Нові надходження


avgustynspovid Святий Авґустин. Сповідь / Святий Авґустин; переклад В. С. Бойка; передмова і примітки П.О. Ніколова; худож.-ілюстратор І.І.Яхін; худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – К.: Шанс, 2012. – 348 с.
“Сповідь” – визначний твір одного з найзнаменитіших і най- впливовіших отців християнської церкви, однаково шанованого і католицизмом, і православ’ям, – святого Авґустина. Його непогамовна віра, палка фантазія, проникливий і глибокий розум, шо знайшли відображення в численних творах, визначили на тисячу років розвиток західноєвропейської філософії і теології. Тонкий психологізм книги, її літературні достоїнства зробили знайомство зі “Сповіддю” необхідною умовою для будь-якого освіченого європейця. Ідеї Авґустина не втратили своєї привабливості й у наші дні; можливо, не в останню чергу тому, що в основі його вчення велика думка про милосердну любов як вище серед усіх людських чуттів, шо надає остаточний сенс нашим вчинкам і самому існуванню на цій землі.


taemniorganizatsii Крижановська, О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні / О. О. Крижановська. – К.: Наш час, 2012. – 200 с. – (Сер. “Невідома Україна”).
Автор висвітлює сутність, форми та основні результати масонського руху в Україні від заснування у середині XVIII ст. перших його лож до сьогодення.
У виданні також йдеться про орден вільних каменярів, його виникнення й історію у країнах Західної та Східної Європи, Російській імперії та США, на тлі якої показано діяльність вітчизняних масонських майстерень. Такий підхід до висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство – явище універсальне; у ньому загальне (світове) переважає над окремим (місцевим). Вільні муляри України були якнайтісніше пов’язані з польськими і російськими “братами” та їхньою діяльністю, підтримували орденські й особисті стосунки із західноєвропейськими ложами, передусім – французькими, німецькими та англійськими.
Книга розрахована на викладачів, науковців і широкий загал небайдужих до історії читачів.


montenprobyМонтень М. Проби: вибране / М. Монтень; пер. з фр. та примітки А. О. Перепаді; післямова В. Л. Скуратівського; худож,- оформлювач Б. П. Бублик. – К.: Шанс, 2012. – 444 с.
“Проби” – найвизначніший твір знаменитого французького письменника і мислителя Відродження Мішеля Монтеня (1533-1592), що вже за життя автора набув широкої популярності, а згодом всесвітньої слави. Ця книга здебільшого має характер автобіографічних визнань, у ній Монтень розглядає людину як найбільшу цінність і намагається дати відповідь на запитання “Хто я?”, розмірковуючи про природу людського духу.
“Проби” справили величезний вплив на письменство і філософію наступних віків і є шедевром французької філософської думки XVI століття.
До видання увійшли вибрані розділи із безсмертного твору Мішеля Монтеня.


panasmyrnyУшкалов Л. В. Панас Мирний / Л. В. Ушкалов; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – X.: ПЕТ, 2012. – 120 с.
Панас Мирний (Афанасій Якович Рудченко, 1849-1920) – людина, без якої не можна уявити історію української культури другої половини XIX – початку XX століття. Його романи, повісті й оповідання високо цінували вже сучасники. Недарма Іван Франко у своєму “Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.” назвав Мирного “найвизначнішим українським повістярем”. І сьогодні твори письменника викликають неабиякий інтерес у читачів.

 


skoshefraukrГригорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / худож.-оформлювач О. Артеменко.-Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. -472 с.
Філософ, поет, музикант і педагог Григорій Сковорода; геніальний поет, великий Кобзар Тарас Шевченко; письменник, публіцист, перекладач, етнограф Іван Франко; славетна поетеса і драматург Леся Українка – їхні імена назавжди увійшли до скарбниці національної культури, а багата творча спадщина і сьогодні служить людям. Інакше не могло і бути, бо кожний з них на своєму етапі був виразником і провідником найбільш передових ідей свого часу.

 


usibudemkorЛуньова, Тетяна. Усі ми будемо королевами або Казка про Маринку та Мишенятко: Казка: Для дошк. та мол. шк. віку / Худож.: К. Іванова – К.: АВІАЗ, 2012. – 64 с.; іл.
Павучок Карпик, який майструє особливу місячну арфу, хробачок Хро, котрий влаштовує собі домівку у великому жовтому яблуку, кошеня з білою лапкою, котре шукає тиші, та інші герої цієї книги – то незвичайний, світлий, теплий і зворушливий світ казок Лесі Мовчун.
Ця книга не лише для читання, але й для постійного перечитування разом із дитиною тихими золотавими вечорами.

