Професійна книга

У рамках інформаційно-просвітницької платформи «Професійна книга» відділ документів з економічних, технічних та природничих наук презентує наступні видання:

image001Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 494 с.

 У колективній монографії розглянуто історичні, сучасні і майбутні аспекти  формування  та  реалізації Спільної  аграрної  політики Європейського Союзу (САП ЄС). Досліджено основні результати реформ в процесі  еволюції  європейської  аграрної  політики,  викладено  причини перманентних змін в основних засадах САП ЄС.  Проаналізовано екологічну та соціальну складові САП ЄС з врахуванням викликів глобалізації та в контексті Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування науково-практичних досягнень САП ЄС в національній аграрній політиці.

Для  науковців,  спеціалістів  аграрного  бізнесу,  фахівців  галузі сільського  господарства,  представників  органів  державної  влади  та місцевого  самоврядування,  членів  об’єднаних  територіальних  громад, викладачів,  докторантів  та  аспірантів  та  інших  зацікавлених представленою тематикою осіб.

image003Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 352 с.

Колективна монографія присвячена проблемам процесу децентралізації у сфері місцевого самоврядування, в основу якого закладені нові механізми створення ОТГ, що забезпечують її спроможність при значному розширенні повноважень. Аналізуються та оцінюються позитивні зміни, які відбувалися протягом останніх років в структурі громад та досягнення сільських територій в економічному зростанні на принципах інклюзії.

Книга розрахована на широке коло читачів. Читачами можуть стати усі зацікавлені в результатах та перспективах процесу децентралізації особи, зокрема, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів місцевого самоврядування та бізнесу, населення громад тощо.

Представлені видання подаровані книгозбірні нашими активними користувачами – науковцями Буковини і зберігаються у вільному доступі в бібліотечному фонді відділу.