Структура бібліотеки

Дирекція (ІІІ поверх)
Тел.: 52-27-33

 

Відділ формування фондів (І поверх)
Завідувач – Наумчева Н.Р.
Тел.: 52-21-07

Один з перших трьох відділів, з яких починалась діяльність обласної бібліотеки 1940 року. Перші працівники – фундатори бібліотечної справи на Буковині вписували сторінки створення обласної, районних і сільських книгозбірень. З 1966 року реформується і діє як відділ комплектування. З початком централізації бібліотечних мереж в області у 1976 р. у відділі діє обмінно-резервний фонд, що займається забезпеченням книгообміну між бібліотеками та перерозподілом нової літератури за книговидавничими програмами.
Відділ забезпечує науково-обґрунтоване та оперативне формування бібліотечного фонду і фонду періодичних,  краєзнавчих, електронних та інших видань з урахуванням, інформаційних потреб користувачів. Здійснює моніторинг книжкового ринку України   та спільно із структурними підрозділами бібліотеки формує замовлення на необхідні видання.
Співпрацює з  видавництвами Буковини, контролює надходження  обов’язкового примірника творів друку до бібліотеки.
Працівники відділу забезпечують  прийом і облік нових надходжень,  вилучення документів з єдиного бібліотечного фонду, контроль за своєчасним надходженням газет і журналів, доукомплектування бібліотечних фондів на основі запитів читачів.
Відділ веде зведений каталог періодичних видань бібліотек м. Чернівців.  У структурі відділу діє сектор обмінного фонду.

Догори!

Відділ каталогізування (І поверх)
Завідувач – Повержук Р. К.
Тел.: 52-21-07

Функціонує як структурний підрозділ книгозбірні з 1966 року, який займається організацією каталогів, систематизує всі види документів, що надходять до бібліотеки.
Здійснює розкриття складу та змісту фондів через систему каталогів і картотек, систематизацію документів, що надходять до бібліотеки, оперативне та якісне наповнення електронного каталогу, надання довідок різносторонньої тематики, в т. ч. «Віртуальна довідка».
Забезпечує  наукову та технічну  обробку документів на паперових та електронних носіях, організацію, ведення та редагування карткових каталогів та картотек, поповнення та редагування баз даних електронного каталогу, створення і поповнення власних інформаційно-бібліографічних продуктів.
Формує та редагує каталоги: генеральний (службовий),  алфавітний (читацький), систематичний (читацький),  електронний каталог, алфавітний каталог періодичних видань,  алфавітно-предметний покажчик, ЕБД до анотованого покажчика «Книга Буковини».
Надає консультативну допомогу  користувачам по пошуку документів у ДБА,  місцевим видавництвам, фізичним особам щодо  присвоєння класифікаційного індексу та авторського знаку; друкованій продукції.
Працівники відділу  надають методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань організації та ведення карткових та електронних каталогів.

Догори!

Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів (І поверх)
Завідувач – Рєпіна О.М.
Тел.: 52-21-07

Відділ забезпечує формування та збереження основного фонду, організовує реставраційні роботи. Універсальний бібліотечний фонд, що складає біля 200 тис. одиниць, серед яких більше 160 тис. прим. книг, майже 27 тис. журналів, 2 тис. газет. Краєзнавчий депозитарій нараховує – 10 тис. друкованих місцевих видань, всі обласні газети, в т. ч.  газету «Буковина» з  1944 р., районні газети – з 1960-х рр.  Серед рідкісних книг – малотиражні краєзнавчі видання минулого сторіччя,  видання до 1940 року, видані поза межами Буковини, прижиттєві видання класиків художньої літератури. До фондів рідкісної книги віднесені подаровані  книжкові колекції  професорів М. Фатова,  П. Рихла, літературознавця О. Романця, науковців О. Масана та І. Співака. На значній частині видань є особисті штампи власників, екслібриси та інші особливі відмітки.   Книжковий фонд цінних видань доповнюють періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. Найстаріша книга, що зберігається у відділі, датується 1837 р. Загальний фонд раритетних,  цінних  та рідкісних книг нараховує більше 23 тис. примірників.
Відділ  здійснює видачу літератури відділам  обслуговування за замовленнями користувачів, з метою розкриття фондів  організовує різноманітні  виставки, проводить екскурсії «Невідома бібліотека»,  бібліотечні акції для популяризації  фондів та послуг.
Надає науково-методичну та практичну допомогу відділам бібліотеки та бібліотекам області в  роботі по організації, зберіганню та використанню фондів.
На базі відділу діє сектор рідкісних і цінних видань та  сектор гігієни та реставрації книг.

