Віртуальна довідка

Скористайтеся безкоштовною онлайн-послугою для віддалених користувачів “Віртуальна довідка” на сайті бібліотеки або надішліть лист на е-пошту: biblioinfbiblio@gmail.com.

Задавайте запитання по роботі бібліотеки в коментарях до цього запису  і Ви отримаєте на них відповідь!

 

Правила користування1,445 Responses to Віртуальна довідка

 1. Avatar Семен
  Семен says:

  Чи є у вас література на тему: “Поняття, предмет та методи правової статистики”

  • Пане Семене, по темі, яка Вас цікавить, після закінчення локдауну Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:
   1. Вдовічена Л. Правова статистика : навч.-метод. посіб. / Л. Вдовічена, В. Вдовічен ; М-во освіти і науки України ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2013. — 60 с.
   2. Іванов Ю. Правова статистика : посіб для підгот. до іспитів / Ю. Іванов. — Київ : Паливода А. В., 2008. – 204 с.
   3. Кальман О., Христич І. Правова статистика : підручник. — Харків: Право, 2004. — 304 с.
   4. Соціально-економічна статистика : тестові завдання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; ЧНУ ім. Ю. Федьковича; укл.: О. Чубрей, М. Ячнюк. — Чернівці: ЧНУ, 2011. — 64 с.
   5. Статистика : підручник / за ред. С. Герасименка. – Київ : КНЕУ, 2000. — 467 с.

 2. Avatar Ларіса
  Ларіса says:

  Добрий день! Я шукаю хорові твори Кирила Стеценка. Які збірники є у бібліотеці? Мені потрібні ноти.

  • 1) Стеценко К.Г. Кантати і хори [Ноти].- К.: «Музична Україна», 2008.- 324с.
   2) Стеценко К. Хорові твори [Ноти]/ муз. Редакція Надененка.- Том.1. Частина 1.- К.: «Мистецтво», 1963.- 220с.

 3. Avatar Женя
  Женя says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про іранське мистецтво. Дякую.

  • 1) Хабиб Аллах Айат Аллахи. История иранского искуства [Текст].- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007.- 352с.
   2) Гула Р.В., Передерій І.Г., Дерев’янко Л.І.. Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч. посіб. [Текст] Р.В. Гула, І. Г. Передеріт, Л.І. Дерев’янко.- К.: Каравела, 2018.- 262с.
   3) Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: навч. посіб. [Текст]/ И.Є. Миропольська, Е. Б. Бєлкіна, Л.М. Масок та ін.; За редакц. И.Є. Миропольської.- К.: Вища школа, 2003.- 191с.

 4. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Добрий день! Пишу бакалаврську роботу. Мені потрібна література з історії інформаційних технологій в Україні. Чи є у бібліотеці щось по цій темі, дякую.

  • Доброго дня!
   1. Малиновський Б. М. Зберігати довічно = Store eternally / Борис Миколайович Малиновський. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 176 с. : іл.. – Укр., англ.
   2. Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Борис Миколайович Малиновський. – Київ : Вид. дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.
   3. Хоменко Л. Г. Електронна інформаційна цивілізація : досвід розбудови в Україні / Лев Григорович Хоменко. – Київ : Міжнародна агенція «БІЗОН», 2004. – 208 с.
   Книги зберігаються у вільному доступі в бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 5. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Хочу власноруч зробити ляльку-мотанку. Що порекомендуєте почитати?

  • Доброго дня!
   1. Герус Л. М. Українська народна іграшка . Ukrainian folk toy / Л. М. Герус. – Київ : Балтія Друк, 2017. – 64 с. : іл.
   2. Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками / Тетяна Лукашенко. – Харкiв : Аргумент Принт ; Харків : Віват, 2015. – 224 с. – (Корисна книга).
   3. Марцінковська Р. Лялька-мотанка: виготовлення українського оберегу / Р. Марцінковська // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 28-32 : фото
   4. Тарасова О. О. Ляльки-мотанки. Обереги для вашої оселі, що дарують успіх, багатство, щастя / О. О. Тарасова. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 128 с. : іл.
   5. Тарасова О. О. Таємничий світ ляльки-мотанки / О. О. Тарасова ; голов. ред. А. Мнишенко. – Київ : Либідь, 2015. – 200 с. : іл.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук .

 6. Avatar Максим
  Максим says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книги про шахи?

  • 1) Авербах Д.І. Бейлич М.А.
   Путешествие в шахматное Королевство. 3-е узд., перероб. доп.- М: Физкультура и спорт, 1988.- 272с.
   2) Дворкович В.Я.
   Справочник шахмтиста.- М.: Физкультура и спорт, 1983.- 126с.; 16с.
   3) Чегаровський І.В.
   Шахи для початківців.- К.: Здоров’я, 1980.- 208с.
   4) Волчок А.С.
   Методы шахматной борьбы.- М.: Физкультура и спорт, 1986.- 109, [2]с.: ил.; 20с.

 7. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий
  День! Які книжки є в бібліотеці на тему Соборності України?

  • Добрий день!
   1. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття . – К.; 1994
   2. Сергійчук В. І. Українська соборність . – К.; 1999
   3. Історія України:Джерельний літопис . – К.: 2008
   4. Яневський Д. Проект «Україна». Харків: 2012
   5. Кульчицький С. Солдатенко В. Володимир Винниченко. К.; 2005
   6. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями. Донецьк.2008.
   7. Плохій С. Брама Європи . – Харків: 2019

 8. Avatar Олена
  Олена says:

  Яка у вас є література на тему “Філософія Платона”? Дякую.

  • Пані Олено, доброго дня! Запрошуємо Вас до нашої книгозбірні після закінчення обмежувальних заходів для ознайомлення з наступною літературою:
    Антология мировой философии. Античность. — Москва : Харвест-ЖТ, 2001. — 960 с.
    Історія європейської цивілізації: Греція / за ред. У. Еко; пер з итал О. Смильтишин [та ін.] — Харків : Фоліо, 2016. — 1159 с.
    Історія філософії: підр. /за ред. В. Волошки. — Київ : Каравела, 2019. — 480 с.
    Лосев А. Платон ; Аристотель / А. Лосев, А. Тахо-Годи. – Москва. : Мол. гвардия, 2000. – 392 с.
    Платон. Держава / пер.з давнього. Д. Коваль. — Київ : Основи, 2005. — 356 с.
    Платон. Діалоги / Платон; ін.-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; НАН України. — Харків : Фоліо, 2008. — 352 с.
    Світочі людства (Сократ, Платон, Сенека, Епіктет, Марк Аврелій) : бесіда про кн. Вип. 2 / [авт.-складачі : І. Смєлік, Т. Шульга ; ред. Н. Веретенник] ; Держ. б-ка України Державна бібліотека України Для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015) для юнацтва. – Київ : [б.в.], 1996. – 32 с.
    Сократ, Платон, Аристотель, Юм, Шопенгауєр. Біогр. повествования. — Челябинск : Урал, 1995. — 400 с.
    Чорний І. Філософія : навч. посібник / І. Чорний, Р. Рашкулець. — Чернівці: Рута, 2008. — 216 с.

 9. Avatar Остап
  Остап says:

  Доброго дня чи є у вас джерела для підготовки по ораторському мистецтву ?

  • Добрий день!
   1) Мартиненко, С. Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності [Текст] / Світлана Мартиненко, Геннадій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 3. – С. 53-56.
   2) Мудрак, І. Судова промова як конститутивна складова процесуальної діяльності державного обвинувача [Текст] / І. Мудрак // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 49-56.
   3) Пономаренко, А. Взаємодія оратора з аудиторією : урок риторики : 11 клас [Текст] / Антоніна Пономаренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 52.

 10. Avatar Лєра
  Лєра says:

  Доброго дня! Мені потрібна інформація про музичні товариства Буковини. Дякую.

  • 1) Залуцький О. Музичні товариства Буковини. Довідник Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки / до 25-річчя від дня заснування [Текст]/ Олександр Залуцький.- Чернівці: Друк Арт, 2016.- 304с.
   2) Делючко К. Мистецька Буковина: Нариси з минулого [Текст]/ Кузьма Демочко.- Чернівці: Книги ХХІ, 2008.- 336с.
   3) Кушніренко А.М. Історія музичної культури й освіти Буковини: навч. посібник [Текст]/ А.М. Кушніренко, О.В. Залуцький, Я.М. Вицтинська.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 376с.
   4) Демочко К. Музична Буковина: Сторінки історії [Текст].- К.: Муз. Україна, 1990.- 136с.
   5) Музичне краєзнавство Буковини: Навч. Посібник [Текст]/ Укр. О.В. Залуцький.- Чернівці: Рута, 2004.- 79с.

 11. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про харчову промисловість України ХХІ ст.

  • Добрий день!
   Питання: Доброго дня, чи є у вас інформація про харчову промисловість України ХХІ ст.
   Відповідь: так є

   1. Дерв’янко, О. Основні напрями системного трансформування харчової промисловості України [Текст] / О.Дерв’янко // Економіка України. – 2000. – N 1. – С. 45-50.
   2. Драган, О. Основні напрямки реструктуризації підприємств м’ясної промисловості України [Текст] / О.Драган // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – N11. – С. 3-6.
   3. Кириченко, О. До проблеми розвитку харчової промисловості [Текст] / О.Кириченко // Економіка України. – 2000. – N 10. – С. 82-84.
   4. Лагода, Т. Інноваційна діяльність у кондитерській галузі [Текст] / Т.В.Лагода, Л.Т.Пильник // Економіка АПК. – 2000. – N2. – С. 71-75.
   5. Мельник, Б. Регіональний комплекс з вирощування та глибокої переробки м’яса бройлерів: стан і перспективи становлення [Текст] / Б.Мельник // Тваринництво України. – 2000. – N 11-12. – С. 6-7.
   6. Обіход, С. Формування сировинної бази для розвитку м’ясомолочної промисловості [Текст] / С.В.Обіход // Економіка АПК. – 2001. – N1. – С. 48-52.
   7. Приходько, М. Кондитерська промисловість України в контексті глобалізації світової економіки [Текст] / М.Приходько // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – N9. – С. 8-10.

 12. Avatar Микита
  Микита says:

  Добрий день! Я шукаю клавір опери Г. Майбороди “Мілана”. Чи є він у вашій бібліотеці?

  • Г. Майборода. Милана: опера в 4-х действиях / либретто А. Турчинской, перевод с укр. Г. Майбороды [Ноти]. Переложение для пения с фортепиано автора.- М.: Совет. Композитору, 1960.- 364с.

 13. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Допоможіть, знайти книжку з нотами “Українські колядки та щедрівки”. Дякую. Чи є щось подібне у бібліотеці.

  • Так є:
   1) Українські колядки та щедрівки. Для мішаного та жіночого хору / Упор. І.О. Кір’янчук [Ноти].- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010.- 496с.
   2) Яропуд З. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви для мішаних і однорідних хорів: навчально-репертуарний посібник [Ноти]/ авт. Упору.
   3) Яропуд; ред. Л. Яропуд.- Вид. 2-ге, доопрац. І доп.- Вінниця: Нова Книга, 2016.- 212с.

 14. Avatar Орест
  Орест says:

  Добрий день! Чи є у вас журнал “Агроном” за 2020, 2019р.?

  • Доброго дня! Так, є журнали «Агроном» : 2019р.- № 1, 2, 4 та 2020 р.- № 1, 2.
   Журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 15. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день ! Цікавить література по тайм менеджменту, що порекомендуєте . Дякую.
  .

  • Доброго дня!
   1. Аллен Д. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / Девід Аллен ; пер. з англ.: К. Козачук, Н. Кузьменко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 392 с.
   2. Вебб К. Живи на всі сто. Як зробити свій день продуктивним / Керолін Вебб ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2017. – 392 с.
   3. Вандеркам Л. Я знаю, як їй все вдається: Тайм-менеджмент успішних жінок / Лора Вандеркам ; пер. з англ. А. Кухар. – Київ : Книголав, 2018. – 432 с.
   4. Дахіґґ Ч. Кмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесі / Чарлз Дахіґґ ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 432 с.
   5. Зуб О. В. Формула Продуктивності. Понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності / О. В. Зуб. – Тернопiль : Мандрівець, 2017. – 136 с.
   6. Келлер Г. Одна справа. Як робити менше, а встигати більше / Ґері Келлер, Д. Папасан ; пер. з англ. А. Дудченко. – Київ : Наш формат, 2017. – 208 с.
   7. Феррісс Т. Працюй чотири години на тиждень. Нова психологія успіху / Тімоті Феррісс ; пер. з англ. І. Грипи. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 432 с.
   8. Шварц Б. Чому ми працюємо / Баррі Шварц ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харків : Віват, 2018. – 128 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 16. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Чи можна у вашій бібліотеці знайти літературу на тему: “Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.”? Дякую

  • Доброго часу доби, пані Маріє! Після закінчення локдауну запрошуємо Вас до нашої бібліотеки, де Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:
   1. Верстюк В. Українська Центральна Рада: навч. посібник. — Київ: Заповіт, 1997, – 344 с.
   2. Винниченко В Відродження нації: у 3 ч. Репринт. відтворення видання 1920 р. — Київ, Політвидав, 1990.
   3. Горєлов М. Держава і цивілізація в історії України : [монографія] / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ: Еко-продакшн, 2009. – 879 c.
   4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — Київ: Знання, 1991, – 240 с.
   5. Копиленко О. Держава і право в Україні. 1917-1921рр. – Київ: Либідь, 1997. – 208 с.
   6. Мірошниченко Ю. Русь-Україна становлення державності: у 2-х тт. — Київ: Ваклер, 2011.
   7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ: Укр. письменник, 1993. – 412 с.
   8. Остафійчук В. Історія України: сучасне бачення. — Київ: Знання-Прес, 2007. — 424с.
   9. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / За заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Альтернативи, 1999. – 320 с.
   10. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко. – Київ: Либідь, 1999. – 975 с.
   11. Чотири Універсали / [упоряд. В. Конашевич ; ред. Л. Лазебний]. – [Київ]: Добров. т-во книголюбів України, 1990. – 15 с.

 17. Avatar Інна
  Інна says:

  Добрий день!

  Чи є у бібліотеці така книга?

  Татьяна Марцинковская, Михаил Ярошевский. 50 выдающихся психологов мира.

  Дякую

 18. Avatar Євген
  Євген says:

  Які книги є з принципів трудового прав

  • Доброго дня, пане Євгене! З теми, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступні книги:

   1. Георгіца А. Гарантії права на працю при працевлаштуванні , що надаються особам зі зниженою працездатністю / А. Георгица, І. Козуб // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. — Чернівці: Рута, 2008. — Вип. 474. Правознавство. — С. 61-65.
   2. Прокопенко В. Трудове право: підручник. — 3-те вид. доп. і перероб. — Харків : Консум, 2002. — 528 с.
   3. Трудове право : Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / П. Пилипенко, В. Буряк, З. Козакта ін.; за ред. П. Пилипенка. — 2-ге вид. перероб. і доп. .— Київ : ВД «ІнЮре»,2006.—544 с.
   4. Трудове право України: Академічний курс: підруч. / А. Бабаскін, Ю. Баранюк, С. Дріжчана та ін..; За заг. ред. Н. Хуторян. — Київ : А.С.К., 2004. — 608 с.
   5. Трудове право України: підручник / за ред.. Н. Болотної, Г. Чанишевої. — Київ : «Знання», 2000. — 564 с.

   За необхідності дізнатися про інші публікації, Ви можете ще опрацювати Електронний каталог ЧОУНБ за посиланням: http://176.120.37.183/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=GENCAT&P21DBN=GENCAT&LNG=uk

 19. Avatar Інна
  Інна says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріали до уроку з літератури про Ліну Костенко і її роман «Маруся Чурай», дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі матеріали:
   1. Арабески до роману “Маруся Чурай” [Текст] : 40 років “Маруся Чурай” Ліна Костенко // Шкільна бібліотека. – 2019. – N 9(вересень). – С. 7-12 : іл.
   2. Головань, Н. Основні види робіт під час вивчення змісту історичного роману у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай” [Текст] : початок : українська література : 11 клас / Наталія Головань, Людмила Журавель // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 32-36.
   3. Грицишин, О. Історія життя Марусі Чурай у її піснях : інтерактивний урок позакласного читання у 8 класі / Олександра Грицишин // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2019. – № 5. – С. 20-26 : мал.
   4. Завалькевич, Т. Д. Жіноча доля: Маруся Чурай у творчості Ліни Костенко [Текст] / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 4(квітень). – С. 5-8 : іл.
   5. Кулаківська, Т. Пісні Марусі Чурай. Легендарна дівчина з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. “Засвіт встали козаченьки”. Художні засоби [Текст] : українська література : 8 клас / Тетяна Кулаківська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв.
   6. Петришак, І. “Якби знайшлась неопалима книга…” [Текст] : урок за романом Ліни Костенко “Маруся Чурай” / Ірина Петришак // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 1. – С. 18-21.
   7. Рудяченко, О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець [Текст] / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. – 2018. – 11-17 серп. (№ 29). – С. 11.
   8. Савчук, Н. Г. Методика аналізу роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” / Н. Г. Савчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 2. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Степаненко, М. Маруся Чурай: фантом чи реальність [Текст] / Михайло Степаненко // Українське слово. – 2017. – 13-19 верес. (№ 37). – С. 10-11 ; Українське слово. – 2017. – 20-26 верес. (№ 38). – С. 11, – Закін. Поч.: № 37.
   10. Фіщенко-Савицька, Н. В. Маруся Чурай – символ нездоланої України (до 385-річчя від дня народження Марусі Чурай) [Текст] / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. – 2015. – № 10. – С. 29, 31.

 20. Avatar Микола
  Микола says:

  Порадьте, яка є література на тему “Облік фінансових інвестицій”

  • Добрий день!
    Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика :навч.-практ. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Верхоглядова [та ін.]. — Київ : Центр учбової л-ри, 2011. — 563 с.
    Гарасим П. Курс фінансового обліку : навч. посібник. П. Гарасим, П. Хомин. — Київ : Знання, 2007. — 566 с.
    Інвестування: підручник / В. Гриньва [та ін.]. — Київ : Знання, 2008. — 452 с.
    Кириченко О. Інвестування : підручник / О. Кириченко, С. Єрохін. — Київ : Знання, 2009. — 576 с.
    Кобилянська О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. Кобилянська. — 2-е вид. випр. і доп. — Київ : Знання, 2007. — 472 с.
    Лишиленко О. Фінансовій облік : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О. Лишиленко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Центр навч. л-ри, 2008.—556с.
    Плиса В., Плиса З. Бухгалтерський облік : навч посіб. 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Каравела, 2019. — 560 с.
    Фінансовий облік : підруч. [для студ. вищих. закл. ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. у-нт. — Київ : Хай-Тек Прес, 2011. — 544 с.

 21. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня! Цікавить інформація про костюм Середньовіччя та Ренесансу. В яких книжках це можна знайти?. Дякую.

  • 1) Келли Фрэнсис, Шварбе Рэндольф. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей / Пер. с англ. Т.Е. Любовской [Текст].- М.: ЗАО Центр-поліграф, 2008.- 216с.
   2) Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмі от античности до ХХ века [Текст].- М.: Просвещение, 1970.- 168с.
   3) Киреева Е.В. Европейский костюм от античности до 20в. ИЗД. 2-е, испр. [Текст].- М.: Просвещение, 1976.- 144с.
   4) История костюма, составл. Наталией Будур [Текст].- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 480с.: ил.
   5) Шевнюк О.Л. Історія костюма: Навч-посіб. [Текст].- К.: Знання, 2008.- 375с.

 22. Avatar степан
  степан says:

  доброго дня! допоможіть знайти літературу про Анатолія Добрянського.Дякую щиро

  • Добрий день!
   • Анатолій Добрянський – про улюблену музику Шевченка [Текст] : [знайдена папка рукописних розвідок архіву А. Добрянського працівниками б-ки його імені] // Версії. – 2014. – 13-19 берез. (№ 11). – С. 14
   • Анатолій Добрянський [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; уклад. Т. Д. Мурашевич, уклад. Н. М. Загородна, наук. ред., авт. вступ. ст. Б. І. Мельничук. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – 108 с. : портр. – (Вчені Чернівецького університету).
   • Анатолій Добрянський (1935-2003) [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець] // Буковини пишний цвіт/упорядн. М.Поляк. – Чернівці, 2011. – С. 114
   • Мельничук, Ярослава (Викладач ЧНУ). Мемуарний образ Анатолія Добрянського [Текст] / Ярослава Мельничук // Буковинський журнал. – 2011. – № 2. – С. 209-212 : ілюстр. – Бібліогр. в кінці ст.
   Рец. на кн. : Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / укладачі Б. Мельничук, Л. Щербанюк. – К. : Академвидав, 2010. – 304 с.
   • Анатолій Добрянський. 15 років у царстві вічної пам’яті [Текст] : [про вшанування пам’яті А. Добрянського в Муніцип. б-ці його імені] / підгот. Анна Янушевська // Буковина. – 2018. – 7 берез. (№ 10). – С. 3
   • Гусар, Юхим. Добрянський Анатолій Миколайович (26.08.1935, с. Великий Крикливець Крижопільського району Вінницької області – 04.03.2003, м. Чернівці) – літературознавець, мистецтвознавець, поет і педагог, кандидат філологічних наук (1980) [Текст] : [біогр. дані] / Ю. Гусар // Гусар О. Особистості: 100 імен до книги 1000 знаних буковинців / Юхим Гусар. – Чернівці, 2015. – С. 34.
   • Черняк, Людмила. Просторова Симфонія Анатолія Добрянського [Текст] : [про кн. “Анатолій Добрянський “Система координат” (просторова симфонія)] / Л. Черняк // Буковина. – 2017. – 16 черв. (№ 25). – С. 4.
   • Ярема, С. Анатолій Добрянський – маестро великого інтелекту [Текст] : [про науковця] / С. Ярема // Німчич. – 2006. – №3. – С. 129-131
   • Анатолій Добрянський [Текст] : [біогр. дані] // Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернівецького держ. ун-ту / упоряд. У. Б. Хаварівський. – Тернопіль, 2017. – С. 64.
   • Добрянський Анатолій. Відомий український культуролог, поет, мистецтвознавець (1935-2003) [Текст] // Орієнтовне планування з курсу “Українознавство” 5-11 класи: Навч.-метод. посібн. – Чернівці, 2005. – С. 100.
   • Мельничук, Б. Добрянський Анатолій Миколайович [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець, поет] / Б. Мельничук // Енциклопедія Сучасної України / [гол. ред. колегії Дзюба І.М.,Жуковський А.В. та ін. – К.,2008. – Т.8. – с.161
   • Добрянський Анатолій Миколайович [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець, письменник, кандидат філологічних наук] // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю.В. Боганюк, О.О.Гаврилюк, Г.В.Добровольська, М.М.Довгань, А.С. Іваницька. – Чернівці, 2010. – С. 139-140
   • Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші/ укл. Б.Мельничук, Л.Щербанюк [Текст] // К.: Академвидав, 2010. – 304 с.

 23. Avatar Василій
  Василій says:

  Доброго дня! Мені потрібно знайти фортепіанні твори Моріса Равеля. Дякую.

  • 1. Равель М. Фортепианіе сочинения [Ноты].- Санкт-Петербург: Нота, 2004.-58с.
   2. Равель М. Менуэт и токката из сюеты «Могила Куперена» [Ноты].- М.: Музыка, 1966.- 20с.
   3. Равель М. Античный менуэт. Павана. [Ноты].- М.: Музыка, 1983.- 16с.
   4. Равель М. Пьесы для фортепиано [Ноты].- М.: Музыка, 1974.- 60с.
   5. Равель М. Ночные призраки [Ноты].- М.: Музыка, 1977.- 52с.
   6. Равель М. Утренняя серенада шута для двух фортепиано [Ноты].- Санкт-Петербург: Композитор, 1993.- 32с.

 24. Avatar Оля
  Оля says:

  Яка у вас є література на тему «Сталінізм очима сучасників. З ним і без нього».

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Базилевський, В. Сталін: кесарське божевілля? [Текст] / В. Базилевський // Українська літературна газета. – 2020. – 28 лют. (№ 4). – С. 4, 5.
   2. Грабовський, С. Сталін і Сталінізм очима генсека Комінтерну [Текст] / С. Грабовський // День. – 2016. – 2-3 верес. (№ 156-157). – С. 20.
   3. Громов, А. Сталин и Берия. Секретные архивы Кремля. Оболганные герои или исчадия ада? [Текст] / А. Громов. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 640 с. : ил.
   4. Дзюба, І. Довженко і Сталін [Текст] / Іван Дзюба // Українська літературна газета. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – С. 6 ; Українська літературна газета. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 6, 7. – Закінч. Поч.: № 1 (2020 р.).
   5. Лупаков, Є. Час тривоги нашої: правдолюби, невігласи чи провокатори? [Текст] / Євген Лупаков // Українське слово. – 2019. – 21 черв. – 10 лип. (№ 25-26). – С. 6, 7.
   6. Михальчишин, А. Перечитуючи мемуари Черчилля [Текст] / Андріан Михальчишин // Дзвін. – 2017. – № 10. – С. 142-151.
   7. Міщенко, М. Геополітичні плани Третього Рейху щодо України / М. Міщенко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Рубінштейн, Дж. Останні дні Сталіна [Текст] / Д. Рубінштейн ; пер. з англ. Д. Святенко. – Харків : Фабула : Ранок, 2017. – 256 с. + 16 с. іл. – (Біографія століття). – Бібліогр. в кінці розд.
   9. Сталин. Вся правда об “Отце народов” [Текст] . – Киев : Пресс-Курьер Украина, 2015. – 160 с. : ил., фот. – (Загадки истории. Золотая серия).

 25. Avatar Ларіса
  Ларіса says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати збірники для фортепіано для середніх класів ДМШ з п’єсами зарубіжних композиторів. Дякую.