 


istzapkoz Виженко Олександр. Історія запорозьких козаків для веселих дітлахів / Серія “Молодий “Світ” України”. – Львів: Світ, 2008. – 112 с.: іл.
У новій книзі для дітей із серії “Молодий “Світ” України” на основі українських народних пісень, дум, казок, легенд, бувальщин та небилиць, а також етнографічних записів Д. Яворницького, П. Чу- бинського, А. Кащенка та ін., в цікавій та дохідливій формі розповідається про життя і побут українського запорозького козацтва.
Для дітей молодшого шкільного віку.

 


hmelnytskiМицик Ю. Тиміш та Юрій Хмельницькі / О. Ю. Мицик; худож,- оформлювач Є. В. Вдовиченко. – К.: Видавничий дім “Прадес”, 2012.-120с.
Про гетьмана України Богдана-Зіновія Хмельницького написано велику кількість досліджень. А от про життя його синів Тимоша (1632-1653) та Юрія (1641-1685) відомо значно менше, хоча вони зіграли свою неабияку роль в історії України. Так, старший син гетьмана, Тиміш, брав участь у Зборівській битві, у походах на Молдову, де і загинув, а молодший, Юрій, був гетьманом Війська Запорозького, але зрікся булави, на деякий час постригся в ченці під ім’ям Гедеона, чинив невдалі спроби об’єднати Україну. Про життя братів Хмельницьких й розповідається в цій книжці.

 

 


kvitkaos Ушкалов Л. В. Григорій Квітка-Основ’яненко / Л. В. Ушкалов; худож.- оформлювач Є. В. Вдовиченко. – К.: Техніка, 2012 – 120с.
Григорій Квітка-Основ’яненко (1778-1843) – перший український прозаїк, талановитий драматург, творчість якого мала значний вплив на розвиток української літератури. Головним творчим принципом Квітка-Основ’яненко вважав “писання з натури”, про те, що було йому знайоме і близьке. А знав він найкраще і любив свою рідну Харківщину, її природу, звичаї її мешканців, які стали героями його творів.
Беручи свої сюжети “виключно з життя народного”, скаже перегодом Іван Франко, Квітка-Основ’яненко на ціле десятиліття випередив відповідні твори письменників-“натуралістів”: Жорж Занд, ІванаТургенєва, Федора Достоєвського та інших Так чи ні, а нова українська література багатьма своїми рисами завдячує саме Квітці-Основ’яненкові. Недаром же Юрій Федькович назвав його ясним місяцем на небосхилі українськогослова, а Михайло Драгоманов зарахував Квітку-Основ’яненка, поруч із Тарасом Шевченком та Миколою Гоголем, до трійки найбільших ухраїнських класиків XIX століття.


vygovsky

Мицик Ю. Іван Виговський / Худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – К.: Світоч, 2012. – 127 с.
Іван Виговський – один з керівників Національно-визвольної війни 1648-1658 рр” найближчий помічник Богдана Хмельницького у розбудові Української держави, переможець в битві при Конотопі. Ставши гетьманом у надзвичайно складний період, Виговський намагався за будь-яку ціну зберегти незалежність України, на яку почав зазіхати царський уряд, проте не зміг об’єднати різні верстви українського суспільства і втратив владу. Вже не маючи владних повноважень, він зробив останню спробу прислужитися своїй країні, але загинув на самому початку нового етапу свого життя.

 


hmevygБогдан Хмельнцький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа / худож.-оформлювач О. М. Артеменко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. -472 с.
Бощан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа – це, безумовно, знакові постаті української історії. За минулі століття їхні імена не були забуті, як не забуто їхню боротьбу за свободу і незалежність України. А боротьба ця була жорстокою і позначена багатьма трагічними подіями. Проте кожен з гетьманів не зійшов з обраного шляху і до-кінця залишився вірним своїм переконанням.

 


myhkotsКоляда І. А. Кирієнко О. Ю. Михайло Коцюбинський / 1. А. Коляда, О. Ю Кирієнко; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012.-120 с.
Михайло Коцюбинський (1864-1913) був і залишається одним з найоригшальніших українських прозаїків. Блискучий новеліст, він серед перших в українській літературі усвідомив потребу її реформаторства в напрямі модерної європейської прози. Саме Коцюбинського Панас Мирний назвав “великим майстром рідного слова”, що, як “будівничий, виводив свої мистецькі твори, повні великого художнього смаку, глибокої задуми і безмірно широкої любові до людей”…