Сектор депозитарного зберігання рідкісних та цінних книг (І поверх)
Завідувач – Комендант М. В.
Тел.: 52-21-07

Сектор гігієни та реставрації фондів (І поверх)
Завідувач – Ковальчук В. А.
Тел.: 52-66-47

Догори!

Відділ наукової інформації та бібліографії (ІІ поверх)
Завідувач – Гаврилюк О. О.
Тел.: 52-62-05

Відділ  здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування  користувачів. До послуг користувачів – фонд рідкісних енциклопедій, унікальних словників, цінних довідників, універсальних покажчиків, систематична картотека статей, картотека назв творів художньої літератури, картотека рецензій, картотека поезії, систематична картотека віршів, електронна база даних «Аналітичний опис періодичних видань», Центральний український корпоративний каталог. Додаткові платні послуги – тематичні, фактографічні, адресно-бібліографічні довідки, складання списків літератури до наукових та дипломних робіт.
Надає консультації з методики пошуку інформації різної складності, віртуальні довідки в режимі on-line  та інформацію абонентам індивідуального або групового інформування за актуальною для кожного темою. Відділ організовує та  проводить: Дні бібліографії,  Дні інформації,  Дні нової книги,  книжкові виставки та виставки бібліографічних посібників, тематичні відкриті перегляди з бібліографічними оглядами за замовленням.
Екскурсії по бібліотеці, інформаційне обслуговування підприємств та організацій.

Догори!

Відділ краєзнавства (ІІ поверх)
Завідувач – Шарабуряк Л. Ю.
Тел.: 52-62-05

Весь світ Буковини у книжках, місцеві газети з часу заснування, регіональні журнали, видання бібліотеки. Цікаві книги – цікаві зустрічі: магія старовини – новизна сучасності.
Для дослідників історії Буковини цінним джерелом інформації є унікальні раритетні краєзнавчі видання кінця ХІХ століття, видрукувані в Чернівцях та видавництвах Європи, книги буковинських авторів з дарчими автографами, 2 томи з продовжуючого видання Еріха Бека (Німеччина) «Bibliographie Zur kultur und Landeskunde der Bucovina».
Послуги – інформування, консультування, підбір документів, укладання списків, готує і проводить  заходи за замовленням, виконує віртуальні довідки, здійснює аналітичний розпис періодичних видань області. Надає доступ до електронних краєзнавчих ресурсів, зведеного краєзнавчого каталогу та каталогу «Карпатський регіон», тематичних картотек, здійснює популяризацію літератури з питань краєзнавства.
Відділ готує календар знаменних та пам’ятних дат Буковини «Пам’ятаймо!» з 1989 р., краєзнавчий бібліографічний покажчик літератури про Чернівецьку область «Буковина» з 1973 року,  біобібліографічні покажчики-персоналії. Координує краєзнавчу та бібліографічну діяльність структурних підрозділів книгозбірні, бібліотек-філіалів області, співпрацює з іншими бібліотеками краю та України.
Відвідувачі відділу: краєзнавці за фахом і за покликанням душі – науковці, працівники культури, освіти, ЗМІ та інших сфер діяльності, студенти, учнівська молодь, буковинці, що цікавляться різними аспектами краєзнавства.
У відділі зустрінетесь з відомими краянами, полинете з піснею у чарівні Карпати, доторкнетесь до таїн народних свят та обрядів.
При відділі працює клуб «Ми – буковинці», реалізується  літературно-мистецьких проект «Це моя Буковина», працівники відділу ведуть блог «Магія Буковини».
Партнери відділу: Наукова бібліотека ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  обласна наукова медична бібліотека, національно-культурні товариства краю, обласне відділення Спілки письменників України, обласний інститут післядипломної освіти, обласне відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Догори!

Відділ абонемента (І поверх)
Завідувач – Щудло І. І.
Тел.: 52-66-47

Започаткований з відкриттям обласної бібліотеки у 1940 році. Відкритий доступ до фонду, книги й журнали видаються у тимчасове користування. Універсальний фонд – це сучасна українська та зарубіжна література, фантастика, детективи, наукові, довідкові та популярні видання. Для зручності користування фондом виділені тематичні стелажі популярної літератури, виставки нової літератури, цікавої книги, тематичні виставки.
На вас чекають зустрічі з цікавими та відомими особистостями, прем’єри нових книг.  У відділі діє дитяча зона для малюків-читачів та вільний книгообмін (буккросинг). Відділ проводить акції: «Подаруй бібліотеці книгу!», «Сусідня книга», «Придбаємо книгу разом!». Надає додаткові платні послуги, здійснює обслуговування користувачів з особливими потребами за місцем проживання.
Надає науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань впровадження інноваційних форм  популяризації книги, рекламуванні бібліотечних ресурсів та послуг. Здійснює маркетингові дослідження запитів користувачів на книгу та інформацію.

