До Дня народження Володимира Фісанова

Фісанов обкладинкаВолодимир Фісанов : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: І. С. Осадца, Я. В. Кибіч, О. О. Гаврилюк ; Чернів. нац.  ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. міжнар. інформ., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці, 2021. – 84 с. – (Серія «Науковці Буковини»).

17 березня відзначає свій день народження Володимир Петрович Фісанов – науковець-політолог, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Його ім’я  відоме в наукових колах США, Канади, країн Європейського Союзу, не кажучи про пострадянський простір. Він –  визнаний експерт з питань Першої світової війни, історії міжнародних відносин міжвоєнного періоду, дипломатії та етнополітики.

З цієї нагоди працівники нашої бібліотеки щиро вітають Володимира Петровича, завершивши тривалу роботу над біобібліографічним покажчиком «Володимир Фісанов», над яким трудилися фахівці кафедри міжнародної інформації ЧНУ ім. Юрія Федьковича у співпраці з бібліотекарями ЧОУНБ ім. Михайла Івасюка.

Високо оцінили наукову діяльність Володимира Фісанова у вступних статтях колеги-науковці Олександр Добржанський, Сергій Троян та Сергій Гакман. Видання містить перелік наукових праць Володимира Петровича, бібліографічні  матеріали про його діяльність, які розкривають аспекти науково-педагогічної діяльності впродовж 30 років. Хронологічні рамки покажчика – 1984–2020 рр. Видання містить 351  бібліографічний запис та не претендує на вичерпність. Бібліографія згрупована за трьома розділами: «Праці Володимира Фісанова», «Матеріали про життя та наукову діяльність   Володимира Фісанова», «Вебліографія».

Допоміжний апарат видання – іменний покажчик. Бібліографічний опис джерел здійснено відповідно до чинних в Україні державних стандартів.

При підготовці покажчика було використано довідкові та бібліографічні видання, галузеву літературу, періодичні видання з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та приватної колекції Володимира Петровича Фісанова, ресурси мережі «Інтернет».

Адресовано науковцям-гуманітаріям, викладачам, аспірантам, студентам та усім зацікавленим дослідникам у сфері політичних наук,  суспільних комунікацій, зокрема сучасних засобів масової комунікації, а також є корисним для істориків-міжнародників.


Мобільне меню