 


voznyukokobВознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк; худож.-оформлювач О. М. Артеменко.- К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 152 с.
Ольга Кобилянська (1863-1942) – відома українська письменниця. Її творча спадщина велика і різноманітна: поезії в прозі, новели, оповідання, повісті, романи. Кобилянська однією з перших в українській літературі звернулася до теми рівноправ’я чоловіків і жінок, торкалася письменниця й теми “інтелігенція і народ”, тому вона мала повне право сказати про себе: “Одна праця, одне перо та власне моє “я” зробили мене тим, чим я є, – робітницею свого народу”.


dovzhenkoПанасенко Т. М. Олександр Довженко / Т. М. Панасенко; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с.
Олександр Довженко… Талановитий, харизматичний, натхненний, готовий у будь-яку мить до активної дії, до творчості… Добрий, легкий у спілкуванні, цікавий і приємний співбесідник, який лише своєю присутністю робив людей кращими, не допускав бруду в думках, у словах… Художник і письменник, захоплений красою й гармонією у житті, вражаючий широтою думки… Вимогливий і невтомний режисер із залізною силою волі, фільми якого стали новим словом у світовій кінематографії, а кінострічка “Земля” увійшла до десятки найкращих фільмів усіх часів і народів…

 


berdtmiy

Валентин Бердт. Мій друг Юрко Циркуль та інші
Усе почалося з того, що Вадько Журбін і його друг Юрко Циркуль вирішили підзаробити грошенят на новий мобільник, обтрусивши грушу діда Дмитра. І все було б гаразд, якби не підступна гумка на Юркових штанах і невгамовний дідів пес. Пригоди безштанька на груші стали приводом до справжніх шкільних війн, з яких ворогуючі сторони врешті вийшли просто друзями, попереду яких – багато життєвих випробувань, і нещаслива дідова груша – чи не найлегше…

 

 


fedupochuСергій Гридін. Федько у пошуках чупакабри
Хто в дитинстві не мріяв про скарби? Хто не ховався від жаху під ковдру у темній кімнаті, слухаючи страшні оповідки? У кого не бігали мурашки по шкірі від передчуття зустрічі з невідомим? Це був ти!? Тоді саме для тебе ця книга!
Весела, насичена подіями історія про добре відомого віруса Федька та його друзів. Познайомся з новими героями, поринь у вир пригод РЕАЛЬНОГО світу!

 

 


feduvirmisСергій Гридін. Федько у віртуальному місті.
Зовсім не підступний, а кумедний і дуже милий комп’ютерний вірус Федько – в небезпеці. Щоб визволити його з віртуального полону, друзям Сашкові, Петрикові і Марічці Петренко доведеться блукати віртуальним містом та поквитатись із наймогутнішим комп’ютерним вірусом у світі…


sirkoharМарія Морозенко. Іван Сірко
Життя Івана Сірка овіяне легендами і сповнене карколомних пригод. Він народився незвичайною дитиною, з особливим даром характерництва, що допоміг йому здобути багато перемог, і перед усім – над собою.

 


madperКостенко Л. В. Мадонна Перехресть / Ліна Костенко .- К.: Либідь, 2012 .- 112 с.: іл.
До книжки увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років. До широкого загалу.


ostgetmanМушкетик Ю. М. Останній гетьман. Погоня: романи / Ю. М. Мушкетик. – Харків: Фоліо, 2012. – 374 с.
До книги відомого майстра сучасної української прози, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка Юрія Мушкетика увійшли два романи – “Останній гетьман” і “Погоня”. У центрі першого роману – визначна історична постать, державний діяч, останній керманич козацької України Кирило Григорович Розумовський. Хоч би які оцінки давали йому історики, перед нами освічений і далекоглядний політик, що, ставши на гетьманство, дії свої передусім спрямував на модернізацію козацького ладу, провів кілька важливих реформ і, попри будь-які утиски та перешкоди, вставав на захист прав і свобод козацької автономії.
Роман “Погоня” – захоплююча історія про козака-характерника, якому й чорт не брат, про його сумні та веселі пригоди на довгому шляху з Січі додому.

 


maskyopad Процюк С. Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка / Степан Процюк. – К. : ВЦ ” Академія”, 2011. – 304 с. – (Серія “Автографи часу”).
У романі Степана Процюка “Маски опадають повільно” – внутрішній світ і складний шлях героя від ексцентричного невротика, екстравагантного і сенсаційного митця до видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі.

 


usikutyЄшкілєв В. Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди / Володимир Єшкілєв. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 248 с. – (Серія “Автографи часу”).
Володимир Єшкілєв пропонує не життєпис, а художній роман, в основі якого – пригода. І цього разу він не зраджує собі в намаганні по-своєму роздивитися малодослі- джені сторінки української історії. Пригода об’єднує зображені в романі події, що належать і теперішньому часу.

