Віртуальна довідка

Скористайтеся безкоштовною онлайн-послугою для віддалених користувачів “Віртуальна довідка” на сайті бібліотеки або надішліть лист на е-пошту: biblioinfbiblio@gmail.com.

Задавайте запитання по роботі бібліотеки в коментарях до цього запису  і Ви отримаєте на них відповідь!

 

Правила користування1,908 Responses to Віртуальна довідка

 1. Avatar Наталія
  Наталія says:

  Мені потрібна допомога в написанні реферату на тему “Українська соціально-політична думка ХІХ століття”

  • Пані Наталіє, пропонуємо Вам завітати до нашої книгозбірні та для написання реферату скористатися літературою з наших фондів:

    Кирилюк Ф. Історія політології / Ф. Кирилюк. – Київ: Знання України, 2002. – 535 с.
    Криштопа О. Братство / О. Криштопа. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека, 2019. – 232 с.
    Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї М. Драгоманова / А. Круглашов. – Чернівці: Прут, 2001. – 488 с.
    Михайло Драгоманов Автожиттєпис/ укл. І. Гриценко та ін. – Київ: Либідь, 2009. – 444 с.
    Політологія / За ред. О. Семківа. – Львiв, 1994. – 576 с.
    Політологія. Кінець ХVI – перша половина ХХ ст. Хрестоматія / За ред. О. Семківа. – Львiв, 1996. – 800 с.
    Потульницький В. Історія української політології / В. Потульницький. – Київ: Либідь, 1992. – 232 с.
    Скиба В. Вступ до політології. Екскурс в історію прав ничо-політичної думки / В. Скиба. – Київ : Либідь, 1992. – 728 с.
    Соціологічні та політологічні студії / За ред. проф. А. Лобанової. – Київ: Каравела, 2018. – 520 с.
    Тисяча років української суспільно-політичної думки. – т. V, кн. 1. ХІХ ст. – Київ: Дніпро, 2001. – 510 с.
    Тисяча років української суспільно-політичної думки. – т. V, кн. 2 Кінець ХІХ-поч. ХХ ст. – Київ: Дніпро, 2001.- 376 с.
    Яневський Д. Проект «Україна». Відомі історії України нашої держави:продовження / Д. Яневський. – Київ: Довженко БУКС, 2016. – 285 с.

 2. Avatar Жанна
  Жанна says:

  Добрий день, що ви мені порадите про грошово-кредитну політику в Україні за останні три роки?

  • Пропонуємо такі джерела:
   1. Гудіма Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19) / Тетяна Гудіма // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 70-75. – Бібліогр. 18 назв.
   2. Гудіма Т. Концептуальні підходи до модернізації правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної політики на засадах сталого розвитку / Тетяна Гудіма // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Данилишин Б. М. Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки та посткризового зростання / Б. М. Данилишин, І. В. Богдан, Т. П. Богдан // Економіка України. – 2020. – № 6. – С. 3-19. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Ковальчук Т. Монетарна політика як вагомий інструмент стимулювання економічного розвитку [Текст] / Трохим Ковальчук // Банківська справа. – 2020. – № 1. – С. 70-75.
   5. Королюк Т. О. Теоретико-методологічні засади розробки правил монетарної політики [Текст] / Т. О. Королюк // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 39-45 : табл.; граф. – Бібліогр. с. 44-45 (18 назв).
   6. Політило М. П. Особливості застосування монетарних інструментів національним банком України в умовах невизначеності / М. П. Політило, О. О. Бонецький // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 136-139 : табл. – Бібліогр. с. 139 (7 назв).
   7. Радченко O. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права / Олег Радченко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 205-210. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Устименко В. Деякі законодавчі аспекти повернення коштів за договорами рефінансування банків / Володимир Устименко, Тетяна Гудіма // Право України. – 2020. – № 10. – С. 146-154. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Шаров О. Геоекономічні аспекти грошової глобалізації / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2020. – № 3 (Т. 19). – С. 419-432. – Бібліогр. наприкінці ст.
   10. Шелудько Н. М. Згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики: обмеження і перспективи / Н. М. Шелудько // Економічна теорія. – 2019. – № 4. – С. 68-80. – Бібліогр. наприкінці ст.

 3. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, побільше дізнатися про Хотинську битву. Дякую!

  • Доброго дня, пані Олександро! Запрошуємо Вас до нашої бібліотеки ознайомитись з наступною літературою за темою, яка Вас зацікавила:

    Безбах В. Битва за Європу (до 390-річчя Хотинської битви) / В. Безбах // 20 років незалежності України: здобутки втрати і стратегії майбутнього : матер. ХІ наук.-практичної конф. [19 травня 2011, Київ]. – Київ, 2011. – С. 37-38
    Каменаци Г. Історія Хотинської війни : хроніка / Г. Каменаци; З давньовірменської переклав О. Божко // Всесвіт. – 2012. – № 1-2. – С. 221-235.
    Комарницький С. Хотинська епопея (З історії Хотинської війни 1621 року) / С. Комарницький. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 208 с.
    Комарницький С. Цитадель на Дністрі (З історії Хотина та Хотинської фортеці) / С. Комарницький. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 87 с.
    Остафійчук О. Хотинська війна 1621 року – битва за центральну Європу: 395 р. Славної перемоги / О. Остафійчук // Хотинські вісті. – 2016. – 23 верес. (№ 39). – С. 2.
    Трінчук Я. Хотинська війна: про події 1621 р., початок Хотин. війни та святкування її 390 р. / Я. Трінчук, В. Мороз, Т. Наконечний // Чернівці. – 2011. – 22 верес. (№ 39). – С. 8. ; 29 верес. (№ 40). – С. 7.
    Хотинська битва 1621 року / авт. проекту, авт. тексту А. Федорук, техн. ред. Д. Танащик. – Чернівці : Золоті литаври, 2010. – 74 с.
    Хотинська вiйна. 1621 р. / Г. Грабянка та ін.; Центр пам’яткознавства акад. наук України та укр. т-ва охорони пам’яток іст. та культури. – Київ, 1991. – 240 с.
    Хотинська війна: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 380-річчю Хотинської війни, м.Хотин, 22 жовтня 2001 р. – Чернівці : Прут, 2002. – 148 с.

 4. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Яка в вашій бібліотеці є література про права людини в Україні?

  • Доброго дня!
   Про прав людини в Україні в нашій бібліотеці є така література:
    Гороховська О. Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини та громадянина: досвід упровадження та викладання дисципліни / О. Гороховська // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 2. – С. 186-189.
    Макаренков О. Гарантування права людини на розвиток як напрям трансформації правової системи відкритого суспільства / О. Макаренков // Юридична Україна. – 2013. – № 10. – С. 16-22.
    Мішина Н. Конституційні права людини: до питання удосконалення регламентації / Н. Мішина // Юридичний вісник. – 2013. – № 3. – С. 43-46.
    Нікольська О. Захист конституційним судом України прав і свобод людини та громадянина / О. Нікольська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 79-82.
    Оціщенко Н. До питання про розвиток доктрини прав людини в Україні (роки незалежності) / Н. Оціщенко // Право України. – 2013. – № 9. – С. 176-193.
    Пазенок А. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. Пазенок. – Київ: Академвидав, 2010. – 176 с
    Пейн Т. Права людини / Т. Пейн ; пер. з англ. І. Савчака. – Львiв : Літопис, 2000. – 288 c.
    Рабінович П. Загальна декларація прав людини: хто був її першим проектантом?/ П. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2013. – 7-13 груд. (№ 49). – С. 6-7.
    Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини: спец. доп. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з нагоди 60- річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . – Київ, 2010. – 194 с.
    Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / Проект USAID «Україна: верховенство права», Центр політико-правових реформ ; авт. упор. Р. Куйбіда. – Оновл. вид. – Київ, 2011. – 56 с.

 5. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Допоможіть у написанні реферату на тему: “Іван Огієнко: мовознавець, історик, громадсько-політичний і церковний діяч”.

  • Пані Оксано, про Івана Огієнка в нашій бібліотеці є така література:

    Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта / Довідник. – Київ: Велес, 2016. – 368 с.
    Ляхоцький В. Просвітитель: Видавничо–редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Ляхоцький. – Київ. : Вид–во ім. О. Теліги, 2000. – 528 с.
    Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Ляхоцький. – Київ : Вид–во ім. О. Теліги, 2000. – 664 с.
    Марушкевич А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект / А. Марушкевич. – Київ: Четверта хвиля, 1996. – 128 с.
    Огієнко І. (митр. Іларіон). Богдан Хмельницький / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с.
    Огієнко І. (митр. Іларіон). Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упор., авт. передм., авт. комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 436 с.:
    Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Дохристиянські вірування українського народу / І. Огієнко. – Київ: Наша культура і наука, 2016. – 440 с.
    Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : курс читаний в ур. нар. ун–ті / І. Огієнко. – Репр. вiдтворення вид. 1918 р. – Київ : Абрис, 1991. – 272 с.
    Тимошик М. Запізніле вороття / М. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2017. – 392 с.
    Тимошик М. Іван Огієнко «Як ты українець…» / М. Тимошик. – Київ: Парлам. вид–во, 2019. – 528 с.
    Тимошик М. Його бій за державність / М. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2017. – 376 с.
    Тимошик М. Лишусь навіки з чужиною… Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) / М. Тимошик. – Київ. – Вінніпег : Наша культура і наука, 2000. – 548 с.
    Тюрменко І. Державницька діяльність Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) / І. Тюрменко. – Київ, 1998. – 282 с.

 6. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня! Мені потрібно написати роботу на тему: «Кримська конференція керівників трьох держав. Питання про Україну на Ялтинський (Кримській) конференції (лютий 1945)». Яку літературу ви можете порадити? Дякую.

  • Доброго часу доби, пані Надіє! Для написання Вашої роботу можемо запропонувати Вам наступну літературу:

    Гілберт М. Черчілль. Біографія/ М. Гілберт. – Київ: Вид. група «КМ-БУКС», 2019. – 888с.
    Голованов С. Всесвітня історія / С. Голованов. – Київ: Каравела, 2017. – 296 с.
    Дейвіс Н. Європа. Історія / Н. Дейвіс ; пер. з англ.: П. Таращук, О. Коваленко. – 9-те вид. – Київ : Основи, 2020. – 1464 с.
    Джонсон Б. Фактор Черчілля. Як одна людина змінила історію/ Б. Джонсон. – Харків : Vivat, 2019. – 400 с.
    Кісенджер Г. Дипломатія / Г. Кісенджер. – Київ: Вид група «КМ-БУКС», 2018. – 864с.
    Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939-1945). – Київ: Вид. Дім Лі-Терра, 2004. – 464 с.
    Нариси з історії дипломатії України / І. Голенко та ін. – Київ: Альтернативи, 2001. – 736 с.
    Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки ( 1945 р. – початок XXI ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. Баран [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львiв : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2011. – 700 с.
    Новітня історія України (1900-2000): Підручник для вузів / А. Слюсаренко, В. Гусев, В. Литвин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища шк., 2002. – 720 с.
    Плохій С. Ялта. Ціна миру / С. Плохій. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 416 с.
    Сорока Ю. 100 ваважливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків: Фоліо, 2019. – 205 с.
    Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ : Емма, 2014. – 264 с.
    Черчiлль В. Спогади про Другу світову війну. / В. Черчілль / Том I, Том ІІ / пер. з англ. П. Таращука – Київ: Вид-во Жупанського, 2018. – 496 с. + 552 с.

 7. Avatar Наталья
  Наталья says:

  Доброго дня допоможіть знайти інформацію про облікову політику

  • Доброго дня!
   1. Балашова Р. Методологічні та практичні аспекти удосконалення облікової політики на підприємстві / Р.Балашова // Економіст. – 2001. – (№9). – С. 54-57.
   2. Житний П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 19-22
   3. Назарбаєва І. Облікова політика підприємства: між пафосом і буденністю / І. Назарбаєва // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – 6 черв. (№ 52). – С. 5-13
   4. Облікова політика підприємства] // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – 26 січ. (№ 2). – С. 1-28
   5. Чумакова О. Облікова політика підприємства / О.Чумакова // Вісник законодавства України. – 2002. – 5-11 квіт. (№15). – С. 30-34

 8. Avatar ХРИСТИНА
  ХРИСТИНА says:

  Доброго дня Хотіла б щось дізнатися про буковинську ляльку-мотанку.

  • Добрий день!
   Каланча О. А. Майстер-клас зі створення ляльки-мотанки / О. А. Каланча // Освіта Буковини. – 2018. – 22 лют. ( № 8). – С. 2.
   Кожному по мотанці : [ляльки-мотанки – жанр роботи О. Петращук, викл. Вижн. коледжу прикладн. мист-ва ім. В. Ю. Шкрібляка ] // Буковин. віче. – 2012. – 28 верес. (№ 40). – С. 4.
   Макушинська, Надія. Лялька, що допомагає знайти пару : [майстриня Галина Стринада із с. Чорногузи Вижн. р-ну відроджує давнє мист-во виготовлення оберегів, які захищають усю родину] / Н. Макушинська // Молодий буковинець. – 2018. – 19-20 жовт. (№ 84). – С. 10 ; Добрий порадник. – 2018. – листоп. (№ 11). – С. 16.
   Скандуляк М. М. Лялька-мотанка – оберіг української родини : [розробка уроку] / М. М. Скандуляк // Освіта Буковини. – 2019. – 10 січ. (№ 2). – С. 12-13 : фот.
   Тарновецька С. В. Лялька-мотанка – берегиня роду / С. В. Тарновецька // Освіта Буковини. – 2018. – 30 січ. (№ 4). – С. 7 : фот.
   Завітайте у відділ краєзнавства, ми чекаємо на вас!

 9. Avatar Олег
  Олег says:

  Добрий день! Цікавлюсь методами та прийомами роботи з природним каменем на присадибній ділянці. Що можете порадити прочитати?

  • Добрий день!
   1. Кононов В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. – М., 2010. – 120 с.
   2. Карписонова Р. А. Альпинарии / Р. А. Карписонова. – Москва, 2008. -127 с.
   3. Лещинская В. В. Альпинарии и камни в саду / В. В. Лещинская. – Москва, 2007. – 120 с.
   4. Лещинская В. В. Внутренние дворики / В. В. Лещинская. – Москва, 2008. – 120 с.
   5. Хаукрофт Х. Декоративное мощение и мозаика / Хайди Хаукрофт, Криста Бранд, Ник Барло мл. – Москва, 2003. – 96 с.
   6. Хаукрофт Х. Природный камень в саду / Хайди Хаукрофт, Криста Бранд, Ник Барло мл. – Москва, 2002. – 96 с.
   7. Шиканян Т. Д. Азбука ландшафтного дизайна / Т. Д. Шиканян. – Москва, 2006. – 142 с.

 10. Avatar Борис
  Борис says:

  Мені потрібна інформація про гетьмана Павла Скоропадського. Чи є у бібліотеці література про нього?

  • Пане Борисе, доброго дня! Про гетьмана Павла Скоропадського можемо запропонувати наступні матеріали з фондів нашої бібліотеки:

    Валігурська І. Прихід до влади Павла Скоропадського у порівнянні з Європейською Реставрацією ХVІІ – ХХ століть: історіософія проблеми / Ірина Валігурська; Ірина Валігурсьа // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 42 – 49.
    Гай-Нижник П. Створення власної адміністрації гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році. / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2000. – N1. – С. 80-86.
    Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. / Укр. Ін-т нац. Пам’яті, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 320 с.
    Гирич І. Республіка чи гетьманат? : чи був реальним консервативний проект української національної держави / І. Гирич // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 35-41.
    Машкін О. Реставраційні намагання гетьманату / О. Машкін // Історія в школі. – 2003. – № 9. – С. 1-6.
    Михайлова О. Павло Скоропадський. «Крім негідників, усі підуть за мною» / О. Михайлова ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парлам. Вид-во, 2018. – 368 с.
    Папакін Г. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський / Г. Папакін // Історія України. – 2001. – верес. (№ 35). – С. 1-4.
    Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с.
    Савченко В. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. Савченко ; худ.-оформ. Б. Бублик, В. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2008. – 382 с.
    Солдатенко В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави П.Скоропадського / В. Солдатенко // Історія України. – 2002. – лют. (№ 5). – С. 1-4.
    Українська Держава. Жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / К. Галушко та ін. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 336 с.
    Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного / А. Хитра // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 119-122.
    Яневський Д. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 922 с.

 11. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Хочу більше дізнатися про Михайла Драгоманова. Що можете запропонувати?

  • Пані Олександро, доброго дня! Можливо, наступна література допоможе Вам у пізнанні великого українця Михайла Драгоманова:

    Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 192 с.
    Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М. П. Драгоманова / М. Борисенко // Пам’ять століть. – 2010. – № 6. – С. 62-70.
    Голобородько Я. Михайло Драгоманов: погляд на українську літературу / Я. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 27. – С. 35-39.
    Драгоманов М. Листи М. Драгоманова до рідних (1853-1870) / М. Драгоманов // Хроніка-2000. – 2009.
    Драгоманов М. «Указ проти української мови» / М Драгоманов; Передм. Г. Цвенгрош // Дзвін. – 2005. – № 10. – С. 121-125.
    Драгоманов Михайло Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським / М. Драгоманов ; упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна. – 2-е вид. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 72 с.
    Катренко А. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994/ А. Катренко // Київська старовина. – 2002. – № 4. – С. 160-167.
    Квіт С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 53-55.
    Круглашов А. Драма інтелектуала. Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. Круглашов ; Чернів. Держ. Ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Прут, 2000. – 488 с.
    Круглашов А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю/ А. Круглашов // Віче. – 2000. – N 3. – С. 106-109.
    Лотоцький О. П. О. Куліш та М. П. Драгоманов у їх листуванні / О. Лотоцький // Хроніка-2000. – 2009. – Вип. 78. – С. 231-251.
    Лукеренко В. Світогляд М. П. Драгоманова / В. Лукеренко. – Київ,1965. – 126 с.
    Михайло Драгоманов у спогадах / укл.: І. Гриценко, В. Короткий. – Київ: Либідь, 2012. – 312 с.
    Михайло Драгоманов: Автожиттєпис / укл.: І. Гриценко, В. Короткий, М. Томенко. – Київ : Либідь, 2009. – 444 с.
    Попович М. Драгоманов і ми / М. Попович // Наука і суспільство. – 2006. – № 9-10. – С. 12-15.
    Толстоухов А Драгоманов: terra incognita / А. Толстоухов // Хроніка-2000. – 2011 [за 2010 рік]. – Вип. 2 (84)

 12. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Добрий день! Допоможіть знайти про місцевий бюджет в умовах децентралізації, дякую.

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Бутко М. П. Інституціональні засади модернізації продуктивних сил регіонів України в умовах децентралізації управління / М. П. Бутко, Ю. П. Харченко // Економіка України. – 2020. – № 8. – С. 58-75 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Віровець Д. В. Децентралізація цифрової економіки як умова виходу із структурно-системної кризи / Д. В. Віровець, С. М. Обушний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7/8. – С. 62-74. – Бібліогр. с. 73-74 (19 назв).
   3. Західна О. Р. Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України / Оксана Романівна Західна, Вікторія Володимирівна Беднарчук, Аліна Олегівна Млінцова // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 12. – С. 26-31. – Бібліогр. наприкінці ст.
   4. Концептуальні засади розробки стратегії бюджетної децентралізації в Україні / Сергій Чимшит [та ін.] // Журнал європейської економіки. – 2020. – № 2 (Т. 19). – С. 335-361. – Бібліогр. наприкінці ст.
   5. Мельник К. П. Застосування рамкового методу трансформації методології аудиту для забезпечення сталого розвитку сільських територій / К. П. Мельник // Економіка АПК. – 2020. – № 10. – С. 98-108 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Перспективи розвитку особистих селянських господарств у контексті адміністративної децентралізації [Текст] / Д. В. Неміш, М. М. Гуменюк, І. Ф. Баланюк, Д. І. Шеленко, Л. С. Сас // Вісник аграрної науки. – 2021. – № 2. – С. 76-87. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Польська Л. О. Земельна децентралізація як основа фінансової спроможності сільських територіальних громад / Л. О. Польська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2020. – № 3. – С. 77-85. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Попова В. В. Особливості реформування системи територіальної організації влади в Україні в умовах децентралізації / В. В. Попова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2020. – № 3. – С. 67-76 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Сірик З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2020. – № 2. – С. 17-32 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.
   10. Ясинська Н. А. Результативність наповнення та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні [Текст] / Н. А. Ясинська, Є. О. Стурова, М. О. Нетребенко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр. с. 94-95 (19 назв).

 13. Avatar Марія
  Марія says:

  Мені потрібна інформація про політолога В’ячеслава Липинського. Дякую

  • Можемо запропнувати наступну літературу:

    Вячеслав Липинський та його доба: наук. зб. / Союз гетьманців-державників, Польське наук. т-во у Житомирі, Центр соціогуманітар. дослідж. ім. В. Липинського ; відп. ред. Ю. Терещенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – 390 с.
    Галушко К. Парадокси консерватизму В’ячеслава Липинського / К.Галушко // Київська старовина. – 2001. – № 3. – С. 119-126.
    Дробот І. «Ніхто нам не збудує держави, коли самі її не збудуємо» : українська держава в науково-практичному погляді В. Липинського / І. Дробот // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 153-154.
    Липинський В. Вступне слово для читачів із ворожих таборів. Листи до братів-хліборобів / В. Липинський ; упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна. – 2-е вид. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 32 с.
    Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / В. К. Липинський. – Київ, Філадельфія, 2003.
    Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930) / НАН України, Львівська наук. б-ка ім. В.Стефаника. – Львiв, 2004. – 164 с.
    Масненко В. В. Липинський і М. Грушевський: харизматична модель в українській історичній думці 1920 – х років / В.Масненко // Сучасність. – 2001. – № 3. – С. 98 – 113.
    Осташко С. Вячеслав Липинський: постать на тлі доби : до 125-річчя від дня народження В. К. Липинського / Т. Осташко // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 113-130.
    Пріцак О. Місце Липинського в українській інтелектуальній історії / О.Пріцак // Сучасність. – 1983. – Ч. 1-2. – С. 198-210.
    Рафальський О. В’ячеслав Липинський: «Українцем є всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією» / О. Рафальський // Віче. – 2004. – № 8. – С. 47-49.

 14. Avatar Петро
  Петро says:

  Добрий день! Мене цікавить питання про Першу Світову війну на територіях України.

  • Доброго часу доби! Для вивчення теми, що Вас зацікавила, можемо запропонувати наступні видання:

    Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914. До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття Т. Дяченко // День. – 2014. – 1–2 серп. (№ 140–141). – С. 10.
    Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах / П. Енглунд; пер. Н. Третьякової; худож.–оформлювач Л. Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 560 с.
    Заполовський В. Слідами забутої війни 1914–1918 рр. в Буковині (військово–історичний нарис, воєнні могили Першої світової війни в Північній Буковині, догляд воєнних могил) / В. Заполовський, С. Осачук. – Чернівці: Молодий буковинець, 1998. – 48 с.
    Науменко А. Наступальна операція 9–ї російської армії у Буковині 1916 р. / А. Науменко // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Т. 13. – С. 148–152.
    Парацій В. Гора Лисоня як місце національного мілітарного звершення / В. Парацій // Пам’ятки України: історія та культура. – 2015. – № 3/4. – С. 38–45.
    Первая мировая война. Пролог ХХ века / ред. В. Мальков. – Москва: Наука, 1999. – 698 с.
    Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90–річчя закінчення Першої світової війни): матер. Міжнар. Наук. Конф. (Чернівці, 29–30 жовтня 2008 р)/ Чернів. Нац. Ун–т ім. Юрія Федьковича, Ф–т історії, політол. Та міжнар. Відносин. – Чернівці : Рута, 2009. – 316 с.
    Середницький Я. Павло Шандрук. Перша світова / Я. Середницький. – Тернопiль : Мандрівець, 2015. – 224 с.
    Федораки В. Наш край у роки Першої світової війни : метод. посіб. / В. Федорак ; Чернів. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 56 с.
    Ясь О. Війна та історична думка: кілька зауваг до статті С. Томашівського «Війна й Україна» / О. Ясь // Пам’ятки України: історія та культура. – 2015. – № 3/4. – С. 30–31.

 15. Avatar Юлія
  Юлія says:

  Треба написати реферат на тему: «Процеси і механізми пам’яті. Мистецтво запам’ятовування».

  • Для написання Вашого реферату, пані Юліє, пропонуємо ознайомитись з літературою:

    Бернетт Д. Наш дивакуватий мозок / Д. Бернетт. – Харків: Vivat, 2019. – 384 с.
    Горслі К. Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовувати / К. Горслі. – Київ: Наш формат, 2020. – 128 с.
    Загальна психологія / О. Скрипченко та ін. – Київ: Каравела, 2019. – 464 с.
    Іставей Р. Як запам’ятовувати (майже) все і завжди Приголомшливі лайфхаки для прокачки вашої пам’яті / Р. Іставей. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 176 с.
    Кайку М. Майбутнє розуму. Наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект / М. Кайку ; пер. з англ. А. Кам’янець. – Львiв : Літопис, 2017. – 408 с.
    Мур Г. Прокачай свою память. Цікаві вправи для тренування / Г. Мур. – Харкiв: Клуб сімейного дозвілля, 2020. –192 с.
    Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / Р. Оклі. – Київ: Наш формат, 2018. – 272 с.
    Сігел Д. Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини /Д. Сігел, Т. Брайсон. – Київ : Наш формат, 2017. – 192 с.
    Сігмет М. Таємне життя розуму: як ми мислимо, відчуваємо й вирішуємо/ М. Сігмет. – Харків: Віват, 2019. – 288 с
    Фоєр Д. Прогулянка Місяцем з Ейнштейном. Мистецтво запам’ятовування / Д. Фоєр ; пер. з англ. Є. Ніколаєвої. – Харків : Віват, 2020. – 304 с.
    Фріт К. Формування розуму. Як мозок створює наш духовний світ / К. Фріт. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 272 с.

 16. Avatar Любов
  Любов says:

  Допоможіть, будь ласка, з літературою про інформаційну безпеку. Дякую

  • Пані Любове, запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступною літературою:

    Гнатюк С. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі та техніко–технологічні аспекти : аналіт. доп. / С. Гнатюк ; Нац. ін–т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 92 с.
    Зайцев М. Напрямки формування державної політики щодо забезпечення інформаційної безпеки / М. Зайцев // Митна справа. – 2014. – № 4. – С. 62–70.
    Інформаційна безпека держави : метод. рек. до семінарських занять і самост. роботи студ. / М–во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича ; укл. О. Я. Звоздецька. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 64 с.
    Карпенко В. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. Карпенко. – Київ: Нора–Друк, 2006. – 320 с.
    Мельников О. Методологічні аспекти формування безпеки інформаційної сфери як основи її сталого розвитку/ О. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 4. – С. 31–35.
    Михайлуца М. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / М. Михайлуца // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 95–101.
    Нестеряк Ю. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння / Ю. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 1. – С. 147–153.
    Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : науково–методологічний посібник / Нац. Центр з питань євроатлантичної інтеграції України. , Київський нац. Ун–т ім. Т. Шевченка) ; за заг. Ред. В. П. Горбуліна. – Київ: Євроатлантикінформ, 2006. – 104 с.
    Соснін О. Безпекові проблеми інформаційно–комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О. Соснін, В. Повидиш // Юридична Україна. – 2017. – № 7/8. – С. 60–66.
    Суббот А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. – 2015. – № 8. – С. 29–31.
    Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : монографія / В. Горовий та ін. ; НАН України, Нац. Б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 296 с.

 17. Avatar Ірина
  Ірина says:

  Добрий день, що ви мені порадите про фіскальну політику в умовах COVID-19?

  • Пропонуємо такі джерела:
   1. Балакін Р. Л. Незалежні фіскальні інституції в державах – членах ЄС: функції і завдання в умовах пандемії COVID-19 / Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2020. – № 12. – С. 21-42.
   2. Богдан І. Фіскальні права: проблеми імплементації в національну практику / І. В. Богдан // Фінанси України. – 2019. – № 10. – С. 38-57. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Зайнятість та економіка під час пандемії коронавірусу // Економіст. – 2020. – № 5. – С. 1-12.
   4. Іваницька О. М. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19 / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2020. – № 7. – С. 47-61. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Кудряшов В. П. Критична інфраструктура та фінансова безпека / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2021. – № 2. – С. 7-25. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Кудряшов В. П. Розроблення концепції формування та імплементації фіскальних правил в Україні / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2020. – № 11. – С. 76-93. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Ліщина І. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини / Іван Ліщина // Право України. – 2020. – № 5. – С. 207-234. – Бібліогр. в кінці ст. та підрядк. прим.
   8. Ловінська Л. Г. Інформаційне забезпечення управління державними підприємствами з урахуванням невизначеності, спричиненої пандемією COVID-19 / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2021. – № 2. – С. 49-72. – Бібліогр. в кінці ст.

 18. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Вітаю з Днем вишиванки! І в таке гарне свято хотіла дізнатися, яку ви можете порадити літературу на тему: “Традиції, звичаї, обряди народні вірування українського народу”? Дякую!

  • Щиро дякуємо! Навзаєм. По Вашій темі можемо запропонувати ознайомитись з наступною літературою:

    Булишев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булешев. – Київ: Довіра, 1993. – 416 с.
    Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. – Київ: Либідь, 2011. – 286 с.
    Гураіна Г. Традиції та звичаї українців / Г. Гураіна, О. Сердюк. – Харків: Торсінг плюс, 2008 – 96 с.
    Ігнатенко І. Народна медицина і магія українців. Вірування, міфологія, світогляд, таємниці знахарства, замовляння / І. Ігнатенко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 320 с.
    Лузіна Л. Чарівні традиції українок / Л. Лузіна. – Харків: Фоліо, 2018. – 64 с.
    Пономарьов А. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / А. Пономарьов та ін. – Київ: Центр учбової л-ри, 2019. – 216 с.
    Поріцька О. Духовна культура українців: народна демонології у загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.) / О. Поріцька. – Київ: Ліра-К, 2019. – 164 с.
    Семенюк С. Історія українського народу / С. Семенюк. – Львів: Апріорі, 2010. – 608 с.
    Таїрова-Яковлева Т. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини/ Т. Таїрова-Яковлева. – Київ: Кліо, 2018. – 182 с.
    Українські традиції / упор. авт. передмови О. Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2007. – 576 с.
    Українці: народні вірування, повір’ я, демонологія. – Київ: Либідь, 1992. – 640 с.
    Усе найцікавіше про історію та звичаї України / К. Галушко та ін. – Харків: Віватм, 2018. – 320 с.
    Фіцич Н. Культ предків. Нетуристичні звичаї України / Н. Фіцич. – Харків: Фоліо, 2017.- 172 с.
    Шкода М. Люба моя Україна: свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / М. Шкода. – Донецьк: БАО, 2001. – 544 с.

