Твої знання потрібні Україні, або Логістика Перемоги

Інтерес серед фахівців до професійних видань, насамперед, актуальних для України під час російської агресії на сьогодні є неабияким. В умовах сучасних викликів навчальна та пізнавальна література для кожного українця  стає джерелом не тільки набуття нових професійних  знань,  але і надихаючою складовою у створенні активної позиції щодо їх практичного використання.

Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук представляє тематичний компендіум «Твої знання потрібні Україні, або Логістика Перемоги».

Він наповнений навчально-пізнавальними друкованими виданнями, що зберігаються у фондах нашої книгозбірні та  адресовані працівникам державних органів управління, спеціалістам логістичних служб, підприємцям, студентам і викладачам ВНЗ, слухачам системи перекваліфікації,  усім, хто цікавиться логістикою.

  1. Буфер обмена01Денисенко М. П. Організація та проектування логістичних систем : підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 336 с.

Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем.

  1. image002Окландер М. Логістика : підручник / Михайло Окландер. – Киів : ЦУЛ, 2018. – 346 с.

У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення логістики, принципи та компоненти логістичної системи підприємства. Сформульовано методологію логістичного підходу. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування логістичних механізмів адаптації підприємства до зовнішнього середовища. Показано взаємозв’язок логістики і маркетингу. Доведено універсальний характер концепції та методології логістики.

  1. image003Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум : навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 2009. – 340 с.

У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади логістики і основи технології прийняття типових логістичних рішень на підприємстві. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, нормативно-правової бази. Компендіум розглядає теоретичні аспекти логістики, пропонуючи типові логістичні задачі та їх розв’язок. Практикум містить завдання та вправи, відповіді до них, тести та контрольні завдання. Їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам’яті, а наведені відповіді – перевірити себе.

 

  1. image004Крикавський Є. Логістика для економістів : підручник / Євген Крикавський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики», вип. 9).

Викладено основи теорії логістики та методичний інструментарій прийняття типових логістичних рішень у постачанні, виробництві та збуті, у сфері переміщення та управління запасами, базові положення економіки й організації логістики в логістичних системах та ланцюгах поставок.

  1. Буфер обмена05Григорак М. Ю. Логістика постачання, виробництва і дистрибуції  / М. Ю. Григорак . – Видавництво: Національний авіаційний університет, 2017. – 364 с.

Навчальний посібник розкриває зміст навчальної дисципліни “Логістика постачання, виробництва і дистрибуції”, метою якої є формування системних знань базових функцій логістики підприємства, вивчення технології логістичних процесів закупівлі, виробництва та збуту продукції на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення.

  1. Буфер обмена06Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посібник / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 312 с.

В навчальному посібнику розкрито теоретичні основи та практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики в закладах ресторанного господарства.

  1. image007Буфер обмена08

Хочете знати більше? Тоді вам до нашої книгозбірні за адресою:

 м. Чернівці вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІІ поверх).


Мобільне меню