  • 1) Пьесы западноевропейських композиторов. (5-7 классы ДМШ): [Ноти].- Ростов-на Дону: «Феникс»,1998.- 40с.
   2) Пьесы зарубежных композиторов: [Ноти] /состав. Бродская О.М, Клячко И.Р.- М.: музыка, 1976.- 68с.
   3) Произведения современных зарубежных композиторов: для учащихся средних классов ДМШ для фортепиано: [Ноти] /состав. Виткинд З. Я.- Ленинград: Музыка, 1988.- 64с.
   4) Пьесы зарубежных композиторов: [Ноти].- М.: Музыка, 1989.- 68с.
   5) Произведения современых композыторов: [Ноти].- М.: Музыка, 1986.- 72с.

 26. Avatar Степан
  Степан says:

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є у вас в бібліотеці література на тему “Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права”?

  • Добрий день!
   1) Вишновецька С. Міжнародне приватне право : Навч.-метод. забезпечення курсу / ЧНУ Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута,2002. — 272с.
   2) Гіждіван Л. Право міжнародних договорів : Навч.-метод. посіб. /ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 36с.
   3) Дахно І. Міжнародне приватне право : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Дахно. — Київ : Центр навчальної літ-ри, 2008. — 316с.
   4) Міжнародне приватне право : навч. посібник [для студ. вищ .навч. закл.] / за ред. С. Кузьменка. — Київ : Центр навчальної літ-ри, 2010. — 318с.
   5) Міжнародне приватне право : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича; уклад. : О. Войцеховстка, О. Руденко.— 4-е вид., доп. — Чернівці : ЧНУ, 2017. — 308с.
   6) Муравйов В. Міжнародні угоди Європейського Союзу та acquis communautaire / В. Муравйов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 306–320.
   7) Назаренко В. Поняття та види джерел міжнародного приватного права / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 100–104.
   8) Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблем / Я. Павко // Віче. – 2013. – № 12. – С. 23–26.
   9) Фединяк Г. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / Г. Фединяк, Л. Фединяк. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком інтер, 2000. – 416 с.

 27. Avatar Валерія
  Валерія says:

  Доброго дня! Допоможіть підібрати збірники з нотами українських народних пісень. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Українські народні пісні з Лемківщини [Ноти] / [укл.] О.Гижа; заг. ред. С.Грица. – К.: Муз. Україна, 1972. – 404с. : ноти
   2.Українські народні пісні з нотами [Ноти] / відп. за вип., худож. ред. М.І.Преварська. – Київ: Велес, 2015. – 192с.
   3.Чумарна,М. Золотий Дунай. Символіка української пісні [Текст]/ М. Чумарна. – Тернопіль: Навч. кн., 2007. – 264с.: ноти.
   4.Яремко,Б.І. Музика гуцулів [Ноти]. – Львів: Сполом, 2014. – 180с.

 28. Avatar Данило
  Данило says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали на тему Українська Авіація ?

  • Добрий день!
   1. Анцишкін, І.Кораблі п’ятого океану [Текст] / Ігор Анцишкін // Наука і суспільство. – 2005. – № 1-2. – С. 32-41.
   2. Грабовський, С. Літати по-українськи [Текст] / Сергій Грабовський // Українська газета. – 2005. – лют. (№ 7). – С. 15.
   3. Задорожній, О. Короткий нарис розвитку авіації в Україні [Текст] / О. Задорожній // Винахідник і раціоналізм. – 2003. – № 3. – С. 36-38.
   4. Івченко, В.Всевладний поклик неба [Текст] / Володимир Івченко // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 2-5.
   5. Колесник, С.Крижаний політ [Текст] / С. Колесник // Київ. – 2004. – № 6. – С. 103-114
   6. Соболева, С. О концепции применения авиации в народном хозяйстве [Текст] / С. А. Соболева // Залізничний транспорт України. – 2005. – № 5-6. – С. 18-19.
   7. Соколы, И. Инвестиционные процессы в сфере авиационных предприятий Украины [Текст] / И. Соколы // Економіст. – 2003. – № 10. – С. 52-54.
   8. Соколы, И. Эволюция рынка авиационных перевозок и работ авиакомпаний Украины [Текст] / И. Соколы // Економіст. – 2004. – № 11. – С. 70-73.

 29. Avatar Віталік
  Віталік says:

  Доброго дня, чи є у вас література про фермерство в Україні ?

  • Добрий день!
   1. Куян Н. Ось такі вони – фермери ! [Текст] / Н. Куян // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 8. – С. 8-10
   2. Луговий М. Аграрні розписки – це можливість подбати про розвиток свого господарства [Текст] / М. Луговий // Пропозиція : Головний журнал з питань агробізнесу. – 2020. – N 5. – С. 23
   3. Сафонова В. І. Формування ринку земель в аграрному природокористуванні та його інфраструктури [Текст] / В. І. Сафонова // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 45-51.
   4. Тернівський Т. Фермери прагнуть діалогу зі страховиками [Текст] / Тарас Тернівський // Пропозиція. – 2010. – № 3. – С. 19-21.

 30. Avatar Павло
  Павло says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про історію Українських традицій ?

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   Добрий день!
   1. Горбань, Т. Діалог між культурами – шлях до толерантності та демократії : (засідання шкільного євроклубу) / Т. І. Горбань // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 23-24.
   2. Грицай, Л. “Берегине моя, українська хустко” [Текст] : літературно-музична композиція / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 55-57
   3. Гут, А. В. “Бринить, співає наша мова…” : (свято рідної мови) / А. В. Гут // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 10(Жовт.). – С. 21-26.
   4. Красоткіна, Н.Свято української вишиванки [Текст] / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 55-58.
   5. Лісовець, О.Зустрічається зима з весною [Текст] / Олена Лісовець // Початкова школа. – 2020. – № 1. – С. 25-26.

 31. Avatar Олег
  Олег says:

  Чи є у вас інформація про значення дипломатії в історії України початку ХХ ст?

  • Добрий день!
   1. Вєдєнєєв, Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 46-51.
   2. Вєдєнєєв, Д. Повчальний досвід першопрохідників: основні риси моделі дипломатичної служби Української державності 1917-1923 рр.
   Клімкін, П. Заснування української дипломатичної служби – один із найвагоміших результатів Української революції 1917-1921 років [Текст] / П. Клімкін // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 3.
   3. Дацків, І. Вихід України на міжнародну арену в 1917-1921 рр. [Текст] / І. Дацків // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 5-9.
   4. Дацків, І.Дипломатичні відносини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори [Текст] / І. Дацків // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
   5. Матяш, І. Українська консульська служба 1917-1923 рр.: формування традицій [Текст] / І. Матяш // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 14-17.
   6. Музичко, О. Внесок консулів іноземних держав у розвиток історичних досліджень у Південній Україні (ХIХ-початок ХХ ст.) [Текст] / О. Музичко // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 22-25.

 32. Avatar Оля
  Оля says:

  Мені потрібні статті про письменника і поета Василя Голобородька, буду вдячна за допомогу.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Беценко, Т. Світ поетичного слова В. Голобородька-сюрреаліста [Текст] / Тетяна Беценко // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Беценко, Т. Фольклорна природа поетичного мовомислення Василя Голобородька [Текст] / Т. Беценко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2019. – № 2. – С. 10-18. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Діброва, Н. А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу [Текст] / Н. А. Діброва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 31. – С. 28-31.
   4. Із листування Василя Голобородька з Віталієм Абліцовим [Текст] / підгот. й коментарі Віталія Абліцова // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 72-86. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Лубківський, Р. Добування алмазу [Текст] : поетові Василеві Голобородьку – 70! / Роман Лубківський // Дзвін. – 2015. – № 4/5. – С. 163-169.
   6. Чеховська, Л. Й. Ідея патріотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу : Василь Голобородько “Ми йдемо” / Л. Й. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 6 (червень). – С. 20-26.
   7. Юр’єва, О. М. Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі [Текст] : 11 клас / О. М. Юр’єва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4-5. – С. 14-21.

 33. Avatar Іван
  Іван says:

  Добрий день. Цікавить література про засновника компанії Apple Стіва Джобса. Дякую.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня!
   1. Айзексон В. Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / Волтер Айзексон ; пер. з англ. Д. Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с. : іл.
   2. Возняк С. Неизвестный Стив. История Apple и ее сооснователя из первых рук / Стив Возняк, Джина Смит ; пер. с англ.: А. Пряжникова, А. Ширикова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 272 с.
   3. Кусумано М. А. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі ; пер. з англ. С. Новікової. – 2-гє вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с.
   4. Сердюк М. Стів Джобс / Марія Сердюк ; худож.: К. Деревянко, О. Макарова. – Київ : Агенція “ІРІО”, 2018. – 144 с. : іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
   5. Сміт Д. Думати, як Стів Джобс / Деніел Сміт ; пер. з англ. О. Чупи. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 34. Avatar Валерія
  Валерія says:

  Добрий день! Які книжки є у бібліотеці про творчість Архипа Куінджі? Дякую.

  • 1. Зименка В. Архип Куинджи. – М., 1957.
   2. Архип Иванович Куинджи: альбом. – М., 1965.
   3. Манин В. Куинджи. – М., 1976.
   4. Неведомский М. Репин и Куинджи. – М., 1997.
   5. Шутов В. , Илюшин С. Свет Куинджи: роман. – Донецк, 1983.

 35. Avatar Анна
  Анна says:

  Чи є у вас інформація про історію волейболу ?

  • Добрий день!
   Варавін, С. В. Історія волейболу та еволюція правил [Текст] / С. В. Варавін // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 3. -1-4
   Коник, В. В. Теоретичні відомості до вивчення модуля “Волейбол” у 5-9 класах [Текст] / В. В. Коник // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – Січень (№ 1). – С. 16-29
   Лущик, І. В. Пляжний волейбол [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 1-8

 36. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня. Пишу реферат ” Екологічна політика України: національні та світові реалії”, потрібна література по темі. Дякую.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня!
   1. Актуальні проблеми екологічного права України: забезпечення екологічної безпеки : монографія / Г. І. Балюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Чернівці : Кондратьєв А. В., 2020. – 456 с.
   2. Балюк Г. І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): навч. посіб. / Г. І. Балюк. – 2-ге вид. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2020. – 204 с.
   3. Васюта О. А. Екологічна політика: національні та глобальні реалії : у 4-х т. / О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук ; за ред. І. Ф. Кураса. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003 – 2004.
   4. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матер. наук.-практ. конф. (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р. ) . – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2016. – 380 с.
   5. Козмуляк К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2017. – 192 с.
   6. Льовочкіна А. М. Психологія розвитку екологічної культури : монографія / А. М. Льовочкіна . – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2015. – 383 с.
   7. Перга Т. Ю. Екологічна політика США. Епоха становлення : монографія / Т. Ю. Перга ; Нац. акад. наук України, ДУ “Ін-т всесвітньої історії НАН України”. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 192 с.
   8. Шомпол О. А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових забов’язань : монографія / О. А. Шомпол. – Київ ; Чернівці : Кондратьєв А. В., 2018. – 208 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 37. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня, чи є у вас стаття про економіку війни ?

 38. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Чи є у вас книга «Скарби українських говорів: тексти про борщ»?

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   Добрий день!
   Скарби українських говорів: тексти про борщ/ Відпр. Ред.. Н.Хібеба, В. Лєскова: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2019. 380 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

 39. Avatar Лана
  Лана says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про композитора Бенджаміна Бріттена. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974.
   2.Холст И. Бенджамин Бриттен. – М., 1968.
   3. Музыкальная энциклопедия. – Том 1. – М., 1973. – С.575-577.

 40. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Потрібна допомога в написанні реферату на тему: «Поетична спадщина Олени Теліги». Дякую.

  • Добрий день!
   Анастасіє, пропонуємо Вам наступний список літератури за темою, яка Вас цікавить:
   1. Теліга О. Вибрані твори / О. Теліга. — Київ : Центр учб. літ-ри, 2018. — 144с.
   2. Теліга О. Збірник / О. Теліга. — Репринтвид. 1977. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1992. — 474с.
   3. Теліга О. Листи, Спогади / О. Теліга. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. — 400с.
   4. О. Теліга: громадське і духовне покликання жінки: матер. наукової конференц. /О. Теліга. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003.—108с.
   5. Українське диво: поет. антологія / за упоряд. та ред. В. Коломійця. — Київ : Укр. письменник, 2005. — кн.ІІ. — 535 с.
   6. Гроно нездоланних співців: літ портрети укр.. письменників ХХ ст.: навч. посіб. для вчителів та унів ст. класів сер. школи / упор. В. І. Кузьменко. — Київ: Укр. письменник, 1997. — 285с.
   7. Жулинський М. Слово і доля: навч посіб. / М. Жулинський. — Київ : Вид-во А.С.К., 2006. — 640с.
   8. Миронець Н. Джерела історичної памяті / Н. Миронець. — Київ : Інст.ім М. С. Грушевського НАН України, 2008. — 400с.
   9. Провідники духовності в Україні: довідник / за ред. І. Кураси. — Київ : Вища школа, 2003. — 783с.
   10. Українки в історії / За ред. В. Борисенко. — Київ : Либідь, 2004 .— 328с.
   11. Сто найвідоміших українців. — Київ : Компанія «ОСМА», 2015. — 680с.
   12. Миронець Н. Не треба слів, хай буде тільки діло / Н. Миронець // Укр. мова та літ-ра в сучасній школі .— 2012. – №9. — С. 23-27.
   13. Чечко Ю. Берегиня українського духу /Ю .Чечко // Шкільна бібліотека. — 2011. — № 7.— С. 13-20.
   14. Логвиненко О Душа на сторожі / О. Логвиненко // Київ. — 2007. — №3. — С. 179-182.

 41. Avatar Оля
  Оля says:

  Допоможіть будь-ласка написати реферат на тему: «С. Ф. Русова та її погляд на педагогічне виховання дітей».

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Антипін, Є. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Є. Антипін // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 61-65. – Бібліогр.: 16 назв.
   2. Венгловська, О. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога [Текст] / О. Венгловська // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 51-55. – Бібліогр.:23 назв.
   3. Денисенко, Н. Л. Педагогічні ідеї Софії Русової [Текст] / Н. Л. Денисенко // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 11. – С. 28-30.
   4. Іванюк, Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні [Текст] / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 46-50. – Бібліогр.:30 назв.
   5. Русова, С. Ф. Спогади Софії Русової [Текст] : уривки / С. Ф. Русова // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 3(березень). – С. 84-92 : іл
   6. Січкар, А. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку і теоретико-практичній спадщині софії Русової [Текст] / А. Січкар // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 56-60. – Бібліогр.:15 назв.
   7. Тимошик, М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова [Текст] / Микола Тимошик // Слово Просвіти. – 2018. – 22 берез.-4 квіт. (№ 13). – С. 6, 7.

 42. Avatar Платон
  Платон says:

  Яка у вас є література на тему Фінансова система України: стан і перспективи її розвитку?

  • Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:
    Зимовець В. Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України / В. Зимовець // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 2. – С. 7-21.
    Карлін М. Фінансова система України : навчальний посібник / М. Карлін. – Київ : Знання, 2007. – 326 с.
    Карпінський Б. Фінансова система : Навчальний посібник / Б. Карпінський, О. Герасименко. – [2-е вид.]. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 272 с.
    Кремень О. Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Кремень, В. Кремень. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 414 с.
    Нестиренко А. Фінансовий ринок як елемент фінансової системи України / А. Нестиренко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2012. – № 2.
    Попов І. Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України / І. Попов // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 58-60.
    Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [монографія] / П. Нікіфоров [та ін.] ; за заг. ред. П. Нікіфорова ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 34
    Фінанси та кредит: бюджетна система, місцеві фінанси, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, податкова система : навч. посіб. для самост. підгот. до компл. держ. екзамену з фаху / М. Бедринець [та ін.] ; під ред. Л. Тарангул ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Чернівці : Прут, 2012. – 252 с.
    Юрій С. Казначейська система : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / С. Юрій, В. Стоян, М. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія нар. госп. , Ін-т фінансів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 592

 43. Avatar Мілана
  Мілана says:

  Що ви можете порадити про лінгводидактичну термінологію?

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Кучеренко, І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та лінгводидактичний потенціал [Текст] / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3. – С. 14-21. – Бібліогр.: 15 назв.
   2. Омельчук, С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності [Текст] / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 10. – С. 14-19. – Бібліогр.: 10 назв.
   3. Пентилюк, М. Унормування терміносистеми з української лінгводидактики. Основні методичні поняття у сучасному педагогічному дискурсі [Текст] / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 29-31.
   4. Семеног, О. Термінологічна культура фахівця в об’єктиві українського лінгводидактичного дискурсу [Текст] / Олена Семеног // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 9. – С. 6-11. – Бібліогр.: 13 назв.
   5. Сидоренко, В. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання : ретроспективний аналіз [Текст] / Вікторія Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 7. – С. 19-26 (Дод.) . – Бібліогр.: 14 назв.
   6. Ющук, І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології / Іван Ющук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2019. – № 9. – С. 28-32.

 44. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про сербську музику. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Сербская музыка. – М.,1958.
   2.Гордина Е. «Коштана» П.Коневича// Из истории музыки социалистических стран Европы. -М., 1975.
   Ямпольский И. Музыка Югославии. – М., 1958.
   4. Музыкальная энциклопедия. – Том 4. – М., 1978. – С.930-935.

 45. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Можете допомогти з літературою на реферат «Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова»?

  • Добрий день, пане Михайле! На тему «Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова» пропонуємо Вам літературу з фондів нашої бібліотеки:

   1. Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. – Львів–Київ : Накладом Ю. Криворучка, 2011. – 160 с.
   2. Донцов Д. Ідеологія: Націоналізм. Незримі скрижалі Кобзаря. Маса і провід. Дух отари і дух провідництва / Д. Донцов; упор і автор передмови Ю. Виничук.— Харків: Фоліо, 2017.—576с.
   3. Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. — Вінниця : ДКФ, 2006. — 236с.
   4. Донцов Д. Твори. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці / Донцов Д. — Львів: Кальварія, 2001.—487с.
   5. Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії / О. Зайцев; наук. ред. Я. Грищак.— Київ: Критика, 2013. – 488с.
   6. Касьянов Г Теорії нації та націоналізму / Г. Касьянов. — Київ: Либідь, 1999. — 352с.
   7. Квіт С. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет / С. Квіт // Визвольний шлях. – 2003. – Кн. 4. – С. 51-63 ; Кн. 7. – С. 55-66 ; Кн. 8. – С. 84-98 ; Кн. 10. – С. 46-65 ; Кн. 11. – С. 27-55 ; Кн. 12. – С. 74-95.
   8. Ленкавський С. Український націоналізм: Твори. Т. 2 / С. Ленкавський; за ред.. О. Сила. — Ів.-Франківськ : Лілія-НВ, 2003. — 524с.
   9. Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — Київ: Смолоскип, 2000. — 872с.
   10. Орлик М. Ідея і Чин України : нариси ідеологічно-політ основ українського націоналізму / М. Орлик; Центр нац. відродження ім. С. Бандери. — Київ: Укр. видавн. Спілка, 2001. — 216с.
   11. Червак Б. Дмитро Донцов і український націоналізм / Б. Червак // Розбудова держави. – 2005. – № 1-4. – С. 77-81.
   12. Шліхта І. Явище українського інтегрального націоналізму : (західноєвропейський контекст творчості Дмитра Донцова) / І. Шліхта // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 77-80.

 46. Avatar Каріна
  Каріна says:

  Яка у вас є література по темі “Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю”?

  • Доброго дня! Можемо запропонувати наступні видання:

    Буйницька О. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 240 с.
    Вагнер Т., Дітерсміт Т. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя / Т. Вагнер, Т. Дітерсміт ; пер. з англ. Н. Борис. — Київ : Наш Формат, 2018.—240 с.
    Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400 с.
    Дистанційна освіта. Європейський громадський ін-т [Електронний ресурс] / Львівська міська громадська організація “Центр інформаційного консалтингу”. – Львів : [б. и.], 2007.
    Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Смульсон [та ін.] ; за ред. М. Смульсон ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.
    Лисянська Т. Педагогічна психологія : навч. посібн. / Т. Лисянська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 264 с.
    Пальчевський С. Педагогіка: навч. посіб. / С. Пальчевський. — Київ : Каравела. — 496с.
    Робінсон К. Ви, Ваша дитина і школа. Як прокласти шлях до найкращої освіти / К. Робінсон, Л. Ароніка ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львiв : Літопис, 2018. – 240 с.
    Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / К. Робінсон, Л. Ароніка ; пер. з англ. Г. Левів. – Львiв : Літопис, 2016. – 258 с.

 47. Avatar Nicol
  Nicol says:

  Добрий день! Яка лiтература про композитора Гулака-Артемовського є у бібліотеці? Дякую.

  • 1. С.С. Гулак – Артемовський. – К., 1962.
   2. Кауфман Л. Гулак-Артемовский: жизнь, личность, творчество. – М., 1973.
   3.Кауфман Л. Семен Гулак-Артемовський. – К., 1973.
   4. Кауфман Л. Гулак-Артемовський. – К., 1981.
   5. Ревуцький Д. Гулак-Артемовський та його комічна опера «Запорожець за Дунаєм». – К., 1956.
   6. Музыкальная энциклопедия. – Том 2. – М., 1974. – С.100-101.

 48. Avatar Андрій
  Андрій says:

  “Представник українського неокласицизму Микола Зеров” у вас є література?

  • Доброго часу доби, Андрію! За темою «Представник українського неокласицизму Микола Зеров» ми можемо запропонувати наступну літературу з фондів нашої книгозбірні:

   1. Бернадська Н. Українська література ХХ століття : Довідник / Н. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 258 с.
   2. Боднар Н. І. Зеров М. / Н. Боднар // Живиця : Хрестоматія української літератури ХХ ст.: у 2-х кн. Кн. 1 / за ред. М. Конончука. – Київ : Твім інтер, 1998. – С.-502-508.
   3. Брюховецький В. Микола Зеров : Літ.-критич. нарис / В. Брюховецький. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 309 с.
   4. Зеров М. Catalepton : [сатир. поезії] / М. Зеров ; підгот. В. Шульга // Літературна Україна. – 2018. – 26 лип. (№ 26). – С. 16.
   5. Зеров М. Антологія римської поезії / М. Зеров ; упоряд. І. Хроненко ; передм. К. Москальця. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 466 с.
   6. Зеров М. Вибране / Зеров М. . – Київ : Дніпро, 1966. – 532 с.
   7. Зеров М. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / М. Зеров ; авт. передм. М. Сулима. – Київ : Укр. письм., 2011. – 712 с.
   8. Зеров М. Твори в 2-х т. / Зеров М. . – Київ : Дніпро, 1990.
   9. Зеров М. Українське письменство / М.Зеров; упор. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1302 с.
   10. Ковалів Ю. Микола Зеров / Ю.0 Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 44-50.
   11. Ніколенко О. Микола Зеров – поет і перекладач / О. Ніколенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 2-9.
   12. Панченко В. “Сон далекої Еллади…” : Микола Зеров : три літа у Баришівці / В. Панченко // Київ. – 2017. – № 9-10. – С. 78-87.
   13. У золоті сторінки української поезії // Дніпро. – 2016. – № 5. – С. 70-71.

 49. Avatar Адріана
  Адріана says:

  Допоможіть знайти літературу про композитора Генрі Перселла. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Конен В. Перселл и английская музыка. – М., 1955.
   2. Друскин М. Клавирная музыка. – Л.,1960. – С.116-125.
   3. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – В.1. – М., 1963.
   4. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. – В.2. – М.,1965. – С. 180-186.

 50. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас інформація про охорону навколишнього середовища ?

  • Добрий день!
   1. Баськов А. 4 заблуждения о биогазовых установках [Текст] / А. Баськов // Тваринництво України. – 2015. – № 11. – С. 2-3
   2. Максин В. Экологически щадящая технология очистки сульфаминовой кислоты [Текст] / В. И. Максин, О. З. Стандритчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 2 . – С. 65-70.
   3. Мамонова В. Екологічні аспекти використання люмінесцентних освітлювальних приладів та нормативно-правове регулювання їх утилізації / В. М. Мамонова // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 12. – С. 60-64
   4. Поліщук О. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку: наук.-техн. конф. / О. В. Поліщук // Енергетика та електрифікація. – 2013. – № 3. – С. 48-53.

 51. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури до написання курсової роботи за темою: “Вивчення перекладацької діяльності Миколи Лукаша”.

  • Доброго дня, пані Олено! Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з виданнями за темою, яка Вас цікавить:

   1. Агеєва В. Чому перекладач “Декамерона” просився в радянську тюрму? : з нагоди 100-річчя Миколи Лукаша / В. Агеєва // Українська літературна газета. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – С. 7.
   2. Бабенко В. Микола Лукаш – метр українського художнього перекладу / В. Бабенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 38.
   3. Верлен П. Лірика / П. Верлен ; пер. з фр.: М. Рильський, М. Лукаш, Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1968. – 174 с.
   4. Гете Й. В. Фауст : трагедія / Й. В. Гете ; пер. з нім М. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1981. – 541 с.
   5. Лукаш М. Від Бокаччо до Аполлінера : переклади / М. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1990. – 510 с.
   6. Микитенко О. Микола Лукаш і «Всесвіт» : сторінки спогадів / О. Микитенко // Всесвіт. – 2005. – № 1-2. – С. 148-159.
   7. Наш Лукаш : у 2-х кн. – Київ.. : Києво-Могилян. акад., 2009.
   8. Оглядаючись на цих людей : М. Лукаш// Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Про час і про людей. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2017.-с-594-665
   9. Радчук В. Уроки Миколи Лукаша / В. Радчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 2. – С. 42-47.
   10. Савчин В. Огляд невідомих архівних матеріалів Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2016. – № 9-10. – С. 232-239.
   11. Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2015. – № 1-2. – С. 243-250.
   12. Стріха М. Літопис українського перекладу / М. Стріха // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 145-146.
   13. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : словник-довідник / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; укл.: О. Скопненко, Т. Цимбалюк ; за ред. Г. Півторака. – Київ : Довіра, 2003. – 735 с
   14. Череватенко Л. Лукашеві переклади з німецьких та російських поетів / Л. Череватенко // Сучасність. – 2003. – № 2. – С. 38-39.
   15. Черняков Б. Микола Лукаш : біобібліограф. покажч. 1953-2005 / Б. Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Київ : Критика, 2007. – 576 с.

