Тиждень фінансової грамотності

У 2010 р. з ініціативи проекту USAID / FINREP розпочато роботу над проектом «Підвищення рівня фінансової грамотності в Україні». Національний банк України став координатором усіх заходів із підвищення рівня фінансової грамотності населення України, працює над створенням Концепції підвищення рівня фінансової грамотності населення України.

Фінансова грамотність – це саме той достатній рівень знань і навичок у сфері фінансів, який дає змогу правильно оцінювати фінансову ситуацію і приймати виважені рішення. Фінансово освічена людина грамотно управляє своїми грошовими коштами, веде облік доходів і витрат, уникає зайвої заборгованості, планує особистий бюджет, робить заощадження, орієнтується в складних продуктах, що пропонуються фінансовими інститутами. Фінансова грамотність – це знання, необхідні сучасній людині для комфортного життя у динамічному світі фінансів. Це – вміння та навички, що дають змогу безпечно користуватись усіма фінансовими послугами, заощаджувати та примножувати власні кошти.

В рамках тижня фінансової грамотності представники банків для учнів та студентів закладів освіти міста в читальному залі провели заходи, головною метою яких було формування у підростаючого покоління основ економічного мислення, що дозволить їм приймати раціональні рішення стосовно розподілу та використання отриманих доходів, сприятиме отриманню навичок заощадження задля примноження власних коштів та задоволення своїх потреб у майбутньому


Comments are closed.