. Дерев’янко Ю. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу / Ю. В. Дерев’янко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007 . – № 5 . – С. . 157 – 161
   3. Жибер Т. Державне казначейство України : становлення, проблеми, перспективи / Т.Жибер // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 40-46.
   4. Замазій С. Порядок отримання готівкових коштів в органах державного казначейства / С. Замазій // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – лип. (№ 56). – С. 36-42.
   5. Кондратюк С. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні / С. Кондратюк // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 17-26.
   6. Отрощенко Д.Зміни, запропоновані казначейством до постанов Кабінету Міністрів України з питань виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини / Денис Отрощенко // Казна України. – 2018. – № 1. – С. 29-31.
   7. Стовбчатий А. Реєстраційні рахунки в системі управління державними платежами / А.Стовбчатий // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 97-98.
   8. Стоян В. Казначейська система виконання бюджетів / В. Стоян // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 56-64.
   9. Тігова Т. Шляхи врегулювання взаємовідносин між державним казначейством та міністерством фінансів України / Т.Тігова // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 120-121.
   10. Чабан А. Роль казначейства в системе управления банком / А.А.Чабан // Корпоративные системы. – 2000. – № 2. – С. 11-13.
   11. Шоля І. Держказначейство як учасник суддового процесу / І. Шоля // Казна. – 2003. – № 7-8. – С. 11-12.
   12. Шуляк П. Казначейство як система виконання бюджету України / П. Шуляк // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 3. – С. 15-20.

 4. Avatar Семен
  Семен каже:

  Яку можете порадити літературу про життя та діяльність митрополита Петра Могили?

  • Пане Семене, доброго часу доби! Про митрополита Петра Могилу можемо запропонувати Вам наступну літературу:

    Астаф’єв О. Повернення Петра Могили : рецензія / О. Астаф’єв // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 97–108.
    Вовк І. Перші українські друкарі і стародруки / І. Вовк // Дзвін. – 2019. – № 4. – С. 191–206.
    Голобуцький П. Петро Могила (1596–1647) : бібліограф. покажч. / П. Голобуцький, Н. Моісеєнко, З. Хижняк ; Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – 248 с.
    Денисенко В. Феномен Петра Могила як фундатора Києво–Могилянської академії / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 36–42.
    Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський. – Київ : Мистецтво, 1997. – 303 с.
    Києво–Могилянська академія за часів Петра Могили // З. Хижняк Києво–Могилянська академія в XVII – XVIII ст. – Київ : Києво–Могилян. акад., 2012. – С. 47–64.
    Київський митрополит Петро Могила // М. Костомаров Галерея портретів. – Київ : Веселка, 1993. – С. 103–124.
    Крижанівська Т. Петро Могила: діяльний, високоінтелектуальний / Крижанівська Т. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – С. 34 – 35.
    Кучерук О. Петро Могила: дослідження та спостереження / О. Кучерук. – Київ : Парлам. вид–во, 2019. – 168 с.
    Мицик Ю. Київський патріархат у проектах Петра Могили / Ю. Мицик // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 61–70.
    Мицик Ю. Св. Петро Могила / Ю. Мицик ; худож.–оформ. О. Іванова. – Харків : Бібколектор, 2015. – 122 с.
    Нічик В. Петро Могила / В. Нічик // Наука і суспільство. – 2011. – № 1/2. – С. 45–49.
    Петро Могила та його колегія // М. Возняк Історія української літератури.У 2 кн. Кн. 2 – Львів : Світ 1992. – с. 376–383.
    Чижевський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568 с.
    Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський. – Київ : Обереги, 2003. – 576 с.
    Шевченко В. Петро Могила: штрихи до портрета людини, діяча, Богослова / В. Шевченко // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 1. – С. 53–65.

 5. Avatar Катерина
  Катерина каже:

  Мене цікавить література про обмін речовин та енергії, а також про раціональне харчування.