 19. Avatar Артем
  Артем says:

  Яка література в бібліотеці є про адвокатську діяльність

  • Добрий день!
   Про адвокатську діяльність можемо запропонувати наступну літературу:

    Адвокатська діяльність в Україні: нормативна база. – 2–е вид., змін. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 132 с.
    Адвокатські конфлікти в Чернівцях // Адвокат. – 2006. – № 2. – С. 51.
    Адвокатура України : навч. посіб. У 2–х кн. / за ред. С. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Фурса С. Я. : КНТ, 2007. – 316 с.
    Зразки процесуальних документів: посіб.; матер. до склад. кваліфік. іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю / А. Бірюкова та ін.; за ред. С. Куринської ; Акад. Адвокатури України, Шк. адвокат. підготовки. – 5–е вид., перероб. – Київ: Прецедент, 2011. – 158 с.
    Лазебний Л. Застосування правил адвокатської етики: теоретичні питання і практика / Л. Лазебний // Адвокат. – 2008. – № 3. – С. 51–53
    Україна. Закони Закони України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про застосування амністії в Україні» : станом на 7 квіт. 2016 р. / Україна. Закони, Верховна Рада України. – Офiц. вид. – Київ : Парлам. вид–во, 2016. – 56 с.
    Цивільні процесуальні документи / Акад. Адвокатури України, Школа адвокатської підготовки ; упор. С. Куринська. – 2–е вид., перероб. – Київ : Прецедент, 2011. – 352 с.

 20. Avatar Степан
  Степан says:

  Добрий день! Цікавить тема “Кладка печей та камінів з цегли”. Що можна у бібліотеці прочитати ? Дякую.

  • Добрий день!
   1. Дача. Сад. Город. – Харків, 2006. – 255 с.
   2. Коломиец А. Справочник по печным работам / А. А. Коломиец, Л. Г. Буслович. – Киев, 1993. – 168 с.
   3. Мойсеєнко З. Індивідуальний житловий будинок : посібник забудовнику / З. В. Мойсеєнко, Ю. Ф. Хохол. – Київ, 1981. – 192 с.
   4. Печи и камины : практическое руководство / Сост. Синельников В. С. – Ростов н/Д, 2008. – 223 с.
   5. Прохорова Н. Камины / Н. В. Прохорова, С. О. Романова. – Ростов н/Дону, 2008. – 221 с.
   6. Шепелев А. Кладка печей своїми руками / А. М. Шепелев. – Москва, 1983. – 205 с.
   7. Энциклопедия домашнего умельца. – Донецк, 432 с.

 21. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Добрий день. Мені треба літературу про народні вірування українців.

  • Доброго часу доби, пане Андрію! Можемо запропонувати Вам для опрацювання наступну літературу:

    Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. Булашев. – Київ : Довіра, 1993. – 416 с.
    Ігнатенко І. Народна медицина і магія українців. Вірування, міфологія, світогляд, таємниці знахарства, замовляння / І. Ігнатенко. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 320 с..
    Кожолянко Г. Традиційні звичаї та вірування українців Буковини у передродовий період родильної обрядовості / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2008. – № 2. – С. 25-32.
    Кожолянко О. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка / О. Кожолянко ; Чернівецький нац. Ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т народознавства НАН України. – Чернiвцi : Друк Арт, 2014. – 608 с.
    Мафтин Л. Методика побудови спецкурсу «Народні символи і вірування українців»/ Л. Мафтин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 560: Педагогіка та психологія. – С. 63-72.
    Міфи України. За книгою Г.Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях» / пер. Ю. Буряка. – Київ : Довіра, 2003. – 384 с.
    Пономарьов А. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / А. Пономарьов, Т. Косміна, О. Боряк. – Київ : Центр учбової л-ри, 2019. – 216 с.
    Троцан Д. Традиційні світоглядні уявлення українців про дорогу на «той світ» / Д. Троцан // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 166-172.
    Чеховський І. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону / І. Чеховський. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001. – 303 с.

 22. Avatar Олексій
  Олексій says:

  Доброго дня допоможіть знайти інформацію про Ноосферу

  • Добрий день!
   • Гальчинський А.Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 16-29
   • Крисаченко В. Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок / В. Крисаченко // Освіта і управління. – 2009. – № 2. – С. 63-79.
   • Панасюк, Б. Ноосфера – продовження досліджень / Б. Я. Панасюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 118-126
   • Пирожков С. Ноосфера цивілізація: від потенцій до нової реальності / Сергій Іванович Пирожков, Назіп Віленович Хамітов // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 71-82
   • Позаченюк Е. Ноосферное развитие: современные тенденции / Е. А. Позаченюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 6-10.
   • Саблук, П. Україна та глобалізація ноосфери : рецензія / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 9. – С. 74-75.
   • Шуляр В. Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури : стаття перша / В. І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 1. – С. 15-17

 23. Avatar Дмитро
  Дмитро says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал про торгівлю людьми, бажано за останні три роки.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Кравченко К. Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації / Крістіна Кравченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 249-253. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Легенька М. Роль та місце громадських організацій у протидії торгівлі людьми / Марина Легенька, Катерина Черепаха // Вісник прокуратури. – 2019. – № 11. – С. 8-11. – Бібліогр. в прим.
   3. Нєбитова Н. Взаємодія та співпраця органів Національної поліції України з іншими суб’єктами протидії торгівлі людьми / Наталія Нєбитова // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 138-141. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Плахотнюк Н. В. Торгівля людьми як злочин проти людяності / Н. В. Плахотнюк, С. О. Іванисько // Юридична Україна. – 2020. – № 2. – С. 62-70. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Турок В. В. Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми для різних груп населення України / В. В. Турок // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 164-173. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми [Текст] / Владислав Чігер // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 266-269. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Чуяшенко Т. М. Торгівля людьми – це може статися з кожним [Текст] : урок-тренінг / Т. М. Чуяшенко // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 12. – С. 29-36.

 24. Avatar Надія
  Надія says:

  Яка у вас є література про Івана Котляревського?

  • Добрий день! Про Івана Котляревського з фондів нашої бібліотеки можна ознайомитися з наступними виданнями:

    Андрущенко Ю. Іван Котляревський: цікаві факти життя/ Ю. Андрущенко // Дніпро : Літературно-художній журнал. – 2012. – № 6. – С. 137.
    Браун Я. Шлях від троянців до козаків: рецензія / Я. Браун // Українська літературна газета. – 2018. – 1 черв. (№ 11). – С. 3.
    Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – Київ: Дніпро, 1969. – 631 с.
    Новиков А. Національні пріоритети Івана Котляревського: до 240-ї річниці від дня народження українського письменника / А. Новиков // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – 2008. – N 10. – С. 8.
    Панасенко Т. Іван Котляревський / Т. Панасенко; худож.-оформ. Є. Вдовиченко. – Харків: Фоліо, 2010. – 96 с.
    Поліщук В. Іван Котляревський у студіях Павла Филиповича / В. Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 35-42.
    Сивокінь Г. Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки / Г. Сивокінь // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 2-4.
    Степаненко М. Мовна особистість Івана Котляревського від римача- початківця до зачинателя нової української літературної мови / М. Степаненко, І. Павлова, С. Педченко // Українська мова. – 2019. – № 3. – С. 3-16.
    Чопик Р. «І де сміявсь Іван Петрович…» : «Енеїда» Івана Котляревського / Р. Чопик // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 47-52.
    Шаладонова Ж. Творчість І. Котляревського у світлі сучасних літературознавчих концепцій/ Ж. Шаладонова – Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 111-113.

 25. Avatar Мирослав
  Мирослав says:

  Скажіть, будь ласка, чи є вас література для реферату «Національний характер українців та окремих народів світу»?

  • Доброго часу доби, пане Мирославе! За темою, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступну літературу з фондів нашої бібліотеки:

    Білодід В. Історіографія української етноментальності / В. Білодід. – Київ: Вища школа, 2011. – 336 с.
    Етнічна історія народів Європи. – Вип. 9: Збірник наукових праць. – Київ: УНІСЕРВ, 2001. – 140 с.
    Історія європейської ментальності / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам’янець. – 2–е вид. – Львiв : Літопис, 2019. – 632 с.
    Історія європейської цивілізації / За ред. П. Дінцельбахера. – Львiв: Літопис, 2019. – 632 с.
    Історія цивілізації. Україна / Н. С. Абашина та ін. – т. 1 Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н. е.). – Харків: Фоліо, 2020. – 586 с.
    Попович М. Національна культура та культура нації. – ТОВ:«Знання України», 1994. – 64 с.
    Проблеми теорії ментальності. – Київ: Наукова думка, 2006. – 404 с.
    Савицька О. Етнопсихологія / О. Савицька, Л. Співак. – Київ: Каравела, 2019. – 264 с.
    Стражний О. Український менталітет: Ілюзії – міфи – реальність. – Київ: Дух і Літера, 2017. – 456 с.
    Фокс Кейт Спостерігаючі за англійцями / К. Фокс. – Львів: Видав. Старого Лева, 2019. – 604 с.
    Фурман А. Психокультура української ментальності / А. Фурман. – Тернопiль : Екон. думка, 2002. – 132 с.
    Штепа П. Українець і москвин: дві протилежності / П. Штепа. – Київ: Центр учбової л–ри, 2019. – 688 с.

 26. Avatar Діна
  Діна says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал до реферату: «Микола Неврлий – слов’янський літературознавець та україніст». Дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Даніш М. Століття Миколи Неврлого / М. Даніш ; пер. зі словац. Івана Пасемка // Українська літературна газета. – 2017. – 3 листоп. (№ 22). – С. 6.
   2. Жулинський М. Велич трудів і днів майстра / Микола Жулинський // Слово і час. – 2011. – № 12. – С. 11-14.
   3. Коцарев О. Ювілей видатного українознавця / О. Коцарев // Смолоскип України. – 2016. – (255-256) № 11-12. – С. 5.
   4. Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого / Микола Мушинка // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 38-45. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Мушинка М. Патріарх словацької та чеської україністики / Микола Мушинка // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 203-207.
   Рец. на кн. : Мовчанюк Г. Столітній Микола Неврлий / Г. Мовчанюк. – Вінниця, 2017. – 156 с.
   6. Мушинка М. Послідовник Франкової справи / Микола Мушинка // Слово Просвіти. – 2019. – 22-28 серп. (№ 34). – С. 12.
   7. Пасимко І. Літописець закордонного українства. Академік НАН України Микола Неврлий щойно відзначив своє 98-річчя! / І. Пасимко // Українська літературна газета. – 2014. – 21 листоп. (№ 23). – С. 14-15.
   8. Роман М. Академіку Миколі Неврлому – 100 років / М. Роман // Літературна Україна. – 2016. – 17 листоп. (№ 44). – С. 3, 14.

 27. Avatar Артем
  Артем says:

  Допоможіть у підборі літератури про поета і прозаїка Є. Гребінку. Дякую

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   Доброго дня, пане Артеме! Про поета та прозаїка Євгена Гребінку можемо запропонувати наступний список літератури:

    Брайко О. Дискурс естетичного світобачення у прозі Євгена Гребінки та проблеми символічної автобіографії / О. Брайко // Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 57–70.
    Брайко О. Екзистенціал бажання і дискурс культури в малій прозі Євгена Гребінки / О. Брайко // Слово і час. – 2004. – № 9. – С. 31–44.
    Гребінка Є. Вибране / Є. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1964. – 510 с.
    Гребінка Є. Вибрані твори / Є. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1980. – 368 с.
    Деркач Б. Євген Гребінка. / Б. Деркач. – Київ : Дніпро, 1974. – 149 с.
    Кизименко О. Байка “Ведмежий суд” Є. Гребінки – осуд несправедливого чиновницького суду / О. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 16–18. – С. 19–22.
    Міхно О. Педагогічний портрет Євгена Гребінки / О. Міхно // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 1. – С. 58–63.
    Портрети українських письменників : [М. Костомаров, П. Куліш, Є. Гребінка, П. Гулак–Артемовський] / худ. О. Бер // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 2.
    Ткачук М. Євген Гребінка в контексті українського романтизму / М. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №1. – С. 7–11.
    Українська байка / худ.–оформ. Б. Бублик. – Харків : Фоліо, 2007. – 256 с
    Цибаньова О. Євген Гребінка : докум. повість / О. Цибаньова. – Київ : Молодь, 1972. – 303 с.

 28. Avatar Альона
  Альона says:

  Доброго дня! Які ви можете порекомендувати статті в журналах про Софію Русову? Дякую.

  • Пані Альоно, запрошуємо Вас опрацювати наступні публікації в періодичних виданнях:

    Богданець–Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець–Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 9. – С. 22–25.
    Гарус С. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової (у практиці роботи кафедри початкових класів Ріпкинської гімназії) / С. Гарус // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 56–57.
    Доркену А. Перший в україні бібліографічний покажчик про Софію Русову / А. Доркену, Т. Лога // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 77–79.
    Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 24–27.
    Зайченко І. Вивчення педагогічної спадщини Софії Русової в період розбудови нової системи освіти / І. Зайченко // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 333–336.
    Зайченко І. Листи Олександра та Софії Русових до Михайла і Віри Коцюбинських / І. Зайченко, О. Рахно // Київська старовина. – 1999. – № 5. – С. 70–81.
    Ківшар Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1994. – № 1. – С. 105–108.
    Лохвицька Л. Моральне виховання: погляди класиків і практика сьогодення / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2018. – № 12. – С. 21–23.
    Мазур Г. Педагогічну спадщину С. Ф. Русової – в масову практику роботи національної школи / Г. Мазур // Початкова школа. – 2001. – № 5 . – С. 51–53.
    Малиновська Н. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / Н. Малиновська // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 129–135.
    Мельник О. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / О. Мельник // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 53–56.
    Попелюк О. Мати українських дітей. Педагогічні праці Софії Русової і сьогодні є основою для національної освіти в Україні / О. Попелюк // Воля і батьківщина. – 2010. – № 3–4. – С. 251–252.

 29. Avatar Микола
  Микола says:

  Допоможіть знайти інформацію про працевлаштування людини з інвалідністю.

  • Добрий день!
   • Білова Н. Якщо на підприємстві працює інвалід [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – 8 трав. (№ 37). – С. 17-24.
   • Войцеховський М. Заповнюємо новий Звіт про працевлаштування інвалідів [Текст] / Максим Войцеховський // Галицькі контракти. – 2005. – № 3-4. – С. 32-35
   • Галицький В. Стратегія працевлаштування інвалідів [Текст] / В. М. Галицький // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. – 2009. – № 11-12. – С. 27-28.
   • Золотухін О. Особливості складання “інвалідного” звіту [Текст] / О. Золотухін // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – лют. (№ 15). – С. 13-19.
   • Качний О. Державні механізми регулювання працевлаштування івалідів [Текст] / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 105-109. –
   • Кір’ян, Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності [Текст] / Т. Кір’ян // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13-19
   • Колєшня Л. Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю [Текст] / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 6. – С. 3-8.
   • Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сфері праці: перспективи і напрями [Текст] / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20-24.
   • Маслєннікова В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці [Текст] / В. Маслєннікова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – С. 20-25.
   • Нагорний В. Як виконати норматив із працевлаштування інвалідів [Текст] / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – 15 лют. (№ 16). – С. 8-11
   • Приймаємо на роботу інваліда: оформлення, робочий час, оплата праці [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – 15 лют. (№ 16). – С. 12-21.
   • Терюханова І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів – вітчизняна реальність та зарубіжна практика [Текст] / І. Терюханова // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 24-30.
   • Терюханова Н. Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів [Текст] / Н. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 3-6.
   • Терюханова І. Держава, роботодавці, особи з інвалідністю: шляхи співпраці [Текст] / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 3. – С. 47-51

 30. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Допоможіть знайти інформацію по ораторському мистецтву будь ласка

  • Добрий день!
   1. Губарева Г. Про точність і логічність мовлення / Г.А. Губарева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №16/18. – С. 104-105.
   2. Дербеньова А. Секрети успішного виступу / А. Г. Дербеньова, А. В. Кунцевська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 11. – Вкладка “Актуальні діалоги” (№ 6). – С. 20-1-20-3.
   3. Зінченко В. Як не провалити публічний виступ / В. Зінченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 5. – С. 84-85.
   4. Котова З. Як директорові стати добрим оратором : ефективні прийоми / Злата Котова // Директор школи. Шкільний світ. – 2016. – № 3 (берез.). – С. 73-79.
   5. Мистецтво публічного виступу, або Красномовство // Позакласний час. – 2017. – № 3(березень). – С. 13
   6. Омельчук С. Слово розумне, моральне, емоційне…: Мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови / С. Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5. – С. 53-62
   7. Турукало Т. Вивчаємо ораторське мистецтво / Т. Б. Турукало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 10. – С. 17-21.

 31. Avatar Надія
  Надія says:

  Яку ви можете запропонувати літературу по темі основи маркетингу?

  • Пані Надіє, запрошуємо Вас завітати до нашої книгозбірні та ознайомитись з наступною літературою:

    Беквіт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного маркетингу послуг / Г. Беквіт ; пер. з англ. С. Івахненкова. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 192 с.
    Гаркавенко С. Маркетинг: Навч. посібник для вузів / С. Гаркавенко. – Київ, 1996. – 384 с.
    Головна маркетингова книга від Олексія Філановського / пер. з рос. Г. Якубовська. – Харків : Фабула : Ранок, 2018. – 304 с.
    Діб А. Маркетинговий план на одну сторінку. Час знаходити нових клієнтів, заробляти більше грошей і бути унікальним / А. Діб ; пер. з англ. М. Черник. – Харків : Віват, 2020. – 288 с.
    Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу / Ф. Котлер ; пер. з англ. Н. Палій. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с.
    Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Г. Картаджая, Ї. Сетьяван ; пер. з англ.: К. Куницької, О. Замаєвої. – 2–е вид., випр. – Київ : КМ–БУКС, 2019. – 224 с.
    Манн І. Маркетинг без бюджету. 50 дієвих інструментів / І. Манн. – Днiпро : Моноліт, 2018. – 320 с.
    Манн І. Маркетинг на 100%. Ремікс. Як стати успішним менеджером із маркетингу / І. Манн ; пер. з рос. І. Листопад. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 240 с.
    Роулз Д. Цифровий брендинг. Повне покрокове керівництво зі стратегії, тактики, інструментів та вимірювань / Д. Роулз ; пер. з англ. К. Деревянко. – 2–ге вид. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 256 с.
    Слабковський Ю. Підходи до розробки маркетингової стратегії по залученню інвестицій / Ю. Слабковський. – Київ, 2000. – 104 с.

 32. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть підібрати літературу, щоб зробити аналіз твору «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського.

  • Пропонуємо Вам опрацювати наступні видання:

    Азьомов В. Необхідність розірвання свідомісного кола зла – через магічний кристал повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків” / В. Азьомов // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 1. – С. 39–44.
    Богдан Н. Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”. Урок у 10 класі/ Н. Богдан // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 28. – С. 14–20.
    Борискіна Л. Михайло Коцюбинський. Повість “Тіні забутих предків”: 10 клас / Л. Борискіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 25–26. – С. 20–25.
    Горболіс Л. Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського «Intermezzo», «Тіні забутих предків»: матеріали до характеристики образів / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 5. – С. 9–11.
    Дяченко С. Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”. Специфіка вивчення творчості письменника у старшій школі / С. Дяченко // Українська мова та література. – 2015. – лют. (№ 4). – С. 39–43.
    Жила С. “Тіні забутих предків” – повістевий шедевр Михайла Коцюбинського / С. Жила // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 9. – С. 12–17.
    Калениченко Н. Михайло Коцюбинський. Нарис життя і творчості / Н. Калениченко. – Київ: Дніпро, 1984. – 189 с.
    Коляда І. Михайло Коцюбинський / І. Коляда, О. Кирієнко; худож.–оформлювач Є. Вдовиченко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с.
    Коцюбинський М. Тіні забутих предків: збірка / М. Коцюбинський. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 336 с.
    Луц Н. На шляху до духовного оновлення: урок за повістю Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків” / Н. Луц // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 35–36.
    Мельник М. Михайло Коцюбинський “Тіні забутих предків”: 10 клас / М. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 31–32. – С. 27–30.
    Фонарюк Т. М. Коцюбинський. Повість “Тіні забутих предків”. Світ людини і природи: 10 клас / Т. Фонарюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 22–24. – С. 39–43.
    Хахула О. “Весь світ був як казка, повна чудес…”. М Коцюбинський. “Тіні забутих предків”. Уславлення світлого, здорового життя і праці гуцулів, які перебувають у гармонії з природою. Історія створення повісті: система уроків за творчістю М. Коцюбинського : українська література : 10 клас / О. Хахула // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 12. – С. 44–47.

 33. Avatar Іван
  Іван says:

  Добрий день! Мені потрібні книжки про творчість композитора С. Монюшка. Дякую.

  • 1) Друцька Н. С. Монюшко / Н. Друцька: перекл. З пол. М. Гайдай.- Київ: «Музична Україна», 1969.- 178с.
   2) Корев С.И. «Галька» С. Монюшко / С.И. Корев; пед. общ. ряд. Ю. Корева.- Москва: «Музика», 1961.- 67с.
   3) Монюшко С. Сборник статей.- Москва: «Музыка», 1952.- 84с.
   4) Поляков А. Станислав Монюшко.- Киъв: «Музична Украъна», 1950.- 89с.

 34. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий день, що ви мені порадите про вплив відходів на здоров’я людини та державне регулювання даної екологічної проблеми?

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Вадзюк С. Н. Проблеми у поводженні з відходами у системі охорони здоров’я [Текст] / С. Н. Вадзюк. – (Серія “Стан навколишнього середовища”) // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 3: Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні. – С. 6-10. – Серія “Стан навколишнього середовища”.
   2. Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів [Текст] / О. С. Малишевська [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2018. – № 2. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 52-53.
   3. Ідаятов В. А. Проблема захисту здоров’я населення та інформаційного забезпечення щодо поводження з відходами в Україні [Текст] / В. А. Ідаятов // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2019. – № 4: Довкілля і здоров’я. – С. 17-18. – Серія “Охорона навколишнього середовища”.
   4. Клименко М. О. Управління відходами електричного та електронного обладнання: аналіз, проблеми та перспективи [Текст] / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Бєдункова // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 11: Поводження з небезпечними відходами в Україні. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст. – Серія “Стан навколишнього середовища”.
   5. Колесник С. Якісний продукт=безпечна праця [Текст] / Сергій Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 20-22.
   6. Колодійчук І. А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами [Текст] / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 80-88. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Машков О. А. Методика формування оцінки екологічного ризику поводження з відходами в Україні [Текст] / О. А. Машков, С. В. Жукаускас, С. А. Нігордова // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 11: Поводження з небезпечними відходами в Україні. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст. – Серія “Стан навколишнього середовища”.
   8. Мухсімова Д. Х. Вплив розвитку переробної промисловості на економічне зростання: досвід Узбекистану [Текст] / Д. Х. Мухсімова // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 4. – С. 137-155. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Одотюк І. В. Крок уперед і два назад – декларації та реальність державної політики розвитку науки, інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні [Текст] / І. В. Одотюк // Економіка України. – 2018. – № 10. – С. 127-141. – Бібліогр. в кінці ст.
   10. Плаван В. П. Поводження з полімерними відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України [Текст] / В. П. Плаван, О. О. Демиденко // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 3: Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст. – Серія “Стан навколишнього середовища”.
   11. Шевченко І. В. Вплив відходів на стан здоров’я населення [Текст] / І. В. Шевченко // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2019. – № 4: Довкілля і здоров’я. – С. 22-24. – Серія “Охорона навколишнього середовища”.

 35. Avatar Станіслав
  Станіслав says:

  Скажіть, будь ласка, яку можете порадити літературу для написання реферату на тему: “Розвиток громадянського суспільства в Україні”? Дякую

  • Для написання реферату на Вашу тему, Станіславе, пропонуємо наступний список літератури:

    Білинська М. Історичні джерела стратегії «Здоров`я у всіх державних політиках» (ХІХ – ХХ століття) / М. Білинська, Є. Кульгінський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 3. – С. 91–98.
    Бойчук М. Місцеве самоврядування і розбудова громадянського суспільства / М. Бойчук // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 129–144 .
    Васильєва Н. Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні / Н. Васильєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 98–105.
    Калінічева Г. Державна політика підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в країнах ЦСЄ / Г. Калінічева // Віче. – 2013. – № 20. – С. 7–11.
    Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадського суспільства / О. Кіндратець // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 42–48.
    Лациба М. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: оцінка рішень. Перше півріччя 2007 року / М. Лациба, О. Вінніков ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2007. – 76 с. : діагр., табл.
    Мошинський, Р. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально–правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку/ Р. Мошинський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 184–192.
    Савченко О. Громадська рада як суб’єкт здійснення громадського контролю в Україні: правові засади й тенденції розвитку/ О. Савченко // Юридичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 67–72.
    Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипнюк // Право України. – 2001. – № 5. – С. 12–17.
    Участь громадян у прийнятті державних рішень: Нормативно–правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2006. – 172 с.

 36. Avatar Серафім
  Серафім says:

  Добрий день! Мене цікавить творчість Клаудіо Монтеверді. Які у Вас є книжки? Дякую.

  • 1) Бронфин Е. Клаудио Монтеверди (1567-1643):краткий очерк жизни и творчества [Текст]/ Е. Бронфин.- Ленинград: “Искусство”, 1970.- 102с.
   2) Конен В. Клаудио Монтеверди [Текст]/В. Конен.- Москва: “Музыка”, 1971.- 322с.
   3) Скудина,Г. Орфей из Кремоны: Клаудио Монтеверди [Текст]/Г.Скудина.-Москва: “Музіка”, 1974.-104с.

 37. Avatar Орест
  Орест says:

  Чи є в бібліотеці література про видатного гумориста Остапа Вишню?

  • Доброго часу доби, пане Оресте! Про Остапа Вишню радимо опрацювати наступні матеріали:

    Вишня О. А в неділю п’ю, п’ю : оповідання і фейлетони; біогр. довідка / О. Вишня. – Київ : Молодь, 1962. – 102 с
    Вишня О. Вишневі усмішки. Заборонені твори / О. Вишня ; упоряд., авт. передм., авт. прим. С. Гальченко. – 2–е вид., доп. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 416 с.
    Вишня О. Зенітка / О. Вишня ; худож.–оформлювач О. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 32 с.
    Вишня О. Чухраїнці / О. Вишня // Дніпро. – 2012. – № 4. – С. 140–143.
    Вілісова І. Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці “Моя автобіографія”. / І. Вілісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22–24. – С. 19–25.
    Вітвіцька Ю. Остап Вишня. Трагізм творчої долі українського гумориста. “Моя автобіографія” / Ю. Вітвіцька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 31–33. – С. 46–52.
    Живий Остап Вишня : Зб. спогадів про письменника. – Київ : Дніпро, 1966. – 303 с.
    Зуб І. Остап Вишня: Нарис життя і творчості / І. Зуб. – Київ : Дніпро, 1989. – 169 с.
    Коломієць Р. Остап Вишня / Р. Коломієць ; худож.–оформлювач С. Кошелєва. – Харків : Фоліо, 2019. – 128 с.
    Логвиненко Н. “Ніколи не сміявся без любові…” : до 130–річчя від дня народження Остапа Вишні / Н. Логвиненко, А. Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 7/8. – С. 77–83.
    Остап Вишня / Нац. акад. наук України, Ін–т л–ри ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд., прим. С. Гальченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 480 с.
    Підгайко О. До джерела Остапа Вишні! / О. Підгайко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 47–52.
    Юдіна О. “Остап Вишня – поет полювання” / О. Юдіна // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 10. – С. 19–21.

 38. Avatar Софія
  Софія says:

  Чи є у Вас література про композитора Імре Кальмана? Дякую.

  • 1) 1) Кальман Имре [Текст]:Сборник статей и воспоминаний.-Москва:”Искусство”, 1980.- 96с.
   2) Мусатов В. Имре Кальман [Текст]/ В.Мусатов.-Ленинград: “Искусство”, 1978.-152с.

 39. Avatar Степан
  Степан says:

  Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу на тему Профілактика психічного стресу і корекція його наслідків.

  • Пане Степане, доброго дня! Можемо запропонувати наступну літературу з фондів нашої бібліотеки:

    Аллен Д. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / Д. Аллен. – Київ : КМ БУКС, 2018. – 392 с.
    Безпека людини, суспільства, держави : матер. наук.–практ. конф., присвяч. 70–річчю д. ю. н., професора В. Глушкова, м. Київ, 28 жовтня 2017 р. / Громад. орг. “Міжнар. антитерорист. єдність”, Європейська акад. безпеки та конфліктології, Київський кооперат. ін–т бізнесу і права. – Київ : [б. и.] ; Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2017. – 322 с.
    Бернетт Д. Наш дивакуватий мозок / Д. Барнетт. – Харків : Віват, 2019. – 384 с.
    Гончар М. Специфічні принципи формування і використання систем стрес–менеджменту на підприємствах / М. Гончар // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 40–42.
    Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/ життєстійкості у дітей та дорослих/ укл. Д. Романовська, М. Яшре. – Чернівці, 2018. – 180с.
    Корб А. У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю / А. Корб ; пер. з англ. А. Марховської. – Київ : Наш формат, 2019. – 216 с.
    Мельничук О. Основи психоконсультування та психокорекції / О. Мельничук. – Київ : Каравела, 2019. – 390 с.
    Озерна Д. Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя / Озерна Д. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 160 c.
    Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик / Н. Євдокимова [та ін.] – Миколаїв : Іліон, 2019. – 342 с.
    Прохорова Л. Одна з найруйнівніших хвороб XXI століття / Л. Прохорова // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 1. – С. 3–4.
    Реакційна психологія дитинства:Теорія і практика / за заг. ред. С. Симоненко. – Київ: Центр учбової л–ри, 2017. – 320 с.
    Теоретичні основи здоров’я : навч. посіб. / Ю. Мосейчук [та ін.] ; М–во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2014. – 224 с.
    Фрадинська А. Стрес як психологічний стан та основні методи аутогенної релаксації його подолання / А. Фрадинська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 758: Педагогіка та психологія. – С. 179–186.

