Подаровані книги

Висловлюєм щиру вдячність користувачам, авторам видань, видавничим організаціям  за видання, що надійшли до бібліотеки  у 2021 році!

антропологічний код _1 (2)антропологічний код _2Антропологічний код української культури і цивілізації : (у двох книгах) / О. О. Рафальський (кер. авт. кол.), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (наук. ред.). – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 1. – Київ, 2020. – 432 с Книга 2. – Київ, 2020. – 536 с. З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство. Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «руского міра», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів. Видання розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.
західно-українська народна республіка Т 3Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 :  енцикл. : до 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3 : П – С. – Івано- Франківськ : Манускрипт – Львів, 2020. – 576 с. Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та світовій історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Українська Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку XX століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних і закордонних архівосховищ і наукових бібліотек, застосовуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання – науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Чернівців, Тернополя – розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему ЗУНР, її правову і законотворчу діяльність тощо. Велику увагу приділено повсякденному житло та побутові населення західноукраїнського регіону в 1918–1923 рр., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, відомим і маловідомим історичним постатям борців зі українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за і допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, автентичного ілюстративного матеріалу. Енциклопедичне видання пропонуємо увазі учнів, студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищої і середньої школи, усіх, хто цікавиться історією України XX століття.
донбасКазанський Д. Як Україна втрачала Донбас / Денис Казанський, Марина Воротинцева. –  Київ : Чорна гора, 2020. – 326 с. «Як Україна втрачала Донбас» – це новітня історія двох областей України, Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття.
сосенкоСемчишин-Гузнер О. Модест Сосенко (1875–1920) : живопис, графіка : зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького : альбом-каталог / Олеся Семчишин-Гузнер. – Львів : Нац. музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2020. – 256 с. : іл. Модест Сосенко – художник-класик українського мистецтва початку ХХ століття, нині відомий завдяки обмеженій кількості своїх репродукованих станкових і монументальних творів, що не дає можливості належно оцінити значення його творчості для української культури та її зв’язку з проблемами, які в той самий час були актуальними і для західноєвропейського мистецтва. Видання покликано заповнити цю прогалину, адже головну частину Сосенкових малярських, графічних і підготовчих робіт до монументальних об’єктів тут опубліковано вперше й вона вповні відображає найбільшу колекцію його творів, зібрану в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького та започатковану ще за життя художника. Кожну пам’ятку супроводжує науково-довідковий матеріал, який може слугувати її своєрідним провенансом.

Подаровані книги ІІ квартал 2024 року

Подаровані книги І квартал 2024 року

Подаровані книги ІV квартал 2023 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2023 року

Подаровані книги ІІ квартал 2023 року

Подаровані книги I квартал 2023 року

Подаровані книги IV квартал 2022 року

Подаровані книги III квартал 2022 року

Подаровані книги II квартал 2022 року

Подаровані книги I квартал 2022 року

Подаровані книги IV квартал 2021 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2021 року

Подаровані книги ІІ квартал 2021 року

Подаровані книги І квартал 2021 року

Подаровані книги IV квартал 2020 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2020 року

Подаровані книги ІІ квартал 2020 року

Подаровані книги І квартал 2020 року

Подаровані книги ІV квартал 2019 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2019 року

Подаровані книги ІІ квартал 2019 року

Подаровні книги І квартал 2019 року

Подаровані книги IV квартал 2018 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2018 року

Подаровані книги ІІ квартал 2018 року

Подаровані книги І квартал 2018 року

Подаровані книги IV квартал 2017 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2017 року

Подаровані книги ІІ квартал 2017 року

Подаровані книги І квартал 2017 року

Подаровані книги ІV квартал 2016 року

Подаровані книги ІІІ квартал 2016 року

Подаровані книги IІ квартал 2016 року

Подаровані книги I квартал 2016 року

Подаровані книги (2020 рік)

Подаровані книги (2019 рік)

Подаровані книги (2018 рік)

Подаровані книги (2017 рік)

Подаровані книги (2016 рік)

Подаровані книги (2015 рік)

Подаровані книги (2014 рік)Comments are closed.


Мобільне меню