 

 


oktavianВолодимир Дмитренко. Октавіан Август. Народження Римської імперії. – Львів: Кальварія, 2011. – 272 с.
Прах Октавіана Августа було урочисто поховано у мавзолеї, заздалегідь побудованому за його наказом, а його самого – обожнено рішенням римського сенату. Він владарював майже шістдесят років і став першим римським імператором, зумів об’єднати в своїх руках військову, іромадянську та релігійну владу. Октавіан Август вивів Римську державу з руїни й сваволі громадянських воєн і привів до стабільності й процвітання.
Коли загинув Гай Юлій Цезар, усиновлений ним небіж, 19-річний Гай Октавій, не мав ані війська, ані впливу. І ця книга розповість вам про те, як Гай Октавій став Октавіаном, консулом і тріумвіром, а потім – імператором Октавіаном Августом.

 


yasaМушкетик Ю. М. Яса: роман: Розд. 18-33 / Ю. М. Мушкетик; худож.- іл. С. В. Кривенченко. – Харків: Фоліо, 2012. – 415 с.
В центрі роману “Яса” відомого майстра сучасної української прози Юрія Мушкетика, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка,- історична постать, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, який ше за життя став легендою, бо під його проводом запорожці не програли майже ні одного бою. Все своє життя славетний кошовий віддав Україні: заради неї – щоб боротися з ворогами – він покинув домівку, заради її свободи полягли сини Сірка. І той, хто зраджував Україну, вже не був йому ані товаришем, ані бойовим побратимом. Саме тому Сірко не вважав справжнім гетьманом ані Дорошенка, ані Самойловича, яким влада стала дорожча за батьківщину. Він прагнув того, щоб українці, які ніколи не зазіхали на чужі землі, не втратили своєї рідної і жили, не підкоряючись ворогам.

ohayam


Омар Хайям. Рубаят. / Поетич. інтерпретація Г. В. Латника. – К.; Ірпінь ВТФ “Перун”, 2010. – 368с.: іл. – Серія “Поетична поличка “Перуна””.
“Рубаят” Омара Хайяма, знаний майже тисячоліття, вперше в Україні подається у найповнішому перекладі – 1270 рубаї.
Видання розраховано на широкий загал читачів і на ознайомлення учнівської та студентської молоді з творчістю геніального східного поета-філософа Омара Хайяма.

 


midkor Дяченки М. та С. Мідний король: роман / М. та С. Дяченки. – Харків: Фоліо, 2012. – 476 с.
Якщо ти – річ, і тебе кидають за борт як непотріб, – шо робити? Змиритися та піти на дно? Або ж все-таки виплисти, вижити, пройти крізь безліч випробувань та небезпечних пригод? Чи можна пізнати цей світ, чи можна знайти в ньому друзів та кохання? Чи допоможе тобі в цьому книга, написана чоловіком на ім’я Варан (ті хто добре знайомий з творчістю Дяченків, одразу здогадаються, про кого йде мова). І головне – яку ціну варто заплатити Мідному королю, щоб самому стати володарем?
Новий роман-фентезі Марини та Сергія Дяченків “Мідний король” – це нова грань їх творчості, епічна сага, сповнена битв, блукань і, головне, пошуків сенсу життя. Зауважимо, що роман спочатку виходить друком українською мовою.

 


tsyfrovy Дяченки М. та С. Цифровий: роман / М. та С. Дяченки; пер. з рос. О. Негребецького.- Харків: Фоліо, 2012. -315с.
Арсен Сніжицький, чотирнадцять років (скоро буде п’ятнадцять). Це в реалі. Але реальне життя його не дуже цікавить. Арсен – ґеймер, природжений ґеймер, для якого гра – і Є життя. У грі він майже всемогутній Міністр, у якого є влада і гроші. Та влади і грошей завжди на всіх не вистачає, як в реалі, так і в грі. І Міністр програв, був страчений прилюдно на головній площі віртуального міста…
Це кінець?.. Та ні, це тільки початок, початок нової гри.
Максим – преферансист з нічного Інтернет-клубу. Максим може все, майже все. Причому в реальному житті. Чи все ж таки в грі?.. Так чи інакше, Арсен починає співпрацювати в Максимом. Велика Гра починається…

 

 


migrantДяченки М. та С. Армагед-дом: роман / пер. з рос. О. О. Якименко. – Харків: Фоліо, 2012. – 380 с.
Людство розвивається, освоює нові простори, але проходить приблизно 20 років і все… Настає мрига. Тобто апокаліпсис. Шанс вижити є – там, де багато людей, з’являються Ворота. Якщо встигнеш пройти через них – ти врятований. Якщо ні – вижити під час мриги неможливо.
Час чергової мриги наближується. Коли і де відкриються Ворота – точно не знає ніхто. Боротьба за існування починається…

 

 


koanyАндієвська, Емма Ламані коани: білі вірші та сонети.- К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2011.- 256 с.- Парал. тит. арк. англ.
Від 1951 до 2011 р. Е. Андієвська, відома українська письменниця і малярка, що живе й працює в Німеччині, видала 26 поетичних збірок. Нова її книжка “Ламані коани” продовжує розвиток експериментально-інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам.