 40. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Які у вас є журнальні матеріали по екологічній освіті в Україні?

  • Пропонуємо такі джерела:
   1. Вербицький В. Розвиток натуралістичного інтелекту дітей в умовах позашкільного навчального закладу [Текст] / В. Вербицький // Рідна школа. – 2017. – № 9-10. – С. 105-108.
   2. Виговська Т. В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні [Текст] / Т. В. Виговська, Н. Г. Міронова // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. – 2019. – № 5: Освіта для збалансованого розвитку. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – Серія “Екологічна освіта та виховання”.
   3. Гофтарчук Я. Застосування елементів SТЕМ-освіти на уроках природничих дисциплін [Текст] / Я. Гофтарчук // Екологічний вісник. – 2020. – № 2. – 30-32. . – Бібліогр. с. 32 (6 назв).
   4. Довга С. Історіографія розвитку екологічної освіти та виховання в другій половині ХХ ст. [Текст] / Світлана Довга // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 605: Педагогіка та психологія. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Радкевич В. Екологічна складова професійної освіти в Україні [Текст] / В. Радкевич // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. – 2016. – N 4. – С. 39-43.
   6. Рик С. Педагогічні аспекти екологічної етики: європейські традиції та український досвід “EcoBRU” [Текст] / С. Рик // Рідна школа. – 2018. – № 3-4. – С. 11-16. – Бібліогр.: 7 назв.
   7. Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади [Текст] / А. Слепченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 2 (103): Юридичні науки. – С. 98-101. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Тарасенко Г. Європейська та східна системи освіти. Інвайроментальний підхід до екологічного виховання дітей у контексті культурного діалогу [Текст] / Г. Тарасенко, О. Мудрак // Екологічний вісник. – 2018. – № 4. – С. 26-29. – Бібліогр.: с. 29 (8 назв).
   9. Цинк К. Охорона природного середовища в оцінці українських студентів як віддзеркалення процесу екологічної освіти [Текст] / К. Цинк // Зовнішні справи. – 2016. – № 2. – С. 48-53. – Бібліогр.: 5 назв.

 41. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Скажіть, будь ласка, яка в бібліотеці є література по історії Візантії?

  • За темою, яка Вас цікавить, в нашій бібліотеці є наступна література:

   1. Балух В. Візантиністика : Навчальний посібник / В. Балух. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 606 с.
   2. Вінтер Е. Візантія та Рим у боротьбі за Україну / Е. Вінтер // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 69–70. – С. 43–49.
   3. Дмитренко В. Юстиниан I Великий: Восстановитель / В. Дмитренко // Личности. – 2016. – № 3(91). – С. 86–101.
   4. Острогорський Г. Історія Візантії / Г. Острогорський; Пер. з нім. А. Онишко. – 3–є вид., доп. – Львiв : Літопис, 2002. – 608 с.
   5. Пуховець Д. Візантія від Константина Великого до Юстиніана / Д. Пуховець // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2014. – № 7/8. – С. 19–24.
   6. Степовик Д. Візантія. Крізь одинадцять століть її історії / Д. Степовик. – Київ : Дніпро, 2017. – 280 с.
   7. Шульга О. Візантія та Західна Європа: християнські музика і театральні дійства: каталог / О. Шульга // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 37–38.

 42. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Що ви можете запропонувати для написання реферату з психології на тему: “Розвиток лідерських якостей”? Дякую

  • Пані Олександро, доброго дня! Відсьогодні бібліотека нарешті відкрила двері для відвідувачів, тому завітайте до нас та перегляньте наступну літературу:

   • Гандапас Р. Харизма лідера / Р. Гандапас. – Дніпро : Моноліт, 2018. – 296 с.
   • Гоулман Д. Емоційний інтелект лідера/ Д. Гоулман та ін. – Київ : Наш формат, 2019. – 288 с.
   • Грищенко І. Методологічні засади формування лідерства / І. Грищенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 66–71.
   • Кіянка І. Популізм як знаряддя харизматичних лідерів: від античних демагогів до сучасних лідерів / І. Кіянка // Держава і право. – 2019. – Вип. 85. – С. 302–315.
   • Клименко В. Лідерство в Україні: важливо та необхідно / В. Клименко // Культура і життя. – 2020. – 13 берез. (№ 5). – С. 8.
   • Ланкстер Д. Лідерство в стилі Lean. Шлях до постійного вдосконалення вашого бізнесу / Д. Ланкастер. – Київ : R–Fund, 2017. – 240 c.
   • Максвелл Д. 21 беззаперечний закон лідерства / Д. Максвелл. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 329 с.
   • Максвелл Д. Розвинь лідера в собі / Д. Максвелл. – Київ : Брайт Стар Паблішинг,2013. – 184 с.
   • Мермон Г. Лідерство. Із циклу міні – МВА інтенсив / Г. Мермон. – Чернівці : Яворський С. Н, 2017. – 86 с.
   • Пекар В. Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування/ В. Пекар. – Київ : Довженко Букс, 2017. – 192 с.
   • Про лідерство : 10 найкращих статті з Harvard Business Review. – Київ : Вид. Група КМ–БУКС, 2018. – 216 с.
   • Танненбаум Р. Як обрати стиль лідерства / Р. Танненбаум, В. Шмідт ; пер. з англ. Г. Прудкої. – Київ : Книголав, 2017. – 72 с.
   • Трейсі Б. Як керують найкращі / Б. Трейсі. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 208 с.

 43. Avatar Сюзана
  Сюзана says:

  Здравствуйте! Мне нужны книги о творчестве художника Эдгара Деча. Дякую.

  • 1) Великие художники [изонатериал]: в зот.- Киев.- т. 25: Дега.- 2011.- 48с.:ил.
   2) Хоттингер, Э. Эдгар Дега [Образ.материал]/Э. Хюттингер.- Москва: “Слово-Art”, 1995.-96c.

 44. Avatar Костянтин
  Костянтин says:

  Добрий день. Потрібна література для реферату по темі: “Вплив хімізації с/г на екологічний стан довкілля”, чи є нові видання з цих питань у бібліотеці? Дякую!

  • Доброго дня!
   1. Буценко Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ , 2018. – 346 с.
   2. Марушевський Г. Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – Київ, 2014. -250 с.
   3. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : навч. посібник / Т. А. Сафронов. – Львів, 2004. – 248 с.
   4. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посібник / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Київ, 2006. – 394 с.
   5. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : навч. посібник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. – Київ, 2007. – 276 с.

 45. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Добрий день! Шукаю літературу про художника Антуана Ватто. Чи є у Вас про нього книжки? Дякую.

  • 1) Герман М.Ю. Ватто [Образ. матер.]/М.Ю. Герман.- Москва: “Изобразительное искусство”, 1984.- 288с.
   2) М. Герман. Антуан Ватто [Образ. матер.]/М.Ю. Герман.-Ленинград:”Искусство”, 190.- 104с.
   3) Немилова И.С. Ватто и его произведение в Эрмитаже [Текст]/ И.С. Исмилова.- Ленинград:”Советский художник”,1964.-122с.
   4) Доретт,Э. Антуан Ватто.16 цветных и 45 черно-белых илюстраций [Образ.матеріали]/Э. Доретт.- Берлин: “Хеншель. Искусство и общество”.- 1988.-102с.

 46. Avatar Яна
  Яна says:

  Доброго дня! Яка у вас є література про українсько-польські відносини? Дякую.

  • Доброго часу доби, пані Яно! Після закінчення карантинних обмежень запрошуємо Вас ознайомитись з наступною літературою з фондів нашої бібліотеки:

   • Боляновський А. Нереалізовані можливості: спроби українсько–польського порозуміння (осінь 1939 – перша половина 1941 рр.) / А. Боляновський // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2020. – N 1. – С. 63–88.
   • Калакура О. Польськість і українськість української полонії / О. Калакура // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 251–256.
   • Крисаченко В. Українсько–польські відносини / В. Крисаченко // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 198–202.
   • Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921 рр. . Ч. 2. Зимовий похід. Ч. 3. Польсько–український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. Мазепа. – Днiпропетровськ : Січ, 2002. – 334 с.
   • Морозова О. Національна пам’ять та сучасні українсько–польські відносини / О. Морозова // Історико–політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Т. 25/26. – С. 173–177.
   • Носа В. З історії польсько–українських відносин: Люблінський процес 1956 р. / В. Носа // Історія в школі. – 2000. – N 10. – С. 6–7.
   • Портнов А. Історії для домашнього вжитку. Есеї про польсько–російсько–український трикутник пам’яті / А. Портнов ; Укр. наук. ін–т Гарвардського ун–ту, Ін–т Критики. – Київ : Критика, 2013. – 344 с.
   • Сивіцький М. Історія польсько–українських конфліктів Т. 1. / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид–во ім. Олени Теліги, 2005. – 344 с.
   • Симоненко Р. Українсько–польські відносини та боротьба за єдність України ХІХ – початок ХХ ст. : нариси / Р. Симоненко, Д. Табачник. – Київ: Либідь, 2007. – 704 с.
   • Троян С. Українсько–польські відносини крізь призму колективної пам’яті: від «Воєн пам’яті» – до порозуміння / С. Троян // Історія в сучасній школі . – 2012. – № 5. – С. 32–36.
   • Щириця П. Особливості міжнаціонального братання, або Культура переможе! : листи з Варшави / П. Щириця // Київ. – 2010. – № 4–5. – С. 16–18.

 47. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Допоможіть знайти інформацію про Іконописання

  • Добрий день!
   1. Бадяк В. Повноліття Романа Василика / В. Бадяк // Дзвін. – 2008. – № 2. – С. 146-155
   2. Горак Р. Євенгелісти церкви Благовіщення / Роман Горак // Дзвін. – 2011. – № 10. – С. 122-132.
   3. Горда-Цибко О. “Апостол Андрій зі сценами житія” Миколи Мороховського Петрахновича / О. Горда-Цибко // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. – № 12. – С. 60-67
   4. Зілінко Р. Дияконські двері з архистратигом Михаїлом та Мелхіседеком середини XVII ст. / Р. Зілінко // Пам’ятки України: історія та культура. – 2013. – № 12. – С. 54-59
   5. Кодра, В. Образ Божої Матері в іконах музейної колекції / В. Кодра, Г. Заславець // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4. – С. 61-62.
   6. Петрашик, В. Сюжет “Христос – виноградна лоза” в українському іконописі / В. Петрашик // Образотворче мистецтво. – 2007 . – № 3 . – С. . 124 – 125
   7. Піщанська В. Знакова символіка мистецтва іконопису / В. Піщанська // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 2. – С. 21-24.
   8. Садова Л. Явища музично-інструментальної культури Галичини XV-XVI ст. в українському іконопису] / Л. Садова, Л. Скоп // Українська культура. – 2006. – № 12. – С. 38-39
   9. Степовик, Д. Іконотворчість родини Дем”ячуків : общественно-политическая литература / Д. Степовик // Українська культура. – 2005. – № 1-2. – С. 20
   10. Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці / Ю. Телячий // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С. 44-45.
   11. Чолкан В. (Викладач ЧНУ). Святослав Гординський – дослідник і майстер іконопису [Текст] / Валентина Чолкан, Марта Чолкан // Богословський вісник. – 2017. – № 15. – С. 136-147
   12. Шевнюк О. Практичні заняття з освоєння техніки іконопису / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 2. – С. 58-61
   13. Яценко Л. Мистецтво “вольностей козацьких” / Л. Яценко // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 36-39

 48. Avatar Анна
  Анна says:

  Які книжки у вас є про композитора К. Глюка? Дякую.

  • 1) Белецкий И. Кристоф Виллибальд Глюк [Текст] / И. Белецкий.- Ленинград: 1971.- 104с.
   2) Рыцарев С.А. Кристоф Виллибальд Глюк [Текст] / С.А. Ріцарев.- Москва: «Музыка» , 1987.- 184с.

 49. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Яку ви можете порадити літературу на тему: “Емоційна сфера особистості”?

  • Пані Наталю, за Вашим запитом можемо порекомендувати Вам наступний список літератури:

   1. Гоулмен Д. Емоційний інтелект / Д. Гоулмен. – Харків: Віват, 2019. – 512 с.
   2. Грюн А. Позитивна сила емоцій. Як нас визначають наші почуття, і що оживляє наше життя / А. Грон. – Львів: Свічадо, 2019. – 166 с.
   3. Девід С. Емоційна спритність. Як зрозуміти свої почуття і отримувати задоволення від роботи та життя / С. Девід. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   4. Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життестійкості у дітей та дорослих / укл. Д. Романовська, М. Ящук. – Чернівці, 2018. – 180 с.
   5. Загальна психологія / О. Скрипченко, А. Долинська та ін. – Київ: Каравела, 2019. – 464 с.
   6. Кириленко Т. Психологія: емоційна сфера особистості / Т. Кириленко. – Київ: Либідь, 2007. – 256 с.
   7. Малихіна М. Дитина у світі емоцій / М. Малихіна. – Харків: Основа, 2019. – 160 с.
   8. Особистість в кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик / Н. Євдокимовата та ін. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 342 с.
   9. Паненкова Л. Емоційна культура особистості: психологічний погляд на проблему / Л. Паненкова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 6. – С. 57–59.
   10. Пасічник А. Психологія емоцій / А. Пасічник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 100 с.
   11. Санд І. Компас емоцій. Як зрозуміти свої почуття / І. Санд. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с.

 50. Avatar Іванка
  Іванка says:

  Доброго дня, мені необхідна інформація по правовій системі Євросоюзу

  • Добрий день!
   1. Добрянський С. Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення / С.Добрянський // Право України. – 2002. – № 11. – С. 147-150
   2. Корчевна Л. Українське право і романо-германська традиція / Л. Корчевна // Право України. – 2004. – № 5. – С. 19-22.
   3. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети / І. Кравчук // Право України. – 2004. – № 10. – С. 132-135.
   4. Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору 2007 року / З. Макаруха // Право України. – 2010. – №: 11. – С. 188-193.
   5. Муравйов В. Особливий характер правової системи Європейського Союзу / В.Муравйов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 86-89.
   6. Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу / Віктор Муравйов // Віче. – 2011. – № 10. – С. 17-20
   7. Смирнова К. Концепція “м’якого” права (soft law) в Європейському Союзі / К. Смирнова // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 329-336
   8. Стрельцова О. До питання про юридичну природу Європейського Союзу та його правової системи / О. Стрельцова // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 31-34
   9. Тиндик Н. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців / Н. П. Тиндик // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 11. – С. 22-26. –
   10. Шпакович О. Принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу / О. Шпакович // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 321-328
   11. Шпакович О. Вплив права Європейського Союзу на внутрішнє право третіх країн / О. Шпакович // Віче. – 2007. – № 5-6. – С. 72-74

 51. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про композитора В. Бєліні. Дякую.

  • 1) Круптяева Т.С. Винченцо Беллини:популярн. монография [Текст]/ Т.С. Круптняева.- Ленинград:Искусство, 1984.- 102с.
   Пастуро Ф. Беллини (ЖЗЛ)[Текст]/ Ф.Пастуро.- Москва: Искуство,1989.- 188с.

 52. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Допоможіть знайти інформацію про Євромайдан

  • Добрий день!
    Андрушко, П. Євромайдан- 2013 і закон України про кримінальну відповідальність/ П. Андрушко // Юридичний вісник України. – 2013-2014. – 28 груд.- 3 січ. (№ 52). – С. 6-7.
    Бурлакова, В. Заручники влади : євромайдан / В. Бурлакова // Український тиждень. – 2013. – 13-19 груд. (№ 50). – С. 16-18.
    Демиденко О. Словами по серцю / О. Демиденко // Літературна Україна. – 2015. – 4 черв. (№ 23). – С. 9.
    Дідух, С. Небесній Сотні- сотня поетична: у чернівецькому видавництві “Букрек”, побачила світ антологія майданівських віршів / С. Дідух // День. – 2014. – 11-12 квіт. (№ 66-67). – С. 23.
    Лизанчук, В. Кривава “йолка” Януковича / В. Лизанчук // Літературна Україна. – 2013. – 5 груд. (№ 47). – С. 4, 5.
    Революції поколінь. Євромайдан // Український тиждень. – 2013. – 13-19 груд. (№ 50). – С. 8-35.
    Романюк Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 5. – С. 32-33.
    Стадільна Я.Зім’ята стрічка Євромайдану / Я. Стадільна, Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 21. – С. 8-9.
    Холод О. Ідентифікація особливостей комунікаційних стратегій дистанційної роботи зі студентами в умовах протестних акцій. На прикладі подій у Києві, на Майнані Незалежності, в період від 29 листопада до 25 грудня 2013 року / О. Холод // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 12. – С. 5-12.

 53. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Добрий день! Чи можна знайти у бібліотеці оригінальні рецепти пасок? Дякую!

  • Доброго дня!
   1. Артюх Л. Традиційна українська кухня в народному календарі / Лідія Артюх. Київ, 2006. – 232 с. : іл.
   2. Звичаї нашого роду. Страви української кухні. – Київ , 2019. – 192 с. : іл.
   3. Музиченко Я. Великдень. Звичаї, обряди, страви / Ярослава Музиченко. Львів, 2014. – 160 с.
   4. Кобель І. Кулінарні секрети їмості Ірини / Ірина Кобель. – Львів, 2016. – 136 с.
   5. Кравецька Л. Святкові страви Західної України / Леся Кравецька. – Харків, 2019. – 96 с.
   6. Кулінарні секрети сестри Ольги. Львів, 2014. – 128 с.
   7. Лучаківська Л. Домашня кухня. Як варити і печи. Львів, 1910. – Леонтина Лучаківська. – Київ, 2017. – 192 с.

 54. Avatar Коля
  Коля says:

  Добрий день! Допоможіть знайти статті про корупцію в державних органах України.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі періодичні джерела:
   1. Засанський В. В. «Автономна» тіньова влада як засіб тіньового псев-дореформування [Текст] / В. В. Засанський, В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 6. – С. 7-16. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв).
   2. Лагутін В. Реалізація державної політики протидії корупції [Текст] / Василь Лагутін, Наталія Петренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 4. – С. 5-22 : табл. – Бібліогр.: с. 18-22.
   3. Мирко Б. М. Сучасні детермінанти провокації підкупу [Текст] / Б. М. Мирко // Часопис Київського університету права. – 2020. – № 2. – С. 409-412. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Олейнікова Л. Г. Запровадження інструментів податкового контролю із метою виявлення та припинення корупційних порушень у податкових органах України [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2020. – № 11. – С. 94-113.
   5. Предборський В. А. Незавершена модернізація системи державної влади: небезпека посилення атракторів тінізаційних впливів зовнішнього управління [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7/8. – С. 7-19. – Бібліогр. с. 18 (14 нав).
   6. Предборський В. А. Принцип деконструкції у вивченні розвитку організованих неформальних тіньових центрів влади в Україні [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 5. – С. 7-17. – Бібліогр. с. 17 (7 назв).
   7. Чубань В. С. Проблеми та напрямки удосконалення функціонування спеціалізованих антикорупційних органів [Текст] / Вікторія Сергіївна Чубань, Кирило Миколайович Пасинчук, Ольга Юхимівна Крічкер // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 9. – С. 37-40. – Бібліогр. наприкінці ст.
   8. Щук Я. В. Статистичний аналіз впливу корупції на інклюзивний розвиток держави [Текст] / Я. В. Щук, М. О. Горна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 3. – С. 22-29. – Бібліогр.: с. 29 (10 назв).

 55. Avatar Семен
  Семен says:

  Яка у вас є література з неорганічної хімії?

  • Доброго дня, пане Семене! Після закінчення карантинних обмежень Ви зможете ознайомитись з наступною літературою з фондів нашої книгозбірні:

   1. Бондарчук Ю. Посібник з загальної та неорганічної хімії / Ю. Бондарчук. – Херсон : Олді–плюс, 2004. – 332 с.
   2. Неділько С. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи: Навч. посібник / С. Неділько, П. Попель. – Київ: Либідь, 2001.– 400 с.
   3. Неорганічна хімія : Методичні матеріали до лекцій та лабораторних робіт / ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл. П. Фочук. – Чернівці : Рута, 2007. – 40 с.
   4. Панчук О. Неогранічна хімія: конспект лекцій, Ч. 1 / О. Панчук ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 141 с.
   5. Старенький А. Неорганічна та аналітична хімія : Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей інженерно–технічного напрямку та різних форм навчання / А. Старенький, В. Малишев ; Відкритий міжнародний ун–т розвитку людини “Україна”. – Київ : Ун–т “Україна”, 2007. – 152 с.
   6. Хімія з основами геохімії : метод. вказівки Ч. І : Загальна та неорганічна хімія / укл.: В. Іваніцька, Л. Щербак, Т. Горбик. / М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011 – 28 с.
   7. Цвєткова Л. Неорганічна та органічна хімія : навч. посібник./ Л. Цвєткова, О. Романюк. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 360 с. : табл.
   8. Цвєткова Л. Неорганічна хімія: теорія і задачі : навч. посіб./ Л. Цвєткова ; за ред. О. Романюк. – 3–є вид., випр. i доп. – Львів : Магнолія плюс: В.М. Піча, 2006. – 412 с.

 56. Avatar Тоня
  Тоня says:

  Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці книжка “Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв”. Дякую.

 57. Avatar Олена
  Олена says:

  Скажіть, чи є у вашій бібліотеці література про Батуринську фортецю та загибель Батурина? Дякую

  • Пані Олено, за темою, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступний список літератури:

   1. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко [та ін.] ; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : [б. и.], 2016. – 248 с.
   2. Батуринська старовина. Збірник наукових праць, присвяченій 300-ліття Батуринської Трагедії / Упор. В. Коваленко. — Київ: Вид-во ім О. Теліги, 2008. — 512с.
   3. Журавльов Д. Іван Мазепа/ Д. Журавльов. — Харків: ТОВ «Сиция», 2019. — 121 с.
   4. Ільєнко І. В пазурах у двоглавого. Українство під царським гнітом (1654-1917) / І. Ільєнко. – Київ : Центр учбової л-ри, 2019. – 252 с.
   5. Мистецька спадщина Козацької держави / Гол. ред. Є. Шевченко. — Київ, 2011. — 256 с.
   6. Невідома Україна: Унікальні місця та споруди / Укл. С. Вербич. — Київ: Арій, 2020. — 272 с.
   7. Павленко С. Батуринська фортеця / С. Павленко. – Київ: Мистецтво, 2019. — 191 с.
   8. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708р. / С. Павленко. — Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — 267 с.
   9. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. Павленко. — Київ: ВД «Києво-Могилянська академія»,2005. — 602 с.
   10. Плохій С. Козацький міф / С. Плохій. — Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 400 с.
   11. Сердюк Н. Гетьманська столиця – Батурин / Н. Сердюк // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 2. – С. 30–32.
   12. Шаповал Ю. Мить історії: 366 мініатюр про людей і події/ Ю. Шаповал. — Київ: Парламентське видавництво, 2019. — 400 с.

 58. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Здрастуйте! Які книги є у бібліотеці Кузьми Скрябіна?

  • 1) Скрябін, Кузьма.
   Поезія [Текст]/ К. Скрябін.- Харків: Фоліо, 2017.- 224с.
   2) Скрябін Кузьма.
   Проза [Текст]/ К. Скрябін, худож-оформ. Л.П. Вировець.- Харків, 2016.- 378с.
   3) Скрябін, Кузьма
   Я, Паштєт і Армія [Текст]/ К. Скрябін; худож.-оформлювач Г.В. Кісель.- Харків, 2018.- 224с.
   4) Скрябін, К.
   Я, «Победа» і Берлін.- Х, 2006.- 224с.
   5) Скрябін, Кузьма
   Я, Шонік і Шпіцбертен [Текст]: [повість], К. Скрябін.- Харків, 2017.- 128с..- (в паліт.)

 59. Avatar Альбіна
  Альбіна says:

  Добрий день! Потрібна література по темі: “Просторова організація та оцінка туристично-рекреаційної діяльності на території Буковинських Карпат (Чернівецької області)”. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Данілова О. М. Заповідна справа й організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду : навч. посібник / О. М. Данілова, Т. В. Ємчук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 с.
   2. Кілінська К. Парки-памятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) : монографія / Клавдія Кілінська, Наталя Андрусяк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 176 с.
   3. Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика : монографія / Василь Кифяк. – Київ; Чернівці : Книги – ХХІ, 2010.
   4. 4. Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посібник / П. О. Масляк. – Київ : Знання, 2008. – 343 с.
   5. Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посібник / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 296 с.

 60. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня, допоможіть знайти інформацію про мовну політику в Україні

  • Добрий день!
   1. Балабкіна І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства [Текст] / Інна Балабкіна // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 121-125
   2. Видайчук Т. Лінгвополітичні виміри поняття “мова” у староукраїнську добу [Текст] / Тетяна Видайчук // Українська мова й література у сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 34-36.
   3. Войцехович І. Мовна ситуація мого міста: Сарни, що на Рівненщині / І. Войцехович // Дивослово : науково-методичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 38.
   4. Дивнич О. Спілкуючись українською з усіма, я віднайшла внутрішню єдність / О. Дивнич // Дивослово : науково-методичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 33-35.
   5. Костишин Р. Конституційно-правові засади застосування української мови як важливої складової у передвиборчій агітації [Текст] / Р. В. Костишин // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 168-173
   6. Немировська С. Недалеко від північного кордону: Чернігів / С. Немировська // Дивослово : науково-методичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 35-37.
   7. Пилипенко К. Мій особистий досвід двомовності / К. Пилипенко // Дивослово : науково-методичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 38-40.

 61. Avatar Ганна
  Ганна says:

  Потрібна література по цивільному праву.

  • Пані Ганно, після знаття карантинних обмежень в нашій бібліотеці Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:

   1. Горбань Д. Сутність здійснення суб’єктивного цивільного права / Д. Горбань // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 27–29.
   2. Клім С. Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно–правової відповідальності / С. Клім // Підприємництво, господарство і право : науково–практичний господарсько–правовий журнал. – 2012. – № 3. – С. 14–17.
   3. Овчаренко А. Моделі повної та неповної апеляції у цивільному процесі / А. Овчаренко // Юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 51–58
   4. Пікінер К. Загальна характеристика суб’єктивних цивільних прав / К. Пікінер // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 94–97.
   5. Ромовська З. Українське цивільне право. Право власності: акад. курс: підручник / З. Ромовська ; М–во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 248 с.
   6. Сенін Ю. Порушення норм цивільного процесуального права як підстава для скасування судових рішень у касаційному порядку / Ю. Сенін // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 6. – С. 23–36.
   7. Україна. Закони. Кодекси України / М–во юстиції України. – Київ : Форум, 1996 – № 10/2012 : Цивільний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. № 435–IV. Офіц.текст зі змінами та доп. станом на 2 жовтня 2012 р., Кн. 1–4. – Офiц. вид. – 2012. – 250 с.
   8. Утєхін І. Цивільне право: загальна частина : навч.–практич. посіб. / І. Утєхін ; М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Приват. вищ. навч. заклад «Буковинський ун–т». – Чернівці : Місто, 2012. – 84 с.
   9. Федюк Л. Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві / Л. Федюк // Право України. – 2005. – № 6. – С. 95–98.
   10. Шаповалова О. Шляхи подолання неузгодженостей у цивільному та господарському законодавстві України / О. Шаповалова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 25–26.

 62. Avatar Мая
  Мая says:

  Добрий день! Мені потрібна література про композитора Андрія Штогаренка. Дякую.

  • 1) Боровик М. Андрій Штогаренко [Текст]/ М. Боровик.- Киев. Муз. Украина, 1984.- 102с.
   2) Боровик М. А.Я. Штогаренко [Текст]/ М. Боровик.- Київ: Держ. вид-во образ. мистецтва і муз. літератури УРСР, 1961.- 104с.
   3) Виноградов Г. Андрій Штогаренко [Текст]/ Т. Виноградов.- Київ: Муз. Україна, 1973.- 98с.
   4) Виноградов Г. Андрей Штогаренко [Текст]/ Г. Виноградов.- Киев: Муз. Украина, 1985.- 102с.
   5) Творчість А. Штогаренка. Зб. статей [Текст].- Київ: Муз. Україна, 1979.- 112с.
   6) Хіврич Л. “Партизанські картини” А. Штогаренка [Текст]/ Л. Хіврич.- Київ: Мистецтво, 1963.- 118с.

 63. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему: «До питання про проблематику сучасних аксіологічних досліджень»

  • • Гук, О. І. Аксіологічний підхід до формування нової управлінської культури в Україні [Текст] / О. І. Гук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2018. – N 4. – С. 123-129.
   • Пряженцева К. Аксіологія науки: до та після лінгвістичного повороту [Текст] / К.Пряженцева // Філософська думка. – 2000. – N 2. – С. 39-55.
   • Холоднюк З. Філософсько-правове розуміння правової цінності людини [Текст] / С. З. Холоднюк // Держава і право. – 2016. – Вип. 72. – С. 98-111.
   • Хрипко С. Аксіологія освіти як таїна покликання і духовна сутність вартості буття [Текст] / С. Хрипко // Філософія освіти. – 2008. – № 1-2. – С. 252-270

 64. Avatar Святослав
  Святослав says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, зробити аналіз роману «Тигролови» Івана Багряного.

