Література:

ІВАСЮК М. Червоні троянди : роман / М. Івасюк. – К. : Молодь, 1960. – 260 с.

ІВАСЮК М. Весняні громовиці : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1970. – 136 с.

ІВАСЮК М. Вирок : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1977. – 240 с.; 1988. – 245 с.

ІВАСЮК М. Серце не камінь : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1978. – 270 с.

ІВАСЮК М. Балада про вершника на білому коні : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1980.

ІВАСЮК М. Пташка піднебесна : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1984. – 175 с.

ІВАСЮК М. Лицарі великої любові : роман / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1987. – 246 с.

ІВАСЮК М. Балада про вершника на білому коні. Серце не камінь : романи /
М. Івасюк. — К. : Дніпро, 1988. – 175 с.

ІВАСЮК М. Елегії для сина : поезії / М. Івасюк. – Ужгород : Карпати, 1991. – 124 с.

ІВАСЮК М.Турнір королівських блазнів : роман / М. Івасюк. – Чернівці : Місто, 1997.

ІВАСЮК М. Монолог перед обличчям сина / М. Івасюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 205 с.

ІВАСЮК М. Сповідь Аріадни : новели / М. Івасюк. – Чернівці : Діона, 2000. – 68 с.

ІВАСЮК М. Елегії для сина : поезії / М. Івасюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 96 с.

ІВАСЮК М. Балада про вершника на білому коні : роман / М. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 296 с.

ІВАСЮК М. Лицарі великої любові : роман / М. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 260 с.

ІВАСЮК М.Турнір королівських блазнів : роман / М. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 256 с.

Івасюк М. У царстві вертухаїв : роман у новелах / М. Івасюк ; упоряд. О. М. Івасюк ; авт. передм. С. В. Майданська. – Чернівці : Місто, 2008. – 182 с.

Івасюк М. Г. Вибрані поезії  / М. Г. Івасюк ; упоряд. О. Івасюк, Г. Івасюк-Криса, Н. Мороз ; передм. М. Лазарук. – Чернівці : Букрек, 2012. – 296 с. : іл.

Івасюк М. Г. Монолог перед обличчям сина  : докум. повість / М. Г. Івасюк ; ред. М. Лазарук. – 3-є вид. – Чернівці : Букрек, 2012. –  224 с. : іл., фото.

***

Селезінка В. Івасюк Михайло Григорович / В. Селезінка // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11 : Зор-Как. – С. 159.

Марусик Т. В. Івасюк Михайло Григорович / Т. В. Марусик // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 408.

Мельничук Б. Івасюк Михайло Григорович / Б. Мельничук // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. 2. – С. 294.

Івасюк Михайло Григорович // Письменники Радянської України : біобібліогр. довідник. – К., 1981. – С. 98; К., 1988. – С. 241.

***

Івасюк Михайло (1917-1995) // Буковина. Імена славних сучасників : довід.-біогр. видання / авт.-упоряд. Н. Струк, О. Матвійчук. – К., 2004. – С. 219; К., 2006. – Т. 2. –  С. 31.

Івасюк Михайло Григорович // Хто є хто на Буковині / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К., 2006. – С. 30.

Івасюк Михайло Григорович // Ювіляри України: події та особливості ХХІ століття / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 33-34.

Мельничук Б. Михайло Івасюк (1917-1995) / Б. Мельничук // Письменники Буковини другої половини ХХ століття : хрестоматія. Ч. 2 / упоряд. Б. І. Мельничук, М. І. Юрійчук. – Чернівці, 1998. – С. 7-12.

Мельничук Б. Михайло Івасюк  (1917-1995) / Б. Мельничук // Письменники Буковини другої половини ХХ століття : хрестоматія. – Чернівці, 2003. – Ч. 2. – С. 7-12.

Івасюк Михайло Григорович // Богайчук М. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник / М. Богайчук. – Чернівці, 2005. – С. 106.

***

Івасюк Михайло (1917-1995) // Бібліотечна Буковина : довідник. – Чернівці, 2007. – С. 32-34.

                                                      ***

Івасюк Михайло Григорович // Іванюк  М. Літературно-мистецька Вижниччина : біобібліогр. довідник / М. Іванюк. – Вижниця, 2001. – С. 74-75.

