Віртуальна довідка

Скористайтеся безкоштовною онлайн-послугою для віддалених користувачів “Віртуальна довідка” на сайті бібліотеки або надішліть лист на е-пошту: biblioinfbiblio@gmail.com.

Задавайте запитання по роботі бібліотеки в коментарях до цього запису  і Ви отримаєте на них відповідь!

 

Правила користування1,591 Responses to Віртуальна довідка

 1. Avatar Саша
  Саша says:

  Мені потрібно матеріал про наукові парки світу, що ви мені порадите?

 2. Avatar Марія Петрівна
  Марія Петрівна says:

  Добрий день! Яка література є по вирощуванню овочів?

 3. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день! Що ви можете порадити почитати про княгиню Ольгу?

  • Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні видання:

   1. Бабицька Т. Княгиня Ольга : повість, оповід. / Т. Бабицька. – Київ : Молодь, 1990. – 216 с.
   2. Василик О. Економічні та фінансові реформи княгині Ольги / О. Василик, Л. Ларіонова // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 137–140.
   3. Котляр М. Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції / М. Котляр // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 1.
   4. Малишевський І. Походження руської великої княгині Ольги Святої / І. Малишевський // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 151–202.
   5. Нагаєвський І. Рівноапостольна свята Ольга–Олена – княгиня й володарка Руси–України : історич. нарис / І. Нагаєвський // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 65–91.
   6. Парамонів С. Коли й де охрестилася княгиня Ольга / С. Парамонів // Хроніка–2000. – 2002. – № 49–50. – С. 743–745.
   7. Полонська–Василенко Н. Ольга, велика княгиня України–Руси / Н. Полонська–Василенко ; публ. ред. Д. Гордієнко // Ucrainica mediaevalia. – 2018. – № 1. – С. 143–159.
   8. Ричка В. «Матір князям Руським» / В. Ричка // Наука і суспільство. – 2009. – № 5/6. – С. 27–29.
   9. Ричка В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 336 с.
   10. Русіна О. Княгиня литовська Олена / О. Русіна // Наука і суспільство. – 2007. – № 5/6. – С. 42–43 .
   11. Сахаров А. Дипломатія княгині Ольги / А. Сахаров // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 67–68. – С. 271–310.
   12. Сліпушко О. Жриці влади і любові (єгипетська цариця Клеопатра і руська княгиня Ольга) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2004. – 272 с.
   13. Щербак О. Образ княгині Ольги в “Синопсисі Київському” / О. Щербак // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 59–67.

 4. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня, цікавлюсь темою «Актуальний стан проблематики документознавства» чи є по ній інформаційні джерела ?

  • Добрий день!
   1. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства [Текст] / С. Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24-27.
   2. Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36-37.
   3. Марчук Ю. Документознавство і актуальні проблеми державного управління [Текст] / Марчук Ю. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – С. 50 -51.
   4. Морозюк І. Документознавство та інформаційна діяльність: проблеми спеціалізацій і вимоги практики [Текст] / І. Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 18-20.
   5. Морозюк І.Інноваційні зміни в документально-інформаційній сфері як фактор вдосконалення підготовки фахівців [Текст] / Ірина Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 32-34.
   6. Слободяник М. Структура сучасного документознавства [Текст] / М. Слободяник // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21
   7. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук [Текст] / Філіпова Л. // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 3. – С. 22 – 23

 5. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Чи є у вас література на тему: “Родинно-обрядова творчість”? Дякую!

  • Добрий день, пані Анастасіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:

    Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / О. Воропай. – Київ : Оберіг, 1991 – 450 с
    Лановик М. Українська усна народна творчість : Підручник / М. Лановик, З. Лановик. – 4-те вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 592 с.
    Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
    Орел Л. Українська родина. Обряди і традиції / Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2015. – 512 с.
    Романич Н. Українське весілля від давнини до сьогодення. Весілля – один з провідних жанрів родинно-обрядової творчості : українська література : 9 клас / Н. Романич // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 44-48.
    Українська минувшина: Iлюстрований етнографічний довідник.-2-е вид./А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Косміна та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 256 с.
    Українська родина. Родинний і громадський побут : навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів народознавства / Фундація ім. О. Ольжича ; упоряд. Л. Орел. – Київ : Вид- во ім. Олени Теліги, 2000. – 424 с.
    Українське народознавство : Навчальний посібник / За ред. С. Павлюка. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568 с.
    Чифурко І. Україна обрядова : заняття літературного етноекологічного гуртка / І. Чифурко, Т. Голубчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 31-32. – С. 53-56.

 6. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Добрий день, чи є у вас матеріали по темі «Медицина праці: проблеми та перспективи ?»

  • Добрий день!
   1. Алієва М. Людський чинник у роботі водія [Текст] : безпека на дорозі / Марія Алієва // Охорона праці. – 2019. – № 2. – С. 38-39.
   2. Алієва М. У кабіні – як удома [Текст] : атестація робочих місць / Марія Алієва // Охорона праці. – 2019. – № 5. – С. 47-49.
   3. Наумов М. Зменшення ризиків профзахворювань. Стандарт рекомендує… [Текст] / Микола Наумов, Михайло Дубенчук // Охорона праці. – 2020. – № 9. – С. 46-47.
   4. Підсосонний М. Очищення сорбентами [Текст] / М. Підсосонний // Охорона праці. – 2019. – № 11. – С. 50-51.
   5. Савочкіна М. Медогляд : роботодавці невиконують закон [Текст] : медицина праці / Марія Савочкіна // Охорона праці. – 2018. – № 11. – С. 46-47.
   6. Солодчук Л. Регламент вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони: коли чекати? [Текст] / Людмила Солодчук // Охорона праці. – 2019. – № 3. – С. 44-45.

 7. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Потрібна література на тему Формування української національної держави у 1648-1657рр. Чи можете допомогти?

  • Доброго часу доби, пані Наталю! Тема, яка Вас цікавить, в нашій бібліотеці представлена наступною літературою:

   1. Єрмолаєв В. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII-XVIII ст.) : навч. посіб. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В. Єрмолаєв, А. Козаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2002. – 176 с.
   2. Історія держави і права України : у 2-х т.: академічний курс: для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів. Т. 1 / За ред. В. Тація, А. Рогожина. – Київ : Ін Юре, 2000. – 647 с.
   3. Наливайко Д. Козацька християнська республіка / Д. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 494 с.
   4. Опанасюк В. Політичний інтерес та ментальність у формуванні й становленні інститутів державної влади : (історико- політологічний екскурс у часи Б. Хмельницького) / Опанасюк В. // Персонал. – 2006. – № 3. – С. 66-71.
   5. Смолій В. Українська державна ідея 16-18 століть: Проблеми формування / В. Смолій. – Київ : Альтернативи, 1997. – 368 с.
   6. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій В. Степанков. – Київ : Києво-Могилян. Акад., 2009. – 448 с
   7. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т.: навчальний посібник. Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / за ред. В. Гончаренка. – 2-е, перероб. і доп. – Київ : Ін. Юре, 2000. – 472 с.

 8. Avatar Артур
  Артур says:

  Добрий день! Цікавлять книги про Ілона Маска. Що можна прочитати у вашій бібліотеці?

  • Доброго дня!
   1. Венс Ешлі. Ілон Маск: Tesla, Spact X і шлях у фантастичне майбутнє / Ешлі Венс; Пер. з англ. Мирослави Лузіної. Вид. третє. – Київ : Видавець ФОП Форостина О. В., 2016. – 416 с.
   2. Маккензі Геміш. На шаленій швидкості / Геміш Маккензі; Пер. з англ. М. Смагіної. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 312 с.
   3. Сердюк Маша. Ілон Маск / Маша Сердюк – Київ : Агенція «ІРІО», 2019. – 144 с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
   4. Фернгольц Тім. Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони / Тім Фернгольц; Пер. з англ. Г. Литвиненко. – Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. – 272 с.

 9. Avatar Микола
  Микола says:

  Чи є у вас інформація про плюралізм в культурі ?

  • Добрий день!
   1. Омельчук, І. Проблема епістемного потенціалу принципу методологічного плюралізму [Текст] / Ігор Омельчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 41-45
   2. Остапенко, М. Філософські основи плюралізму [Текст] / М. Остапенко // Віче. – 2007. – № 12. – С. 26-28.
   3. Павко, А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів [Текст] / А. Павко // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 3. – 34-39
   4. Рубл, Б. Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста / Б. Рубл ; пер. з англ.: Г. Сокуренко, Я. Франко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 5. – С. 46-59
   5. Чікарькова, М. Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література ХV- XVII століть [Текст] / М. Чікарькова // Українознавство. – 2013. – № 3-4. – С. 74-77

 10. Avatar Анна
  Анна says:

  Доброго дня, чи є у вас дослідження про рецепції Німецької класичної філософії в Українській філософській думці ?

  • Добрий день!
   1. Бродецький, О. Сотеріологічний смисл Кантової етикотеології / О. Бродецький // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 21-24.
   2. Данько, Я. OPUS Гегеля: алхімія понять / Я.Данько // Філософська думка. – 2000. – № 4. – С. 93-117.
   3. Зарубицький, К. Доля цивілізації в світлі філософії Мартіна Хайдеггера / К.Зарубицький // Філософська думка. – 2000. – N 2. – С. 95-109.
   4. Кушаков, Ю.Філософія права І. Канта та сучасність/ Ю. Кушаков // Філософська думка. – 2005. – №1. – С. 94-122.
   5. Лімборський, І. Гегель в українській літературно-естетичній думці / І.Лімборський // Всесвіт. – 2002. – № 1-2 . – С. 138-142
   6. Лімборський, І. Шеллінг і українська літературно-теоретична думка першої половини ХІХ століття / І. Лімборський // Всесвіт. – 2003. – № 5-6. – С. 149-153.
   7. Осіння, Н. Видання творів Імануїла Канта в Україні / Н. Осіння // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 11. – С. 44-45
   8. Покотило, К. Вихідний пункт філософії Й.Фіхте / К.Покотило // Філософська думка. – 2000. – N 1 . – С. 94-104.
   9. Пролеєв, С.Кант проти Канта: автономія волі та упокорення владі / С. Пролеєв // Філософська думка. – 2005. – №2. – С. 51-66.

 11. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Добрий день, що ви порадите про розвиток страхування в Україні

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Березіна, С. Б. Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування [Текст] / С. Б. Березіна // Економіка та держава. – 2018. – № 6. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр. с. 42-43 (22 назви).
   2. Задерей, В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні / В. Ю. Задерей // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 128-131. – Бібліогр. с.131 (8 назв) .
   3. Ігнатюк, А. І. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання [Текст] / А. І. Ігнатюк, А. С. Шолойко // Економіка України. – 2019. – № 4. – С. 18-28. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Козеренко, Л. В. Підвищення рівня соціально-економічного забезпечення населення через розвиток ринку страхових послуг / Л. В. Козеренко // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 35-39. – Бібліогр. с.39 (8 назв).
   5. Федоренко, М. Інформує Фонд соціального страхування [Текст] / Микола Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 3. – С. 34-51. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Додаток „На допомогу спеціалісту з охорони праці”.
   6. Фесенко, Н. В. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації [Текст] / Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко // Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр. с. 33-34 (15 назв).
   7. Числовська, І. Не судом єдиним [Текст] / Ірена Числовська // Охорона праці. – 2020. – № 2. – С. 52-54.
   8. Якименко, З. Невиробнича травма: захищаємо свої права [Текст] : роз-слідування нещасних випадків / Зінаїда Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 5. – С. 52-54.

 12. Avatar Жанна
  Жанна says:

  Допоможіть знайти щось про розвиток історичної ойконімії на території сучасної України, буду вдячна!

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
   1. Бучко Д. Проблемні питання номінації поселень Північної Буковини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.) [Текст] / Дмитро Бучко, Ганна Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 475-477: Слов’янська філологія. – С. 424-427. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Вербич С. Назви, зниклі з ойконімного простору історичного Поділля: проблеми виявлення, систематизації, аналізу [Текст] / С. Вербич // Українська мова. – 2017. – № 3. – С. 113-119.
   3. Вербич С. О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) [Текст] / С. О. Вербич // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 31-54. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Єфименко І. Ойконімікон Донеччини (Становлення та розвиток) [Текст] / І. Єфименко // Українська мова. – 2018. – № 3. -С. 106-119. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Карпенко О. В. Можливе й неможливе в діахронній ойконімії на прикладі назв Київщини [Текст] / О. В. Карпенко // Українська мова. – 2020. – № 2. – С. 89-99.
   6. Колісніченко Т. Контекстуальна енантіосемія ойконімів [Текст] / Т. Колісніченко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2019. – № 1. – С. 140-147. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Редьква Я. Етимологізація назв “княжих” поселень Галицької та Львівської земель колишнього Руського воєводства [Текст] / Я. Редьква // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. – С. 159-164. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Редьква Я. Бінарні опозиційні composita на означення розмірно-простових характеристик в історичній ойконімії руського воєводства (на прикладі Галицької землі) [Текст] / Ярослав Редьква // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 752: Слов’янська філологія. – С. 163-171. – Бібліогр. в кінці ст.

 13. Avatar Надія
  Надія says:

  Можете відповісти, яка у вас є література про творчий шлях Л. Костенко?

  • Добрий день, пані Надіє! Перегляньте наступні джерела:

   1. “Я вибрала Долю собі сама” : реком. бібліограф. список л-ри до 85-річчя від дня народж. укр. письм. Ліни Костенко (2002-2015) / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот. Г. Григорець ; ред.: О. Гаврилюк, І. Рудько. – Чернівці : [б. и.], 2015. – 26 с
   2. Брюховецький В. Ліна Костенко : Нарис творчості / В. Брюховецький. – Київ : Дніпро, 1990.-262 с.
   3. Дзюба І. “Гармонія крізь тугу дисонансів…” / І. Дзюба, Л. Костенко, О. Пахльовська ; упоряд., авт. прим. О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – 584 с.
   4. Дзюба І. Є поети для епох. Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2019. – 144 с.
   5. Забавська Т. Ліна Костенко: стежками долі незламної поетеси : 11 клас / Т. Забавська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 4-5. – С. 40-44.
   6. Забавська Т. Стежкою долі незламної поетеси : (до дня народження Ліни Костенко) / Т. Забавська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 7/9. – С. 60-64.
   7. Клочек Г. Ліна Костенко. Коректна ода ворогам. Текст та його інтерпретація / Г. Клочек // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 3. – С. 35.
   8. Костенко Л Річка Геракліта : [поезії] / Л. Костенко ; упоряд., авт. передм. О. Пахльовська, авт. післям. Д. Дроздовський, худож. С. Якутович. – Київ : Либідь, 2011. – 336 с.
   9. Костенко Л. “Життя іде і все без коректур…” : [поезія] / Л. Костенко // Українське слово. – 2018. – 14-27 берез. (№ 11-12). – С. 18.
   10. Костенко Л. Берестечко : іст. роман / Л. Костенко ; худож. С. Якутович. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 2017. – 232 с.
   11. Костенко Л. Вітрила : лірика / Л. Костенко. – Київ : Рад. письм., 1958. – 95 с.
   12. Костенко Л. Записки українського самашедшого : [роман] / Л. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 416 с.
   13. Костенко Л. Мадонна перехресть : [поезії] / Л. Костенко. – Київ : Либідь, 2012. – 112 с.
   14. Костенко Л. Мандрівки серця : поезії / Л. Костенко. – Київ : Рад. письм., 1961. – 111 с.
   15. Костенко Л. Маруся Чурай : іст. роман у віршах [про укр. нар. піснярку] / Л. Костенко ; худож.: Н. Прожогіна, В. Терещенко. – Київ : Рад. письм., 1979. – 189 с.
   16. Костенко Л. Над берегами вічноі ріки : поезії / Л. Костенко ; худож.: Н. Прожогіна, В. Терещенко. – Київ : Рад. письм., 1977. – 163 с.
   17. Костенко Л. Триста поезій : вибране / Л. Костенко ; упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 416 с
   18. Сумління нашої нації : до 90-річчя від дня народження Л. В. Костенко (1930) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2020. – № 1. – С. 71-82.
   19. Суходуб З. Ліна Костенко: Любов’ю – Пам’яттю Причастя : діалоги з Поетесою / З. Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с.

 14. Avatar Єгор
  Єгор says:

  Добрий день! Які у вас є книги по основам теорії права?

  • Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:

    Волинка К. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Волинка ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – 2-е вид., стереот. – Київ : МАУП, 2006. – 740 с.
    Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / за ред. В. Копєйчикова. – Стереотип. вид. – Київ : Юрінком інтер, 2000. – 317 с.
    Загальна теорія держави і права : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого ; за ред.: М. Цвіка, О. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.
    Заморська Л. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. / Л. Заморська ; Буковин. ун-т. – Чернівці : Яворська І. Т. [Виготівник], 2008. – 124 с.
    Кельман М. Загальна теорія держави і права : підручник / М. Кельман, О. Мурашин. – Київ : Кондор, 2006. – 477 с.
    Котюк В. Теорія права : курс лекцій: навчальний посібник для юридичних фак.вузів / В. Котюк . – Київ : Вентурі, 1996. – 208 с.
    Мохонько А. Ефективність дії правових та політичних норм / А. Мохонько // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 48-55.
    Осауленко О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. І. Осауленко ; М-во освіти і науки України. , Київський нац. ун-т внутрішніх справ) . – Київ : Істина, 2007. – 336 с.
    Скакун О. Теорія держави і права : підруч. / О. Скакун ; МВС України. – 2-е вид. – Харків : Консум, 2005. – 656 с.
    Теорія держави і права : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України ; за заг. ред. В. В. Копєйчикова ; за ред. С. Лисенкова. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
    Теорія держави і права: академічний курс : підручник / М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с
    Шпиталенко Г. Правознавство : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Г. Шпиталенко ; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 592 с.