 


mutantyАндієвська, Емма Мутанти: Сонети.- К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2010.- 248 с.- Парал. гит. арк. англ.
Від 1951 до 2010 р. Е. Андієвська, відома українська письменниця і малярка, що живе й працює в Німеччині, видала 25 поетичних збірок. Нова її книжка “Мутанти” продовжує розвиток експериментально- інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам.

 

 


mellyuМельничук Богдан. Люблю співати про Карпати: вірші для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Б. Мельничук. – Чернівці: Букрек, 2011.-32 с. :іл.
Книжку, яку ти взяв до рук, написав про свого внука Юрчика та інших буковинських хлопчиків і дівчаток сучасний чернівецький поет Богдан Мельничук. До збірки увійшли також перекладені ним твори трьох інших авторів, котрі жили колись у місті над Прутом, – румуна Михая Емінеску, єврея Еліезера Штейнбарга та росіянина Леонарда Кондрашенка. Нехай тобі буде нескучно в їхньому товаристві.

 


kobogОльга Кобилянська ; упорядкув., вступ, ст. та прим. Я. Б. Мельничук ; пер. нім. Н. П. Щербань. – Чернівці: Букрек, 2011. – 400 с.: іл.
До збірки “Огрівай, сонце…” видатної української письменниці Ольги Кобилянської (1863-1942) увійшли як відомі (“Юда”, Лист засудженого жовніра до своєї жінки”), так і малознані, а то й зовсім невідомі сучасному читачеві твори малої прози 1915-1930-х рр. (“Лісова мати”, “Щира любов”, Московський гвер”, “Путіфара”, “Пресвятая Богородице, помилуй нас!”, “Жарт”, “Пімста” та ін.), а також автентична публіцистика міжвоєнного часу, мемуари, літературна критика й деякі німецькомовні переклади.
Для широкого кола читачів.

 


senvinch Сенчик, Олег Романович. Вінчання з пташиного лету: роман /О. Р. Сенчик. – Чернівці: Місто, 2012. – 304 с.
Збіднілий той, хто позбавлений ідеалу. Невдоволення собою є необхідною умовою розумового життя. Це невдоволення і спонукає до роботи над собою, до самовдосконалення. Людина має нести в собі радісне сприйняття світу. Якщо радість викінчується – шукай в чому твоя помилка, твори, мрій, досягай.
Саме про таких неспокійних людей і йдеться в романі Олега Сенчика “Вінчання з пташиного лету”. А ще ця книга про сучасне життя письменника Руслана Коржа, його стосунки з владою, оточенням. Цей твір дає змогу якоюсь мірою заглянути в творчу лабораторію краснописьменства.
Для людей мислячих роман Олега Сенчика “Вінчання з пташиного лету” читається з неослабним інтересом.

 


senmudСенчик, Олег Романович. Мудрість пораненого звіра: роман / О. Р. Сенчик. – Чернівці: Місто, 2012. – 248 с.
Аркадій Бурдяк – стоматолог від Бога. Довкола нього кристалізуються нещасні, з виболеними ротами люди. Зчаста йому доводиться затикати носа від власної філантропії (бомжів лікував безплатно), але він лікар і не міг відмовити страждущим у скруті. І тому його огулом вижили з престижної поліклініки заздрісники й недруги, мовляв, характер у нього важкий, як дзвін соборний, а до того ж має слабкість до миттєвого кохання. То ж чи має право працювати в поліклініці, де саме ім’я лікаря вимовляється з пієтетом, особливою повагою, де пацієнти всуціль респектабельні, роззявляли роти золото-платинові, а лікарі – найвищі профі?!
Роман Олега Сенчика “Мудрість пораненого звіра” написаний багатющою мовою й читається вдумливим читачем з неослабним інтересом.


001Фрицше Петер Мой хомячок [Текст]: / пер. с нем. С.А. Колесник. – X.: Принт-Сервис, 2011.- 144 с.
Сложности в уходе за хомячком сведутся к минимуму, если у вас под рукой будет эта книга. Здесь собрана самая разнообразная полезная информация об очаровательных пушистых зверьках. Следуя советам автора, вы сможете обеспечить своему питомцу правильное содержание, сбалансированное здоровое питание и вовремя распознать недуг. Текст сопровождается превосходными иллюстрациями и наглядными таблицами.
Книга предназначена для широкого круга читателей – любителей животных.

