Для юристів… І не тільки…

на головну правоваКожна людина має громадянські й політичні права та свободи. Юрисконсультам, суддям, прокурорам, адвокатам, нотаріусам, суб’єктам підприємницької діяльності, а також студентам вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права та всіх, хто цікавиться питаннями законотворення, дізнатися більше про українське законодавство допоможе виставка нових надходжень «Для юристів… І не тільки…».

В експозиції представлена навчальна література з основних галузей правознавчого фаху.

image001Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 184 с.

У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image003Історія держави і права України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 214 с.

Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі «Історія держави і права України».

Начальний посібник спрямований на засвоєння об’єктивної фактологічної картини історичного розвитку української держави і права та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image005Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 184 с.Юридична наука є категорією багатогалузевою. Фундаментом, базою, системоутворюючим фактором і методологічною основою для всієї юридичної науки є теорія держави і права.

У навчальному посібнику у стислій формі викладено курсу теорії держави та права, розрахований на студентів, слухачів та аспірантів юридичних ВНЗ.

image007Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 158 с.Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав людини і основоположних свобод.

image009Міжнародне право : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 208 с.Посібник складається з двох частин: 1. Загальна частина (поняття та особливості міжнародного права; норми міжнародного права; джерела міжнародного права; основні принципи міжнародного права; суб’єкти міжнародного права; визнання у міжнародному праві; правонаступництво у міжнародному праві; відповідальність і санкції у міжнародному праві). 2. Особлива частина (право міжнародних договорів; право міжнародних організацій; права людини і міжнародне право; міжнародно-правові питання громадянства; територія у міжнародному праві, дипломатичне і консульське право; міжнародне морське право; міжнародне право в період збройних конфліктів; міжнародне повітряне і космічне право; міжнародне екологічне право; мирні способи вирішення міжнародних спорів).

Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image011Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 160 с.Метою упорядкування посібника є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці. Головні завдання посібника: подання студентам знань теорії конституційного права, розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу, закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу законодавства.

image013Цивільне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 248 с.У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

image015Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 232 с.Навчальний посібник допоможе в засвоєнні студентами, слухачами та усіма практикуючими юристами поняття цивільного процесуального права, цивільного процесу, його завдань, принципів, загальних положень цивільного процесу, а також наказного, позовного та окремого провадження, перегляд судових рішень, функції цивільного процесу при виконанні судових рішень, визнання та виконання рішень іноземних судів.

image017Корпоративне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 256 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти собі системою знань з курсу корпоративного права.

image019Договірне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 260 с.Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: загальні положення цивільно-правового договору, господарські договори, загальні положення договору в трудовому праві, зовнішньоекономічний договір (контракт), договори про передачу майна у власність, договори про передачу майна в користування, договори про виконання робіт, договори про надання послуг, договори з надання фінансових послуг, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільна діяльність, комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання.

image021Фінансове право : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 160 с.Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань про фінансове право.

image023Податкове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 184 с.У даному посібнику наведені в стислому вигляді відповіді на найбільш актуальні питання правого регулювання, що зачіпаються в курсі податкового права, зокрема подаються визначення основних понять курсу, як то «податок» та ін.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів юридичних навчальних закладів.

image025Банківське право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 214 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image027Біржове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 244 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image029Муніципальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 206 с.Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу муніципального права України.

 image031Житлове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 250 с.Відповідно до Конституції в Україні (ст.47) кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надасться державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Навчальний посібник допоможе якісно закріпити знання чинного житлового законодавства України.

image033Господарське право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л–ри, 2021. – 216 с.У навчальному посібнику розкриті положення про основні засади господарської діяльності. про суб’єкти господарювання (підприємства, господарські товариства, об’єднання підприємств, громадян як суб’єктів господарювання) та господарські зобов’язання (загальні положення про господарські зобов’язання, господарські договори, про ціни та ціноутворення у сфері господарювання), про відповідальність за правопорушення у сфері господарювання (засади відповідальності, відшкодування збитків, штрафні, оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції, відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства) та особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання (поставка, біржова торгівля, оренда майна, агентські відносини, перевезення вантажів, фінансова та банківська діяльність, страхування, аудит, комерційна концесія тощо), зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення, іноземні інвестиції) та спеціальні режими господарювання (вільні економічні зони, концесії, інші види спеціальних режимів господарської діяльності) тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних начальних закладів.