 15. Avatar Валентин
  Валентин says:

  Допоможіть знайти інформацію про сучасні дослідження Кордоцентризму

  • Добрий день!
   1. Богосвятська, А. Григорій Сковорода – духовний код української культури : система біоадекватних уроків української культури : 9 клас / Анна-Марія Богосвятська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 45-60
   2. Сухорукова, Г. Виховання людяності – проблема сучасності : Педагогіка кордоцентризму В. О. Сухомлинського / Галина Сухорукова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 2-6
   3. Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського “серцезнавства” / М. Л. Ткачук // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 51-60
   4. Харченко А.Єдність серця і душі: щоденники Петра Сороки в контексті української філософії кордоцентризму / А. Харченко // Дзвін. – 2006. – № 1. – С. 143-146.

 16. Avatar Олег
  Олег says:

  Добрий день! Цікавить література для маркетологів початківців. Що можете порадити ? Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Армстронг Г. Маркетинг : загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер ; пер. з англ.. – 5-те вид. – М. ; СПб. ; К. : Діалектика, 2007. – 604 с.
   2. Ґодін С. Пурпурова корова! Як створити незабутній продукт / Сет Ґодін ; пер. з англ. З. Корабліна. – Київ : Наш формат, 2018. – 168 с.
   3. Головна маркетингова книга від Олексія Філановського / пер. з рос. Г. Якубовська. – Харків : Фабула : Ранок, 2018. – 304 с.
   4. Діб А. Маркетинговий план на одну сторінку. Час знаходити нових клієнтів, заробляти більше грошей і бути унікальним / Аллан Діб ; пер. з англ. М. Черник. – Харків : Віват, 2020. – 288 с. : іл.
   5. Коллінз Д. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні. / Джим Коллінз ; пер. з англ. О. Савчин. – Київ : Наш формат, 2017. – 368с.
   6. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу / Філіп Котлер ; пер. з англ. Н. Палій. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 160 с.
   7. Манн І. Маркетинг на 100%. Ремікс. Як стати успішним менеджером із маркетингу / Ігор Манн ; пер. з рос. І. Листопад. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 240 с. – (Настільна книжка маркетолога).

 17. Avatar Татьяна
  Татьяна says:

  Чи є у вас інформація по емотивності ?

  • Добрий день!
   1) Гамзюк М. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць. [Текст] : ( на матеріалі німецької мови .) / М.Гамзюк // Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 79-81.
   Рец. на Гамзюк М. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови ) Київ : Видавничий центр КДЛУ , 2000. – 256 с
   2) Дробко Н.Особливості суфіксального словотворення англійських емотивних прикметників в авторському дискурсі [Текст] / Наталія Дробко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2011. – № 1
   3) Дядченко, Г. Емотив сльози в українських поетичних текстах кінця XX- початку XXI століття [Текст] / Г. В. Дядченко // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 116-124.
   4) Романова Н. Семантична інтерпретація емотивних слів у “Das Buch der Sprichworter” [Текст] / Наталя Романова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 551/552: Германська філологія. – С. 189-199.
   5) Скуратівський Л.Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови [Текст] / Леонід Скуратівський // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 2-5.

 18. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Допоможіть, будь ласка, в написанні реферату з педагогіки на тему: “Формування педагогічної культури батьків”. Дякую

  • Доброго часу доби, пані Катерино! З фондів нашої бібліотеки для написання реферату за Вашою темою пропонуємо наступну літературу:

   1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. Скрипченко [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 400 с.
   2. Голобородько М. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. — Харків : Ексклюзив, 2013, – 272 с.
   3. Корчак Я. Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих/ Я. Корчак; пер. Ю. Г. Попсуєнка.— Харків: Фоліо,2016.—538с.
   4. Лисянська Т. Педагогічна психологія : навч. посібн. / Т. Лисянська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 264 с.
   5. Мандруючи до зрілості: Виховання для життя в сім’ї, для молоді: за ред. Т. Круль та М. Рись / пер. з польс. З. Городенчук. — Львів : Свічадо, 2006. — 256 с.
   6. Мистецтво бути батьками // Позакласний час. — 2020. – №3. – С. 44.
   7. Проскурняк О. Психолого-педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства: навч.-метод. посіб. / О. Проскурняк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2012. — 40 с.
   8. Романовська Л., Подкоритова Л. Диференційна психологія: навч. посіб. — Львів : Новий світ — 2002, 2018. — 236 с.
   9. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання / Романчук О. — Львів : Свічадо. — 268 с.
   10. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії – педагогічна культура батьків : інф.-метод. посібник освітнього курсу для батьків / Т. Цуркан. — Чернівці, 2017. — 172 с.
   11. Чепмен Ґ. П’ять мов любови до дітей / Ґ. Чепмен, Р. Кемпбел ; пер. з англ. Н. Римської. – Львiв : Свічадо, 2019. – 224 с.

 19. Avatar Ярослав
  Ярослав says:

  Добрий день! Хочу почитати книги Йона Берґер. Чи є в бібліотеці його книги?

  • Доброго дня!
   1. Берґер, Йона. Заразливий. Психологія вірусного маркетингу. Чому товари та ідеї стають популярними / Йона Берґер; Пер. з англ. Олени Замойської. – Київ : Наш Формат, 2015. – 224 с.
   2. Берґер, Йона. Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку / Йона Берґер; Пер. з англ. Анни Іванченко. – Київ : Наш Формат, 2018. – 240 с.

 20. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Чи є у вас інформація на про філософію науки ?

  • Добрий день!
   1. Бондаренко, В. Вагоме слово філософа / В. Бондаренко // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 190-191.
   2. Мирутенко, Леся Етика наукового пізнання і феномен етосу науки / Леся Мирутенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 208-213.
   3. Рупташ, Ольга Специфіка та смислові горизонти гуманітарної парадигми знання / Ольга Рупташ // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 602/603: Філософія. – С. 53-58
   4. Чорний Г. Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб’єктів агробізнесу / Г. М. Чорний, Л. М. Худолій, Я. С. Ларіна, І. А. Міщенко // Економіка АПК. – 2015. – № 12. – С. 12-18

 21. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас матеріали на тему «Наука і АТО» ?

  • Добрий день!
   1. Самойлов, О. Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік [Текст] / О. Самойлов // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 122-126
   2. Черных, В. Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины [Текст] / Валентин Петрович Черных // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 5. – С. 79-81.

 22. Avatar Руслана
  Руслана says:

  Мені потрібні матеріали про утилізацію сміття для ознайомлення учнів в школі, підкажіть будь-ласка!

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Анцибор, Д. В. “Сортуй правильно – змінюй світ на краще” : (урок-квест до Всесвітнього дня вторинної переробки (15 листопада), 1 – 4 кл.) / Д. В. Анцибор // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 10 (Жовт.). – С. 31-34.
   2. Рагімова, Н. М. За життя без сміття [Текст] : тренінгове заняття / Н. М. Рагімова // Позакласний час. – 2017. – N 4 (квіт.). – С. 39-40.
   3. Романів, М. В. Проблема утилізації сміття в Україні [Текст] / М. В. Романів // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 10. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Савченко, Л. І. Сміття в місті: невихованість чи безгосподарність” (Ток-шоу) [Текст] / Л. І. Савченко // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 3. – С. 39-43.
   5. Слабченко, О. В. Рідній природі на допомогу : (виховний захід) / О. В. Слабченко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 2. – С. 38-39.
   6. Трошина, С. Від спалювання сміття до масштабної пожежі – один крок [Текст] / Світлана Трошина // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 5. – С. 19-20 : фот.

 23. Avatar Влад
  Влад says:

  Добрий день! Порадьте літературу по темі “Формуваня виконавської майстерності у учнів -піаністів”

 24. Avatar Мар"яна
  Мар"яна says:

  Добого дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури на тему: “Творча індивідуальність Богдана Лепкого: від лирики до історичної прози”. Дякую!

  • Доброго дня! Пропонуємо Вам завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступною літературою:

   1. Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого : монографія / Н. Білик ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т, Тернопільський обл. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Тернопiль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 184 с.
   2. Білик Н.Богдан Лепкий. Життя і діяльність / Н. Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 170 с.
   3. Бурківська Л. Назви старовинного одягу як художня деталь в історичній повісті Б. Лепкого «Мотря»” / Л. Бурківська // Українська мова і література в школі. – 2000. – N 6. – С. 72-73.
   4. Високе небо Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні. – Тернопіль ; Бережани : Джура, 2001. – 204 с.
   5. Голик О. Уроки історії, які ми повинні знати, або страшна трагедія Івана Мазепи – трагедія всієї нації за трилогією Богдана Лепкого “Мазепа” (історичні романи “Мотря”, “Батурин”, “Не вбивай”) : урок української літератури : 10 клас / О. Голик // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 64-73.
   6. Гриневич В. «Дай нам, Боже, вольними бути!» : Б. Лепкий / В. Гриневич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 102-110.
   7. Жила С. Магнетичні поля суміжних мистецтв у процесі вивчення повісті Богдана Лепкого “Мотря” / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 5. – С. 2-8.
   8. Зушман М. (Викладач ЧНУ). Духовність малої прози Б. Лепкого воєнного циклу та її новаторство в порівнянні з творчістю сучасників / М. Зушман // Богословський вісник : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – № 5. – С. 169-180.
   9. Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця ХІХ-початку ХХ століття / М. Зушман ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 120 с.
   10. Лев В. Богдан Лепкий 1872-1941. Життя і творчість / В. Лев. – Нью-Йорк : [б. в.], 1976. – 400 с
   11. Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий // Шкільна бібліотека. – 2017. –N 9 (вересень). – С. 97-106.
   12. Лепкий Б. Твори : у 2 т. / Б. С. Лепкий. – Київ : Наукова думка, 1997.
   13. Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – 2008. – N 7/8 (липень-серпень). – С. 10.
   14. У погоні за вічною красою : Б. Лепкий // Гординський, С. На переломі епох : Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи – Львів : Світ, 2004. – С. 136-143.
   15. Шашкевичіана Богдана Лепкого / Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, Клуб укр. інтелігенції ім. Богдана Лепкого ; упор.: У. Скальська, Є. Баран. – Івано-Франкiвськ : Грань, 2011. – 288 с.
   16. Шульга-Пасічник О. Події 1914–1920 років у творчості Богдана Лепкого / О. Шульга-Пасічник // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 2. – С. 53-57.

 25. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Допоможіть знайти матеріал на тему «Фімінітиви в українській мові. Сучасний погляд»

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
   1. Архангельська А. М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність [Текст] / А. М. Архангельська // Мовознавство. – 2013. – № 6. – С. 27-40. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Баган М. П. Історичний портрет фемінітивної підситеми української мови [Текст] / М. П. Баган // Українська мова. – 2020. – № 1. – С. 153-157.
   3. Вакуленко М. О.. Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові [Текст] / Максим Олегович Вакуленко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 1. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Далецька Ю. Членкиня, амбасадорка й агентеса мова перестала бути безродною [Текст] / Юлія Далецька // Український інтерес. – 2019. – черв. (№ 2). – С. 28.
   5. Нікішина В. І. Фемінітиви в українській мові: традиційні словотворні форми чи виклик сучасності? [Текст] / В. І. Нікішина, О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 31-33. – С. 63-67. – Бібліогр. наприкінці ст.
   6. Радіонов В.”Дурниця” – фемінітив. І це не дурниця? [Текст] / Віктор Радіонов // Українське слово. – 2021. – 12-25 січ. (№ 3-4). – С. 13.

 26. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Є в бібліотеці книги С.Майєр?

  • 1) Майєр, С. Аптекар.- Харків, 2019.
   2) Майер, С. До рассвето.- М.; 2010.
   3) Маєр, С. Друге життя Брі Таннер.- К.; 2010.
   4) Маєр, С. Затемнення.- К.: 2009.
   5) Маєр, С. Молодий місяць.- К.; 2009.
   6) Майер, С. Рассвет.- М.; 2010.
   7) Маєр, С. Світанок.- К.; 2009.
   8) Маєр, С. Сутінки.- К.; 2009.

 27. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Треба написати реферат на тему інтелектуальна власність

  • Доброго часу доби, пане Сергію! Для написання реферату з теми «Інтелектуальна власність» пропонуємо Вам ознайомитися з наступними виданнями:

    Базилевич В. Інтелектуальна власність : Підручник / В. Базилевич. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 432 с.
    Дахно І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. Дахно. – 2-е вид., перероб. i доп. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 278 с.
    Драпак Г. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с.
    Лазебний В. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / В. Лазебний, Г. Розорінов, С. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київський політехн. ін-т”, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 160 с
    Лісовський П. Інтелектуалознавство : навч. посіб. / П. Лісовський, Ю. Лісовська. – Київ : Кондор, 2017. – 250 с
    Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. для студ. вищ. навч. закл. неюридич. спец. / Г. Оборський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 232 с.
    Право інтелектуальної власності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. “Правознавство”] / Р. Еннан [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 492 с
    Право інтелектуальної власності : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький ф-т Нац. ун-ту “Одеська юрид. акад.” ; укл. Х. І. Вонсович. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2011. – 80 с

 28. Avatar Міра
  Міра says:

  Добрий день, потрібно рекомендована література по Леонтовичу. Дякую!

  • Доброго дня! По творчості Миколи Леонтовича пропонуємо такі джерела: 1. Микола Леонтович. Спогади. Листи. /Текст/ – К.: Мистецтво, 1982. – 146с2. Музичний архів. М. Д . Леонтовича. /Текст/- К.: Мистецтво, 1999. – 209с. 3. Завальнюк А.Ф. Микола леонтович 6 листи, документи, духовні твори./Текст/. – Вінниця, 2007. – 265с. 4. Дяченко В. Микола Дмитрович Лентович /Текст/. – К.:Мистецтво, 1950. – 138с.

 29. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати літературу по організації фермерського (селянського, сімейного) господарства. Особливо цікавить гірський район. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Аграрна економіка – Фермер: професійний рівень / гол. ред. д.с.-г.н., проф., акад. НААНУ Ладика Володимир Іванович; пер. з нім. М. Ярошко, О. Іваненко, О. Березняк, І. Лазоренко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011. – 603 с.
   2. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи : монографія / за ред. Проф. Т. О. Зінчука. – Київ : «Центр учбової літератури», 2020. – 494 с.
   3. Горьовий В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. / За ред.. В. П. Горьового. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 366 с.
   4. Заячук М. Д. Геопросторова організація фермерського укладу України : монографія / М. Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с.
   5. Золотая книга фермера / автор-сост. С. А. Хворостухина. – Москва «Вече», 2004. – 512 с.
   6. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізацій них викликів : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. О. Занчук, к.е.н. Н. М. Куцмус. – Житомир – Київ : «Центр учбової літератури», 2018. – 352 с.
   7. Липчук Василь. Форми господарювання в сільському господарстві Карпат : монографія / В. В. Липчук, Н. В. Штогринець. – Чернівці : «Місто», 2015. – 208 с.
   8. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях : монографія / за ред.. д.е.н., проф. Т. О. Зінчук, к.е.н. Т. В. Усюк. – Київ : «Центр учбової літератури», 2018. – 357 с.

 30. Avatar Стелла
  Стелла says:

  Добрий день! Мені потрібна для курсової роботи інформація. Яку літературу запропонуєте по охороні біорізноманіття?

  • Доброго дня!
   1. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський» : монографія / наук. ред.. І. І. Чорней, О. Ф. Бантишев, М. В. Величко, І. В. Скільський. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 240 с.
   2. Каталог біорізноманіття Кременецьких гір. – Київ : ТОВ «ВТО «Типографія від А до Я», 2013. – 50 с.
   3. 3. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні у 3-х томах. – Київ –Чернівці :Друк Арт, 2020.
   4. Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття) : практичний посібник / В. В. Бучко, А. А. Бокотей, Н. А. Смірнов та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 48 с.

 31. Avatar Слава
  Слава says:

  Перша довідка: Добрий день! Чи можна у вас знайти Історію зарубіжного костюма ?

  • Так. По історії зарубіжного костюма рекомендуємо: 1. история костюма. /Составитель Наталия Будур /текст/. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 480с. ил.. 2. Киреева Е.В. Европейский костюм от античности до ХХ в. Изд 2-е, испр. /текст/. – М.: Просвещение, 1976. – 174с. 3. Киреева Е.В. История костюма. европейские костюмы от античности до ХХ века./Текст/. – М.: Просвещение, 1970. – 168с. 4. Келли Френсис. история костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей/ пер. с англ. Т. Е. Любовской/Текст/. – М.: ЗАО Центр-полиграф, 2008. – 216с.