Догори!

Відділ обслуговування користувачів (вул.Вірменська, 14, ІІ поверх)

Завідувачка – Ріга М. М.

Тел.: 0990160514

Старовинний інтер’єр, затишна атмосфера, професійний персонал, якісне та оперативне обслуговування, універсальний фонд, виконання тематичних запитів за різними галузями знань, фотозона, конференц-зал… Все це – оновлений читальний зал (відділ обслуговування користувачів) за адресою: вул. Вірменська, 14.

Відділ обслуговування користувачів здійснює оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів. У відділі  наявний фонд документів з питань філософії, права, соціології, психології, політології, історії та інших наук, художня література, мовознавство, літературознавство, а також видання з питань медицини та спорту, понад 150 назв періодичних видань.

Здійснює інформаційне забезпечення  та обслуговування науковців,  викладачів вузів, фахівців, студентів. У відділі можна замовити видання з фондів книгосховища. Це місце, призначене для роботи користувачів із документами бібліотечного фонду, без права брати їх додому.

Презентує тематичні, персональні та коментовані виставки, проводить зустрічі з письменниками, читацькі конференції, презентації нових видань, заходи, виставки та бібліографічні огляди на замовлення.

Відділ співпрацює з громадськими організаціями, навчальними закладами, національно-культурними товариствами, засобами масової інформації.

Тут можна скористатися послугою міжбібліотечного абонемента (замовлення книг з інших бібліотек). З 2006 року при відділі діє Центр європейської інформації «Буковина – Європа».

Догори!

Відділ документів іноземними мовами (ІІ поверх)
Завідувач – Микитюк Т. В.
Тел.: 52-62-05, (068)941-40-92

Універсальний фонд 14 мовами світу, художня література іноземними мовами, видана в країнах Європи до 1940 р.,  книжкова колекція «The Millenium Library» (250 томів світової класики англійською мовою), довідкові видання, словники, в т. ч. «World Book Encyclopedia», «Encyclopedia Britanica  та електронні видання. У відділі вам запропонують Бібліотеку класичної та сучасної американської літератури, енциклопедичне видання «Encyclopedia Americana», відеотеку сучасних фільмів США мовою оригіналу, колекцію плакатів.
Відділ постійно поповнюється подарунковими виданнями з міжнародних благодійних фондів та іноземних посольств в Україні.
До послуг користувачів – доступ до друкованих ресурсів,    інформації про діяльність Гете-Інституту, довідково-бібліографічного апарату з власною електронною базою даних, додаткові платні послуги.
На базі відділу працюють курси з вивчення іноземних мов,  діє безкоштовний доступ до англомовної електронної бази періодичних видань eLibraryUSA, в т. ч. повнотекстових.
Центр «Вікно в Америку» надає актуальну інформацію про США, можливості  навчання за кордоном,  активно популяризує англомовні ресурси, надані Посольством США в Україні. Працює клуб цифрової фотографії, недільний кіноклуб, англомовний клуб «Universum».  12 безкоштовних місць доступу до мережі Інтернет. Е-читанки із завантаженим змістом художньої, наукової літератури та відео. Послуги ксерокопіювання та сканера.
Відділ співпрацює з  національно-культурними товариствами краю, Німецьким культурним центром «Гете-Інститут», відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Британською радою в Україні, Українсько-американським благодійним фондом «Сейбр-Світло»,  Програмою ім. В. Фулбрайта.

Догори!

 Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів (ІІ поверх)
Завідувач – Добровольська Г. В.
Тел.: 52-62-05

Відділ активно працює над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в практику діяльності бібліотеки. Забезпечує підтримку функціонування парку комп’ютерної техніки, мережевого та периферійного обладнання, програмного забезпечення бібліотеки, організацію обслуговування користувачів через глобальну комп’ютерну мережу Internet в режимах безпосереднього та віддаленого доступу, а також в комп’ютерному залі з використанням автоматизованих робочих місць. Здійснює технічне забезпечення  проведення масових заходів, які відбуваються у бібліотеці.   Формує електронну бібліотеку та забезпечує технічну підтримку, інформаційне наповнення WEB-сайту бібліотеки та блог “Світ інформації”.