 


002Гогинська Г. Ю. Усе про барбекю. – X.: Веста, 2011. – 224 с.
Що краще приготувати на пікніку? Смажити на шампурах або віддати перевагу барбекю? Як і що приготувати просто на багатті, з димком? Які продукти взяти із собою? І взагалі, як зробити так, щоб заміська поїздка вийшла вдалою й запам’яталася надовго?
У цій книзі ви знайдете всі відповіді. Обирайте вихідний день, прихопіть із собою все необхідне і, звісно, гарну компанію друзів – і вирушайте на пікнік! Пам’ятайте, що сезону для барбекю немає – є лише ваше бажання готувати!

 

 


003 Єрьоменко Г. В. Українська кухня. – X.: Веста, 2011. – 80 с.: іл.
Якщо ваше серце холоне від слів борщ, вареники, домашні ковбаски, карасі в сметані, крученики та вергуни, то можна з упевненістю сказати, що ви один із мільйонів любителів української кухні. А значить наша книга для вас.
Описати словами все це різноманіття українських страв дуже важко, це потрібно скуштувати. Готуйте та насолоджуйтеся.

 

 


004 Махальська О. А. Страви здорової кухні. – Харків: “Веста”, 2010,- 144 с.: іл.
Не відкладайте початок “нового життя” на черговий понеділок – зробіть це прямо сьогодні за допомогою цієї книги! Адже здорове харчування – це зовсім не так складно, як здається. Додержуйтеся простих принципів, використовуйте правильні, корисні рецепти – і життя заграє новими барвами, а здоров’я не покине вас довгі роки.
Книга розрахована на широке коло читачів.

 


005Джироламо Моро. Італійська кухня. – X.: Веста, 2011. – 80 с.: іл.
Італія добре відома в усьому світі своєю цікавою кухнею та чудовими винами. А тим, хто ніколи не бував в Італії, знайомство з нашими традиційними стравами в поєднанні з червоним і білим винами допоможе зрозуміти, що вони тільки здаються простими й ця простота відбиває високу якість і натуральність наших продуктів, що це – результат культури й тисячолітніх традицій нашого народу.

 

 


006П’єр Котен. Французька кухня. – X.: Веста, 2011. – 80 с.: іл.
Недарма французи вважають кулінарію мистецтвом, а найкращих кухарів – поетами.
Щоб опанувати всі тонкощі приготування їжі, справжній кулінар повинен володіти величезним багажем знань. їжа має бути не лише смачною, але й корисною. Необхідно правильно добирати продукти, адже смак кожної страви залежить від найменших деталей, почасти ледь відчутних. Саме цими деталями – геніальними соусами, тонкощами приготування, здавалося б, звичайних страв – французька кухня знаменита на весь світ.

 


007Мааріф Садек. Східна кухня. – X.: Веста, 2011. – 80 с.: іл.
Плов, кабоб, шашлик, кус-кус, шаурма, пахлава, самса – слинки течуть від самих тільки назв, не кажучи вже про смак… Східна кухня налічує рецепти тисяч вишуканих страв, здатних здивувати навіть найбільш витонченого гурмана. У цій книзі ми постаралися вибрати для вас кращі рецепти цієї дійсно неповторної кухні. Вона допоможе вам приготувати найвідоміші страви східної кухні й створити атмосферу справді східної гостинності.

 

 


008Кастеллон Фернандо. Коктейли: 100 % удовольствия [Текст]: / пер. с фр. С.А.Колесник. – X. : Принт-Сервис, 2011. – 96 с.
В последнее время коктейли становятся все более популярными и в нашей стране. Коктейль – не просто напиток. Это нечто утонченно-изысканное, не терпящее суеты. Его не пьют, им наслаждаются – на отдыхе, вместе с любимым человеком, в кругу друзей. В нашей книге вы найдете разнообразные рецепты приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей. Для широкого круга читателей.


009 Хофманн Хельга. Моя кошка [Текст]: / пер. с нем. С. А. Колесник. -X.: Принт-Сервис, 2011, – 144 с.
В этой книге вы найдете много важной и полезной информации о кошках. Вы узнаете, где можно взять котенка, как правильно его выбрать и как установить с ним контакт, а также как выбрать необходимые аксессуары. Большое внимание уделяется вопросам правильного кормления и рационального питания кошек. Автор подробно рассказывает, как следить за состоянием здоровья кошки, каковы симптомы различных болезней и как отличить здоровую кошку от больной. Вы узнаете также, как отучить кошку от вредных привычек и справиться с распространенными проблемами.
Книга предназначена для широкого круга читателей.