  • Доброго часу доби, пане Святославе! Аналіз роману «Тигролови» Івана Багряного Ви зможете знайти в наступних джерелах інформації:

   1. Багряний І. Тигролови : роман / І. Багряний. – Львів: Апріорі, 2015. – 480 с.
   2. Білоус Н. Роман І Багряного «Тигролови» на історичному тлі: методика вивчення твору / Н. Білоус // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 1. – С. 13-15.
   3. Бойко Л. Життя і творчість Івана Багряного / Л. Бойко // Дивослово. – 2007.— № 6.— С. 21-22.
   4. Бойчук Н. П. Іван Багряний «Тигролови». Зображення нескореності українського духу в образі Григорія Многогрішного / Н. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 34/35/36. – С. 25-28.
   5. Ніколаєнко Г. Іван Багряний «Тигролови» / Г. Ніколаєнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 1-3.- С. 40-43.
   6. Пономарьова Т. Дослідження мовного багатства роману «Тигролови» Івана Багряного/ Т. Пономарьова // Дивослово. – 2007.— № 4. – С. 26-31.
   7. Соснова В. У кожного своє щастя?: урок-дискусія в 11 класі (за романом І. Багряного «Тигролови») / В. Соснова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1/2 . – С. 47-53.
   8. Степанова О. «Сміливі завжди мають щастя»: урок за романом Івана Багряного «Тигролови» / О. Степанова // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2012. – № 12. – С. 8-12.
   9. Теслюк Л. Родина Сірків: [Образ родини Сірків за романом І. Багряного «Тигролови»] / Л.Теслюк // Українська мова і література в школі. – 2000. – N 3. – С. 36-38.
   10. Шапошникова О. Іван Багряний / О. Шапошникова ; худож.-оформлювач С. Кошелєва. – Харків: Фоліо, 2019. – 128 с.

 65. Avatar Ілля
  Ілля says:

  Яка література у Вас є про творчість композитора Я. Степового? Дякую.

  • 1) Булат Т. Яків Степовий [Текст]/ Т. Булат.- Київ: Музична Україна, 1980.- 102с.
   2) Степанченко Г. Яків Степовий [Текст]/ Г. Степанченко.- Київ: Музична Україна, 1987.- 118с.
   3) Шварцман Ш. Яків Степовий [Текст]/ Ш. Шварцман.- Київ: Мистецтво, 1951.- 98с.

 66. Avatar Варвара
  Варвара says:

  Добрий день! Чи є у Вас література про композитора Петра Сокальського? Дякую.

  • 1) Каришева Т. Петро Соколовський [Текст]/Т. Каришева.- Київ: Музична Україна, 1978.- 202с.
   2) Карышева Т. П.П. Сокальський [Текст]/ Т. Карішева.- Киев: Искусство, 1951.- 98с.
   3) Карішева Т. Петр Сокальський [Текст]/ Т. Карышева.- Москва: Сов. Композитор, 1984.- 104с.
   4) Сокальський П. Вибрані статті та рецензії [Текст]/ П. Сокальський.- Київ: Музична Україна, 1977.- 78с.
   5) Юферова З. Симфонія сольмінор Сокальського. [Текст]/ З. Юферова.- Київ: Музична Україна, 1967.- 104с.

  • 1) Булат Т. Яків Степовий [Текст]/ Т. Булат.- Київ: Музична Україна, 1980.- 102с.
   2) Степанченко Г. Яків Степовий [Текст]/ Г. Степанченко.- Київ: Музична Україна, 1987.- 118с.
   3) Шварцман Ш. Яків Степовий [Текст]/ Ш. Шварцман.- Київ: Мистецтво, 1951.- 98с.

 67. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  “Темперамент і проблеми виховання” на таку тему потрібна література.

  • Пані Тетяно, пропонуємо Вам ознайомитись з наступними джерелами:

   1. Братко–Кутинський О. Як удосконалити свою психіку / О. Братко–Кутинський. — Київ: Артек, 2003. — 174 с.
   2. Ґоулман Д. Емоційний інтелект / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С.-Л. Гумецької. – Харкiв : Vivat, 2019. – 512 с.
   3. Дуткевич Т. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. для студ. ВНЗ “спец. 053 Психологія” / Т. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. – Київ : КНТ, 2018. – 266 с.
   4. Еріксон Т. В оточенні ідіотів, або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти/ Т. Еріксон. — Харків: Фоліо, 2019. — 282 с.
   5. Єфімова С. Про вроджений темперамент / С. Єфімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 4. – С. 84–85.
   6. Єфімова С. Типи прояву особистості / С. Єфімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 4. – С. 86–87.
   7. Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – Київ: Каравела, 2019. — 484 с.
   8. Кейн С. Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати / С. Кейн ; пер. з англ. Т. Заволоко. – 3-тє вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 368 с.
   9. Любіна Л. Психодіагностика : навч. посіб. / Л. Любіна, А. Борисюк, В. Радчук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, М-во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України “Буковинський держ. мед. ун-т”. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2018. – 278 с.
   10. Петровська Л. Таємна опора: емоційний зв’язок у житті дитини / Л. Петровська. — Харків: Vivat, 2019. — 224 с.
   11. Сігел Д. Досить істерик. Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини / Д. Сігел, Т. Брайсон. — Київ: Наш формат, 2018. — 264 с.

 68. Avatar Павло
  Павло says:

  Добрий день! Для магістерської роботи потрібна література по темі: “Агробізнес Європейського Союзу: досвід та перспективи для України”. Дякую!

  • Доброго дня!
   1. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи : монографія / За ред. проф. Т. О. Зінчука. –Київ : ЦУЛ, 2020. – 494 с.
   2. Аграрна економіка – Фермер: професійний рівень / Гол. ред. д.с.-г.н., професор, академік НААНУ В. І. Ладика. – 604 с.
   3. Однорог М. А. Становлення аграрної сфери в умовах інституціального забезпечення розвитку ринку інновацій : монографія / М. А. Однорог. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 486 с.
   4. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад. Проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / За ред. д.е.н., професора Т. О. Зінчук. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 352 с.

 69. Avatar Антоніна
  Антоніна says:

  Допоможіть знати інформацію по темі «сучасні проблеми Українського мовознавства та соціолінгвістики» ?

  • 1) Бибик, Світлана. Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики [Текст] / С. Бибик ; Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів ліннгвостилістики // Українська мова . – 2018. – № 4. – С. 22-33.
   2) Коць, Т. А. Семантико-словотвірні тенденції віддієслівних іменників у літературній мові кінця ХІХ – початку ХХІ ст. [Текст] / Т. А. Коць // Мовознавство. – 2019. – № 1. – С. 44-60
   3) Ніка, О. І. Публіцистичний дискурс і літературна норма [Текст] / О. І. Ніка // Українська мова. – 2019. – № 1. – С. 163-169.
   4) Нікішина, В. І. Фемінітиви в українській мові: традиційні словотворні форми чи виклик сучасності? [Текст] / В. І. Нікішина, О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 31-33. – С. 63-67
   5) Поповський, А. М. Українські антропоніми, подаровані лісом [Текст] / А. М. Поповський // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 31-33. – С. 68-70.
   6) Соколова, С. О. Актуальні проблеми сучасної української соціалінгвістики [Текст] / С. О. Соколова // Українська мова. – 2019. – № 1. – С. 36-44.
   7) Тараненко, О. С. Пономаренко. Сучасна українська мова: Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія [Текст] : [рецензія на] навч. посіб. для студентів філол. спеціальностей ВНЗ України / О. Тараненко // Мовознавство. – 2019. – № 1. – С. 79-82
   8) Філак, І. Белей Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін [Текст] : [рецензія] / І. Філак // Мовознавство. – 2020. – № 6. – С. 63-66.

 70. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Добрий день! Мені потрібно знайти матеріали до уроку з літератури по роману О. Підмогильного «Місто» (11-й кл.). Що порадите?

  • Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Бутенко Н. О. В. Підмогильний “Місто”. Зображення “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального [Текст] : 11 клас / Н. О. Бутенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 4-6. – С. 60-64.
   2. Гаєвська Р. “Запрошуємо вас до міста” [Текст] : 11 клас / Раїса Гаєвська // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. – 2016. – № 10. – С. 10-13.
   3. Даниленко Л.Творча манера автора у психологізації головного персонажа : за романом Валер’яна Підмогильного “Місто” / Людмила Даниленко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 2. – С. 52-54 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Кольба Г. Я. Степан Радченко – головний герой роману “Місто” [Текст] : 11 клас / Г. Я. Кольба // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 27. – С. 28-31. – Бібліогр. наприкінці ст.
   5. Рудницька О. Образ митця на тлі епохи в романах Валер’яна Підмогильного “Місто” та Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита” : бінарний інтегрований урок української й зарубіжної літератури / Ольга Рудницька, Галина Шкамарда // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2019. – № 9. – С. 7-12 : рис.
   6. Русанова О. Зображення “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Степан Радченко – цинічний егоїст чи взірець сильної цілеспрямованої особистості [Текст] : цикл уроків за романом В. Підмогильного “Місто”. Урок 3 : українська література : 11 клас / Олена Русанова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 43-45.
   7. Сидоріна О. Алюзії в романі В Підмогильного “Місто” на “Божественну комедію” Данте Аліґ’єрі [Текст] / Олена Сидоріна // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 5. – С. 19-23. – Бібліогр.: 6 назв.

 71. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день! Які у Вас є книжки про композитора Ніщинського? Дякую.

  • 1) Довженко В.П. І. Ніщинський [Текст]/ В. Довженко.- Київ: Мистецтво, 1955.- 204с.
   Пархоменко Л. Петро Ніщинський [Текст]/ Л. Пархоменко.- Київ: Музична Україна, 1989.- 242с.

 72. Avatar Юлія
  Юлія says:

  Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури з психології на тему: “Cімейне спілкування”. Дякую!

  • Добрий день, пані Юліє! Пропонуємо Вам ознайомитись з наступними джерелами:

   1. Гресь А. Як пригорнути кактус? Книга для батьків, які хочуть зрозуміти своїх підлітків / А. Гресь. — Харків: Основа, 2019. — 208 с.
   2. Долинська Л. Психологія конфлікту / Л. Долинська, Л. Мятеш–Заяц. — Київ: Каравела, 2019. — 304 с.
   3. Корнієнко С. Краще сім разів показати, аніж сім разів розказати : інформаційно–практична бесіда / С. Корнієнко // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 51–52.
   4. Корчак Я. Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих / Я. Корчак. — Харків: Фоліо, 2016. — 544 с.
   5. Курсінка М. Виховання надзвичайної дитини. Порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М. Курсінка. — Київ: Наш формат, 2018. — 432 с.
   6. Осовська І. Різнорівневі прояви прецедентності в німецькомовному сімейному дискурсі / І. Осовська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 551/552: Германська філологія. – С. 106–115.
   7. Прості секрети щасливого життя. — Львів: Свічадо, 2015. — 134 с.
   8. Райт Н. Спілкування : ключ до вдалого шлюбу. : практ. путівник до щаслив. стосунків / Н. Райт ; з англ. пер. Т. Романик. – Львiв : Свічадо, 2012. – 222 с.
   9. Романовська Л., Подкоритова Л. Диференційна психологія. — Львів: Новий світ–2000, 2016. — 236 с.
   10. Савонік Ю Вчимося спілкуватися з дитиною : тренінг для батьків / Юлія Савонік // Дошкільне виховання. – 2015. – № 9. – С. 25–27.
   11. Сенн Л. Ліфт настрою. Як керувати своїми почуттями та емоціями / Л. Сенн ; пер. з англ. О. Дятел. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 224 с.
   12. Сігал Д. Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини/ Д. Сігел, Т. Брайсон. — Київ: Наш формат, 2018. — 264 с.
   13. Цимбалюк І. Психологія спілкування. — Київ: Професіонал, 2004. — 304 с.

 73. Avatar Мікола Іванович
  Мікола Іванович says:

  Добрий день, мене цікавлять книги Володимира Дмитренко з історії Стародавнього Риму. Дякую.

  • Вітаємо, в нас є книги які Вас цікавлять.
   Дмитренко, Володимир. Імператор Нерон. У вирі інтриг] / В. Дмитренко. – Львів : Кальварія, 2011. – 160 с.
   Дмитренко, Володимир. Імператори Тіберій, Калігула і Клавдій. Римська імперія після Октавіана Августа / В. Дмитренко. – Львів : Кальварія, 2011. – 200 с.
   Дмитренко, Володимир. Октавіан Август. Народження Римської імперії / В. Дмитренко. – Львів : Кальварія, 2011. – 272 с.

 74. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день! Чи є у вас література про Переяславський договір? Дякую!

  • Доброго дня, пані Ольго! Про Переяславський договір можемо запропонувати Вам наступні джерела інформації:

   1. Гук Ю. “Національно–визвольна війна під проводом Б. Хмельницького” / Ю. Гук // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2014. – № 10. – С. 12–15.
   2. Заклинський М. Хмельницький як полководець / М. Заклинський. – Нью–Йорк : Накладом станиці УСС, 1959. – 32 с.
   3. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с
   4. Мицик Ю. Джерельна база Переяславської ради 1654 року / Ю. Мицик // Історія в школах України. – 2010. – № 3. – С. 32–37.
   5. Наслідки Переяславської ради 1654 року : зб. ст. – Київ : Смолоскип, 2004. – 606 с
   6. Оглоблин О. Українсько–московська угода 1654 / О. Оглоблин ; Ін–т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Львівське від., Львівське відділення. – Київ ; Львів , 2005. – 132 с.
   7. Переяславська Рада 1654 року (історіографія та дослідження). – Київ: Смолоскип, 2003. – 890 с.
   8. Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки / Київ: Просвіта, 2003. – 168 с
   9. Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів – Київ: Україна, 2003. – 432 с.
   10. Чуприна В. Хмельниччина. 1648 – 1657 рр. Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького / В. Чуприна, З. Чуприна. – Львів : Світ, 2003. – 176 с
   11. Швець С. Переяславська Рада / С. Швець. – Харьків: ПЕТ, 2012. – 128 с.

 75. Avatar Аркадій
  Аркадій says:

  Добрий день! Мене цікавлять альбоми з творами Сандро Ботічеллі. Дякую.

  • 1) Боттичелли [Образ. матер.]/ Автор-сост. И.Е. Данелова.- Москва: «Изобразительное искусство», 1989.- 192с.
   2) Петрочук О. Сандро Боттичелли [Образ. матер.]/ О. Петрочук.- Москва: «Искусство», 1984.- 186с.
   3) Санти Бруно Боттичелли. Серия: Великие мастера италианского искусства [Текст].- Москва: «Слово», 1998.- 104с.

 76. Avatar Нелля
  Нелля says:

  Добрий день. Допоможіть знайти книжки про творчість композитора Ю. Мейтуса. Дякую.

  • 1) Архитович Л., Мамчур Г. Юлий Мейтус [Текст].- Москва: Сов. Композитор, 1983.- 124с.
   2) Бас Л. Юлій Мейтус [Текст]/ Л. Бас.- Київ: Музична Україна, 1973.- 208с.
   3) Мамишев Ю. «Украдене щастя» опера Ю. Мейтуса [Текст]/ Ю. Малишев.- Київ: Мистецтво, 1964.- 194с.

 77. Avatar Павло
  Павло says:

  Потрібна інформація про початок та розгортання «холодної війни»

  • Пане Павле, доброго часу доби! За темою, яка Вас цікавить, можемо запропонувати Вас наступні джерела інформації:

   1. Іваницька О. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2013). — Київ: ВД «Слово», 2014. — 1056 с.
   2. Кульчицький С. Берлінська стіна / С. Кульчицький // Сучасність. – 2009. – № 11. – С. 192–209.
   3. Мартиненко А. Міжнародні відносини 1945–1975 років / А. Мартиненко. — Київ: Ліра, 2007. — 296 с.
   4. Марущак М. Історія дипломатичних відносин у ХХ ст. — Вінниця: Нова книга, 2008. – 368 с.
   5. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945– 70–ті роки)/ В. Мансола, та ін. – Київ: Либідь, 1999. — 558 с.
   6. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки ( 1945 р. – початок XXI ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. Баран [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львiв : Тріада плюс ; Київ : Алерта, 2011. – 700 с.
   7. Політична історія ХХ ст. / В. Салабай, та ін. – Київ: КНЕУ, 2001. — 376 с.
   8. Попович М. Червоне століття. — Київ: ВД «АрТеК», 2019. – 888 с.
   9. Сиг О. Доба холодної війни : Основні тенденції світового розвитку / О. Сич, А. Мінаев. — Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.
   10. Троян С. Міжнародні відносини після 1991 року: концептуальні підходи / С. Троян // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2016. – № 2. – С. 11–15.
   11. Хаас Р. Розхитаний світ: Зовнішня політика Америки і криза старого ладу / Р. Хаас пер. з англ. М. Климчук. – Київ: Основи, 2019. – 376 с.
   12. Холодна війна 1946– 1991: причини, перебіг, наслідки. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2011. — 196 с.

 78. Avatar Полина
  Полина says:

  Доброго дня, скажіть будь ласка чи є у Вас книги Регіни Бретт українською мовою. Дякую.

  • Доброго дня пані Полина у нас є книги Регини Бретт українською мовою.
   1. Бретт, Регіна.
   Бог ніколи не моргає : 50 уроків, які змінять твоє життя / Р. Бретт ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 272 с.
   2. Бретт, Регіна.
   Будь дивом. 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим / Р. Бретт ; пер. з англ. В. Кучменко. – 2-ге вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с. – (Двічі фіналіст Пулітцерівської премії).
   3. Бретт, Регіна.
   Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього життя / Р. Бретт ; пер. з англ. В. Кучменко. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Двічі фіналіст Пулітцерівської премії).
   4. Бретт, Регіна.
   Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє життя / Р. Бретт ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 272 с. – (Двічі фіналіст Пулітцерівської премії). Бретт, Регіна.
   5. Бретт, Регіна.
   Будь дивом. 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим / Р. Бретт ; пер. з англ. В. Кучменко. – 3-тє вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 256 с. – (Двічі фіналіст Пулітцерівської премії).

 79. Avatar Кирило
  Кирило says:

  Допоможіть будь ласка знайти матеріали про сучасні гендерні дослідження ?

  • o Козуб І. Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності [Текст] / Ірина Козуб // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 121-126
   o Марутян К. Комунікативний механізм реалізації гендерної політики в національній поліції України [Текст] / К. К. Марутян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2020. – N 2. – С. 96-100.
   o Олексій Д. Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід [Текст] / Дрозд Олексій // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 105-110.
   o Оніщенко Н. Сучасний гендерний контекст: новели, перспективи, дискусії [Текст] / Н. М. Оніщенко // Часопис Київського університету права. – 2020. – № 3. – С. 22-25.
   o Тараненко О. Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність [Текст]. [Ч. 3] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2020. – № 3. – С. 3-36. –

 80. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий день! Мені потрібна літератра про творчість композитора Людкевича. Дякую.

  • 1) Лапунова, Н. В.Г. Перов [Текст]/ Н. Лапунова.- Москва: Искусство, 1968.- 88с.
   2) Леонов А. Перов (1833-1882) [Образ. матер.]/ А. Леонов.- Будапешт: Корвика, 1963.- 78с.
   3)Лесковская О. В.Г. Перов. Особенности творческого пути художника [Текст]/ О.В. Лесковская.- Москва: Искусство, 1979.- 167с.
   4) Василий Григорьевич Перов (1833-1882) [Образ. матер.].- Москва: Изогиз, 1963.- 102с.
   5) Василий Перов: Альбом [Образ. матер.].- Москва: Изобраз. искусство, 1972.- 86с.

 81. Avatar Петро
  Петро says:

  Доброго дня! Цікавлять дослідження про Софію Русову. Дякую!

  • Доброго часу доби, пане Петре! Після зняття карантинних обмежень в нашій книгозбірні Ви матимете змогу ознайомитись з наступними дослідженнями про Софію Русову:

   1. [Софія Федорівна Русова (1856–1940)] // Кравець В. Історія української школи і педагогіки : курс лекцій : навч. посіб. / В. Кравець – Тернопіль, 1994. – С. 215–225.
   2. Гончаренко С. Русова Софія Федорівна : [біогр. довідка] / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ, 1997. – С. 292.
   3. Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / Л. Гонюкова, Т. Конончук // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – Київ, 2004. – С. 72–77.
   4. Грабовський С. Українство : хрест і покликання : [про Софію Русову та Надію Крупську] / С. Грабовський // Генії проти ідіотів : Алгоритми української історії / С. Грабовський. – К., 2012. – С. 104–110.
   5. Даниленко О. Русова Софія Федорівна. Педагог, учений, літературознавець, мистецтвознавець, історик / О. Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / за ред.: А. Коцура, В. Коцура, Н. Терес. – Київ ; Чернівці , 2010. – С. 533–535.
   6. Джус О. Соціально–педагогічні аспекти діяльності Софії Русової періоду еміграції / О. Джус // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 208 : Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2004. – С. 68–73.
   7. Думич О. Софія Русова про мету і завдання виховання / О. Думич. // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170–річчю з дня народження Юрія Федьковича : філософсько–педагогічні науки / М–во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун–т ім. Ю. Федьковича. Студентська наукова конференція, присвячена 170–річчю з дня народження Юрія Федьковича (12–13 трав. 2004 р.; Чернівці). – Чернівці, 2004. – С .90–91.
   8. Зайченко І. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. Зайченко. – Київ : Ліра–К, 2016. – 216 с.
   9. Качкан В. Просвітницький вогонь Софії Русової // Качкан В. Українське народознавство в іменах. У 2 ч. Ч. 1.: Навч. посіб. (За ред. А. Москаленко; Передм. А. Погрібного). — Київ, 1994. — С. 151—159.
   10. Кучинська І. Проблематика громадянського становлення особистості у педагогічних поглядах Софії Русової / І. Кучинська // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2012. – Вип. 637: Педагогіка та психологія. – С. 104–111.
   11. Кучинський М. Педагог і вчений (Софія Русова) // Історичний календар. — 2001. — Київ, 2001. — С. 115—118.

 82. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Готую презентацію по темі : “Великодні писанки : візерунки, символи, значення”. Допоможіть підібрати літературу.

  • Доброго дня!
   1. Великдень: звичаї, обряди, страви / авт. – упоряд. Я. Музиченко. – 2-е вид., випр. – Львiв : Свічадо, 2014. – 160 с. : кол. іл.,
   2. Манько, Віра. Українська народна писанка / В. Манько. – Львiв : Свічадо, 2017. – 41 с.
   3. Михалевич, Ірина. Українська народна писанка / І. Михалевич. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 80 с. : кол. іл. – (Традиції поза часом)
   4. Писанка: традиції та модерний дискурс / упор. Р. Загайська ; ред. В. Дудко. – Львів : Апріорі, 2009. – 164 с. : кол. іл.
   5. Писанки наших бабусь. Зібрання писанок Юрія Ференчука : [альбом] / упоряд., авт. проекту Н. М. Суруджій. – Чернівці : Місто, 2016. – 200 с. : кол. іл.
   6. Світ у писанках Тараса Городецького / упоряд. В. Манько ; худож. оформ. Х. Рейнарович. – Львiв : Свічадо, 2017. – 128 с. : кол. іл.
   7. Писанки Ірини Вах ]. – 2-е вид., доп. – Львiв : Свічадо : Колесо, 2017. – 112 с. : кол. іл.
   8. Писанки Ганни Косів : трипільські мотиви . – Львiв : Свічадо, 2016. – 100 с.

 83. Avatar Вадим
  Вадим says:

  Добрий день! Допоможыть знайти лытературу про композитора Кос-Анатольського. Дякую

  • 1) Волинський Й. Анатолій Йосипович Кос – Анатольський [Текст]/ Й. Волинський.- Київ: Мистецтво, 1965.- 204с.
   2) Терещенко А. Анатолій Кос – Анатольський [Текст]/ А. Терещенко.- Київ: Музична Україна, 1986.- 188с.

 84. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Шукаю матеріали по темі: “Література Київської Русі”.

  • Доброго дня, пані Маріє! Після зняття карантинних обмежень в нашій бібліотеці Ви зможете ознайомитись з наступними джерелами інформації:

   1. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег, 1993. – 168 с.
   2. Білоус П. Давньоруська чи давньоукраїнська література? : (До проблем атрибуції періоду Київської Русі) / П. Білоус // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 24–29.
   3. Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської Русі) / П. Білоус // Слово і час. – 2002. – № 2. – С. 19–23.
   4. Кириченко Т. Література Київської Русі : урок–презентація. 9 клас / Т. Кириченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 33. – С. 20–25.
   5. Кріль Н. Література Київської Русі – правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету : вступна тема. 9 клас / Н. Кріль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 2. – С. 26–28.
   6. Лепкий Б. Слово о полку Ігоревім : у віршованих і прозових перекладах укр. та пол. мовами / Б. Лепкий ; Клуб укр. інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано–Франкiвськ : Грань, 2011. – 312 с.
   7. Література Середньовіччя : героїч. епос різних народів; рицарська л–ра; «Роман про Трістана та Ізольду»; л–ра Київської Русі; заг. характеристика епохи та її культури; стислий переказ творів; аналіз текстів; посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок : Веста, 2001. – 64 с.
   8. Матеріали круглого столу «Середньовіччя: Візантія – Русь – Україна» // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 77–94.
   9. Повість минулих літ : Літописні оповіді / переказ В. Близнеця. – 3–тє вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
   10. Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі : навч. посіб. – Харків : Право, 2014. – 344 с.
   11. Рутківський В. Сторожова застава :повість із життя Київської Русі / В. Рутківський; худож. М. Паленко. – 6–е вид. – Київ : А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА, 2018. – 304 с.
   12. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) = Sophia of Kyiv. Medieval Ukrainian literature: the Kyiv rus epoch (10th – 13th centuries) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 400 с.

 85. Avatar Олекса
  Олекса says:

  Допоможіть знайти інформацію про Українську діаспору

  • Доброго дня, пані Маріє! Після зняття карантинних обмежень в нашій бібліотеці Ви зможете ознайомитись з наступними джерелами інформації:

   1. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег, 1993. – 168 с.
   2. Білоус П. Давньоруська чи давньоукраїнська література? : (До проблем атрибуції періоду Київської Русі) / П. Білоус // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 24–29.
   3. Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської Русі) / П. Білоус // Слово і час. – 2002. – № 2. – С. 19–23.
   4. Кириченко Т. Література Київської Русі : урок–презентація. 9 клас / Т. Кириченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 33. – С. 20–25.
   5. Кріль Н. Література Київської Русі – правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету : вступна тема. 9 клас / Н. Кріль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 2. – С. 26–28.
   6. Лепкий Б. Слово о полку Ігоревім : у віршованих і прозових перекладах укр. та пол. мовами / Б. Лепкий ; Клуб укр. інтелігенції ім. Богдана Лепкого. – Івано–Франкiвськ : Грань, 2011. – 312 с.
   7. Література Середньовіччя : героїч. епос різних народів; рицарська л–ра; «Роман про Трістана та Ізольду»; л–ра Київської Русі; заг. характеристика епохи та її культури; стислий переказ творів; аналіз текстів; посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок : Веста, 2001. – 64 с.
   8. Матеріали круглого столу «Середньовіччя: Візантія – Русь – Україна» // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 77–94.
   9. Повість минулих літ : Літописні оповіді / переказ В. Близнеця. – 3–тє вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
   10. Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі : навч. посіб. – Харків : Право, 2014. – 344 с.
   11. Рутківський В. Сторожова застава :повість із життя Київської Русі / В. Рутківський; худож. М. Паленко. – 6–е вид. – Київ : А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА, 2018. – 304 с.
   12. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) = Sophia of Kyiv. Medieval Ukrainian literature: the Kyiv rus epoch (10th – 13th centuries) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – 400 с.

 86. Avatar Жанна
  Жанна says:

  Чи є в бібліотеці книги письменника Кадзуа Ішігуро?

  • Доброго дня. У фонді відділу абонемента є такі книги Імігуро Кадзуо: “Залишок дня”, “Похований велетень”;!”Художник хиткого світу”. Після, карантину чекаємо на Вас!

 87. Avatar Габрієла
  Габрієла says:

  Добрий день! Мені потрібно знайти книжки про творчість Василя Перова. Дякую.

  • 1) Лапунова, И.В.Г. Перов [Текст]/ И. Лапунова.- Москва: Искусство, 1968.- 88с.
   2) Леонов А. Перов (1833-1882) [Образ. матеріали] / А. Леонов.- Будапешт: Корвика, 1963.- 78с.
   3) Лясковская О.В.Г. Перов. Особенности творческого пути художника [Текст]/ О.В. Лесковская.- Москва: Искусство, 1979.- 167с.
   4) Василий Григориевич Перов (1833-1882) [Образ. матер.].- Москва: Изогиз, 1963.-102с.
   5) Василий Петров: Альбом [Образ. матер.].- Москва: Изобраз. Искусство, 1972.- 86с.

 88. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день! Потрібна література про Галицько-Волинську державу.

  • Доброго дня, пані Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

   1. Борисенко В. Галицько–Волинська держава / В. Борисенко // Історичний календар 2001 / упор.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Київ, 2001. – С.141–147.
   2. Галицько– Волинська держава // Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; за ред. Б. Лановика. – 3–тє вид., виправлене. – Київ : Знання, 2000. – С. 39–45.
   3. Галицько–Волинська держава // Велика історія України від найдавніших часів:У 2кн. – Т.1 – Київ : Глобус, 1993. – С. 201–203.
   4. Галицько–Волинська держава // Шаповал Ю. Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 2008. – С. 62–63.
   5. Галицько–Волинська держава ХІІ–ХІV ст. : Збірник наукових праць. Кн.1. – Львів : Світ, 2002. – 128 с.
   6. Гомотюк О. Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби / О. Гомотюк // Психологія і суспільство : укр. теорет.–метод. соціогуманіт. часоп. – 2012. – № 3. – С. 11–19.
   7. Згурська М. Данило Галицький / М. Згурська, Ю. Бєлочкіна ; пер. з рос. Т. Рассадкіної ; худож.–оформлювач О. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 128 с.
   8. Ісаєвич Я. Галицько–Волинська держава / Я. Ісаєвич. – Львів, 1999. – 40 с.
   9. Коляда І. Культура Галицько–Волинської держави у другій половині XI–XIII ст. : історія України, 7 клас / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2018. – № 4. – С. 22–29.
   10. Котляр М. Галицько–Волинське князівство / М. Котляр // Український історичний журнал. – 2000. – N 1 – С. 21–32.
   11. Крип’якевич І. Галицько–Волинське князівство / І. Крип’якевич ; Ін–т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Вид. 2–ге із змінами і доповненнями. – Львів, 1999. – 219 с.
   12. Крип’якевич І. Галицько–Волинське князівство / І. Крип’якевич. – Київ : Наукова думка, 1984. – 174 c.
   13. Нінічук З. Робота з візуальними та писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України. Княжа Русь–Україна: Володимир і Данило Галицький : історія України. Вступ до історії, 5 клас / З. Нінічук // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2018. – № 3. – С. 13–16.
   14. Плахцінська Є. Утворення Галицько–Волинської держави / Є. Плахцінська // Історія України. – 2001. – берез. (№9). – С. 12.
   15. Рожкова М. Утворення Галицько–Волинської держави. Мстислав Романович / М. Рожкова // Історія в рідній школі : наук.–метод. журн. – 2017. – № 6. – С. 10–13.

