«Літописець Чернівців» (Віртуальна виставка)

кайндЗ нагоди 155 -річчя від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля 

Раймунд Фрідріх Кайндль вважається одним із засновників історико – етнографічної науки на Буковині. Дійсно, переоцінити його внесок  в розвиток історії Буковини важко, адже фактично з цієї людини почалося професійне дослідження історії та традицій Буковини. Професор Кайндль був істориком, етнографом а також, ректором Чернівецького університету.

Він один із перших почав етнографічні розвідки Буковиною. Особливу увагу приділив гуцулам і означив, що вони є окрема етнографічна група українців. Також він опублікував більше 300 статей присвячених Буковині.

Народився майбутній історик в місті Чернівці у 1866 році в сім’ї німецького колоніста. В 1884 році закінчив гімназію. У 1885– 1891 роках навчався в Чернівецькому університеті на відділах історії, географії та германістики. Деякий час проживав у Відні. Згодом почав працювати в Чернівецькому університеті з 1901 року. А в 1913 році його було обрано ректором університету. Та все ж з початком Першої світової війни він переїхав до Відня, де і залишився до кінця життя (помер в 1930 році) . У 1915– 1930 роках викладав в університеті міста Грац в Австрії.

Однак, продовжував досліджувати і писати про Буковину та українців. Кайндль щороку здійснював поїздки в Карпати для етнологічних досліджень. Професор з великою любов’ю описував побут та життя русинів  і гуцул. В своїх працях описував ту бідність і несправедливість, з якою стикалось місцеве населення.

Основні праці Кайндля – це «Історія Буковини» (1888), «Гуцули» (1893), «Історія німців Карпатських країв» (1906–1911), «Історія міста Чернівців з найдавніших часів до сьогодення» (до 500-річчя Чернівців – 1908), «До історії міста Чернівців та його околиць», «Історія Буковини з найдавніших часів», «Русини на Буковині» (у співавт.; 1888 р.), «Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази» (Чернівці, 2000; 2003). Особливу увагу варто віддати «Історії міста Чернівців від найдавніших часів до сьогодення…» (Чернівці, 2003), яка є однією з перших масштабних робіт, що описує історію міста. Відносно недавно була перевидана праця «Наш рідний край Буковина» (Чернівці, 2003).

Також був почесним членом студентського товариства «Тевтонія», та керівник «Товариства християнських німців» (1911). Член Наукового товариство ім. Тараса Шевченка у Львові. Роботи професора Кайндля вирізняються високою професійністю і актуальністю, адже він створив велику джерельну базу для дослідників Буковини актуальну і сьогодні.

Запропонована виставка висвітлює матеріали з довідників та періодичних видань, бібліографічних покажчиків, путівників, з якими Ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=c6cL1fjb8b8&t=37s


Мобільне меню