image035Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 224 с.У навчальному посібнику розкриті загальні положення господарського процесу, положення про досудове врегулювання господарського спору, про підвідомчість та підсудність справ, про учасників судового процесу, про докази та запобіжні заходи, про судові витрати та процесуальні строки, про подання позову, про порушення провадження у справі та підготовка до розгляду в  першій інстанції, про забезпечення позову та вирішення господарських спорів у першій інстанції, перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та Верховним судом України, перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами, виконання судових рішень, оскарження рішень третейських судів, провадження у справах за участю іноземних осіб, а також особливості провадження у справах про банкрутство.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image037Аграрне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.  Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2020. – 244 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу аграрного права України.

image039Земельне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 238 с.Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу земельного права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image041Екологічне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 230 с.При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу екологічного права України.

image043Транспортне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2020. – 304 с.Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: загальні положення транспортного права (поняття, предмет, метод, система, джерела транспортного права, транспортні правовідносини тощо), державне управління в галузі транспортного права, правопорушення на транспорті та юридична відповідальність, договори в галузі транспортного права, загальні положення про транспорт, автомобільний транспорт, залізничний транспорт, повітряний транспорт, морський транспорт, міський електричний транспорт, трубопровідний транспорт.

image045Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т.  Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 174 с.Нормативний матеріал подано станом на 20 березня 2013 року з урахуванням останніх змін в трудовому законодавстві та прийняттям Закону України «Про зайнятість населення».

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image047Нотаріат України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.  Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 332 с.Даний посібник може бути корисним для всіх, хто прагне підвищити рівень фахових знань та бажає озброїти себе системою знань з курсу «Нотаріат України».

image049Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2022. – 314 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти собі системою знань з курсу сімейного права України.

image051Зобов’язальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 192 с.Начальний посібник містить стислий виклад курсу зобов’язального права та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних начальних закладів.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу зобов’язального права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

image053Кримінальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 296 с.Система викладу матеріалу в посібнику визначена навчальною програмою курсу та складається з розділів, побудованих аналогічно структурі Кримінального кодексу України.

image055Криміналістика : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 200 с.У навчальному посібнику для викладу його змісту використано низку нормативно-правових актів України. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

image057Кримінологія : посіб. для підгот. до іспитів / авт.-упоряд. Д. Тупчієнко. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 240 с.У посібнику викладені основні положення кримінології у вигляді схем.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів та аспірантів, співробітників правоохоронних органів.

image059Теорія кваліфікації злочинів  : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 104 с.Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image061Судові та правоохоронні органи : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2022. – 380 с.У навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності: Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Служба безпеки України, державна виконавча служба, адвокатура, нотаріат та інші установи.

image063Адміністративна діяльність : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2020. – 244 с.При підготовці посібника використана ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

image065Адміністративне судочинство : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. Тетарчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 216 с.Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з системою спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство.

image067Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 174 с.При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image069Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І.  Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 206 с.Метою упорядкування посібника «Конституційне право зарубіжних країн» є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства зарубіжних країн, викладення конституційно-правового досвіду країн світу у галузі врегулювання державно-владних відносин, захисту конституційних прав громадян, осіб без громадянства, іноземців, біженців, корінних народів зарубіжних держав.

image071Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 172 с.Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з історії держави і права зарубіжних країн.

image073Юридична деонтологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 158 с.Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу юридичної деонтології.

Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

image075Римське приватне право : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л-ри, 2021. – 136 с.У навчальному посібнику аналізуються основні поняття римського приватного права, характеристика та джерела римського права, вчення про особи, вчення про сімейні відносини, вчення про позов, вчення про речове, зобов’язальне та спадкове право. Начальний посібник містить стислий виклад курсу римського приватного права та розрахований на студентів, слухачів юридичних начальних закладів.


Мобільне меню