Каталоги

Система каталогів і картотек Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка – це сукупність планомірно організованих, взаємопов’язаних бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, що доповнюють один одного. Вона відображає твори друку, а також інші види документів  на паперових та електронних носіях інформації.

Каталоги і картотеки є  важливим засобом розкриття фондів, основним довідковим і бібліографічним апаратом, за допомогою якого бібліотека сприяє оперативному інформуванню користувачів про наявні документи.

 

Електронний каталог

Електронний каталог є складовою частиною системи каталогів і картотек бібліотеки. Він вміщує бібліографічні записи всіх видів документів, включаючи періодичні видання і статті, видані українською, російською та іншими мовами на різних носіях інформації і за різні періоди. Працює в реальному режимі часу.

ЕК забезпечує підвищення якості обслуговування шляхом надання оперативної інформації та максимального задоволення інформаційних запитів всіх категорій користувачів.

 1. Генеральний каталог.
 2. Картотека аналітичного опису періодичних видань.
 3. Буковина.
 4. Газети.
 5. Журнали.

 

Книжкові колекції

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка тісно співпрацює з  громадсько-суспільною, культурно-мистецькою та науковою елітою Буковини. Одним із джерел поповнення бібліотечних фондів є видання, подаровані відомими особистостями краю. Кожна колекція представлена окремою електронною базою даних:

ЕБД « Бібліотека О. С. Романця»

ЕБД « Бібліотека П. В. Рихла»

ЕБД « Бібліотека М. М. Фатова»

ЕБД «Бібліотека Т. В. Покотило»

ЕБД « Бібліотека О. М. Масана»

ЕБД « Бібліотека В. І. Михайловського»

ЕБД « Нотна бібліотека Й. М. Ельгісера

ЕБД « Бібліотека Д. М. Гнатюка»

ЕБД « Тарас Григорович Шевченко»

ЕБД « Хотинська бібліотека»

ЕБД «Бібліотека І. Г. Чеховського»

ЕБД « Бібліотека Т. П. Смолдиревої»

ЕБД « Бібліотека В. Д. Бялика».

 

У фондах бібліотеки є частина видань, які не внесені до електронного каталогу, проте наявні в карткових каталогах.

Карткові каталоги та картотеки

 1. Генеральний службовий алфавітний каталог. 

Службовий. Включає бібліографічні записи на всі документи, що входять до загального фонду бібліотеки, крім періодичних видань. Окремо виділено документи іноземними мовами (латинським шрифтом), нотні видання, аудіовізуальні та електронні документи.

Розміщений у службовому приміщенні.

 

 1. 2. Читацький алфавітний каталог.

Виконує функції читацького. Включає бібліографічні записи на різні види документів: книги, брошури, електронні, нотні, аудіовізуальні видання незалежно від форми і часу їх написання та публікації. У ньому відображаються документи українською, російською мовами, переклади з інших мов народів світу (крім видань іноземними мовами).

Розміщений у залі каталогів.

Доп. Алфавітна картотека назв творів художньої літератури. Картотека включає бібліографічні записи на твори художньої літератури, які опубліковані як окремими виданнями, так і в періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках тощо.

 

 1. Алфавітний каталог нових надходжень (УДК).

Виконує функції читацького та службового. У каталозі відображається інформація про документи, які надійшли до бібліотеки за останній місяць і будуть розставлені в читацький алфавітний каталог.

Розміщений у залі каталогів.

 

 1. Алфавітний каталог нотних видань.

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи нотних видань, а також тексти музичних творів з періодичних видань, збірок і видань, що продовжуються. До каталогу ведеться алфавітна картотека назв пісень, яка дозволяє вести пошук за назвою.

Розміщений у відділі мистецтв.

 

 1. Систематичний каталог.

Виконує функції читацького. Включає різноманітні види документів: книги, брошури, електронні, аудіовізуальні матеріали, які згруповані по тематичному принципу. У ньому відображається література різними мовами (в оригіналах і перекладах, яка є в бібліотеці, крім нотних видань).

Складається з двох рядів, організованих за хронологічною ознакою (до 1983 року та після 1983 року), які відрізняються системою класифікації.

З 2017 року формується каталог за міжнародною класифікаційною системою УДК.

Розміщений у залі каталогів.

Допоміжний апарат: алфавітно-предметний покажчик (АПП).

 

 1. Алфавітно-предметний покажчик (АПП).

Алфавітно-предметний покажчик є обов’язковим доповненням до систематичного каталогу та систематичної картотеки статей. Являє собою алфавітний перелік понять, тем з різних галузей знань, які супроводжуються вказівкою на індекси розділів таблиць класифікації, де міститься дана література.

АПП прискорює пошук і сприяє покращенню якості обслуговування користувачів.

 

 1. Систематичний каталог нових надходжень (УДК).