 32. Avatar Володимир
  Володимир says:

  Доброго дня! Мене звати Володимир. Мене цікавлять ,чи є в бібліотеці книги про собак?

  • 1) Бауэр, Марио
   Всегда рядом: Кн. о собаках / Перевод с серб.- хорв. В.М. Сушкова; Ред., предисл. и комент. О.В. Мищихн.- М.: Агропромиздат, 1991.- 270 [1] с.: ил.; 21см.
   2) Кох-Костерзиц, Манфред 400 советов любителю собак: [Пер. с нем.].- М.: Профиздат, 1992.- 110, [1] c.: ил.; 24см.
   3) Найманова Д., Гумпал З.
   Атлас пород собак.- Прага: Госиздат. сельскохоз. л-ры, 1983.- 319с.
   4) Никулинна Татьяна Николаевна, Геснокова Жанетта Августовна.
   Декоративные собаки.- М.: Лесн. пром-сть, 1988.- 63, [2] с.: ил.; 28см.

 33. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Добрий день! Підскажіть, будь ласка, чи можу я знайти у вашій бібліотеці літературу для написання курсової на тему: “Уряд Української Народної Республіки в екзилі”?

  • Доброго дня! Для написання курсової з Вашої теми можемо запропонувати наступну літературу:

   1. Баган О. Лицарі духу: українські письменники-націоналісти – «вісниківці» / О. Баган, З. Гузар, Б. Червак. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 288 с.
   2. Верига В. За межами Батьківщини : зб. наук. ст. і доповідей / В. Верига. – Львiв : Ін-т ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 364 с.
   3. Галамай С. У боротьбі за Українську Державу : Спогади / С. Галамай. – Львів : МС, 2003. – 458 с.
   4. Галамай, С. П. У боротьбі за Українську Державу : Спогади / С.П.Галамай. – Львів : МС, 2003. – 458 с. : іл.
   5. Державний Центр Української Народної Республiки в екзині : Ст. і матеріали. – Філадельфія, Київ, Вашінгтон : [б. в.], 1993. – 494 с.
   6. Колянчук О. За нашу і вашу свободу: Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років: місця пам’яті в Польщі: довідник/ за ред. С. Золотаря. — Дрогобич : Коло, 2018. — 288 с.
   7. Мечник С. Люди, Роки, Події: спогади; четверта частина. / С. Мечник. — Мюнхен : Українське видавництво, 1986. — 294 с.
   8. Миронець Н. Джерела історичної пам’яті / Н. Миронець ; НАН України, Ін-т укр. Археогр. Та джерелозн. Ім. М. С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 2008. – 400 с.
   9. Нариси з історії дипломатії України / під ред. В. Смолія. – Київ : Альтерантиви, 2001. – 736 с.
   10. Прокоп М. Напередодні незалежної України : Спостереження і висновки / М. Прокоп. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней; Торонто; Львів : [б. в.], 1993. – 646 с.
   11. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена : інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.) / І. Срібняк. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 128 с.
   12. Степан Витвицький – Президент Української Народної Республіки в екзилі : док. і матер. / Дослід. Ін-т сучасної укр. Історії (Філадельфія), Центр. Держ. Арх. Вищ. Органів влади і упр. України ; упоряд. О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 248 с.
   13. Табачник Д. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990 рр.) : навч. посіб. / Д. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768 с.
   14. Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…”. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / М. Тимошик ; передм. О. Краченка ; пер. В. Скопенка. – Київ : Наша культура і наука ; Вінніпег : [б. в.], 2000. – 548 с.

 34. Avatar Петро
  Петро says:

  Чи є у вас енциклопедія про ЗУНР ?

  • Добрий день!
   1. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1: А-Ж. Івано-Франсківськ: Манускрипт-Львів, 2018.688 с.

   2. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2: З-О. Івано-Франсківськ: Манускрипт-Львів, 2019.832 с.

 35. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Добрий день! Що у вас є про образ козака Мамая в літературі та в мистецтві?

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Аношкіна Г. Г. Героїчна Україна в мистецтві [Текст] : усний журнал / Г. Г. Аношкіна // Позакласний час. – 2018. – N 9 (вер.). – С. 44-46 : іл.
   2. Грабовський В. Ми все ще Смакуємо плоди ліпших часів [Текст] / Віктор Грабовський // Українська літературна газета. – 2019. – 5 лип. (№ 13). – С. 16, 17.
   3. Давиденко В. Козак Мамай із палітрою [Текст] / В. Давиденко // Київ. – 2014. – № 7-8. – С. 190-192 : кол. іл.
   4. Забашта Р. Картини “Козак-бандурист”, “Козак Мамай”, “Козак – душа правдивая” у світлі нових досліджень (1) [Текст] / Ростислав Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2020. – № 1-2. – С. 42-56 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Пеленська О. Тяглість традиції в циклі “Козаки Мамаї” Ореста Скопа [Текст] / О. Пеленська // Артанія. – 2012. – № 3-4. – С. 178-185 : кол. іл.
   6. Сушко К. Так чий же Мамай? [Текст] : несподіваний ракурс / Костянтин Сушко // Українська літературна газета. – 2019. – 10 трав. (№ 9). – С. 1, 6, 7.
   7. Чепурко Б. Мамай і Папай [Текст] / Богдан Чепурко // Українське слово. – 2019. – 22 трав.-4 черв. (№ 21-22). – С. 12, 13 ; Українське слово. – 2019. – 5-20 черв. (№ 23-24). – С. 12. – Продовж. Поч.: № 21-22 ; Українська літературна газета. – 2019. – 20 черв. (№ 12). – С. 4, 5.

 36. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня чи є у вас матеріали про Українську революцію початку ХХ ст. у формі брошури ?

 37. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Мені потрібні статті про історичний та теологічний аспект тоталітаризму, підкажіть що у вас є.

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Бондарчук А. “Стокгольмський синдром” як кінцева мета тоталітарного режиму: від витоків до сучасності [Текст] / А. Бондарчук // Слово Просвіти. – 2019. – 7-13 листоп. (№ 45). – С. 6, 7 ; Слово Просвіти. – 2019. – 21-27 листоп. (№ 47). – С. 11. – Закінч. Поч.: № 45 (2019 р.).
   2. Горинь Б. Історія розривання обручів російського тоталітаризму [Текст] / Богдан Горинь // Слово Просвіти. – 2019. – 14-20 листоп. (№ 46). – С. 6, 7.
   3. Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? [Текст] : (із практики засекречування архівів документів за доби тоталітаризму) / С. Л. Зворський // Архіви України. – 2019. – № 3. – С. 7-17.
   4. Житарюк М. Генецид проти українців – реалізація національної політики Кремля [Текст] : (у дзеркалі світової публіцистики) / Мар’ян Житарюк // Український інформаційний простір. – 2018. – № 1. – С. 196-212. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Кульчицький С. Десять негренят у Кремлі [Текст] : чому радянський ЦК тривалий час був полем для прихованої боротьби за владу / Станіслав Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 48. – С. 56-59.
   6. Кульчицький С. Симулякр конфедерації [Текст] : сталінська конституційна реформа 1944-го та її наслідки для України / Станіслав Кульчицький // Український тиждень. – 2018. – № 46. – С. 54-56.
   7. Малко Р. Соборний тоталізатор [Текст] : хто стане главою нової української церкви й коли вона отримає томос про автокефалію з рук Вселенського Патріарха / Роман Малко // Український тиждень. – 2018. – № 50. – С. 22-24.
   8. Мараєв В. Українська автокефальна православна церква 1919-1937. Народжена революцією, знищенна тоталітаризмом [Текст] / Владлен Мараєв // Український інтерес. – 2019. – берез. (№ 1). – С. 16, 17.
   9. Матвієнко В. З погляду на світ [Текст] / Володимир Матвієнко // Літературна Україна. – 2020. – 27 черв. (№ 23-24). – С. 4, 5.
   10. Прилипко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму [Текст] : на прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного / Ірина Прилипко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2015. – № 4. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.
   11. Сюндюков І. Тоталітаризм: маски та приховане єство [Текст] / І. Сюндюков // День. – 2017. – 24-25 (№ 51-52). – С. 31.

 38. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  “Стратегічний менеджмент як наука”. В яких книжках це можна знайти?

  • Доброго дня! Для вивчення теми «Стратегічний менеджмент як наука» пропонуємо ознайомитись з наступними книгами:

    Галушка З. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / З. Галушка, І. Комарницький ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 2-е вид., доп. та перероб. – Чернівці : Букрек, 2011. – 248 с.
    Гордієнко П. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П. Гордієнко, Л. Дідковська, Н. Яшкіна ; Міжнародний наук.-техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 478 с.
    Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент : підручник / І. Ігнатьєва ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 480 с.
    Кіндрацька Г. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г. Кіндрацька. – Київ : Знання, 2006. – 366 с.
    Нємцов В. Стратегічний менеджмент : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. Нємцов, Л. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560 с.
    Стратегічний аналіз / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; укл.: Т. Ковальчук, Г. Дутчак. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 160 с

 39. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у написанні реферату на тему: “Сучасний вчитель: виклики та перспективи” Дякую

  • Доброго дня, пані Анастасіє! Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з наступними виданнями:

   1. Бирка М. Компетентністний підхід, як освітня інновація / М. Бирка; І-нт післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. — Чернівці: Технодрук, 2019.—32с.
   2. Пальчевський С. Педагогіка: навчальний посібник / С. Пальчевський. — Київ : Каравела, 2018. — 496 с.
   3. Робінсон К., Ароніка Лу Ви, ваша дитина і школа. Як прокласти шлях донайкращої освіти / пер. з англ. Г. Левів. — Львів : Літопис, 2018. — 240 с.
   4. Робінсон К., Ароніка Лу Школа майбутнього. Революція в вашій школі, що назавжди змітнить освіту/ пер. з англ. Г. Левів. — Львів : Літопис, 2018. — 256 с.
   5. Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-пр. конференції з міжнародною участю, 11-12 жовтня 2018р. / М-во освіти і науки Укр., Укр. і-нт післядипломної педагог. освіти Чернівецької об. [та ін.]. — Чернівці, 2018. — 276 с.
   6. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі = Technologies of the specialists professional training in the modern educational space : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 травня 2019 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре (м. Сучава, Румунія), Ун-т Яна Кохановського в Кельцах (м. Кельце, Польща), Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Чернівці : Родовід, 2019. – 316 с.
   7. Формування особистості в умовах викликів сучасної епохи: : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-пр. конференції , 22 листопада 2019р. / М-во освіти і науки Укр., Укр. і-нт післядипломної педагог. освіти Чернівецької об. [та ін.].— Чернівці, 2019. — 184 с.
   8. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Чернівці, 26-28 жовтня 20017р.). — Чернівці : ЧНУ, 2017. — 336 с.

 40. Avatar Софія
  Софія says:

  Добрий день! Є в бібліотеці книги К.Р.Сафон? Дякую.

 41. Avatar Микола Іванович
  Микола Іванович says:

  Доброго дня.Мені потрібні книги Данила Яневського .Дякую

  • Доброго дня!
   1.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності. Д. Б. Яневський. – Х. : Прапор, 2012. – 922 с.
   2.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. 30 червня 1941 р., акція Ярослава Стецька] / Д. Б. Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 286 с.
   3.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Б. Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 286 с.
   4.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. – 288 с.
   5.Яневський, Данило Борисович. Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави: продовження 1774 -1914 рр.] / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Київ : Довженко Букс, 2016. – 288 с
   6.Яневський, Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.
   7.Яневський, Данило Борисович. Роман Шухевич / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 64 с..

 42. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день! Захоплююсь вченим Стівеном Гокінгом. Порадьте, які його книги є в бібліотеці. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Гокінг С. Великий замисел / Стівен Гокінг, Л. Млодінов. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 208 с. : іл.
   2. Гокінґ С. Найкоротша історія часу / Стівен Гокінґ, Л. Млодінов ; пер. з англ. І. Андрущенка. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с. : іл.
   3. Гокінґ С. Про Всесвіт коротко / Стівен Гокінґ ; пер. з англ. Я. Лебеденка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 192 с.
   4. Гокінґ С. Теорія всього / Стівен Гокінґ ; пер. з англ. Я. Лебеденка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с. : іл.

 43. Avatar Олег
  Олег says:

  Добрий день! Я працюю з каменем. Порадьте, що у бібліотеці можна прочитати по цій темі?

  • Доброго дня!
   1. Кононов В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. – Москва : Аделант, 2010. – 120 с.
   2. Хаукрофт Хайди. Декоративное мощение и мозаика / Хайди Крауфорд, Криста Бранд, Ник Барло мл. – Москва : Интербук-бизнес, 2003. – 96 с.
   3. Хаукрофт Хайди. Природный камень в саду / Хайди Крауфорд, Криста Бранд, Ник Барло мл. – Москва : Интербук-бизнес, 2002. – 96 с.

 44. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Доброго дня! Потрібна література на тему: “Підготовка і здійснення селянської реформи 1861 р.”. Що у вас є?

  • Доброго часу доби, пані Наталю! По темі «Підготовка і здійснення селянської реформи 1861 р.» можемо запропонувати наступну літературу:

   • Бакалець О. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. / О. Бакалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 576 с.
   • Історія держави і права України : посіб. для самост. роботи студ. / М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фін.-екон. ун-т, Каф. держ. служби, історії та політол. ; уклад.: М. Сайко, Д. Павлюк. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2013. – 172 с
   • Історія держави і права України : у 2-х т.: академічний курс: для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів. Т. 1 / За ред. В. Тація, А. Рогожина. – Київ : Ін. Юре, 2000. – 647 с.
   • Історія Українського селянства: нариси в 2-х томах. — т. 1/ред. В. Литвин , В. Гаєць, В. Даниленко [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2006. — 632с.
   • Король В. Історія України : Навч. посіб. / В. Король. – Київ : Академія, 2005. – 496 с.
   • Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т. 2 : Вiд сер. ХVII ст. до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – Київ : Либідь, 1992. – 640 с.
   • Радченко Л. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Соціально-економічні наслідки (метод. розробка) / Л.Радченко // Історія України. – 2000. – N 11: берез. – С. 11-12.
   • Реєнт О. Селянська реформа 1861 року: сучасне переосмислення / О. Реєнт // Історія в школах України. – 2011. – № 2/3. – С. 47-56.
   • Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т.: навч. посіб. Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / за ред. В. Гончаренка. – Київ : Ін. Юре, 2000. – 472 с.

 45. Avatar Уляна
  Уляна says:

  Добрий день. Підкажіть, будь ласка, які твори Франца Шуберта є в бібліотеці. Дякую сердечно.

  • Бібліотека у своїх фондах має чудову колекцію музичних видань, подаровану Йосипом Ельгісером. Тут є і твори Шуберта. Насолоджуйтесь.

   1. Шуберт, Франц. Андантино с вариациями [Ноты] / Ф. Шуберт ; обраб. для фортепиано К. Таузига. – Москва : Гос. муз. изд-во, 1954. – 12 с.
   2. Шуберт, Франц. Балетная музыка из “Розамунды” [Ноты] / Ф. Шуберт ; концерт.обраб. для фортепьяно Л. Годовского. – Москва : Музыка, 1961. – 7 с. – (Концертный репертуар пианиста).
   3. Шуберт, Франц. Військовий марш для фортепіано [Ноти] / Ф. Шуберт, К. Таузіг. – Київ : Держ. вид-во образотв. мист. і муз. л-ри УРСР, 1960. – 15 с.
   4. Шуберт, Франц. Неоконченная симфония си минор [Ноты] : перелож. для фортепиано в две руки / Ф. Шуберт. – Москва : Гос. муз. изд-во, 1952. – 19 с.
   5. Шуберт, Франц. Соната для фортепиано [Ноты] / Ф. Шуберт. – Москва : Музыка, 1972. – 24 с.
   6. Шуберт, Франц. Соната ля минор для фортепиано [Ноты] / Ф. Шуберт. – Ленинград : Музыка, 1974. – 40 с.
   7. Шуберт, Франц. Соната ре мажор [Ноты] : для фортепиано / Ф. Шуберт. -Москва :Музыка, 1974.- 50 с.
   8. Шуберт, Франц. Соната. До минор [Ноты] : для фортепиано / Ф. Шуберт. – Ленинград : Музыка, 1976. – 52 с.

 46. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Доброго дня. Потрібно підготувати матеріал про Є. Маланюка. Буду вдячна

  • Доброго дня. Пропонуємо окремі публікації:

   1. Бондар, Василь. Євген Маланюк в роки Другої світової / Василь Бондар // Літературна Україна. – 2018. – 8 берез. (№ 9). – С. 8
   2. Воля, Олесь. Діалог із Євгеном Маланюком / О.Воля // Літературна Україна. – 2018. – 24 трав. (№ 20). – С. 7
   3. Ковалів, Юрій. Євген Маланюк / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 74-79
   4. Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія : матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Євгена Маланюка.- Ч. 3. – Кіровоград , 1998. – 64 с.
   5. Маланюк, Є. Нотатники (1936 – 1968)/ Є. Маланюк ; біогр. нарис, авт. передм., упор. Л. Куценко. – Київ : Темпора, 2008. – 336 с. : фото, мал.
   6. Сембай -Галицька, О. Весна на віки:Листи Є.Маланюка з нашої переписки 1953-1968 / О. Сембай -Галицька. – D, 1997
   7. Слоньовська, Ольга. За законами міфу (поет-вісник Євген Маланюк – метафізичний діагностик і цілитель української нації) / Ольга Слоньовська // Слово і час. – 2018. – № 2. – С. 36-42.
   8. Усе для школи: Українська література: Євген Маланюк: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. 11 клас . – Вип. 10. – Київ: АртЕк, 2001. – 32 с.