 52. Avatar Оленка
  Оленка says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти такі п‘єси: Байрон «Каїн», Дроздовська «Джонні – вождь червоношкірих», Метерлінк «Неминуча». Дякую.

  • Добрий день!
   1. Байрон, Д. Каїн: містерія// Всесвіт. – 2011. – N 7-8. – С.5-76.
   2. Дроздовська, Т. Джонні – вождь червоношкірих: одноактова п‘єса за оповіданнями О. Генрі// Зарубіжна література в навч. закладах. – 2004. -N9. – С.58-60
   3. Метерлінк, М. Неминуча: драма / перекл. Лесі Українки// Дніпро. – 2010. – N10-11. С. 78-87.

 53. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий день, мені потрібні статті про правознавця Герша Лаутерпахта. Допоможіть!

  • Добрий день!
   Рекомендуємо такі джерела:
   1. Буткевич, В. Генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності індивіда [Текст] / В. Буткевич // Право України. – 2010. – № 2. – С. 44-54. – Библиогр.: с. 53 (35 назв).
   2. Держипільська, А. Всесвітня актуальність правозахисних концепцій Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна – випускників Львівського університету [Текст] / Анна Держипільська // Право України. – 2018. – № 1. – С. 307-311.
   3. Держипільська, А. Унікальний внесок професора Герша Лаутерпахта у теорію міжнародного права і прав людини [Текст] / А. Держипільська // Право України. – 2017. – № 12. – С. 215-219.
   4. Рабінович, П. Захоплюючий твір про життя та діяльність Г. Лаутерпахта і Р. Лемкіна – фундаторів міжнародного права прав людини, випускників Львівського університету [Текст] : рецензія / П. Рабінович , С. Добрянський // Право України. – 2017. – № 4. – С. 183-187.
   5. Рабінович, П. Професор Г Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини [Текст] / П. Рабінович, В. Особа // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Рабінович, П. Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у Другій світовій війні) [Текст] / Петро Рабінович, Анна Держипільська // Право України. – 2020. – № 8. – С. 212-223. – Бібліогр. в кінці ст.

 54. Avatar Віолетта
  Віолетта says:

  Потрібна література про діяльність театру корифеїв та театр ім. М.Заньковецької. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Кордіані Б.Ф., Мельничук-Лучко Л.Т. Театр імені М.Заньковецької. – К., 1965. – 98с.
   Olga Romaniuk надіслав(-ла) Сьогодні о 11:34
   2.Корифеї українського театру: збірник. – К., 1982. – 309с.
   Olga Romaniuk надіслав(-ла) Сьогодні о 11:34
   3. Акторська майстерність корифеїв. – К., 1973. – 184с.

 55. Avatar Іван
  Іван says:

  Доброго дня! Хотів би започаткувати власну справу. Цікавить література для підприємців- початківців. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Воткінсон М. Ґрід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі (у вашому також) / Метт Воткінсон ; пер. з англ. Н. Зубкевич. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 368 с. : іл.
   2. Геращенко О. Л. Економіка / О. Л. Геращенко ; худож.- оформ. М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2020. – 128 с. : іл. – (Власний бізнес. Перший крок).
   3. Ґільбо Кріс. Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс Ґільбо ; пер. з англ. А. Ящук. – Київ : Наш формат, 2017. – 264 с.
   4. Криворучко С. В. Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.
   5. Криштопа О. 10 успішних компаній. Нова якість підприємництва в Україні / О. Криштопа, Х. Бурдим. – Брустурів : Дискурсус, 2018. – 160 с.
   6. Портнягін Д. Трансформатор. Як створити свій бізнес і почати заробляти / Дмитро Портнягін ; пер. А. Долгая. – Київ : Book Chef : Форс Україна, 2018. – 304 с.
   7. Райз Е. Стартап без помилок : [посіб. зі створення успіш. бізнесу з нуля] / Ерік Райз ; пер. з англ. О. Яцини. – Харків : Віват, 2018. – 368 с. – (Мистецтво бізнесу).
   8. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Б. Мастерс ; пер. з англ. Р. Обухіва. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 232 с. : іл.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 56. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Добрий день! Які у Вас є книжки що творчисть композитора Артуро Тосканини? Дякую

 57. Avatar Алла
  Алла says:

  Добрий день! Мені потрібна книга «Лексикон львівський: поважно і на жарт», чи є у вас така? Дякую.

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії (2-й поверх).
   Лексикон львівський: поважно і на жарт [Текст] / Н. Хобзей [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – 3-тє вид., змін. i доп. – Львiв : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 896 с. : іл. – (Діалектологічна скриня). – Бібліогр.: с. 888-895. – ISBN 978-966-02-7641-3 (в палiт.). – ISBN 966-02-2982-8 (серія)

 58. Avatar Микола
  Микола says:

  Добрий день! Чи можна у вас знайти ноти для скрипки (початкові, молодші класи). Цікавлять вправи для розвитку техніки, п’єси, етюди.

  • Добрий день!
   Доводимо до вашого відома, що в данний момент у фондах відділу мистецтв можна попрацювати з нотами для скрипки:
   1. Хрестоматія для скрипки 1-2 клас (3-4 випуска);
   2. Юному скрипачу (3-4 випуска)

 59. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури по темі: “Олена Пчілка: письменниця, редакторка, літературна критикиня”. Дякую!

  • Доброго часу доби, пані Наталю! За темою, яка Вас цікавить, Ви можете ознайомитись з наступними виданнями з фондів нашої бібліотеки:
    Антинчук Н. Поетичний світ журналу «Молода Україна» / Н. Антинчук // Дивослово. — 2019. — №10. — С. 46-52.
    Геник С. 100 видатних українок / С. Геник. — Ів.-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. — 236с.
    Дивосвіт «Веселки»: Антологія літ–ри для дітей та юнацтва. — т. 1 Українська література — Київ: Веселка, 2004.—632с.
    Дрофань Л. Берегиня / Л. Дрофань. — К.: Молодь,2004.—312с.
    Левченко Г. «Він так багато зробив і для мене особисто: коли б не він, все життя моє минуло зовсім по іншому…» (М. Драгоманов, О. Пчілка і цінності роду Драгоманових) / Г. Левченко // Дивослово. — 2019. — №10. — С. 40-46.
    Лелія: казки та оповідання для дітей. — Харків: Основа, 2005. — 200с.
    М. Драгоманов у спогадах / уклад. І. Гриценко, В. Короткий. — Київ: Либідь, 2012. — 312с.
    Пчілка О Твори [упоряд., підготовка текстів та прим А. Чернишова]. — Київ: Дніпро, 1971. — 463с.
    Пчілка О. «Золоті дні золотого дитячого віку…» :автобіогр. нарис / О. Пчілка; упоряд., авт. передмови, авт. прим. Л. Мірошнеченко. — Київ: Веселка, 2011. — 80с.
    Пчілка О. Олена Пчілка – дітям / О. Пчілка. — Київ: Центр учб. літ-ри, 2017. — 78с.
    Пчілка О. Твори / О. Пчілка [упоряд., авт. вст. ст. і прим. Н. Вишневська]. — Київ: Дніпро, 1988.—582с.
    Слов’янські обрії : Зб. наук. праць. — Вип 3 / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського.—К.: 2010.-228с.
    Українки в історії/ за ред. В. Борисенка. — Київ: Либідь, 2004.—208с.
    Українська література для дітей: хрестом. / упоряд. О. Гарачковської. — Київ: ВЦ «Академія», 2011. — 800с.
    Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе / В. Шевчук. — Київ: Рад. письменник, 1990. — 411с.

 60. Avatar Снежана
  Снежана says:

  Добрый день! Есть ли у Вас книга Херлуфа Бидструта “Рисунки в 4-х томах”?

  • Так є (крім 3-го тому)
   1) Бидструп, Х. Рисунки. Т.4.- М., 1970.- 144с.
   2) Бидструп Х. Рисунки Т.1.- М., 1968.
   3) Биструп Х. Рисунки Т.2.- М., 1968.
   4) Херлуф Биструп: Альбом карикатур.- Рип, 1980.

 61. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня! Вирощую вдома орхідеї і хочу дізнатися більше про догляд за ними. Дякую!

  • Доброго дня!
   1. Бехтхольд Ф. Все о комнатных растениях / Фридхельм Бехтхольд. – Москва : БММ АО, 2000. – 160 с. : ил.
   2. Герасимов С. О. Орхидеи / С. О. Герасимов., И. М. Журавлев. – Москва : РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988. – 208 с.
   3 Дэвидсон У. Экзотические комнатные растения. Орхидеи, кактусы и другие суккуленты / У. Дэвидсон, Р. Бильтон, К. Иннес. – Москва : Арт-Родник, 2003. – 160 с. : цв. ил.
   4. Комнатное цветоводство. – Москва : Аделант, 2007. – 480 с. : ил. – (Домашняя библиотека).
   5. Назаров Е. Г. Орхидеи / Е. Г. Назаров. – Москва : Колос, 1983. – 128 с. : ил.
   6. Орхідеї Буковини / В. В. Буджак, І. І. Чорней, А. І. Токарюк, М. В. Білоконь та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 96 с. : кол. іл.
   7 Флемиг Анья. Комнатные растения: шаг за шагом к зеленому раю / Анья Флеминг ; пер. с нем. Е. А. Слюсарь. – Харьков : Принт-Сервис, 2010. – 166 с. : цв. ил.
   8. Черевченко Т. М. Орхидеи в культуре / Т. М. Черевченко., Г. П. Кушнір. – Киев : Наукова думка, 1986. – 200 с.
   9. Чуб В. Комнатные растения / В. Чуб, К. Лезина. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 336 с. : ил.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 62. Avatar Марян Аурелович
  Марян Аурелович says:

  Доброго дня! кі книги по езотериці, магії є у Вашій бібліотеці. Гарно дякую!

  • Добрий день!
   Книш Г.А.Магічний кристал / Книш Г.А. – К. : [б. и.], 1989. – Б. ц.

   Мойсей, А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини = Magic and mantic in the peoples calendar og the east romanian population of Bukovina = Magie si mantica in calendarul populara a populatiei estromanice din Bucovina / А. Мойсей ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. , НАН України. Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського) . – Чернівці : Друк Арт, 2008. – 320 с. : іл, фот. кол., карти. – Імен. покаж

 63. Avatar Ярослав
  Ярослав says:

  Порадьте, будь ласка, літературу про композитора Скорульського.

  • 1) Загайкевич М. «Лісова пісня» балет М. Скорульського.- К., 1963.
   2) Михайлов М., М.А. Скорульський.- К., 1960.
   3) Скорульський М. Лісова пісня: Лібретто.- К., 1982.
   4) Скорульський М. Воспоминания. Письма. Материалы.- К., 1988.

 64. Avatar Женя
  Женя says:

  Чи є у Вас клавір опери на слова Лесі Українки “Лісова пісня” В. Кирейка?

 65. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня! Чи є у Вас “Этюд №6” (інтродукція) для фортепіано М. Клементі.

 66. Avatar Юля
  Юля says:

  доброго дня, чи є у вас інформація про методологію науки ?

  • Добрий день!
   1. Бондар, В.Історія науки – складова методології наукововго та освітнього пізнання / В. Бондар // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2016. – № 11. – С. 9-13
   2. Ревасевич, І. Теорія як об’єкт філософського методологування [Текст] / І. Ревасевич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2017. – № 4. – С. 165-168.
   3. Шпичак, О. Сучасна цінність наукової спадщини І. І. Лукінова [Текст] / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 172-173.
   4. Щедровицький, Г. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / Г. Щедровицький // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 1. – С. 40-47.

 67. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня чи є у вас інформація про армреслінг ?

  • Добрий день!
   1. Правила проведення змагань із армрестлінгу // Фізичне виховання в школах України. – 2012. – № 10. – С. 13-20.
   2. Лущик, І. В. Армспорт [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 5. – С. 1-8

 68. Avatar Габрієла
  Габрієла says:

  Які збірники для 5 класу ДМШ для фортепіано у Вас є?

  • 1) Пьесы. Вып. 1.5-ый класс ДМШ.- М., 1982.- 64с.
   2) Фортепианная музыка. Пьесы. Вып. 8.- М., 1983.- 40с.
   3) Педагогический репертуар. Хрестоматия. Вып. 2.- М., 1985.- 64с.
   4) Пьесы. Вып. 1. 5-ий класс ДМШ.- М., 1986.- 62с.

 69. Avatar Марина
  Марина says:

  Що ви можете порадити з періодики про соціальне партнерство в Україні?

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Батажок, С. Г. Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництва в Україні [Текст] / Батажок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 7/8. – Бібліогр. с. 139-140 (4 назви).
   2. Гетьманцева, Н. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин [Текст] / Ніна Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 82-86. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Горемикіна, Ю. В. Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб [Текст] / Ю. В. Горемикіна // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 87-99. – Бібліогр.: с. 98-99 (12 назв).
   4. Селізар, В. Соціальне партнерство як шлях до підвищення якості освіти [Текст] / В. Селізар // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 1. – С. 9-11.
   5. Шедяков, В. Є. Розвиток соціального партнерства в комплексі заходів гуманізації суспільства [Текст] / В. Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україн. – 2018. – № 5. – С. 122-132. – Бібліогр. с. 130-132 (25 назв).
   6. Юрчик, Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального підприємництва [Текст] / Г. Юрчик, Р. Пилипчук // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5/6. – С. 17-24. – Бібліогр. с. 24 (11 назв).

 70. Avatar Ростік
  Ростік says:

  Які у Вас є збірники для фортепіано з ансамблями для старших класів?

  • 1) Ансамбли. Вып.2.- М., 1973.
   2) Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.3.- М., 1989.- 64с.
   3) Ансамбли. Хрестоматия. Вып. IV.- М., 1968.- 68с.
   4) Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.2.- М., 1988.- 66с.
   5) Старшые классы ДМШ. Ансамбли.- М., 1978.- 68с.

 71. Avatar Рома
  Рома says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали на тему позитивізм у правовій сфері?

  • Доброго дня!
   1) Біржакова, Є. О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права [Текст] / Є. О. Біржакова // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 94-100
   2) Братасюк, В. Позитивізм – необхідність переосмислення в умовах сучасності / Віктор Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 65-68
   3) Костенко, О. Юридичний позитивізм – ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством / Олександр Костенко // Віче. – 2012. – № 5. – С. 16-17.
   4) Назимко, Є. Поняття «кримінально-правова санкція» з позиції юридичного позитивізму / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 5. – С. 143-145.
   5) Рябошапко, Л. Природне право чи юридичний позитивізм? / Л. Рябошапко // Віче. – 2008. – № 5-6. – С. 58-59
   6) Сердюк, О. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі: общественно-политическая литература / О.В. Сердюк // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 104-110

 72. Avatar степан
  степан says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал про Дмитра Гнатюка, статті в періодиці.Дякую

  • Добрий день!
   ГНАТЮК Д. Дмитро Гнатюк: “Серце моє – в Буковині”: [бесіда / вів Доцин І.] // Буковин. віче.- 2000.- 20 січ. (№ 10).-
   С. 3.
   ГНАТЮК Д. “Кар’єри могло не бути, якби стало відомо про розстріл мого брата”, – каже Дмитро Гнатюк: [розмова із співаком / вела О.Драчковська] / Д.Гнатюк // Мол. буковинець.- 2004.- 9 берез. (№ 271).- С. 5.
   ГРИГОРЕЦЬ В. Співати Дмитро Гнатюк починав на… танковому заводі / В.Григорець // Версії.- 2008.- 1-8 серп.
   (№ 31).- С. 12.
   ГУСАР Ю. Простелився “рушничок” у світ: [до 80-річчя від дня народж. Д.Гнатюка] / Ю.Гусар // Чернівці.- 2000.-
   17 листоп. (№ 47).- С. 14; Час 2000.- 2005.- 25 берез. (ч.12).-
   С. 1, 5.
   ГУСАР Ю. Слово втішає біль: [про поезію В’ячеслава Алябьєва «Всегда в душе» – про незабутні зустрічі з Дмитром Гнатюком, Софією Ротару, Назарієм Яремчуком] / Ю.Гусар // Вечірні Чернівці.- 2007.- 4 жовт. (№ 40).- С. 5.- («Книгозбірня Буковини»).
   ДМИТРО Гнатюк у вісімдесят третій день народження благословив на Буковині «Пісенне джерело»: [1-й телевіз. дит. пісен. фест. «Пісенне джерело»] // Свобода слова.- 2008.-
   3 квіт. (№ 13).- С. 3.
   ДОВГАНЬ О. Крила його голосу дала Буковина: [літ.-муз. вечір до 75-річчя від дня народж. Д.М. Гнатюка] / О.Довгань // Чернівці.- С. 166-170.
   КИБІЧ Я. Коли співають соловейки, світ залюбляється в красу: [про Д.Гнатюка та Н.Яремчука] / Я.Кибіч // Німчич.- 2008.- № 3 (11).- С. 80-81.
   «КОЖНОГО року маю посадити декілька дерев»: [інтерв’ю з співаком Д.Гнатюком / вела О. Гнідан] // Мол. буковинець.- 2008.- 1 трав. (№ 49).- С. 11.
   НА пісенний фестиваль їде Дмитро Гнатюк: [у Сторожинці «Пісенне джерело»] // Мол. буковинець.- 2008.-
   20 берез. (№ 32).- С. 7.
   ПРЕЗИДЕНТ привітав Дмитра Гнатюка: [нар. арт.] // Буковина.- 2008.- 1 квіт. (№ 24).- С. 1.
   СПІВЕЦЬ України // Освіта України.- 2000.- 5 квіт. (№ 14).- С. 14.

 73. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Добрий день, мені потрібні статті про шкільний булінг.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Богданець, Ю. В. Протидія булінгу в дитячому середовищі з використанням комплексної програми тренінгів [Текст] / авт.-укладач Ю. В. Богданець // Виховна робота в школі. – 2020. – № 6. – С. 2-21. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Болюк, З. А. Булінг, або Шкільне цькування: виклики та протидія [Текст] / З. А. Болюк // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 11. – С. 29-30.
   3. Гудошник, Ю. Булінг в учительській: як розпізнати і запобігти [Текст] / Юлія Гудошник // Англійська мова в початковій школі. – 2019. – № 9. – С. 11-14.
   4. Довга, Т. Педагогічна толерантність як інструмент протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи [Текст] / Т. Довга, Т. Прибора // Рідна школа. – 2019. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр.: 14 назв.
   5. Слесь, Г. В. Насильство серед учнів. Як його уникнути чи як йому протидіяти? [Текст] : [тренінг] / Г. В. Слесь, К. С. Попова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 2. – С. 31-35.
   6. Тищенко, Н. П. Булінг. Помилки у разі втручання [Текст] / Н. П. Тищенко // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 4. – С. 13-16.
   7. Фомічова, О. Наукові підходи до трактування поняття “булінг” в історико-педагогічній ретроспективі [Текст] / О. Фомічова // Рідна школа. – 2019. – № 5-6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 18 назв.

 74. Avatar Larisa
  Larisa says:

  Шукаю оперу Д.Верди “Аида” для оркестру. Чи є у відділі ноти?

 75. Avatar Дмитрий
  Дмитрий says:

  Які книжки про творчість жудожника Карла Брюлова у бібліотеці є? Дякую.

  • 1) Кара Брюллов: Альбом.- М., 1973.
   2) Кара Брюллов: Альбом.- М., 1988.
   3) Вагнер Л. Последний день Помпеи.- М., 1965.
   4) Зотов А. Кара Павлович Брюллов (1799-1852).- М., Л., 1948.
   5) Леонтьева Г. Кара Брюллов.- Л., 1976.
   6) Ракова, М. Брюллов-портретист.- М., 1956.

 76. Avatar Олена
  Олена says:

  Цікавить творчість Миколи Ромадіна-художника; які є книжки про нього?

  • 1) Белюстина О. Ромадин.- М., 1975.
   2) Недошивьли Г. Николай Михайлович Ромадин.- М., 1961.
   3) Родная природа в творчестве Ромадина.- М., 1963.

 77. Avatar Валентин
  Валентин says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал до реферату: «Іван Низовий – український письменник та громадський діяч». Дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Бондаренко, О. Голос любові на той бік ріки [Текст] / О. Бондаренко // Українська літературна газета. – 2016. – 25 берез. (№ 6). – С. 14, 15.
   2. Кошель, H. На полоні пам’яти [Текст] / Надія Кошель // Українське слово. – 2017. – 1-7 листоп. (№ 44). – С. 12, 13 ; Українське слово. – 2017. – 8-14 листоп. (№ 45). – С. 12, 13. – Продовж. Поч.: № 44.
   3. Криловець, А. Поет некомфортний і нонконформістський [Текст] / Анатолій Криловець // Дзвін. – 2017. – № 6. – С. 22-23.
   4. Низова, Л. Хто перевидасть сім тисяч творів Івана Низового? [Текст] / Л. Низова // Українське слово. – 2017. – 4-17 січ. (№ 1-2). – С. 10.
   5. Реброва, Д. Незабутня “зустріч” [Текст] : [про письменника Низового І.] / Дар’я Реброва // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 225-226.
   6. Семистяга, В. Іван Низовий з нами! Слово про побратима [Текст] / В. Семистяга // Слово Просвіти. – 2016. – 9-15 черв. (№ 23). – С. 7.

 78. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Пишу магістерську роботу. Якою літературою з ґрунтознавства можу скористуватися у вашій бібліотеці? Дякую.

  • 1. Белоліпський В. О. Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посібн. / Валерій Белоліпський. – Суми : Університетська книга, 2018. – 399 с.
   2.Бережняк М. Ф. Ґрунтознавство з основами геоботаніки : навч. посібн. / М. Ф. Бережняк, Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, Р. В. Сендзюк. // За заг. ред. Якубенка Б. Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 612 с.
   3. Медведєв В. В. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання / В. В. Медведєв, С. Г. Накісько, Г. В. Тітенко. – Харків : Стильна типографія, 2018. – 168 с.
   Заволічна Тетяна. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : монографія / Тетяна Заволічна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208 с.
   4. Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посібн. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 224 с.
   5. Панас Р. М. Рекультивація земель : навч. посібн. /Ростислав Миколайович Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 224 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і доступні читачеві .

 79. Avatar Анна
  Анна says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація по бібліотечній справі?

  • Доброго дня!
   1) Дем’янюк, Л. Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані / Л. Дем’янюк // Бібліотечний вісник. – 2010. – №1. – С. 44-48.
   2) Добко, Т. Знана майстриня бібліотечної справи: ювілей Тетяни Петрівни Павлуши / Т. Добко // бібліотечний вісник. – 2014. – №5.
   3) Малолєтова, Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Німеччини. Історія, сучасний стан, перспективи / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2009. – №4. – С. 25-32
   4) Малолєтова, Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2011. – №3. – С. 32
   5) Малолєтова, Н. Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2010. – №6. – С. 34-39.
   6) Федорова, М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського в активізації процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками області / Марина Федорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 39-41

 80. Avatar Саша
  Саша says:

  Добрий день. Цікавлюсь творчістю художника Ігоря Грабаря. Які у Вас є книги про нього?

 81. Avatar Павло
  Павло says:

  Цікавить література про художника Івана Айвазовського. Дякую.

  • 1) Иван Константинович Айвазовский.- М., 1963.
   2) Иван Константинов Айвазовский.- М., 1974.
   3) Барсамов Н. Айвазовский и Крыму. Очерки об И.К. Айвазовском и художниках.- Симферополь, 1970.
   4) Галерея Айвазовского: путиводитель.- Симфирополь, 1968.
   5) Барсамов Н. И.К. Айвазовский. О мастерстве художника.- М., 1967.
   6) Вагнер Л. Повесть о художнике Айвазовском.- М., 1967.
   7) Федосыйська картина галерея ымены Ы.К. Айвазовского: альбом.- К., 1988.
   8) Погребецкая И. и др. Федосийская картинная галерея: путиводитель.- Симферополь, 1978.

 82. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга «Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда…»?

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії (2-й поверх).
   Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда… [Текст] / за заг. ред. В. Сергійчука. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 712 с. : портр. – Бібліогр.: с. 710-711 (29 назв).

 83. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Доброго дня! Захоплююся декоруванням у техниці “декупаж”. Чи є література у вас по цій темі?

  • 1. Зайцева Анна. Энциклопедия декупажа / Анна Зайцева. – М. : ЭКСМО, 2010. – 192 с. : цв. ил.
   2. Юсель Светлана. Декупаж : самая полная энциклопедия / Светлана Юсель. – М. : АСТ-Пресс, 2010. – 128 с. : цв. ил. – (Золотая библиотека увлечений)
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 84. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга Емі Канеко “Готуємо по-японськи” ?

  • 1. Канеко Емі. Готуємо по-японськи. Рецепти автентичних страв на кожен день / Емі Канеко ; [ пер. з англ. Н. Лавської]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 168 с. : кол. іл.
   Книга зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук .

 85. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали по гендерній проблематиці ?

  • Доброго дня!
   1. Піжук, О. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні/ О. Піжук // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 53-55
   2. Варикаша, М.. Гендерний дискурс: семіотичні аспекти / М. Варикаша // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 83-89
   3. Шабаєва, Н. Проблема соціалізації студентів коледжу: гендерний аспект / Н. С. Шабаєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 17-20.
   4. Некрасова, І. Проблеми дослідження гендерних аспектів етноментальних структур свідомості / Ілона Некрасова, Вяфа Нагієва // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 27-38
   5. Іванова, О. Гендерні особливості запам’ятовування і відтворення текстів / Олена Іванова // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – С. 89-101
   6. Нікітіна, І. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І. В. Нікітіна, Ю. В. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 180-189.
   7. Савіна, М.Статеворольовий дискурс як засіб формування особистості / Маріанна Савіна // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. – С. 141-147

 86. Avatar Микола
  Микола says:

  Допоможіть, будь ласка, в підборі літератури про життєвий та творчий шлях О. Гончара. Дякую!