Івасюк Михайло Григорович // Дуб Р. Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб. – 2-е вид., перероб. і допов. – Чернівці, 1998. – С. 18-20.

Івасюк Михайло // Дуб Р. Літературно-мистецька Кіцманщина : путівник / Р. Дуб. – Чернівці, 2003. – С. 4.

ИВАСЮК Михаил Григорьевич (1917-1995) : [біогр. довідка] // Лавренов В. Вибрані переклади : зар. поезія в укр. перекладах; укр. и зар. поэзия в русских переводах; прозові переклади / В. Лавренов. – Чернівці, 2010. – С. 256.

 Михайло Івасюк // Дуб Р. Літературна Буковина : посіб. для вчит. укр. л-ри та уч. 5-11 кл. / Р. Дуб, М. Богайчук. – Чернівці, 1997. – С. 136-137.

Михайло Івасюк : [про нього] // Дуб Р. Письменники Буковини : посіб. для вчит. укр. л-ри та уч. 5-11 кл. / Р. Дуб, М. Богайчук. – Чернівці, 1998. – С. 122-123.

Михайло Івасюк (1917-1995) // Дуб Р. Письменники Буковини – дітям : посіб. для  уч. почат. кл. / Р. Дуб, М. Богайчук. – Чернівці, 2000. – С. 32-37.

Михайло Івасюк // Глогорожечка : кн. для читання дітей дошк. та молод. шк. віку. – Чернівці, 2003. – С. 15.

Огляд життєвого і творчого шляху : [М. Івасюка] // Література рідного краю : посіб. для вчителів та учнів Чернів. обл. – Чернівці, 1993. – С. 181-185.

ІВАСЮК Михайло // Орієнтовне планування з курсу «Українознавство» 5-11 класи. –Чернівці, 2005. – С. 102.                     

ПАТРІОТИ, борці за щастя рідної української землі, її гордість. Лицар великої любові – М. Г. Івасюк : [розробка уроку] // Засіймо Українонькою в душах : уроки українознавства в 5 кл. : навч.-метод. посіб.  для вчителів. – Чернівці, 2007. – С. 140-144.

[МИХАЙЛО Івасюк] // Уроки українознавства : навч.-метод. посіб. / упоряд. Т. Мінченко. – Чернівці, 2004. – Ч. 1. – С. 196-200.       

Нечаєва П. Лицар життя // Нечаєва П. Безсмертна тінь великих душ : Загадка любові Володимира, Софії та Михайла Івасюків. – Чернівці, 2002. – С. 23-38.

Творча індивідуальність і мовостиль Михайла Івасюка : до 80-річчя від дня народження письменника : зб. статей. – Чернівці : Мол. буковинець, 1997. – 96 с.

***

Михайло Івасюк (1917-1995) : до 95-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик / авт.-уклад.: О. Гаврилюк, А. Лупан, Т. Лямна,
Г. Мисловська. – Чернівці, 2012. – 128 с.

Івасюк Михайло Григорович // Літературна Буковиніана : бібліогр. покажч. – Чернівці, 1994. – С. 66-71.

Михайло Івасюк // Лауреати літературної премії імені Дмитра Загула 1991-1996 рр.) : реком. бібліогр. посібник. – Чернівці, 1997. – С. 11-13.
Михайло Івасюк // Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (1993-2000 рр.) : реком. бібліогр. покажчик. – Чернівці, 2001. – С. 7-8.

***

Гусар Ю. Михайло Івасюк : метод.-бібліогр. матеріали по відзначенню 70-річчя від дня народження / Ю. Гусар, М. Молдован, Р. Гінзбург. – Чернівці, 1987. – 21 с.

Михайло Івасюк : метод.-бібліогр. матеріали по відзначенню 70-річчя з дня народження укр. рад. письменника / Б-ка ЧДУ ; Чернів. обл. орг. добр. т-ва любителів книги УРСР. – Чернівці, 1987. – 20 с.

Талант доброти і працелюбства : метод. матеріали до 80-річчя від дня народж. М. Г. Івасюка / підгот. Л. Бурик. – Чернівці, 1997. – 17 с.

ЛИЦАР української літератури : метод.-бібліогр. матеріали до 90-ліття від дня народження українського письменника М. Г. Івасюка / підгот.: О. Довгань, О. Гаврилюк. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2007. – 28 с.Comments are closed.


Мобільне меню