 47. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Чи є у вас книга Народжені Україною ?

  • Добрий день!
   Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х .т- К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – Т.1. – 896 с., іл.
   Народжені Україною. Меморіальний альманах. У 2-х .т- К.: ЄВРОІМІДЖ, 2002. – Т.2. – 896 с., іл.

 48. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго Вам дня. Прошу допомоги для складання списку літератури про твори і творчість В. Підмогильного. Щиро дякую.

  • Доброго дня. Список буде далеко не повний, тому пропонуємо звернутися до бібліографів у бібліотеці.

   1. Підмогильний, Валер’ян Петрович. Історія пані Ївги : оповідання, повість; для сер. та ст. шк. віку / В. П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1991. – 176 с. : іл., фото.
   2. Підмогильний, Валер’ян Петрович. Невеличка драма: роман на одну частину / В. П. Підмогильний. – Київ : Знання, 2014. – 296 с. – (Скарби)
   3. Підмогильний, Валер’ян Петрович. Місто. Невеличка драма / В. П. Підмогильний ; упоряд., післям. Н. Бернадської. – Київ : Знання, 2016. – 440 с.
   4. Підмогильний, Валер’ян Петрович. Повість без назви… : вибране / В. П. Підмогильний ; упоряд., авт. передм. Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2016. – 320 с.
   5. Підмогильний, Валер’ян Петрович. Третя революція : оповідання, повісті, роман / В. П. Підмогильний ; авт. передм., упор., ред. С. Лущій, худ. С. Ковика-Алієв. – Київ : Укр. письм., 2012. – 620 с. – (Українська класика)
   6. Голик, О. Глибока прірва душі. Роман В. Підмогильного “Місто”. Зображення “цілісної” людини в єдності біологічного, духовного, соціального : [урок] / О. Голик // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 1. – С. 45-49.
   7. Даниленко, Людмила. Творча манера автора у психологізації головного персонажа : за романом Валер’яна Підмогильного “Місто” / Людмила Даниленко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 2. – С. 52-54 : портр
   8. Сидоріна, Олена Алюзії в романі В Підмогильного “Місто” на “Божественну комедію” Данте Аліґ’єрі / Олена Сидоріна // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 5. – С. 19-23.
   9. Ходакова, Олена. Способи самоствердження людини, пошуки нею свого місця в суспільстві : за романом В. Підмогильного “Місто” / Олена Ходакова // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 12. – С. 30-32.

 49. Яка у вас є періодика про репресовану письменницю Зінаїду Тулуб?

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Вронська, Т. В. Сталінські повторники (на прикладі репресування письменниці Зінаїди Тулуб) [Текст] / Т.В. Вронська // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 72-89.
   2. Коврігіна, Л. Особливості творення жіночих образів у романі Зінаїди Тулуб “Людолови” [Текст] / Л. Коврігіна // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 8. – С. 46-51. – Бібліогр.:12 назв.
   3. Коврігіна, Л. М. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб [Текст] / Л. М. Коврігіна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 9(вересень). – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Коврігіна, Л. Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі “Людолови” Зінаїди Тулуб [Текст] / Лілія Коврігіна // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 37-41. – Бібліогр.: 9 назв.
   5. Черкаська, Г. Зінаїда Тулуб [Текст] / Ганна Черкаська // Гетьман. – 2018. – № 3-4. – С. 58.

 50. Avatar Катя
  Катя says:

  Доброго дня. Саме сьогодні в річницю боїв під Крутами є потреба згадати і наших сучасних захисників. Які книги є в бібліотеці на цю тему. Дякую.

  • Доброго дня, Так, сьогодні в річницю боїв під Крутами особливо гостро згадуємо і наших воїнів, які захищають нашу Батьківщину сьогодні. Ось деякі матеріали про наших сучасних Героїв:

   1. Вовк, Ірина Олегівна На щиті. Спогади родин загиблих воїнів: [у 3 т.] / І. О. Вовк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2020. – ISBN 978-966-03-8215-2 (Хроніка).
   [Т. 1] : Іловайськ. – 2020. – 480 с. : іл., фот. – (Хроніка).
   2. Вовк, Ірина Олегівна На щиті. Спогади родин загиблих воїнів: [у 3 т.] / І. О. Вовк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2020. – ISBN 978-966-03-8215-2 (Хроніка).
   [Т. 2] : Донецький аеропорт. – 2020. – 574 с. : іл., фот. – (Хроніка)
   3. Вовк, Ірина Олегівна На щиті. Спогади родин загиблих воїнів : [у 3 т.] / І. О. Вовк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2020. – ISBN 978-966-03-8215-2 (Хроніка).
   [Т. 3] : Дебальцеве. – 2020. – 608 с. : іл., фот. – (Хроніка)
   4. Боярчук-Брянська, Наталія Павлівна. Янголи букового краю / Н. П. Боярчук-Брянська ; перед. сл. І. Г. Буркут. – Чернівці : Друк Арт : Ред. газ. “Час”, 2017. – 368 с. : фот
   5. Котлярчук, Андрій. Добровольці. Доба героїв [Образотворчий матеріал] / А. Котлярчук ; авт.-упор. А. Котлярчук ; пер. англ.: Л. Герасимчук, Ю. Сірош. – Київ :Мистецтво,2019.- 320 с.
   6. Лойко, Сергій.Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко ; пер. з рос. О. Гончар. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 374 с. : іл., фот.
   7. Майдан. Пряма мова . – Київ , 2019 – .
   Кн. 1 / Нац. мемор. комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності ; розшифрування, упоряд., прим. О. Ю. Чебанюк, розшифрування, упоряд., прим. О. Ю. Ковальової. – Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. – 448 с. : іл., фот. – (Усна історія Майдану)
   8. Народжені захищати Україну / упоряд. Р. В. Щур. – Чернівці : Місто, 2019. – 216 с. : іл., фот.
   9. Нестеренко, Петро Андрійович. І повернувся білим журавлем… : худож.-документ. повість / П. А. Нестеренко. – Суми : Мрія-1, 2017. – 158 с. : фот., іл.

 51. Avatar Юля
  Юля says:

  Доброго вечора. Мене цікавлять документи про Леоніда Каденюка, його книги і матеріали стосовно його життя. Дякую.

  • Добрий день! Звичайно у наших фондах широко представлені матеріали про життя першого космонавта незалежної України, нашого славного земляка Леоніда Костянтиновича Каденюка. Будемо раді надати Вам всю необхідну інформацію.

   1. Буковина – край космічний. Космічна епопея буковинця Леоніда Каденюка у дзеркалі офіційних документів, матеріалах української та зарубіжної преси, спогадах його рідних, односельців та співвітчизників / авт.-упор., ред. В. Г. Пелех. – Чернівці , 1998. – 100 с. : вкл. арк., іл.
   2. Каденюк, Леонід Костянтинович. Місія – Космос / Л. К. Каденюк ; ред. С. В. Цушко. – Київ : Пульсари, 2009. – 328 с. : фот., портр. – (Українці у світовій цивілізації)
   3. Панасов, Ігор. Леонід Каденюк / І. Панасов. – Київ : Агенція “ІРІО”, 2018. – 128 с. : кол. іл. – (Видатні українці. Люди, які творили історію).
   4. Каденюк Л. К. “А я в небо дивлюся” : [репортаж про Леоніда Костянтиновича Каденюка, першого космонавта незалежної України / автор і ведуча Неоніла милашенко] // Душа, покликана любити. Взірець служіння рідному місту: штрихи до портрета радіожурналістки, лауреата премії імені Йозефа Главки Неоніли Милашенко / автор проекту та упоряд. Ю. Гусар. – Чернівці, 2012. – С. 22-27. – (Золоті імена Буковини)
   5. Каденюк, Леонід Костянтинович. Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки / Леонід Костянтинович Каденюк // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 65-74.
   6. Він завжди мріяв літати : [перший космонавт України Леонід Каденюк охоче спілкувався із земляками і ж-стами, ділився своїми відчуттями і враженнями, деякі з них надруковані / зап. І. Савчук] // Погляд. – 2018. – 15 лют. (№ 7). – С. 8.
   7. Ляшук, Петро. Шлях до зірок… : [про відомих українців у ракетно-космічній галузі] / Петро Ляшук, Руслана Ляшук // Буковинський журнал. – 2019. – № 2. – С. 270-273
   8. Розгорнув на орбіті синьо-жовтий прапор. 28 січня народився перший космонавт України Леонід Каденюк: [про цікаві факти із життя ] / Підготувала Н.Будна // Молодий буковинець. – 2020. – 31 січ.-1 лют. (№ 10). – С. 5
   9. Філоненко, Світлана. Леонід Каденюк: “На тлі надзвичайно жорстких умов космосу життєздатність планети Земля видається нечуваним дивом” / Світлана Філоненко // Віче. – 2011. – № 1. – С. 34-36 : фото.кол

 52. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Що ви можете порадити про епістолярну спадщину Лесі Українки?

  • Добрий день! Пропонуємо такі джерела:
   1. Богдан, С. “…Пуделочко живих квіток” : новорічний дискурс в епістолярії Лесі Українки / Світлана Богдан // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2020. – № 2. – С. 34-40. – Бібліогр. 11 назв.
   2. Богдан, С. Святе Письмо як інтекст в епістолярних текстах Лесі Українки [Текст] / С. Богдан // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Коротич, К. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки / Катерина Коротич // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 4. – С. 43-47. – Бібліогр. 23 назви.
   4. Листи Клименка Квітки до Олени Пчілки [Текст] / вступ. ст., підгот. текстів листів та комент. Тетяни Третяченко // Слово і час. – 2017. – № 2. – С. 87-123. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Макарчук, О. Г. Епістолярний дискурс Лесі Українки як джерело до вивчення часопису “Народ” (1890-1895) [Текст] / О. Г. Макарчук // Поліграфія та видавнича справа. – 2018. – № 1. – С. 166-173. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Тарнавська, М. Листування родини Косачів [Текст] / Тарнавська М. // Всесвіт. – 2003. – № 7-8. – С. 168-170.

 53. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Вітаю, мені цікаво чи є у вас книги по філософії

  • Добрий день!
   1. Філософія : навч. посіб. [для студ. і аспірантів вищ. навч. закл.] / Л. В. Губерський [та ін.] ; за ред. І. Ф. Надольного. – 7-е вид., стереот. – К. : Вікар, 2008. – 536 с.
   2. “Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи” за редакцією Г.І. Волинки, К.: Каравела, 2009 р. Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2010. — 464 с.
   3.Прокопович, Теофан. Філософські праці. Вибране [Текст] / Т. Прокопович ; упор. В. Литвинова. – К. : Дніпро, 2012. – 616 с. : іл. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2012 р.). – 2000 пр. – ISBN 978-966-578-220-9 (в палiт.) : 71.15 грн.
   4. Ушкалов, Леонід Володимирович. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури / Л. В. Ушкалов. – К. : Факт, 2007. – 552с.
   5.Маковецький, А. М. Філософія у запитаннях і відповідях: Навч. посібник / А.М.Маковецький, Б.В.Ялинський. – Чернівці : Рута, 2003. – 80 с.
   6.Ницше, Ф. Так говорив Заратустра: Книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше. – Х. : Фолио, 2008. – 576 с.
   7.Великие мыслители о великих вопросах: Современная западная философия / под ред. Р. А. Варгезе. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 400 с.

 54. Avatar Стас
  Стас says:

  Доброго дня. Хотів би детальніше познайомитись з творами письменника Василя Фольварочного. Цікаво прочитати також і про нього. Дякую.

  • Доброго дня. В бібліотеці є багато видань автора, чимало публікацій про його життя і творчість. Пропонуємо окремі з них:

   1. Фольварочний, Василь Іванович. Зорі отчого краю: худ.-докум. повість / В. І. Фольварочний. – Тернопіль : Джура, 2011. – 246 с.
   2. Фольварочний, Василь Іванович. На висоті орлиного лету : роман-хроніка / В. І. Фольварочний. – Чернівці : Букрек, 2015. – 428 с. : іл.,
   3. Фольварочний, Василь Іванович. Симон Петлюра: історичний роман. -Кн.1, Кн..2, Кн.3
   / В. І. Фольварочний. – Тернопіль : Джура, 2009, 2010 рр
   4. Фольварочний, Василь Іванович. Сказ: кінороман / В. І. Фольварочний. – Київ : Фенікс, 2004. – 134 с
   5. Фольварочний, Василь Іванович. Сніг на зеленому листі : роман-хроніка про Михайла Ткача / В. І. Фольварочний ; ред. Б. І. Мельничук. – К. : Задруга, 2013. – 496 с.
   6. Бай, Н. Нагорода за велику працю, освячену високою духовністю : [нагородження міжнар. премією фундації родини Воскобійників 2010 р. буковинців громад. діячів В.Фольварочного та М.Тимошика] / Н. Бай // Укр. слово. – 2010. – 7-13 лип. (№ 27). – С. 8.
   7. Василь Фольварочний – лауреат : [премії “Київ” за романи “Розчахнута душа” та “На висотах орлиного лету”] // Літературна Україна. – 2017. – 15 черв. (№ 24). – С. 3.
   8. Василь Фольварочний : [біогр. дані письменника] // Буковинчики : кн. для дітей і про дітей / упоряд. О. В. Поляк (Депутат). – Чернівці, 2020. – С. 195.
   9. У Чернівцях видали книгу до 90-річчя Дмитра Гнатюка : [відомий укр. письм. В. Фольварочний презентував роман-хроніку “На висотах орлиного лету”. Видання побачило світ у видавничому домі “Букрек”] // Час. – 2015. – 23 квіт. (ч. 16). – С. 2.
   10. Черкач, Наталія. Фольварочний Василь Іванович : [біогр. дані письменника] / Н. Черкач // Черкач Н. Імена, якими гордиться місто / Наталія Черкач. – Вижниця, 2017. – С. 236-237.

 55. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день. Порадьте літературу по культурології .

  • 1. Гула Руслан, Передерій Ірина, Дерев’янко Людмила. Історія зарубіжної культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навчальний посібник. – К.: “Каравела”, 2018. – 262с. 2. Миропольська Наталія, Бєлкіна Елла, Масол Людмила, Оніщенко Олена. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навчальний посібник. – К.: “Вища школа”, 2001. – 191с.: іл. 3.Миропольська Наталія, Бєлкіна Елла, Масол Людмила, Оніщенко Олена, Владимирова Наталія. Художня культура світу: Навчальний посібник. – К.: “Вища школа”, 2003. – 191с.: іл. 4. Мєднікова Галина. Українська і зарубіжна культура: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002. – 214с., 48с. кольлр. іл. 5. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ- початку ХХ ст./ НАНУ, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К.: Наукова думка, 2000. – 240с. 6. Шевнюк Олена. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 277с.

 56. Avatar Костянтин
  Костянтин says:

  Добрий день! Хочу завести мисливську собаку, але хотів би більше дізнатися про ці породи. Що можете поради?

  • Доброго дня!
   1. Найманова-Гумпал Д. Атлас пород собак / Диана Найманова. – Прага : Гос. изд-во сельськохозяйственной літератури, 1988. – 319 с.
   2. Бауэр М. Всегда рядом. Книга ос собаках /М. Бауэр ; пер. с сербско-хорватского В. М. Сушкова. – Москва : ВО «АГРОПРОМИЗДАТ», 1991. – 271 с.: ил.
   3. Бикс Джейн. Здоровая собака. Природные средства для питания и лечения /Джейн Бикс. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2000. – 240 с.
   4. Букатевич Ю. В. Мисливське собаківництво / Юрій Васильович Букатевич. – Київ : Урожай, 1986. -175 с.
   5. Власов Н. Н. Охотничье собаководство / Н. Н. Власов, А. В. Камерницкий, И. М. Медведева. – Москва : ВО «АГРОПРОМИЗДАТ», 1990. -240 с.
   6. Криволапчук Н. Школа хорошей собаки : Самоучитель для правильних хозяев / Н. Криволапчук. – С.-Петербург : Издательство «Вектор», 2008. – 208 с.
   7. Мазовер А. П. Охотничьи собаки / А. П. Мазовер. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 239 с.
   8. Слимак Коломан. Охотничьи собаки / Коломан Слимак, Йозеф Духай; пер. со словацького Г. В. Матвеевой. – Москва : Лесн. Пром.-сть, 1986. – 335 с.: ил.
   9. Умельцев А. П. Все о собаках / А. П. Умельцев. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 464 с.

 57. Avatar Кирило
  Кирило says:

  Скажіть, чи можна знайти книги про історію культури Давньої русі?

  • Про історію культури Київської Русі можемо рекомендувати такі видання:1. Гула Руслан, Передерій Ірина, Дерев’янко Людмила. Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навчальний посібник. – К.: “Каравела”, 2019. – 180с. 2. Уманцев Федір. Мистецтво Давньої України. Історичний нарис. – К.: “Либідь”, 2002. – 328с.; іл. 3. Юрій Михайло. Історія світової та вітчизняної культури: навчальний посібник. – К.: “Дакор”, 2007. – 456с.