  • Доброго дня!
    Букет Є. Олесь Гончар: літературний геній XX століття / Є. Букет // Культура і життя. – 2018. – 13 квіт. (№ 15). – С. 4.
    Гончар О. Далекі вогнища / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 287 с.
    Гончар О. Собор : роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1989. – 272 с.
    Гончар О. Спогад про океан: Новели / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1995. – 396 с.
    Гончар О. Твори в 2-х т. / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1983.
    Гончар О. Твори в 4-х т. / О. Гончар. – Київ : Художня література, 1959.
    Гончар О. Твори в 7-ми т. / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987.
    Гончар О. Фронтові поезії / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1985. – 53 с.
    Гончар О. Японські етюди / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 49 с
    Ковалів Ю. Олесь Гончар / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 4. – С. 109-114.
    Козлова Т. О. Гончар. Новела-засторога “Залізний острів”. 11 клас / Т. Козлова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 28-29. – С. 46-51.
    Кордонська А. Собор – символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара : 11 клас / А. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 13-14. – С. 48-55.
    Меленчук О. Книжка про буковинське тяжіння Олеся Гончара : рецензія / О. Мельничук // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 113-115.
    Мельничук Б. Олесь Гончар і Буковина : літ.-краєзнав. дослідж. / Б. Мельничук ; наук. ред. О. Меленчук. – Чернівці : Місто, 2018. – 80 с.
    Неділько В. Вивчення творчості Олеся Гончара : посібник для вчителів / В. Неділько. – Київ : Радянська школа, 1987. – 190 с.
    Овдійчук Л. Літературний портрет Олеся Гончара: особистість на тлі доби (до 100-річчя від дня народження письменника) / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 5. – С. 11-18.
    Погрібний А. Олесь Гончар. Нарис творчості / А. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1987. – 242 с.
    Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова: Дослідження / І. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1986. – 260 с.
    Степаненко М. Олесь Гончар – історик, теоретик, практик української лексикографії / М. Степаненко // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 27-38
    Три зозулі з поклоном… : публіцистика; оповідання; новели / упоряд., ред. В. Зленка . – Київ : Український письменник, 2000. – 160 с.
    Уманська Т. Олесь Гончар “За мить щастя” : 11 клас / Т. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16-18. – С. 48-53.

 87. Avatar Влад
  Влад says:

  Чи є в бібліотеці “Історія живопису” автор Вітлі Абігайл?

 88. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Я шукаю книжки Герус Людмили “” Українська народна іграшка? Чи є вона у бібліотеці?

 89. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня. Допоможість знайти матеріали з теми:” Джерела права в Київській Русі. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Руси [Текст] : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; Археографічна комісія АН УРСР, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1991 – 2000. – (Пам’ятки історичної думки України). -Т. 1 : До початку XI віку. – 1991.-650 с.
   2. Грушевський, М. С. Нарис iсторiї Київської землi вiд смертi Ярослава до кінця ХIV сторіччя [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – 542 с
   3. Музиченко, П. П. Історія держави і права України [Текст] : Навчальний посібник / П.П.Музиченко. – К. : Знання, 2001. – 429 с
   4. Музиченко, П. П. (та ін.).Практикум з історії держави і права України [Текст] : Навч. посібник / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова, Н. М. Крестовська. – К. : Вікар, 2002. – 421 с
   5. Хрестоматія з історії держави і права України [Текст] : у 2-х т.: навчальний пособника. Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / за ред. В. Д. Гончаренка. – 2-е, перероб. і доп. – К. : Ін. Юре, 2000. – 472с.
   6. Моця, О. П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів [Текст] / О.П. Моця // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 4-20
   7. Єрмолаєв, В.Віче в Київській Русі- важлива складова державного механізму [Текст] / В. Єрмолаєв // Право України. – 2003. – № 3. – С. 136-141
   8. Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі [Текст] / В.М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67-84

 90. Avatar Леся
  Леся says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про композитора М. Леонтовича.

  • 1) Николай Леонтович.- К., 1977.
   2) Гордійчук М. Микола Леонтович.- К., 1974.
   3) Гордійчук М. М.Д. Леонтович.- К., 1960.
   4) Дяченко В. М.Д. Леонтович.- К., 1950.
   5) Дяченко В. М.Д. Леонтович.- К., 1969.
   6) Завальнюк А.Ф. Микола Леонтович: мист. Документи, духовні твори.- Вінниця, 2007.- 274с.
   7) Микола Леонтович. Спогади. Листи.- К., 1982.
   8) Музичний Архів М.Д. Леонтовича.- К., 1999.
   9) Орфєєв С.М. Леонтович і українська народна пісня.- К., 1981.
   10) Творчість М. Леонтовича: Зб. Статей.- К., 1977.

 91. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Які ви можите порадити матеріали до уроку по зарубіжній літературі про Стендаля та його роману «Червоне і чорне»?

  • Доброго дня!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Боднарчук, Г. Переможець чи переможений?: урок дослідження образу головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне” з елементами компаративістики [Текст] / Г. Боднарчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 7-8. – С. 62-63.
   2. Жураховська, І. В. Літературна вікторина “Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса”. 10-й клас [Текст] : урок узагальнення знань, умінь і навичок / І. В. Жураховська // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17-18. – С. 42-46.
   3. Ніколаєнко, О. Роман ХІХ століття. Формування, провідні ознаки, різновиди [Текст] / Ольга Ніколаєнко // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 2-9.
   4. Полегка, Ю. В. Стендаль “Червоне і чорне”. 10-й клас [Текст] / Ю. В. Полегка // Зарубіжна література в школі. – 2018. – № 21-22. – С. 52-54.
   5. Реизов, Б. Почему Стендаль назвал свой роман “Красное и черное”? [Текст] / Борис Реизов // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 45-49.
   6. Хроменко, І. Методичні нотатки до вивчення роману Стендаля “Червоне і чорне”. 10 клас [Текст] / Ірина Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 7-8. – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Чечетіна, Л. А. Система уроків з вивчення роману Ф. Стендаля “Червоне і чорне” [Текст] / Л. А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 9. – С. 58-63.

 92. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день! Допоможіть знайти про наслідки трудової міграції українців, дякую.

  • Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Дзюба Т. Перелітні птахи [Текст] / Тетяна Дзюба // Культура і життя. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 10, 11.
   2. Куліков, Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. с. 50 (17 назв).
   3. Лук’янчук, Г. Вільні європейці чи радянські кріпаки? [Текст] / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2020. – 12-22 трав. (№ 19-20). – С. 4.
   4. Назимко, К. Трудова міграція [Текст] : як перетворити ризики на можливості / Катерина Назимко // Дзеркало тижня. – 2018. – 21-27 груд. (№ 49). – С. 13.
   5. Таряник, О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення [Текст] / О. Таряник, О. Колмакова // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 42-50.
   6. Чубарь, О. Г. Грошові перекази трудових мігрантів в Україну: макроекономічні тенденції та регіональні особливості [Текст] / О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 3. – С. 57-72. – Бібліогр.: с.69-72 (23 назви).
   7. Шаповал, Е. Домашняя работа [Текст] / Екатерина Шаповал // Новое время страны. – 2019. – № 3. – С. 28-31.

 93. Avatar Іван
  Іван says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми: ” Методи вікової психології”

  • Добрий день!
   1) Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник.—6-те вид./О.В. Скрипчено, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін..—К.: Каравела,2019.—400с.
   2) Анастазі А Психологическое тестирование.—М., 1982.—кн1.,кн2
   3) Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник.—2-ге вид.—К.: Каравела, 2019.—264с.
   4) Вікова і педагогічна психологія[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ О.В. Скрипченко [та ін..].— 2-ге вид., доп.— К.: Каравела, 2007.—400с.
   5) Выготский Л.С. Педагогическая психология..—М., 1991
   6) Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. [дял студ. вищ. навч. закл.]/ О.П Сергєєнкова [та ін]; М-во освіти і науки, Киевський ун-т ім.. Бориса Грінченка._ К.: Центр учбової літ-ри,2012.—172с.

 94. Avatar Петро
  Петро says:

  Допоможіть знайти матеріали з теми:” соціальна активність”

  • Доброго дня!
   1. Гавриленко, М. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді / М. О. Гавриленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – N 1. – С. 49-56.
   2. Дяченко, М. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діяльності / М. Д. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 45-55. 54
   3. Дяченко, М.Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості / М. Д. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 16-25
   4. Колот, А. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння / А. М. Колот // Економіка України. – 2014. – № 3. – С. 70-82.
   5. Левчук, М. Іншомовний простір навчального закладу / М. Левчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 46-47
   6. Лесіна, Т. Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі / Т. М. Лесіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 101-106.

 95. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з теми: “Сучасний документ норми, правила, варіанти”

  • Добрий день!

   1. Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Н. Д. Бабич. – 2-ге вид. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 496 с
   2. Мацюк, Зоряна Омелянівна. Українська мова професійного спілкування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-е вид. – К. : Каравела, 2011. – 352 с.
   3. Мозговий , В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс [Текст] : Навчальний посібник для студентів вузів / В.І.Мозговий . – 2-ге вид., перероб. й доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 5
   4. Шевчук, Світлана Володимирівна. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – 7-е вид., випр. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 310 с.
   5. Діденко, А. Н. Сучасне діловодство [Текст] : Навчальний посібник / А.Н.Діденко. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.
   6. Пономарів, О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради [Текст] : Навч. посібник / О. Д.Пономарів. – К. : Либідь, 2002. – 24с.
   7. Український правопис/Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови НАН України.— К.:Наукова думка, 2007.—288с.
   8. Універсальний довідник з аділових паперів та ділової етики.— К.: Довіра,2003.—623с.

 96. Avatar Марина
  Марина says:

  Чи є у Вас твір И.С. Баха “Сиціліана”? Для фортепіано.

 97. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть підібрати літературу про композитора Ю.Мейтуса. Дякую!

 98. Avatar Юля
  Юля says:

  Чи є у вас довідник Івана Курила «Нюанси слововживання»?

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії. Чекаємо вас після карантину.
   Курило, І. В. Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. В. Курило. – Львів : Піраміда, 2017. – 564 с. – Бібліогр.: с. 562-563 (43 назви). – ISBN 978-966-441-508-9 (в палiт.)

 99. Avatar Євген
  Євген says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали з теми: ” “Історія давніх слов’ян”

  • Добрий день!
   1. Баран, В. Д. Походження слов’ян [Текст] / В.Д. Баран. – К. : Наук. думка, 1991. – 144 с
   2. Баран, В. Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю [Текст] / В.Д. Баран. – К. : Наук. думка, 1972.
   3. Залізняк, Л. Л. Первісна історія України [Текст] : навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / Л. Л. Залізняк ; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Т.Шевченка. – К. : Вища шк., 1999. – 264 с.
   4. Полонська-Василенко, Н. Історія України. У 2- х т. -Т.1: До сер.ХVII ст. [Текст] / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 640 с
   5. Історія України: Джерельний літопис.- К.: КВІЦ, 2012. -832с.
   6. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України [Текст] / М. С. Грушевський ; вст. ст.: В. А. Смолія, П. С. Соханя ; АН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1992. – 544 с.
   7. Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Голованов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 296 с
   8. Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. / В. Б. Білінський. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2013 .
   Кн. 1 : Споконвічна земля. – 2013. – 384 с
   9. Мірошниченко, Юрій Романович. Русь – Україна. Становлення державності [Текст] : у 2-х т. / Ю. Р. Мірошниченко, С. Л. Удовік. – К. : Ваклер, 2011 – .
   Т. 1 : Русь-Україна: з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – 744 с.
   10. Остафійчук, Василь Фокович. Історія України. Сучасне бачення [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. – 4-е вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с.
   11. Бакалець, Олексій Андрійович. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. (конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник) [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Бакалець ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О.Довженка. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 576 с
   12. Білоцерківський, В. Я. Історія України [Текст] : Навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський. – 2-е вид., випр. i доп. – Х. : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 576 с.

 100. Avatar Ельза
  Ельза says:

  Чи є у бібліотеці “Соната № 28” Л. Бетховена?

  • 1) Л. Бетховен. Соната № 28 дня фортепіано.- К., 1973.- 22с.
   2) Вибрані сонати Л. Бетховена.- К., 1968.- 28с.
   3) Л. Бетховен. Соната № 28 для фортепіано.- М., 1977.- 22с.

 101. Avatar Каріна
  Каріна says:

  Доброго дня! Мені потрібні книжки про композитора В. Косенка для дипломної роботи.

  • 1) Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка.- К., 1970.
   2) Довженко В. В.С. Косенко: Нарик.- К., 1949.
   3) Довженко В. В.С. Косенко.- К., 1951.
   4) Довженко В. «Героїчна увертюра» В. Косенка.-К., 1963.
   5) Косенко В. Спогади. Листи.- К., 1975.
   6) Олійник О. Фортепіанна творчість В.С. Косенка.- К., 1977.
   7) Олійник О.В. Косенко.- К., 1989.
   8) Фільу Б. Фортепіанна творчість В.С. Косенка.- К., 1965.

 102. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали по адвокатурі ?

  • Доброго дня!
   Так є

   1. Баженова, Б. Адвокатська діяльність потребує законодавчого удосконалення / Б. Баженова // Право України. – 2008. – №6. – С. 104-105
   2. Жуковська, О. Адвокатура України: свята і будні / О.Жуковська // Юридичний вісник України. – 2002. – 21-27 груд. (№ 51). – С. 12.
   3. Ромовська , З. Закон України “Про адвокатуру” – ремонт чи повна реконструкція? / З.Ромовська // Право України. – 2000. – № 11. – С. 56-59.
   4. Сафулько, С. Місце правозахисної адвокатури в українському громадянському суспільстві / С. Сафулько // Український журнал про права людини. – 2005. – № 2. – С. 5-16.
   5. Святоцька, В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання / В. Святоцька // Право України. – 2005. – № 10. – С. 87-89
   6. Святоцька, В. Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом / В. Святоцька // Право України. – 2006. – № 7. – С. 125-126
   7. Сміх, В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу / В. Сміх // Право України. – 2005. – № 10. – С. 60-63

 103. Avatar Інна
  Інна says:

  Доброго дня. Цікавить література на тему : “Формуванння педагогічної культури батьків”.

  • Доброго дня!
   1. Мандруючи до зрілості: Виховання для життя в сім’ї, для молоді: за ред. Т. Круль та М. Рись/ пер. з польс. З. Городенчук.— Львів: Свічадо, 2006.—256с.
   2. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії – педагогічна культура батьків: інф.-метод. посібник освітнього курсу для батьків/ Т. Цуркан.— Чернівці, 2017.—172с.
   3. Чепмен Г., Рос К. П’ять мов любові у дітей/ пер. з англ. Н. Римська.—Львів: Свічадо,2019.—224с.
   4. Корчак Я. Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих/ Я. Корчак; пер. Ю. Г. Попсуєнка.— Харків: Фоліо,2016.—538с.
   5. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навчю посібник.—К.: Каравела,2019.—264с.
   6. Голобородько М. К. Батькам про дітей [Текст]/ М. К. Голобородько, О. М. Сітенко.— Х.: Ексклюзив, 2013
   7. Проскурняк О. П. Психолого- педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства[Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Проскурняк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича.—Чернівці: ЧНУ,2012.—40с.
   8. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференційна психологія: навч.-посіб.— Львів: Новий світ—2002, 2018.—236с.
   9. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання/ О. Романчук.— Львів: Свічадо.—268с.
   10. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник/ В. О. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2019.—400сю
   11. Мистецтво бути батьками// Позакласний час.— №3.— 2020.— ст. 44.

 104. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукову періодику до теми про суміжні права й авторське право. Дякую.

  • Доброго дня! Пропонуємо такі статті:
   1. Дроб’язко, В. Реформування авторського права і суміжних прав у Німеччині [Текст] / Володимир Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 6. – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Коноваленко, В. “Чорна неділя” для захисту авторського права і суміжних прав [Текст] / Володимир Коноваленко // Дзеркало тижня. – 2018. – 8 верес. (№ 33). – С. 9.
   3. Співаковський, О. Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути? [Текст] / Олександр Співаковський // Голос України. – 2019. – 13 берез. (№ 49). – С. 1, 4, 5.
   4. Штефан, А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав [Текст] / Анна Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Юринець, Ю. Л. Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права [Текст] / Юринець Ю. Л. та ін. // Наука та інновації : науково-практичний журнал. – 2019. – N 6. – С. 62-75. – Біблиогр. в кінці ст.
   6. Яворська, О. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав [Текст] / Олександра Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.

 105. Avatar саша
  саша says:

  Доброго дня. Чи є у Вас література на тему: “Держава і право України у ХIХ -початок ХХ ст.

  • Добрий день!
   1. Українська державність у ХХ столітті : Історико-політологічний аналіз. – К. : Політ. думка, 1996. – 436 с.
   2. Музиченко, П. П. Історія держави і права України / П.П.Музиченко. – К. : [б. и.], 1999. – 662 с.
   3. Історія держави і права України : Навчальний посібник / За ред. А.С.Чайковського. – К. : Юрінком інтер, 2000. – 384 с.

   4. Кузьминець, О. Історія держави і права України: Навчальний посібник / О.Кузьминець, В.Калиновський, П.Дігтяр. – К. : Україна, 2000. – 429 с.

   5. Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : Навчальний посібник-практикум / І. Я. Терлюк. – К. : АТіКА, 1999. – 192 с

   6. Історія держави і права України : у 2-х т.: підручник. Т. 2 / За ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина. – К. : Ін. Юре, 2000. – 578 с
   7. Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письм., 1993. – 413 с.

   8. Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С.Кульчицький, Б.Й.Тищик. – К. : АТІКА, 2001. – 320 с.

   9. Музиченко, П. П. (та ін.). Практикум з історії держави і права України : Навч. посібник / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова, Н. М. Крестовська. – К. : Вікар, 2002. – 421 с.
   10. Іванов, В. М. Історія держави і права України : Навч. посібник / В. М. Іванов. – К. : АТІКА, 2003. – 416 с.
   11. Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник. – К. : Юрінком інтер, 2003. – 656 с
   12. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навчальний посібник-довідник для студентів вузів / І.І.Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 408 с.

   13. Заруба, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В.М.Заруба ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с.
   14. Правознавство [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. С. І. Запари. – Суми : Унів. кн., 2017. – 640 с.

   15. Шпиталенко, Г. А. Правознавство: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Г. А. Шпиталенко ; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 592 с.

 106. Avatar Віоріка
  Віоріка says:

  Здравствуйте! Допоможіть з літературою про графіка
  Едуарда Жуковського (1935-2000) Гарно дякую

  • Добрий день!
   ЖУКОВСЬКИЙ Е. Коломийки. Вихід в полонини / Едуард Жуковський.- 2-ге вид. допов.- Вижниця: Черемош, 2007.- 62 с.
   ***
   КЛИМ-Грабницький В. З когорти митців Вижниччини Едуард Жуковський / В.Клим-Грабницький // Жуковський Е. Коломийки. Вихід в полонини / Едуард Жуковський.- 2-ге вид., допов.- Вижниця, 2007.- С. 40-51.
   ***
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард Федорович // Митці Буковини: енцикл. довідник: члени Національної спілки художників України 1940-1998 / авт.-упоряд. Т.Дугаєва, І.Міщенко.- Чернівці, 1998.- Т.1.- С. 46.
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина / Михайло Івасюк.- Вижниця, 2001.-
   С. 64-65.
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард Федорович // Літературно-мистецька Вижниччина / під ред. М.Івасюк.- Чернівці, 1992.-
   Ч. 1.- С. 11.
   ***
   ІВАНЮК М. Жуковський Едуард Федорович / М.Іванюк // Рад. Верховина.- 1991.- 20 серп.
   КИБІЧ Я. Творець – людина, а чарує світ: [вист. творів худож. Е.Жуковського у Вижн. коледжі приклад. мистецтва] / Я.Кибіч // Вижн. обрії.- 2008.- 31 жовт. (№ 45).-
   С. 5.
   КОВАЛЬЧУК О. Талант, освячений Божою іскрою: [вист. робіт худож. Е.Жуковського у Вижниці] // Вижн. обрії.- 1997.- 6 верес. (№ 71-72).- С. 5.
   МИСТЕЦЬКА гордість Буковини ХХ-ХХІ століття (особистості відзначені почесними званнями України станом на 01.08.2008 року): [Заслужені працівники культури України – Жуковський Едуард Федорович та ін.] // Культура Буковини / Буковин. віче.- [б.р.].- Вип. № 3.- С. 4.
   ***
   3 ТРАВНЯ – 65 років від дня народження графіка
   Е.Ф. Жуковського (1935) // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2000 р.): бібліогр. покажчик.- Чернівці, 1999.

 107. Avatar Лара
  Лара says:

  Интересуют книги о рок и поп-музыке.

  • 1) Добрюха Н. Роки из первых рук.- М., 1992.
   2) Мархасев Л. В легком жанре.- Л., 1984.
   3) Поп-музыка. Взгляды и мнения: Сб. статей.- Л.-М., 1977.
   4) Рок музыка в СССР.- М., 1990.
   5) Рок-энциклопедия / авт. сост. Кастальский.- М., 1997.- 912с.

 108. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по лікуванню серцево-судинних захворювань за допомогою п’явок. Дякую.

 109. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, яка література на тему “Виникнення та розвиток Запорозької Січі” в Вас є?

  • 1. Уривалкін, Олександр Миколайович. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін . – К. : Дакор. – [Б. м.] : КНТ, 2015. – 396 с
   2. Шудря, Микола. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів [Текст] / М. Шудря. – Київ : Велес, 2009. – 240 с.
   3. Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросіїї [Текст] / Ж. – Б. Шерер. – Київ : Укр. письм., 1994. – 31.
   4. Історія Запорозької Січі [Текст] / ред. В. А. Смолiй, наук. ред., упоряд. В. Щербак. – Київ : Арій, 2015. – 242 с.
   5. Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків [Текст] / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої. – Днiпропетровськ : Січ, 2002. – 360 с. –
   6. Крикун, Микола. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII століття [Текст] : ст. і матер. / М. Крикун ; ред. Я. Цимбал ; Ін-т іст. дослідж. Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Київ : Критика, 2006. – 472 с
   7. Яворницький, Д. І. Історія запорiзьких козакiв:У 3 т.-Т.1 [Текст] / Д. І. Яворницький. – Лв : [б. и.], 1990.
   8. Паламарчук, Галина. Запоріжська Січ у другій половині XVII століття [Текст] / Г. Паламарчук // Історія в школі. – 2011. – № 7/8. – С. 37- 39.
   9. Левченко, А. Запорозька Січ як форма самоорганізації українського суспільства в XVI-XVIII століття [Текст] / А. Левченко // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 110-113.
   10. Дутчак, Софія. Вибори на Запорозькій Січі [Текст] / С. Дутчак // Чумацький шлях. – 2015. – № 3. – С. 8-9
   11. Тімашов, Віктор. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення [Текст] / Віктор Тімашов // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 116-120.
   12. Онуфрієнко, Н. О. Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі [Текст] / Н. О. Онуфрієнко // Все для вчителя. – 2016. – № 12. – С. 19-20.
   13. Кольбенко, Андрій. Звичаєве право Запорозької Січі як важливий етап української державності [Текст] / Андрій Кольбенко // Право України. – 2020. – № 1. – С. 129-139.

 110. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня чи є у вас література про соціогуманітаристику ? ?

  • Доброго дня!
   Вовканич, С. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 66-80
   Вовканич, С.Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія / Степан Вовканич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 195-211.
   Вовканич, С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства / С. Вовканич // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 53-59.
   Гулич, О. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 76-85.
   Гальків, Л. Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу / Л. І. Гальків, Л. М. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 126-133

 111. Avatar Віра
  Віра says:

  Доброго дня! Мене цікавить література про лікування різних хвороб продуктами бджільництва. Що можете порадити мені з літератури, яка є у вашій бібліотеці?

  • 1. Священник Олександр Лазебний. Бджолина аптека: Усе про лікування медом та ужаленням бджолами / Олександр Лазебний. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 384 с.
   2. Маркова А. П. Лечение медом. Рецепты, советы, рекомендации / Антонина Прокопьевна Маркова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 320 с. – (Сер. «Домашняя энциклопедия»).
   3. Синяков А. Ф. Мед и медолечение / Алексей Федорович Синяков. – Москва : Вече, 2000. – 464 с.
   4. Улянич Микола. Лікування продуктами бджільництва: Поради та рецепти / Микола Улянич. – Київ : Основа, 2003. – 280 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 112. Avatar Валентина
  Валентина says:

  Доброго дня! Мені потрібні книжки з вокальної педагогіки. Які видання є у бібліотеці?

  • 1) Антонюк В.Г. Вокальна педагогічна (сольний спів).- К., 2007.- 174с.
   2) Витт Ф. Практические советы обучающихся пению.- Л., 1968.
   3) Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1,2,3,4.-М., 1962.- 1982.
   4) Вопросы вокальной педагогики. Вып.7.- М., 1984.
   5) Вопросы певческого воспитания.- Л., 1959.
   6) Голубєв, П. Поради молодим педагогам вокалістам.- К., 1983.
   7) Євтушенко Д. Роздуми про голос.- К., 1979.
   8) Кравчук, В.В. Щоденник вокаліста.- Львів, 2017.- 184с.
   9) Кушка, Я.С. Методика навчання співу.- К., 2010.

