Повстанський феномен ХХ сторіччя

на головну упа14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів Української Повстанської Армії (УПА), яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.

Українська Повстанська Армія продовжила боротьбу Українського народу за відновлення державної незалежності України та опору іноземному пануванню, започатковану в роки Української революції 1917–1921 років і продовжену Українською Військовою Організацією (УВО) та Організацією Українських Націоналістів (ОУН).

Заснована на зламі 1942–1943 років, вона діяла до вересня 1949-го, після чого реорганізована в збройне підпілля, що тривало до середини 1950-х років. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб.

Радянський режим зумів у свідомості багатьох затаврувати упівців як «посібників нацистів». Наратив «українці були на боці фашистів, а російський народ здобув перемогу над фашизмом» радянській пропаганді вдалося поширити у світі. Сьогодні на цих радянських пропагандистських штампах росія  будує свою пропаганду, звинувачуючи українців у нацизмі лише за прагнення мати незалежну державу і готовність відстоювати її. Щоб не бути вразливими до провокацій російської пропаганди, мусимо досліджувати і знати свою історію включно з її непростими сторінками. 80-річчя УПА – добра нагода для цього. Детальніше про історію Української Повстанської Армії можна дізнатися, завітавши до обласної книгозбірні та ознайомившись з наступними виданнями з фондів ЧОУНБ ім. Михайла Івасюка (подано в абетковому порядку):