Виконує функції читацького та службового. Відображає бібліографічні записи всіх видів документів, які надійшли до бібліотеки за останній місяць, були опрацьовані та передані у відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів. Включає бібліографічні записи українською, російською та іноземними мовами.

Розміщений у залі каталогів.

 

 1. Систематичний каталог нотних видань.

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи нотних видань згрупованих по систематичному принципу.

Розміщений у відділі мистецтв.

 

 1. Систематичний каталог довідкових та бібліографічних видань.

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на довідкові та бібліографічні видання, книги, брошури, видання, що продовжуються, наявні у фондах Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка.

Розміщений у відділі наукової інформації та бібліографії.

 

 1. Зведений систематичний краєзнавчий каталог.

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, картографічні видання, листівки, тобто всі матеріали краєзнавчої тематики. Крім того, розписуються та вливаються в каталог статті з періодичних видань, збірників та  неопубліковані документи.

Зведений систематичний краєзнавчий каталог складається з трьох частин:

 • систематичної, в основу якої покладено «Типова схема класифікації для краєзнавчих каталогів обласних, крайових, республіканських бібліотек»;
 • топографічної, яка дає змогу розшукати літературу про будь-який населений пункт області;
 • персональної (біобібліографічної), яка включає тільки прізвища тих осіб, які зробили внесок у культурний чи економічний розвиток, провели дослідження краю чи описали його в своїх творах.

Розміщений у відділі краєзнавства.

 

 1. Каталог «Карпатський регіон».

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на всі види документів: книги, брошури, видання, що продовжуються, публікації в періодичній пресі і т. п.

Матеріал групується згідно таблиць ББК, УДК (новий ряд).

Розміщений у відділі краєзнавства.

 

 1. Хронологічний каталог місцевих видань.

Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на видання, опубліковані на території області за різні хронологічні періоди. Видання групуються по хронології, а в межах року – за алфавітом.

Розміщений у відділі краєзнавства.

 

 1. Алфавітний читацький каталог філії обслуговування юнацтва.

Виконує функції читацького. У каталозі відображається весь документний фонд філії: книги, брошури, образотворчі, картографічні видання, документи на різних носіях інформації українською, російською та іноземними мовами за різні хронологічні періоди.

Каталог розміщений у читальному залі філії обслуговування юнацтва.

 

 1. Систематичний каталог філії обслуговування юнацтва.

Виконує функції читацького. Розкриває зміст бібліотечного фонду та інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знання наявні в філії.

Каталог розміщений у читальному залі філії обслуговування юнацтва.

 

 1. Систематична картотека статей (СКС).

Виконує функції читацької і службової. Включає бібліографічні записи публікацій в періодичних та продовжуваних виданнях, матеріалах конференцій, з’їздів, наукових вісниках тощо. Будується за тією ж схемою, що і систематичний каталог. В середині рубрики картки розставляються в зворотно-хронологічному порядку. Картки в СКС зберігаються до того часу, доки статті актуальні і на них існують запити користувачів. Складовими частинами є картотеки рецензій і персоналій.

Розміщена у відділі наукової інформації та бібліографії та читальному залі філії обслуговування юнацтва.

 

Допоміжні картотеки:

 1. Алфавітна картотека періодичних видань.
 2. Алфавітна картотека рідкісних, цінних та стародрукованих видань.
 3. Картотека назв творів художньої літератури.
 4. Картотека рецензій.
 5. Картотека віршів.
 6. Картотека персоналій українських письменників (в складі СКС).
 7. Картотека бібліографічних посібників (в складі СКС).
 8. Алфавітна картотека документів на електронних носіях інформації.
 9. Картотека «Книги з автографами».
 10. Картотека назв п’єс.
 11. Картотека назв пісень.
 12. Картотека імен.
 13. Картотека «Літератури краєзнавчого характеру».
 14. Картотеки на фонди подарованих колекцій:
 • «Бібліотека О. С. Романця»;
 • «Бібліотека П. В. Рихла»;
 • «Бібліотека М. М. Фатова»;
 • «Бібліотека О. М. Масана»;
 • «Бібліотека В. Д. Бялика»;
 • «Бібліотека І. М. Грушковського»;
 • «Бібліотека І. Г. Чеховського»;
 • «Бібліотека Т. П. Смолдиревої»;
 • «Хотинська повітова бібліотека»;
 • «Бібліотека І. А. Співака (підшиті в папках за темами)»;
 • «Дарунок Осипа Довбуша»;
 • «Дарунок Аркадія Жуковського»;
 • «Дарунок Поліни Волинець»;
 • «Дарунок Австралійської української общини».
 1. Картотека цінних книг Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка.
 2. Картотека іноземної літератури готичним шрифтом.
 3. Картотека депозитарної літератури.


Comments are closed.


Мобільне меню