 113. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали з теми: “Державний бюджет України, його роль та призначення”

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   1. Василюк О.Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України.— К.: Центр навч. літ-ри, 2003.—608с.
   2. Карлін М. І. Державні фінанси Українию[Текст]:навчальний посібник / М. І. Карлін.— К.: Знання, 2008.—348с.
   3. Фінанси[Текст]: Навч. посіб/ В. І. Оспіщев.—2-е вид перероб. і доп.—К.: Знання, 2008.—368с.:рис
   4. Алексєєв І. В. Буджетна система[Текст]: навчальний посібник для студ. ВНЗ/ І. В. Алєксєєв, Н. Б.Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько; Нац. ун-т «Львівська політехніка».—К.: Хай Тек Прес, 2008.—376с.
   5. Артус, М. М. Бюджетна система України[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ М. М. Артус, Н. М. Хижа; Європейський ун-т.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.— 224с.: табл.
   6. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник.—Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.—280с.
   7. Карлін, М. І. Бюджетна систем України[Текст]: навч. посібник/ М. І. Карлін.—К .: Знання, 2008.—432с.: табл.
   8. Фещенко Л. В. Бюджетна система України[Текст]:навч. посібник для студ. ВНЗ/ Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н. В. Кузьминчук; М-во освіти і науки України.—К.: Кондор,2008.—440с.

 114. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Добрий день! Мені потрібна книга А. Шарого «Коріння та корона» – про Австро-Угорщину, чи є у вас така? Гарно дякую!

  • Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії та у відділі обслуговування користувачів. Чекаємо вас після карантину.

   Шарий, А. Коріння та корона. Нариси про Австро-Угорщину: доля імперії [Текст] / А. Шарий, Я. Шимов ; пер. з рос.: Л. Кондратюк, М. Мартиненко. – Київ : ДІПА, 2018. – 496 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 476-491.

 115. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про українське кіномистецтво ?

  • Доброго дня!
   Безручко, О. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва / О. Безручко // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 115-129.
   Брюховецька, Л. Кіно як світогляд: Довженко і Параджанов [Текст] / Л. Брюховецька // Київ. – 2006. – № 2. – С. 186-192.
   Дорошенко, М. І. Король кіномистецтва, котрий боявся темряви [Текст] / М.І. Дорошенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 2. – С. 46-47.
   Лисецький, С. Індустрія чи мистецтво? [Текст] / С. Лисецький // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 109-115.
   Рябчук, М. Фабрика жіночих мрій нотатки про сучасний феміністичний кінематограф / М. Рябчук // Всесвіт. – 2003. – № 7-8. – С. 187-192.
   Савченко, Б. (Кінорежисер). Українське кіно як національна ідея / Борис Савченко ; Розмову вела О. Позднякова // Українська культура. – 2004. – № 6-7. – С. 4-5 :

 116. Avatar Іван
  Іван says:

  Добрий день! Меня интересует сборники для 6 класса ДМШ с пьесами для фортепиано:

  • 1) Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. ДМШ 6 класс.- М., 1988.- 66с.
   2) Полифонические пьесы. Вып. 1. 6 класс ДМШ.- М., 1981.- 50с.
   3) Пьесы. Вып. 1. 6 класс ДМШ.- М., 1877.- 64с.
   4) Пьесы. Вып. 2.6. класс ДМШ.- М., 1988.- 66с.
   5) Педагогический репертуапр. 6-й класс ДМШ.- М., 1980.- 64с.
   6) Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. Вып. 1. ДМШ 6-й класс.- М., 1987.- 68с.

 117. Avatar Яна
  Яна says:

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка, яка література з історії Азії та Африки в вас є?

  • Доброго дня!
   1) Історія європейської цивілізації. Близький Схід/ за ред. У. Еко; пер. з італ. О. В. Сминтина, В. О. Пшоняк, І. В, Раєвська, О. О. Феденко, І. М. Потапова, Д. В. Косак.—Х.: Фоліо,2016.1310с.
   2) Мустафін О. Р. Справжня історія Стародавньго світу[Текст]/ О. Р. Мустафін.— Харків: Фоліо, 2013.—325с.
   3) Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу.— К., 2000.
   4) Древние цивилизации/[Аверенцев С. С. и др.], под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левинн.—М.: Могель, 1989.—479с.
   5) Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта.—М.: Летний сад, 20001.—608с.
   6) Чорна О. О Хетты разрушители Вавилона.—М.: Центр-полиграф, 2002.—268с.
   7) Веллард Дж. Вавилон . Расцвет и гибель города чудес[Текст]/ Д. Веллард; пер. с англ. О. И. Парфильева.—М.: Центр-полиграф, 2003.—270с.
   8) Меллер С. Земля Осириса. Тайны древнеегипетской цивилизации[Текст] пер. с англ. / С Меллер.—Х.:Клуб семейного досуга, 2004.—288с.
   9) Голованов С. О. Всесвітня історія[Текст]: навч. посібник/ С. О. Голованов.—К.: Каравела, 2007.— 272с.

 118. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Доброго дня! Чи є у Вас видання з творами художника П’єра Ренуара?

 119. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Чи є у Вас твір Людкевича С. “Елегія”для фортепіано?

 120. Avatar Іван
  Іван says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для реферату “Парламент – вищий орган народного представництва”

  • Доброго дня!
   1) Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб.— Чернівці: Рута, 2000.—326с.
   2) Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник/ В. М. Шаповал.—К.: Юрінком Інтер, 2008.—211с.
   3) Георгіца А. З. Деякі питання встановлення основних функцій парламентів// науковий вісник Чернівецького ун-ту. вип. 48.—Чернівці, 1999.—С. 25-29
   4) Георгіца А. З. До питання трактування та дифеніцію поняття «парламентаризм»// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип 18.—Чернівці, 1997.—с.148-155
   5) Георгіца А. З. Організаційні аспекти діяльності парламенту(порівнялно-правовий аналіз)// Ерліхівський збірник. Вип.2.—Чернівці, 1994.—28-39
   6) Георгіца А. З. Проблема компетенції парламенту// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип 45.—Чернівці, 1999.—с 53-62
   7) Кривенко Л Суверенітет парламенту Теорія і практика// Віче.—1998.–№4.—с. 32-55
   8) Чепель О. Д. Особливості основних гарантій депутатської діяльності в Україні та зарубіжних країнах// Держава і право[зб. наукових праць]; [Юридичні науки].—К.: ін.-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.—Вип. 27.—с. 217-222
   9) Чепель О. Д. Правові підстави виникнення депутатського мандата члена парламенту України»// Науковий вісник Чернівецького ун-ту[Правознавство].—Чернівці, 2005.—Вип 273.— с.148-155

 121. Avatar Валік
  Валік says:

  Мене цікавлять видання про художника Н. Гуссена?

 122. Avatar Еріка
  Еріка says:

  Доброго дня! Дуже люблю вишивати. Хочу глибше ознайомитися з різноманітними техніками шитва, символікою саме української вишивки. Що можете порадити з книг та альбомів, які зберігаються у вашій бібліотеці і на яких умовах можна ними користуватися? Дякую.

  • 1. Бебешко Лідія. Українська вишиванка. Мальовничі узори. Мотиви. Схеми крою : альбом-посібник / Лідія Бебешко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 128 с.
   2. Буковинські жіночі сорочки : мистецький альбом / Упор. Тарас Лозинський, Людмила Булгакова-Ситник. – Київ : Майстер книг, 2018. – 232 с. : іл.
   3. Бучкович Ярослава. Вишивка стяжками / Ярослава Бучкович. – Львів : Свічадо, 2014. – 40 с.
   4. Взори вишивок домашнього промислу на Буковині : образотворчий матеріал /зібрав, нарисував, обробив Е. Кольбенгаєр; [пер. О. Ясінської, С. Гакмана, А. Тарасової]. – Репр.відтворення вид. – Чернівці : Буковина, 2019. – 112 с.
   5. Вишивка жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Ч. 1 : Львів : ПП «Видавничий дім «Артклас», 2019. – 92 с. : іл. – (Серія «Мистецтво давнього стібка». Т.1).
   6. Гаврилів Наталія. Сокальська вишивка : альбом / Наталія Гаврилів. – Львів, Апріорі, 2018. – 28 с. : іл.
   7. Гавур Люба. Чарівні візерунки. Ч. 1 : альбом / Люба Гавур. – Львів : Апріорі, 2010. – 236 с. : іл.
   8. . Гавур Люба. Чарівні візерунки. Ч. ІУ : альбом / Люба Гавур. – Львів : Апріорі, 2013. – 100 с. : іл.
   9. Гасюк Олена. Буковинська народна вишивка : альбом / Олена Гасюк. – Вижниця : Черемош, 2007. – 140 с. : іл.
   10. Ди ван Никерк. Объемная вышивка. Самая полная энциклопедия: Техника. Приемы. Изделия / Див ан Никерк. – Москва : АСТ-ПРЕСС СКД, 2010. – 160 с. : ил. – (Золотая библиотека увлечений).
   11. Полное руководство по технике вышивания; [пер. с англ. И. В. Павловой]. – Москва : АСТ: Астрель, 2006. – 311 с. : ил.
   12. Свйонтек Ірина. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Альбом 5, Кн. 2 : Космацькі вишивки Косівщини «Довбушеві взори» : навч. посіб. / Ірина Свйонтек. – Львів : Апріорі, 2015. – 264 с. : іл.
   13. Чумарна Марія. Код української вишивки : літературно-художнє видання / Марія Іванівна Чумарна. – Львів : Апріорі, 2008. – 192 с. : іл.
   14. Журнали : «Майстерня вишивки», «Українська вишивка».
   Книги та журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 123. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Мені потрібно знайти матеріали до уроку по зарубіжній літературі на тему: Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (5-й кл.). Що порадите?

  • Доброго дня!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Баляльова, Н. Справжня хлоп’яча дружба Тома Сойєра і Гека Фінна. Урок зарубіжної літератури, 5 клас [Текст] / Надія Баляльова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 12. – С. 24-30.
   2. Бушакова, О. На гостину до Тома Сойера. Бінарний урок зарубіжної літератури та англійської мови, 5 клас [Текст] / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 3. – С. 3-7.
   3. Жидкова, Я. “Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте”. За творчістю Марка Твена. Літературна гра, 5 клас [Текст] / Ярослава Жидкова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Кириченко, В. Уроки літератури з елементами репу, 5 клас. Порівняльна характеристика американських літературних героїв – Тома Сойєра і Поліанни [Текст] / Вікторія Кириченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 4. – С. 15-19.
   5. Литвякова, Н. В. Урок-конкурс на звання “Найкращий читач повісті Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. 5 клас [Текст] / Н. В. Литвякова, І. В. Плеса // Інформатика в школі. – 2020. – № 4. – С. 12-14. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Мастяк, Т. Ю. Марк Твен “Пригоди Тома Сойєра”. 5-й клас [Текст] : [урок] / Т. Ю. Мастяк // Зарубіжна література в школі. – 2019. – № 3-4. – С. 60-64. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Тутко, Н. І. Герої, з якими завжди весело [Текст] : урок-зіставлення (порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Федька-халамидника) / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 34-36.
   8. Федчак, Л. В. Чому ми читаємо цей роман [Текст] : матеріали до вивчення твору Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра” / Л. В. Федчак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 40-45. – Бібліогр.: 10 назв.
   9.Юрчишина, М. Кольорові дні Тома Сойєра [Текст] / Марія Юрчишина // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 18-20.

 124. Avatar Ілля
  Ілля says:

  Мене цікавить твори Всеволода Мейерхольда. Які видання у Вас є?

  • Мейерхольд, В. Э. Наследие.1: Автобиографические материалы. Документы 1896-1903 рр. / В. Э. Мейерхольд ; ред.-сост. О. М. Фельдман. – М. : О.Г.И., 1998. – 744 с

  • 1) В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы.- М., 1968.- Часть I.- 352c.
   2) В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Бесиды.- М., 1968.- Часть II.- 644c/
   3) В. Э. Мейерхольд. Наследие. 1. Автобиографические материалы. Документы 1896-1903.- М., 1998.- 744с.

 125. Avatar Еліна
  Еліна says:

  Чи є у Вас “Концерт №21” (До мажор. К. 467) для фортепіано В.А. Моцарта?

 126. Avatar Timofei
  Timofei says:

  Здравствуйте! Мне нужні ноті Ф. Листа для фортепиано “Венгерская рапсодия №2”

  • 1) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2 (с каденцией С. Рахманинова).- М., 1989.- 46с.
   2) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2.- М., 1977.- 24с.
   3) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2.- Л., 1953.- 24с.

 127. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з вікової психології.

  • 1) Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник.—6-те вид./О.В. Скрипчено, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін..—К.: Каравела,2019.—400с.
   2) Анастазі А Психологическое тестирование.—М., 1982.—кн1.,кн2
   3) Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник.—2-ге вид.—К.: Каравела, 2019.—264с.
   4) Вікова і педагогічна психологія[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ О.В. Скрипченко [та ін..].— 2-ге вид., доп.— К.: Каравела, 2007.—400с.
   5) Выготский Л.С. Педагогическая психология..—М., 1991
   6) Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. [дял студ. вищ. навч. закл.]/ О.П Сергєєнкова [та ін]; М-во освіти і науки, Киевський ун-т ім.. Бориса Грінченка._ К.: Центр учбової літ-ри,2012.—172с.

 128. Avatar Саша
  Саша says:

  Мене цікавлять для фортепіано композитора Эдварда Мак-Доуеля. Якы у Вас э збырники?

  • 1) Э. Макс-Доуэлл. Пиесы для фортепиано.- М., 1968.- 78с.
   2) Мак-Доуэлл, Э. Шесть пьес для фортепиано.- М., 1966.- 16с.
   3) Мак-Доуэлл, Э. Избранные пьесы для фортепиано.- М., 1984.- 72с.

 129. Avatar Оля
  Оля says:

  Доброго дня, шановвні. Чи є в вашій бібліотеці збірки поетів , які були закатовані в комуністичних полоні?

  • Доброго дня!
   Стус, Василь Семенович. Вікна в позапростір : вірші, ст., листи, щоденникові / В. С. Стус. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с. : іл.
   Стус, Василь Семенович. І край мене почує : поезії / В. С. Стус. – Донецьк : Донбас, 1992. – 295 с. : іл.
   Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус . – 2-ге вид.,доп. – К. : Наук. думка, 1999. – 272 с.
   Стус, В. Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2002. – 192 с.
   Василь Симоненко. Поетична спадщина. Коротка біографія письменника Тексти віршів. Аналіз творчості митця. Зразки учнівських творів : Посібник для 11 класу / авт.-укл. Г. Г. Корницька. – Х. : Ранок, 2000. – 64 с.

 130. Avatar Максим
  Максим says:

  Допоможіть знайти статті про Карпатську Україну як незалежну державу (1939 рік).

  • Доброго дня! Пропонуємо вам такі періодичні джерела:
   1. Дробот, І. Тяжкий шлях до волі [Текст] : [Історія проголошення незалежної Карпатської України] / І.Дробот, В.Кучер // Пам’ять століть. – 2000. – N3. – С. 3-21.
   2. Лук’янчук, Г. В Україні відзначають 80-річчя з дня проголошення Карпатської України [Текст] / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2019. – 13-26 берез. (№ 11-12). – С. 10, 11.
   3. Лук’янчук, Георгій. “Найменша держава з найбільшими претензіями в Європі” [Текст] / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2020. – 19 берез.- 8 квіт. (Ч. 12-13). – С. 3.
   4. Офіцинський, Р. Сучасні уявлення про Карпатську Україну [Текст] / Роман Офіцинський // Українське Державотворення : альманах. – 2019. – № 1. – С. 44-47.
   5. Худанич, В. Карпатська Україна- пролог відродження української держави [Текст] / В. Худанич // Історія України. – 2003. – трав. (№ 17). – С. 11-14.
   6. Шама, О. Миг независимости [Текст] : 80 лет назад украинцы Закарпатья создали независимое государство, которое было уничтожено венгерскими войсками / Олег Шама // Новое время страны. – 2019. – № 13. – С. 60-64.

 131. Avatar Ізабелла Мірчівна
  Ізабелла Мірчівна says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою про прп. Агапита Печерского. Гарно дякую

 132. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день підскажіть будь ласка книги по псіхологіі підлітків. Дякую.

  • Добрий день Марія , ми можемо запропонувати Вам наступні книги по психології підлітка.
   Тернопільська , В. І. Психологія для старшокласників (від самопопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / В. І. Тернопільська ; За ред. М.В. Левківського. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 272 с.
   Гаркавенко, Н. В. Психологія розвитку та вікова психологія : конспект лекцій / Н. В. Гаркавенко ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 120 с. – 80 пр. – 5.00 грн.
   Алексєєва, М. І. Психологія ранньої юності] / М.І. Алексєєва. – К. : [б. и.], 1971. – 48 с. Лидерс, А. Г.
   Психологический тренинг с подростками: учеб. пособ. для вузов / А.Г.Лидерс. – М. : Академия, 2001. – 256 с.
   Кле Мишель. Психология подростка / Кле Мишель. – М. : [б. и.], 1991. – Б. ц.
   Гольдштейн, А. Тренінг умінь спілкування. Як допомогти проблемним підліткам] / А.Гольдштейн, В.Хомик. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.
   Грецов, Андрей Геннадиевич. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание / А. Г. Грецов. – СПб. ; М. ; Н.Новгород : Питер, 2011. – 416 с.
   Синичкина, Елена. Практическая психология для подростков, или Как научиться любить себя и других / Е. Синичкина. – Москва : АСТ-Пресс, 2001. – 304 с.

 133. Avatar Марія
  Марія says:

  Я шукаю книгу про Чернівецький театр “Мрія з оксамиту і золота”. Чи є біблотеці така книги?

 134. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка література по історії Криму в вас є?

  • 1) Народження країни. Від краю до держави. Назва символіка, територія і кордони України/ упоряд. К. Галушко.— Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2017.—352с.
   2) Наш Крим[Текст]/ Вип ІІІ: до 700-річчя проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму.—2017.—325с.
   3) Грибовський В. Як Росія Крим поневолила[Текст]/ В. Грибовський.—Київ: Н. Брехуненко[видавець], 2009.— 64с.
   4) Громенко С. В. 2500 років фальші: російські міфи історії криму[Текст]/ С. В. Громенко; худ.-оформ. О.А. Гугалова-Мєншикова.— Харків: Фоліо, 2019.— 256с
   5) Кульчицький С. В. Кримський вузол[Текст]/С.В. Кульчицький, Л. Д. Якубова.- К.: Кліо,2019.—496с.
   6) Литвин С. За український Крим: Публіцист. ст., виступи, інтерв’ю(1992-1996рр).— К.: Вид-во ім. О. Теліги,1997.—137с.
   7) Донбас і Крим: Ціна повернення: монографія/ за заг. ред. В. П, Горбуліна, О.С. Василюка, Е.М. Лібанової, О. М. Ляшенка.—К:НІСД, 2015.—474с.
   8) Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки гібридної війни.—К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015.— 392с

 135. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Доброго дня! У мене дитина алергік. Я би хотіла більш ґрунтовно розібратися у продуктах харчування для дітей такого типу. Чи є у вас в бібліотеці література про здорове (дієтичне) харчування дітей та як правильно вибирати прдукти в таких ситуаціях? Щиро дякую.

  • 1. Волошин О. І., Сплавський О. І. Основи оздоровчого харчування : Чернівці : БДМА, 2002. – 304 с.
   2. Василаки А. Краткий справочник по диетическому питанию / Анна Федоровна Василаки, Зинаида Васильевна Килиенко. – Кишинев : Картя Молодовеняске, 1980. – 256 с.
   3. Готовим для детей. Оригинальные рецепты от профессионалов. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 240 с.: ил. – ( Уроки шеф-повара).
   4. Джарвис Д. Система здоровья доктора Джарвиса / Д. С. Джарвис. – Санкт-Петербург : Вектор, 2013. – 224 с.
   5. Москоні Ліса. Їжа для мозку. Наука розумного харчування / Ліса Москоні; [Пер. з англ.. Валерія Глінка]. – Київ : Наш формат, 2019. -336 с.
   6. Сірз Вільям. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини / Вільям Сірз, Марта Сірз; [Пер. з англ. В. І. Наливана] . – Київ : КМ Publishing, 2012. 512 с.
   7. Холфорд Патрик. А что едят умники и умницы? Разумное питание для разумных детей / П. Холфорд, Ф. М. Джойс ; [Пер. с англ. В. М. Боженов]. – Минск : «Попурри», 2008. – 176 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 136. Avatar Ірина
  Ірина says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі “Вплив харчування на здоров`я людини”. Дякую!

  • 1. Волошин О. І., Сплавський О. І. Основи оздоровчого харчування : Чернівці : БДМА, 2002. – 304 с.
   2.Грегер М., Стоун Дж. Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає тп лікує хвороби / Майкл Грегер, Джин Стоун ; [Пер. з англ. В. Горбатька]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 512 с.
   3. Жукова І. М. Цілющі овочі, фрукти, ягоди / Ірина Миколаївна Жукова. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 288 с.
   4. Москоні Ліса. Їжа для мозку. Наука розумного харчування / Ліса Москоні; [Пер. з англ.. Валерія Глінка]. – Київ : Наш формат, 2019. -336 с.
   5. Сірз Вільям. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини / Вільям Сірз, Марта Сірз; [Пер. з англ. В. І. Наливана] . – Київ : КМ Publishing, 2012. 512 с.
   6. Холфорд Патрик. А что едят умники и умницы? Разумное питание для разумных детей / П. Холфорд, Ф. М. Джойс ; [Пер. с англ. В. М. Боженов]. – Минск : «Попурри», 2008. – 176 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 137. Avatar Вадим
  Вадим says:

  Доброго дня! Я цікавлюсь замками та фортецями України та Європи. Яка література є у вашій бібліотеці з цієї теми?

  • 1) Пустинікова, І.С. Середньовічні замки Європи.- Х., 2010.- 160с.
   2) Толкачов Ю. Меджибізкий замок.- К., 2010.- 150с.
   3) Мунін Г.Б., Роглєв Х.Й., Гауа О.О. Визначні пам’ятки Західної України.- К., 2008.- 176с.
   4) Вечерський В.В., Тарасов С.В. Замки і фортеці України.- К., 2008.- 64с.
   5) Замки та фортеці: Альбом.- К., 2007.- 352с

 138. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго дня . Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему : ” Природоохоронне і екологічне виховання в школі”. Дякую.

  • 1. Пустовіт, Наталія Афанасіївна. Формування екологічно доцільної поведінки школярів [Текст] : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с.
   2. Пустовіт, Наталія Афанасіївна. Школа екологічного вчинку [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 116с.
   3. Школа лідера-еколога [Текст] / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформації. – К. : Аспект-Поліграф, 2007. – 48 с.
   4. Балахтар, Валентина Візіторівна. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009.
   5. Доторкнись до природи сердцем [Текст] : навч.- хрестоматійне вид. / упор.: Т. С. Гуцул, Є. В. Білик, И. Г. Животченко. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2013. – 450 с.
   6. Екологічне виховання молодших школярів [Текст]. – Чернівці : [б. и.], 1996.
   7. Колонькова, О. О. Екологія для дітей [Текст] : Посібник з екології для учнів 10-х класів / О.О.Колонькова. – К. : Центр екол. освіти та інформації, 2004. – 100 с.
   8. Основи природознавства [Текст] : курс лекцій / М-во освіти і науки України, Пед. коледж Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича ; уклад. П. В. Мручковський. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2019. – 124 с.
   9. Тимочко, Тетяна Валентинівна. Екологічна варта [Текст] : зб. інформ. матер. / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукр. дит. спілка “Еколог. варта”. – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2013. – 32

 139. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці журнал “Слово і час” 2020 року № 7, 8, 9, 10.

 140. Avatar Вікторія
  Вікторія says:

  Доброго дня! Мене цікавить література про українське народне вбрання. Дякую!

  • 1) Косміна, О. Укаїнське народне вбрання.- К., 2006.- 64с.
   2) Ніколаєва, Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс.- К., 2005.- 320с.
   3) Ніколаєва, Т.О. Історія українського костюма.-К., 1996.- 176с.
   4) Стельмащук, Г.Г. Українське народне вбрання.- Львів, 2019.- 256с.

 141. Avatar Лєра
  Лєра says:

  Чи є у Вас твори С. Рахманінова, а саме мене цікавить ІІ -й концерт для фортепіано?

 142. Avatar Неля Миколаївна
  Неля Миколаївна says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати інформацію про письменника – байкаря Еліезера Штейнбарга
  (1880-1932)Буду вдячна за інформацію.

  • Доброго дня!
   ШТЕЙНБАРГ Э. Басни / пер. с идиш Х.Розенталя / Э.Штейнбарг.- Черновцы: общество евр. культуры им. Э.Штейнбарга, 1990.- 182 с.
   ШТЕЙНБАРГ Е. На камені; Хпопчику-горобчику; Один і два буде три; З відрами через плечище; Чепурненька наша хатка; Там, де райські ворітечка; Затремти, рибчино-рибко: [вірші] / пер. з ідиш Б.Мельничук // Ластівка. – 1994.- № 3.- С.28-33.
   ШТЕЙНБАРГ Э. Посвящение луне; Плохая еда; Жених: [стихотворения] / Э.Штейнбарг / пер. с идиш Х.Розенталя // Мол. буковинець. – 1990.- 26 лют.- 4 берез. (№ 9).- Флояра, с. 3.
   ШТЕЙНБАРГ Э. Поцелуй: [басня] / Э. Штейнбарг // Чернов. листки.- 1999.- № 60.- С.З.
   ШТЕЙНБАРГ Элиэзер // КЛЭ.- М., 1975.-Т.8.- С.796.
   ЕЛІЕЗАР Штейнбарг // Шевченко Н.Д. Чернівці: 100 відомих адрес: довідник туриста-краєзнавця / Н.Шевченко.- Чернівці, 2007.- С. 171-172.
   ШТЕЙНБАРГ (Steinbarg) Елієзер // Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М.Богайчук.- Чернівці, 2005.- С. 301.
   БУРГ Й. На кладовищі: [пам’ятник Е.Штейнбаргу] / Й.Бург // Рад. Буковина.- 1990.- 30 берез. (№ 62).- С.4.

