Книги для психологів та зацікавлених батьків

Нові навчальні та практичні посібники, монографії, підручники, методичні рекомендації з дитячої психології у вересні надійшли у відділ обслуговування користувачів.

Прямий обов’язок батьків –  брати безпосередню участь у вихованні, проведенні дозвілля і підтримці здоров’я своєї дитини. Деякі батьки не знають, з чого почати і перекладають свою відповідальність на бабусь-дідусів, вихователів дитячого садка, шкільних вчителів. Спеціально для батьків вийшли книги з виховання та домашньої підготовки дитини до школи. Так само в читальному залі можна ознайомитись з книгами про виховання особливих дітей. Правильний підхід до розуміння психіки дитини, спеціальні ігри, спрямовані на корекцію поведінки, допоможуть впоратися з проблемами виховання дітей. Представлена лінійка літератури обов’язково допоможе всебічному розвитку особистості як дітей, так і батьків та буде гарним помічником спеціалістам, які займаються дитячою психологією.

 

демяненкоДем’яненко А. Роль батька в психічному розвитку дитини. Практична психологія / А. Дем’яненко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  112 с.

Пропонована книга –  перший у вітчизняній психологічній літературі систематичний виклад факторів впливу особистості батька і його образу на психічний розвиток, описаний в рамках основних психологічних концепцій і виявлений в сучасних дослідженнях. Вперше виділені стійкі і відносно незалежні від конкретних історичних умов і культури аспекти значущості батька для психічного розвитку, описана динаміка зміни образу батька в підлітковому віці, представлені сучасні дослідження впливу батьківської фігури і його образу на рівень емоційного благополуччя і формування статеворольової ідентичності у підлітків різних статевовікових груп; розглянуті можливості психодіагностики образу батька.

Книга призначена для студентів-психологів, соціологів, культурологів, фахівців в області психології розвитку, психології особистості, дитячих та сімейних психотерапевтів, практичних психологів, які працюють в освітній та соціальній сферах, педагогів, соціальних працівників та усіх хто цікавиться питаннями психічного розвитку.

 

дуткевичДуткевич Т. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ за напр. підгот. 6.030103 “Практ. психологія” / Т. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  304 с.

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної і шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної та шкільної ланок освіти.

 

макисменко ігриМаксименко Д. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я : практ. психологія / Д. Максименко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  120 с.

У цій книзі представлена система ігор та ігрових завдань, які дозволяють продуктивно спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ), з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості розвитку. Систематичне застосування цих ігрових завдань сприятиме формуванню у дітей позитивної взаємодії з дорослими і однолітками, вікових психологічних досягнень в розвитку, становленню важливих особистісних якостей і соціалізації в цілому.

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями так і зацікавленим батькам.

 

максименко мовленнєвийМаксименко Д. Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку : практ. психологія / Д. Максименко. Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  192 с.

Практичний посібник може бути корисним логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та всім, хто цікавиться психологією стосунків з дітьми.

 

 

 

максименко різнокольоровеМаксименко Д. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практ. психологія / Д. Максименко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  192 с.

У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога…

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми так і зацікавленим батькам.

 

 

максименко як правильноМаксименко Д.  Як правильно вчити дитину розмовляти. Стимулювання розвитку мовлення дітей. Попередження та корегування мовленнєвих порушень. Постановка мовлення у немовленнєвих дітей : практ. психологія / Д. Максименко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  198 с.

Ця книга адресована як спеціалістам-логопедам, так і неспеціалістам (батькам та вихователям). В книзі наведено розвиток мовлення дітей, починаючи від народження. Розкриваються різні відхилення від норм в мовленні дітей та шляхи їх подолання. Даються конкретні рекомендації з приводу того, як правильно направляти розвиток мовлення дітей для попередження мовленнєвих порушень та виправлення затримки мовленнєвого розвитку. Описується робота з дітьми при «свіжому» заїканні. Розглядається проблема аутизму. Наводиться методика корегування алалії.

Книга буде корисна батькам, вихователям, логопедам, дитячим психологам.

 

максименко як справлятисяМаксименко Д. Як справлятися з гнівом дитини : практ. психологія / Д. Максименко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018.  176 с.

Джерелом більшості проблем, які виникають у нашому суспільстві, є незрілі способи вираження гніву. Чому це так? Тому що навичкам правильного поводження з гнівом треба вчити. Вони не приходять самі собою. В родині необхідно вчити зрілому ставленню до гніву. Якщо ми, батьки, не будемо знати, що таке гнів і які прийнятні способи його вираження, то не зможемо навчити своїх дітей правильному поводженню в критичних ситуаціях.

У цій книзі ми розглянемо деякі суттєві характеристики гніву, а також способи його вираження. Ми також поговоримо про різні етапи життя наших дітей і про форми вираження гніву на кожному етапі.

 

максименко якщо підліткуМаксименко Д. Якщо підлітку важко навчатись у школі : практ. психологія / Д. Максименко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2018. 144 с.

У цій книзі йдеться про причини шкільної неуспішності і даються  відповіді на найбільш поширені питання педагогів і батьків. «Чим можна допомогти підлітку з труднощами в навчанні?», «Які психологічні особливості має молодший і старший підліток?», «Як підготувати підлітка у якого труднощі в навчанні до вибору професії?» та багато інших.

Наприкінці кожного розділу запропоновано практичні рекомендації і конкретні вправи, які можна використовувати для роботи з підлітками, які відчувають труднощі у навчанні.

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з підлітками так і зацікавленим батькам.

 

рекреаційнаРекреаційна психологія дитинства: теорія і практика : колект. моногр. / за заг. ред. С. М. Симоненко.  Київ : Центр учбової л-ри, 2017.  320 с. 

У монографії розкриваються наукові розробки кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського та співробітників психологічної служби УДЦ “Молода гвардія” в галузі рекреаційної психології дитинства. Розкриваються актуальні проблеми, механізми і закономірності відновлення психологічного здоров’я та особистісного розвитку дітей в умовах рекреації.

Розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів психологічних факультетів, а також психологів науковців, практичних психологів та педагогів-організаторів, що працюють в дитячих оздоровчих закладах.


Comments are closed.


xxx porn redtube