 58. Avatar Катя
  Катя says:

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, які твори Бурга Й. є в бібліотеці. Щиро дякую.

  • Вітаємо. Пропонуємо наступні видання автора, які ви можете прочитати, завітавши до нашої бібліотеки.
   Гостинно запрошуємо.

   1. Бург, Й. Два світи: оповідання / Й. Бург. – Чернівці ; Одеса : Рідна мова, 1997. – 144 с. – Євр. мовою.
   2. Бург, Й. Дружба / Й.Бург. – Чернівці, 2002. – 146 с. – Євр. мовою.
   3. Бург, И. Жизнь продолжается: новеллы; пер. с евр. / И. К. Бург. – М. : Сов. писатель, 1987.
   – 392 с.
   4. Бург, Йосиф. Квіти і сльози: оповідання, нариси / Й. Бург ; пер., передм. П. Рихла. – Чернівці, 1997.- 256 с.
   5. Burg, J. Auf dem Czeremosz / J.Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2005. – 50 p. – Нім. мовою.
   6. Burg, J. Ein verspatetes Echo. A farschpetikter echo / J.Burg. – Munchen : P.Kirchheim, 1999.
   – 220 p.
   7. Burg, J. Gift. Zwei Erzahlungen. Aus dem Jiddischen von Armin Eidherr. Nach der Orginalausgabe ssam 1940 / J.Burg. – Weimar : Hans Boldt Verlag, 2005. – 32 p. – Нім. мовою.
   8. Burg, J. La canzone dimenticata. Racconti yiddish / J.Burg. – Giuntina, 2006. – 144 p. – Італ. мовою.

 59. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Здрастуйте! Мене звати Ігор. Чи є в бібліотеці книги про різні види спорту?

  • 1) Баскетбол: Справочник / [Авт.-сост. З.А. Тенкин Е.Р. Яхонтов].- М.: Физкультура и спорт, 1983.- 224с.; 20 см.
   2) Волейбол: Справочник / [Є. В. Алексеев и др.].- Физкультура и спорт, 1984.- 224с.; 20 см.
   3) Гандбол. Справочник / [Н.П. Клусов и др.].- М.: Физкультура и спорт, 1982.- 223с.; 21 см.
   4) Симаков В.И.
   Футбол: Простые Комбинации.- М.: Физкультура и спорт, 1987.- 143, [1] с.: ил.; 20см.
   5) Савин В.П.
   Хоккей: Учеб. Для ин-тов физ. Культуры.- М.: Физкультура и спорт, 1990.- 318, [2] с.: ил.; 22см.

 60. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Сьогодні, в День вшанування жертв Голокосту, прошу проінформувати про літературу, яка розкриває цю страшну трагедію. Дякую

  • У день скорботи та пам’яті ми разом з усім світом схиляємо голови перед тими, чиї життя забрала ця трагедія.
   Ось лише окремі документи, які розкривають цей страшний злочин.

   1. Бабин Яр. Історія і пам’ять/ за ред.: В. Гриневича, П. Р. Магочія. – 2-е вид. – Київ : Дух і літера, 2017. – 352 с. : іл., вкл. арк. + 32 с. фот.
   2. Дебуа, Патрік (о.). Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту/ П. Дебуа ; пер. з фр. В. Каденко. – Київ : Дух і літера, 2011. – 312 с. : кол. іл. – Парал. тит. арк. фр. мовою.
   3. Дімент, Майкл Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах/ М. Дімент ; за ред. Ш. Ягалома (Дімента). – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – 200 с. : фот. – (Бібліотека спогадів про Голокост).
   4. Кувалек, Роберт.Табір смерті у Белжеці/ Р. Кувалек. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. – 288 с. + 16 с. іл., фот. – Парал. тит. арк. пол. мовою.
   5. Левітас, Ілля Михайлович. Праведники Бабиного Яру/ І. М. Левітас. – Харків : Фоліо, 2016. – 460 с. : іл., фот., портр.
   6. Пам’ять про Голокост. Каталог пам’ятників жертвам геноциду на території України/Мемор. центр Голокосту “Бабин Яр” ; авт.-упоряд. О. В. Січова. – Київ : [б. в.], 2019. – 256 с. – Бібліогр.: с. 196-239
   7. Снайдер, Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Т. Снайдер ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Радіонова ; наук. ред. В. Склокін. – Київ : Медуза, 2017. – 400 с. : рис., карти. – Парал. тит. арк. англ. мовою.
   8. Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти. (Вибрані доповіді ІХ і Х круглих столів до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; ред. кол.: А. Подольський, С. Осіпчук. – Київ : КВІЦ, 2018. – 108 с.

 61. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Добрий день! Чи є в бібліотеці книги по темі,, Бої під Крути “

  • 1) Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців: Донецк: 1995.
   2) Героіка трагедії Крут.- К.; 2008.
   3) Зарицький В. Крутянська подія.- К.; 2001.
   4) Крути. Січень 1918 року.
   5) Крути; збірка у пам’ять героїв Крут.- К.; 2008.
   6) Сорока Ю. Бій під під Крутами.- Харків: 2015

  • Добрий день!
   Сорока Ю. Бій під Крутами / Ю. Сорока. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 124 с.

 62. Avatar Дмитро
  Дмитро says:

  Доброго дня! Хочу зайнятися розведенням риби в особистому господарстві і тому хочу поглибити свої знання у цій тематиці. Чи можете щось порадити зкниг вашої бібліотеки?

  • Доброго вечора. Рекомендуємо наступні видання:

   1. Гринжевський, М. В.Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією / М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний. – Київ: Інкос, 2009. – 190 с.
   2. Желтов, Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах / Ю. А. Желтов ; Украинская акад. аграр. наук, Ин-т рыбного хоз-ва. – Киев: Инкос, 2006. – 282 с. : табл. – (Рыбное хозяйство).
   3. Скляров, Г. А.Рыбоводство / Г. А. Скляров. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 352 с. : рис., табл. – (Справочники).
   4. Тертишний, О. С. Рибництво з основами гідробіології : навч. посіб. [для підгот. бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищ. навч. закл. II – IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України] / О. С. Тертишний, В. Ф. Товстик. – Харків: Еспада, 2009. – 288 с. : рис., табл.
   5. Турянин, І. І. Риби карпатських водойм / І.І.Турянин. – Ужгород : Карпати, 1982. – 142 с. : іл.
   ***
   6. Дерень, О. В. Вирощування племінних цьоголіток любінського коропа способом підрощення личинок і застосування преміксу/ О. В. Дерень // Вісник аграрної науки. – 2013. – №12. – С. 42-44.
   7 Інноваційна технологія виробництва і використання кормових добавок рибного і тваринного походження / М. В. Гладій, В. Г. Кебко, Ю. П. Полупан, Б. І. Кобаль, О. І. Кальнобродський // Вісник аграрної науки. – 2019. – № 3. – С. 5-11
   8 Мендришора, П. Д. Особливості накопичення маси у цьоголіток і дволіток райдужної форелі / П. Д. Мендришора, В. М. Шумова // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 5. – С. 63-67
   9. Томіленко, В. Г. Селекція у рибництві та напрями її удосконалення / В.Г.Томіленко // Вісник аграрної науки. – 2000. – N12. – С. 110-111
   10. Таргоня, В. Біоконверсний комплекс для вирощування риби на основі використання біотехнологічних операцій / В. Таргоня // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 1. – С. 31-33.

  • Доброго дня!
   1. Гринжевський М. В. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією / М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2009. – 192 с.
   2. Даніїлов В. Дорогоцінний довідник успішного рибалки / Володимир Даніїлов. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 384 с.
   3. Інтенсивне рибництво / За ред.. П. Т. Галасуна. – Київ : Урожай, 1979. – 113 с.
   4. Мартышев Ф. Г. Краткий курс прудового рыбоводства / Ф. Г. Мартышев. – Москва : Высшая школа, 1964. – 335 с.
   5. Сермелі Джо. Рибальство. Повний довідник : Довідкове видання / Джо Сермелі; пер. з англ. О. Шевченко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 256 с., іл.
   6. Скляров Г. А. Рыбоводство : Справочное издание / Г. А. Скляров. – Ростов н/Дону : Феникс, 2011. – 345 с. : ил.
   7. Современная энциклопедия рыболова / Авт.-сост. Н. В. Белов. – Минск : Современный литератор, 2003. – 800 с.
   8. Ставове рибництво / За ред. П. Т. Галасуна. – Київ : Урожай, 1974. -192 с.
   9. Турянин І. І. Риби карпатських водойм /І. І. Турянин. – Ужгород : Видавництво «Карпати», 1982. -143 с.
   Всі видання зберігаються в бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і є вільними у доступі читачам.

 63. Avatar Олексій
  Олексій says:

  Чи є у вас універсальний словник з Української мови та літератури ?

  • Добрий день!
   Універсальний словник 7 в 1. Українська мова та література / Уклад. Паращич В. В. – Харків: «Навчальна література», 2017.- 448с.

 64. Avatar Аделіна
  Аделіна says:

  Доброго дня. Мене цікавить література про інклюзивне навчання.

  • Вітаємо. Дана тематика широко представлена як в книжкових, так і в періодичних виданнях. Пропонуємо публікації, які Вас можуть зацікавити:

   1. Інклюзивне та індивідуальне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах Нової української школи / Чернів. облрада, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; упоряд. М. В. Захарова [та ін.]. – Чернівці : Яворський С. Н., 2019.- 224 с.
   2. Колупаєва, А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 112 с. – (Інклюзивне навчання)
   3. Колупаєва, А. А. Інклюзивна практика: технології навчання : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 160 с. : рис. – (Інклюзивне навчання).
   4. Коляда, Н. Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до навчання / Наталія Коляда, Світлана Король, Сергій Король // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 60-68.
   5. Плужник, О.Впровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи / О. Плужник // Особлива дитина: навчання і виховання : наук., навч., інформ. журнал. – 2019. – № 1. – С. 61-66.
   6. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: [теорет. підгрунтя, контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, заруб. досвід] / О. В. Чеботарьова [та ін.]. – Харків : Ранок, 2020. – 256 с. – (Інклюзивне навчання).
   7. Ярмола, Н. А. Діти дощу. Діти з розладами аутичного спектра: [сучасні методики, практ. поради, дієві рек.] / Н. А. Ярмола. – Харків : Ранок, 2020. – 32 с. : кол. іл. – (Поради батькам і педагогам).

 65. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Вітаю. Прошу допомогти підібрати літературу про твори і творчість Мері Елізабет Додж.

  • Доброго дня. Пропонуємо Вам наступні видання:
   1. Додж, Мері Мейпс. Ганс Брінкер, або Срібні ковзани: [повість] / М. М. Додж ; пер. з англ. І. Стешенко. – Київ : Знання, 2018. – 336 c. – (English Library).
   2. Додж, Мері Мейпс. Срібні ковзани / М. М. Додж ; пер. з англ. Л. Пилаєвої. – Київ : Форс Україна, 2017. – 272 с.
   3. Dodge, Mary Mapes. Hans Brinker or the Silver Skates [Text] : [novel] / M. M. Dodge. – Kyiv : Znannia, 2018. – 336 p. – (American Library). – (American Library) (в палiт.).
   4. Подорож на срібних ковзанах // Шкільна бібліотека. – 2015. – N 5(травень). – С. 20-21 : ілюстр.

 66. Avatar Уляна-Юлія
  Уляна-Юлія says:

  Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці видання шрифтом Брайля. Дякую.

  • Так, є. Ось деякі з них. Пропонуємо завітати до бібліотеки і отримати повну інформацію і власне самі книги.

   1. Думанська, Оксана. Марійчині пригоди [Шрифт Брайля] : [оповідання] / Оксана Думанська. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. – 65 арк. – Соціально-освітній проект ” Книга брайлем”.

   2. Кротюк, Оксана. Чап-чалапу, гусоньки! [Шрифт Брайля] / О. Кротюк. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. – 16 арк. – Соціально-освітній проект “Книга брайлем”.

   3. Лущевська, Оксана. Про кита [Шрифт Брайля] /О. Лущевська. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. – 25 арк. – Соціально-освітній проект “Книга брайлем”.

   4. Малкович, Іван. Ліза та її сни [Шрифт Брайля] / І. Малкович ; намалювала Ж. Гапчинська ; Укр. культ. фонд. – Львiв : Львів. політехніка, 2020. – 31 с. : іл. – Проєкт “Книга, що долає бар’єри”.

   5. Міхаліцина, Катерина. Бабусина господа [Шрифт Брайля] / К. Міхаліцина. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. – 15 арк. – Соціально-освітній проект “Книга брайлем”.

   6. Прохасько, Тарас. Життя і сніг [Шрифт Брайля] / Тарас Прохасько, М. Прохасько. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2017. – 25 с. – Видано за підтримки благодійної орг. “Фонд родини Нечитайло”.

   7. Савка, Мар’яна. Босоніжки для стоніжки [Шрифт Брайля] : [поезії] / М. Савка. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2017. – 59 с.

   8. Шевченко, Тарас Григорович. Дитячий Кобзар [Шрифт Брайля] / Т. Г. Шевченко. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2018. – 96 с. + 1 ел. опт. диск (CD-DA).

 67. Avatar Ірина
  Ірина says:

  Доброго дня. Хотіла б дізнатися, які видання Олександра Ірванця є в бібліотеці. Дякую.

  • Доброго дня або вечора! Пропонуємо Вам наступні видання автора.

   1. Ірванець, О. Вірші останнього десятиліття, 1991-2000: [поезії] / О. Ірванець. – Львів:
   Кальварія, 2001.- 32 с.
   2. Ірванець, Олександр Васильович. Загальний аналіз: оповід., повість / О. В. Ірванець. – Харків : Фоліо, 2010. – 224 с. – (Графіті).
   3. Ірванець, Олександр.Маленька п’єса про зраду для однієї актриси / О. Ірванець. – [Україна] , [після 1992]. – 8 с.
   4. Ірванець, Олександр Васильович. Мій хрест: [поезії] / О. В. Ірванець ; худож.-оформлювач О. М. Артеменко. – Харків : Фоліо, 2010. – 124 с. – (Графіті).
   5. Ірванець, О. Не втратити обличчя : [вірш] / О. Ірванець // Час. – 2012. – 19 січ. (ч.3). – С. 2.
   6. Ірванець, Олександр. “Тут би варто створити оду…” : [вірш] / Олександр Ірванець // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 2. – С. 3 обкл.: мал.
   7. “Бу-Ба-Бу” (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : вибрані твори: поезія, проза, есеїстика / авт. проект, упор., бібліогр. відом. та прим. В. Габора. – Львів : Піраміда, 2007. – 392 с. : іл.

 68. Avatar Кирил
  Кирил says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали на тему «Українці у другій світовій війні» ?

  • Добрий день!
   1. Гирич, І.Не так тії воріженьки, як “добрії люди”: діяльність української інтелігенції під німецькою окупацією / І. Гирич // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 9. – С. 5-13
   2. Кос, Л. “Горить людська неопалима пам’ять, яку згасити неспроможний час” : (10-й кл.) / Л. М. Кос // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 9(Верес.). – С. 12-1-12-3.
   3. Косяченко, О.Остарбайтери Кагарличчини (1942-1943 рр.) / О. Косяченко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 11. – С. 33-37
   4. Лисенко, О.Перемога чи реквієм? Україна і українці в Другій світовій війні / О. Лисенко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2015. – № 10. – С. 2-7

 69. Avatar Марія Дмитрівна
  Марія Дмитрівна says:

  Доброго дня, порадьте будь ласка книги по психології та вихованню дітей.

  • Добрий день!
   Горбунова, Вікторія. Виховання без травмування, або Навіщо дітям дорослі? / В. Горбунова. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 320 с.
   Екман, Пол. Чому діти брешуть. Як батьки можуть заохотити дітей бути чесними / П. Екман ; пер. з англ. Ю. Гордієнка. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 264 с.
   Форвард, Сюзен. Токсичні батьки / С. Форвард, К. Бак ; пер. Т. Різун. – Львiв : Свічадо, 2010. – 302 с.
   Тамаш, М. Потерянный возраст / М.Тамаш. – СПб. ; М. : Питер, 2004. – 192 с.
   Грецов, Андрей Геннадиевич. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание / А. Г. Грецов. – СПб. ; М. ; Н.Новгород : Питер, 2011. – 416 с.

 70. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Добрий день! Допоможіть знайти матеріали до уроку з літератури на тему про роман У. Самчука “Марія”, дякую.

