Берестейський собор 1596 року в історії України

d006c1186702fd9b8c6b76cfce7e8acbЗ метою консолідації та формування історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України постановила на державному рівні у 2021 році провести урочисте відзначення 425 років із часу укладення Берестейської унії – створення Української Греко-Католицької Церкви (1596).

Берестейська унія – церковна угода, підписана у 1596 році, згідно з якою більшість ієрархів Київської метрополії вийшли з-під канонічної підлеглості Константинопольському патріархату та приєднались до Римо-католицької церкви. Ухвалене на соборі в Бересті рішення передбачало утворення Руської унійної церкви, згодом названої греко-католицькою, котра визнавала верховенство Папи Римського та приймала католицьке віровчення, але зберігала візантійську обрядовість, власні адміністративні структури, канонічний правопорядок та духовно-культурну спадщину. Спричинила протистояння православних з уніатами в Києві та місію Феофана III в Україні.

Питання наслідків та значення Берестейської унії 1596 року лишається одним із найдискусійніших серед дослідників, з огляду на комплекс породжених нею церковно-релігійних, національних, політичних проблем. Укладання унії потягло за собою один із найбільших релігійно-політичних конфліктів Східної Європи; істотно вплинуло на подальший розвиток Польської держави та державотворчі процеси на українських землях.

Приклад Берестейської унії свідчить, що зберегти свою політичну, економічну, духовну самостійність можна тільки в рівноправному союзі держав, але як показує наша давня і сучасна історія цей союз завжди нерівноправний – сильніший поглинає слабшого.

Відступництво, компроміс, комплекс нашої меншовартості привели до втрати попереднього потенціалу історії, тому вибір в народу та його еліти залишався один – боротьба.

 

Для того, щоб вивчити це питання більш детально та зробити свої висновки, пропонуємо познайомитися з наступними матеріалами з фондів нашої книгозбірні:

 1. Історичний контекст укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матер. Перших «Берестейських читань» Львів, Івано–Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / Ін-т історії Церкви Львівської Богословської Академії. – Львiв : ЛБА, 1995. – 187 с.
 2. Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII ст. : матер. Других «Берестейських читань» Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1–6 лютого 1995 р. / Ін-т історії Церкви Львівської Богословської Акад. ; ред. Б. Гудзяк. – Львiв : [б. в.], 1996. – 195 с.
 3. Берестейська унія і українська культура ХVII ст. : матер. Третіх «Берестейських читань», Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. – Львiв : [б. в.], 1996. – 186 с.
 4. Ковальова Н. Церковне життя у другій половині XVI ст. Берестейська церковна унія. Історія України. 8 клас : фрагмент уроку / Н. Ковальова // Історія в школах України. – 2008. – № 6. – С. 14–15.
 5. Коляда І. Методика організації проведення ігрового уроку –інтелектуального шоу «Що? Де? Коли? Хто?» при вивченні теми : «Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1569 р.» : (Історія України. 8 клас) / І. Коляда, О. Богомаз // Історія в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 43–45.
 6. Коляда І. Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р. Історія України. 8 клас / І. Коляда, О. Богомаз // Історія в рідній школі. – 2016. – № 7/8. – С. 15–21.
 7. Тимошенко Л. Єзуїти і берестейська унія / Л. Тимошенко // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 43–55.
 8. Тимошенко Л. Михайло Рагода і Берестейська унія / Л. Тимошенко // Київська старовина. – 2000. – № – С. 96–105.
 9. Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії / Л. Тимошенко // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 166–173.
 10. Шевченко В. Два берестейські собори: тріумф і трагедія: завершення передберестейського унійного процесу / В. Шевченко // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 25–30.
 11. Шевченко В. На порозі Берестя: церковнорелігійні предикати та політикоідеологічне тло передберестейського уніційного процесу другої половини 1595 – початку 1596 років / В. Шевченко // Людина і світ. – 2004. – № 3. – С. 27–32.
 12. Шевченко В. Унійні колізії другої половини 1595 жовтня 1596 років. Два берестейські собори: тріумф і трагедія / В. Шевченко // Шлях перемоги. – 2001. – № 7. – С. 86–10.
 13. Шкрібляк М. Історіографія унійної проблематики: провідні тенденції та підходи / М. Шкрібляк // Богословський вісник : зб. наук. пр. – Чернівці, 2010. – № 3. – С. 255–279.
 14. Шкрібляк М. Конфлікт між Львівським Свято-Успенським братством і єпископом Гедеоном (Балабаном) як визначальний чинник Берестейської унії / М. Шкрібляк // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 9. – С. 17–21.
 15. Шкрібляк М. Роль і місце «світського елементу» у збереженні церковнорелігійного життя православних у постберестейський період / М. Шкрібляк // Релігія та Соціум. – 2011. – № 1 (5). – С. 87–95.

 

Цікаво буде ознайомитись із програмою про Берестейську унію та її наслідки для українського суспільства з авторського циклу Ірини Фаріон «Велич особистості» на парламентському каналі «Рада»: https://www.youtube.com/watch?v=3eWXmOVZ8SA&ab_channel=IrynaFarion


Comments are closed.