У відділі можна скористатися швидкісним Інтернетом за допомогою персональних комп’ютерів, електронними послугами національного та регіонального рівня та отримати кваліфіковану допомогу від бібліотекарів-консультантів щодо навігації у всесвітній мережі. Інтернет-центр надає можливість необмеженого доступу до інформації та знань. Інтернет–конференції, віртуальні довідки та виставки, мультимедійні презентації, тренінги. Послуги ксерокопіювання, сканування, роздрук та електронна розсилка документів.
Працівники відділу беруть  участь у науковій, методичній, просвітницькій та видавничій діяльності бібліотеки, проводять тренінги для бібліотечних працівників щодо створення блогів, веб-сайтів, мультимедійних презентацій, групові та індивідуальні заняття з питань освоєння комп’ютерної грамотності. У структурі відділу діє сектор Інтернет-центру.

Сектор автоматизації  (ІІ поверх)

Завідувач – Кицюк О. В.

Догори!

Відділ мистецтв (ІІІ поверх)
Завідувачка – Шилюк Л. М.
Тел.: 0955406057

Унікальні книжкові, нотні  та  періодичні фонди –  справжня  знахідка для людини творчої, завзятої та готової до збагачення внутрішнього світу. Надає доступ до друкованих та електронних джерел інформації з питань мистецтвознавства, культурології, народної обрядовості, різних жанрів музичного, образотворчого, театрального, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектурних стилів (65 тис. прим.).
Працівники відділу прагнуть задовольнити інформаційні потреби сучасного  читача, який цікавиться  театром та музикою, архітектурою та живописом, кіно та декоративним мистецтвом,  надають можливість прослухати записи з бібліотечної фонотеки, скористатися фортепіано при відборі нотних матеріалів, отримати додаткові платні послуги (згідно прейскуранту цін).
До послуг користувачів: електронна база даних з питань мистецтва, довідкові видання, алфавітний каталог, каталог нот,  тематичні картотеки – «Національне та духовне відродження України», «Краєзнавство», картотеки назв вокальних творів, назв п’єс   та ін.
«Все, що цікавить Вас, цікавить і нас» – мистецьке кредо  клубу творчих людей «Альтернатива».  Відділ презентує творчі досягнення митців Буковини та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецькі заходи та акції – завжди професійні, інформативні, ексклюзивні  та креативні.
Відділ співпрацює з національно-культурними товариствами Буковини,  творчими спілками та об’єднаннями, професійними та аматорськими колективами художньої самодіяльності, закладами культури і мистецтва, профільними навчальними закладами, засобами масової інформації.

Догори!

Відділ документів із економічних, технічних та природничих наук (ІІІ поверх)
Завідувач – Сендульська Т. В.
Тел.: 52-50-48

Сформовано відкритий бібліотечний простір, який включає: нові креативні професійні ідеї, відкриті фонди з доступом до інформації на базі привабливого інтер’єру та комфортного обслуговування. Бібліотечний фонд  понад 28 тисяч документів в друкованому та електронному вигляді, в т. ч. 100 назв періодичних видань  з питань економіки, підприємництва,  маркетингу та менеджменту, агроекології та ресурсозбереження, аграрного та земельного права, енциклопедії, навчальні посібники, популярні видання. Тут ви знайдете спеціальну наукову та популярну літературу, довідкові видання, видання на допомогу вашим захопленням.
До послуг користувачів  – зведений систематичний каталог літератури сільськогосподарських бібліотек області з 1983 р.,  систематична картотека статей (СКС),  картотека краєзнавчої літератури відповідного профілю, картотека періодичних видань, електронні бази даних (ЕБД), додаткові платні бібліотечні послуги (згідно прейскуранту цін). Відділ забезпечує індивідуальною та груповою інформацією фахівців, науковців, керівників установ та профільних організацій з  різноманітних питань.
Організовує Дні партнерства з асоціаціями бджолярів та виноградарів, зустрічі з аграріями, фермерами, представниками  бізнесу, провідними спеціалістами різних галузей,  авторські презентації книг, круглі столи, Дні науки, Дні підприємства в бібліотеці, Дні фахівця, виїзні Дні інформації на замовлення.
Ініціативних та креативних користувачів об’єднав клуб ділової інформації «Крокуємо разом», учасники якого обговорюють питання містобудування, розвитку туризму на Буковині, збереження архітектурних скарбів краю, відзначають ювілеї підприємств-флагманів буковинського виробництва, допомагають вирішенню працевлаштування та вибору професій, популяризують винахідництво і раціоналізаторство, модернізацію виробництва та ін.
Результативною є партнерська співпраця з владними структурами, аграрними установами, сільськогосподарськими організаціями та профільними учбовими закладами, Буковинським інститутом агропромислового виробництва, профільними бібліотеками області.