 89. Avatar Павло
  Павло says:

  Добрий день! Мені потрібні статті мовознавця О. Д. Пономарів, чи є у вас такі? Дякую!

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Пономарів О. “Каски” з “телерадіокампанії” : (уривок з книжки) / Олександр Пономарів // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 6. – С. 61-62.
   2. Пономарів О. Кумедні правописні рекомендації [Текст] / О. Пономарів // Слово Просвіти. – 2019. – 5-11 груд. (№ 49). – С. 8.
   3. Пономарів О. Мова й українське суспільство (народ і населення) [Текст] / Олександр Пономарів // Слово Просвіти. – 2020. – 27 лют. – 4 берез. (№ 9). – С. 5.
   4. Пономарів О. Навчаємо мовної свідомості / О. Пономарів // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. – 2012. – № 7. – С. 39.
   5. Пономарів О. Сумнівні ігри навколо Шевченківської премії [Текст] / О. Пономарів // Слово Просвіти. – 2016. – 7-13 січ. (№ № 1). – С. 7.
   6. Пономарів О. Сучасне “обличчя” української словотвірної номінації [Текст] / О. Пономарів // Українська мова. – 2017. – № 4. – С. 134-138.
   7. Пономарів О. Український правопис: ілюзії і дійсність [Текст] / Олександр Пономарів // Слово Просвіти. – 2018. – 30 серп. – 5 верес. (№ 35). – С. 3.
   8. Пономарів О. Чинники національної ідентичності [Текст] / Олександр Пономарів // Слово Просвіти. – 2019. – 21-27 лют. (№ 8). – С. 4, 5.
   9. Пономарів О. У звуках рідної мови : слово про Ніну Тоцьку / Олександр Пономарів // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2012. – № 12. – С. 38.

 90. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Потрібна література по темі Утворення і діяльність ООН у перші післявоєнні роки. Дякую

  • Пані Світлано, за Вашою темою можемо запропонувати Вам наступні джерела:

   1. Газін В., Копилов А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 роки). — Київ : Либідь, 2004. — 624 с.
   2. Іваницька О. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2013) / О. Іваницька. — Київ : Слово, 2014. — 1058 с.
   3. Історія міжнародних відносин / В. Головій та ін. – Київ : Хай–Тек Прес, 2010. — 264 с.
   4. Костенко Г. Миротворча стратегія ООН : історія та сучасність / Г. Костенко // Зовнішні справи. – 2012. – № 3. – С. 36–39.
   5. Кульчицька О. Долучення української делегації до розробки статуту ООН / Олена Кульчицька // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 684/685: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – С. 105–108.
   6. Мартиненко А. Міжнародні відносини 1945–1975 років / А. Мартиненко, Б. Мартиненко. — Київ : Ліра–К, 2007. — 296 с.
   7. Марущак М. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі / М. Марущак. — Вінниця : Нова Книга, 2008. — 368 с.
   8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–70–ті роки) : Підручник / В. Манжола, М. Білоусов, Л. Гайдуков. – Київ : Либідь, 1999. – 558 с.
   9. Міжнародні організації . Кредитно–Модульний курс / за ред. Козака Ю. , Ковалецького В., Логвіної Н. — Київ: Центр учбової літератури, 2018. — 344 с.
   10. Міжнародні організації. — Київ: Знання, 2007. — 749 с.
   11. Сич. О. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально–економічного розвитку / О. Сич, А Мінаєв, ЧНУ. — Чернівці : Наші книги, 2010. — 200 с.
   12. Турянський І. Цікаві факти про ООН / І. Турянський // Зовнішні справи. – 2015. – № 12. – С. 12–15.

 91. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день! Мене цікавить наявність у бібліотеці літератури з історії розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні. Нвапред дякую за відповідь.

  • 1. Кудла Н. Є. Сільській туризм. Оснолви підприємництва і гостинності : навч. посіб. / Назар Євгенович Кудла. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 152 с.
   2.Лужанська Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна; За ред. Д.г.н., професора І. М. Волошина. – Київ : Кондор, 2008. – 385 с.
   3. Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посіб. / За ред.. д.е.н., професора І. М. Школи. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 292 с.
   4. Рутинський М. Й. Сільській туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с.
   Устименко Л. Історія туризму : навч. посіб. / Леся Миколаївна Устименко, Ілля Юрійович Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.: іл.

 92. Avatar Ілля
  Ілля says:

  Добрий день! Які у Вас є книжки про творчість художниці Катерини Білокур? Дякую.

  • 1) Катерина Білокур: Каталог виставки творів [Текст].- Київ, 2000.- 16с.
   2) Білокур Катерина [Образот. Матер.].- Київ: «Мистецтво», 1975.- 124с.
   3) Білокур К. Фотокниги [Образ матер.].- Київ; 2001.- 127с.
   4) Катерина Білокур очима сучасників.- Київ, 2000.- 432с.
   5) Краса Украины: Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Белокур [Текст].- Москва, 2000.- 238с.
   6) Топська, Н. Зачарована квітами [Текст]/ Н. Топська; худож. К.В. Білокур.- Київ, 2017.- 64с.
   7) Червоних сонць протуберанці [Текст].- Київ, 2001.- 128с.

 93. Avatar Іван
  Іван says:

  Потрібна інформація про сучасні проблеми кредитування

  •  Ганцяк, М. Державний борг і кредит: особливості прояву макроекономічних ефектів [Текст] / М. О. Ганцяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 11. – С. 50-58
    Громов О.Взяв і не повернув: історія українських позик [Текст] / О. Громов // Урядовий кур’єр. – 2020. – 21 трав. (№ 94). – С. 4
    Зюзь, Д. Внутрішнє фінансування як чинник підвищення ефективності діяльності державних підприємств [Текст] / Д. В. Зюзь // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2018. – N 2. – С. 27-33.
    Карлін М. Токсичні інвестиції: проблеми ідентифікації та обмеження [Текст] / Микола Карлін // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 13-22.
    Кир‘язова Т. Податкові пільги: проблеми застосування та напрями їх вирішення [Текст] / Тетяна Олександрівна Кир‘язова, Наталя Іванівна Чулак // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 16-22.
    Ковалко, Н. До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів [Текст] / Н. М. Ковалко // Юридична Україна. – 2018. – № 11/12. – С. 53-61
    Кухта, К. Особливості застосування кредит-ноти від нерезидента в Україні [Текст] / К. О. Кухта, В. В. Джура // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 114-118.

 94. Avatar Петро
  Петро says:

  Які праці Софії Русової є у вашій бібліотеці?

  • Доброго часу доби, пане Петре! Після зняття карантинних обмежень в нашій книгозбірні Ви матимете змогу ознайомитись з наступними працями С. Русової:
   1. Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – Київ : Освіта, 1996. – 303 с.
   2. Русова С. Дошкільне виховання ; У дитячому садку : [скорочено] // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки : навч. посіб. / вступ. слово, нариси та упоряд. З. Борисова. – Київ, 2004. – С. 262–282.
   3. Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.
   4. Русова С. Мої спомини / С. Русова // Український історичний журнал. – 1999. № 5. – C. 139–148.
   5. Русова С. Спогади Софії Русової : уривки / С. Русова // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 3(березень). – С. 84–92.

 95. Avatar Вікторія
  Вікторія says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про Дмитра Бортнянського. Дякую.

  • 1) Іванов В. Дмитро Бортнянський [Текст]/ В. Іванов.- Київ: Музична Україна, 1980.- 202с.
   2) Ковалев К. Бортнянський (ЖЗЛ) [Текст]/ К. Ковалев.- Москва: Мол. Гвардия, 1989.
   3) Рыцарева М. Композитор Бортнянський Д.: Жизнь и творчество [Текст]/ М. Рыцарева.- Ленинград; « Музыка», 1979.- 192с.

 96. Avatar Сергій
  Сергій says:

  допоможіть будь ласка знайти інформацію про сучасний стан бджільництва в Україні.

  • 1) Боднарчук Л. Бджолине обніжжя та його зберігання [Текст] / Л. І. Боднарчук, І. М. Нагорна, І. А. Левченко // Пасіка. – 2019. – № 10. – С. 21-22. –
   2) Двикалюк Р. Щодо термінології у бджільництві [Текст] / Роман Двикалюк, Андрій Рижков // Пасіка. – 2020. – № 7. – С. 23-24.
   3) Мартиненко О.Давайте разом вирішувати проблеми у бджільництві [Текст] / Олександр Мартиненко // Пасіка. – 2020. – № 8. – С. 4.
   4) Михайлова Л. Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції бджільництва [Текст] / Л. І. Михайлова, В. Л. Гриценко // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 35-43
   5) Савицький В. Позитив від співпраці агровиробника та пасічника [Текст] / Володимир Савицький // Пасіка. – 2019. – № 11/12. – С. 4.
   6) Чехов С. Проблеми і перспективи розвитку бджільництва в Україні [Текст] / С.А.Чехов // Вісник аграрної науки. – 2000. – N6. – С. 79-81.

 97. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Добрий день! Є у вас книги Т.Геррітсен? Дякую.

  • 1) Геррітсен, Тесс. Асистент. Харків. 2020.- 368с.
   2) Геррітсен, Тесс. Грішна. Харків.- 2019.- 336с.
   3) Геррітсен, Тесс. Двійник. Харків.- 2020.- 384с.
   4) Геррітсен, Тесс. Смертниці. Харків, 2020.- 336с.
   5) Геррітсен, Тесс. Хірург. Харків.- 2017.- 352с.

 98. Avatar Міла
  Міла says:

  Добрий день! Які у Вас є видання про творчість Григорія Верьовки?. Дякую.

  • 1) Григорій Верьовка. Спогади [Текст].- Київ: «Музична Україна», 1972.- 194с.
   2) Козак С. Григорій Верьовка : Біографічна повість [Текст]/ С. Козак.- Київ: «Молодь», 1981.- 182с.

 99. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня, підберіть літературу “Філософія А. Шептицького”. Дякую.

  • Добрий день, Анастасіє! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:

   1. Батій Я. Андрей Шептицький / Я. Батій ; худож.–оформлювач Л. Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. – 128 с.
   2. Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів / Л. Гентош ; Ін–т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін–т іст. дослідж. Львівського держ. ун–ту ім. І. Франка, Центр дослідж. історії України ім. П. Яцика Канадського ін–ту укр. студій Альбертського ун–ту. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2015. – 588 с.
   3. Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 167–174.
   4. Мизак Н. Митрополит Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої і земної мудрості / Н. Мизак // Релігія та Соціум : міжнародний часопис. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – № 1. – С. 37–42.
   5. Паскевич О. Андрей Шептицький: Сповнення блаженств / О. Паскевич, І. Бура ; пер. з англ. Н. Сойки–Леґздинь. – 2–е вид., випр. – Львiв : Свічадо, 2016. – 64 с.
   6. Пац М. Досвід митрополита Андрея Шептицького для сучасних реформ в Україні : учнівське дослідження / М. Пац // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 28–34.
   7. Стоколос Н. Коли митрополитові залишалось 44 дні життя / Н. Стоколос // Людина і світ. – 2004. – № 9. – С. 20–25.
   8. Шептицький А. До вас моє слово. 150 цитат митрополита / А. Шептицький. – Київ, 2015. – 208 с.
   9. Шептицький А. Послання любови / А. Шептицький. – Брустури : Дискурсус, 2015. – 222 с.

 100. Avatar Іванна
  Іванна says:

  Добрий день! Мене цікавлять книжки про витинанки. Дякую.

  • 1) Мельник В.М. Мистецтво витинанки та аплікації: Навчальн. Посібник [Текст]/ В.М. Мельник.- Тернопіль: Навчальна книга.- Богдан, 2006.- 256с.
   2) Станкевич М.Є. Українські витинанки [Текст]/ М.Є. Станкевич.- Київ: Наукова думка, 1986.- 124с.

 101. Avatar Кирило
  Кирило says:

  Допоможіть будь ласка знайти інформація з проблематики: сучасне містобудування: проблеми та перспективи

  • Добрий день!
    Бландіньєр Ж. -П. Проблеми містобудування та благоустрою територій [Текст] / Ж.-П.Бландіньєр // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 3. – С. 3-4.
    Бондаренко О. Напрями та шляхи посилення державного архітектурно-будівельного контролю [Текст] / О.М. Бондаренко, А.Ф. Григор // Будівництво України. – 2007. – № 1. – С. 15-18.
    Гладкий О. Містобудівна історія Києва: пороговий аналіз [Текст] / Олександр Гладкий // Будмайстер. – 2005. – № 13. – С. 44-48.
    Головач В. Проблеми містобудування [Текст] / В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 7. – С. 13-24.
    Долішній, М. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення містобудівної діяльності і Україні [Текст] / М. Долішній, М. Габрель // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 104-110.
    Куцевич В. Тенденції формування житлового середовища міст та організації системи громадського обслуговування [Текст] / В.В. Куцевич // Будівництво України. – 2006. – № 3. – С. 7-12.
    Чудо І. Тектонічні розломи – нові підходи в містобудуванні [Текст] / І.Г. Чудо // Будівництво України. – 2007. – № 2. – С. 36-39.

 102. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня! Які у вас можна знайти матеріали до уроку по українській літературі на тему: Іван Франко та його повість «Захар Беркут»?

  • Вітаємо. Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Гаврутенко Г. Івіан Франко, “Захар Беркут”. Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників [Текст] : українська література : 7 клас / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46-47.
   2. Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка “Захар Беркут” [Текст] : українська література : 7 клас / Марія Мартинова, Ліліана Павленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 23-27.
   3. Парпуланська О. Іван Франко. “Захар Беркут”. Історична основа твору / Оксана Парпуланська // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 9. – С. 16-19 : іл.
   4. Парцей Н. 1. З енциклопедії народного життя. Вивчаємо прислів’я та приказки в 5 класі. 2. Історична основа повістей “Захар Беркут” Івана Франка і “Тарас Бульба” Миколи Гоголя. 9 клас / Наталія Парцей // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2020. – № 11. – С. 18-25 : іл.
   5. Сеитаблаев А. Завтрак с Ахтемом Сеитаблаевым [Текст] : [інтерв’ю з українськотатар. кінореж. Ахтетом Сеітаблаєвим / бесіду вела Ольга Духнич] / Ахмет Саитабалаев // Новое время страны. – 2019. – № 37. – С. 53-55.
   6. Скорикова Т. Стилістичні особливості історичної лексики повісті Івана Франка “Захар Беркут” [Текст] / Тетяна Скорикова // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 12. – С. 33. – Бібліогр.: 5 назв.
   7. Турчик С. М. Іван Франко “Захар Беркут”. Система образів, прийоми творення характерів [Текст] : 7 клас / С. М. Турчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 22-24. – С. 24-27.
   8. Шевчук А. В. Іван Франко “Захар Беркут”. Проблема вибору людини у вирішальній ситуації [Текст] : урок з елементами біоадекватної технології. 7 клас / А. В. Шевчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 3. – С. 17-19.

 103. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали на тему «Лірика Андрія Малишка». Буду вам дуже вдячна.

  • Пропонуємо ознайомитись з наступними джерелами:

   1. Андрій Малишко // Чумацький шлях. – 2016. – № 1. – С. 2–5
   2. Борисенко О. Андрій Малишко: життєвий і творчий шлях : урок–інсценізація / О. Борисенко // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 40–42.
   3. Маєнко Л. “Вставай, підпалена вогнем…” : урок – творча лабораторія за поезією А. Малишка / Л. Маєнко // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 28–31.
   4. Малишко А. Вибране : вірші, поеми / А. Малишко. – Київ : Рад. письм., 1984. – 238 с.
   5. Малишко А. Поезії / А. Малишко. – Київ : Рад. письм., 1978. – 294 с.
   6. Малишко А. Синій літопис : лірика / А. Малишко. – Київ : Рад. письм., 1968. – 151 с.
   7. Малишко А. Цвітуть осінні тихі небеса… / А. Малишко // Дніпро. – 2013. – № 11. – С. 17.
   8. Малишко А. Чотири літа : поезії. 1941–1945 / А. Малишко. – Київ : Держ. вид–во худож. л–ри, 1946. – 210 с.
   9. Панасюк К. Андрій Малишко: нескорений поет і мужній воїн / К. Панасюк // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 59–62.
   10. Проненко В. Про Малишка, якого не знали / В. Проненко // Вітчизна. – 2005. – № 1–2. – С. 143–147
   11. Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся / В. Романько // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково–методичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 58–59.
   12. Телехова О. Використання критичних праць під час вивчення української літератури : (10–11 класи) / О. Телехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 32–35

 104. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Привіт! Яку літературу можу почитати по родючості ґрунту на виноградниках? Буду вдячний за відповідь.

  • Доброго дня Михайле!
   1. Власюк С. Г. Садівництво і виноградарство : навч. посібник / С. Г. Власюк, А. О. Бондаренко. – Київ : Вища школа, 1990. – 374 с.
   2. ПОПОВ п. С. виноград от А до Я / П. С. Попов. – Ростов н/ Дону :Феникс, 2004. – 224 с. и цв. вкл.
   3. 500 советов виноградарю : справ. изд. / сост. Ю. Д. Бойчук. – Харьков – Белград : Клуб семейного досуга, 2013. – 254 с.
   4. Сучасна енциклопедія садовода і городника: 1000 корисних порад фахівців. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 560 с.
   5. Энциклопедия садовода / Авт.-сост. Т. Е. Миганова. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. – 624 с. – («Популярная энциклопедия»).

 105. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, видання про творчість композитора Генделя. Дякую.

  • 1) Барна, И. Если бы Гендель вел дневник [Текст]/ И. Барна.- Будапешт, 1987.- 182с.
   2) Белоненко А. Георг Гендель (1685-1759): краткий очерк жизни и творчества [Текст]/ А. Белоненко.- Ленинград, 1971.- 94с.
   3) Каринцев М. Гендель: картинки з життя [Текст]/ М. Каринцев.- Киъв, 1970.- 102с.
   4) Роллан Р. Гендель [Текст]/ Ромен Роллан.- Москва, 1984.- 232с.

 106. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день. Дуже потрібна ваша допомога. Необхідні джерела інформації на тему Кримінологічна віктимологія. Дякую!

  • Доброго дня, пані Олено! Після закінчення карантинних обмежень пропонуємо Вам завітати до нашої бібліотеки та переглянути наступні джерела:

   1. Андрушко А. До питання про віктимність осіб похилого віку / А. Андрушко // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 459–465.
   2. Бузало П. Кримінологія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / П. Бузало, С. Денисов. – Київ : Центр учбової л–ри, 2007. – 192 с.
   3. Гусар Л. Кримінальна віктимологія : прогр. курсу / Л. Гусар ; М–во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 44 с.
   4. Джужа О. Віктимологія на захист прав і законних інтересів жертви злочину / О. Джужа // Право України. – 2002. – № 2. – С. 133–138.
   5. Журов М. Масова віктимність як фактор взаємовідносин / М. Журов // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 93–100.
   6. Іванов Ю. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Іванов, О. Джужа ; Київський нац. ун–т внутрішніх справ. – 2–е вид. доп. та перероб. – Київ : Паливода А. В., 2008. – 292 с.
   7. Кримінологія : [академ. підруч.] / І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. І. Богатирьова. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 336 с.
   8. Кримінологія : навч. посібник / М–во освіти і науки України, Київський ун–т внутрішніх справ ; за ред. О. Джужи. – Київ : Атіка, 2010. – 312 с.
   9. Кримінологія : навчальний посібник / Нац. академія внутрішніх справ України ; За ред. О. Джужи. – Київ : Прецедент, 2004. – 208 с.
   10. Курило В. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій: навчальний посібник / В. Курило. – Київ :Кондор, 2006. – 192 с.
   11. Шеховцова Л. Юридичні особи–жертви злочинів та доцільність їх вивчення у віктимології / Л. Шеховцова // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 205–209.

 107. Avatar Алла
  Алла says:

  Добрий день! Чи є у Вас книжки про композитора Чарлза Айвза. Дякую.

  • 1) Павлишин, С. Чарлз Айвз [Текст]/ С. Павлишин.- Москва: «Музыка», 1979.- 104с.
   2) Павлишин С. Чарлз Айвз [Текст]/ С. Павлишин.- Київ: «Муз. Україна», 1973.- 116с.

 108. Avatar Павло
  Павло says:

  Чи є у вас інформація про архітектурні ансамблі в Україні ?

  •  Вечерський В. Середньовічні фортифікації Путивля [Текст] / Віктор Вечерський // Пам’ятки України. – 2001. – № 1-2. – С. 21-29
    Йолкіна В. Про Собор, який будували всією громадою [Текст] / В.Йолкіна // Дніпро. – 2001. – № 5-6 . – С. 142-144.
    Кудрявцев Л. Енциклопедист мистецтва [Текст] : архітектор Іоган Шедель / Лев Кудрявцев, // Наука і суспільство. – 2003. – № 11-12. – С. 26-28.
    Пепа В. Воскресіння Михайлівського золотоверхого [Текст] / В.Пепа // Всесвіт. – 2001. – № 9-10 . – С. 178-184.
    Симонова Н. Дві пам’ятки поховальної архітектури ІV столліття до н.е. [Текст] / Н.Симонова // Пам’ятки України. – 2001. – № 3. – С. 28-32.
    Толочко Л. Історія спорудження фонтана “Самсон і лев” у Києві на Подолі [Текст] / Л. Толочко // Київська старовина. – 2003. – № 1. – С. 12-31.
    Туркевич В. Окраса столиці [Текст] : будівлі Національної опери України – 100 років / Василь Туркевич // Українська культура. – 2001. – № 9-10. – С. 37.

 109. Avatar Наталія
  Наталія says:

  Цікавить література на тему: Проголошення автономії Карпатської України

  • Пані Наталіє, пропонуємо Вам наступні джерела:

   1. Василина Н. Карпатська Україна в міжнародних відносинах напередодні Другої Світової Війни. Нове бачення подій. — Ужгород : Карпати, 2009. — 224 с.
   2. Вегеш М. Карпатська Україна : Документи і факти / М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.
   3. Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення : до 80–річчя проголошення незалежності Карпатської України / С. Віднянський // Український історичний журнал. Вип. 1. Вип. 2. – 2019. – N 2. – С. 67–93.
   4. Вінч М. Одноденна держава : Свідчення англійського очевидця про події Карпатської України / М. Вінч. — Київ : Центр учбової літ–ри, 2019. — 330 с.
   5. Гаврош О. Нескорена Карпатська Україна / О. Гаврош. — Тернопіль : Богдан, 2019. — 386 с.
   6. Дробот І. Тяжкий шлях до волі : [Історія проголошення незалежної Карпатської України] / І. Дробот, В. Кучер // Пам’ять століть. – 2000. – N3. – С. 3–21.
   7. Лук’янчук Г. “Найменша держава з найбільшими претензіями в Європі” / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2020. – 19 берез.– 8 квіт. (Ч. 12–13). – С. 3.
   8. Офіцинський Р. Сучасні уявлення про Карпатську Україну / Р. Офіцинський // Українське Державотворення : альманах. – 2019. – № 1. – С. 44–47.
   9. Пагіря О Карпатська Січ : Військове формування Карпатської України / О. Пагіря. — Київ : Темпора, 2010. — 152 с.
   10. Сорока Ю. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. — Харків : Фоліо, 2019. — 205 с.
   11. Стерчо П. Карпато–українська держава. До історії визвольної боротьби Карпатських українців у 1919–1939 роках / П. Стерчо; Наукове товариство ім. Т. Шевченка. — Торонто : Пробоєм, 1965. — 288 с.
   12. Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України / Л. Ходанич // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 14–17.
   13. Худанич В. Карпатська Україна – пролог відродження української держави / В. Худанич // Історія України. – 2003. – трав. (№ 17). – С. 11–14.

 110. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас бібліографічні відомості про Українську поезію кінця 19 ст ?

  • Добрий день!
   Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія. Антологія Т.1 (А-В) / укладач ю. В. П’ядик, упорядник-редактори: І. Г. П’ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – Киїів, 2010.- 736 с.

   Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія. Антологія Т.2 (Г-Ж) / укладач ю. В. П’ядик, упорядник-редактори: І. Г. П’ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – Киїів, 2011.- 800 с.

   Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія. Антологія Т.3 (З-Ко) / укладач ю. В. П’ядик, упорядник-редактори: І. Г. П’ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – Киїів, 2012.- 720 с.

   Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія. Антологія Т.4 (Кр-Мак) / укладач ю. В. П’ядик, упорядник-редактори: І. Г. П’ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – Киїів, 2015.- 784 с.

   Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст.: бібліографія. Антологія Т.5 (Мал.-Олег) / укладач ю. В. П’ядик, упорядник-редактори: І. Г. П’ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна. – Киїів, 2017.- 768 с.

 111. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Добрий день! Мене цікавить книжки про творчість Дієго Веласкеса. Дякую.

  • 1) Дмитренко, М.Ф. Веласкес [Текст]/ М.Ф. Дмитренко. Серия биографий ЖЗЛ.- М.: «Молодая гвардия», 1965.- 214с.
   2) Дмитренко М.Ф. Рыцарь без меча [Текст]/ М.Ф. Дмитренко.- К.: «Мистецтво», 1970.- 194с.
   3) Заболотская И.С. Веласкес [Образотворч. матер.]/ И.С. Заболотская.- Ленинград, Москва: «Сов. Художник», 1965.- 212с.
   4) Гетц, Э. Диего Веласкес: 17 цветных таблиц и 44 черно-белых иллюстраций.- Берлин: Хеншель, Искуство и общество, 1985.- илюст.
   5) Якимович А.К. Диего Веласкес. Художник и творец [Текст]/ А.К. Якимович.- М.: «Сов. художник», 1989.-118с.

 112. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: “Реформи Габсбургів у Західній Україні”. Дякую.

  • Доброго дня, пані Ольго! Перегляньте наступні джерела:

   1. Бойко О. Історія України : Посібник / О. Бойко. – 2–ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2004. – 656 с
   2. Борисенко В. Курс української історії : З найдавніших часів до ХХ ст.: Навчальний посібник / В. Борисенко. – 2–е вид. – Київ : Либідь, 1998. – 616 с.
   3. Ботушанський В. Габсбурги в Чернівцях / В. Ботушанський, Г. Чайка // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 176–184.
   4. Ефименко О. Історія України та її народу / О. Ефименко. – Київ : Мистецтво, 1992. – 251 с
   5. Історія України / В. Верстюк, О. Гарань, О. Гуржій; Ред В. Смолій. — 3–е вид. доп. і перероб. — Київ : Альтернативи, 2002. — 472 с.
   6. Лановик Б. Історія України : Навч. посібник / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; за ред. Б. Лановика. – 3–тє вид., виправлене. – Київ : Знання, 2000. – 574 с.
   7. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – 510 с.
   8. Сюндюков І. Такі різні Габсбурги. Віденська імперська династія та її вплив на долю України / І. Сюндюков // День. – 2015. – 11–12 верес. (№ 164–165). – С. 8.

 113. Avatar Евген
  Евген says:

  Добрий день! Які альбоми Ботічеллі у Вас є? Дякую.

  • 1) Боттичелли [Образотворч. матер.]/ Автор.- составит. И.Е. Данилова.- М.: «Изобразительное искусство», 1989.- 202с.
   2) Петрочук О. Сандро Боттичелли [Образ. матер.].- М.: «Искусство», 1984.- 192с.
   3) Бруно, С. Боттичелли [Текст]/ Санти Бруно; Серия: Великие мастера Итальянского искусства.- М.: «Слово», 1998.- 214с.

 114. Avatar Семен
  Семен says:

  Скажіть чи є в бібліотеці література на тему ” Трипільська доба українського народу”?

  • Доброго дня, Семене! Пропонуємо наступні джерела за вашою темою, які знаходиться у фондах Чернівецької обласної бібліотеки:

   1. Білінський В. Україна-Русь : іст. дослідж. : у 3 кн. Кн. 1 : Споконвічна земля. / В. Білінський. – Тернопiль : Навч. кн. – Богдан, 2017. – 384 с.
   2. Білінський В. Українська трипільська культура / В. Білінський // Пам’ятки України. – 2017. – № 3. – С. 26–31
   3. Бурдо Н. Трипільська культура: спогади про золотий вік / Н. Бурдо. — Харків : Фоліо, 2007. — 416 с.
   4. Винокур І., Телегін Д. Археологія України / І. Винокур. — Тернопіль : Навч. книга, 2005. — 480 с.
   5. Відейко М. Трипільська цивілізація / М. Відейко. — Київ : Наш час, 2008. — 160 с.
   6. Відейко М. Шляхами трипільського світу / М. Відейко. — Київ : Наш час, 2007. — 296 с.
   7. Годенко–Наконечна О. Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури / О. Годенко–Наконечна // Студії мистецтвознавчі. – 2016. – Ч. 2. – С. 6–13.
   8. Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1. — Київ, 2006. — 208 с.
   9. Енциклопедія Трипільської цивілізації : в 2 т. / голова редкол. Л. Новохатько ; Державне підприємство Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, Корпорація “Індустріальна спілка Донбасу”, ЗАТ “Петроімпекс”. – Київ : ТОВ “Укрполіграфмедіа”, 2004.
   10. Історія України/ за ред. Г. Темка, Л. Тупчіенка. — Київ : Видавн. Центр «Академія», 2001. — 480 с.
   11. Халімон О. Подорож до правитоків / О. Халімон // Пам’ятки України. – 2017. – № 3. – С. 32–37.