 1. Андрусяк М. Брати грому : худ.-докум. повість / М. Андрусяк. – Коломия : Вік, 2005. – 832 с.
 2. Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930–1955) / Я. Антонюк ; відп. ред. П. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 1072 с.
 3. Армія безсмертних. Повстанські світлини / Центр дослідж. визвольного руху ; ред.: В. В’ятрович, В. Мороз ; упоряд.: Т. Гривул, В. Гуменюк, В. Манзуренко. – 3-тє вид. – Львів : МС, 2006. – 219 с.
 4. Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944–1947 : док. та матер. / упоряд.: М. Іваник, М. Бахно. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 628 с.
 5. Боднарчук І. Над Черемошем : драма на 3 дії з життя Повстанська УПА / І. Боднарчук. – Торонто : Слово, 1992. – 54 с.
 6. Борець Т. Юрій Борець: людина, воїн, меценат / Т. Борець, Є. Перепічка. – Львів : Сполом, 2010. – 304 с.
 7. Бофони: грошові документи ОУН і УПА / Служба безпеки України ; авт.-упоряд. О. Клименко ; за ред. В. Даниленка. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 190 с.
 8. Брицький П. Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія: історія і сучасність : навч. матер. до спецкурсу / П. Брицький. – Чернівці : Рута, 2002. – 48 с.
 9. Бюлетень видавничого комітету «Літопису УПА». Ч. 3. Додаток до 5-го тому. – [Б. м. : б. в.], 1984. – 32 с.
 10. Бюлетень видавничого комітету «Літопису УПА». Ч. 4. Весна 1987. – Торонто : [б. в.], 1987. – 40 с.
 11. Бюлетень Видавничого Комітету «Літопису УПА» . Ч. 5. Осінь 1995. – Торонто : Літопис УПА, 1995. – 64 с.
 12. В рядах УПА : зб. споминів колишніх вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини. Т. 2 / ред. М. Дупляк. – Нью-Йорк : [б. в.], 1999. – 604 с.
 13. Горбаль М. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини): 1944–1947 : за архів. док. / М. Горбаль ; зібрав, упоряд., ред. М. Горбаль, відп. ред. П. Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2003. – 416 c.
 14. Губка І. Дорогою боротьби (історичні замальовки). Ч. 1 / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2004. – 576 с.
 15. Губка І. Дорогою боротьби (переможні бої УПА). Ч. ІІ / І. М. Губка. – Львiв : Афіша, 2005. – 632 с.
 16. Губка І. Дорогою боротьби (етапи і зони). Ч. ІІІ / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2006. – 640 с.
 17. Губка І. Дорогою боротьби (не бійся). Ч. ІV / І. Губка – Львiв : Афіша, 2006. – 536 с.
 18. Губка І. Дорогою боротьби. Ч. VI : «Я зробив, що міг…» / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2008. – 880 с.
 19. Губка І. Дорогою боротьби. Ч. VII : Лицар Служби Безпеки / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2009. – 612 с.
 20. Губка І. Дорогою боротьби. Ч. VIII : «Сіроманці» – курінь окремого призначення / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2011. – 570 с.
 21. Губка І. Дорогою боротьби. Ч. IX : Силою і зброєю! / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2012. – 584 с.
 22. Губка І. Унівська битва / І. Губка. – Львiв : Афіша, 2004. – 136 с.
 23. Джуряк М. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. Кн. 1 : Путильський район / М. П. Джуряк. – Чернівці : Золоті литаври, 2010. – 844 с.
 24. Джуряк М. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. Кн. 2 : Кіцманський район / М. Джуряк. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – 928 с.
 25. Джуряк М. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. Кн. 3 : Заставнівський район / М. Джуряк. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 912 с.
 26. Джуряк М. ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу. Кн. 4 : Сторожинецький район / М. Джуряк. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 872 с.
 27. Дмитрук В. Вони боролися за волю України. (Участь ОУН і УПА у національно-визвольній боротьбі українського народу в 1941–1956 рр. за матеріалами Волині та Полісся). Т. ІІІ / В. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 402 с.
 28. Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття : інформ. бюлетень. Вип. 1 / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського, Голов. арх. упр. при Каб. Міністрів України. – 2-е вид., випр. – [Б. м.] : Українознавство, 1995. – 40 с.
 29. Дорогами долі. – Дрогобич : Коло, 2006. – 536 с.
 30. Іваненко В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології : моногр. / В. Іваненко, В. Якунін. – Днiпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 424 с.
 31. Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) / І. Ільюшин. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. – 402 с.
 32. Кальба М. «Нахтігаль» в запитаннях і відповідях / М. Кальба. – Львiв : Галицька Вид. Спілка, 2008. – 80 с.
 33. Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941–1944 рр.) / В. Ковальчук ; відп. ред. П. Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2006. – 512 c.
 34. Коханська Г. З Україною у серці : спомини / Г. Коханська ; ред.: П. Потічний, М. Посівнич. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – 400 с.
 35. Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії / В. Кук. – 2-е вид., доп. – Львiв : Центр дослідж. визвольного руху, 2007. – 120 с.
 36. Кук В. УПА в запитаннях і відповідях Головного Командира / В. Кук. – Львiв : Галицька Вид. Спілка, 2007. – 80 с.
 37. Лазурко Р. На шляхах Європи : спогади / Р. Лазурко. – Чікаго : Вид-во Братства колишніх Вояків 1 УД УНА, 1971. – 366 с.
 38. Лещук Є. Повстанська Волинь : поезії, пісні, документ. нариси / Є. Лещук. – Львiв : [б. в.], 2007. – 146 с.
 39. Літопис УПА. Каталог 100 томів (1973–2012) = Litopys UPA. Catalogue 100 volumes (1973–2012) / упоряд. І. Гомзяк [та ін.] ; відп. ред. П. Й. Потічний ; англомов. пер.: М. Олійник, І. Лабунька, Р. Кулик. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2012. – 128 с.
 40. Літопис УПА. Нова серія / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 1995 – .
 41. Макар В. Спомини та роздуми : зібр. Творів : у 4 т. / В. Макар. – Торонто, Київ ; 2001.
 42. Мизак Н. Буковина у боротьбі : зб. повстанських світлин / Н. Мизак, Р. Твердушкін ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2019. – 260 с.
 43. Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові, ОУН, УПА в печерах Тернопільщини. / Н. Мизак, Ю. Зімельс ; Терноп. іст.-мемор. музей політ. в’язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с.
 44. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 2 / Н. Мизак. – Чернівці : [б. в.], 2000. – 416 с.
 45. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 3 : Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. С. Мизак. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 417 с.