  • Добрий день! Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Гуменюк, Г. Образ Марії як уособлення мужньої та вольової жінки : За романом-хронікою Уласа Самчука “Марія” : українська література : 11 клас [Текст] / Галина Гуменюк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 51-54. – Бібліогр.: 3 назви.
   2. Кордонська, А. В. Роман Уласа Самчука “Марія” [Текст] / А. В. Кордонська // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 90-91.
   3. Куриліна, О. Життя та творчість Уласа Самчука. Роман “Марія” [Текст] : система завдань з української мови у тестовй формі, 10 клас / О. Куриліна // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
   4. Лущій, С. Роман Уласа Самчука “Марія”: епістолярна історія видань та перекладів [Текст] / Світлана Лущій // Слово і час. – 2014. – № 9. – С. 69-81. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Мушинська, О. В. Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки третій і четвертий [Текст] / О. В. Мушинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – N 12 (грудень). – С. 30-34.
   6. Плакида, Н. Формування національної самосвідомості учнів на уроках української літератури [Текст] : під час вивчення життя і творчості Уласа Самчука / Н. Плакида // Рідна школа. – 2016. – № 10. – С. 35-37. – Бібліогр.: 6 назв.
   7. Привалова, С. П. Образ Марії в українській літературі / С. П. Привалова, О. Вишневецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 5. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.

 71. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Добрий день! Наступного тижня Україна відзначатиме чергову річницю трагічних подій під Крутами. Хотів би знати, чи є в вашій бібліотеці література про цей історичний факт? Дякую!

  • Доброго дня, пане Вікторе! З понеділка (25 січня) наша бібліотека відкриває двері для відвідувачів. Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:
   1. Губенко Л. Крути: трагедія і подвиг / Л. Губенко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 12. – С. 16-17-16-18.
   2. Зятьев С. Крути: історія української нескореності / С. Зятьев // Військо України. – 2015. – № 1. – С. 62-64.
   3. Зятьєв С. “На Аскольдовій могилі поховали їх…”/ С. Зятьєв // Військо України. – 2016. – № 1. – С. 50-53
   4. Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во “Герої Крут” ; упор. Я. Гаврилюк. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.
   5. Куць М. Крути : Поема, поезії, переклади / М. Куць. – Київ : Вид-во Харитоненка, 2004. – 320 с.
   6. Сорока Ю. Бій під Крутами / Ю. Сорока. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 124 с.
   7. Сулима Л. На Аскольдовій могилі поховали їх… / Людмила Сулима // Голос України. – 2018. – 27 січ.(№18). – С. 4.
   8. Тур-Коновалов К. Крути 1918 / К. Тур-Коновалов. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 224 с.

 72. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, шановні. Чи є в вашій бібліотеці книги про Чернівці? Дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вашій увазі переглянути віртуальну виставку перейшовши за лінком – https://youtu.be/fxRkJvDdLug

  • Пані Ольго! Пропонуємо Вашій увазі такі книги:
   1) Дроздовський Г. Тоді в Чернівцях і довкола. Спогади старого австрійця, 2001.
   2) Кресс В. Моя первак жизнь: невыдуманная повесть. 2008.
   3) Черновицкие рассказы; сост.: Б. Брикер, А. Вишевский. 2014.

 73. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Доброго дня! Мені потрібні ноти для скрипки Паганіні “Капріччіо” № 24, ор. 1. Дякую.

  • 1) Н. Паганини. Каприччио. Ор.1., № 24. Выпуск III [Ноти]/ в транскрипціях Ф. Листа и Ф. Бузони / состав. Г. Коган.- М.: «Музыка», 1975.- 64с.
   2) Н. Паганини. 24 каприса для скрипки. [Ноти]/ редак. А.И. Ямпольского.- М.: «Музыка», 1976.- 54с.

 74. Avatar Семен
  Семен says:

  Чи є у вас література на тему: “Поняття, предмет та методи правової статистики”

  • Пане Семене, по темі, яка Вас цікавить, після закінчення локдауну Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:
   1. Вдовічена Л. Правова статистика : навч.-метод. посіб. / Л. Вдовічена, В. Вдовічен ; М-во освіти і науки України ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : ЧНУ, 2013. — 60 с.
   2. Іванов Ю. Правова статистика : посіб для підгот. до іспитів / Ю. Іванов. — Київ : Паливода А. В., 2008. – 204 с.
   3. Кальман О., Христич І. Правова статистика : підручник. — Харків: Право, 2004. — 304 с.
   4. Соціально-економічна статистика : тестові завдання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; ЧНУ ім. Ю. Федьковича; укл.: О. Чубрей, М. Ячнюк. — Чернівці: ЧНУ, 2011. — 64 с.
   5. Статистика : підручник / за ред. С. Герасименка. – Київ : КНЕУ, 2000. — 467 с.

 75. Avatar Ларіса
  Ларіса says:

  Добрий день! Я шукаю хорові твори Кирила Стеценка. Які збірники є у бібліотеці? Мені потрібні ноти.

  • 1) Стеценко К.Г. Кантати і хори [Ноти].- К.: «Музична Україна», 2008.- 324с.
   2) Стеценко К. Хорові твори [Ноти]/ муз. Редакція Надененка.- Том.1. Частина 1.- К.: «Мистецтво», 1963.- 220с.

 76. Avatar Женя
  Женя says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про іранське мистецтво. Дякую.

  • 1) Хабиб Аллах Айат Аллахи. История иранского искуства [Текст].- СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007.- 352с.
   2) Гула Р.В., Передерій І.Г., Дерев’янко Л.І.. Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч. посіб. [Текст] Р.В. Гула, І. Г. Передеріт, Л.І. Дерев’янко.- К.: Каравела, 2018.- 262с.
   3) Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон: навч. посіб. [Текст]/ И.Є. Миропольська, Е. Б. Бєлкіна, Л.М. Масок та ін.; За редакц. И.Є. Миропольської.- К.: Вища школа, 2003.- 191с.

 77. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Добрий день! Пишу бакалаврську роботу. Мені потрібна література з історії інформаційних технологій в Україні. Чи є у бібліотеці щось по цій темі, дякую.

  • Доброго дня!
   1. Малиновський Б. М. Зберігати довічно = Store eternally / Борис Миколайович Малиновський. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 176 с. : іл.. – Укр., англ.
   2. Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Борис Миколайович Малиновський. – Київ : Вид. дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.
   3. Хоменко Л. Г. Електронна інформаційна цивілізація : досвід розбудови в Україні / Лев Григорович Хоменко. – Київ : Міжнародна агенція «БІЗОН», 2004. – 208 с.
   Книги зберігаються у вільному доступі в бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 78. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Хочу власноруч зробити ляльку-мотанку. Що порекомендуєте почитати?

  • Доброго дня!
   1. Герус Л. М. Українська народна іграшка . Ukrainian folk toy / Л. М. Герус. – Київ : Балтія Друк, 2017. – 64 с. : іл.
   2. Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками / Тетяна Лукашенко. – Харкiв : Аргумент Принт ; Харків : Віват, 2015. – 224 с. – (Корисна книга).
   3. Марцінковська Р. Лялька-мотанка: виготовлення українського оберегу / Р. Марцінковська // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 28-32 : фото
   4. Тарасова О. О. Ляльки-мотанки. Обереги для вашої оселі, що дарують успіх, багатство, щастя / О. О. Тарасова. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 128 с. : іл.
   5. Тарасова О. О. Таємничий світ ляльки-мотанки / О. О. Тарасова ; голов. ред. А. Мнишенко. – Київ : Либідь, 2015. – 200 с. : іл.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук .

 79. Avatar Максим
  Максим says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книги про шахи?

  • 1) Авербах Д.І. Бейлич М.А.
   Путешествие в шахматное Королевство. 3-е узд., перероб. доп.- М: Физкультура и спорт, 1988.- 272с.
   2) Дворкович В.Я.
   Справочник шахмтиста.- М.: Физкультура и спорт, 1983.- 126с.; 16с.
   3) Чегаровський І.В.
   Шахи для початківців.- К.: Здоров’я, 1980.- 208с.
   4) Волчок А.С.
   Методы шахматной борьбы.- М.: Физкультура и спорт, 1986.- 109, [2]с.: ил.; 20с.

 80. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий
  День! Які книжки є в бібліотеці на тему Соборності України?

  • Добрий день!
   1. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття . – К.; 1994
   2. Сергійчук В. І. Українська соборність . – К.; 1999
   3. Історія України:Джерельний літопис . – К.: 2008
   4. Яневський Д. Проект «Україна». Харків: 2012
   5. Кульчицький С. Солдатенко В. Володимир Винниченко. К.; 2005
   6. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями. Донецьк.2008.
   7. Плохій С. Брама Європи . – Харків: 2019

 81. Avatar Олена
  Олена says:

  Яка у вас є література на тему “Філософія Платона”? Дякую.

  • Пані Олено, доброго дня! Запрошуємо Вас до нашої книгозбірні після закінчення обмежувальних заходів для ознайомлення з наступною літературою:
    Антология мировой философии. Античность. — Москва : Харвест-ЖТ, 2001. — 960 с.
    Історія європейської цивілізації: Греція / за ред. У. Еко; пер з итал О. Смильтишин [та ін.] — Харків : Фоліо, 2016. — 1159 с.
    Історія філософії: підр. /за ред. В. Волошки. — Київ : Каравела, 2019. — 480 с.
    Лосев А. Платон ; Аристотель / А. Лосев, А. Тахо-Годи. – Москва. : Мол. гвардия, 2000. – 392 с.
    Платон. Держава / пер.з давнього. Д. Коваль. — Київ : Основи, 2005. — 356 с.
    Платон. Діалоги / Платон; ін.-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; НАН України. — Харків : Фоліо, 2008. — 352 с.
    Світочі людства (Сократ, Платон, Сенека, Епіктет, Марк Аврелій) : бесіда про кн. Вип. 2 / [авт.-складачі : І. Смєлік, Т. Шульга ; ред. Н. Веретенник] ; Держ. б-ка України Державна бібліотека України Для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015) для юнацтва. – Київ : [б.в.], 1996. – 32 с.
    Сократ, Платон, Аристотель, Юм, Шопенгауєр. Біогр. повествования. — Челябинск : Урал, 1995. — 400 с.
    Чорний І. Філософія : навч. посібник / І. Чорний, Р. Рашкулець. — Чернівці: Рута, 2008. — 216 с.

 82. Avatar Остап
  Остап says:

  Доброго дня чи є у вас джерела для підготовки по ораторському мистецтву ?

  • Добрий день!
   1) Мартиненко, С. Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності [Текст] / Світлана Мартиненко, Геннадій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 3. – С. 53-56.
   2) Мудрак, І. Судова промова як конститутивна складова процесуальної діяльності державного обвинувача [Текст] / І. Мудрак // Вісник прокуратури. – 2008. – №5. – С. 49-56.
   3) Пономаренко, А. Взаємодія оратора з аудиторією : урок риторики : 11 клас [Текст] / Антоніна Пономаренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 52.

 83. Avatar Лєра
  Лєра says:

  Доброго дня! Мені потрібна інформація про музичні товариства Буковини. Дякую.

  • 1) Залуцький О. Музичні товариства Буковини. Довідник Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки / до 25-річчя від дня заснування [Текст]/ Олександр Залуцький.- Чернівці: Друк Арт, 2016.- 304с.
   2) Делючко К. Мистецька Буковина: Нариси з минулого [Текст]/ Кузьма Демочко.- Чернівці: Книги ХХІ, 2008.- 336с.
   3) Кушніренко А.М. Історія музичної культури й освіти Буковини: навч. посібник [Текст]/ А.М. Кушніренко, О.В. Залуцький, Я.М. Вицтинська.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 376с.
   4) Демочко К. Музична Буковина: Сторінки історії [Текст].- К.: Муз. Україна, 1990.- 136с.
   5) Музичне краєзнавство Буковини: Навч. Посібник [Текст]/ Укр. О.В. Залуцький.- Чернівці: Рута, 2004.- 79с.

 84. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про харчову промисловість України ХХІ ст.

  • Добрий день!
   Питання: Доброго дня, чи є у вас інформація про харчову промисловість України ХХІ ст.
   Відповідь: так є

   1. Дерв’янко, О. Основні напрями системного трансформування харчової промисловості України [Текст] / О.Дерв’янко // Економіка України. – 2000. – N 1. – С. 45-50.
   2. Драган, О. Основні напрямки реструктуризації підприємств м’ясної промисловості України [Текст] / О.Драган // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – N11. – С. 3-6.
   3. Кириченко, О. До проблеми розвитку харчової промисловості [Текст] / О.Кириченко // Економіка України. – 2000. – N 10. – С. 82-84.
   4. Лагода, Т. Інноваційна діяльність у кондитерській галузі [Текст] / Т.В.Лагода, Л.Т.Пильник // Економіка АПК. – 2000. – N2. – С. 71-75.
   5. Мельник, Б. Регіональний комплекс з вирощування та глибокої переробки м’яса бройлерів: стан і перспективи становлення [Текст] / Б.Мельник // Тваринництво України. – 2000. – N 11-12. – С. 6-7.
   6. Обіход, С. Формування сировинної бази для розвитку м’ясомолочної промисловості [Текст] / С.В.Обіход // Економіка АПК. – 2001. – N1. – С. 48-52.
   7. Приходько, М. Кондитерська промисловість України в контексті глобалізації світової економіки [Текст] / М.Приходько // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – N9. – С. 8-10.

 85. Avatar Микита
  Микита says:

  Добрий день! Я шукаю клавір опери Г. Майбороди “Мілана”. Чи є він у вашій бібліотеці?

  • Г. Майборода. Милана: опера в 4-х действиях / либретто А. Турчинской, перевод с укр. Г. Майбороды [Ноти]. Переложение для пения с фортепиано автора.- М.: Совет. Композитору, 1960.- 364с.

 86. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Допоможіть, знайти книжку з нотами “Українські колядки та щедрівки”. Дякую. Чи є щось подібне у бібліотеці.

  • Так є:
   1) Українські колядки та щедрівки. Для мішаного та жіночого хору / Упор. І.О. Кір’янчук [Ноти].- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010.- 496с.
   2) Яропуд З. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви для мішаних і однорідних хорів: навчально-репертуарний посібник [Ноти]/ авт. Упору.
   3) Яропуд; ред. Л. Яропуд.- Вид. 2-ге, доопрац. І доп.- Вінниця: Нова Книга, 2016.- 212с.

 87. Avatar Орест
  Орест says:

  Добрий день! Чи є у вас журнал “Агроном” за 2020, 2019р.?

  • Доброго дня! Так, є журнали «Агроном» : 2019р.- № 1, 2, 4 та 2020 р.- № 1, 2.
   Журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 88. Avatar Максим
  Максим says:

  Добрий день ! Цікавить література по тайм менеджменту, що порекомендуєте . Дякую.
  .

  • Доброго дня!
   1. Аллен Д. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / Девід Аллен ; пер. з англ.: К. Козачук, Н. Кузьменко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 392 с.
   2. Вебб К. Живи на всі сто. Як зробити свій день продуктивним / Керолін Вебб ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2017. – 392 с.
   3. Вандеркам Л. Я знаю, як їй все вдається: Тайм-менеджмент успішних жінок / Лора Вандеркам ; пер. з англ. А. Кухар. – Київ : Книголав, 2018. – 432 с.
   4. Дахіґґ Ч. Кмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесі / Чарлз Дахіґґ ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 432 с.
   5. Зуб О. В. Формула Продуктивності. Понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної продуктивності / О. В. Зуб. – Тернопiль : Мандрівець, 2017. – 136 с.
   6. Келлер Г. Одна справа. Як робити менше, а встигати більше / Ґері Келлер, Д. Папасан ; пер. з англ. А. Дудченко. – Київ : Наш формат, 2017. – 208 с.
   7. Феррісс Т. Працюй чотири години на тиждень. Нова психологія успіху / Тімоті Феррісс ; пер. з англ. І. Грипи. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 432 с.
   8. Шварц Б. Чому ми працюємо / Баррі Шварц ; пер. з англ. Н. Гоїн. – Харків : Віват, 2018. – 128 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 89. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Чи можна у вашій бібліотеці знайти літературу на тему: “Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.”? Дякую

  • Доброго часу доби, пані Маріє! Після закінчення локдауну запрошуємо Вас до нашої бібліотеки, де Ви зможете ознайомитись з наступною літературою:
   1. Верстюк В. Українська Центральна Рада: навч. посібник. — Київ: Заповіт, 1997, – 344 с.
   2. Винниченко В Відродження нації: у 3 ч. Репринт. відтворення видання 1920 р. — Київ, Політвидав, 1990.
   3. Горєлов М. Держава і цивілізація в історії України : [монографія] / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ: Еко-продакшн, 2009. – 879 c.
   4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — Київ: Знання, 1991, – 240 с.
   5. Копиленко О. Держава і право в Україні. 1917-1921рр. – Київ: Либідь, 1997. – 208 с.
   6. Мірошниченко Ю. Русь-Україна становлення державності: у 2-х тт. — Київ: Ваклер, 2011.
   7. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – Київ: Укр. письменник, 1993. – 412 с.
   8. Остафійчук В. Історія України: сучасне бачення. — Київ: Знання-Прес, 2007. — 424с.
   9. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / За заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Альтернативи, 1999. – 320 с.
   10. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко. – Київ: Либідь, 1999. – 975 с.
   11. Чотири Універсали / [упоряд. В. Конашевич ; ред. Л. Лазебний]. – [Київ]: Добров. т-во книголюбів України, 1990. – 15 с.

 90. Avatar Інна
  Інна says:

  Добрий день!

  Чи є у бібліотеці така книга?

  Татьяна Марцинковская, Михаил Ярошевский. 50 выдающихся психологов мира.

