Інформаційно-просвітницький кейс «Нові надходження. Професійна книга»

Відділ документів з економічних, технічних та природничих наук продовжує презентацію інформаційно-просвітницького кейсу «Нові надходження. Професійна книга», нещодавно подарованих видань, котрі чекають на свого читача.

image001Геєць В. М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку : монографія / В. М. Геєць ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – Київ : Академперіодика, 2020. – 456 с.У монографії розкрито значення соціалізації як технології зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного розвитку. Показано, що серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціальної та етичної дії.

image002Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – 504 с. : іл.Автори монографії відверто висловлюють своє ставлення до сучасного стану й питань майбутнього використання природних ресурсів держави, авторитетно інформують суспільство і застерігають від продовження сучасних тенденцій у використанні природного надбання своєї батьківщини, аналізують і прокладають шляхи оптимізації використання  природних ресурсів.Наведений у монографії матеріал мають використовувати державні службовці, студенти, аспіранти, освітянські та академічні колеги-науковці, викладачі.

image003Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / Бібліотека Центру Разумкова ; Серія «Дискусії про економічний розвиток» ; наук. ред. В. Юрчишин ; Разумков центр. – Київ : Заповіт, 2019. – 188 с.Зміни в економіках країн прискорюються, що вимагає прискіпливого аналізу чинників і складових як глобалізації загалом, так і значимості нових викликів, які потребують якнайшвидшої локалізації для відвернення кризових шоків.Разумков центр ініціює розгляд і експертне обговорення чинників і складових торговельних воєн, їхніх впливів на економічне зростання та інвестиції як у світі загалом, так і в Україні зокрема.

image004Третяк Т. О. Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. – Київ : Алерта, 2019. – 368 с.
У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сервітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства, значення окремих дозвільних процедур (процедури оцінки впливу на довкілля та процедури видачі дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) як процедури, в ході яких встановлюються правила добросусідства.
Робота адресована теоретикам земельного та цивільного права, студентам, аспірантам.

Мобільне меню