«Права осіб з інвалідністю в Україні» (до Міжнародного дня людей з інвалідністю)

Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що як громадянин держави така особа володіє всією повнотою конституційних прав, свобод і обов’язків, тобто володіє загальним правовим статусом. Зокрема, стаття 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» говорить про те, що особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. З іншого боку, як особа, яка має певні вади здоров’я, вона наділена додатковими правами та пільгами, або на неї покладені додаткові обмеженнями, тобто є володарем спеціального правового статусу.

24 вересня 2008 року Україною було підписано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. А вже через рік 16 грудня 2009 року Верховною Радою України ці два акти було ратифіковано, а з 6 березня 2010 року Конвенція набрала чинності. З цього часу імплементація Конвенції є одним із пріоритетних завдань Уряду.

Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція в суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю.

 

Пропонуємо звернути увагу на найновіші видання, які розкривають тему прав людей з інвалідністю:

  • Кандиба С. Поняття адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні / С. Кандиба // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 101–105.
  • Козуб І. Правовий аспект в питаннях охорони праці осіб зі зниженою працездатністю / І. Козуб // Юридична Україна. – 2018. – № 9. – С. 4–11.
  • Кондратенко В. Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю / В. Кондратенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 177–181.
  • Мельник В. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС / В. Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 133–138.
  • Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довідник для роботодавців / упоряд.: Т. Семигіна, О. Іванова. – Київ : [б. в.], 2010. – 68 с.
  • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 трав. 2020 р. № 383 // Урядовий кур’єр. – 2020. – 27 трав. (№ 99). – С. 5–7.
  • Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей- вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа : Постанова Верховної Ради України від 4 черв. 2020 р. № 673-IX // Голос України. – 2020. – 11 черв. (№ 93). – С. 2.

Окрім запропонованих видань, всі охочі можуть отримати в користування книги та публікації з періодичних видань, в яких аналізується практика Європейського суду з питань захисту прав та основоположних свобод людей з інвалідністю, розглянуто стан та проблеми професійної освіти та навчання осіб з інвалідністю в Україні. Науково-практичні видання дають роз’яснення щодо працевлаштування та організації праці осіб з обмеженими можливостями та їх соціального захисту. Для пошуку книг даної тематики можна скористатися електронними ресурсами бібліотеки та картковими каталогами.


Мобільне меню