  • Пані Катерино, доброго часу доби! У фондах нашої бібліотеки на тему «Обмін речовин та енергії. Раціональне харчування» є наступна література:
   1. Александрович Ю. Кухня і медицина / Ю. Александрович., І. Гумовська. — Київ: Видавн. Жупанського, 2015. — 216 с.
   2. Анатомія людини з основами фізіології / В. Кривицький та ін. — Чернівці: Місто, 2009. — 368 с.
   3. Венблад М. Ось як працю тіло людини всередині та зовні / М. Венблад та ін. — Харків: Vivat, 2019. — 100 c.
   4. Волошин О. Основи здорового харчування / О. Волоошин, О. Сплавський. — Чернівці: БДМА, 2002. — 304 с.
   5. Вплив харчування на здоров’я людини / за ред. М. Редька. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. — 500 с.
   6. Гандрі Стівен Парадокс довголіття. Як залишатися молодим до старості /С. Гандрі. — Київ: Bookschef, 2020. — 400 с.
   7. Грегер М. Як не померти передчасно. Їжа відветає та лікує хворого / М. Грегер та ін. —Київ: КМ-БУКС, 2018. — 512 с.
   8. Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції / С. Ткачук та ін. – Чернівці: БДМУ, 2019. — 220 с.
   9. Москоні Л. Їжа для мозку. Наука розумного харчування / Л. Москоні. — Київ: Наш формат, 2019. — 336 с.
   10. Озерна Д. Вы це зможете! 7 складових здорового способу життя / Д. Озерна. — Київ: Yakaboo publishing, 2020. — 160 c.
   11. Основы фізіології та гігієни харчування. — Суми: Університет. Книга, 2009.— 560 с.
   12. Теоретичні основи здоров’я / Ю. Мосейчук та ін. — Чернівці: ЧНУ, 2014. — 224 с.
   13. Фізіологія людини і тварин / укл Л. Язловицька, Г. Савчук. – Чернівці: ЧНУ, 2019. – 216 с.
   14. Фуштей В. Супутник довголіття / В. Фуштей; мед центр «Горицвіт». — Чернівці, 2020. — 336 с.

 6. Avatar Антоніна
  Антоніна каже:

  Добрий день! Чи є в бібліотеці довідник по грибах України та кулінарні рецепти грибної кухні? Дякую за відповідь.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор каже:

   Пропонуємо переглянути наступні джерела :
   1. Вассер С. Сьедобные и ядовитые грибы Карпат : справочник / С. П. Вассер. – Ужгород : Карпаты, 1990.206 с.
   2. Грибная кухня / Сост. : В. И. Малеев. – Краснодар : Кн. Изд-во, 1991. – 368 с.
   3. Долетов Ю. Настольная книга грибника / Ю. К. Долетов. – Москва : Центрполиграф, 2000. -380 с.
   4. Козак В. Гриби України / Василь Козак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 224 с.
   5. Кулинарная книга грибника. Более 400 рецептов салатов, закусок, выпечки и горячих блюд / Уклад.: Л. Л. Каянович. – Харков: Клуб семейного досуга, 2014. – 319 с.
   6. Справочник грибника / Сост.: В. В. Онищенко. – Харьков : Фолио, 2005. – 351 с.
   7. Сухомлин М. М. Гриби України : атлас-довідник / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган. –Київ, 2017. – 240 с. :іл.

 7. Avatar Олена
  Олена каже:

  Доброго дня, мені потрібна допомога в пошуку джерел на тему «Історія Євреїв на початку ХХ ст.»

  • Доброго дня! Пропонуємо наступне:
   1. Заремба, О. В. Єврейська культура періоду національно-визвольних змагань в Україні (1917-1920 рр.) / О.В.Заремба // Відродження. – 2000. – N2. – С. 5-8.
   2. Заремба, О. В. Єврейська культура періоду національно-визвольних змагань в Україні (1917-1920 рр.) / О.В.Заремба // Відродження. – 2000. – N2. – С. 5-8.
   3. Козерод, О. В. Військові злочини армії Денікіна проти євреїв на території УНР у 1919 р. / О.В.Козерод // Відродження. – 2000. – № 2. – С. 21-22.
   4. Подольский, А. Ю. Доба Директорії УНР (1918-1920 рр.) і єврейський чинник у підручниках історії України та Ізраїлю: до постановки проблеми / А.Ю.Подольский // Відродження. – 2000. – № 2. – С. 30-35.

 8. Avatar Григорій
  Григорій каже:

  Доброго дня! Цікавить література по лозоплетінню та створення виробів із соломи. Що можете порадити?

