Домедична допомога в умовах війни

Надзвичайно важливо в умовах воєнних дій володіти комплексом правил домедичної допомоги постраждалим особам. Надання вчасної та якісної домедичної допомоги – це шанс на виживання для пораненого.

Як діяти, як себе поводити, щоб уникнути паніки та допомогти собі та тому,  хто цього  потребує,  який алгоритм дій по принципах першої допомоги?

Відповіді на ці та інші питання ви знайдете у переліку видань з фондів бібліотеки:

  • Габбард, Джеймс. Перша невідкладна допомога своїми руками. Що робити, якщо швидка не поспішає/ Д. Габбард ; пер. з англ. Я. Лебеденка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 336 с. : іл.
  • Довідник домедичної допомоги на до госпітальному етапі / за ред.. д-ра мед. Наук,професора І. С. Зозулі.- Київ: Здоров’я, 2000.- 200 с.
  • Домедична допомога в умовах бойових дій: метод. посіб. / В. Д. Юрченко [та ін.]. – Київ : Середняк Т. К. -Чернівці : Букрек, 2014. – 76 с. : іл.
  • Домедична допомога при невідкладних станах : посіб.-довід. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Н. А. Стратійчук [та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 120 с. : рис.
  • Марчук, А. І. Долікарська допомога: підручник / А. І. Марчук, В. М. Солодкий, М. В. Чорний ; за ред. А. І. Марчука. – К. : Правові джерела, 2000. – 458 с : іл.
  • Надання першої медичної допомоги потерпілим: навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; укл. Л. В. Романів. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 76 с. : рис.
  • Петриченко, Тетяна Володимирівна. Перша медична допомога : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I – III рівнів акредитації] / Т. В. Петриченко. – Київ : Медицина, 2010. – 272 с. : рис., табл.

Мобільне меню