Провісники української ідеї

на головну кирило мефодЗгідно Постанови «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» Верховна Рада України постановила урочисто відзначити на державному рівні  175 років з часу утворення Кирило-Мефодіївського товариства (грудень 1845).

Кирило-Мефодіївське братство (товариство) – українська таємна політична організація, яка існувала в Києві протягом грудня 1845 –  березня 1847 рр. Наприкінці 1845 р. київські студенти, як і молоді люди в інших куточках Європи, шукали можливості звільнення народу від національного гноблення, вважаючи, що тільки це дасть можливість забезпечити права на гідне життя.

Провідну роль в суспільстві грали Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Микола Гулак, Георгій Андрузький, а також Василь Білозерський.

Головне завдання братства полягало в побудові майбутнього суспільства на засадах християнської моралі, шляхом здійснення цілого ряду реформ, зокрема, створенні демократичної федерації слов’янських народів на принципах рівності і суверенності на чолі з Україною; знищенні царизму, скасуванні кріпосного права та станів; встановлення демократичних прав і свобод для громадян; зрівняння у правах всіх слов’янських народів щодо їх національної мови, культури та освіти.

Члени братства вели активну громадсько-політичну діяльність: розповсюджували програмні документи, прокламації («До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»), твори Т. Шевченка; займалися науковою роботою, виступали з лекціями в навчальних закладах Києва, піклувалися про розвиток народної освіти, збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг (зокрема, П. Куліш підготував перший підручник з історії України «Повість про український народ», 1846 р.).

в текст кирило мефодНаціональний банк України у 2020 році ввів в обіг пам’ятну монету «175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства» номіналом 5 гривень.

Дізнатися якомога більше про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства загалом та його членів зокрема, всі охочі зможуть, ознайомившись з літературою із книжкових фондів Чернівецької обласної бібліотеки:

 • Багалій, Д. (Акад.). Т. Г. Шевченко і Кирило-Методіївці : історично-літературна розвідка / Д. Багалій. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – 96 с.
 • Бойченко Н. Ідеї Кирило-Мефодіївського братства у сучасній ретроспективі / Н. Бойченко // Історія України. – 2003. – № 1. – С. 10–12.
 • Борисенко В. Культурно-освітня діяльність масонів, декабристів і Кирилло-Мефодіївців України у першій половині ХІХ ст. / В. Борисенко // Хроніка – 2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 552–570.
 • Величковська Ю. Антиколоніальні ідеї Кирило-Мифодіївського братства / Ю. Величковська // Українознавство. – 2017. – № 4. – С. 38–43.
 • Вольвач П. Провісники незалежності України : до 170-річчя Кирило-Мефодіївського товариства / П. Вольвач, Я. Вольвач // Культура і життя. – 2016. – 21 жовт. (№ 44). – С. 14.
 • Воронич Г. Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція /
  Г. Воронич // Українська мова. – 2013. – № 2. – С. 119–136.
 • Гончарук П. Засівач доброго, розумного, світлого / П. Гончарук // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 114–132.
 • Гончарук П. Кирило-мефодіївці про значення Переяславської ради для історії українського народу / П. Гончарук // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 34–42.
 • Гончарук П. Провісники української ідеї : (до 160-річчя Кирило-Мефодіївського товариства) / П. Гончарук // Київська старовина. – 2006. –
  № 1. – С. 3 – 30.
 • Зайончковский П. Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847) / П. Зайончковский. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1959. – 172 с.
 • Зінченко А. Кирило-Методіївське братство 1918–1920 рр. в українському церковному русі / А. Зінченко // Українознавство. – 2017. –
  № 4. – С. 97–102.
 • Зленко Г. Анатомія одного доносу / Г. Зленко // Науковий світ. – 2007. – № 12. – С. 10–11.
 • Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці : на матеріалах слідчої справи / А. Калинчук // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 49–52.
 • Камбалова Я. Методичні аспекти формування знань про історичну особистість в учнів загальноосвітньої школи (на прикладі теми «Кирило-Мефодіївське товариство») / Я. Камбалова // Історія в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 5–8.
 • Кирило-Мефодіївське товариство : у 3-х т. / АН УРСР, Археогр. комісія, Ін-т історії України ; упоряд.: І. Глизь, М. Бутич, О. Франко. – Київ : Наук. думка.
 • Коляда І. Методика організації та проведення уроку – історичного брейн-рингу на тему: «Кирило-Мефодієвське товариство. Микола Костомаров» (Історія України, 9 клас) / І. Коляда, М. Главацький // Історія в школі. – 2010. – № 3. – С. 37–42.
 • Коляда І. Микола Іванович Костомаров: штрихи до історичного портрету (1817–1885) : до 200-річчя від дня народження визначного вченого, письменника, громадського діяча Миколи Костомарова. До 170-річчя діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства» / І. Коляда // Історія в школі. – 2017. – № 5/6. – С. 1–20.
 • Кратко М. «Був се чоловік незвичайний…» / М. Кратко // Київ. – 2009. – № 5–6. – С. 147–157.
 • Криштопа О. Братство : іст. роман ; док. роман за матер. Кирило-Мефодіївського братства / О. Криштопа. – Івано-Франкiвськ : Вавилонська
  б-ка, 2019. – 232 с.
 • Лісовий І. Трансформація поглядів П. Куліша: від федералізму до монархізму / І. Лісовий // Історія в рідній школі. – 2016. – № 7/8. – С. 50–53.
 • Мовчанюк В. “Книги буття українського народу” – питомо український історіософський твір і політичний маніфест : (у силовому полі Шевченка, слов’янської ідеї, польського месіанізму А. Міцкевича) /
  В. Мовчанюк // Наука і суспільство. – 2017. – № 3–4. – С. 2–7.
 • Наумова Н. Міцкевич, Гулак, Костомаров і «Книги буття…». Національна ідея двох визначних документів ХІХ століття / Н. Наумова // Літературна Україна. – 2015. – 10 груд. (№ 47). – С. 8, 9.
 • Овчарова Л. Кирило-Мефодіївське товариство. Т. Шевченко в національному відродженні / Л. Овчарова // Історія в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 19–23.
 • Поліщук В. Кирило-мефодіївці, Михайло Драгоманов у становленні світогляду Михайла Старицького / В. Поліщук // Українознавство. – 2017. – № 4. – С. 65–71.
 • Пономаренко О. На шостий день творіння… : єдність автобіографічних і народно-пісенних мотивів у ліричному шедеврі Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії…» / О. Пономаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 2. – С. 66–69.
 • Пономаренко О. Словацький контекст Кирило-Мефодіївського товариства – місток українців до культурно-просвітницької та національно-визвольної діяльності у масштабах слов’янського світу /
  О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 19–23.
 • Прискока О. Кирило-мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. Прискока, В. Франчук // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. –
  С. 111–123.
 • Сергієнко Г. Т. Г. Шевченко i Кирило-Мефодiївське товариство /
  Г. Сергієнко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наук. думка, 1983. – 206 с.
 • Слюдинова Т. Архівні документи про Київськи адреси Кирило-Мефодіївців : [Антикріпосницька організація] / Т. Слюдинова // Історія України. – 2000. – № 13 : квіт. – С. 10.
 • Тараскіна Л. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко в українському Відродженні : історія України, 9 клас / Л. Тараскіна,
  О. Збризька // Історія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 2–7.
 • Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївськоно товариства / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2017. –
  № 4. – С. 162–173.
 • Харчук Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві / Р. Харчук // Дивослово. – 2015. – № 12. – С. 32–40.
 • Хоменко О. Шевченкова концепція розвитку української словетності як квінтесенція самостійницької ідеї кирило-мефодіївців /
  О. Хоменко // Українознавство. – 2017. – № 4. – С. 30–37.
 • Цимбалюк Є. Кирило-Мефодіївське братство як вияв формування української політичної модерної нації : (до 170-річчя Кирило-Мефодіївського братства) / Є. Цимбалюк // Історія в школі. – 2016. – № 2/3. – С. 1–5.
 • Яременко В. «Дурний свій розум проклинаю…» : (укотре про участь Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за істріософським виміром: долання стереотипів) / В. Яременко // Сучасність. – 2001. – № 3. – С. 132–144.