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор каже:

   Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела :
   1. Дубровский В. М. Плетение из ивового прута : справочное пособие / В. М. Дубровский, В. В. Логинов. – М.: Лесн. Пром-сть, 1990. – 376 с. : ил.
   2. Изделия из лозы : мастер-класс. – Харьков : Фолио, 2006. – 220 с.
   3. Караманский С. А. Плетеные изделия / С. А. Караманский. – М.: Экология, 1992. – 207 с.: ил.
   4. Павленко Р. Українські народні вироби із соломи / Раїса Павленко. – Львів : Свічадо, 2015. – 120 с.
   5. Стеченко О. Ф. Лозоплетіння / О. Ф. Стеченко. – Київ : Урожай, 2007. – 288 с.
   6. Стеченко А. Ф. Изготовление плетеных изделий / А. Ф. Стеченко. – Киев : Урожай, 1991. -272 с.: ил.

 9. Avatar Олена
  Олена каже:

  Доброго дня, мені потрібна інформація на тему «соціальна філософія»

  • Добрий день!
   1) Бердяєв, М. Воля до життя і воля до культури / М. Бердяєв // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2015. – № 3. – С. 24-30
   2) Вакуленко О. Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу / О. Вакуленко // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2016. – № 3. – С. 105-114.
   3) Імерідзе М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа / М. Імерідзе // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2016. – № 1. – С. 109-113
   4) Морщакова О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності / О. Морщакова // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 4. – С. 37-45.
   5) Фукуяма Ф. Що таке соціальний капітал?: Київська лекція / Ф. Фукуяма // Урок української. – 2007. – №1. – С. 52-56.
   6) Фурман А. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій Фурман, С. Шандрук // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
   7) Цвіркун В. Філософсько-антропологічний статус підлітковості / В. Цвіркун // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 4. – С. 45-52

 10. Avatar Катерина
  Катерина каже:

  Що у вас є почитати про Костомарова?

  • Шановна пані Катерино, про Миколу Костомарова можемо Вам порадити наступну літературу:

    Іванова Л. Державницька концепція М. Костомарова / Л. Іванова // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 27-35.
    Історія української археографії: персоналії. Вип. 1. Костомаров М., Багалій Д., Антонович В., Грушевський М., О. Атанасій Великий. – Київ, 1993. – 98 с.
    Калакура Я. Творча спадщина Миколи Костомарова у контексті Трансформації малоросійства в Українство (рецензія на монографію Ю.Пінчука “Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування скмоусвідомлення української нації” . – інститут історії України НАНУ, 2009 . – 305 с.) / Я. Калакура // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 315-318.
    Костомаров Н. Исторические произведения Автобиография / Н. Костомаров. – Киев : Изд-во при Киев. Гос. Ун-те, 1989. – 736 с.
    Морозов Д. Концептуальні ідеї теорії історико-демократичного федералізму Миколи Костомарова/ Д. Морозов // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34-42.
    Рожнятовська О. Гордість України: до 190-річчя від дня народження М. Костомарова (1817-1885) / О. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2007. – ІІ квартал. – С. 65-72.
    Смолій В. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / В. Смолій, Ю. Пінчук, О. Ясь; За заг. ред. В. Смолія. – Київ: Вища шк., 2005. – 544 с.
    Сондерс Д. Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності / Д. Сондерс // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 21-33.
    Янкевич В. Микола Костомаров: сторінки великого життя / В. Янкевич // Освіта України. – 2004. – 28 трав. (№ 41). – С. 10.
    Ясь О. Багатоликий Микола Костомаров / О. Ясь ; за ред. В. Смолія. – Київ : Либідь, 2018. – 304 с.

 11. Avatar Олег
  Олег каже:

  Що ви можете порадити з періодики про В’ячеслава Липинського – політичного діяча та історика.

