«Твої знання – твої крила» (книжкові новинки)

Нещодавно бібліотечний фонд відділу документів з економічних, технічних та природничих наук поповнився новим книжковим виданням – науковою монографією «Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина» Валерія Петровича Руденка, доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри ЧНУ ім. Ю. Федьковича, та Катерини Вікторівни Грек, аспірантки кафедри економічної географії та екологічного менеджменту  ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Руденко В. П. Професор Мирон Кордуба: українська географічна спадщина : монографія / В. П. Руденко, К. В. Грек. – Чернівці  : Чернів. нац. ун-т, 2023. – 480 с. – Наклад: 50 прим.

Унікальність цього видання у висвітленні малодослідженої географічної спадщини видатного науковця Мирона Михайловича Кордуби, який більше знаний світовій науковій еліті як історик, бібліограф, археограф, публіцист, консул від Західноукраїнської Народної Республіки у Відні.

У світ його наукових досліджень входить також надзвичайно потужний пласт вивчення проблем географії населення України, економіко- та політико-географічні крає- і країнознавчі твори, географо-педагогічні та картографічні праці, історико-географічні та географо-топонімічні напрацювання. В монографії вперше публікується кілька маловідомих географічних розвідок професора Мирона Кордуби. До прикладу, у 1912, 1914 та 1922 роках Мирон Кордуба складає і видає україномовний шкільний «Географічний атляс», який був дійсно першим за всю історію розвитку української середньої освіти географічний атлас рідною мовою.

Запропонована увазі читача наукова розвідка про українську географічну спадщину професора Мирона Кордуби складається з п’яти розділів. У першому розділі висвітлюється життєвий і творчий шлях Мирона Кордуби в географії. Другий розділ характеризує розлогі фундаментальні праці вченого у царині географії населення України (до прикладу: Етнографічні особливості Буковини). У третьому розділі – економіко- та політико-географічні крає- та країнознавчі напрацювання професора (до прикладу: Тарас Шевченко як краєзнавець і археолог). Четвертий розділ присвячений географо-педагогічним та картографічним творам освітянина. У п’ятому розділі розкриваються основні результати історико-географічних та географо-топонімічних досліджень професора Мирона Михайловича Кордуби.

Увагу читача, безумовно, привертає і заключний розділ книги під спільною назвою «З національної скарбниці: вибрані географічні праці Мирона Кордуби» та список географічно орієнтованих друкованих та рукописних праць вченого, що дуже важливо для подальшого вивчення його наукової спадщини.

Загалом, Мирон Михайлович Кордуба залишив по собі понад 500 наукових праць, виданих не лише в Україні, а й у Франції, Польщі, Німеччині.

З чернівецького періоду біографії Мирона Кордуби: 1900-го він приїхав до Чернівців і познайомився з місцевою інтелігенцією: Ольгою Кобилянською, Лесею Українкою, Осипом Маковеєм, Романом Смаль-Стоцьким. У Чернівцях заснував Українське історичне товариство, до якого увійшли викладачі та студенти Чернівецького університету, став членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Рецензував праці Івана Франка, друкував власні дослідження з топоніміки, етнографії та історії Буковини. 1918-го увійшов до буковинського Крайового комітету Української національної ради ЗУНР. Згодом – радник посольства ЗУНР у Відні.

Представлена монографія буде цікавою і корисною представникам академічної спільноти, викладачам, молодим науковцям, аспірантам, студентам, учителям-географам.

Запрошуємо для ознайомлення з книгою до відділу документів з економічних, технічних та природничих наук обласної книгозбірні (ІІІ поверх).


Мобільне меню