У дзеркалі науки – життя

Нещодавно книжковий фонд відділу документів з економічних, технічних та природничих наук поповнився щедрими дарунками від Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: науковими та науково-популярними виданнями, які стануть у нагоді дослідникам історії української науки та культури, біографістам, усім, хто цікавиться життям і науковою спадщиною відомих українських вчених, історією  та розвитком вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.

  • В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв’язки, пам’ять : довід. / авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко ; редкол.: В. Г. Кошечко, О. С. Онищенко та ін. ; НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2023. – 496 с. : іл. (Серія «Президенти Академії наук України»).

  • Ситник К. М. Володимир Вернадський і Академія : наук. вид. / К. М. Ситник, В. В. Шмиговська. – Київ, 2006. – 311 с. : іл.
  • Історики аграрної науки, освіти та техніки в Україні : біобібліогр. довід./ уклад. В. А. Вергунов та ін. ; НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – Київ, 2022. – 352 с. : портр. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 126).
  • Історія освіти, науки і техніки в Україні : матер. ХVІІ Всеукр. конф. мол. учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народж. Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), м. Київ, 19–20 трав. 2022 р. / НААН, ННСГБ. – Вінниця, 2022. – 432 с.

Comments are closed.