  • Доброго дня!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Вербич В. “Так, поляк. Але який він українець!” / Віктор Вербич // Літературна Україна. – 2021. – 10 лип. (№ 13-14). – С. 21.
   2. Кондратик Л. Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя / Леонід Кондратик // Релігія та Соціум. – 2017. – № 2. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Кравець М. В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності / М. Кравець, С. Павлюк // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2016. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 1810-2131.
   4. Кушнір В. Штрихи до портрета мислителя. До 135-річччя від дня народженння В’ячеслава Липинського / В. Кушнір // Слово Просвіти. – 2017. – 11-17 трав. (№ 19). – С. 10-11.
   5. Осташко Т. Без держави немає нації : український амбасадор В’ячеслав Липинський / Тетяна Осташко // День. – 2018. – 14-15 груд. (№ 228-229). – С. 21 ; День. – 2018. – 21-22 груд. (№ 233-234). – С. 21. : Закінч. Поч. № 228-229.
   6. Смолій В. Хиткі образи нового віку: ідеали й обрії прийдешності у візіях українських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / В. Смолій, О. Ясь // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2019. – N 5. – С. 86-121. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В’ячеслав Липинський та Іван Франко / Юрій Терещенко // День. – 2018. – 14-15 верес. (№ 165-166). – С. 21 ; День. – 2018. – 21-22 верес. (№ 170-171). – С. 20. : Поч. Закінч. № 165-166.
   8. Фіцик С. Поняття «національна аристократія» в політико-правових поглядах В. Липинського / Софія Фіцик // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. – С. 272-276. – Бібліогр. в кінці ст.

 12. Avatar Тамара
  Тамара каже:

  Що можна у вас почитати про арт-терапевтичні методи розвитку дитини?

  • Доброго часу доби, пані Тамаро! З арт-терапевтичного розвитку дитини пропонуємо Вам ознайомитись з наступними виданнями:

    Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва. – Київ; Кіровоград : ІМЕКС-ЛТД, 2013. – 160с.
    Колпакчи О. Арт-терапія : курс лекцій; навч. посібник / О. Колпакчи ; М-во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 288 с.
    Максименко Д. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, музикотерапія / Д. Максименко. – Київ: Центр учбової л-ри, 2018. – 192 с.
    Медична психологія / С. Максименко та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 520 с.
    Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір/ Відп. ред. В. Борисюк. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 180 с.
    Пасіченко А. Психологія пізнавальної сфери особистості: і відчуття, сприйняття, мислення / А. Пасіченко. – Чернівці: Місто, 2013. – 320 с.
    Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями / О. Чеботарьова та ін. – Харків: Видав. «Ранок»; ВГ «Кенгуру», 2020. – 256 с.
    Руснак І. Технології виховного процесу в початковій школі / І. Руснак та ін. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 176 с.
    Терлецька Л. Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології / Л. Терлецька. – Київ: ВД «Слово», 2017. – 128 с.
    Теслюк В. Технології соціально-педагогічної діяльності / В. Теслюк та ін. – Київ: Ліра-К, 2018. – 360 с.
    Тимофієва М. Психологія здоров’я / М. Тимофієва та ін. ; БДМУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2019. – 296 с.
    Тимофієва М., Павлюк О. Я-концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ / Упор. Тимофієва М., Павлюк О. – Чернівці, 2019, 104 с.
    Цуркан Т. Відкриті батьківські студії. Педагогічна культура батьків / Т. Цуркан. – Чернівці, 2017. – 172 с.
    Чепіль М. Педагогічні технології / М. Чепіль, Н. Дудник. – Київ: Академвидав, 2012. – 256 с.

 13. Avatar Інна
  Інна каже:

  Добрий день, що ви порадите про сурогатне материнство та репродуктивне право людини в Україні.

  • Доброго дня!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Аксьонова С. Ю. Вік материнства у контексті цінності часу / С. Ю. Аксьонова // Демографія та соціальна економіка. – 2021. – № 2. – С. 56-73.
   2. Заболотна М. Договірне регулювання відносин із реалізації репродуктивних прав / Марія Заболотна // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Калиниченко Д. О. Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку / Д. О. Калиниченко // Довкілля та здоров’я. – 2019. – № 3. – С. 11-16 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15-16.
   4. Костик Е. Транскордонне сурогатне материнство: проблеми правового регулювання / Емілія Костик // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 37-41. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Крушельницька Г. Цивільно-правові аспекти донації ембріонів людини in vitro / Ганна Крушельницька // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Литвин О. Актуальні питання правового регулювання сурогатного материнства в сучасному законодавстві України / Олена Литвин, Катерина Грудєва // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 1. – С. 148-152. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Покальчук О. Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія / Оксана Покальчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 6. – С. 156-163. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Покальчук О. Право на сурогатне материнство одностатевих партнерств / Оксана Покальчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 2. – С. 101-107. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Попович Т. Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини / Терезія Попович // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 8. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст.
   10. Тріпак Ю. Реалізація права на посмертну та постмортальну репродукцію: порівняльно-правовий аспект / Юлія Тріпак, Тетяна Міхайліна // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 3. – С. 221-225. – Бібліогр. в кінці ст.