010 Шлегль-Кофлер Катарина. Моя собака [Текст]: / пер. с нем. С. А. Колесник. – X.: Принт-Сервис, 2011. -144 с.
В этом издании вы найдете массу полезной информации о собаках: где лучше приобретать щенка, какие существуют критерии выбора будущего четвероногого друга, как правильно выстроить отношения с питомцем. Автор дает рекомендации по рациональному питанию собаки, по профилактике различных заболеваний, а также по решению поведенческих проблем. Если вы любите собак, эта книга не оставит вас равнодушным!

 


 011Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років [Текст]: збірка / укладання та післямова С. Жадана. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. – 320 с.
Зміст авт.: С. Андрухович, А. Дереш, А. Дністровий, С. Жадан, І. Карпа, С. Пиркало, С. Поваляєва, Т. Прохасько, Н Сняданко, С. Ушкалов.
“Декамерон” – антологія сучасної української прози, до якої увійшли нові оповідання десяти популярних вітчизняних письменників. Твори, зібрані під цією обкладинкою, дають чітке уявлення про стан сьогоднішньої літератури, іноді дозволяють побачити авторів у дещо несподіваному світлі, а сама книга є яскравим свідченням про десятиліття, що минає, з його шалом, любов’ю та ніжністю.


012 Дереш Л. Трохи пітьми, або На краю світу [Текст]. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. – 288 с.
Влітку на далекій полонині в Карпатах відбувається молодіжний з’їзд неформалів Шипіт. Сюди приїжджає Гер, у якого є домовленість із невідомими людьми: вони мають приїхати, аби організувати фестиваль у фестивалі – фест самогубців. Упродовж двох днів збираються шестеро майбутніх мерців: юна мазохістка, екстрасенс-невдаха, двійко дівчат із фобією переслідування, розчарований молодий програміст і Гер – панк та алхімік з глибокою душевною травмою. Незрозумілі, несподівані події, неформальні герої, танці навколо вогнища, сеанси “шаманотерапії” не залишають часу на роздуми, вони обрушуються на всіх без винятку “самогубців”, призводячи до трагічного фіналу.

 


013ДЕРЕШ Любко. Культ. Роман. – Львів: Кальварія, 2006. – 208 с. 
Перший роман молодого автора відразу набув розголосу серед читацької аудиторії, а в деяких колах, немовби виправдовуючи свою назву, став майже культовим. Напружена інтриґа, динамічний сюжет, яскраві образи, вишуканий гумор – ось складові його успіху. В той же час “Культ” став своєрідним підсумком більшості літературних пошуків 90-х років минулого століття.

 

 


014 Дереш Любко. Архе: Монолог, який усе ще триває: Роман / Худож.- оформлювач І.В.Осіпов. – Харків: Фоліо, 2009. – 319 с. – (Графіті).
Якщо ви літературний критик або знаний літературознавець, НЕ ПІДХОДЬТЕ БЛИЗЬКО ДО ЦІЄЇ КНИЖКИ! Інакше, якщо ви все ж таки наважитеся її прочитати, вам вночі насняться кошмари, а зранку ви зрозумієте, що настав час міняти професію. Бо Любко Дереш та його “Архе” – це талант, помножений на нестримне почуття гумору, який возведено у ступінь повної відсутності стереотипів. Всім іншим радимо – ЧИТАЙТЕ “Архе”. Тому що це не про захоплює і не відпускає…

 


015 Завітайло Т. Зброя вогню. – К.: Наш час, 2007. – 143 с.: іл.
Наші далекі предки вірили, що окрім того світу, в якому живемо ми, люди, існує ще й світ інший. Утому, іншому світі, живуть боги, духи, демони, русалки, вовкулаки й інші загадкові створіння. В міфах і переказах, казках і легендах дожили вони до наших днів. Наші пращури вірили, що світ чарів і магії не десь далеко, на небі чи під землею… Ні, він поряд. Часто перемежовується зі світом нашим, являючи свою іноді смішну, а часом страшну сутність. А можливо, він не зникнув, той старий, дивний світ? Можливо, ми просто забули, як воно – відчувати його, бачити його, чути?.. Можливо, саме тому, фентезі став таким популярним жанром у всьому світі, і сучасна людина, обтяжена техногенною цивілізацією, намагається побачити іншу, втрачену нею грань буття. Забуті знання і таємниці? Хто знає…


016 Баграт Л. Зло: Роман. – Львів: Кальварія, 2002. – 288 с. .- (Серія “Коронація слова”)
Містична мелодрама, героїня якої отримує подарунок долі – справжнє ідеальне кохання, але лише у снах… У світі ж реальному вона підпадає під владу людини, яка сіє зло, не зупиняючись навіть перед убивством власних дітей.


