Увага! Бібліотека отримала нові книги!

Актуальні проблеми вірменознавства. –  Одеса, 2014. –  212 с.

Боберський Ю. «Журавлі» Праукраїнської землі. Сторінки українського етногенезу. –  Львів, 2014.

Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918. Документи. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 356 с.

Відверто про Україну (Запоріжжя, Кіровоград, Херсон, Чернівці) : зб. есе і матеріалів. – Чернівці, 2014.

Гусар Ю. С. Особистості: 100 імен до книги 1000 знаних буковинців : довідник / Ю. С. Гусар. – Чернівці : Місто, 2015. – 130 с. : іл. –  (Серія “Золоті імена Буковини”).

Демченко В. Избранное / В. Демченко. – Т. 8. – Чернівці : Місто, 2014. – 528 с.

Екологічна безпека територій та акваторій : навч. посіб. / В. К. Сівак та ін. ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича.  – Чернівці : Рута, 2014. – 247 с. : рис.

Екранний світ Сергія Параджанова:  зб. статей / упоряд. Ю. Морозов. – Київ : Дух і літера, 2014. – 332 с.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 : Кол-Кос / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: Дзюба І. М. та ін. – Київ, 2014. –  
767 с. : іл.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 15 : Кот-Куз / Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: Дзюба І. М. та ін. – Київ, 2014. –
711 с. : іл.

Євдокименко В. К. Такими ми не будемо : з роздумів провінціала /
В. К. Євдокименко. – Чернівці : Букрек, 2014. –  107 с.

Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії / Ін-т екон. дослідж. та політичних консультацій. – Київ, 2014. –  87 с. : іл.

Жадан С. Ворошиловград / С. Жадан. – Харків, 2014. – 442 с.

Киричок В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : метод. рекомендації / В. А. Киричок, О. В. Роговиць ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 79 с.

Ковтуненко В. Ангел небесний : зб. автор. пісень / В. Ковтуненко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015.

Кожолянко О. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка / О. Кожолянко. – Чернівці, 2014.

Колодій В. Д. У світлотінях летючої митті / В. Д. Колодій. – Чернівці : Букрек, 2014. – 140 с.

Кушнір Б. Помста оперативника розвідки : пригод. роман / Б. Кушнір. – Львів : Апріорі, 2014. – 352 с.

Народ у народних святах / зібр., згруп., упоряд. і склад. Ґарафіною Маковій, народознавцем із Великого Кучурова. –  3-тє вид. – Чернівці : Народознав.-просвіт. центр “Факел Марії”, 2014. – 511 с. : іл. – (Матеріали одного села).

Науковці України – еліта держави. Т. 3. – Київ : Логос Україна, 2014. – 300 с.

Невидайло М. Г. Людина людині – вовк : вибрані твори / М. Невидайло. –Ужгород : Графіка, 2014. – 84 с.

Никитенко Н. Н. София Киевская и ее создатели: тайны истории /
Н. Н. Никитенко. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 248 с.

Одинська Ж. На життєвих вертикалях / Ж. Одинська. – Ч. 3. – Чернівці : Букрек, 2014. –  279 с.

Ольга Кобилянська (1863-1942): до 150-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик. – Чернівці : Глібка О. О., 2013. –  364 с.

Повалій Л. В. Професійне самовизначення старшокласників : метод. рекомендації / Л. В. Повалій, І. М. Мачуська ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 51 с.

Реабілітовані історією : Чернівецька область. У 27-ми т. Кн. 3. – Чернівці : “Книга Пам’яті України”, 2013. –   933 с.  

Рябий В. Біла космея : поезії / В. Рябий. – Київ : Євшан-Зілля, 2014. –  111 с.

Семенюк М. С. Ілюстрована історія Рогізної : [краєзнав. дослідж.] /
М. Семенюк. – Чернівці : Місто, 2014. – 191 с.

Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія / Філоненко С. та ін. ; за заг. ред. С. В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. –  Миколаїв : Іліон, 2014. –  305 с. – (Коронація слова).

Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : метод. посіб. / Н. А. Пустовіт та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с.

Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану : зб. статей та матеріалів / уклад. І. О. Гаврада. – Чернівці, 2014. – 136 с.

Черновицкие рассказы / упоряд. Б. Брікер, А. Вішевський. – Чернівці : Meridian Czernowitz; Книги – ХХІ, 2014. – 264 с.

Шеремета В. Екологічний дороговказ. Маленькі поради для великих змін / В. Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ із питань екології. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Коло, 2014. – 183 с.

Шкляр С. В. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України : монографія / С. В. Шкляр. –  Київ : Юстініан, 2015. –  195 с.

 

***

 

Dicţionar romîn-ucrainean = Румуно-український словник. – Чернівці, 2014.