 14. Avatar Світлана
  Світлана каже:

  Доброго дня!
  Скажіть, будь ласка, чи не має у Вашій бібліотеці лібрето та партитури оперети “Гуцулка Ксеня” композитора Я. Барнича?
  Це повинен бути двотомник “Ярослав Барнич. Гуцулка Ксеня. Оперета Лібрето (Т.І)” та “Ярослав Барнич. Гуцулка Ксеня. Оперета Партитура” (Т.2)
  Скажіть також, будь ласка, яка література є у Вашій бібліотеці на тематику життєтворчості Я. Барнича та музичної культури гуцулів?
  Дякую!

 15. Avatar Оксана
  Оксана каже:

  Пишу роботу на тему «Руська трійця» у національному відродженні Галичини”. Чи можете порадити якусь літературу?

  • Доброго дня, пані Оксано! За темою Вашої роботи у фондах нашої бібліотеки є наступна література:

   1. «Русалка Дністровая» : фольклор.-літ. альманах «Руської трійці». – Київ : Дніпро, 1987. – 206 с.
   2. «Руська трійця» // М. Жулинський «Слово і доля» . – Київ. : А.С.К., 2006. – С. 60-71.
   3. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури – Київ: Наук думка, 1987. – 337 с.
   4. Горинь В. Ще про одного з “Руської трійці” / В. Горинь // Дзвін. – 2001. – № 11-12. – С. 139-148.
   5. Жулинський М. Українська література: творці і твори / М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с.
   6. Збирач та хранитель рідного слова : до 200-річчя від дня народження Я. Ф. Головацького (1814-1888) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2014. – № 4. – С. 65-73.
   7. Купчинська Л. Мовою екслібриса / Л. Купчинська // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 163-168.
   8. Петраш О. «Руська трійця»: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький / О. Петраш. – Київ. : Дніпро, 1986. – 227 с.
   9. Пивоваров М. Літературний рух у Галичині в 30-40-х роках ХІХ століття / М. Пивоваров ; – Київ : Рад. школа, 1950. – 48 с.
   10. Райківський І. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830 – 1840-х рр. / І. Райківський // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 39-55.
   11. Русалка Дністрова / перед. О. Білецький. – Фотокопія з вид. 1837 р. – Київ : Держ. вид-во 136 худ. літ., 1950. – 136 c.
   12. Скорейко Г. Символізм постаті Маркіяна Шашкевича в українському суспільному русі ХІХ – на початку ХХ ст. (До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича) / Г. Скорейко // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Технодрук, 2011. – Т. 14. – С. 49-55.
   13. Шашкевичіана . Вип. 1. Маркіан Шашкевич і українське національне відродження. Вип. 2. «Руська Трійця», її оточення, послідовники і дослідники. – Львів : Просвіта, 1996. – 465 с.
   14. Шашкевичіана : збірник наукових праць. Вип. 3. Руська трійця і Прикарпаття. Вип. 4. Руська трійця і культура слов’янського світу. – Львів : Вінніпег, 2000. – 750 с.

 16. Avatar Наталія
  Наталія каже:

  Доброго дня, скажіть, яка у вас є література на тему: “Україна в складі Австро-Угорщини”?

  • Доброго часу доби, пані Наталіє! Пропонуємо завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступними виданнями:

    Австрія й Україна на історичних перехрестях = Osterreich und die Ukraine an historischen kreuzungen : наук. зб. / Дип. акад. України при МЗС України, Київський нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка, Австрійський культ. Форум у Києві ; упоряд.: І. Жалоба, О. Купчик, Л. Шпаковськи. – Київ, 2016. – 316 с.
    Буковина: у складі Австрійської імперії // Грушковський І. Віхи історії рідної землі: публіцистичні статті . – вид. Друге. Доп. / І. Грушковський. – Вижниця: Черемош, 2008. – С. 35-37.
    Буркут І. Напередодні великих потрясінь: [проект «Про українців і Україну»] / І. Буркут // Версії. – 2018. – 23-29 серп. (№ 34). – С. 3.
    До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Ужгород : Карпати, 2001. – 89 с.
    Дроздовський Ґ. Тоді в Чернівцях і довкола. Спогади старого австрійця/ Ґ. Дроздовський ; пер. з нім., післям. П. Рихла. – 2-ге вид., перегл. й доп. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2019. – 288 с.
    Заполовський В. М. Буковина в останній війні Австро-Угорщини/ В.М.Заполовський. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 284 с. : карти.
    Осачук С. Весна народів 1848 у Відні та Чернівцях: [унікальна епістолярна спадщина чернів. Родини фон Борковські про революційні вимоги сподівання і курйозні випадки листування.] / С. Осачук // Чернівці. – 2018. – 14 черв. (№ 24). – С. 8.
    Проект «Україна». Австрійська Галичина / авт.-упоряд. М. Литвин ; худож.-оформлювач О. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2016. – 416 с.
    Семенюк С. Українські історико-етничні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) / С. Семенюк. – Львів : Апріорі, 2011. – 640 с.
    Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Чернів. міськрада, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ . ; Чернівці, 1999. – 300 с.
    Шарий А. Коріння та корона. Нариси про Австро-Угорщину: доля імперії / А. Шарий, Я. Шимов ; пер. з рос.: Л. Кондратюк, М. Мартиненко. – Київ : ДІПА, 2018. – 496 с.

 17. Avatar Юра
  Юра каже:

  Добрий день, порадьте щось про державну політику в лісовій галузі?

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Всихання сосни – причини і перспективи захисту / Н. В. Заіменко, Н. Е. Еланська, Б. О. Іваницька [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2019. – № 8. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Дослідження поділу земель у державному лісівництві України за категоріями їх таксаційного призначення і заходи щодо його вдосконалення / О. І. Фурдичко [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 32-40. – Бібліогр. с. 39-40 (17 назв).
   3. Крутякова В. І. Застосування біологічного методу для захисту лісу і лісових насаджень в Україні / В. І. Крутякова, О. І. Гулич, Л. А. Янсе // Вісник аграрної науки. – 2020. – № 1. – С. 39-46. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Кулинич П. Як захистити право власності держави на лісові землі: деякі спірні питання судової практики [Текст] / Павло Кулинич // Землевпорядний вісник. – 2021. – № 3. – С. 20-23.
   5. Марчук Ю. М. Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання: особливості та інституціональні передумови формування [Электронный ресурс] / Ю. М. Марчук, В. І. Уварова. – Електрон. журн. // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 58-63 : граф. – Бібліогр. с. 62-63 (12 назв).
   6. Нечипоренко О. М. Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогос-подарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей / О. М. Нечипоренко, А. П. Матвієнко // Економіка АПК. – 2020. – № 8. – С. 13-21 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Саградян М. Особливості реалізації права власності на ліси в Україні / Маріанна Саградян // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – С. 192-196. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Солодчук Л. Лісова галузь: робота на випередження / Людмила Солодчук // Охорона праці. – 2019. – № 8. – С. 8-9.
   9. Потебешко В. Установи основну причину нещасного випадку : школа розслідування нещасних випадків / Володимир Потебешко // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 46-47.
   10. Федоренко М. Про розчищення придорожніх лісосмуг / Микола Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 4. – С. 46-51. – Додаток до журналу „На допомогу спеціалісту з охорони праці”.

 18. Avatar Денис
  Денис каже:

  Що ви порадите про банкрутство в законодавстві України?