 143. Avatar Олег
  Олег says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему : “Давні вірування українців”

  • 1) Лозко Г Українське народознавство.—К., 1994,(2-ге вид.—К.,2004).— с.115-150
   2) Академічне релігієзнавство: підручник/ за нук. ред. проф.. А. Колодного.—К., 2000.—с..343-365
   3) Релігієзнавство: підручник/ Є. К Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін..; за ред. М. М. Заковича.— К, 2000.—С. 34-167
   4) Історія релігій в Україні/ за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького.— К., 1999.—с. 4-87
   5) Кожелянко Г. Неоязичництво у світовій та українськіий практиці// Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології.—т. 2(24).— Чернівці, 2007.—с89-99
   6) Митрополит Іларіон(Іван Огієнко) Дохристиянські вірування українського народу.—К., 1994

 144. Avatar Любов Ткач
  Любов Ткач says:

  Добрий день. чи є у Вашій бібліотеці журнали “НАТАЛІ” період 2000 -х. ?

  • Доброго дня!
   Є в наявності у фонді журнал “Наталі”: 2009 рік №1-12; 2010 р. – №1-10; 201 р. – №1-12; 2012 р. – №1-12; 2013 р. – №1-12; 2015 р. – №1-5,6/7, 8-12; 2016 р. -№ 1-6, 7/8, 9-12.

 145. Avatar Вадим Іванович
  Вадим Іванович says:

  Вітаю! Допоможіть будьласка з літературою про газету “Буковина”. Щиро вдячний

  • Вітаємо!
   1. ПОГРЕБЕННИК Ф.П. «Буковина» / Ф.П. Погребенник // ЕСУ.- К., 2004.- Т.3.- С. 563.
   2. “БУКОВИНА” // Енциклопедія українознавства.- перевид. в Україні.- Львів, 1993.- Т.1.- С. 191-192
   3. “БУКОВИНА” // Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст.: довідник.- К., 2000.- С. 33-35.
   4. ЗАВАДКА Б. «Буковина» / Б.Завадка // ЕІУ.- К., 2003.- Т. 1.- С. 397.
   ПІДКОВА І.З. «Буковина» / І.З. Підкова, Р.М. Шуст // Довідник з історії України: в 3-х т.- К., 1993.- Т.1.- С. 73.
   «БУКОВИНА» // УРЕС.- К., 1966.- Т. 1.- С. 249.
   МАСАН О. З літопису української преси на Буковині: [є про газ. “Буковина”] / О.Масан // Засоби масової інформації Чернівецької області: довідник.- Чернівці, 1996.- С.3-12.
   БАБИЧ Н. Д. Проблеми рідної мови і рідної школи на сторінках газети «Буковина»: ретроспективний і перспективний погляд відстанню у сто років / Н.Бабич // До витоків назви краю Буковина (600-річчя першої писемної згадки): тези доповідей та повідом. ІІ Буковин. іст. краєзнав. конф., Чернівці, 2-3 жовт. 1992.- Чернівці, 1992.- С. 80-81.
   БУКОВИНА. У п’ятидесятиліття засновин першого українського часопису на Буковині // Сімович В. Праці в двох томах. Т. 2. Літературознавство. Культура / В.Сімович.- Чернівці, 2005.- С. 667-670.
   ГРЕЧАНЮК А. Становлення літературного імені Ольги Кобилянської в газеті «Буковина» / А.Гречанюк // Ольга Кобилянська – письменниця і громадянинка: національне і загальнолюдське: науков. вісник Чернів. ун-ту. Вип. 216-217. Слов’янська філологія.- Чернівці, 2004.- С. 63-67.
   ХАЛАЇМ С. Часопис народного слова: [іст. газ. “Буковина”] // Буковина.- 2000.- 1 січ. (№ 1).- С. 5.
   ЧЕРНЯК Л. …Надійшла та многоожиданна хвиля. 120 років тому в Чернівцях побачило світ 1-е число першої української газети краю під назвою «Буковина»: [огляд 1 номера] / Л.Черняк // Буковина.- 2005.- 1 січ.

 146. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня)
  Підскажіть, будь ласка, чи є у вас Книжка про неслухнясиків автора Тетяни Лисенко, перше видання ще 1998 року.
  Заздалегідь вдячна за відповідь!

 147. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Доброго дня! Шукаю літературу з виготовлення жіночих прикрас з бісеру . Дякую за допомогу.

  • 1. Божко Л. А. Бисер : научно-популярное издание / Людмила Александровна Божко. – Москва : Мартин, 2007. – 124 с. : ил.
   2. Божко Л. А. Бисер. Уроки мастерства : научно-популярное издание / Людмила Александровна Божко. – Москва : Мартин, 2008. – 168 с. : ил.
   3. Воулес Диана. Бисероплетение. Пошаговые мастер-классы по созданию оригинальных украшений / Диана Воулес ; [пер. с англ. Е. Г. Расиной]. – Москва : Эксмо, 2015. – 48 с. : ил. – (Рукоделие. Базовый курс).
   4. Джигурда-Литвинець Е. М. Ручне вишивання і нанизування : альбом / Енгеліса Микитівна Джигурда-Литвинець. – Київ : Вища школа, 2004, 335 с. : іл.
   5. Журнал Бисер. От бусинки к шедевру.
   Книги та журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 148. Avatar Вадим
  Вадим says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати інформацію по темі: Архітектура України!

  • 1) Вечерський В.В. Українська дерев’яна архітектура.- К, 2006.
   2) Історико-культурні заповідники.- К., 2011.
   3) Мунін Г. Визначні пам’ятки Західної України.- К, 2006.
   4) Святий Київ.- К, 2001.
   5) Храми України.- К., 2000.

 149. Avatar Нелля
  Нелля says:

  Які підручники з української та зарубіжної культури є у Вашій бібліотеці?

  • 1) Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб.- К., 2002.- 277с.
   2) Гула Р.В., Передерій І.Г. Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навч. посіб. для студентів.- К., 2019.- 180с.
   3) Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.- К., 2002.- 214с.
   4) Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис.- К., 2002.- 328с.
   5) Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ-початку ХХст.- К., 2000.- 240с.
   6) Шевнюк О.Л. Культурологія: навч. посіб.-К., 2005.- 353с.
   7) Кравець М.С. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Львів, 2007.- 320с.
   8) Сучасна культурологія: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл.-К., 2018.- 342с.
   9) Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури: навч.посіб.- К., 2007.- 456с.

 150. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти літератутру з теми : “Українська мова та її діалект”. Дякую!

  • 1) Лозко Г Українське народознавство.—К., 1994,(2-ге вид.—К.,2004).—с.50-58.
   2) Лозко Г. Етнологія України.—К., 2001.—с. 33-43
   3) Караванський С. Секрети української мови.—К.,1994.—с.6-10, с.115—116
   4) Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова.—К.: Наук. думка, 1993.—200с.
   5) Ющук І Мово наша українська.—К., 2001.—с.3-43

 151. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня! Які у вас можна знайти матеріали до уроку по зарубіжній літературі на тему: Роальд Дал та його «Чарлі і шоколадна фабрика»?

  • Вітаємо. Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Головко, Т. Світло і тінь Роальда Дала [Текст] / Т. Головко // Культура і життя. – 2017. – 1 верес. (№ 35). – С. 11
   2. Грищенко, О. Роальд Дал. “Чарлі і шоколадна фабрика”. Цікаві пригоди хлопчака Чарлі на казковій шоколадній фабриці [Текст] / Олена Грищенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 1. – С. 57-58. – Зміст: “Чарлі і шоколадна фабрика”
   3. Журавська, Л. Досвід учителів-зарубіжників Миколаївщини – вчителям України [Текст] / Лілія Журавська // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 4. – С. 44-47. – Зміст: “Чарлі і шоколадна фабрика”
   4. Лавренюк, Ю. С. Роальд Дал – автор найсмачнішої казки “Чарлі і шоколадна фабрика”. 5-й клас [Текст] / Ю. С. Лавренюк // Зарубіжн алітература в школі. – 2017. – № 7-8. – С. 63-65
   5. Макаренко, В. Сучаснідіти та дорослі в повісті Роальда Дала “Чарлі і шоколадна фабрика” [Текст] / Вікторія Макаренко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 51-52.
   6. Орлова, О. В. Казка Роальда Дала “Чарлі і шоколадна фабрика” [Текст] : [2 уроки] / О. В. Орлова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2013. – № 10. – С. 21-26.
   7. Орлова, О. В. У колі добрих героїв. Казка Роальда Дала “Чарлі і шоколадна фабрика” [Текст] / О. В. Орлова // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 11. – С. 32-37 : фото. – Зміст: Чарлі і шоколадна фабрика
   8. Черезова, І. О. Роальд Дал “Чарлі і шоколадна фабрика”. Щирість та доброта головного героя. 5-й клас [Текст] / І. О. Черезова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7-8. – С. 22-25

 152. Avatar РОМАН
  РОМАН says:

  Добрий день. чи є у вас книги про Павла Дворського (Народного артиста України) і які – Широ вдячний за допомогу!

  • 1, Довгань О. Храм творчості Павла Дворського : [Розроб. творчого вечора присвяч. 50-літтю співака і композитора] / Довгань О. // Уроки українознавства. Навч.-метод. посібник з досвіду роботи вчителів українознавства Чернів. обл. / Уклад. Т. Мінченко. – Чернівці, 2004. – С. 191-196.
   2. Дворський Павло Ананійович : [01.02.1953; композитор, співак] // Муха А.І. Композитори України та української діаспори : довідник / А.І.Муха. – К., 2004. – С. 87
   3. Михайловський, В. “Для мене світ почався звідси…” : [Про П.Дворського – народного артиста України] / В. Михайловський // Михайловський В.І. Між страхом і любов’ю: Проза. – Чернівці, 2006. – С. 42-44.
   4. Павло Дворський // Літературно-мистецька Буковиніана : метод.-бібліогр. матеріали / О. Г. Довгань, О. О. Гаврилюк. – Чернівці, 2003. – С. 5-26.

 153. Avatar Домініка
  Домініка says:

  Доброго вечора! Підскажіть літературу про алкоголізм.або як вилікувати алкоголіка.буду вдячна…

  • Доброго дня!
   1. Алкоголь- це небезпечно // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. – С. 69-80.
   2. Дорогой А.П. Алкоголь- мультиморбідний та мультимортальний чинник ризику захворюваності та смертності / А. П. Дорогой // Therapia. Український медичний вісник. – 2015. – № 12. – С. 22-23.
   3. Ільїна В. М. Алкоголізм серед молоді – катастрофа ХХІ століття / В.М. Ільїна, В. І. Добрянський // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 8. – С. 14-15
   4. Ковальчук І. Особливості вживання алкоголю підлітками / І. Ковальчук , Л. Білійчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2011. – Вип. 556: Педагогіка та психологія. – С. 49-53. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Рябухін К. В. Аналітичне дослідження сучасного стану проблеми жіночого алкоголізму / К. В. Рябухін // Психічне здоров’я. – 2011. – № 3-4. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Смирнов В. Алкоголь та його небезпека / В. Смирнов // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 11. – С. 4-17
   7. У лікуванні алкоголізму може допомогти протисудомний препарат // Фармацевт практик. – 2020. – № 4. – С. 9.
   8. Шлях у безодню: алкоголь // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 11. – С. 95.

 154. Avatar Ігорь
  Ігорь says:

  Скажіть чи є у вас книги про українських композиторів?

  • Так є довідкові видання, монографії, словники, енциклопедії.
   1) Білаш О. Мовчать віки.- К.: Київська правда, 2006.
   2) Волинський Й. А. Кос.-Анатольський.- К.: Мистецтво, 1965.
   3) М. Лисенко у спогадах сучасників.- К., 2003.
   4) Балик М. Ревуцький. Очерк жизни. и творчества.-М., 1963
   5) Булат Т. Яків Степовий.- К., 1980.

 155. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня! Потрібна література про поширені сорти яблуневих дерев, що адаптовані до несприятливих кліматичних умов. Чи є щось у бібліотеці по цій темі. Наперед вдячний за відповідь.

  • 1. Вольвач П. В. Симиренко – фундатор українського промислового садівництва. (Садівничий України) : історико-публіцистичне видання / Петро Васильович Вольвач. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 312 с.
   2. Омельченко І. К. Культура яблуні в Україні : наукове видання / Іван Климович Омельченко. – Київ : Урожай, 2005. – 304 с. – Бібліогр.: с. 294-300.
   3. Помология : В 5 т. / Под общ. Ред. М. В. Андриенко. – Киев : Урожай, 1992. – 352 с.
   Т. 1: Яблоня / М. В. Андриенко и др. – Киев, Урожай, 1992. – 352 с.: ил.
   4. Сучасна енциклопедія садовода і огородника: 1000 корисних порад фахівців : популярне видання / ред.. Н. В. Хроменко ; [пер. з рос. І. Г. Данилюк]. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 560 с.
   5. Ярославцев Е. И. Ваш сад / Е. И. Ярославцев, А. С. Косякин, И. С. Исаева; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 317 с. : ил.
   6. Журнали: «Садівництво по-українськи», «Садівництво. Виноградарство. Технології та інновації».
   Книги та журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 156. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка література про заснування Києва в вас є ?

  • Доброго дня!
   1) Івакін Г. Ю. Оповіді про стародавній Київ[для серед. та старшого віку].—К.: Рад. школа, 1982.—112с.
   2) Історія України з найдавніших часів до наших днів: навч. посіб./ упор. С. В. Черогова, М. І. Гуйванюк, Г. М. Скоренко.— Чернівці:ТОВ «Наші книги»,2008.—336с.
   3) Історія України : навч.-метод комплекс для студ вищ. навч. закладів неістор. пец./А. О Михайлик, А. В. Нікорич, О. С. Каденюк, М. І. Алешенко.—Черцівці: Технодрук, 2014.—404с.
   4) Котлер М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.—К.: Україна. 1996.—240с.
   5) Толочко О.П Толочко П. П. Київська Русь.—К.:ВД «Альтернативи»,1998.—352с.
   6) Сорока Ю.В. 100 важливих подій історії України/ Ю. В. Сорока.—Харків: Фоліо, 2019.—205с.
   7) Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України/ Упор. К. Галушко.—Харків: кн. клуб « Клуб сімейного дозвілля», 2017.—352с.
   8) Світлична В. В. Історія України: навч. посіб.— К.: Каравела,2019.—404с.
   9) Палій О. Короткий курс історії України.—К.: АБАБАГАЛАМАГА, 2018.— 464С.
   10) Історія України: джерельний літопис/ Упор. В. І. Червінський, М. І. Обушний, Т. Ю. Горбань, В. Є. Крупняков та ін..— К.: ДП «Директорія ФВД,2008.—800с.
   11) Мірошнеченко Ю. І., Удовін С. А. Русь-Україна: Становлення державності: т1 Русь Україна з найдавніших часів до становлення імперії.—К.:Валкер, 2011.—744с.

 157. Avatar Максим
  Максим says:

  День добрий! Дуже хочу прочитати книгу Талеба “Чорний лебідь”, чув цікаві відгуки. Чи є ця книга у бібліотеці?

  • 1. Талеб Насім Ніколас. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті / Насім Ніколас Талеб; [пер. з англ. Микола Климук]. – Київ : Наш формат, 2017. – 392 с.
   Книга зберігається у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і буде доступна читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 158. Avatar Ксенія
  Ксенія says:

  Добрий день. чи є у вас книги польської писменниці Й. Ягелло.

  • Доброго дня!
   Ягелло, Йоанна. Кава з кардамоном: роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львiв : Урбіно, 2015. – 240 с.
   Ягелло, Йоанна. Шоколад із чилі: роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львiв : Урбіно, 2015. – 288 c.
   Ягелло, Йоанна. Тирамісу з полуницями : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львiв : Урбіно, 2017. – 296 с.
   Яґелло, Йоанна. Зелені мартенси: повість / Й. Яґелло ; пер. з пол. Я. Івченко. – Львiв : Урбіно, 2018. – 216 с.
   Яґелло, Йоанна. Молоко з медом : роман / Й. Яґелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львiв : Урбіно, 2019. – 456 с.

 159. Avatar Степан
  Степан says:

  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу з теми про Святителя Миколая, архиєпископа Мир Лiкiйських, чудотворця. Буду вдячний

  • 1. Святий Миколай: сценарії до свята / упоряд. З. Жук. – 2-е вид., вип. – Львiв : Свічадо, 2013. – 136 с.
   2. Усі чекають Миколая : сценарії, вірші та пісні дитячих свят / упоряд. Т. Ференц ; худож. оформ. В. Максимович. – Львiв : Свічадо, 2015. – 168 с. : іл., нот.
   * * *
   3. Богданчук Г. П. Славим тебе, Святий Миколаю!: [сценарій] / Г. П. Богданчук // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 11. – С. 30-34
   4. Гонтар Л. Святий Миколай – приклад доброчинності й милосердя : [сценарій виховної години для учнів 5-6 класів] / Л. Гонтар // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 11. – С. 4-6.
   5. Митурич Ю. То хто ж в Україні найдобріший?: [свято Миколая] / Ю. Митурич // Українська культура. – 2003. – № 2. – С. 9.
   6. Сіренко М. Миколай Чудотворець: [оповідання] / М. Сіренко // Українська літературна газета. – 2014. – груд. (№ 25-26). – С. 16-17.
   7. Християнські свята і народні традиції. Святий Миколай! // Наука і суспільство. – 2011. – № 11/12. – С. 42-43.

 160. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Допоможіть підібрати літературу з теми “Інформаційна безпека в Україні”, для курсової роботи

  • 1) Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах глобалізації: теоретико-правові та рганізаційні аспекти [Текст]: монографія/ О. Д. Довгань; нац.. акад. правових наук України; нац..-дослід. ін.-т інформатики; нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського.— Київ, 2015.—388с.
   2) Марущак А. І. Інформаційне право України[Текст]: підручник/ А. І. Марущак; М-во освіти і науки України.— К.:Дакор, 2011.—456С.
   3) Марущак А. І. Інформаційне право: Доступ до інформації [Текст]/ А. І. Марущак; М-во освіти і науки України.—К.:КНТ, 2007.—532с.
   4) Марущак А. І. Правові основи захисту інформації [Текст]: курс лекцій / А. І. Марущак.— К.: КНТ, 2007.—208с.
   5) Марущак А. І.Правомірні засоби доступу громадян до інформації [Текст]: наук.-практ. посібник/ А. І. Марущак.— К.: Буква, 2006.—423с.
   6) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій[Текст]: монографія/ О. С. Онищенко [та ін..].—К.: НБУВ, 2011.— 160с.
   7) Основи інформаційної безпеки та захисту інформації в контексті євроатлантичної інформації України[Текст]: наук.- метод. посібник/ за ред. В.П. Горбуліна.—К.: Євроатлантикінформ, 2006.—104с.
   8) Селезньова О. М. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії[Текст].— К., 2015.—40с.
   9) Лісовська Ю. П., Лісовський П. М., Подоляка С. А. Правова держава історія, теорія, методологія: навч. посібник/ Ю. П,. Лісовська, П, М. Лісовський, С. А. Подоляка.—К.: ВД «Кондор», 2018.—348с.
   10) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України[Текст]: монографія / О. Онищенко [та ін.].— К., 2018.—222с.
   11) Тенденції впливу в глобального інформаційного середовища на соціальну сферу України[Текст]/ О. С. Онищенко[та ін.]; НАН України; нац.. бібл.. України ім. В. І. Вернадського.—К., 2013.—244с.
   12) Пасічник, В. М. Ідеологічні засади національної безпеки України в умовах російської агресії [Текст] / В. М. Пасічник, І. В. Пілат // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 261-263
   13) Пашков, А. П. Інформаційна безпека як складова національної безпеки [Текст] / А.П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 11. – С. 34-37 : табл.
   14) Шкарлет, С. М. Роль інформаційної компоненти у формуванні національної стратегії розвитку України [Текст] / С. М. Шкарлет // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 17-25.
   15) Нашинець-Наумова, Анфіса. Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади [Текст] / Анфіса Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1. – С. 34-39. –

 161. Avatar Яна
  Яна says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці журнал “Фінанси України» за 2019 – 2020 рр. Дякую!

 162. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Вітаю, скажіть будь ласка які у вас є книги з циклу Коти-вояки.

  • Доброго дня!
   Цикл « пророцтва починаються»
   Гантер, Ерін. На волю!: роман: для серед. шк. Віку / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченко. – Харкiв : АССА, 2019. – 304 с. (Коти-вояки) (Цикл “Пророцтва починаються” ; кн. 1).
   Гантер, Ерін. Вогонь і крига / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; оформ. О. Панченка. – Харкiв : АССА, 2019. – 336 с. – (Коти-вояки(Цикл “Пророцтва починаються” ; 2 кн.).
   Гантер, Ерін. Ліс таємниць / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; оформ. О. Панченка. – Харкiв : АССА, 2019. – 336 с. – (Коти-вояки(Цикл “Пророцтва починаються” ; 3 кн. ).
   Гантер, Ерін. Здіймається буря / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; оформ. О. Панченка. – Харкiв : АССА, 2019. – 336 с. – (Коти-вояки(Цикл “Пророцтва починаються” ; 4 кн. )
   Гантер, Ерін. Небезпечний шлях: [роман: для серед. шк. віку] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченко. – Харкiв : АССА, 2018. – 336 с. – (Коти-вояки) (Цикл “Пророцтва починаються” ; кн. 5).
   Гантер, Ерін. Темні часи: [роман: для серед. шк. віку] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченко. – Харкiв : АССА, 2018. – 320 с. – (Коти-вояки) (Цикл “Пророцтва починаються” ; кн. 6).
   Цикл «Нове пророцтво»
   Гантер, Ерін. Північ: [роман: для серед. шк. віку] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченко. – Харкiв : АССА, 2019. – 320 с. – (Коти-вояки) (Цикл “Нове пророцтво” ; кн. 1).
   Гантер, Ерін. Сходить місяць: [роман: для серед. шк. віку] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченко. – Харкiв : АССА, 2018. – 304 с. – (Коти-вояки) (Цикл “Нове пророцтво” ; кн. 2).
   Гантер, Ерін. Світанок [Текст] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; оформ. О. Панченка. – Харкiв : АССА, 2019. – 352 с. – (Коти-вояки(Цикл “Нове пророцтво” кн. 3 ).

   Спецвидання
   Гантер, Ерін. Шлях Вогнезора / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця ; оформ. О. Панченка. – Харкiв : АССА, 2019. – 528 с. : іл. – (Коти-вояки).
   Гантер, Ерін. Таємниці Кланів. Путівник по серії / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудки, О. Українця. – Харкiв : АССА, 2019. – 176 с. : кол. іл. – (Коти-вояки).

 163. Avatar Іван
  Іван says:

  Доброго дня! Займаюся виноградарством і і цікавлюся виноробством. Допоможіть підібрату літературу по цій темі, що є у вашій бібліотеці. Дякую.

  • 1. Валуйко Г. Г. Технология вина : учебник / Г. Г. Валуйко, В. А. Домарецкий, В. О. Загоруйко. – Киев : центр учебной литературы, 2003. – 604 с.
   2. Виноробство України. Історія і сучасність / Упорядн. О. Бабюк. – Київ : ВД Каталог УНІВЕРСАЛ, 2008. – 203 с.: іл.
   3. Джеффорд Ендрю. Вино. Курс Ендрю Джеффорда : популярне видання / Ендрю Джеффорд; [пер. з англ. Дар`ї Любіч]. – Харків : Віват, 2018. – 178 с.
   4. ДиДио Т. Винный етикет. Рекомендации по идеальному сочетанию вин и блюд : науч.-популяр. Издан. / Тони ДиДио, Эми Заватто ; [пер. с англ. Л. Болдыревой]. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 382 с.: ил.
   5. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства : підруч. / С. В. Іванов, В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський та ін. // За заг. Ред. Д-ра хім. Наук, проф. С. В. Іванова. – Київ : НУХТ, 2012. – 487 с.
   6. Технологія вина. Задачі і приклади : навч. посіб. / М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич. – Київ : НУХТ, 2017. – 290 с.

 164. Avatar Іван
  Іван says:

  Доброго дня, чи є у вас література по бібліометриці ?

  • Доброго ранку!
   Так, є

   1. Костенко Л. Проект “Бібліометрика української науки”: ідея, реалізація, задуми / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 5. -С. 30-33.
   2. Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник . – 2018. – N 4. – С. 3-9.
   3. Симоненко Т. Бібліометрика української науки: за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 року / Т. Симоненко // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 3. – С. 91-94.
   4. Симоненко Т. Бібліометричні системиscopus i Google Scholar: сфери використання / Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2015. – N 2. – С. 10-13
   5. Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14
   6. Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 26-28.

 165. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня, допоможіть знайти літературу по історії української мови

  • Добрий день!
   1. Мацько Л. Українська мова, культура й освіта в діяльності Михайла Грушевського: на пошану 150-річчя від дня народження Першого Президента України / Любов Мацько // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 12. – С. 32-38.
   2. Остапченко О. Ігрові проблемні завдання : Дидактична гра “Лінгвістична мозаїка” / Олена Остапченко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 67-69.
   3. Степаненко М. “…Шевченкова мова й стала в нас за наріжну підвалину нашої літературної мови…” / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9-10. – С. 4-16.
   4. Степаненко М. Олесь Гончар про “духовний код нації” : до 95-річчя від дня народження письменника / Микола Степаненко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 6-12.

