Література


 

ІВАСЮК М. Вирок: Роман.-Ужгород: Карпати, 1977.
ІВАСЮК М. Серце не камінь: Роман.-Ужгород: Карпати, 1978.
ІВАСЮК М. Балада про вершника на білому коні: Роман.-Ужгород: Карпати, 1980.
ІВАСЮК М. Лицарі великої любові: Роман.-Ужгород: Карпати, 1987.
ІВАСЮК М. Балада про вершника на білому коні. Серце не камінь: Романи. – К.: Дніпро, 1988.
ІВАСЮК М. Елегії для сина: Поезії.-Ужгород: Карпати, 1991.
ІВАСЮК М.Турнір королівських блазнів: Роман.-Чернівці: Місто, 1997.
ІВАСЮК М. Монолог перед обличчям сина. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 205 с.
ІВАСЮК М. Сповідь Аріадни: Новели. – Чернівці: Діона,2000.- 68 с.

***

Івасюк Михайло Григорович // УЛЕ. – К., 1990. – Т.2. – С. 294
Мельничук Б. Михайло Івасюк // Письменники Буковини другої половини ХХ століття: Хрестоматія. Ч.2. / Упоряд. Б.І.Мельничук, М.І.Юрійчук. – Чернівці, 1998.- С. 7-12
Івасюк Михайло Григорович // Дуб Р. Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини.- 2-е вид. , перероб. і доп.- Чернівці, 1998.- С.18-20
Івасюк Михайло Григорович // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина: Біобібліогр. довідник. – Вижниця, 2001.- С. 74-75

***

Михайло Івасюк // Глогорожечка: Кн. для читання дітей дошк. та молод. шк. віку.- Чернівці, 2003.- С. 15
Нечаєва П. Лицар життя // Нечаєва П. Безсмертна тінь великих душ: Загадка любові Володимира, Софії та Михайла Івасюків.- Чернівці, 2002.- С. 23-38
Селезінка В. Лицар слова // Селезінка В. Золотої нитки не згубіть. – Чернівці, 2001.- С. 83-87
Творча індивідуальність і мовостиль Михайла Івасюка: До 80-річчя від дня народження письменника: Зб. статей. – Чернівці: Мол. буковинець, 1997.- 96 с.

***

Бабич Н. “Батьків поетичний образ сина” // Буковин. віче. – 2000.- 5 лют.
Відзначено роковини смерті письменника М.Г.Івасюка // Чернівці. – 2003. – 7 лют. (№6).- С. 5; Буковина.- 2003.- 7 лют.; Мол. буковинець. – 2003.- 6-12 лют. (№15).- С. 2
Оксана Івасюк: “У тяжкі роки нам під двері хтось приносив квіти, фрукти”: [Розмову з донькою письменника М.Івасюка до 85-річного ювілею вела О.Драчковська] // Мол. буковинець.- 2002.- 23 листоп. (№142).- С. 1,3
Мельничук Б. Добра зірка Михайла Івасюка // Буковин. журнал.- 1992.- ч.4-5.- С. 194-207
Нечаєва П. Автор “турніру” мужніх і шляхетних // Мол. буковинець.- 2000.- 4-10 лют. (№ 6).- С. 4
Нечаєва П. Свою історію розкажемо самі // Час.- 1998.- 9 січ. (№2).- С. 11
Нечаєва П. Ювілей – урок добра: [Інтернет-конф. в ЧОУНБ ім. М.Івасюка до 85-річчя з дня народження письменника] // Доба.- 2003.- 14 січ. (ч.3).- С. 4
Михайло Івасюк: “Я мушу кожну мить іти до тебе…”: [Інтерв’ю вела з письменником по обл. радіо 2 жовт. 1991 р. Л. Паранюк ] // Буковин. віче.- 2002.- 27 листоп.
Росинська О. На вулиці поета Маяковського відкрили меморіальну дошку письменника Івасюка: [До 85-річчя від дня народження] // Свобода слова.- 2002.- 29 листоп. (ч.18).- С. 14

***

Івасюк Михайло Григорович // Літературна Буковиніана: Бібліогр. покажч.- Чернівці, 1994.- С. 66-71
Михайло Івасюк // Лауреати літературної премії імені Дмитра Загула 1991-1996 рр.): Реком. бібліогр. посібник.- Чернівці, 1997.- С. 11-13
Михайло Івасюк // Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (1993-2000 рр.): Реком. бібліогр. покажчик.- Чернівці, 2001.- С. 7-8
Михайло Івасюк: Метод – бібліогр. матеріали по відзначенню 70-річчя з дня народження укр. рад. письменника / Б-ка ЧДУ; Чернів. обл. орг. добр. т-ва любителів книги УРСР. – Чернівці, 1987.- 20 с.


Comments are closed.