 115. Avatar Інна
  Інна says:

  Допоможіть знайти матеріали до уроку по зарубіжній літературі про Франца Кафку та його новелу «Перевтілення»

  • Вітаємо. Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Глібовець В. Франц Кафка про життя, творчість і себе самого. Посібник для вчителя [Текст] / Володимир Глібовець // Всесвітня література в сучасній школі. – 2020. – № 9-10. – С. 4-8.
   2. Грабовець О. А. Ф. Кафка. Новела “Перевтілення”. 11-й клас [Текст] : урок засвоєння нов. знань / О. А. Грабовець // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17-18. – С. 29-32.
   3. Дем’яненко С. Людина і світ у творчості Ф. Кафки [Текст] : Урок за новелою “Перевтілення”, 11 клас / Світлана Дем’яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Касян Н. І. Ф. Кафка. Новела “Перевтілення”. 11-й клас [Текст] / Н. І. Касян // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1-2. – С. 42-51.
   5. Лагола І. Експресіонізм у світовому красному письменстві (“Камінний хрест” В. Стефаника та “Перевтілення” Ф. Кафки) [Текст] : інтегроване заняття з української та зарубіжної літератур / Ірина Лагола, Людмила Дичик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 19-24. – Бібліогр.: 5 назв.
   6. Личманенко Т. Є. Ф. Кафка Новела “Перевтілення” . 11-й клас [Текст] / Т. Є. Личманенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9-10. – С. 23-26.
   7. Михайлова Т. Проза Василя Стуса та Франца Кафки: спроба компаративного прочитання / Тетяна Михайлова // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2020. – № 1. – С. 40-48. – Бібліогр. 34 назви.
   8. Свиреденко В. М. Трагічне безсилля людини перед абсурдністю навколишнього світу у новелі Ф. Кафки “Перевтілення” [Текст] / В. М. Свиреденко // Все для вчителя. – 2016. – № 9. – С. 36-38.
   9. Сипливець Л. М. Два уроки за новелою Ф. Кафки “Перевтілення”. 11-й клас [Текст] / Л. М. Сипливець // Зарубіжна література в школі. – 2018. – № 9-10. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
   10. Циганок С. М. Два уроки за твором Ф. Кафки “Перефтілення”. 11-й клас [Текст] / С. М. Циганок // Зарубіжна література в школі. – 2019. – № 9-10. – С. 22-27.

 116. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня! Які книжки у Вас є про творчість Дмитро Бортнянського-композитора. Дякую.

  • 1) Іванов В. Дмитро Бортнянський. [Текст]/ Іванов В.- Київ: Музична Україна, 1980.- 192с.
   2) Ковалев К. Бортнянський (ЖЗЛ) [Текст]/ К. Ковалев.- Москва: Молодая Тваддия, 1989.- 248с.
   3) Рыцарева М. Композитор Бортнянский Д.: Жизнь и творчество [Текст]/ М. Рыцарева.- Ленинград: Музыка, 1979.- 184с.

 117. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою : “Традиційна кухня країн Південної Європи”. Заздалегідь дякую.

  • Доброго дня!
   1. Архипов В. В. Этнические кухни. Особенности культуры и традиций питания народов мира : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Архипов. – Киев : Центр учеб. лит., 2017. – 234 с.
   2. Волощук Г. А. Особенности кухни народов мира / Г. А. Волощук. – Киев : Реклама, 1984. – 127.
   3. Етнічна кулінарія : підручник / К. Д. Гурова [та ін.] ; за ред. Г. В. Запаренко ; М-во освіти і науки України, Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Харків : Факт, 2018. – 264 с. : іл.,
   4. Жиляева И. Лучшие рецепты домашней итальянской кухни / И. Жиляева. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. – 72 с. : кол. ил.
   5. Мартино Э. Кулинарные секреты итальянской мамы : рецепты и традиции / Э. Мартино. – Москва : ЭКСМО, 2012. – 304 с. : цв. ил.
   6. Федорович К. К. Кухня народів світу / К.К.Федорович. – Чернівці : Технодрук, 2005. – 192 с. : кольор. іл.

 118. Avatar Петро
  Петро says:

  Доброго ранку. Мене цікавить тема тероризм та його види.

  • Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

   1. Актуальні проблеми зовнішньої політики України: мат. ХІ Міжнарод. Наук. Практ. Конф.студентів та молодих вчених. Чернівці, 24 листопада 2017 р. –– Чернівці, 2017. — 170 с.
   2. Антипенко В. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції / В. Антипенко ; М–во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун–т. Ін–т міжнародних відносин). – Київ : [б. и.], 2008. – 406 с.
   3. Безпека життєдіяльності та цивільний захист : підруч. для студ. спеціальностей з природ., соц.–гуманітар. наук та інженерно–комунікац. технологій / О. Левченко [та ін.] ; М–во освіти і науки України, Нац. техн. ун–т України “Київський політехн. ін–т ім. І. Сікорського” . – Київ : Каравела, 2019. – 268 с.
   4. Безпека людини, суспільства, держави: Мат наук. Практ. Конфер., м. Київ, 28 жовтня 2017 р. — Київ : Коопер. Інст.–т безпеки і права, 2017. ––– 322 с.
   5. Боротьба з тероризмом: навч. посіб./ О. Джужа [та ін.]. — Київ: Скіф, 2013. — 584 с.
   6. Гупта Д. Тероризм та політичне насильство: як їх розуміти. Зародження, зростання, трансформація та занепад політичних рухів / Д. Гупта ; пер. з англ. Н. Гайдукевич. – Київ : Основи, 2010. – 400 с.
   7. Запобігання радикалізації та тероризму: міжнародний досвід та національний вимір: Зб. Матеріалів круглого столу / за ред. М. Гуцало. — Київ : НІСД, 2002. — 104 с.
   8. Ліпкан В. Боротьба з тероризмом/ В. Ліпкан, Д. Никифорчук, М. Руденко. — Київ : Знання України, 2002. — 254 с.
   9. Романів Л. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму [Текст] / Людмила Романів // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 654: Педагогіка та психологія. – С. 125–133.
   10. Саміло А. Онтологічнгий зміст тероризму / А. Саміло // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 150–155.
   11. Шквірук В. Нові форми і методи тероризму в епоху глобалізації / В. Шквірук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 676/677: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – С. 225–230.

 119. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий день! Хочу дізнатися більше про Клару Демура – архітектора, художника, вишивальницю. Чим можете допомогти ?

  • 18.03.2021.
   Доброго дня! Пропонуємо ознайомитись з книгою:
    Клара Демура : архитектор-педагог / Укр. акад. архитектуры, Киевский нац. ун-т стр-ва и архитектуры, Каф. основ архитектуры и архитектурн. проектирования, Науч.-проектное архитектурн. бюро лицензи АРХ ; сост.: О. Слепцов, М. Кумейко ; под ред. О. С. Слепцова. – Киев : [б. в.], 2016. – 200 с. : цв. ил., фот.

 120. Avatar Святослав
  Святослав says:

  Добрий день! Яка у вас є література на тему: “Творчість В. К. Винниченка”? Дякую

  • Доброго дня, пане Святославе! Радимо ознайомитись з наступними виданнями:

   1. Винниченко В. Вибрані п’єси / В. Винниченко. – Київ : Мистецтво, 1991. – 606 с.
   2. Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 256 с.
   3. Винниченко В. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / В. Винниченко. – Київ : Грамота, 2005. – 928 с.
   4. Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповід., п’єса / В. Винниченко ; худож.–оформлювач Ю. Романіка. – Харків : Фоліо, 2017. – 296 с.
   5. Винниченко В. Сонячна машина: Роман / В. Винниченко. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 640 с.
   6. Винниченко В. Твори : в 2–х т. Т. 1; Т. 2 / В. Винниченко. – Київ : Дніпро, 2000.
   7. Гуменюк В. Європейська модерна драма як тло творчих пошуків В.Винниченка / В. Гуменюк // Всесвіт. – 2002. – № 1–2 . – С. 169–180.
   8. Денисюк Т. Новелістика Володимира Винниченка : поетика сюжету й композиції / Т. Денисюк // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 10–11.
   9. Касян Л. Володимир Винниченко – ренесансна особливість на тлі епохи (до 130–річчя з дня народження) / Л. Касян // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 37–42.
   10. Костюк Г. Володимир Винниченко – маляр : [До 120–ї річниці з дня народження письменника] / Г. Костюк // Дивослово. – 2000. – N 7. – С. 2–5.
   11. Панченко В. Творчість Володимира Винниченка 1902–1920 рр. та художні течії початку XX ст. / В. Панченко // Слово і час. – 2000. – N 7. – С. 9–11.
   12. Толстоухов А. Володимир Винниченко – виразник і володар дум десятків тисяч українців : передмова / А. Толстоухов // Хроніка–2000. – 2010. – Вип. 82: Невідомий Винниченко. – С. 3–5.
   13. Хархун В. З історії вивчення літературної творчості В. Винниченка / В. Хархун // Київська старовина. – 2000. – N 1. – С. 128–133.

 121. Avatar Інга
  Інга says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу композитора М. Березовського. Дякую.

  • 1) Розповіді про композиторів [Текст].- Київ: Музична Україна, 1994.- Вип.І.- 242с.
   2) Рыцарева М. Композитор М.С. Березовський: Жизнь и творчество.- Л.: Музыка, 1983.- 322с.
   3) Топська Н. Максим Березовський [Текст]/ Н. Топська.- Київ, 2018.- 64с.

 122. Avatar Тарас
  Тарас says:

  Треба реферат по фізкультурі Психологія спорту: методи та функції

  • Доброго часу доби, пане Тарасе! Після закінчення карантинних обмежень запрошуємо Вас в нашу бібліотеку для ознайомлення з літературою до написання реферату на тему: «Психологія спорту: методи та функції»:

   1. Бочелюк В. Психологія спорту : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. Бочелюк, О. Черепєхіна ; М–во освіти і науки України. , Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» . – Київ : Центр учбової л–ри, 2007. – 224 с
   2. Євтушевська Н. Виховання особистості в спорті / Н. Євтушевська // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 38–40.
   3. Кернас А. Обгрунтування програми розвитку професійно важливих рис–якостей особистості спортсмена–єдиноборця / А. Кернас // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 119–124.
   4. Клименко В. Психологія спорту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Клименко ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 428 с.
   5. Комісарик М. Основи психології спорту : навчально–методичний посібник / М. Комісарик, Б. Леко, Г. Чуйко ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 400 с.
   6. Ложкін Г. Психологія спорту на Україні : аспекти становлення, тенденції розвитку / Г. Ложкін, А. Колосов // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 21–25.
   7. Стеценко. Н. Реактивна тривожність представників різних видів спорту / Н. Стеценко // Психологія і суспільство : укр. теорет.–метод. соціогуманіт. часоп. – 2012. – № 3. – С. 128–130.

 123. Avatar Стас
  Стас says:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, книжки по темі “Історія кіно на Буковині”. Дякую.

 124. Avatar Микола
  Микола says:

  Добрий день! Чи є у вас література про розведення і вирощування коропа в своєму ставку?

  • Доброго дня!
   1. Гринжевський Микола Васильович. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією / М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний. – Київ : Інкос, 2009. – 190 с.
   2. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хазяйства / Ю. А. Желтов ; Украинская акад. аграр. наук, Ин-т рыбного хоз-ва. – Киев : Инкос, 2006. – 282 с. : табл. – (Рыбное хозяйство).
   3. Справочник рыболова / авт.-сост. Д. А. Ковальчук ; худ.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харьков : Фолио, 2005. – 352 с. : ил.
   4. Тертишний О. С. Рибництво з основами гідробіології : навч. посіб. / О. С. Тертишний, В. Ф. Товстик. – Харків : Еспада, 2009. – 288 с. : іл..

 125. Avatar Ігор
  Ігор says:

  чи є у вас енциклопедичний довідник Червяка П. І ?

  • Добрий день!
   Червяк П. І.. Медицина України в персоналіях : енциклопедичний біобібліографічний довідник : у 3-х т./ Т.1 (А-Ж) П. І. Червяк.- Київ : Фенікс, 2019- 1080с.
   Червяк П. І.. Медицина України в персоналіях : енциклопедичний біобібліографічний довідник : у 3-х т./ Т.2 (З-О) П. І. Червяк.- Київ : Фенікс, 2019- 1116 с.
   Червяк П. І.. Медицина України в персоналіях : енциклопедичний біобібліографічний довідник : у 3-х т./ Т.3 (П-Я) П. І. Червяк.- Київ : Фенікс, 2019- 1220 с.

 126. Avatar Іванка
  Іванка says:

  Чи є у вас інформація про архівну справу в Україні ?

  • 1. Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання [Текст] : міжнародна наукова конференція “Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху” // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. – 2019. – N 6. – С. 64-66
   2. Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 129-138.
   3. Коржик Н. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів [Текст] / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 21-24.
   4. Матяш, І. Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства [Текст] / І.Б. Матяш // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 124-135.

 127. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Доброго дня! Що Ви можете порадити по темі «Василь Барка: життєвий та творчий шлях»? Дякую

  • Доброго дня, пані Світлано! Після закінчення карантинних обмежень запрошуємо Вас ознайомитись з наступними виданнями з фондів нашої бібліотеки:

   1. Барка В. Білий світ : поезії / В. Барка. – Мюнхен : Укр. трибуна, 1947.–180 c.
   2. Барка В. Жовтий князь : Роман / В. Барка. – Київ : Б–ка українця, 1999. – 292 с.
   3. Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість / В. Барка. – Київ : Наук. думка, 2000. – 304 с.
   4. Барка В. Правда Кобзаря / В.Барка. – Рівне : Просвіта, 2002. – 320 с.
   5. Барка В. Рай : роман / В. Барка. – Нью Йорк : Свобода, 1953. – 310 с.
   6. Карпенко В. Зустрічі з Василем Баркою / В. Карпенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 6. – С. 90–97.
   7. Ковалів Ю. Василь Барка / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 7. – С. 70–73.
   8. Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки / Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 1. – С. 78–89.
   9. Мончак Б. Мій Василь Барка: свідчення з листування / Б. Мончак // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 154–178.

 128. Avatar Заріна
  Заріна says:

  Чи є у вашій бібліотеці книжка про подільський килим? Дякую.

 129. Avatar Петро
  Петро says:

  Добрий день! Хочу більше дізнатися про правильне обрізування фруктових дерев, Що порекомендуєте прочитати ?

  • Доброго дня!
   1. Сучасна енциклопедія садовода і городника. 1000 корисних порад фахівців. – Донецьк : БАО, 2005. – 560 с. : іл.
   2. Гапоненко Б. К. Ваш сад / Б.К.Гапоненко, М.Б.Гапоненко. – Київ : Урожай, 1994. – 400 с. : іл.
   3. Кудрявец Р. П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников / Р. П. Кудрявец. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 224с. : ил.
   4. Окунева И. Б. Все об обрезке и прививке деревьев и кустарников : вопросы и ответы / И. Б. Окунева, И. А. Бондорина. – Москва : Кладезь-Букс, 2010. – 192 с. : цв. ил.
   5. Штангль, Мартин. Обрезка и прививка плодовых и декоративных деревьев и кустарников / М. Штангль, П. Клок ; пер. с нем. Н. Гроссенбахер. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2015. – 254 с. : цв. ил.
   6. Ярославцев Е. И. Ваш сад / Е. И. Ярославцев, А. С. Косякін, И. С. Исаева. – Москва : Агропромиздат , 1992. – 317с. : ил.
   7. Журнали: «Дім. Сад. Город.», «Садівництво по-українськи», « Агроном».

 130. Avatar Юля
  Юля says:

  Доброго дня! Мене цікавить література про мистецтво «Поп-Арт».

  • 1) Хоннеф, К. Поп-Арт [Текст]/ Клаус Хоннеф.- Taschen, Арт-родник, 2005.- 96с.
   2) Інгрем, К. Це Воргол [Текст]/ К. Інгем, пер. з англ. Р. Паранська.- Львів, 2016.- 80с.

 131. Avatar Ярослав
  Ярослав says:

  Доброго дня! Мене цікавить чи є у Вас книжки про актрису Є. Зарницьку. Дякую.

  • Доброго дня! Так є:
   1) Кінзерська Т. Талан і талант (вистава-концерт) та інше / Тетяна Кінзерська.- Київ: «Український приоритет», 2020.- 232с.

 132. Avatar Юліана
  Юліана says:

  Добрий день! Чи є у Вас книжка М.Є. Станкевича «Українські витинанки». Дякую.

 133. Avatar Жаніна
  Жаніна says:

  Добрий день! Допоможіть знайти літературу про килими. Дякую

  • 1) Жук А.К. Український радянський килим.- Київ: «Наукова думка», 1973.- 166с.
   2) Зариф М. Ковры: [справочник]/ Мехри Зариф; пер. с ит. И. Замойской.- М.М.: АСТ: Астрель, 2006.- 319с.
   3) Олещук Ы. Гуцульський мыжник: дискурс через выки: (науково-експедиційні нариси) Іванна Олещук, Микола Шкрібляк.- Чернівці: Друк Арт, 2018.- 80с.

 134. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, шановні. Чи плануються в вашій бібліотеці заходи до Міжнародного дня щастя?

  • Шановна пані Ольго. У зв’язку з карантином до Дня щастя буде проведена відео-презентація. ІВся інформація на сайті ЧОУНБ ім. М. Івасюка

 135. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Чи є у вас література про українського педагога Григорія Ващенка та його праці?

  • Доброго дня, пане Сергію! Пропонуємо Вам до опрацювання наступні видання:

   1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Г. Ващенко. – Київ : Школяр, 1999. – 386 с.
   2. Ващенко Г. Виховний ідеал : Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Г. Ващенко. – 3–є вид. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 190 с.
   3. Ващенко Г. Мета життя як стрижень характер / Г. Ващенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 155.
   4. Ващенко Г. Твори . Т. 6. Спогади. Статті / Г. Ващенко ; Всеукр. пед. т–во ім. Г. Ващенка. – Київ : Школяр, 2006. – 464 с.
   5. Думки Григорія Ващенка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 1. – 3–тя стор. обкл.
   6. Непіт Л. Ващенко про особливості застосування дослідницького методу навчання / Л. Непіт // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 405: Педагогіка та психологія. – С. 111–118
   7. Нерубайський В. Григорій Ващенко: людина, педагог, державник / В. Нерубайський // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 4. – С. 2–4.
   8. Романюк Я. Видатний педагог Григорій Ващенко / Я. Романюк // Визвольний шлях. – 2003. – Кн. 4. – С. 66–71.

 136. Avatar Іванна
  Іванна says:

  Добрий день! Цікавлюсь поетами та письменниками Розстріляного Відродження. Що можете порадити почитати?

  • Доброго дня, пані Іванно! Радимо ознайомитись з наступними джерелами:

   1. Архів Розстріляного Відродження : матер. архівно–слідчих справ укр. письменників 1920 – 1930–х років / упор.: О. Ушкалов, Л. Ушкалов. – Київ : Смолоскип, 2010. – 456 с.
   2. Галета О. «Розстріляне відродження»: від історії метафори до метафори історії / О. Галета // Слово і час. – 2012. – № 8. – С. 58–65.
   3. До першоджерел! Ad fontes!. – Київ : Молодь, 2004. – 398 с.
   4. Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження / укл. О. Зав’язкін. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с.
   5. Кріль Н. Розстріляне відродження в контексті епохи / Н. Кріль // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 29–33
   6. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917–1933: Поезія – проза – драма – есей / Ю. Лавріненко. – Київ : Просвіта, 2001. – 794 с.
   7. Мовчан Р. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20–х років ХХ століття / Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 70–82.
   8. Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / упоряд., передм. Ю. Винничука. – Харків : Фоліо, 2019. – 768 с.
   9. Розстріляне відродження : хрестоматія / упор. Ю. Хізова, В. Щоголева. – Харків. : Торсінг плюс, 2008. – 608 с.
   10. Розстріляне Відродження. Шедеври української репресованої прози. – Донецьк : БАО, 2008. – 416 с.
   11. Україна: антологія пам’яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. Т. VIII : Розстріляне відродження України (1920–ті–1930–ті роки XX ст.) / Укр. Всесвіт. координаційна рада; редкол. І. Дзюба [та.ін.]. – Київ : Основи, 2009. – 776 с.

 137. Avatar Рома
  Рома says:

  Добрий день! Допоможіть знайти статті про державний фінансовий контроль в Україні.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі періодичні джерела:
   1. Козлова,Ю. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. – С. 181-185. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Обушна Н. І. Передумови становлення та розвитку інституту публічного аудиту в Україні: об`єктивна необхідність та формалізація [Текст] / Н.І. Обушна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – № 3. – С. 52-59 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Піхоцький В. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість використання його в Україні [Текст] / Володимир Піхоцький // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Піхоцький Ю. Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю [Текст] / Юрій Піхоцький // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права [Текст] / Олег Радченко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 205-210. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Татарова Т. Щодо питання визначення фінансового та податкового контролю [Текст] / Тетяна Татарова // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 8. – С. 205-209. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Федоров С. Принцип законності державного фінансового контролю: зміна парадигми [Текст] / Сергій Федоров // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 2. – С. 148-154. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Шулюк Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн [Текст] / Богдана Степанівна Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 6. – С. 25-29. – Бібліогр. наприкінці ст

 138. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Добрий день! Можете допомогти у підборі літератури на тему “Деонтологія та професійна етика юриста”?

  • Доброго часу доби, пане Ігоре! Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

   1. Гусарєв С. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) : Науково–методичний та навчальний посібник / С. Гусарєв, О. Тихомиров ; за ред. В. Копейчикова. – Київ : Віра–Р : Дакор, 2000. – 506 с.
   2. Леко Б. Юридична етика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Леко, С. Пелипчук. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2013. – 312 с.
   3. Лозовой В. Професійна етика юриста / В. Лозовой, О. Петришин ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харьків : Право, 2004. – 176 с.
   4. Ломачинська І. Професійна етика : навч. посібник для дистанційного навч. / І. Ломачинська. – Київ : Україна, 2005. – 232 с.
   5. Осауленко О. Юридична деонтологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Осауленко ; Київський нац. ун–т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 224 с.
   6. Павко А. Право як соціокультурний феномен / А. Павко // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 102-108.
   7. Сливка С. Юридична деонтологія : підруч. / С. Сливка ; М–во освіти і науки України, Львівський держ. ун–т внутр. справ. – 3–тє вид., перероб. і доп. – Київ : АТІКА, 2010. – 296 с.
   8. Фіолевський Д. Юридична етика : підруч. / Д. Фіолевський ; М–во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2011. – 288 с.
   9. Юридична деонтологія : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упор.: І. Тетарчук, Т. Дяків. – Київ : Центр учбової л–ри, 2013. – 158 с.

 139. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Доброго дня! Чи є у вас література з української літератури на тему “Творчий шлях М. Драй-Хмари”?

  • Пані Світлано, на тему «Творчий шлях М. Драй–Хмари» після закінчення карантинних обмежень Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:

   1. Безсмертні : збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй–Хмару / ред. текстів, авт. приміт. М. Орест. – Мюнхен : Ін–т л–ри ім. М. Ореста, 1963. – 344 с.
   2. Божко С. Повернення з небуття. У «Науковій думці» видано збірку поета доби Розстріляного Відродження, літературознавця й перекладача Михайла Драй–Хмари / С. Божко // День. – 2016. – 4–5 берез. (№ 39–40). – С. 22.
   3. Драй–Хмара М. Вибране / М. Драй–Хмара. – Київ : Дніпро, 1989. – 542 с.
   4. Драй–Хмара М. Літературно–наукова спадщина / М. Драй–Хмара. – Київ : Наук. думка, 2002. – 592 с.
   5. Драй–Хмара М. Я полюбив тебе на п’яту : вірші / М. Драй–Хмара // Вітчизна. – 2001. – № 5–6. – С. 64–67.
   6. Клімачова В. Спогади Клима Поліщука у контексті мемуарної літератури 20–30–х років ХХ століття. (Листи М. Драй–Хмари, М. Зерова, В. Підмогильного) / В. Клімачова // Буковин. журнал. – 2013. – № 1. – С. 167–171.
   7. Михайло Драй–Хмара / Нац. акад. наук України, Ін–т л–ри ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд., прим. С. Гальченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 512 с.
   8. Поліщук В. Осібний Михайло Драй–Хмара : до 125–річчя письменника і вченого / В. Поліщук // Літературна Україна. – 2014. – 9 жовт. (№ 39). – С. 1, 6, 7.
   9. Родіонова І. Жанрово–метрична організація творів Михайла Драй–Хмари / І. Родіонова // Дивослово. – 2009. – № 4. – С. 47–50.
   10. Харлан О. Поетика повсякденності в «Щоденнику» Михайла Драй–Хмари / О. Харлан // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 50–54.
   11. Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй–Хмари / С. Черіпко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 8–11.

 140. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Добрий день! Мене цікавить чи є у Вас книжки по флористиці, або як створювали композиції із засушених рослин. Дякую.

  • 1) Баллард Э. Композиции из сухоцветов.- М.: Кладезь-Букс, 2007.- 124с.
   2) Кристанини ди Фидио, Белличи Страбелло В. Фантазии из проволоки [Текст]: пер. с ит. / Джина Кристанини ди Фидио, Вимма Страбелло Беллини.- М.: «Мой мир», 2008.- 64с.

 141. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Добрий день!
  Підкажіть будь ласка ISBN до книги
  Тарасюк, Галина.Любов і гріх Марії Магдалини [Текст] : маленькі романи; Новели; Поезія / Г. Тарасюк. – Чернівці : [б.в.], Б. р… – 384 с.
  Дякую!

 142. Avatar Петро
  Петро says:

  Чи є у вас словник В. Даля ?

  • Добрий день! так є,
   Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.1 Москва «Русский Язык» 1978. 699 с.
   Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.2 Москва «Русский Язык» 1979. 799 с.
   Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.3 Москва «Русский Язык» 1980. 555 с.
   Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.4 Москва «Русский Язык» 1980. 683 с.

 143. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Добрий день. До курсу “Юридична психологія: предмет, система та завдання” є література?

  • Пане Сергію, доброго дня! До Вашого курсу можемо запропонувати наступні джерела:

   1. Давидюк Н. Юридична психологія : навч. посіб. / Н. М. Давидюк ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 100 с.
   2. Коновалова В. Юридична психологія : підручник [для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / В. Коновалова, В. Шепітько ; М–во освіти і науки України, Нац. юрид. академія України ім. Я.Мудрого. – 2–е вид., перероб. i доп. – Харьків: Право, 2008. – 240 с.
   3. Коновалова В. Юридична психологія: проблеми інтеграції / В. Коновалова // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2 (36). – С. 168–174.
   4. Орбан–Лембрик Л. Юридична психологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. Орбан–Лембрик, В. Кощинець. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. – 448 с.
   5. Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій; навч. посіб. / Н. Бобечко [та ін.] ; за ред. В. Нора ; Львівський нац. ун–т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність, 2011. – 224 с.
   6. Основи юридичної психології : Навч. посібник / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 60 с.
   7. Юридична психологія : Підручник / за ред. Я. Кондратьєва. – Київ : Ін. Юре, 2000. – 352 с.

 144. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у вашій бібліотеці література для написання реферату на тему: “Причини негативної поведінки й агресії у дитини”? Дякую.

  • Доброго дня! Для написання реферату на Вашу тему до опрацювання пропонуємо наступний список літератури:

   1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – 6–е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 400 с.
   2. Ґоулман Д. Емоційний інтелект / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С. Гумецької. – Харкiв : Vivat, 2019. – 512 с.
   3. Даренд М. Тяжкі поведінкові проблеми. Функціонально–комунікативний підхід / М. Даренд. – Львiв : Свічадо, 2018. – 192 с.
   4. Дуткевич Т. Дитяча розвивально–корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ за напр. підгот. 6.030103 “Практ. психологія” / Т. Дуткевич ; М–во освіти і науки України, Кам’янець–Подільський нац. ун–т ім. Івана Огієнка, Ф–т корекц. та соціал. педагогіки і психології. – Київ : Центр учбової л–ри, 2018. – 304 с.
   5. Лисянська Т. Педагогічна психологія : навч. посібн. / Т. Лисянська ; М–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – 2–е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 264 с.
   6. Лобанова А. Робота з підлітками–девіантами: соціологічний та психологічний аспекти : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А. Лобанова, Л. Калашнікова ; М–во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун–т, Чорноморський нац. ун–т ім. П. Могили. – Київ : Каравела, 2019. – 470 с.
   7. Максименко Д. Як справлятися з гнівом дитини : практ. психологія / Д. Максименко. – Київ : Центр учбової л–ри, 2018. – 176 с.
   8. Теслюк В. Технології соціально–педагогічної діяльності : навч. посіб. / В. Теслюк, Т. Ковальчук. – Київ : Ліра–К, 2018. – 360 с.

 145. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Потрібно написати реферат на тему «Конфліктність та агресія підліткового віку», допоможіть!

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
   1. Безвершук Ж. Природа підліткової конфліктності / Ж. Безвершук // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2018. – № 11. – С. 79-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Бех І. Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальних реалій [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 37-41. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Гачкало С. Причини агресивності в підлітків / С. Гачкало // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 35-36.
   4. Гольцберг К. Хто тестує ваших дітей? [Текст] : сповідь шкільного психолога / К. Гольцберг // Дзеркало тижня. – 2017. – 18-24 лют. (№ 6). – С. 12.
   5. Калошин В. Ф. Вікова криза: що робити?” / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 7 (лип.). – С. 25-26.
   6. Кириченко В. І. Патріотизм як ціннісно-смислове підгрунтя просоціальної поведінки підлітків [Текст] / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавтсва / К. Корсак [та ін.] // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2019. – № 9. – С. 46-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366.
   8. Лерш Ф. Нарис психології дитинства та юності: новий підхід до періодизації вікового розвитку [Текст] / Ф. Лерш // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2016.
   9. Туревич О. Взаємовідношення агресивного і неагресивного психосоціальних станів в осіб юнацького віку [Текст] / О. Туревич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2017. – № 4. – С. 127-133.

 146. Avatar Степан
  Степан says:

  Добрий день! Яка у вас є література по темі “Життєвий та творчий шлях А. Кримського”?

