«Твої знання потрібні Україні»

Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук  рекомендує  чек-ліст нових надходжень, які книгозбірня отримала в дарунок  від видавництва Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.

До уваги науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти та фахівців в галузі туризму і готельних технологій  – навчальні посібники, методичні матеріали, збірники навчальних програм та матеріали конференцій, які будуть сприяти не тільки отриманню нових професійних теоретичних знань, але і практичному їх використанню в підвищенні туристичної привабливості нашого регіону.

  1. Заячук О. Історія туризму : навч. посіб. / О. Заячук, С. Брик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 200 с.
  2. Іванунік В. Туристичний менеджмент : навч. посіб. / В. О. Іванунік. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 240 с.
  3. Іванунік В. Атрактивність рекреаційно-туристичних територій : навч. посіб. / В. О. Іванунік. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 248 с.
  4. Кілінська К. Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування : навч.-метод. посіб. / К. Кілінська, О. Смик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 224 с.
  5. Король О. Основи туристичного маркетингу : навч. посіб. / О. Король. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 140 с.
  6. Круль Г. Організація і технологія надання послуг гостинності : навч. посіб. / О. Круль, О. Заячук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 488 с.
  7. Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи : зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, присвяч. 145-річчю геогр. освіти в Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича (28–29 жовт 2021 р.) / за заг. ред. проф. К. Й. Кілінської. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 88 с.
  8. Організація спортивно-оздоровчого туризму : навч.-метод. посіб. /  уклад.: І. Васкан, А. Медвідь. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – 164 с.
  9. Туризм: програмні матеріали з фахових дисциплін : зб. навч. програм / за ред. О. Д. Короля, Ж. І. Бучко. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 208 с.
  10. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : зб. матер. Міжнар. наук-практ. онлайн-конференції (5 трав 2022 р.). –  Чернівці : Технодрук, 2022. – 352 с.

Мобільне меню