 166. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі “формування місцевого бюджету”

  • 1. Організація фінансової діяльності органів самоорганізації населення[Текст]: метод. рек/А. С. Крупник, Г. С. Кузьмін, Г. І. Скакун; Асоц. сприяння самоорганізації населення, Одеський суспіл. ін.-т соціальних технологій.—Одеса: ФОП Аедрєєва О. С., 2015.—88с.
   2. Сунцова О.О. Місцеві фінанси[Текст]: навч. посібник.[для студ. вищ. навч. закл.]/ О. О. Сунцова.—3-тє вид. перероб та доп.— К.: Центр учбової літ-ри, 2010.—488с.
   3. Джерела та механізми фінансування економічного розвитку[Текст]: навч. посіб./ Центр громадської експертизи, Проект «Місцевий економ. розвиток міст України».— К., 2013.— 174с.
   4. Диверсифікація місцевих бюджетів[Текст]/ І. О. Луніна [та ін.]; за ред. І. О.Луніної; НАН України, Ін-т екон. прогнозування.—К.: [б. в.], 2010.—320с.:рис, табл., дод.
   5. Матеріальна та фінансова основа органів місцевого самоврядування[Текст]: на допомогу працівникам органів місцевого самоврядування Чернівецької області/ М. С. Бідюк[та ін.].—Чернівці: Прут, 2007.—192с.
   6. Місцеві бюджети України в умовах трансформаційних змін в Україні[Текст]: монографія/ Київський нац.. торг.-екон. ун-т, Чернівецький торг.-екон. ін.-т, Каф фінансів; за заг. ред. О. В. Михайловської.—Ченівці: Прут, 2012.—254с.: рис., табл..
   7. Прядко Володимир Васильович Сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів[Текст]: монографія/ В. В. Прядко, С. В. Спухай, Н. Я. Сокролавська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Буковинський держ. фін.-екон. .— Чернівці: Технодрук, 2012.—220с.: рис., табл., дод.
   8. Прядко Володимир Васильович Фінансовий контрольв сфері муніципальних фінансів[Текст]: монографія/ В. В. Прядко, І. В. Грицюк, М-во фінансів України, Буковинська держ. фін. акад. .— Чернівці: Яворський С. Н.[Виготівник],2011.—180с.: табл..
   9. Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи[Текст]: колективна монографія/ М-во Фінансів України, Буковинська держ фінансова академія; за заг ред. В. В. Прядка.—Чернівці : Технодрук, 2008.— 440с.:дод.
   10. Як забезпечити прозорість обласних та районних бюджетів[Текст]/уклад В. Старик, Т Халавка.—Чернівці: Укр. нар. дім в Чернівцях,2016.— 54с.:карти, рис.
   11. Гайка, Оксана Романівна. Система рішень про місцеві бюджети: особливості структури та зв’язків між елементами [Текст] / О. Р. Гайка // Держава і право. – 2012. – Вип. 58.

 167. Avatar Лоредана
  Лоредана says:

  Здравствуйте! Есть у вас ноты для фортепиано. 1кл.? Можно взять или надо ксерить?

  • Так! У фондах є нотні видання для початківців.
   1) Фортепіано 1кл.- К.: «Музична Україна», 1986
   2) Педагогичеський репертуар. Хрестоматия для фортепіано. 1кл. ДМШ.- Москва «Музыка», 1985.
   3) Юным пианистам. 1кл. Учетный репертуар.- К.: «Музична Україна», 1987.
   Та інші…

 168. Avatar Василій
  Василій says:

  Добрий день! Чи маєте у фонді книги про українське кіно. Шукаю фільм радянського часу, але не знаю назву і режисера.

  • 1) Нонна Капельгородська. Кіномистецтво України в біографіях.- Київ: «АВДІ»; 2004.
   2) Спілка Кінематографістія України.- К.: Мистецтво, 1985.
   3) 100 фільмів Українського кіно.- К.: Спалах ЛТД, 1996.
   Та рекомендуємо журнал «Кіно-театр».

 169. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Які у вас є журнальні матеріали по децентралізації в Україні?

  • Пропонуємо такі джерела:
   1. Буряченко, А. Поведінкова економіка та децентралізація бюджетної системи [Текст] / А. Є. Буряченко, К. М. Левченко // Фінанси України. – 2019. – № 9. – С. 27-42. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Возняк, Г. Роль фінансової децентралізації в забезпеченні сталого ендогенного зростання регіонів України [Текст] / Г. В. Возняк // Фінанси України. – 2018. – № 7. – С. 100-117. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Іщук, С. Економічні результати фінансової децентралізації в Україні: регіональний рівень [Текст] / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Фінанси України. – 2019. – № 4. – С. 111-125. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Мельник, К. П. Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту [Текст] / К. П. Мельник // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 40-48 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Мельник, М. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір [Текст] / М. І. Мельник, І. В. Лещук, Р. Є. Яремчук // Фінанси України. – 2019. – № 3. – С. 103-117. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Опарін, В. Імперативи бюджетного регулювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації [Текст] / В. М. Опарін, Я. А. Сарнецька // Фінанси України. – 2020. – № 1. – С. 58-72. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Рябоконь, В. П. Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні [Текст] / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 6-17 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Рябоконь, В. П. Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад [Текст] / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 6-18. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Серьогін, В. Децентралізація і місцеве самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні [Текст] / Віталій Серьогін, Світлана Серьогіна // Право України. – 2019. – № 10. – С. 158-174. – Бібліогр. в кінці ст. та підрядк. прим.
   10. Тітов, М. Про деякі аспекти моделювання нового адміністративно-територіального устрою держави (укрупнення районів) [Текст] / Микола Тітов // Право України. – 2019. – № 5. – С. 128-137. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.

 170. Avatar Станислав
  Станислав says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: “Глобальні проблеми людства”. Дякую!

  • 1) Діденко В.Ф. та ін. Людина і світ: навч. посібник/ В. Ф. Діденко, Л. В. Діденко В. І. Кондратьева-Діденко.— К.: Вища школа, 2001.—229с.
   2) Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підруч. для студ./ О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний, НТУУ «КПІ ім.. І. Сікорського».—К.:Каравела,2019.—268с.
   3) Безуглий В.В., Костащук І. І. Географія посібник для підготовки до ЗНО/ В.В. Безуглий, І. І. Костащук.—Чернівці: Вид-во «Родовід»,2019.—288с.
   4) Заверуха Н.М., Серебряков В.В. Скиба Ю. Н. «основи екології: навч посібник.—К.: Каравела, 2018.—288с.
   5) Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем: монографія/ М. М. Приходько.—К.: Центр еколг. освіти,,2013.—201с.
   6) Безпека людини, суспільства, держави: мат. науково-практ. конфер.,Київ 28 жовтня 2017.—.—К., 2007.—322с.
   7) Зеладко В. В. Екологічна безпека урбанізованих територій України: монографія.—К.: ННВК «АТБ»,2016.—360с.
   8) Парахонський Б. О. Яворський Г.М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія: монографія/ Б. О. Парахонський, Г, М, Яворський.—К.: НСД, 2019.—560с.
   9) Снайдер С. Дж. Мікроби гарні та не дуже. здоров’я у світі бактерій.—К.: Клуб сімейного дозвілля, 2018.—336с.

 171. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Доброго дня! Будьте ласкаві, піт скажіть чи є книги про міфи України?

  • 1) Буйських Юлыя
   Жіночі образи української міфології. «Колись русалки по землі ходили» [Текст]/ Ю. Буйських.- Харків, 2018.- 320с.
   2) Корній Дара
   Чарівні істоти українського міфу. Духи природи [Текст] / Д. Корній; худож. А. Канкова.- Харків, 2018.- 320с.
   3) Міфи України.- К., 2003.- 384с.

 172. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Чи є у Вас “Концерт № 1” П.І. Чайковського для фортепіано?

 173. Avatar Игор
  Игор says:

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка література по техніці масажу в вас є?. Дякую.

  • 1) Основи масажу та самомасажу: навч. метод посібник/ уклад. С. В. Дарійчук.— Чернівці: ЧНУ, 2019.—184с.
   2) Лікувальний масаж[Текст]: підр. для студ. вищ. мед. закладів І-ІІ рівн.акред./ Л. О. Вакуленко [та ін.].—Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.—468с.
   3) Васичкин В. Н. Все о массаже [Текст]/В. И. Васечкин.—Москва: АСТ-Пресс Кн, 2003.—368с.
   4) Максимов А. Ю. Целительные точки нашого тела[Текст]/А. Ю. Максимов.—Харьков: Белгород: Клуб семейного досуга, 2016.—240с.
   5) Куничев А. А. Лечебный массаж.—К.: Вища школа, 1987.—295с.
   6) Белан Н. А. Руководство по лечебному массажу.—М Медицина, 1983.—287с.
   7) Ерёмушкин М. А. Медицинский массаж теория и практика [Текст]: учебн. пособие/ М. А. Ерёмушкин.— СПб. :Наука и техника, 2009.—544с.

 174. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Добрий день, підкажіть будь ласка чи є у Вас антологія української готичної прози.

  • Доброго дня. У нас є антологія української готичної прози, у 2 томах – Харьків, 2019. Том 1,2 / уклад., Передмова Ю. П. Винничук.- 2019.-608с

 175. Avatar Варвара
  Варвара says:

  Які збірники для 1-го класу ДМШ є у вас в бібліотеці (для фортепіано)?

  • 1) Бібліотека учня-піаніста. Клас 1. Випуск ІІІ ред. Б. Міліч.- К., 1966.- 38с.
   2) Педагогічний репертуар для фортепіано. 1 клас. Вип. 4.- К., 1964.- 10с.
   3) Дитяча музика
   4) Педагогічний репертуар, ДМШ. 1 клас. Вип. 2.- К., 1971.- 12с.
   5) Легкие пьесы для фортепиано.- М., 1961.- 24с.
   6) Быблотека учня-пыаныста. ДМШ клас 1. Вип.- 1-ий.- К., 1966.- 36с.
   7) Педагогический репертуар.- Хрестоматия для фортепиано 1-ий клас ДМШ.- М., 1982.- 82с.
   8) Юным пианистам. 1 класс.- К., 1987.- 116с.
   9) Фортепиано 1 клас. Учбовий репертуар ДМШ.- К., 1986.- 132с.

 176. Avatar Юліана
  Юліана says:

  Доброго дня! Мені потрібні книжки про творчість О.П. Довженка. Дякую.

  • 1) Щудря, М. Геній найщирішої потреби: Нариси найщирішої проби: Нариси. Розвідки. Інтерв’ю/ за ред. Череватенка.- К., 2005.- 382с.
   2) Уроки Александра Довженко: Сб. статей.- К., 1982.- 219с.
   3) Рачук І. А. Правда і краса.- К, 1980.- 124с.
   4) Марьямов, А. Довженко.- М., 1968. (жзл.).- Вып. 24.- 384с.
   5) Кудін В.О. Зоряний шлях: Художньо-документальна повість.- К., 2004.- 224с.
   6) Корнієнко І.С. Олександр Довженко.- К., 1978.- 108с.
   7) Кінорежисер світової слави. Збірник статей. Упорядник Л. Брюховецька.- К., 2013.- 216с.
   8) Довженко, А.П. «Я принадлежу к лагерю поэтическому…»
   9) Довженко в воспоминаниях современников / Сост. Л.И. Пажитнова, Ю.И. Солцева.- М., 1981.- 278с.

 177. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Допоможіть підібрати літературу на тему: “Роль батьківського вихованння”

  • 1) Корчак Я. Правила життя:Педагогіка для дітей та дорослих[Текст]/ Я. Корчак; пер. С пол. Ю.Г. Попсуєнка; худож.-оформлювач Н. В. Величко.—Харків: Фоліо, 2016.—554с.
   2) Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: Навчальний посібник.—К.: Знання, 2006.—324с.ї
   3) Стельмахович М. Г. Народна педагогіка [Текст]/ М. Г. Стельмахвич.—К.: Рад. школа, 1985с.
   4) Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка: Навч посібник.—К.: ІСДО, 1996.- 288с.
   5) Педагогіка сімейного виховання: навч.-метод. комплекс /уклад. Я. С. Мудрий.— Чернівці: Чернівецький ун-т, 2007.—144с.
   6) Українська родина: родинний і громадський побут/ упорядник Л. Орел.—К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000.—424с.
   7) Енциклопедія батьків [Текст]: посію. З сімейного виховання/за заг. ред. Є. І. Коваленко, С. В. Киреленко.—К.: КНТ, 2008.—592с.
   8) Курсінка М. Ш. Виховання надзвичайної дитини. Порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей/ пер. з англ. О. Синиця.—3-е вид.– .— К.:Наш формат,2018.— 432с.

 178. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Допможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату: “Історія українського козацтва”

  • Доброго дня!
   1. Історія Украаїни в особах:Козаччина .— К.:Україна,2013 .— 304с.:Іл
   2. Гуржій, О.І., Чухліб , Т.В. Гетьманська Україна .— К.: ВД «Альтернативи», 1999.— 304с.
   3. Історія Запорізької Січі .— К.:Арій,2015.—240с.:іл.
   4. Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони .—Харків: Фоліо.2017.—394С.:іл.
   5. Гуржій ,О.І.,Чухліб Т.В. Історія козацтва. Держава-Військо-Битви.—К.:Арій, 2015.— 464с.:іл..
   6. Журавльов, Д.В. Усі гетьмани України.—К.:Гетьман, 2012 .—508с.
   7. Налвайко Д. Козацька християнська республіка .—К.:Дніпро,1992.—495с.
   8. Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети.— К.:ВД «КМ Academia», 1998.— Кн.1.—400с.
   9. Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця .—К.: видавництво «Кліо». 2016 .— 393с.
   10. Мистецька спадщина Козацької держави [Образотворчий матеріал] : [спец. вип. ж-лу “Народне мистецтво”] / гол. ред. Є. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2011?. – 256 с. : кол. іл
   11. Яворницький, Д. І.
   Історія запорiзьких козакiв:У 3 т.-Т.1 [Текст] / Д. І. Яворницький. – Лв : Світ, 1990. – 319с.
   12. Шевчук В. Козацька держава.—К.:Абрис,1995.—393с.:іл

 179. Avatar Валєрія
  Валєрія says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці вокальні твори для голосу Я. Степового?

  • 1) Степовий, Я.С. Вокальні Твори для голосу в супроводі фортепіано.- Чернівці, 2007.- 92с.
   2) Степовий Я. Проліски. Збірка пісень для дітей.- К., 1983.- 110с.

   Доброго дня! Чи є у бібліотеці вокальні твори для голосу Я Степового?

 180. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, панове. Чи є в вашій бібліотеці книги Володимира Сорокіна і які саме?

  • Доброго дня,пані Ольго. В бібліотеці є наявності таки книги цього автора:
   Сорокін, Володимир Георгійович. Блакитне сало : роман / В. Г. Сорокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова ; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. – Харків : Фоліо, 2014. – 382 с
   Сорокін, Володимир Георгійович. День опричника : [роман] / В. Г. Сорокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова. – Харків : Фоліо, 2010. – 192 с. – (Карта світу).
   Сорокін, Володимир Георгійович. Цукровий Кремль: [роман] / В. Г. Сорокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 222 с.

 181. Avatar Інга
  Інга says:

  Скажіть, будь ласка, чи є у вас книга “100 великих композиторів”?

 182. Avatar Дмитро
  Дмитро says:

  Доброго дня. Чи не могли бы ви підказати літературу на тему: “Історія Української мови”?

  • Добрий день!
   1) Бабич Н. Д. Історія Української літературної мови: Практичний курс. Львів: Світ, 1993.—367С.
   2) Історія української мови: Хрестоматія/ упоряд . С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсіенко.—К.: Либідь, 1996.—281с.
   3) Культура фахового мовлення: навч. посібник/ укл Бабич Н. Д., Герман К. Ф., Ковтун А. А., Рульова Н. І., Скаб М. В., Скаб М.С.; за заг. ред. Н. Д. Бабич.—Чернівці: Книги-ХХІ, 2014.— 556с.
   4) Огієнко І. Історія української літературної мови.—К.: Либідь, 1995.—296с.
   5) Огієнко І. Наука про рідномовні зв’язки.—Друкарня оо. Василіяна у Жовкві, 1936.—72с.
   6) Русанівський В. М. Історія української літературної мови.—К.: АртЕк, 2001.—392с.
   7) Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка.—К.:Пульсари, 2003.—124с.

 183. Avatar Орест
  Орест says:

  Доброго дня! шукаю хорові твори Воробкевича! Чи можна у вас знайти?

  • 1. Сидір Воробкевич. Хорові твори без супроводу ч. 1.- Чернівці, 2003

   2. Сидір Воробкевич. Хорові твори . ч. ІІ.- Чернівці, 2003
   3. Сидір Воробкевич. Хорові твори на слова Т.Шевченка.- Київ, 1973.

 184. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня! Чи є у Вас варіації В. Косенка для фортепіно?

 185. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Які збірники для дітей Дмитра Кабалевського є у вашій бібліотеці для фортепіано?

  • 1) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей и юнешества.- Вип. 3.- М., 1985.- 64с.
   2) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей.- Вып.8.- М., 1988.- 52с.
   3) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей юнешества.- Вып. 5.- М., 1986.- 66с.
   4) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей и юнешества.- Вып. 12.- М., 1990
   5) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей и юношества.- Вып. 9.- М., 1988.- 16с.
   6) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей и юнешества.- Вып. 7.- М., 1987.- 40с.
   7) Кабалевський Д. Фортепианная музыка для детей и юнешества.- Вып. 2.- М., 1984.- 18с.
   8) Кабалевський Д. Фортепианная п’єси для дітей та юнацтва.- К., 1978.- 64с.

 186. Avatar Валєрія
  Валєрія says:

  Яка у вас література для курсової роботи: ” Оперна мелодика П.І. Чайковського”?

  • 1) Арутюнов Д.А. Сочинение П.И. Чайковського в курсе анализа музыкальных произведений.-М., 1989.- 110с.
   2) Вайдман, П.Е. Творчеський архив П.И. Чайковського.- М.,1988.- 174с.
   3) Владыкина, И.П.И. Чайковський. – М., 1990.- 216с.
   4) Красинская, Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковського.- Л., 1986.- 246с.
   5) Сильковская, И.Н. О гармонии П.И. Чайковского.- М., 1983.- 78с.
   6) Шехонина Н. «Евгений Онегин» П. Чайковского.- М.- Л., 1959.- 80с.
   7) Владыкина, Н. П.И. Чайковский.- М.Л., 1940.- 206с.
   8) Должанський, А.Н. Симфоническая музыка Чайковского.- Л., 1981.- 208с.
   9) Никитин Б. С. Чайковсий: Старое и новое.- М., 1990.- 203с.

 187. Avatar Елена
  Елена says:

  Допоможіть підібрати літературу до магістерської роботи про творчість Володимира Івасюка

  • 1) «Вернись із спогадів…»
   Володимир Івасюк: до 60-ліття композитора і поета.- Львів, 2008.- 336с.
   2) Вічні акорди життя: до 60-річа із дня народження життя: до 60-річа від дня народження Володимира Івасюка.- Чернівці, 2010.- 200с.
   3) Володимир Івасюк. Життя-як пісня.- Чернівці, 2003.- 216с.
   4) Володимир Івасюк (1949-1979)/ Чернівецький обл. меморіальний музей Володимира Івасюка.- Чернівці, 2009.
   5) Лепша, І. Життя і смерть Володимира Івасюка.- К., 1994.- 128с.
   6) Нечаєва П.М. Бесмертна тінь великих душ .- Чернівці, 2004.- 80с.
   7) Негаєва П.М. Наш камертон-Володимир Івасюк.- Чернівці, 2016.- 188с.
   8) Перкун, В. Володимир Івасюк.- К., 2013.- 64с.
   9) Пісня буде поміж нас.-Чернівці, 2004.- 180с.

 188. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Добрий день! Мені потрібен “Сюжетний покажчик українських народних казок” , чи є у вас такий?

  • Добрий день!
   Так, у нас є даний покажчик у відділі наукової інформації та бібліографії (2-й поверх). Чекаємо вас після карантину.

   1). Андрєєв, М. П. Сюжетний покажчик українських народних казок [Текст] / М. П. Андрєєв ; пер. з рос. М. П. Карпенко ; за матер. фотокопії рукопису М. П. Андрєєва ; за ред. М. К. Дмитренка ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнолог. ім. М. Т. Рильського. – Біла Церква : [б. в.], 2015. – 184 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-2635-88-1 : 30.00 грн.
   2). Сюжетний покажчик українських народних казок [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнолог. ім. М. Т. Рильського, Білоцерківський нац. аграр. ун-т ; упор., вступ. ст., пер. з рос. С. Д. Карпенко, за матер. фотокоп. рукопису М. П. Андрєєва, за ред. М. К. Дмитренка. – Біла Церква : [б. в.], 2015. – 164 с. – Бібліогр. в підстрок. прим.

 189. Avatar Інна
  Інна says:

  Дорого дня. Допоможіть підібрати літературу для дипломної роботи: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

  • 1) Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ Ю.Д. Бойчук, Е. М.Солошенко, О. В. Бугай.- 4-е вид., випр. І доп.— Суми: Університетська книга, 2007.—320с.: рис. табл ., доп.
   2) Джигирей В. С. Екологія та охорона навкол середовища: Навчальний посібник/ В. С. Джигирей.—4-те вид., перероб. і доп.—К.: Знання, 2006 .—320с.
   3) Курсова, дипломна, магістерська робота з напрямів «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» «Гідрометеорологія» [Текст]:метод рек./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ченівецький нац. у-нт ім. Ю.
   Федькович а; укл. Ю. С. Ющенко, О. В. Паланпичко, А. О. Кирилюк.—Чернівці: ЧНУ, 2012.—
   48с.: дод.
   4) Моніторинг навколишнього середовища [Текст]: методичні рекомендації та навчальні матеріали до курсу/ ЧНУ ім.. Ю.Федьковича; укл О.В. Кирилюк.—Чернівці: Рута,2008.—68с.
   5) Морозова Тетяна Василівна Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище [Текст]:М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.. Ю Федьковича.—Чернівці: ЧНУ, 2010.—240с.: табл., рис.
   6) Основи екологічної безпеки [Текст]:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/В. К. Сівак [та ін.] М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ченівецький нац. у-нт ім. Ю.
   Федьковича.— Чернівці: Книги-ХХІ,2012.—220с.
   7) Термена Б.К., Ліітвіненко С. Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: навч. посібник для вузів .— Чернівці: Книги-ХХІ,2005.—168с.: рис
   8) Екологічний моніторинг [Текст]/ Центр екологічної освіти та інформації, Всеукраїнська екологічна Ліга.—К.: Аспект-Поліграф,2008.—36с.: граф., табл..
   9) Збалансоване природокористування та природо відтворення [Текст]/ Центр екологічної освіти та інформації, Всеукраїнська екологічна Ліга.—К.: Аспект-Поліграф,2008.—36с.: карти, табл.
   10) Клименко та ін. Моніторинг довкілля: Підручник/ М. О. Клименко, А.М. Прищепа, Н. М. Вознюк.—К.: Академія, 2006.—360с.: рис.
   11) Костров, Микола Михайлович Державний екологічний контроль [Текст]/ М. М. Костров.—Чернівці: Зелена Буковина, 2006.—388с.
   12) Моніторинг навколишнього природного середовища: Лабораторний практикум/ ЧНУ ім.. Ю. Федьковича.—Чернівці: Рута, 2004.—32с.
   13) Руденко С.С. Системний аналіз навколишнього середовища [Текст]:навч. посібник/С.С. Руденко, С. С. Костишин; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.. Ю Федьковича.—Чернівці Технодрук,2014.152с.
   14) Заверуха Н, М., Серебряков В.В., Скиба Ю. А. Основи екології: Навч посібн. 4-те вид.—К.: Каравела, 2018.—288с.
   15) Макарова Н. С. Економіка природо користування[Текст]: Навч. посібник/ Н. С, Макарова. Л. Д. Гармідер, Л.В. Михальчук.—К.: Центр учбової л-ри,2007.—320с.
   16) Яремчук І. Г. Економіка природокористування: Навчальний посібник.—К.: Книга памяті України, 200.—429с.
   17) Руденко С.С. та ін. Загальна екологія: Практичний курс.Ч.1/ С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова.—Чернівці: Рута, 2003.—320с.
   18) Руденко С.С. Системний аналіз навколишнього середовища [Текст]: навч. посіб./С. С. Руденко, С.С. Костишин М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.. Ю Федьковича,– Чернівці, 2014.—152с.: табл. Іл.

 190. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня! Підскажіть, яка література є по історіі середніх віків?

 191. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас статті про історію археології?

  • Добрий день!
   1. Залізняк, Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2012. – № 2. – С. 122-134.
   2. Крижицький, С. Д. До історії створення загального плану архітектурно- удівельних залишків Ольвії [Текст] / С. Д. Крижицький, О. В. Каряка // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2017. – № 3. – С. 66-80 :
   3. Кузьміщев, О. Г. Боспорські дослідження Е. Р. фон Штерна / О. Г. Кузьміщев // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2014. – № 4. – С. 134-138.
   4. Черновол, І. В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України / І. В. Черновол // Археологія. – 2011. – № 10. – С. 110-117
   5. Скорий, С. А. Професор Олексій Іванович Тереножкін: (до 110-річчя від дна народження) / С. А. Скорий, В. М. Саєнко // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2017. – № 4. – С. 49-60

 192. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Доброго дня! На вашому сайті є викладка про хліб. А чи можна узнати, які саме книги з рцептурою та технологією приготування хлібобулочних виробів є у вашій бібліотеці. Дякую.

  • 1. Дробот В. І. Борошно стародавніх пшениць, продукти переробки крупяних культур та шроти у технології хліба : моногр. / В. І. Дробот, Л. А. Михонік, А. Б. Семенова, Н. О. Фалендиш. – Київ : ПрофКнига, 2018. – 188 с.
   2. Байле Мирьям. Выпекаем хлеб и булочки. Ароматные рецепты для хлебопечки и духовки / Мирьям Байле; [пер. с нем. И. Немичева]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2011. – 144 с.
   3. Павлов О. В. Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів : навчально-практичний посібник / О. В. Павлов. – Київ : ПрофКнига, 2018. – 336 с.
   4. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): навчально-методичний посібник / За ред. чл.-кор. В. І. Дробот. – Київ : Кондор, 2010. – 440 с.
   5. Творун Світлана. Українські обрядові хліби. На матеріалах Поділля : наук. вид. / Світлана Творун. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 96 с.
   6. Українська стародавня кухня : довідник / Упоряд. Т. Л. Шпаковської. – Київ : Спалах ЛТД, 1993. – 238 с.
   7. Хазан Маргарита. Буковинська кухня. – Чернівці : Букрек, 2006. – 164 с.: іл., 3 іл. арк.
   8. Хамельман Дж. Хлеб. Технология и рецептуры / Дж. Хамельман. – Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2019. – 544 с., ил., табл.
   9. Ярош Вікторія. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях / Вікторія Ярош.- Київ : Успіх і кар’єра, 2013. 112 с.; кольор. іл.