  • Доброго дня, пане Стапане! Після закінчення карантинних обмежень Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:

   1. Агатангел Кримський. Найбільший український поліглот / підгот. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – С. 30–31.
   2. Бабишкін О. Агатангел Кримський: Літературний портрет українського письменника, видатного вченого–сходознавця. 1871 – 1942 : нарис / О. Бабишкін. – Київ : Дніпро, 1967. – 114 с.
   3. Бурбан В. Майже забутий незбагненний Агатангел Кримський / В. Бурбан // Наука і суспільство. – 2006. – № 1–2. – С. 32–33.
   4. Великохатько Ф. Академік А. Ю.Кримський / Ф. Великохатько // Літературна Україна. – 2014. – 28 серп. (№ 32). – С. 12.
   5. Веретельник Р. Жива людина Агатангел Кримський / Р. Веретельник // Сучасність. – 2001. – № 6 . – С. 113–115.
   6. Герегова С. (Викладач ЧНУ). Роль Колегії Павла Галагана у становленні «українофільства» Агатангела Кримського / С. Герегова // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 37–41.
   7. Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського : традиції і новаторство / І. Казимирова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 3–12.
   8. Кочубей Ю. Визначна подія : рецензия / Ю. Кочубей // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 68–71.
   9. Кримський А. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Кримський ; упоряд., авт. передм. Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2016. – 320 с.
   10. Кримський А. Пальмове гілля : екзотич. поезії / А. Кримський. – Київ : Дніпро, 1971. – 371 с.
   11. Кримський А. Переживши ювілейні дати / А. Кримський // Дніпро. – 2006. – № 7–8. – С. 61–65.
   12. Кримський А. Поезіі / А. Кримський. – Київ : Рад. письм., 1968. – 339 с.
   13. Кримський А. Поезії / А.Кримський // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 50–51.
   14. Курас І. Великий учений–гуманіст : (до 130–річчя академіка А.Ю.Кримського) / І.Курас // Київська старовина. – 2001. – № 2. – С. 118–126.
   15. Латанський В. Вкраїнець він татарський на віки! / В. Латанський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 4–5. – С. 152.
   16. Лисиченко Л. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського / Л. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 34–36.
   17. Ломонос Є. Широкосвіте життя Агатанела Кримського / Є. Ломонос // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 46–50.
   18. Матвєєва Л. «Був охоронцем академії» : до 135–річчя від дня народження А. Кримського / Л. Матвєєва // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 86–95.
   19. Моклиця М. Християнство Агатангела Кримського: психологічні та естетичні акценти / М. Моклиця // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 19–28.
   20. Останіна Г. Східні мотиви “Бейрутських оповідань” А. Кримського / Г. Останіна // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – Вип. 81. – С. 249–256.
   21. Павличко С. Націоналізм, Сексуальність, Орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського / С. Павличко. – Київ : Основи, 2016. – 400 с.
   22. Пастух Б. Роман “Андрій Лаговський” Агатангела Кримського як “історія хвороби” / Б. Пастух // Слово і час. – 2013. – № 5. – С. 64–69.
   23. Пріцак О. Українець тюркського походження Агатангел Кримський / О. Пріцак // Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 124–143.
   24. Хоменко В. Кримський / В. Хоменко. – 2–е вид. – Київ : Арт Економі, 2018. – 64 с.

 147. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть підібрати літературу про творчість Ж. Бізе. Дякую.

 148. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Добрий день! Мені потрібні ноти з піснями на слова Т. Шевченка. Дякую.

  • 1) Пісенна Шевченкіана (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка) / упоряди. О.М. Івасюк; перед. С.В. Майданської.- Чернівці; Букрек, 2013.- 320с.
   2) Шевченко у піснях / упоряд. І. Кідещука та А. Плішки.- Сучава: «Лідана», 2014.- 182с.
   3) Українські класичні романси.- Київ: «Музична Україна», 1983.- 198с.

 149. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Доброго дня, чи є у вас джерела на тему професійного діловодства ?

  • 1. Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції [Текст] / Костянтин Бугайчук // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 109-115.
   2. Коленченко А. Протоколи і акти [Текст] / Алла Коленченко // Секретарь-референт. – 2005. – № 3. – С. 9-15.
   3. Плотницька І. Деякі особливості мовленнєвого етикету в діловому листуванні [Текст] / Інна Плотницька // Секретарь-референт. – 2005. – № 1. – С. 35-37.
   4. Пономарьова Н. Офіційно-ділове листування [Текст] / Наталія Пономарьова // Казна України. – 2020. – № 7. – С. 36-41.
   5. Свердлик М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект [Текст] / З. М. Свердлик, Л. В. Пізнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 82-88.
   6. Сельченков С. Експертиза цінності документів [Текст] / С. Сельченков // Секретарь-референт. – 2004. – № 11. – С. 12-14.
   7. Тертишник, В. Мова і стиль юридичних документів [Текст] / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 3-5.
   8. Якименко З. Як працевлаштуватися правильно [Текст] / Зінаїда Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 52-54.

 150. Avatar Петро
  Петро says:

  Потрібен реферат з релігії “Особливості поширення реформаційних ідей в Україні”

  • Доброго часу доби, пане Петре! Готових рефератів у нас немає. Але можемо запропонувати наступний список літератури з наших фондів:

   1. Балух В. Реформаційні ідеї на українських землях XVI–XVII ст. (100 портретів діячів) : Словник / В. Балух, О. Балух, В. Коцур. — Чернівці: ЧНУ, 2017.– 200 с.
   2. Бродецький О. Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей : монографія / О. Бродецький; М–во Освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: ЧНУ, 2016. — 336 с.
   3. Всемирная история: т. 10 Возрождение и реформация. — Минск–Москва : АСТ, 2001. — 480 с.
   4. Європейське Відродження та українська література XVI– XVII ст. — Київ : Наукова думка, 1993. — 374 с.
   5. Історія релігій в Україні: навч. посіб./ Н. Колодій, П. Яроцький, Б. Лобовик та ін.; за ред. Н. Колодного, П. Яроцького. — Київ : ТОВ «Знання», КОО, 1999. — 735 с.
   6. Крип’якевич І. Всесвітня історія: кн. 2 Середньовіччя і Нові часи. / І. Крип’якевич. — Київ : Либідь, 1995. — 424 с.
   7. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні : курс лекцій / В. Любащенко. — Львів : Просвіта, 1995. — 250 с.
   8. Нічик В., Литвинов В., Старій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.) / В. Нічик, В. Литвинов, Я. Старій. — Київ : Наукова думка, 1991. – 380 с.
   9. Плохій С. Брама Європи / С. Плохій; пер. з англ. Р. Клочка. — Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2019. — 496 с.
   10. Степанишин Ю. Давня українська література в школі. / Ю. Степанишин. — Київ : Либідь, 2000. — 504 с.
   11. Юрій М. Релігієзнавство : навч. посіб. / М. Юрій. — Київ : Дакор, 2006. — 408 с.

 151. Avatar Іванна
  Іванна says:

  чи є у вас інформація про логістичної системи в Україні ?

  • Добрий день!
   1. Бугрова, О. О. Інноваційні принципи інтегрованої логістики [Текст] / О. О. Бугрова, О. В. Бугров // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 30-32.
   2. Єлетенко, О. В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення / О. В. Єлетенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 135- 141
   3. Карп І. М. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством [Текст] / Карп І. М. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 166 – 171
   4. Костюченко , Л. В. Філософський підхід до логістики як інструментарію матеріально-технічного забезпечення транспорту [Текст] / Л. В. Костюченко // Економіка та держава. – 2005. – № 9. – С. 71-73.
   5. Семесько, В. М. Аутсорсинг і перспективи розвитку транспортної логістики [Текст] / В.М. Семесько // Економіка та держава. – 2006. – № 1. – С. 57-59.

 152. Avatar Ілона
  Ілона says:

  Добрий день! Мене цікавить книжки про техніку розпису на склі. Дякую.

  • 1) Данстервиль, Д. Роспись по стеклу: Базовый курс.- Москва: Арт-Родник, 2008.- 128с.
   2) Спирито, М. Витражное искусство и техника росписи по стеклу / Мария де Спирито, пер. с итал. Е. Лысовой.- М.: «Альбом», 2008.- 128с.

 153. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Добрий день! Потрібні книги по статистиці для навчання. Що можна прочитати у бібліотеці? Дякую за відповідь.

  • Доброго дня!
   1. Мармоза А. Т. Статистика: підручник /А. Т. Мармоза. – Київ : Ельга-Н, КНТ, 2009. – 896 с. : табл.
   2. Статистика: основи теорії та практикум: Навчальний посібник / Григорків В. С., Вінничук О. Ю., Кибич Г. П., Григорків М. В. та ін.. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – 282 с.
   3. Баран Р. Я. Статистика: Навчальний посібник для студентів економічних спеціаль ностей вузів. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 240 с.
   4. Тарасенкол І. О. Статистика: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 154. Avatar Лариса
  Лариса says:

  Скажіть, будь ласка, у вас є література на тему “Використання психодіагностичних методик”?

  • Доброго дня! Після закінчення карантинних обмежень запрошуємо Вас до нашої книгозбірні ознайомитись з наступними виданнями:

    Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження / Л. Бурлачук // Психологія і суспільство : укр. теорет.–метод. соціогуманіт. часоп. – 2014. – № 4. – С. 85–103.
    Галян І. Психодіагностика : навч. посіб. / І. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464 с.
    Горностай П. Психодіагностична методика “Локус рольового конфлікту” / П. Горностай // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 36–38.
    Корольчук М. Психодіагностика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Корольчук, В. Осьодло ; за заг. ред. М. Корольчука ; Київський нац. торг.–екон. ун–т, Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга : Ніка–Центр, 2009. – 400 с.
    Любін Л. Психодіагностика : навч. посіб. / Л. Любіна, А. Борисюк, В. Радчук ; М–во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун–т ім. Юрія Федьковича, М–во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України “Буковинський держ. мед. ун–т”. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2018. – 278 с.
    Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Н. Євдокимова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін–т психології ім. Г. С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 342 с.
    Терлецька Л. Основи психодіагностики : [Навчальний посібник] / Л. Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144 с.

 155. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  Доброго дня допоможіть знайти інформацію на тему «Плагіат та авторське право»

  • Добрий день!
   1) Гуменюк О. Плагіат та інші актуальні проблеми реалізації авторського права у діяльності засобів масової інформації [Текст] / О. Гуменюк, О. Арданов // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 5. – С. 13-21.
   2) Корнієнко І. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі [Текст] / Неллі Корнієнко // Філософська думка. – 2014. – № 4. – С. 101-109.
   3) Мовчун А. Про плагіат: як не стати крадієм чужого інтелекту [Текст] / Антоніна Мовчун // Початкова школа. – 2012. – № 6. – С. 50-51
   4) Петренко І. Питання виявлення плагіату літературного твору [Текст] / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 4. – С. 11-17
   5) Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні [Текст] / М. Чепига // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 79-91.
   6) Штефан О. Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність [Текст] / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 6. – С. 10-16.

 156. Avatar Жанна
  Жанна says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про співака Івана Патрожинського. Дякую.

  • 1) Є. Грошева. Іван Сергійович Паторжинський.- К., 1976.- 232с.
   2) Паторжинські // Мистецтво України: біогр.. довід. / Упор. А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; За ред.. А.В. Кудрицького.- К.: Укр. Енцикл.,- 1997.- С. 464.
   3) Патрожинський Іван Сергійович // Митці України: енцикл. довід. Упоряд.: М.Г. Лабінський, В.С. Мурза. за ред. А.В. Кудрицького.- К.: Укр. енцикл.,- 1992.- С. 448-449.
   4) Патрожинський І.С. // Лисенко І. Співаки України: енцикл. видання.- К., 2011.- С. 418-419.
   5) Козловський И. И.С. Патрожинський // Театральная жизнь.- 1960.- № 8.- С. 8-10.
   6) Карышева Т. И.С. Патрожинський // Музыкальная жизнь.- 1960.- № 14.- С. 3-8.
   7) Тольба В. Кориорей украинской сцены // Советская музыка.- 1971.- № 5.
   8) Зарубин В.И. Патрожинський И.С. // Музыкальная энциклопедия.- Т. 4: О-С.- М., 1978.- С.206.

 157. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день! Тема реферату: “Соціальні конфлікти в суспільстві та шляхи їх розв’язання”. Чи можете допомогти у підборі літератури? Дякую

  • Добрий день, пані Олено! Після закінчення карантинних обмежень радимо вам ознайомитись з наступною літературою:

   1. Ващенко І. Конфлікти великих соціальних груп / І. В. Ващенко, С. П. Гиренко. – Харків : Бурун Кн., 2005. – 208 с.
   2. Калаур С. Соціальна конфліктологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Калаур, З. Фалинська ; Тернопільський нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопiль : Астон, 2010. – 360 с
   3. Лукашевич М. Соціологія. Загальний курс : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Лукашевич, М. Туленков, Ф. Шандор. – 7–ме вид. – Київ : Каравела, 2018. – 408 с.
   4. Пірен М. Конфліктологія : Підручник для студентів ВНЗ / М. Пірен ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 356 с.
   5. Примуш М. Конфліктологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Примуш ; М–во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2006. – 288 с.
   6. Русинка І. Психотехнологія управління конфліктами / І. Русинка // Вища школа : наук.–практ. вид. – 2013. – № 1. – С. 72–83
   7. Сергієнко О. Способи розв’язання конфліктних ситуацій / О. В. Сергієнко // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 12. – С. 25–28.
   8. Танчер В. Майдан як соціокультурний феномен і ціннісний конфлікт / Віктор Танчер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 4. – С. 113–118.
   9. Шевель І. Сучасний соціальний конфлікт: мікроструктурний підхід Р. Колінза / І. Шевель // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 3. – С. 147–152.

 158. Avatar Олеся
  Олеся says:

  Добрий день! Є в бібліотеці книги Мюссо,Г?

  • 1) Мюссо, Г. Дівчина та ніч: Харків, 2019.- 288с.
   2) Мюссо Г. Таємниче життя письменників. Харків. 2020.-208с.
   3) Мюссо Г. Поклик янгола.- Харків, 2015.- 352с.

 159. Avatar Саша
  Саша says:

  Мені потрібно матеріал про наукові парки світу, що ви мені порадите?

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Бутнік-Сіверсткий, О. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки [Текст]. Ч. 1 / Олександр Бутнік-Сіверсткий // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 4. – С. 77-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Мурашко, М. Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст : Науковий та громадсько-політичний журнал. – 2012. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Постригань, Т. Історія законодавчого регулювання інноваційного парку Швейцарії [Текст] / Тетяна Постригань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 4. – С. 93-98. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Постригань, Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини [Текст] / Тетяна Постригань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Постригань, Т. Правові аспекти індійської моделі науково-технологічних парків та спеціальних економічних зон як основних елементів інноваційної структури [Текст] / Тетяна Постригань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 3. – С. 65-71. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Постригань, Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект [Текст] / Тетяна Постригань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – № 1. – С. 74-80. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Чернюк, В. Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку [Текст] / Віталій Чернюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 78-83. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Шатовська, Т. Модель оргнаізації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей “Науковий парк – інноваційна структура – університет” / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 1. – С. 19-27.

 160. Avatar Марія Петрівна
  Марія Петрівна says:

  Добрий день! Яка література є по вирощуванню овочів?

  • 1) Барабаш О.Ю. Хареба В.В.
   Вирощуванні розсади.- К.: «Знання» УРСР, 1991.- 48с.
   2) Берсон Г. З.
   Овощи на любой вкус.- Екатеринбург: сере.- Урал. Кн. изд-во, 1993.- 240с.
   3) Болотских А.с.
   Настольная книга овощевода.- Харьков: Фолио, 2005.- 496с.
   4) Выращиваем зонтичные: морковь, петрушка, укроп, сильдирей и другие [Текст]/ ред.-сост. Р. Шпенюк.- К.: К земле с любовью, 2013.-104с.
   5) Гирянко М.М.
   Зеленые овощи [Текст]: [Пособие для садоводов-любителей]/ М.М. Гиренко, О.А. Зверева.- М.: Ниола-Пресс, 2007.- 176с.

 161. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день! Що ви можете порадити почитати про княгиню Ольгу?

  • Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні видання:

   1. Бабицька Т. Княгиня Ольга : повість, оповід. / Т. Бабицька. – Київ : Молодь, 1990. – 216 с.
   2. Василик О. Економічні та фінансові реформи княгині Ольги / О. Василик, Л. Ларіонова // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 137–140.
   3. Котляр М. Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції / М. Котляр // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 1.
   4. Малишевський І. Походження руської великої княгині Ольги Святої / І. Малишевський // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 151–202.
   5. Нагаєвський І. Рівноапостольна свята Ольга–Олена – княгиня й володарка Руси–України : історич. нарис / І. Нагаєвський // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 65–91.
   6. Парамонів С. Коли й де охрестилася княгиня Ольга / С. Парамонів // Хроніка–2000. – 2002. – № 49–50. – С. 743–745.
   7. Полонська–Василенко Н. Ольга, велика княгиня України–Руси / Н. Полонська–Василенко ; публ. ред. Д. Гордієнко // Ucrainica mediaevalia. – 2018. – № 1. – С. 143–159.
   8. Ричка В. «Матір князям Руським» / В. Ричка // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 27–29.
   9. Ричка В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 336 с.
   10. Русіна О. Княгиня литовська Олена / О. Русіна // Наука і суспільство. – 2007. – № 5/6. – С. 42–43 .
   11. Сахаров А. Дипломатія княгині Ольги / А. Сахаров // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 271–310.
   12. Сліпушко О. Жриці влади і любові (єгипетська цариця Клеопатра і руська княгиня Ольга) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2004. – 272 с.
   13. Щербак О. Образ княгині Ольги в “Синопсисі Київському” / О. Щербак // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 59–67.

 162. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня, цікавлюсь темою «Актуальний стан проблематики документознавства» чи є по ній інформаційні джерела ?

  • Добрий день!
   1. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства [Текст] / С. Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24-27.
   2. Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36-37.
   3. Марчук Ю. Документознавство і актуальні проблеми державного управління [Текст] / Марчук Ю. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – С. 50 -51.
   4. Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики [Текст] / І. Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 18-20.
   5. Морозюк І.Інноваційні зміни в документально-інформаційній сфері як фактор вдосконалення підготовки фахівців [Текст] / Ірина Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 32-34.
   6. Слободяник М. Структура сучасного документознавства [Текст] / М. Слободяник // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21
   7. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук [Текст] / Філіпова Л. // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 3. – С. 22 – 23

 163. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Чи є у вас література на тему: “Родинно-обрядова творчість”? Дякую!

  • Добрий день, пані Анастасіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:

    Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1991 – 450 с
    Лановик М. Українська усна народна творчість : Підручник / М. Лановик, З. Лановик. – 4-те вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 592 с.
    Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
    Орел Л. Українська родина. Обряди і традиції / Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2015. – 512 с.
    Романич Н. Українське весілля від давнини до сьогодення. Весілля – один з провідних жанрів родинно-обрядової творчості : українська література : 9 клас / Н. Романич // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 44-48.
    Українська минувшина: Iлюстрований етнографічний довідник.-2-е вид./А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Косміна та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 256 с.
    Українська родина. Родинний і громадський побут : навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів народознавства / Фундація ім. О. Ольжича ; упоряд. Л. Орел. – Київ : Вид- во ім. Олени Теліги, 2000. – 424 с.
    Українське народознавство : Навчальний посібник / За ред. С. Павлюка. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568 с.
    Чифурко І. Україна обрядова : заняття літературного етноекологічного гуртка / І. Чифурко, Т. Голубчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 31-32. – С. 53-56.

 164. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Добрий день, чи є у вас матеріали по темі «Медицина праці: проблеми та перспективи ?»

  • Добрий день!
   1. Алієва М. Людський чинник у роботі водія [Текст] : безпека на дорозі / Марія Алієва // Охорона праці. – 2019. – № 2. – С. 38-39.
   2. Алієва М. У кабіні – як удома [Текст] : атестація робочих місць / Марія Алієва // Охорона праці. – 2019. – № 5. – С. 47-49.
   3. Наумов М. Зменшення ризиків профзахворювань. Стандарт рекомендує… [Текст] / Микола Наумов, Михайло Дубенчук // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 46-47.
   4. Підсосонний М. Очищення сорбентами [Текст] / М. Підсосонний // Охорона праці. – 2019. – № 11. – С. 50-51.
   5. Савочкіна М. Медогляд : роботодавці невиконують закон [Текст] : медицина праці / Марія Савочкіна // Охорона праці. – 2018. – № 11. – С. 46-47.
   6. Солодчук Л. Регламент вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони: коли чекати? [Текст] / Людмила Солодчук // Охорона праці. – 2019. – № 3. – С. 44-45.

 165. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Потрібна література на тему Формування української національної держави у 1648-1657рр. Чи можете допомогти?

  • Доброго часу доби, пані Наталю! Тема, яка Вас цікавить, в нашій бібліотеці представлена наступною літературою:

   1. Єрмолаєв В. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII-XVIII ст.) : навч. посіб. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В. Єрмолаєв, А. Козаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2002. – 176 с.
   2. Історія держави і права України : у 2-х т.: академічний курс: для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів. Т. 1 / За ред. В. Тація, А. Рогожина. – Київ : Ін Юре, 2000. – 647 с.
   3. Наливайко Д. Козацька християнська республіка / Д. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 494 с.
   4. Опанасюк В. Політичний інтерес та ментальність у формуванні й становленні інститутів державної влади : (історико- політологічний екскурс у часи Б. Хмельницького) / Опанасюк В. // Персонал. – 2006. – № 3. – С. 66-71.
   5. Смолій В. Українська державна ідея 16-18 століть: Проблеми формування / В. Смолій. – Київ : Альтернативи, 1997. – 368 с.
   6. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій В. Степанков. – Київ : Києво-Могилян. Акад., 2009. – 448 с
   7. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т.: навчальний посібник. Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / за ред. В. Гончаренка. – 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін. Юре, 2000. – 472 с.

 166. Avatar Артур
  Артур says:

  Добрий день! Цікавлять книги про Ілона Маска. Що можна прочитати у вашій бібліотеці?

  • Доброго дня!
   1. Венс Ешлі. Ілон Маск: Tesla, Spact X і шлях у фантастичне майбутнє / Ешлі Венс; Пер. з англ. Мирослави Лузіної. Вид. третє. – Київ : Видавець ФОП Форостина О. В., 2016. – 416 с.
   2. Маккензі Геміш. На шаленій швидкості / Геміш Маккензі; Пер. з англ. М. Смагіної. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 312 с.
   3. Сердюк Маша. Ілон Маск / Маша Сердюк – Київ : Агенція «ІРІО», 2019. – 144 с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
   4. Фернгольц Тім. Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони / Тім Фернгольц; Пер. з англ. Г. Литвиненко. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 272 с.

 167. Avatar Микола
  Микола says:

  Чи є у вас інформація про плюралізм в культурі ?

  • Добрий день!
   1. Омельчук, І. Проблема епістемного потенціалу принципу методологічного плюралізму [Текст] / Ігор Омельчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 41-45
   2. Остапенко, М. Філософські основи плюралізму [Текст] / М. Остапенко // Віче. – 2007. – № 12. – С. 26-28.
   3. Павко, А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів [Текст] / А. Павко // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 3. – 34-39
   4. Рубл, Б. Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста / Б. Рубл ; пер. з англ.: Г. Сокуренко, Я. Франко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 5. – С. 46-59
   5. Чікарькова, М. Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література ХV- XVII століть [Текст] / М. Чікарькова // Українознавство. – 2013. – № 3-4. – С. 74-77

 168. Avatar Анна
  Анна says:

  Доброго дня, чи є у вас дослідження про рецепції Німецької класичної філософії в Українській філософській думці ?

  • Добрий день!
   1. Бродецький, О. Сотеріологічний смисл Кантової етикотеології / О. Бродецький // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 21-24.
   2. Данько, Я. OPUS Гегеля: алхімія понять / Я.Данько // Філософська думка. – 2000. – № 4. – С. 93-117.
   3. Зарубицький, К. Доля цивілізації в світлі філософії Мартіна Хайдеггера / К.Зарубицький // Філософська думка. – 2000. – N 2. – С. 95-109.
   4. Кушаков, Ю.Філософія права І. Канта та сучасність/ Ю. Кушаков // Філософська думка. – 2005. – №1. – С. 94-122.
   5. Лімборський, І. Гегель в українській літературно-естетичній думці / І.Лімборський // Всесвіт. – 2002. – № 1-2 . – С. 138-142
   6. Лімборський, І. Шеллінг і українська літературно-теоретична думка першої половини ХІХ століття / І. Лімборський // Всесвіт. – 2003. – № 5-6. – С. 149-153.
   7. Осіння, Н. Видання творів Імануїла Канта в Україні / Н. Осіння // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 11. – С. 44-45
   8. Покотило, К. Вихідний пункт філософії Й.Фіхте / К.Покотило // Філософська думка. – 2000. – N 1 . – С. 94-104.
   9. Пролеєв, С.Кант проти Канта: автономія волі та упокорення владі / С. Пролеєв // Філософська думка. – 2005. – №2. – С. 51-66.

 169. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Добрий день, що ви порадите про розвиток страхування в Україні

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Березіна, С. Б. Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування [Текст] / С. Б. Березіна // Економіка та держава. – 2018. – № 6. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр. с. 42-43 (22 назви).
   2. Задерей, В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні / В. Ю. Задерей // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 128-131. – Бібліогр. с.131 (8 назв) .
   3. Ігнатюк, А. І. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання [Текст] / А. І. Ігнатюк, А. С. Шолойко // Економіка України. – 2019. – № 4. – С. 18-28. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Козеренко, Л. В. Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення населення через розвиток ринку страхових послуг / Л. В. Козеренко // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 35-39. – Бібліогр. с.39 (8 назв).
   5. Федоренко, М. Інформує Фонд соціального страхування [Текст] / Микола Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 34-51. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Додаток „На допомогу спеціалісту з охорони праці”.
   6. Фесенко, Н. В. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації [Текст] / Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко // Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр. с. 33-34 (15 назв).
   7. Числовська, І. Не судом єдиним [Текст] / Ірена Числовська // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 52-54.
   8. Якименко, З. Невиробнича травма: захищаємо свої права [Текст] : роз-слідування нещасних випадків / Зінаїда Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 52-54.

 170. Avatar Жанна
  Жанна says:

  Допоможіть знайти щось про розвиток історичної ойконімії на території сучасної України, буду вдячна!

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
   1. Бучко Д. Проблемні питання номінації поселень Північної Буковини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.) [Текст] / Дмитро Бучко, Ганна Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 475-477: Слов’янська філологія. – С. 424-427. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Вербич С. Назви, зниклі з ойконімного простору історичного Поділля: проблеми виявлення, систематизації, аналізу [Текст] / С. Вербич // Українська мова. – 2017. – № 3. – С. 113-119.
   3. Вербич С. О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) [Текст] / С. О. Вербич // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 31-54. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Єфименко І. Ойконімікон Донеччини (Становлення та розвиток) [Текст] / І. Єфименко // Українська мова. – 2018. – № 3. -С. 106-119. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Карпенко О. В. Можливе й неможливе в діахронній ойконімії на прикладі назв Київщини [Текст] / О. В. Карпенко // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 89-99.
   6. Колісніченко Т. Контекстуальна енантіосемія ойконімів [Текст] / Т. Колісніченко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2019. – № 1. – С. 140-147. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Редьква Я. Етимологізація назв “княжих” поселень Галицької та Львівської земель колишнього Руського воєводства [Текст] / Я. Редьква // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. – С. 159-164. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Редьква Я. Бінарні опозиційні composita на означення розмірно-простових характеристик в історичній ойконімії руського воєводства (на прикладі Галицької землі) [Текст] / Ярослав Редьква // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 752: Слов’янська філологія. – С. 163-171. – Бібліогр. в кінці ст.

 171. Avatar Надія
  Надія says:

  Можете відповісти, яка у вас є література про творчий шлях Л. Костенко?

  • Добрий день, пані Надіє! Перегляньте наступні джерела:

   1. “Я вибрала Долю собі сама” : реком. бібліограф. список л-ри до 85-річчя від дня народж. укр. письм. Ліни Костенко (2002-2015) / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот. Г. Григорець ; ред.: О. Гаврилюк, І. Рудько. – Чернівці : [б. и.], 2015. – 26 с
   2. Брюховецький В. Ліна Костенко : Нарис творчості / В. Брюховецький. – Київ : Дніпро, 1990.-262 с.
   3. Дзюба І. “Гармонія крізь тугу дисонансів…” / І. Дзюба, Л. Костенко, О. Пахльовська ; упоряд., авт. прим. О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – 584 с.
   4. Дзюба І. Є поети для епох. Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2019. – 144 с.
   5. Забавська Т. Ліна Костенко: стежками долі незламної поетеси : 11 клас / Т. Забавська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 4-5. – С. 40-44.
   6. Забавська Т. Стежкою долі незламної поетеси : (до дня народження Ліни Костенко) / Т. Забавська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 7/9. – С. 60-64.
   7. Клочек Г. Ліна Костенко. Коректна ода ворогам. Текст та його інтерпретація / Г. Клочек // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 3. – С. 35.
   8. Костенко Л Річка Геракліта : [поезії] / Л. Костенко ; упоряд., авт. передм. О. Пахльовська, авт. післям. Д. Дроздовський, худож. С. Якутович. – Київ : Либідь, 2011. – 336 с.
   9. Костенко Л. “Життя іде і все без коректур…” : [поезія] / Л. Костенко // Українське слово. – 2018. – 14-27 берез. (№ 11-12). – С. 18.
   10. Костенко Л. Берестечко : іст. роман / Л. Костенко ; худож. С. Якутович. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 2017. – 232 с.
   11. Костенко Л. Вітрила : лірика / Л. Костенко. – Київ : Рад. письм., 1958. – 95 с.
   12. Костенко Л. Записки українського самашедшого : [роман] / Л. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 416 с.
   13. Костенко Л. Мадонна перехресть : [поезії] / Л. Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с.
   14. Костенко Л. Мандрівки серця : поезії / Л. Костенко. – Київ : Рад. письм., 1961. – 111 с.
   15. Костенко Л. Маруся Чурай : іст. роман у віршах [про укр. нар. піснярку] / Л. Костенко ; худож.: Н. Прожогіна, В. Терещенко. – Київ : Рад. письм., 1979. – 189 с.
   16. Костенко Л. Над берегами вічноі ріки : поезії / Л. Костенко ; худож.: Н. Прожогіна, В. Терещенко. – Київ : Рад. письм., 1977. – 163 с.
   17. Костенко Л. Триста поезій : вибране / Л. Костенко ; упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 416 с
   18. Сумління нашої нації : до 90-річчя від дня народження Л. В. Костенко (1930) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2020. – № 1. – С. 71-82.
   19. Суходуб З. Ліна Костенко: Любов’ю – Пам’яттю Причастя : діалоги з Поетесою / З. Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с.