  Дякую

 91. Avatar Євген
  Євген says:

  Які книги є з принципів трудового прав

  • Доброго дня, пане Євгене! З теми, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступні книги:

   1. Георгіца А. Гарантії права на працю при працевлаштуванні , що надаються особам зі зниженою працездатністю / А. Георгица, І. Козуб // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. — Чернівці: Рута, 2008. — Вип. 474. Правознавство. — С. 61-65.
   2. Прокопенко В. Трудове право: підручник. — 3-те вид. доп. і перероб. — Харків : Консум, 2002. — 528 с.
   3. Трудове право : Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / П. Пилипенко, В. Буряк, З. Козакта ін.; за ред. П. Пилипенка. — 2-ге вид. перероб. і доп. .— Київ : ВД «ІнЮре»,2006.—544 с.
   4. Трудове право України: Академічний курс: підруч. / А. Бабаскін, Ю. Баранюк, С. Дріжчана та ін..; За заг. ред. Н. Хуторян. — Київ : А.С.К., 2004. — 608 с.
   5. Трудове право України: підручник / за ред.. Н. Болотної, Г. Чанишевої. — Київ : «Знання», 2000. — 564 с.

   За необхідності дізнатися про інші публікації, Ви можете ще опрацювати Електронний каталог ЧОУНБ за посиланням: http://176.120.37.183/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=GENCAT&P21DBN=GENCAT&LNG=uk

 92. Avatar Інна
  Інна says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріали до уроку з літератури про Ліну Костенко і її роман «Маруся Чурай», дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі матеріали:
   1. Арабески до роману “Маруся Чурай” [Текст] : 40 років “Маруся Чурай” Ліна Костенко // Шкільна бібліотека. – 2019. – N 9(вересень). – С. 7-12 : іл.
   2. Головань, Н. Основні види робіт під час вивчення змісту історичного роману у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай” [Текст] : початок : українська література : 11 клас / Наталія Головань, Людмила Журавель // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 32-36.
   3. Грицишин, О. Історія життя Марусі Чурай у її піснях : інтерактивний урок позакласного читання у 8 класі / Олександра Грицишин // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2019. – № 5. – С. 20-26 : мал.
   4. Завалькевич, Т. Д. Жіноча доля: Маруся Чурай у творчості Ліни Костенко [Текст] / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 4(квітень). – С. 5-8 : іл.
   5. Кулаківська, Т. Пісні Марусі Чурай. Легендарна дівчина з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. “Засвіт встали козаченьки”. Художні засоби [Текст] : українська література : 8 клас / Тетяна Кулаківська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв.
   6. Петришак, І. “Якби знайшлась неопалима книга…” [Текст] : урок за романом Ліни Костенко “Маруся Чурай” / Ірина Петришак // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 1. – С. 18-21.
   7. Рудяченко, О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець [Текст] / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. – 2018. – 11-17 серп. (№ 29). – С. 11.
   8. Савчук, Н. Г. Методика аналізу роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” / Н. Г. Савчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 2. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Степаненко, М. Маруся Чурай: фантом чи реальність [Текст] / Михайло Степаненко // Українське слово. – 2017. – 13-19 верес. (№ 37). – С. 10-11 ; Українське слово. – 2017. – 20-26 верес. (№ 38). – С. 11, – Закін. Поч.: № 37.
   10. Фіщенко-Савицька, Н. В. Маруся Чурай – символ нездоланої України (до 385-річчя від дня народження Марусі Чурай) [Текст] / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. – 2015. – № 10. – С. 29, 31.

 93. Avatar Микола
  Микола says:

  Порадьте, яка є література на тему “Облік фінансових інвестицій”

  • Добрий день!
    Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика :навч.-практ. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Верхоглядова [та ін.]. — Київ : Центр учбової л-ри, 2011. — 563 с.
    Гарасим П. Курс фінансового обліку : навч. посібник. П. Гарасим, П. Хомин. — Київ : Знання, 2007. — 566 с.
    Інвестування: підручник / В. Гриньва [та ін.]. — Київ : Знання, 2008. — 452 с.
    Кириченко О. Інвестування : підручник / О. Кириченко, С. Єрохін. — Київ : Знання, 2009. — 576 с.
    Кобилянська О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. Кобилянська. — 2-е вид. випр. і доп. — Київ : Знання, 2007. — 472 с.
    Лишиленко О. Фінансовій облік : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О. Лишиленко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Центр навч. л-ри, 2008.—556с.
    Плиса В., Плиса З. Бухгалтерський облік : навч посіб. 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Каравела, 2019. — 560 с.
    Фінансовий облік : підруч. [для студ. вищих. закл. ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. у-нт. — Київ : Хай-Тек Прес, 2011. — 544 с.

 94. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня! Цікавить інформація про костюм Середньовіччя та Ренесансу. В яких книжках це можна знайти?. Дякую.

  • 1) Келли Фрэнсис, Шварбе Рэндольф. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей / Пер. с англ. Т.Е. Любовской [Текст].- М.: ЗАО Центр-поліграф, 2008.- 216с.
   2) Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмі от античности до ХХ века [Текст].- М.: Просвещение, 1970.- 168с.
   3) Киреева Е.В. Европейский костюм от античности до 20в. ИЗД. 2-е, испр. [Текст].- М.: Просвещение, 1976.- 144с.
   4) История костюма, составл. Наталией Будур [Текст].- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.- 480с.: ил.
   5) Шевнюк О.Л. Історія костюма: Навч-посіб. [Текст].- К.: Знання, 2008.- 375с.

 95. Avatar степан
  степан says:

  доброго дня! допоможіть знайти літературу про Анатолія Добрянського.Дякую щиро

  • Добрий день!
   • Анатолій Добрянський – про улюблену музику Шевченка [Текст] : [знайдена папка рукописних розвідок архіву А. Добрянського працівниками б-ки його імені] // Версії. – 2014. – 13-19 берез. (№ 11). – С. 14
   • Анатолій Добрянський [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; уклад. Т. Д. Мурашевич, уклад. Н. М. Загородна, наук. ред., авт. вступ. ст. Б. І. Мельничук. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – 108 с. : портр. – (Вчені Чернівецького університету).
   • Анатолій Добрянський (1935-2003) [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець] // Буковини пишний цвіт/упорядн. М.Поляк. – Чернівці, 2011. – С. 114
   • Мельничук, Ярослава (Викладач ЧНУ). Мемуарний образ Анатолія Добрянського [Текст] / Ярослава Мельничук // Буковинський журнал. – 2011. – № 2. – С. 209-212 : ілюстр. – Бібліогр. в кінці ст.
   Рец. на кн. : Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / укладачі Б. Мельничук, Л. Щербанюк. – К. : Академвидав, 2010. – 304 с.
   • Анатолій Добрянський. 15 років у царстві вічної пам’яті [Текст] : [про вшанування пам’яті А. Добрянського в Муніцип. б-ці його імені] / підгот. Анна Янушевська // Буковина. – 2018. – 7 берез. (№ 10). – С. 3
   • Гусар, Юхим. Добрянський Анатолій Миколайович (26.08.1935, с. Великий Крикливець Крижопільського району Вінницької області – 04.03.2003, м. Чернівці) – літературознавець, мистецтвознавець, поет і педагог, кандидат філологічних наук (1980) [Текст] : [біогр. дані] / Ю. Гусар // Гусар О. Особистості: 100 імен до книги 1000 знаних буковинців / Юхим Гусар. – Чернівці, 2015. – С. 34.
   • Черняк, Людмила. Просторова Симфонія Анатолія Добрянського [Текст] : [про кн. “Анатолій Добрянський “Система координат” (просторова симфонія)] / Л. Черняк // Буковина. – 2017. – 16 черв. (№ 25). – С. 4.
   • Ярема, С. Анатолій Добрянський – маестро великого інтелекту [Текст] : [про науковця] / С. Ярема // Німчич. – 2006. – №3. – С. 129-131
   • Анатолій Добрянський [Текст] : [біогр. дані] // Сонячні кларнети : зб. віршів членів літстудії Чернівецького держ. ун-ту / упоряд. У. Б. Хаварівський. – Тернопіль, 2017. – С. 64.
   • Добрянський Анатолій. Відомий український культуролог, поет, мистецтвознавець (1935-2003) [Текст] // Орієнтовне планування з курсу “Українознавство” 5-11 класи: Навч.-метод. посібн. – Чернівці, 2005. – С. 100.
   • Мельничук, Б. Добрянський Анатолій Миколайович [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець, поет] / Б. Мельничук // Енциклопедія Сучасної України / [гол. ред. колегії Дзюба І.М.,Жуковський А.В. та ін. – К.,2008. – Т.8. – с.161
   • Добрянський Анатолій Миколайович [Текст] : [літературознавець, мистецтвознавець, письменник, кандидат філологічних наук] // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю.В. Боганюк, О.О.Гаврилюк, Г.В.Добровольська, М.М.Довгань, А.С. Іваницька. – Чернівці, 2010. – С. 139-140
   • Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші/ укл. Б.Мельничук, Л.Щербанюк [Текст] // К.: Академвидав, 2010. – 304 с.

 96. Avatar Василій
  Василій says:

  Доброго дня! Мені потрібно знайти фортепіанні твори Моріса Равеля. Дякую.

  • 1. Равель М. Фортепианіе сочинения [Ноты].- Санкт-Петербург: Нота, 2004.-58с.
   2. Равель М. Менуэт и токката из сюеты «Могила Куперена» [Ноты].- М.: Музыка, 1966.- 20с.
   3. Равель М. Античный менуэт. Павана. [Ноты].- М.: Музыка, 1983.- 16с.
   4. Равель М. Пьесы для фортепиано [Ноты].- М.: Музыка, 1974.- 60с.
   5. Равель М. Ночные призраки [Ноты].- М.: Музыка, 1977.- 52с.
   6. Равель М. Утренняя серенада шута для двух фортепиано [Ноты].- Санкт-Петербург: Композитор, 1993.- 32с.

 97. Avatar Оля
  Оля says:

  Яка у вас є література на тему «Сталінізм очима сучасників. З ним і без нього».

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Базилевський, В. Сталін: кесарське божевілля? [Текст] / В. Базилевський // Українська літературна газета. – 2020. – 28 лют. (№ 4). – С. 4, 5.
   2. Грабовський, С. Сталін і Сталінізм очима генсека Комінтерну [Текст] / С. Грабовський // День. – 2016. – 2-3 верес. (№ 156-157). – С. 20.
   3. Громов, А. Сталин и Берия. Секретные архивы Кремля. Оболганные герои или исчадия ада? [Текст] / А. Громов. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 640 с. : ил.
   4. Дзюба, І. Довженко і Сталін [Текст] / Іван Дзюба // Українська літературна газета. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – С. 6 ; Українська літературна газета. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 6, 7. – Закінч. Поч.: № 1 (2020 р.).
   5. Лупаков, Є. Час тривоги нашої: правдолюби, невігласи чи провокатори? [Текст] / Євген Лупаков // Українське слово. – 2019. – 21 черв. – 10 лип. (№ 25-26). – С. 6, 7.
   6. Михальчишин, А. Перечитуючи мемуари Черчилля [Текст] / Андріан Михальчишин // Дзвін. – 2017. – № 10. – С. 142-151.
   7. Міщенко, М. Геополітичні плани Третього Рейху щодо України / М. Міщенко // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
   8. Рубінштейн, Дж. Останні дні Сталіна [Текст] / Д. Рубінштейн ; пер. з англ. Д. Святенко. – Харків : Фабула : Ранок, 2017. – 256 с. + 16 с. іл. – (Біографія століття). – Бібліогр. в кінці розд.
   9. Сталин. Вся правда об “Отце народов” [Текст] . – Киев : Пресс-Курьер Украина, 2015. – 160 с. : ил., фот. – (Загадки истории. Золотая серия).

 98. Avatar Ларіса
  Ларіса says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати збірники для фортепіано для середніх класів ДМШ з п’єсами зарубіжних композиторів. Дякую.

  • 1) Пьесы западноевропейських композиторов. (5-7 классы ДМШ): [Ноти].- Ростов-на Дону: «Феникс»,1998.- 40с.
   2) Пьесы зарубежных композиторов: [Ноти] /состав. Бродская О.М, Клячко И.Р.- М.: музыка, 1976.- 68с.
   3) Произведения современных зарубежных композиторов: для учащихся средних классов ДМШ для фортепиано: [Ноти] /состав. Виткинд З. Я.- Ленинград: Музыка, 1988.- 64с.
   4) Пьесы зарубежных композиторов: [Ноти].- М.: Музыка, 1989.- 68с.
   5) Произведения современых композыторов: [Ноти].- М.: Музыка, 1986.- 72с.

 99. Avatar Степан
  Степан says:

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є у вас в бібліотеці література на тему “Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права”?

  • Добрий день!
   1) Вишновецька С. Міжнародне приватне право : Навч.-метод. забезпечення курсу / ЧНУ Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута,2002. — 272с.
   2) Гіждіван Л. Право міжнародних договорів : Навч.-метод. посіб. /ЧНУ ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 36с.
   3) Дахно І. Міжнародне приватне право : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Дахно. — Київ : Центр навчальної літ-ри, 2008. — 316с.
   4) Міжнародне приватне право : навч. посібник [для студ. вищ .навч. закл.] / за ред. С. Кузьменка. — Київ : Центр навчальної літ-ри, 2010. — 318с.
   5) Міжнародне приватне право : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича; уклад. : О. Войцеховстка, О. Руденко.— 4-е вид., доп. — Чернівці : ЧНУ, 2017. — 308с.
   6) Муравйов В. Міжнародні угоди Європейського Союзу та acquis communautaire / В. Муравйов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 306–320.
   7) Назаренко В. Поняття та види джерел міжнародного приватного права / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 100–104.
   8) Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблем / Я. Павко // Віче. – 2013. – № 12. – С. 23–26.
   9) Фединяк Г. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / Г. Фединяк, Л. Фединяк. – 2-е вид., доп. – Київ : Юрінком інтер, 2000. – 416 с.

 100. Avatar Валерія
  Валерія says:

  Доброго дня! Допоможіть підібрати збірники з нотами українських народних пісень. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Українські народні пісні з Лемківщини [Ноти] / [укл.] О.Гижа; заг. ред. С.Грица. – К.: Муз. Україна, 1972. – 404с. : ноти
   2.Українські народні пісні з нотами [Ноти] / відп. за вип., худож. ред. М.І.Преварська. – Київ: Велес, 2015. – 192с.
   3.Чумарна,М. Золотий Дунай. Символіка української пісні [Текст]/ М. Чумарна. – Тернопіль: Навч. кн., 2007. – 264с.: ноти.
   4.Яремко,Б.І. Музика гуцулів [Ноти]. – Львів: Сполом, 2014. – 180с.

 101. Avatar Данило
  Данило says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали на тему Українська Авіація ?

  • Добрий день!
   1. Анцишкін, І.Кораблі п’ятого океану [Текст] / Ігор Анцишкін // Наука і суспільство. – 2005. – № 1-2. – С. 32-41.
   2. Грабовський, С. Літати по-українськи [Текст] / Сергій Грабовський // Українська газета. – 2005. – лют. (№ 7). – С. 15.
   3. Задорожній, О. Короткий нарис розвитку авіації в Україні [Текст] / О. Задорожній // Винахідник і раціоналізм. – 2003. – № 3. – С. 36-38.
   4. Івченко, В.Всевладний поклик неба [Текст] / Володимир Івченко // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 2-5.
   5. Колесник, С.Крижаний політ [Текст] / С. Колесник // Київ. – 2004. – № 6. – С. 103-114
   6. Соболева, С. О концепции применения авиации в народном хозяйстве [Текст] / С. А. Соболева // Залізничний транспорт України. – 2005. – № 5-6. – С. 18-19.
   7. Соколы, И. Инвестиционные процессы в сфере авиационных предприятий Украины [Текст] / И. Соколы // Економіст. – 2003. – № 10. – С. 52-54.
   8. Соколы, И. Эволюция рынка авиационных перевозок и работ авиакомпаний Украины [Текст] / И. Соколы // Економіст. – 2004. – № 11. – С. 70-73.

 102. Avatar Віталік
  Віталік says:

  Доброго дня, чи є у вас література про фермерство в Україні ?

  • Добрий день!
   1. Куян Н. Ось такі вони – фермери ! [Текст] / Н. Куян // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 8. – С. 8-10
   2. Луговий М. Аграрні розписки – це можливість подбати про розвиток свого господарства [Текст] / М. Луговий // Пропозиція : Головний журнал з питань агробізнесу. – 2020. – N 5. – С. 23
   3. Сафонова В. І. Формування ринку земель в аграрному природокористуванні та його інфраструктури [Текст] / В. І. Сафонова // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 45-51.
   4. Тернівський Т. Фермери прагнуть діалогу зі страховиками [Текст] / Тарас Тернівський // Пропозиція. – 2010. – № 3. – С. 19-21.