 193. Avatar Петро
  Петро says:

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи є у вас література на таку тему:«Види кримінальної діяльності»

  • Доброго дня!
   1)Україна. Закони. Кодекси України [Текст] / Україна. Закони, М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996 – .
   № 1/2019 : Кримінальний кодекс України. Кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 18 грудня 2018 р. – Офiц. вид. – 2019. – 378 с.
   2)Вереша, Роман Вікторович. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Вереша ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 364 с.
   3)Колос, М. І. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Колос. – К. : АТіКА, 2007. – 608 с.
   4)Слуцька, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т. І. Слуцька ; М-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 168 с.
   5)Алфьоров, Сергій Миколайович. Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства [Текст] : монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий. – Запоріжжя : Зеленкевич Л. П., 2011. – 212 с. : табл.,
   6)Антонюк, Н. О. Види диференційної кримінальної відповідальності.— с. 165-177/ Н.О. Антонюк// Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юрид. Думка. Вип. 86. – 2019. – 408 с.

 194. Avatar Володимир
  Володимир says:

  Допоможіть підібрати літературу до магістерської роботи про творчість Володимира Івасюка

  • 1) «Вернись із спогадів…» Володимир Івасюк: до 60-ліття композитора і поета.- Львів, 2008.- 336с.
   2) Вічні акорди життя: до 60-річа із дня народження життя: до 60-річа від дня народження Володимира Івасюка.- Чернівці, 2010.- 200с.
   3) Володимир Івасюк. Життя-як пісня.- Чернівці, 2003.- 216с.
   4) Володимир Івасюк (1949-1979)/ Чернівецький обл. меморіальний музей Володимира Івасюка.- Чернівці, 2009.
   5) Лепша, І. Життя і смерть Володимира Івасюка.- К., 1994.- 128с.
   6) Нечаєва П.М. Бесмертна тінь великих душ .- Чернівці, 2004.- 80с.
   7) Негаєва П.М. Наш камертон-Володимир Івасюк.- Чернівці, 2016.- 188с.
   8) Перкун, В. Володимир Івасюк.- К., 2013.- 64с.
   9) Пісня буде поміж нас.-Чернівці, 2004.- 180с.

 195. Avatar Лєра
  Лєра says:

  Яка у Вас є література дня курсової роботи: “Оперна мелодика П.І. Чайковського?

  • 1) Арутюнов Д.А. Сочинение П.И. Чайковського в курсе анализа музыкальных произведений.-М., 1989.- 110с.
   2) Вайдман, П.Е. Творчеський архив П.И. Чайковського.- М.,1988.- 174с.
   3) Владыкина, И.П.И. Чайковський. – М., 1990.- 216с.
   4) Красинская, Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковського.- Л., 1986.- 246с.
   5) Сильковская, И.Н. О гармонии П.И. Чайковского.- М., 1983.- 78с.
   6) Шехонина Н. «Евгений Онегин» П. Чайковского.- М.- Л., 1959.- 80с.
   7) Владыкина, Н. П.И. Чайковский.- М.Л., 1940.- 206с.
   8) Должанський, А.Н. Симфоническая музыка Чайковского.- Л., 1981.- 208с.
   9) Никитин Б. С. Чайковсий: Старое и новое.- М., 1990.- 203с.

 196. Avatar Магда
  Магда says:

  Які у вас є альбоми та книжки про творчість художника Пікассо?

  • 1) Юнгер Майлз Дж. Пікассо: живопис, що шокував світ / пер. З англ. О. Татаренко.- Харків, 2019.- 448с.+16с. іл.
   2) Гастон Диль. Пикассо.- М., 1995.
   3) Дени Шевалье. Пикассо. Голубой и розовый периоды.- М., 1995.
   4) Франческо Голлуцци. Мастера живописи. Пикассо.-М., 1998.

 197. Avatar Марія Іванівна
  Марія Іванівна says:

  Добрий день чи е у вас підписка газети Зелена планета Земної за 2019 рік. Дякую.

 198. Avatar Дарина
  Дарина says:

  Доброго дня! Яка є література у фонді бібліотеки з теми: “Боги та богині в Римі”. Дякую.

  • 1) Історія європейської цивілізації. Рим / підред. У Еко; пер. З італ. Л.Д. Ципоренко Г.В. Рудницької, О.С. Гавенко, Л.А. Найдьонової, Ю.В. Григоренко; Худ.- оформлювач Л.П. Вировець.- Харків: Фоліо, 2014.- 1101с.
   2) Балух В.О. Культура Античності : підр-к / В.О. Балух, В.П. Коцур.- Чернівці: Наші книги, 2016.- 632с.
   3) Балух В. О., Коцур В.П. Історія стародавнього Риму. Навч. посіб.- Чернівці: Книги- XXI, 2005.- 680с.
   4) Лубський В.І.
   Релігієзнавство: підр-к.- К.: Вілтор, 1997.- 480с.
   5) Є.О. Зарудний. Усі міфи.- Харків: Торсінг Плюс, 2007.-352с.
   6) Міфи стародавніх українців, греків римлян./ Пер. З рос.; упоряди. О.Д. Буханенко.- Одеен: Маяк; Ріно, 1995.-48с.

 199. Avatar Віра
  Віра says:

  Вітаю! Потрібні наукові статті про надання соціальних послуг, дякую.

  • Добрий день! Пропонуємо вам такий матеріал:
   1. Горемикіна, Ю. В. Моніторинг і оцінювання якості та ефективності соціальних послуг: прикладний аспект [Текст] / Ю. В. Горемикіна // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 3. – С. 120-132. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 177 // Урядовий кур’єр. – 2020. – 4 берез. (№ 42). – С. 11 ; Офіційний вісник України. – 2020. – № 23. – С. 226-230.
   3. Ковязіна, К. О. Актуальний стан системи надання соціальних послуг: що дають реформи? [Текст] / Кароліна Олександрівна Ковязіна // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3-4. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Корзун, Н. Як компенсувати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі [Текст] / Н. Корзун // Урядовий кур’єр. – 2020. – 29 трав. (№ 101). – С. 4.
   5. Ловінська, Л. Г. Методичні підходи до визначення собівартості соціальних послуг у контексті запровадження соціальних стандартів та НП(С)БОДС 135 “Витрати” в Україні [Текст] / Л. Г. Ловінська, О. І. Чуркіна, Л. В. Гапоненко, Н. І. Сушко // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 101-115. – Бібліогр. в кінці ст.

 200. Avatar Олексій
  Олексій says:

  Доброго дня! Чи є література про оптичні явища?

  • 1) Хансперджер. Роберт. Интегральная оптика: Теория В. Ш. Берикашвили, Л. Б. Мещерекова; Под. ред. В.А. Сычугова.- М.: Мир. 1985.- 379с.
   2) Барщевский, Борис Ушарович Квантова-оптические явления.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Выша школа, 1982.- 136с.
   3) Черепагинский, В.И. Оптика движущихся сред: Ошибки и заблуждения [Текст]/ В.И. Черепачинский.- Х.: Плееда, 2008.- 224с.

 201. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Вітаю. цікаво знати чи є книги Агати Крісті українською мовою.

  • 1. Крісті, Агата. Тіло в бібліотеці А. Крісті ; пер. В. Шовкуна. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 240 с.
   2. Крісті, Агата. Дельфійський оракул: детективні оповідання, повість; пер. з англ. / А. Крісті. – К. : Всесвіт, 1992. – 224 с. – (Майстри зарубіжного детективу ; вип. 4)
   3. Крісті, Агата. Вбивство у “Східному експресі” : роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   4. Крісті, Агата. Випробування невинуватістю: роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   5. Крісті, Агата. Свідок обвинувачення та інші історії: [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу).
   6. Крісті, Агата. І не лишилось жодного: роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу)
   7. Крісті, Агата. Карибська таємниця : роман / А. Крісті ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 256 с.
   8. Крісті, Агата. Убивство Роджера Екройда : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   9. Крісті, Агата. Таємнича пригода в Стайлзі : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу
   10. Крісті, Агата. Убивства за абеткою: [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу).

 202. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго дня. Допоможить з пошуком літератури на тему : “Стилі сучасної української літературної мови”. Дякую.

  • 1) Дудик П.С. Стилістика української мови [Текст]: навчальний посібник /П.С. Дудик.- К.: Академія, 2005.- 368с.
   2) Мацько Л.І. Стилістика української мови [Текст]: підручник / Л.І. Маціко, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; за ред.. Л.І. Мацько.- К.: Вища школа, 2005.- 466с.
   3) Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: [Підруч. Філол. Фак. Ун-тів.].-К.: Вища школа, 187.-349с.
   4) Наєнко Г. Селічей П.О. Світло і тіні наукового стилю [Текст]: / Г. Наєнко, П.О. Селічей // Мовознавство.- 2016.- № 5.-с. 72-74

 203. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Доброго дня! Чи є у Вас путівник автомобільна прогулянка Україною?

 204. Avatar настя
  настя says:

  Підкажіть будь ласка список літератури на тему: “Особливості організаціїї інклюзивного навчання в загальноосвітній школі”. Дякую

  • 1) Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки [Текст]: підр. / З.М. Шевців.- К.: «Центр учбової літератури». 2018.-248с.
   2) Колупаєва А.А. Інклюзивне навчання: вибір батьків [Текст]: [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів]/ А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко.- Київ: Літера, 2019.-56с.
   3) Колупаєва А.А. Інклюзивна практика: технології навчання [Текст]: [прелет. реком., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, заруб. досвід]/ А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко.- Київ: Літера. 2019.-160с.
   4) Прохоренко Л.І.
   Дитина із труднощами у навчанні [Текст]: [заг.інф-я., посилання на корисні ресурси підказки для батьків та педагогів]/ Л.І. Прокоренко.- Київ: Літерн, 2019.-48с.
   5) Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі [Текст]: Метод. посіб. для практ. психологів, соц.. педагогів, вчителів / Чернів. обл.. редн. інс-т післядипл. пед.. освіти Чернів. обл.. наук.- уклад: Центр практ. психол. та соціальн. роботи; авт..-уклад.: Д.Д. Романовська, Р.І. Мінтенська.- Чернівці, 2019.- 190с.

 205. Avatar Анонімний
  Анонімний says:

  Добрий ранок! Підберіть будь ласка літературу за темою “Культура і людина”. Дякую

  • Доброго дня!
   1.Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Андрущенко [та ін.] ; за заг. ред. М. О. Тимошенка ; Нац. муз. Акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. – 624 с. : іл.
   2.Могильний, А. П. Культура і особистість / А.П.Могильний. – К. : Вища шк., 2002. – 303 с.
   3.Культура і сучасність : альманах. № 2. 2008 / М-во культ. і туризму України, Держ. Акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – К. : Міленіум, 2008. – 184 с.
   4. Гриценко, В. Людина і культура : Навчальний посібник / В.Гриценко . – К. : Либідь, 2000. – 368 с : іл.

 206. Avatar Марія Василівна
  Марія Василівна says:

  Доброго дня! Чи є в наявності література про рослини?

  • Доброго дня!
   1. Носаль, І. Від рослини – до людини [Текст] : розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. Носаль. – К. : Веселка, 1995. – 606 с : іл
   2. Коляда, М. Г. Таємниці рослинного світу. Дивовіжні факти з життя рослин. [Текст] / М. Г. Коляда ; пер. з рос. І. Г. Данилюка. – Донецьк : БАО, 2006. – 272 с. : іл.

 207. Avatar Роман
  Роман says:

  Чи є бібліотеці книги про Пауля Целана?

  • Доброго дня!
   Перегляньте будь ласка віртуальну виставку “Чернівчанин і всесвітньознаний європеєць” (до 100-річчя від дня народження та 50-річчя з дня смерті німецького поета і перекладача Пауля Целана (1920-1970)) перейшовши за посиланням – http://www.library.cv.ua/virtualni-vistavki

 208. Avatar Влад
  Влад says:

  Вітаю. Які є у вас видання твору “Лісова пісня ” Л. Українка

  • Українка, Леся.
   Лісова пісня. Бояриня : посіб. для 10 кл. / Л. Українка. – Харків : Ранок, 2001. – 64 с. – (Літературна крамниця).
   Українка, Леся.
   Лісова пісня / Л. Українка ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2013. – 160 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – 3000 прим..
   Лісова пісня : драма феєрія в 3 діях / Л. Українка. – Київ : Дніпро, 1970. – 126 с.

 209. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Доброго дня. Чи є література на тему мого реферату: “Берестейська унія”. Дякую.

  • 1) Берестейська унія і українська культура XVII ст [Текст]: матеріали третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995р.-Львів: [б.в.], 1996.-186с.
   2) Бойко О.Д.
   Історія України: Навч. посібн., 3-тє вид., вип., доп.-К.: Академвидав, 2007.-688с.
   3) Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії [Текст]/ Л. Тимошенко // Київська старовина.- 2001.- № 5.- с. 166.-173.
   4) Шевченко В. Два берестейські собори: тріумор і трагедія [Текст]: завершення передберестейського унійного процесу/ В. Шевченко // людина і світ.- 2004.- № 4.- с. 25-30.
   5) Грушевський М. Ілюстрована історія України здодатками та доповненнями/ Укладачі Й.Й. Брояк, В.В. Верстюк.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008.-736с.

 210. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці підручник для 10 класу: Авраменко О. Українська література. Дякую!

  • Добрийранок!
   Авраменко, Олександр Миколайович.
   Українська література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів (рівен стандарту, акад. рівень) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 2013. – 280 с.
   Примірник знаходиться у відділі абонемента юнацької філії.

 211. Avatar Рита
  Рита says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти статті про кібербезпеку.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня! Пропонуємо такі статті:

   1. Арсенович, Л. А. Модель професійного розвитку фахівця з кібербезпеки (на прикладі державної служби спеціального зв`язку та звхисту інформації України) [Текст] / Л. А. Арсенович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2019. – N 4. – С. 98-104 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Бакалінська, О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні [Текст] / Ольга Бакалінська, Олександр Бакалинський // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Буяджи, С. Перспективи правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Текст] / С. Буяджи // Право України. – 2017. – № 9. – С. 245-251. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Волинець, І. Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту [Текст] / Інна Волинець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 113-122. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Діордіца, І.Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики / Ігор Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 160-163. – Бібліогр. в кінці ст.
   (Шифр в БД П478897/2017/12)
   6. Карпенко, О. В. Державна освіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України [Текст] / О. В. Карпенко, Л. А. Арсенович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2020. – N 1. – С. 95-102. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Марущак, А. І. Проблеми розслідування кіберзлочинців в Україні [Текст] / Анатолій Іванович Марущак // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 23-27. – Бібліогр. наприкінці ст.
   8. Семенченко, А. І. Концептуальні засади огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури [Текст] / Андрій Іванович Семенченко, Данило Владиславович Мялковський, Тарас Володимирович Станіславський // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3-4. – С. 36-45. – Бібліогр. в кінці ст.

 212. Avatar Марія
  Марія says:

  Доброго дня. Мені для курсової роботи потрібна література по психології на тему”Психологія лідерства” чи є такі у Вас книги.

 213. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, чи є в бібліотеці книги Кийосаки?

  • 1) Кийосаки, Роберт. Бизнес XXI века [Текст]/ Р. Кийосаки, Д. Флеешнг, К. Кийосаки; пер. с англ. С. Э. Борич.- Москва : Бизнес-пресс, 2013.- 130с.
   2) Кийосаки, Роберт. Почему богатые становятся богаче [Текст]/ Р. Кийосаки, Т. Умрайт, пер. с англ. О.Г. Белошеев.- Минск: Попурри: [2016].- 368с.

 214. Avatar Вера
  Вера says:

  Допоможить знайти літературу на тему “Посередництво психолога у вирішенні конфліктів . Дякую.

  • 1) Долинська Л.В. Матеш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: навч. посібн.-К.: Каравела, 2019.-304с.
   2) Вокер Н.
   Чому виникають конфлікти? Причини, Етапи. Розв’язання. Наслідки? [Текст]/Н.Векер.- Харків: Віват, 2018.-80с.
   3) Конфліктологія та медитація: навч.посіб./уклаз. В.І. Докаш.- Чернівці. Чернівці. Чернів. Ун-т, 2018.- 248с.
   4) Панок В.Г., Чаплак Я.В., Андрєєва Я.Ф. Основи психологічної допомоги : Теорія та практики психоконсультування: навч. посібн.,/ В.Г. Панак, Я.В. Чаплак, Я.Ф. Андрєєва/ за заг.ред. В.Г. Панка, І.М. Зварича.- Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім.. Ю. Федьковича, 2019.- 384с.
   5) Легка Л.М.
   Організація діяльності психологічних служб [Текст]: навч. посіб./Л.М. Легка, Л.Г. Семенчак.- Львів: Новий-Світ.- 2000,2019.

 215. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня! Який найцікавіший роман Стівена Кінга є в бібліотеці?

  • 1) Кінг, Стівен. Аутсайдер [Текст]: роман/ С.Кінг; пер. З англ. А. Рогозн.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019.- 592с.
   2) Кінг. Стівен. Відродження [Текст]: роман / С. Кінг.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015.-416с.
   3) Кінг, Стівен. Вітер у замкову шпарину. Темна вежа ІV (продовження) [Текст]: роман / С. Кінг.- 2-е вид.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 352с.
   4) Кінг, Стівен. Зона покриття [Текст]/ С. Кінг.- Харків: Книга «Клуб сімейнрго дозвілля», 2008.- 432с.

 216. Avatar Дарина
  Дарина says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга «Керманич української науки», про Б. Патона?

  • Добрий день! Ця книга є у відділі наукової інформації та бібліографії, у відділі обслуговування користувачів та ще числиться за відділом документів із економічних, технічних та природничих наук.

   Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона [Текст] / О. С. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2018. – 350 с. : фот. – До сторіччя від дня народження. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підстрок. прим.

 217. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня .Яка є література у фонді бібліотеки з теми ” Дитячий фольклор”. Дякую.

  • Доброго дня!
   Золотий черевичок. Народна казка про українську Попелюшку [Текст] : від 3 рочків. – Київ : Майстер-клас, 2012. – 32 с. : кол. іл.
   Казка збирає друзів [Текст] : [казки; для дітей мол. шк. віку]. – Харків : Белкар-книга, 2014. – 62 с.
   Казки доброї феї [Текст] . – Харків : Пегас, 2014. – 64 с. : кол. іл. – (Скринька казок).
   Казки кримських татар [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / худож. І. Рудь-Вольга. – Київ : Грані-Т, 2009. – 104 с. : кол. іл. – (Казки народів світу).

 218. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день, шановні. Зараз рекламують новий фільм “Захар Беркут”. Чи є в вашій бібліотеці однойменна книга І. Франка?

  • Доброго дня, п.Ольго!
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут/ І. Я. Франко. Чернігівка : роман : роман / М. Костомаров. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1994. – 312 с. – (Український історичний роман ).
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут: повість / І. Я. Франко ; авт. передм., упор., поясн. слів Р. П. Іванченко. – перевид. перероб. – Київ : Дніпро, 2016. – 180 с. : портр. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2016 р.
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут: [повість] / І. Я. Франко ; передм., прим. М. З. Легкого, худож.-оформ. О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 256 с. – (Шкільна бібліотека української і зарубіжної літератури) (Шкільна бібліотека).

 219. Avatar Галина
  Галина says:

  Вітаю. Порадьте будь ласка книги Люко Дашвар. Дякую.

  • Добрий день Галина. У відділах бібліотеки є книги Лю́ко Дашва́р (справжнє ім’я Ірина Іванівна Чернова). Українська письменниця на додачу до своєї письменницької діяльності, до 2006 року займалася журналістикою, а після 2006 року — також почала займатися написанням сценаріїв для телебачення.
   Дашвар, Люко. Молоко з кров’ю / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 272 с. – (Коронація слова). – Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова – 2008”.
   Дашвар, Люко Биті є] / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 1 : Макар. – 2011. – 288 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко Биті є / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 2 : Макс. – 2012. – 284 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко Биті є / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 3 : Гоцик. – 2012. – 270 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко. На запах м’яса : роман / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 368 с. : іл. – (Золотий письменник України).
   Дашвар, Люко. Село не люди / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 272 с. – Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова – 2007”.
   Дашвар, Люко. Мати все: роман / Л. Дашвар ; худож. О. Маслов ; передм. О. Герасим’юк. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 336 с.
   Дашвар, Люко. РАЙ. Центр : роман / Л. Дашвар. – 6-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 272 с.
   Дашвар, Люко. Покров: роман / Л. Дашвар. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 384 с.
   Дашвар, Люко. Ініціація : роман / Л. Дашвар. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 416 с. Дякую.

 220. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти публікації на сторінках періодичних видань на тему безробіття в Україні. Дякую!

  • 1. Близнюк В. Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти / В. Близнюк, Л. Яценко // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 4. – С. 19-26. – Бібліогр. с. 26 (15 назв).
   2. Слюсар С. Т. Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання / С. Т. Слюсар // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 85-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Тарлопов І. О. Статистична оцінка проблем безробіття в Україні / І. О. Тарлопов, В. В. Олексієнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 12. – С. 14-18. – Бібліогр. наприкінці ст.
   4. Шершенюк О. М. Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні / О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр. наприкінці ст.
   5. Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави // Урядовий кур’єр. – 2020. – 18 квіт. (№ 75). – С. 1.

 221. Avatar Оля
  Оля says:

  Доброго дня , чи є у вас література на тему : “Психологія спілкування “. Дякую.

  • 1) Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч. посібник. 3-тє вид.- К.: Каравела, 2016.- 370с.
   2) Культура ділового та повсякденного спілкування [Текст]: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т. Ім. Юрія Федьковича; уклад. І. Горохолінська.- Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2015.- 152с.
   3) Малахов В.А. Етика спілкування [Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Малахов.- К.: Либідь, 2006.- 396с.
   4) Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник.- К.: Професіонал, 2004.- 304с.

 222. Avatar Макс
  Макс says:

  Добрий день! Чи є у вас книги по фогографії, цікавить стара література по зеркалкам.

  • 1.Трачун, А. И. Зеркальный фотоаппарат как система [Текст] / А. И. Трачун. – М. : [б. и.], 1986. – Б. ц.
   2.Все секреты фотографии – жанровой, портретной, пейзажной [Текст] / авт.-сост. Н. В. Белов. – Москва : АСТ, 2013. – 224 с. : ил., фот.

 223. Avatar Христя
  Христя says:

  Доброго дня! Цікавлюсь матеріалами про історію українського національного костюму. Потрібно написати дослідження по регіонам. Чи можна знайти у вас матеріали?

  • 1) Констянтин Стажеров. Нариси з історії костюмів.- К.: Мистецтво, 2007.
   2) Галина Стельмащук.Українське народне вбрання.- Львів: Література та мистецтво, 2019.
   3) О. Шевнюк. Історія костюма. / Навч. посібник /.- К.: Балтія. Друк, 2008

 224. Avatar Христя
  Христя says:

  Добрий день! Чиьала в соцмережах, що ви робите тематичні підбірки книг. Мені потрібно по музичному вихованню до курсової!

  • 1) О.Я. Ростовський. Методика викладання музики в основній школі.- Тернопіль, Навчальна книга, 2000.
   2) О.Я. Ростовський. Педагогіка музичного сприймання.- К.; 1997
   3) О. Пастушенко, Методика навчання.- К.; 1967
   4) Н. Ветлугина. Музичний розвиток дитини.- К.: Музична Україна, 1948

 225. Avatar Світлана
  Світлана says:

  добрий день! шукаю підручники з культурології. Можна і давніших років видання! Чи є у вас?

  • Розин, В. М. Введение в культурологию : Учебник для высшей школы / В.М.Розин. – М. : ИНФРА-М : Форум, 2000. – 224 с.
   Чорний, Іван Павлович. Теорія та історія культури (культурологія): конспект лекцій / І. П. Чорний, В. В. Танасійчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2001. – 63 с.
   Бокань, В. Культурологія : Навчальний посібник / В.Бокань. – К. : МАУП, 2000. – 136 с.

 226. Avatar Саша
  Саша says:

  Доброго дня! Мені потрібні найсвіжіші наукові статті про штучний інтелект.

  • Доброго дня! Пропонуємо такі статті:

   1. Андрощук, Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект [Текст] / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 84-101 ; Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4. – С. 59-69. – Продовж. Поч. № 3 (2019 р.). – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Баранов, О. А. Інтернет речей (ІоТ): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах [Текст] / О. А. Баранов // Юридична Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 75-95. – Бібліогр. 43 назви.
   3. Баранов, О. А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту [Текст] / О. А. Баранов // Юридична Україна. – 2019. – № 7. – С. 21-38. – Бібліогр. 38 назв.
   4. Карпенко, Ю. В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні [Текст] / Ю. В. Карпенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2019. – N 4. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Стефанчук, Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? [Текст] / Руслан Стефанчук // Право України. – 2018. – № 1. – С. 30-50. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
   6. Татомир, І. Л. Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й робототехніки [Текст] / І. Л. Татомир // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 2. – С. 178-193.
   7. Циганов, С. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку [Текст] / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 20-31. – Бібліогр. в кінці ст.

 227. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи є у вас твір о. Кобилянської “Природа” іншими мовами. Дякую.

  • Вітаємо. Так у наших фондах є твір О. Кобилянської « Природа» іншими мовами зокрема.
   Кобилянська, Ольга Юліанівна.
   Природа [Текст] = Natur = Nature = Natura : новела / О. Ю. Кобилянська. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 128 с. – Укр., нім., англ., і рум. мовами.
   Кобилянська, Ольга Юліанівна.
   Природа [Text] : оповідання / О. Ю. Кобилянська ; пер. на англ. Л. Будна. – Чернівці : Місто, 2000. – 36 с. – Англ. мовою..

 228. Avatar Марія
  Марія says:

  Доброго дня, мені потрібно написати реферат на тему: “Київська Русь та медецина”.
  Підскажіть будь ласка чи у вас є подібна література на цю тематику.