 172. Avatar Єгор
  Єгор says:

  Добрий день! Які у вас є книги по основам теорії права?

  • Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:

    Волинка К. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Волинка ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – 2-е вид., стереот. – Київ : МАУП, 2006. – 740 с.
    Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / за ред. В. Копєйчикова. – Стереотип. вид. – Київ : Юрінком інтер, 2000. – 317 с.
    Загальна теорія держави і права : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого ; за ред.: М. Цвіка, О. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.
    Заморська Л. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. / Л. Заморська ; Буковин. ун-т. – Чернівці : Яворська І. Т. [Виготівник], 2008. – 124 с.
    Кельман М. Загальна теорія держави і права : підручник / М. Кельман, О. Мурашин. – Київ : Кондор, 2006. – 477 с.
    Котюк В. Теорія права : курс лекцій: навчальний посібник для юридичних фак.вузів / В. Котюк . – Київ : Вентурі, 1996. – 208 с.
    Мохонько А. Ефективність дії правових та політичних норм / А. Мохонько // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 48-55.
    Осауленко О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. І. Осауленко ; М-во освіти і науки України. , Київський нац. ун-т внутрішніх справ) . – Київ : Істина, 2007. – 336 с.
    Скакун О. Теорія держави і права : підруч. / О. Скакун ; МВС України. – 2-е вид. – Харків : Консум, 2005. – 656 с.
    Теорія держави і права : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України ; за заг. ред. В. В. Копєйчикова ; за ред. С. Лисенкова. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
    Теорія держави і права: академічний курс : підручник / М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с
    Шпиталенко Г. Правознавство : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Г. Шпиталенко ; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 592 с.

 173. Avatar Валентин
  Валентин says:

  Допоможіть знайти інформацію про сучасні дослідження Кордоцентризму

  • Добрий день!
   1. Богосвятська, А. Григорій Сковорода – духовний код української культури : система біоадекватних уроків української культури : 9 клас / Анна-Марія Богосвятська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 45-60
   2. Сухорукова, Г. Виховання людяності – проблема сучасності : Педагогіка кордоцентризму В. О. Сухомлинського / Галина Сухорукова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 2-6
   3. Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського “серцезнавства” / М. Л. Ткачук // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 51-60
   4. Харченко А.Єдність серця і душі: щоденники Петра Сороки в контексті української філософії кордоцентризму / А. Харченко // Дзвін. – 2006. – № 1. – С. 143-146.

 174. Avatar Олег
  Олег says:

  Добрий день! Цікавить література для маркетологів початківців. Що можете порадити ? Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Армстронг Г. Маркетинг : загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер ; пер. з англ.. – 5-те вид. – М. ; СПб. ; К. : Діалектика, 2007. – 604 с.
   2. Ґодін С. Пурпурова корова! Як створити незабутній продукт / Сет Ґодін ; пер. з англ. З. Корабліна. – Київ : Наш формат, 2018. – 168 с.
   3. Головна маркетингова книга від Олексія Філановського / пер. з рос. Г. Якубовська. – Харків : Фабула : Ранок, 2018. – 304 с.
   4. Діб А. Маркетинговий план на одну сторінку. Час знаходити нових клієнтів, заробляти більше грошей і бути унікальним / Аллан Діб ; пер. з англ. М. Черник. – Харків : Віват, 2020. – 288 с. : іл.
   5. Коллінз Д. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні. / Джим Коллінз ; пер. з англ. О. Савчин. – Київ : Наш формат, 2017. – 368с.
   6. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу / Філіп Котлер ; пер. з англ. Н. Палій. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с.
   7. Манн І. Маркетинг на 100%. Ремікс. Як стати успішним менеджером із маркетингу / Ігор Манн ; пер. з рос. І. Листопад. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 240 с. – (Настільна книжка маркетолога).

 175. Avatar Татьяна
  Татьяна says:

  Чи є у вас інформація по емотивності ?

  • Добрий день!
   1) Гамзюк М. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць. [Текст] : ( на матеріалі німецької мови .) / М.Гамзюк // Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 79-81.
   Рец. на Гамзюк М. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови ) Київ : Видавничий центр КДЛУ , 2000. – 256 с
   2) Дробко Н.Особливості суфіксального словотворення англійських емотивних прикметників в авторському дискурсі [Текст] / Наталія Дробко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2011. – № 1
   3) Дядченко, Г. Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця XX- початку XXI століття [Текст] / Г. В. Дядченко // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 116-124.
   4) Романова Н. Семантична інтерпретація емотивних слів у “Das Buch der Sprichworter” [Текст] / Наталя Романова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 551/552: Германська філологія. – С. 189-199.
   5) Скуратівський Л.Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови [Текст] / Леонід Скуратівський // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 2-5.

 176. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Допоможіть, будь ласка, в написанні реферату з педагогіки на тему: “Формування педагогічної культури батьків”. Дякую

  • Доброго часу доби, пані Катерино! З фондів нашої бібліотеки для написання реферату за Вашою темою пропонуємо наступну літературу:

   1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 400 с.
   2. Голобородько М. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. — Харків : Ексклюзив, 2013, – 272 с.
   3. Корчак Я. Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих/ Я. Корчак; пер. Ю. Г. Попсуєнка.— Харків: Фоліо,2016.—538с.
   4. Лисянська Т. Педагогічна психологія : навч. посібн. / Т. Лисянська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 264 с.
   5. Мандруючи до зрілості: Виховання для життя в сім’ї, для молоді: за ред. Т. Круль та М. Рись / пер. з польс. З. Городенчук. — Львів : Свічадо, 2006. — 256 с.
   6. Мистецтво бути батьками // Позакласний час. — 2020. – №3. – С. 44.
   7. Проскурняк О. Психолого-педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства: навч.-метод. посіб. / О. Проскурняк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2012. — 40 с.
   8. Романовська Л., Подкоритова Л. Диференційна психологія: навч. посіб. — Львів : Новий світ — 2002, 2018. — 236 с.
   9. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання / Романчук О. — Львів : Свічадо. — 268 с.
   10. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії – педагогічна культура батьків : інф.-метод. посібник освітнього курсу для батьків / Т. Цуркан. — Чернівці, 2017. — 172 с.
   11. Чепмен Ґ. П’ять мов любови до дітей / Ґ. Чепмен, Р. Кемпбел ; пер. з англ. Н. Римської. – Львiв : Свічадо, 2019. – 224 с.

 177. Avatar Ярослав
  Ярослав says:

  Добрий день! Хочу почитати книги Йона Берґер. Чи є в бібліотеці його книги?

  • Доброго дня!
   1. Берґер, Йона. Заразливий. Психологія вірусного маркетингу. Чому товари та ідеї стають популярними / Йона Берґер; Пер. з англ. Олени Замойської. – Київ : Наш Формат, 2015. – 224 с.
   2. Берґер, Йона. Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку / Йона Берґер; Пер. з англ. Анни Іванченко. – Київ : Наш Формат, 2018. – 240 с.

 178. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Чи є у вас інформація на про філософію науки ?

  • Добрий день!
   1. Бондаренко, В. Вагоме слово філософа / В. Бондаренко // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 190-191.
   2. Мирутенко, Леся Етика наукового пізнання і феномен етосу науки / Леся Мирутенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 208-213.
   3. Рупташ, Ольга Специфіка та смислові горизонти гуманітарної парадигми знання / Ольга Рупташ // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 53-58
   4. Чорний Г. Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб’єктів агробізнесу / Г. М. Чорний, Л. М. Худолій, Я. С. Ларіна, І. А. Міщенко // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 12-18

 179. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас матеріали на тему «Наука і АТО» ?

  • Добрий день!
   1. Самойлов, О. Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік [Текст] / О. Самойлов // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 122-126
   2. Черных, В. Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины [Текст] / Валентин Петрович Черных // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 5. – С. 79-81.

 180. Avatar Руслана
  Руслана says:

  Мені потрібні матеріали про утилізацію сміття для ознайомлення учнів в школі, підкажіть будь-ласка!

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Анцибор, Д. В. “Сортуй правильно – змінюй світ на краще” : (урок-квест до Всесвітнього дня вторинної переробки (15 листопада), 1 – 4 кл.) / Д. В. Анцибор // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 10 (Жовт.). – С. 31-34.
   2. Рагімова, Н. М. За життя без сміття [Текст] : тренінгове заняття / Н. М. Рагімова // Позакласний час. – 2017. – N 4 (квіт.). – С. 39-40.
   3. Романів, М. В. Проблема утилізації сміття в Україні [Текст] / М. В. Романів // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 10. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Савченко, Л. І. Сміття в місті: невихованість чи безгосподарність” (Ток-шоу) [Текст] / Л. І. Савченко // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 3. – С. 39-43.
   5. Слабченко, О. В. Рідній природі на допомогу : (виховний захід) / О. В. Слабченко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 2. – С. 38-39.
   6. Трошина, С. Від спалювання сміття до масштабної пожежі – один крок [Текст] / Світлана Трошина // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 5. – С. 19-20 : фот.

 181. Avatar Влад
  Влад says:

  Добрий день! Порадьте літературу по темі “Формуваня виконавської майстерності у учнів -піаністів”

 182. Avatar Мар"яна
  Мар"яна says:

  Добого дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури на тему: “Творча індивідуальність Богдана Лепкого: від лирики до історичної прози”. Дякую!

  • Доброго дня! Пропонуємо Вам завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступною літературою:

   1. Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого : монографія / Н. Білик ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т, Тернопільський обл. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Тернопiль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 184 с.
   2. Білик Н.Богдан Лепкий. Життя і діяльність / Н. Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 170 с.
   3. Бурківська Л. Назви старовинного одягу як художня деталь в історичній повісті Б. Лепкого «Мотря»” / Л. Бурківська // Українська мова і література в школі. – 2000. – N 6. – С. 72-73.
   4. Високе небо Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні. – Тернопіль ; Бережани : Джура, 2001. – 204 с.
   5. Голик О. Уроки історії, які ми повинні знати, або страшна трагедія Івана Мазепи – трагедія всієї нації за трилогією Богдана Лепкого “Мазепа” (історичні романи “Мотря”, “Батурин”, “Не вбивай”) : урок української літератури : 10 клас / О. Голик // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 64-73.
   6. Гриневич В. «Дай нам, Боже, вольними бути!» : Б. Лепкий / В. Гриневич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 102-110.
   7. Жила С. Магнетичні поля суміжних мистецтв у процесі вивчення повісті Богдана Лепкого “Мотря” / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 5. – С. 2-8.
   8. Зушман М. (Викладач ЧНУ). Духовність малої прози Б. Лепкого воєнного циклу та її новаторство в порівнянні з творчістю сучасників / М. Зушман // Богословський вісник : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – № 5. – С. 169-180.
   9. Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця ХІХ-початку ХХ століття / М. Зушман ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 120 с.
   10. Лев В. Богдан Лепкий 1872-1941. Життя і творчість / В. Лев. – Нью-Йорк : [б. в.], 1976. – 400 с
   11. Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий // Шкільна бібліотека. – 2017. –N 9 (вересень). – С. 97-106.
   12. Лепкий Б. Твори : у 2 т. / Б. С. Лепкий. – Київ : Наукова думка, 1997.
   13. Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – 2008. – N 7/8 (липень-серпень). – С. 10.
   14. У погоні за вічною красою : Б. Лепкий // Гординський, С. На переломі епох : Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи – Львів : Світ, 2004. – С. 136-143.
   15. Шашкевичіана Богдана Лепкого / Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, Клуб укр. інтелігенції ім. Богдана Лепкого ; упор.: У. Скальська, Є. Баран. – Івано-Франкiвськ : Грань, 2011. – 288 с.
   16. Шульга-Пасічник О. Події 1914–1920 років у творчості Богдана Лепкого / О. Шульга-Пасічник // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 2. – С. 53-57.

 183. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Допоможіть знайти матеріал на тему «Фімінітиви в українській мові. Сучасний погляд»

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
   1. Архангельська А. М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність [Текст] / А. М. Архангельська // Мовознавство. – 2013. – № 6. – С. 27-40. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Баган М. П. Історичний портрет фемінітивної підситеми української мови [Текст] / М. П. Баган // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 153-157.
   3. Вакуленко М. О.. Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові [Текст] / Максим Олегович Вакуленко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 1. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Далецька Ю. Членкиня, амбасадорка й агентеса мова перестала бути безродною [Текст] / Юлія Далецька // Український інтерес. – 2019. – черв. (№ 2). – С. 28.
   5. Нікішина В. І. Фемінітиви в українській мові: традиційні словотворні форми чи виклик сучасності? [Текст] / В. І. Нікішина, О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 31-33. – С. 63-67. – Бібліогр. наприкінці ст.
   6. Радіонов В.”Дурниця” – фемінітив. І це не дурниця? [Текст] / Віктор Радіонов // Українське слово. – 2021. – 12-25 січ. (№ 3-4). – С. 13.

 184. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Є в бібліотеці книги С.Майєр?

  • 1) Майєр, С. Аптекар.- Харків, 2019.
   2) Майер, С. До рассвето.- М.; 2010.
   3) Маєр, С. Друге життя Брі Таннер.- К.; 2010.
   4) Маєр, С. Затемнення.- К.: 2009.
   5) Маєр, С. Молодий місяць.- К.; 2009.
   6) Майер, С. Рассвет.- М.; 2010.
   7) Маєр, С. Світанок.- К.; 2009.
   8) Маєр, С. Сутінки.- К.; 2009.

 185. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Треба написати реферат на тему інтелектуальна власність

  • Доброго часу доби, пане Сергію! Для написання реферату з теми «Інтелектуальна власність» пропонуємо Вам ознайомитися з наступними виданнями:

    Базилевич В. Інтелектуальна власність : Підручник / В. Базилевич. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 432 с.
    Дахно І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. Дахно. – 2-е вид., перероб. i доп. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 278 с.
    Драпак Г. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с.
    Лазебний В. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / В. Лазебний, Г. Розорінов, С. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київський політехн. ін-т”, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 160 с
    Лісовський П. Інтелектуалознавство : навч. посіб. / П. Лісовський, Ю. Лісовська. – Київ : Кондор, 2017. – 250 с
    Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. для студ. вищ. навч. закл. неюридич. спец. / Г. Оборський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 232 с.
    Право інтелектуальної власності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. “Правознавство”] / Р. Еннан [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 492 с
    Право інтелектуальної власності : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький ф-т Нац. ун-ту “Одеська юрид. акад.” ; укл. Х. І. Вонсович. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2011. – 80 с

 186. Avatar Міра
  Міра says:

  Добрий день, потрібно рекомендована література по Леонтовичу. Дякую!

  • Доброго дня! По творчості Миколи Леонтовича пропонуємо такі джерела: 1. Микола Леонтович. Спогади. Листи. /Текст/ – К.: Мистецтво, 1982. – 146с2. Музичний архів. М. Д . Леонтовича. /Текст/- К.: Мистецтво, 1999. – 209с. 3. Завальнюк А.Ф. Микола леонтович 6 листи, документи, духовні твори./Текст/. – Вінниця, 2007. – 265с. 4. Дяченко В. Микола Дмитрович Лентович /Текст/. – К.:Мистецтво, 1950. – 138с.

 187. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати літературу по організації фермерського (селянського, сімейного) господарства. Особливо цікавить гірський район. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Аграрна економіка – Фермер: професійний рівень / гол. ред. д.с.-г.н., проф., акад. НААНУ Ладика Володимир Іванович; пер. з нім. М. Ярошко, О. Іваненко, О. Березняк, І. Лазоренко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. – 603 с.
   2. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи : монографія / за ред. Проф. Т. О. Зінчука. – Київ : «Центр учбової літератури», 2020. – 494 с.
   3. Горьовий В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. / За ред.. В. П. Горьового. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 366 с.
   4. Заячук М. Д. Геопросторова організація фермерського укладу України : монографія / М. Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с.
   5. Золотая книга фермера / автор-сост. С. А. Хворостухина. – Москва «Вече», 2004. – 512 с.
   6. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізацій них викликів : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. О. Занчук, к.е.н. Н. М. Куцмус. – Житомир – Київ : «Центр учбової літератури», 2018. – 352 с.
   7. Липчук Василь. Форми господарювання в сільському господарстві Карпат : монографія / В. В. Липчук, Н. В. Штогринець. – Чернівці : «Місто», 2015. – 208 с.
   8. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях : монографія / за ред.. д.е.н., проф. Т. О. Зінчук, к.е.н. Т. В. Усюк. – Київ : «Центр учбової літератури», 2018. – 357 с.

 188. Avatar Стелла
  Стелла says:

  Добрий день! Мені потрібна для курсової роботи інформація. Яку літературу запропонуєте по охороні біорізноманіття?

  • Доброго дня!
   1. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський» : монографія / наук. ред.. І. І. Чорней, О. Ф. Бантишев, М. В. Величко, І. В. Скільський. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 240 с.
   2. Каталог біорізноманіття Кременецьких гір. – Київ : ТОВ «ВТО «Типографія від А до Я», 2013. – 50 с.
   3. 3. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні у 3-х томах. – Київ –Чернівці :Друк Арт, 2020.
   4. Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття) : практичний посібник / В. В. Бучко, А. А. Бокотей, Н. А. Смірнов та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 48 с.

 189. Avatar Слава
  Слава says:

  Перша довідка: Добрий день! Чи можна у вас знайти Історію зарубіжного костюма ?

  • Так. По історії зарубіжного костюма рекомендуємо: 1. история костюма. /Составитель Наталия Будур /текст/. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 480с. ил.. 2. Киреева Е.В. Европейский костюм от античности до ХХ в. Изд 2-е, испр. /текст/. – М.: Просвещение, 1976. – 174с. 3. Киреева Е.В. История костюма. европейские костюмы от античности до ХХ века./Текст/. – М.: Просвещение, 1970. – 168с. 4. Келли Френсис. история костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей/ пер. с англ. Т. Е. Любовской/Текст/. – М.: ЗАО Центр-полиграф, 2008. – 216с.

 190. Avatar Володимир
  Володимир says:

  Доброго дня! Мене звати Володимир. Мене цікавлять ,чи є в бібліотеці книги про собак?

  • 1) Бауэр, Марио
   Всегда рядом: Кн. о собаках / Перевод с серб.- хорв. В.М. Сушкова; Ред., предисл. и комент. О.В. Мищихн.- М.: Агропромиздат, 1991.- 270 [1] с.: ил.; 21см.
   2) Кох-Костерзиц, Манфред 400 советов любителю собак: [Пер. с нем.].- М.: Профиздат, 1992.- 110, [1] c.: ил.; 24см.
   3) Найманова Д., Гумпал З.
   Атлас пород собак.- Прага: Госиздат. сельскохоз. л-ры, 1983.- 319с.
   4) Никулинна Татьяна Николаевна, Геснокова Жанетта Августовна.
   Декоративные собаки.- М.: Лесн. пром-сть, 1988.- 63, [2] с.: ил.; 28см.

 191. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Добрий день! Підскажіть, будь ласка, чи можу я знайти у вашій бібліотеці літературу для написання курсової на тему: “Уряд Української Народної Республіки в екзилі”?

  • Доброго дня! Для написання курсової з Вашої теми можемо запропонувати наступну літературу:

   1. Баган О. Лицарі духу: українські письменники-націоналісти – «вісниківці» / О. Баган, З. Гузар, Б. Червак. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 288 с.
   2. Верига В. За межами Батьківщини : зб. наук. ст. і доповідей / В. Верига. – Львiв : Ін-т ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 364 с.
   3. Галамай С. У боротьбі за Українську Державу : Спогади / С. Галамай. – Львів : МС, 2003. – 458 с.
   4. Галамай, С. П. У боротьбі за Українську Державу : Спогади / С.П.Галамай. – Львів : МС, 2003. – 458 с. : іл.
   5. Державний Центр Української Народної Республiки в екзині : Ст. і матеріали. – Філадельфія, Київ, Вашінгтон : [б. в.], 1993. – 494 с.
   6. Колянчук О. За нашу і вашу свободу: Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років: місця пам’яті в Польщі: довідник/ за ред. С. Золотаря. — Дрогобич : Коло, 2018. — 288 с.
   7. Мечник С. Люди, Роки, Події: спогади; четверта частина. / С. Мечник. — Мюнхен : Українське видавництво, 1986. — 294 с.
   8. Миронець Н. Джерела історичної пам’яті / Н. Миронець ; НАН України, Ін-т укр. Археогр. Та джерелозн. Ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2008. – 400 с.
   9. Нариси з історії дипломатії України / під ред. В. Смолія. – Київ : Альтерантиви, 2001. – 736 с.
   10. Прокоп М. Напередодні незалежної України : Спостереження і висновки / М. Прокоп. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней; Торонто; Львів : [б. в.], 1993. – 646 с.
   11. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена : інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.) / І. Срібняк. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 128 с.
   12. Степан Витвицький – Президент Української Народної Республіки в екзилі : док. і матер. / Дослід. Ін-т сучасної укр. Історії (Філадельфія), Центр. Держ. Арх. Вищ. Органів влади і упр. України ; упоряд. О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 248 с.
   13. Табачник Д. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990 рр.) : навч. посіб. / Д. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768 с.
   14. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…”. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / М. Тимошик ; передм. О. Краченка ; пер. В. Скопенка. – Київ : Наша культура і наука ; Вінніпег : [б. в.], 2000. – 548 с.

 192. Avatar Петро
  Петро says:

  Чи є у вас енциклопедія про ЗУНР ?

  • Добрий день!
   1. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1: А-Ж. Івано-Франсківськ: Манускрипт-Львів, 2018.688 с.

   2. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2: З-О. Івано-Франсківськ: Манускрипт-Львів, 2019.832 с.

 193. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Добрий день! Що у вас є про образ козака Мамая в літературі та в мистецтві?

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Аношкіна Г. Г. Героїчна Україна в мистецтві [Текст] : усний журнал / Г. Г. Аношкіна // Позакласний час. – 2018. – N 9 (вер.). – С. 44-46 : іл.
   2. Грабовський В. Ми все ще Смакуємо плоди ліпших часів [Текст] / Віктор Грабовський // Українська літературна газета. – 2019. – 5 лип. (№ 13). – С. 16, 17.
   3. Давиденко В. Козак Мамай із палітрою [Текст] / В. Давиденко // Київ. – 2014. – № 7-8. – С. 190-192 : кол. іл.
   4. Забашта Р. Картини “Козак-бандурист”, “Козак Мамай”, “Козак – душа правдивая” у світлі нових досліджень (1) [Текст] / Ростислав Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2020. – № 1-2. – С. 42-56 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Пеленська О. Тяглість традиції в циклі “Козаки Мамаї” Ореста Скопа [Текст] / О. Пеленська // Артанія. – 2012. – № 3-4. – С. 178-185 : кол. іл.
   6. Сушко К. Так чий же Мамай? [Текст] : несподіваний ракурс / Костянтин Сушко // Українська літературна газета. – 2019. – 10 трав. (№ 9). – С. 1, 6, 7.
   7. Чепурко Б. Мамай і Папай [Текст] / Богдан Чепурко // Українське слово. – 2019. – 22 трав.-4 черв. (№ 21-22). – С. 12, 13 ; Українське слово. – 2019. – 5-20 черв. (№ 23-24). – С. 12. – Продовж. Поч.: № 21-22 ; Українська літературна газета. – 2019. – 20 черв. (№ 12). – С. 4, 5.

 194. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня чи є у вас матеріали про Українську революцію початку ХХ ст. у формі брошури ?

 195. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Мені потрібні статті про історичний та теологічний аспект тоталітаризму, підкажіть що у вас є.

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Бондарчук А. “Стокгольмський синдром” як кінцева мета тоталітарного режиму: від витоків до сучасності [Текст] / А. Бондарчук // Слово Просвіти. – 2019. – 7-13 листоп. (№ 45). – С. 6, 7 ; Слово Просвіти. – 2019. – 21-27 листоп. (№ 47). – С. 11. – Закінч. Поч.: № 45 (2019 р.).
   2. Горинь Б. Історія розривання обручів російського тоталітаризму [Текст] / Богдан Горинь // Слово Просвіти. – 2019. – 14-20 листоп. (№ 46). – С. 6, 7.
   3. Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? [Текст] : (із практики засекречування архівів документів за доби тоталітаризму) / С. Л. Зворський // Архіви України. – 2019. – № 3. – С. 7-17.
   4. Житарюк М. Генецид проти українців – реалізація національної політики Кремля [Текст] : (у дзеркалі світової публіцистики) / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір. – 2018. – № 1. – С. 196-212. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Кульчицький С. Десять негренят у Кремлі [Текст] : чому радянський ЦК тривалий час був полем для прихованої боротьби за владу / Станіслав Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 48. – С. 56-59.
   6. Кульчицький С. Симулякр конфедерації [Текст] : сталінська конституційна реформа 1944-го та її наслідки для України / Станіслав Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 46. – С. 54-56.
   7. Малко Р. Соборний тоталізатор [Текст] : хто стане главою нової української церкви й коли вона отримає томос про автокефалію з рук Вселенського Патріарха / Роман Малко // Український тиждень. – 2018. – № 50. – С. 22-24.
   8. Мараєв В. Українська автокефальна православна церква 1919-1937. Народжена революцією, знищенна тоталітаризмом [Текст] / Владлен Мараєв // Український інтерес. – 2019. – берез. (№ 1). – С. 16, 17.
   9. Матвієнко В. З погляду на світ [Текст] / Володимир Матвієнко // Літературна Україна. – 2020. – 27 черв. (№ 23-24). – С. 4, 5.
   10. Прилипко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму [Текст] : на прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного / Ірина Прилипко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2015. – № 4. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.
   11. Сюндюков І. Тоталітаризм: маски та приховане єство [Текст] / І. Сюндюков // День. – 2017. – 24-25 (№ 51-52). – С. 31.

 196. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  “Стратегічний менеджмент як наука”. В яких книжках це можна знайти?

  • Доброго дня! Для вивчення теми «Стратегічний менеджмент як наука» пропонуємо ознайомитись з наступними книгами:

    Галушка З. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / З. Галушка, І. Комарницький ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 2-е вид., доп. та перероб. – Чернівці : Букрек, 2011. – 248 с.
    Гордієнко П. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П. Гордієнко, Л. Дідковська, Н. Яшкіна ; Міжнародний наук.-техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 478 с.
    Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент : підручник / І. Ігнатьєва ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 480 с.
    Кіндрацька Г. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г. Кіндрацька. – Київ : Знання, 2006. – 366 с.
    Нємцов В. Стратегічний менеджмент : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. Нємцов, Л. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560 с.
    Стратегічний аналіз / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; укл.: Т. Ковальчук, Г. Дутчак. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 160 с

 197. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у написанні реферату на тему: “Сучасний вчитель: виклики та перспективи” Дякую

  • Доброго дня, пані Анастасіє! Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступними виданнями:

   1. Бирка М. Компетентністний підхід, як освітня інновація / М. Бирка; І-нт післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. — Чернівці: Технодрук, 2019.—32с.
   2. Пальчевський С. Педагогіка: навчальний посібник / С. Пальчевський. — Київ : Каравела, 2018. — 496 с.
   3. Робінсон К., Ароніка Лу Ви, ваша дитина і школа. Як прокласти шлях донайкращої освіти / пер. з англ. Г. Левів. — Львів : Літопис, 2018. — 240 с.
   4. Робінсон К., Ароніка Лу Школа майбутнього. Революція в вашій школі, що назавжди змітнить освіту/ пер. з англ. Г. Левів. — Львів : Літопис, 2018. — 256 с.
   5. Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-пр. конференції з міжнародною участю, 11-12 жовтня 2018р. / М-во освіти і науки Укр., Укр. і-нт післядипломної педагог. освіти Чернівецької об. [та ін.]. — Чернівці, 2018. — 276 с.
   6. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі = Technologies of the specialists professional training in the modern educational space : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія), Ун-т Яна Кохановського в Кельцах (м. Кельце, Польща), Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Чернівці : Родовід, 2019. – 316 с.
   7. Формування особистості в умовах викликів сучасної епохи: : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-пр. конференції , 22 листопада 2019р. / М-во освіти і науки Укр., Укр. і-нт післядипломної педагог. освіти Чернівецької об. [та ін.].— Чернівці, 2019. — 184 с.
   8. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Чернівці, 26-28 жовтня 20017р.). — Чернівці : ЧНУ, 2017. — 336 с.

 198. Avatar Софія
  Софія says:

  Добрий день! Є в бібліотеці книги К.Р.Сафон? Дякую.

 199. Avatar Микола Іванович
  Микола Іванович says:

  Доброго дня.Мені потрібні книги Данила Яневського .Дякую

  • Доброго дня!
   1.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності. Д. Б. Яневський. – Х. : Прапор, 2012. – 922 с.
   2.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. 30 червня 1941 р., акція Ярослава Стецька] / Д. Б. Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 286 с.
   3.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 286 с.
   4.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. – 288 с.
   5.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави: продовження 1774 -1914 рр.] / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Київ : Довженко Букс, 2016. – 288 с
   6.Яневський, Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.
   7.Яневський, Данило Борисович. Роман Шухевич / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 64 с..

 200. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день! Захоплююсь вченим Стівеном Гокінгом. Порадьте, які його книги є в бібліотеці. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Гокінг С. Великий замисел / Стівен Гокінг, Л. Млодінов. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 208 с. : іл.
   2. Гокінґ С. Найкоротша історія часу / Стівен Гокінґ, Л. Млодінов ; пер. з англ. І. Андрущенка. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с. : іл.
   3. Гокінґ С. Про Всесвіт коротко / Стівен Гокінґ ; пер. з англ. Я. Лебеденка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 192 с.
   4