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Бутирська І. А. Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства: зрозуміло, що нічого не зрозуміло / І. А. Бутирська // Юридична Україна. – 2020. – № 4. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Возняковська К. До питання про правову модель режиму неспроможності банківських установ / Крістіна Возняковська // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 19-54. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Давченко Т. Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України) / Тетяна Давченко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 343-351. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Гушилик А. Правове становище боржника у справі про банкрутство на стадії санації / Антон Гушилик // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 76-80. – Бібліогр. 15 назв.
   5. Кабенок Ю. В. Оплата послуг арбітражного керуючого у справі про банктутство (неплатоспроможність): виплатити не можна відмовити / Ю. В. Кабенок // Юридична Україна. – 2020. – № 4. – С. 42-44. – Бібліогр. 3 назви.
   6. Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи / Сергій Константиновський // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 88-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Мельниченко Р. Правовий механізм банкрутства державних підприємств в Україні / Руслан Мельниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 5. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 80-83.
   8. Никитченко Н. Особливості процедур банкрутства об’єктів державної власності / Наталія Никитченко, Сергій Донков // Право України. – 2020. – № 4. – С. 216-224. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
   9. Поляков Р. Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Україні та в Німеччині / Родіон Поляков // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 8. – С. 87-94. – Бібліогр. в кінці ст.
   10. Шептуха О. М. Оцінка кредитоспроможності позичальника за допомогою дискримінантного аналізу / Олена Михайлівна Шептуха, Анна Юріївна Лаптєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 6. – С. 25-28. – Бібліогр. наприкінці ст.

 19. Avatar Оксана
  Оксана каже:

  Добрий день! Цікавить література про вегетаріанство та рецепти вегетаріанської кухні. Наперед вдячна за відповідь.

  • Доброго дня! Можемо запропонувати наступну літературу:
   1. Алехин И. В. Грибная кухня народов мира: Сборник рецептов / И. В. Алехин. – Тернополь : Мальва-ОСО, 1994. – 158 с.
   2. Висьневска-Рошковск К. Вегетарианство. Вегетарианские блюда / К. Висьневска-Рошковска. – Минск : Полымя, 1992. – 445 с.
   3. Губа Н. И. Овощи и фрукты на вашем столе / Н. И. Губа. – Київ : Урожай, 1987. – 344 с. : ил.
   4. Лавров Ю. А. Напитки здоров’я / Ю. А. Лавров. – Київ : Техніка, 1989. – 144с.
   5. Лазарева О. В. Блюда из тыквы: каши, супы, вторые блюда, десерты, варенье / О. В. Лазарева. – Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2015. – 256 с.
   6. Радюк А. Ф. Плоды и ягоды на вашем столе / А. Ф. Радюк. – Минск : Полымя, 1989. -304 с. : ил.
   7. Сірз В. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини / В. Сірз, М. Сірз ; пер. з англ. В. І. Наливана. – Київ : КМ Publishing, 2012. – 512 с.
   8. Смоляр В. И. Оздоровительное питание (с рецептами натуропатической кухни) / В.И.Смоляр. – Київ : Здоров’я, 1999. – 183 с.
   9. 365 полезных блюд без мяса / [авт.-сост. С. Н. Скворцова]. – Москва : “ЭКСМО”, 2008. – 128 с. : цв. ил. – (365 вкусных рецептов).
   10. Тысяча рецептов вегетарианской кухни / сост. В. М. Рошаль. – СПб. : Диамант : Золотой век, 2000. – 606 с.
   11. Циганенко В. О. Страви із фруктів та овочів / В. О. Циганенко, З. Х. Солових. – Київ. : Техніка, 1990. – 224 с. : іл.

 20. Avatar Світлана
  Світлана каже:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі «Небезпечні (отруйні) рослини України». Дякую.

  • Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела :
   1. Векірчик К. М. Отруйні лікарські рослини : посібник-довідник / К.М. Векірчик; Ред. Б.Є. Будний. – Тернопiль : Богдан, 1999. – 144 с.
   2. Козетова Л. Г. Отруйні рослини / Л. Г. Козетова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 39 с.
   3. Лікарські рослини : Енциклопедичний довідник / відп. ред. А. М. Гродзінський. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1989. – 544 с. : іл.
   4. Лікарське рослинництво : навч. посіб. для підгот. бакалаврів вищ. навч. закл. II – IV рівнів акред. із спец. “Агрохімія” / М. І. Бахмат [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики і продовольства України. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2011. – 256 с.
   5. Рослинництво : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закладах / В. Г. Влох [и др.] ; за ред. В. Г. Влоха. – Київ : Вища шк., 2005. – 384 с.
   6. Сафонов М. М. Повний атлас лікарських рослин / М. М. Сафонов ; худ. В. Колганов. – Тернопiль : Навч. кн. – Богдан, 2008. – 382 с.
   7. Шувар І. А. Особливо небезпечні рослини України : навч. посіб. / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 192 с. : іл.


Мобільне меню