Догори!

Редакційно-видавничий відділ (ІІ поверх)

Завідувачка – Рудько І. В.

Тел.: 0994004525

Основне завдання відділу – формувати тематику і пріоритетні напрямки видавничої діяльності бібліотеки. Відділ забезпечує технічну підготовку рукописів та друкованих матеріалів до друку: зокрема, комп’ютерний набір, редагування, верстка, коректура, форматування матеріалів. Здійснює виготовлення оригінал-макетів видань, тиражування на власній поліграфічній базі та замовлення в поліграфічних видавництвах краю. Надає практичну допомогу підрозділам бібліотеки щодо укладання, друку, збереження і редагування окремих матеріалів, що зберігаються в електронній базі даних. Працює над виготовленням рекламної продукції бібліотеки. Відповідає за збір та підготовку зведених матеріалів «Хроніки культурно-мистецького життя Чернівецької області», представлення матеріалів на сайті бібліотеки.

Видавнича продукція бібліотеки користується попитом серед населення регіону. Найкращі видання презентуються на різних конкурсах. Читацька аудиторія гідно оцінює наші видання, які стають незамінним помічником у повсякденній роботі, а бібліотекарям допомагають крокувати в ногу з життям та самовдосконалюватися.

Догори!

Науково-методичний відділ (ІІІ поверх)
Завідувач – Макарейчук Т.В.
Тел.: 52-19-90

У зв’язку з інтенсивним розширенням  бібліотечної мережі області у післявоєнні роки (вересень 1946 р.) при обласній книгозбірні створено  методичну службу.

Сьогодні  – це регіональний методичний та інформаційно-консультаційний центр для бібліотек області, який сприяє реалізації державних та  обласних програм розвитку бібліотечної справи, оперативному доведенню до фахівців нових законодавчих актів та інструктивно-методичних матеріалів.  У відділі здійснюється організація та керівництво інноваційними процесами, методичний моніторинг  та прогнозування розвитку книгозбірень, розробка інноваційних проектів і програм, надається практична, консультаційна допомога бібліотекам з методичної роботи та організації різних напрямків бібліотечної діяльності. Підрозділ розвиває нові моделі і методи методичного впливу на роботу бібліотек області, сприяє поліпшенню якості фахового навчання бібліотечних працівників, аналізує соціологічні дослідження з актуальної тематики. Також організовує і проводить обласні семінари, тренінги, майстер-класи, творчі лабораторії, розробляє тематику та умови обласних оглядів-конкурсів бібліотечних установ та професійної майстерності бібліотекарів. Провідні фахівці займаються підготовкою щорічника  «Бібліотечна Буковини в цифрах», «Робочої теки методиста», документів з організації діяльності та інноваційного досвіду книгозбірень області.

При відділі діє обласний «Діловий клуб методистів». Діяльність  висвітлена у розділі «Бібліотечному фахівцю» та на блозі «Бібліометодистка».

Догори!

Відділ обслуговування юнацтва вул. Головна, 128 (абонемент)
Зав. відділом -Хліповська І.М..
Тел.: 52-53-22

Окрема ланка в структурі бібліотеки. Працівники філії підтримують тісні контакти з учнівськими колективами шкіл, технікумів, училищ, координують свою діяльність з викладацьким складом, громадськими організаціями. Філія працює як міський центр по проведенню серед підлітків культурно-просвітницької та дозвіллєвої роботи.
Діє Центр екологічної інформації, де можна отримати інформацію про екологічну ситуацію в регіоні та Україні в цілому. У фонді наявні електронні засоби інформації та документні ресурси: книги, підручники, довідкові та періодичні видання.
Філія прагне до розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, введення в практику діяльності  новітніх технологій. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культури особистості, спільно з педагогами, державними та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.
Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку всіма формами та методами бібліотечної роботи, залучає молодь до участі в роботі молодіжних клубів, об’єднань, програмних проектів по окремих напрямках виховної діяльності, зокрема, морально-правового та екологічного всеобучу.
Систематична інформація   про книги, періодичні та бібліографічні видання, вивчає інформаційні потреби користувачів, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. Постійною є координаційна робота  з навчальними закладами по  підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів  шляхом надання їм повноцінної і актуальної інформації: систематично інформує про нові надходження та літературу на допомогу  навчальному процесу.

Догори!Comments are closed.


Мобільне меню