017 Дяченко М. Спадкоємець : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. – К. : Зелений пес, 2006. – 368 с 
Всі сім’ї щасливі однаково, зате нещастя у кожного своє. Здавалося б, у родині Егерта Солля усі нещастя залишилися позаду: завдяки шраму, що довгий час спотворював вродливе обличчя, він знайшов себе справжнього, здобув любов красуні-дружини, виховав сина та доньку, відсунув примари минулого в забуття.
Але одного вечора аматорська вистава мандрівного театру руйнує сімейне благополуччя, вибудуване роками. І за якусь мить рідний син виявляється виплодком смертельного ворога. А юнак, який ще хвилину тому вважав себе нащадком аристократичного роду, сином славного полковника Солля, опиняється на вулиці, затаврований прокляттям, яке заслужив його справжній батько, служитель темного ордену Лаша. Тепер у хлопця є шанс дізнатися, що становило сенс життя його батька та що означала його смерть.


018 Дяченко М. Мідний король : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 478 с. – (Єврокон – 2005: кращі письменники-фантасти Європи)
Якщо ти – річ, і тебе кидають за борт як непотріб, – що робити? Змиритися та піти на дно? Або ж все-таки виплисти, вижити, пройти крізь безліч випробувань та небезпечних пригод? Чи можна пізнати цей світ, чи можна знайти в ньому друзів та кохання? Чи допоможе тобі в цьому книга, написана чоловіком на ім’я Варан (ті хто добре знайомий з творчістю Дяченків, одразу здогадаються, про кого йде мова). І головне – яку ціну варто заплатити Мідному королю, щоб самому стати володарем?
Новий роман-фентезі Марини та Сергія Дяченків “Мідний король” – це нова грань їх творчості, епічна сага, сповнена битв, блукань і, головне, пошуків сенсу життя. Зауважимо, що роман спочатку виходить друком українською мовою.


019 Дяченко М. Долина совісті : роман / Марина та Сергій Дяченки. – К. :ТОВ “Гамазин”, 2008. – 336 с.
Хіба можемо ми уявити, наскільки страшною для людини є цілковита самотність? Коли в твоєму житті, житті талановитого і успішного письменника, немає місця жодній рідній душі чи, навіть, просто другові. Коли ти привид, невидимка серед натовпу. Бо хрест твій – жахлива здатність прив’язувати до себе людей. Може, навіть до смерті.
У нього немає жодного шансу перехитрувати власну Долю і подарувати щастя коханій, та любов здатна творити чудеса. Хай на мить, на кілька митей, назавжди…

 


020

 Дяченко М. Vita Nostra : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. – К. : Зелений пес, 2007. – 544 с
Страх живе в кожному з нас. Дрімає до часу десь на денці душі. А чи не найсильніший страх – за життя власної родини.
Сашку, вже майже випускницю школи, безтурботне дівча шантажем і погрозами лиховісна людина (людина?) у чорному змушує вступити до таємничого Інституту спеціальних технологій десь мало не на краю землі. Надлюдськими зусиллями крок за кроком студенти- першокурсники визубрюють абсурдні завдання, суцільну нісенітницю, а над їхніми головами дамокловим мечем нависає повсякчасний страх за свою сім’ю.
Здолати його в собі, здійнятися над ним, стати невразливим, ПРОЗВУЧАТИ – найвище призначення кожного студента. Сашчин фініш так близько! Та чи вдасться останній крок?

 


021 Дяченко М. Варан : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Єврокон – 2005: кращі письменники-фантасти Європи).
Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять дива і знають наперед думки простих людей. Захоплюючі пригоди, неймовірні тварини, живі поля і ліси – у романі М. та С. Дяченків “Варан” є все, що потрібне “справжньому” фентезі. Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших – філософський зміст, одвічні питання, на які, можливо, немає відповіді, але які повинна задати собі кожна людина…

 


 

024Жолдак Б. Топінамбур, сину. Extra drive stories / Б. Жолдак ; упор., авт. передм. І. Долженкова. – Львів : Кальварія, 2002. – 224 с. : іл.До нової книжки Богдана Жолдака увійшли оповідання, написані впродовж десяти років. Більшість із них досі не друкувалися, відтак читач зможе відкрити для себе нового Жолдака. Цей майстер коротких форм, як завжди, бачить у буденному людському житті те, чого, крім нього, бачити нікому не дано.


1 2


Comments are closed.


xxx porn redtube