 46. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 4 : Бучацький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА. / Н. Мизак. – Чернівці : Букрек, 2004. – 398 с.
 47. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 5 : Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. Мизак, В. Горбатюк ; Дослідний ін-т «Студіюм». – Чернівці : Букрек ; Хмельницький : [б. в.] ; Торонто : [б. в.], 2006. – 352 с.
 48. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 6 : [Бережанський повіт у визвольній боротьбі ОУН УПА (Козівський район)] / Н. Мизак. – Чернівці : Букрек, 2007. – 454 с.
 49. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 8 : УПА – «Захід» у фотографіях : [фотоальбом] / Н. Мизак ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Дослід. ін.-т «Студіюм». – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 438 с.
 50. Мизак Н. За тебе, свята Україно. Кн. 9 : Малокужелівський архів ОУН Віньковецького проводу Кам’янець-Подільської округи ОУН / Н. Мизак, Р. Твердушкін, І. Коваль ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 496 с.
 51. Мизак Н. Курінний УПА «Бистрий» України герой / Н. Мизак ; Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці : Букрек, 2007. – 274 с.
 52. Мизак Н. Підпільна графіка ОУН, УПА у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу : моногр. / Н. Мизак ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 330 с.
 53. Мизак Н. Повстанська муза. Повстанська і народна творчість про визвольну боротьбу ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу (1942–1960 рр.) / Н. С. Мизак ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. – 292 с.
 54. Мизак Н. УПА – «Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942–1960 рр. / Н. Мизак ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці ; Торонто : Прут, 2011. – 436 с.
 55. Мірчук П. Під покров Богородиці (Свято УПА) / П. Мірчук. – Нью-Йорк : Вид. спілки укр. молоді Америки, 1954. – 32 с.
 56. Момот В. Сповідь «Невмирущого». До правдивої історії ОУН–УПА на Прикарпатті / В. Момот. – 2-ге вид., допов. – Львів : Сполом, 2004. – 388 с.
 57. Новина П. Вовки : фрагменти з хроніки одного відділу УПА «Вовки» / П. Новина. – Ліон ; Париж : Вид. ЗЧ ОУН, 1948. – 64 с.
 58. Онишко Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати…» Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі / Л. Онишко ; відп. ред. П. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. – 928 c.
 59. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН–УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наук. думка, 2005. – 72 с.
 60. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : іст. нариси / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2005. – 496 с.
 61. Офіцинський Р. Історія УПА / Р. Офіцинський ; худож.-оформл. Є. В. Вдовиченко. – Харків : Орбіта, 2021. – 128 с.
 62. Павлів Б. Боротьба ОУН–УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР (кінця 40-х – першої половини 50-х рр.) / Б. Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55 с.
 63. Плотницький В. Останні постріли повстанців : худож.-докум. повість / В. Плотницький. – Житомир : Рута ; [Б. м.] : Волинь, 2007. – 208 с.
 64. Посівнич М. Нескорений командир / М. Посівнич. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64 с.
 65. Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!» : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: В. Чупрова, Л. Оленич. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 136 с.
 66. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини та Любачівщини / ред.: П. Потічний, В. В’ятрович. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2003. – 448 с.
 67. Ступницький Ю. Спогади про пережите / Ю. Ступницький ; ред. О. Вовк ; відп. ред. П. Й. Потічний. – 2-ге. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2004. – 138 с.
 68. Українська повстанська армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львiв : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. – 296 с.
 69. Українська Повстанська Армія. Відповідь нескореного народу. Повстанці проти нацизму і комунізму : кн.-кат. виставки / Всеукр. ін-т нац. пам’яті, Центр дослідж. визвольного руху, Нац. музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», Галузевий держ. архів Служби безпеки України ; під заг. ред. В. В’ятровича. – Київ : К.І.С., 2017. – 66 с.
 70. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених / В. В’ятрович [та ін.]. – Львiв : Центр дослідж. визвольного руху, 2009. – 86 с. ; 2-е вид., випр. та допов. – Львiв : Центр дослідж. визвольного руху, 2008. – 352 с.
 71. Український визвольний рух. Збірник 1 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львiв : Мс, 2003. – 208 с.
 72. Український визвольний рух. Збірник 3. До 75-ліття Організації Українських Націоналістів / Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Коло, 2004. – 304 с.
 73. Український визвольний рух : наук. зб. Збірник 5 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львiв : Мс, 2005. – 240 с.
 74. Український визвольний рух : наук. зб. Збірник 6 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львiв : Мс, 2006. – 272 с.
 75. Український визвольний рух : наук. зб. Збірник 7 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львiв : Мс, 2006. – 312 с.
 76. Український визвольний рух : наук. зб. Збірник 8 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львiв : [б. в.], 2006. – 312 с.
 77. Український визвольний рух : наук. зб. Збірник 9 / Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : [б. в.], 2007. – 320 с.
 78. Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з’єднань / упоряд. В. Ковальчук ; відп. ред. П. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 136 с.
 79. УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942–1950 рр. Бойові дії УПА за 1943–1950 рр. Ч. 2. –
  [Б. м.] : Вид. Закордон. частин ОУН, 1960. – 444 с.
 80. Ференчук Ю. Буковинські Карпати у вогні повстання : спогади і свідчення про бойові дії УПА в гірських районах Чернівецької області / Ю.Д.Ференчук. – Чернівці : Прут, 2001. – 124 с.
 81. Хрін С. Крізь сміх заліза : спогади-хроніка 1944/45 / С. Хрін. – Мюнхен : До Зброї, 1952. – 160 с.
 82. Яворівський фотоархів УПА : книга-альбом: присвячено пам’яті Головнокомандувача УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича – Тараса Чупринки-Тура. – Львів : Сполом, 2005. – 236 с.

Читайте! Вивчайте! Робіть висновки!!!

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки за посиланням: http://176.120.61.26/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=GENCAT&P21DBN=GENCAT&LNG=uk

Також буде цікавим відео: https://www.youtube.com/watch?v=xT2qFeNbMT8


Мобільне меню