 103. Avatar Павло
  Павло says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про історію Українських традицій ?

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   Добрий день!
   1. Горбань, Т. Діалог між культурами – шлях до толерантності та демократії : (засідання шкільного євроклубу) / Т. І. Горбань // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 23-24.
   2. Грицай, Л. “Берегине моя, українська хустко” [Текст] : літературно-музична композиція / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 55-57
   3. Гут, А. В. “Бринить, співає наша мова…” : (свято рідної мови) / А. В. Гут // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 10(Жовт.). – С. 21-26.
   4. Красоткіна, Н.Свято української вишиванки [Текст] / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2019. – № 5. – С. 55-58.
   5. Лісовець, О.Зустрічається зима з весною [Текст] / Олена Лісовець // Початкова школа. – 2020. – № 1. – С. 25-26.

 104. Avatar Олег
  Олег says:

  Чи є у вас інформація про значення дипломатії в історії України початку ХХ ст?

  • Добрий день!
   1. Вєдєнєєв, Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 46-51.
   2. Вєдєнєєв, Д. Повчальний досвід першопрохідників: основні риси моделі дипломатичної служби Української державності 1917-1923 рр.
   Клімкін, П. Заснування української дипломатичної служби – один із найвагоміших результатів Української революції 1917-1921 років [Текст] / П. Клімкін // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 3.
   3. Дацків, І. Вихід України на міжнародну арену в 1917-1921 рр. [Текст] / І. Дацків // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 5-9.
   4. Дацків, І.Дипломатичні відносини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори [Текст] / І. Дацків // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
   5. Матяш, І. Українська консульська служба 1917-1923 рр.: формування традицій [Текст] / І. Матяш // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 14-17.
   6. Музичко, О. Внесок консулів іноземних держав у розвиток історичних досліджень у Південній Україні (ХIХ-початок ХХ ст.) [Текст] / О. Музичко // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 22-25.

 105. Avatar Оля
  Оля says:

  Мені потрібні статті про письменника і поета Василя Голобородька, буду вдячна за допомогу.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Беценко, Т. Світ поетичного слова В. Голобородька-сюрреаліста [Текст] / Тетяна Беценко // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Беценко, Т. Фольклорна природа поетичного мовомислення Василя Голобородька [Текст] / Т. Беценко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2019. – № 2. – С. 10-18. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Діброва, Н. А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу [Текст] / Н. А. Діброва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 31. – С. 28-31.
   4. Із листування Василя Голобородька з Віталієм Абліцовим [Текст] / підгот. й коментарі Віталія Абліцова // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 72-86. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Лубківський, Р. Добування алмазу [Текст] : поетові Василеві Голобородьку – 70! / Роман Лубківський // Дзвін. – 2015. – № 4/5. – С. 163-169.
   6. Чеховська, Л. Й. Ідея патріотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу : Василь Голобородько “Ми йдемо” / Л. Й. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 6 (червень). – С. 20-26.
   7. Юр’єва, О. М. Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі [Текст] : 11 клас / О. М. Юр’єва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4-5. – С. 14-21.

 106. Avatar Іван
  Іван says:

  Добрий день. Цікавить література про засновника компанії Apple Стіва Джобса. Дякую.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня!
   1. Айзексон В. Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / Волтер Айзексон ; пер. з англ. Д. Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с. : іл.
   2. Возняк С. Неизвестный Стив. История Apple и ее сооснователя из первых рук / Стив Возняк, Джина Смит ; пер. с англ.: А. Пряжникова, А. Ширикова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 272 с.
   3. Кусумано М. А. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі ; пер. з англ. С. Новікової. – 2-гє вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с.
   4. Сердюк М. Стів Джобс / Марія Сердюк ; худож.: К. Деревянко, О. Макарова. – Київ : Агенція “ІРІО”, 2018. – 144 с. : іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
   5. Сміт Д. Думати, як Стів Джобс / Деніел Сміт ; пер. з англ. О. Чупи. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 107. Avatar Валерія
  Валерія says:

  Добрий день! Які книжки є у бібліотеці про творчість Архипа Куінджі? Дякую.

  • 1. Зименка В. Архип Куинджи. – М., 1957.
   2. Архип Иванович Куинджи: альбом. – М., 1965.
   3. Манин В. Куинджи. – М., 1976.
   4. Неведомский М. Репин и Куинджи. – М., 1997.
   5. Шутов В. , Илюшин С. Свет Куинджи: роман. – Донецк, 1983.

 108. Avatar Анна
  Анна says:

  Чи є у вас інформація про історію волейболу ?

  • Добрий день!
   Варавін, С. В. Історія волейболу та еволюція правил [Текст] / С. В. Варавін // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 3. -1-4
   Коник, В. В. Теоретичні відомості до вивчення модуля “Волейбол” у 5-9 класах [Текст] / В. В. Коник // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – Січень (№ 1). – С. 16-29
   Лущик, І. В. Пляжний волейбол [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 1-8

 109. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня. Пишу реферат ” Екологічна політика України: національні та світові реалії”, потрібна література по темі. Дякую.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня!
   1. Актуальні проблеми екологічного права України: забезпечення екологічної безпеки : монографія / Г. І. Балюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Чернівці : Кондратьєв А. В., 2020. – 456 с.
   2. Балюк Г. І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): навч. посіб. / Г. І. Балюк. – 2-ге вид. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2020. – 204 с.
   3. Васюта О. А. Екологічна політика: національні та глобальні реалії : у 4-х т. / О. А. Васюта, С. І. Васюта, Г. Г. Філіпчук ; за ред. І. Ф. Кураса. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003 – 2004.
   4. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матер. наук.-практ. конф. (м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р. ) . – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2016. – 380 с.
   5. Козмуляк К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк. – Чернівці : Кондратьєв А. В., 2017. – 192 с.
   6. Льовочкіна А. М. Психологія розвитку екологічної культури : монографія / А. М. Льовочкіна . – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2015. – 383 с.
   7. Перга Т. Ю. Екологічна політика США. Епоха становлення : монографія / Т. Ю. Перга ; Нац. акад. наук України, ДУ “Ін-т всесвітньої історії НАН України”. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 192 с.
   8. Шомпол О. А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових забов’язань : монографія / О. А. Шомпол. – Київ ; Чернівці : Кондратьєв А. В., 2018. – 208 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 110. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня, чи є у вас стаття про економіку війни ?

 111. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Чи є у вас книга «Скарби українських говорів: тексти про борщ»?

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   Добрий день!
   Скарби українських говорів: тексти про борщ/ Відпр. Ред.. Н.Хібеба, В. Лєскова: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2019. 380 с. (Серія «Діалектологічна скриня»)

 112. Avatar Лана
  Лана says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про композитора Бенджаміна Бріттена. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974.
   2.Холст И. Бенджамин Бриттен. – М., 1968.
   3. Музыкальная энциклопедия. – Том 1. – М., 1973. – С.575-577.

 113. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Потрібна допомога в написанні реферату на тему: «Поетична спадщина Олени Теліги». Дякую.

  • Добрий день!
   Анастасіє, пропонуємо Вам наступний список літератури за темою, яка Вас цікавить:
   1. Теліга О. Вибрані твори / О. Теліга. — Київ : Центр учб. літ-ри, 2018. — 144с.
   2. Теліга О. Збірник / О. Теліга. — Репринтвид. 1977. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1992. — 474с.
   3. Теліга О. Листи, Спогади / О. Теліга. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. — 400с.
   4. О. Теліга: громадське і духовне покликання жінки: матер. наукової конференц. /О. Теліга. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003.—108с.
   5. Українське диво: поет. антологія / за упоряд. та ред. В. Коломійця. — Київ : Укр. письменник, 2005. — кн.ІІ. — 535 с.
   6. Гроно нездоланних співців: літ портрети укр.. письменників ХХ ст.: навч. посіб. для вчителів та унів ст. класів сер. школи / упор. В. І. Кузьменко. — Київ: Укр. письменник, 1997. — 285с.
   7. Жулинський М. Слово і доля: навч посіб. / М. Жулинський. — Київ : Вид-во А.С.К., 2006. — 640с.
   8. Миронець Н. Джерела історичної памяті / Н. Миронець. — Київ : Інст.ім М. С. Грушевського НАН України, 2008. — 400с.
   9. Провідники духовності в Україні: довідник / за ред. І. Кураси. — Київ : Вища школа, 2003. — 783с.
   10. Українки в історії / За ред. В. Борисенко. — Київ : Либідь, 2004 .— 328с.
   11. Сто найвідоміших українців. — Київ : Компанія «ОСМА», 2015. — 680с.
   12. Миронець Н. Не треба слів, хай буде тільки діло / Н. Миронець // Укр. мова та літ-ра в сучасній школі .— 2012. – №9. — С. 23-27.
   13. Чечко Ю. Берегиня українського духу /Ю .Чечко // Шкільна бібліотека. — 2011. — № 7.— С. 13-20.
   14. Логвиненко О Душа на сторожі / О. Логвиненко // Київ. — 2007. — №3. — С. 179-182.

 114. Avatar Оля
  Оля says:

  Допоможіть будь-ласка написати реферат на тему: «С. Ф. Русова та її погляд на педагогічне виховання дітей».

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Антипін, Є. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Текст] / Є. Антипін // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 61-65. – Бібліогр.: 16 назв.
   2. Венгловська, О. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога [Текст] / О. Венгловська // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 51-55. – Бібліогр.:23 назв.
   3. Денисенко, Н. Л. Педагогічні ідеї Софії Русової [Текст] / Н. Л. Денисенко // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 11. – С. 28-30.
   4. Іванюк, Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні [Текст] / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 46-50. – Бібліогр.:30 назв.
   5. Русова, С. Ф. Спогади Софії Русової [Текст] : уривки / С. Ф. Русова // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 3(березень). – С. 84-92 : іл
   6. Січкар, А. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку і теоретико-практичній спадщині софії Русової [Текст] / А. Січкар // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 56-60. – Бібліогр.:15 назв.
   7. Тимошик, М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова [Текст] / Микола Тимошик // Слово Просвіти. – 2018. – 22 берез.-4 квіт. (№ 13). – С. 6, 7.

 115. Avatar Платон
  Платон says:

  Яка у вас є література на тему Фінансова система України: стан і перспективи її розвитку?

  • Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі такі джерела:
    Зимовець В. Надмірна дебіторська заборгованість підприємств: причини виникнення та наслідки для фінансової системи України / В. Зимовець // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 2. – С. 7-21.
    Карлін М. Фінансова система України : навчальний посібник / М. Карлін. – Київ : Знання, 2007. – 326 с.
    Карпінський Б. Фінансова система : Навчальний посібник / Б. Карпінський, О. Герасименко. – [2-е вид.]. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 272 с.
    Кремень О. Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Кремень, В. Кремень. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 414 с.
    Нестиренко А. Фінансовий ринок як елемент фінансової системи України / А. Нестиренко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2012. – № 2.
    Попов І. Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України / І. Попов // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 58-60.
    Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [монографія] / П. Нікіфоров [та ін.] ; за заг. ред. П. Нікіфорова ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 34
    Фінанси та кредит: бюджетна система, місцеві фінанси, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, податкова система : навч. посіб. для самост. підгот. до компл. держ. екзамену з фаху / М. Бедринець [та ін.] ; під ред. Л. Тарангул ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Чернівці : Прут, 2012. – 252 с.
    Юрій С. Казначейська система : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / С. Юрій, В. Стоян, М. Мац ; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія нар. госп. , Ін-т фінансів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 592

 116. Avatar Мілана
  Мілана says:

  Що ви можете порадити про лінгводидактичну термінологію?

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Кучеренко, І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та лінгводидактичний потенціал [Текст] / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3. – С. 14-21. – Бібліогр.: 15 назв.
   2. Омельчук, С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності [Текст] / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 10. – С. 14-19. – Бібліогр.: 10 назв.
   3. Пентилюк, М. Унормування терміносистеми з української лінгводидактики. Основні методичні поняття у сучасному педагогічному дискурсі [Текст] / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 29-31.
   4. Семеног, О. Термінологічна культура фахівця в об’єктиві українського лінгводидактичного дискурсу [Текст] / Олена Семеног // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 9. – С. 6-11. – Бібліогр.: 13 назв.
   5. Сидоренко, В. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання : ретроспективний аналіз [Текст] / Вікторія Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 7. – С. 19-26 (Дод.) . – Бібліогр.: 14 назв.
   6. Ющук, І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології / Іван Ющук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2019. – № 9. – С. 28-32.

 117. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про сербську музику. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Сербская музыка. – М.,1958.
   2.Гордина Е. «Коштана» П.Коневича// Из истории музыки социалистических стран Европы. -М., 1975.
   Ямпольский И. Музыка Югославии. – М., 1958.
   4. Музыкальная энциклопедия. – Том 4. – М., 1978. – С.930-935.

 118. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Можете допомогти з літературою на реферат «Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова»?

  • Добрий день, пане Михайле! На тему «Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова» пропонуємо Вам літературу з фондів нашої бібліотеки:

   1. Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. – Львів–Київ : Накладом Ю. Криворучка, 2011. – 160 с.
   2. Донцов Д. Ідеологія: Націоналізм. Незримі скрижалі Кобзаря. Маса і провід. Дух отари і дух провідництва / Д. Донцов; упор і автор передмови Ю. Виничук.— Харків: Фоліо, 2017.—576с.
   3. Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. — Вінниця : ДКФ, 2006. — 236с.
   4. Донцов Д. Твори. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці / Донцов Д. — Львів: Кальварія, 2001.—487с.
   5. Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії / О. Зайцев; наук. ред. Я. Грищак.— Київ: Критика, 2013. – 488с.
   6. Касьянов Г Теорії нації та націоналізму / Г. Касьянов. — Київ: Либідь, 1999. — 352с.
   7. Квіт С. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет / С. Квіт // Визвольний шлях. – 2003. – Кн. 4. – С. 51-63 ; Кн. 7. – С. 55-66 ; Кн. 8. – С. 84-98 ; Кн. 10. – С. 46-65 ; Кн. 11. – С. 27-55 ; Кн. 12. – С. 74-95.
   8. Ленкавський С. Український націоналізм: Твори. Т. 2 / С. Ленкавський; за ред.. О. Сила. — Ів.-Франківськ : Лілія-НВ, 2003. — 524с.
   9. Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — Київ: Смолоскип, 2000. — 872с.
   10. Орлик М. Ідея і Чин України : нариси ідеологічно-політ основ українського націоналізму / М. Орлик; Центр нац. відродження ім. С. Бандери. — Київ: Укр. видавн. Спілка, 2001. — 216с.
   11. Червак Б. Дмитро Донцов і український націоналізм / Б. Червак // Розбудова держави. – 2005. – № 1-4. – С. 77-81.
   12. Шліхта І. Явище українського інтегрального націоналізму : (західноєвропейський контекст творчості Дмитра Донцова) / І. Шліхта // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 77-80.

 119. Avatar Каріна
  Каріна says:

  Яка у вас є література по темі “Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю”?

  • Доброго дня! Можемо запропонувати наступні видання:

    Буйницька О. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 240 с.
    Вагнер Т., Дітерсміт Т. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя / Т. Вагнер, Т. Дітерсміт ; пер. з англ. Н. Борис. — Київ : Наш Формат, 2018.—240 с.
    Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 400 с.
    Дистанційна освіта. Європейський громадський ін-т [Електронний ресурс] / Львівська міська громадська організація “Центр інформаційного консалтингу”. – Львів : [б. и.], 2007.
    Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Смульсон [та ін.] ; за ред. М. Смульсон ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.
    Лисянська Т. Педагогічна психологія : навч. посібн. / Т. Лисянська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2019. – 264 с.
    Пальчевський С. Педагогіка: навч. посіб. / С. Пальчевський. — Київ : Каравела. — 496с.
    Робінсон К. Ви, Ваша дитина і школа. Як прокласти шлях до найкращої освіти / К. Робінсон, Л. Ароніка ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львiв : Літопис, 2018. – 240 с.
    Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / К. Робінсон, Л. Ароніка ; пер. з англ. Г. Левів. – Львiв : Літопис, 2016. – 258 с.

 120. Avatar Nicol
  Nicol says:

  Добрий день! Яка лiтература про композитора Гулака-Артемовського є у бібліотеці? Дякую.

  • 1. С.С. Гулак – Артемовський. – К., 1962.
   2. Кауфман Л. Гулак-Артемовский: жизнь, личность, творчество. – М., 1973.
   3.Кауфман Л. Семен Гулак-Артемовський. – К., 1973.
   4. Кауфман Л. Гулак-Артемовський. – К., 1981.
   5. Ревуцький Д. Гулак-Артемовський та його комічна опера «Запорожець за Дунаєм». – К., 1956.
   6. Музыкальная энциклопедия. – Том 2. – М., 1974. – С.100-101.

 121. Avatar Андрій
  Андрій says:

  “Представник українського неокласицизму Микола Зеров” у вас є література?

  • Доброго часу доби, Андрію! За темою «Представник українського неокласицизму Микола Зеров» ми можемо запропонувати наступну літературу з фондів нашої книгозбірні:

   1. Бернадська Н. Українська література ХХ століття : Довідник / Н. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 258 с.
   2. Боднар Н. І. Зеров М. / Н. Боднар // Живиця : Хрестоматія української літератури ХХ ст.: у 2-х кн. Кн. 1 / за ред. М. Конончука. – Київ : Твім інтер, 1998. – С.-502-508.
   3. Брюховецький В. Микола Зеров : Літ.-критич. нарис / В. Брюховецький. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 309 с.
   4. Зеров М. Catalepton : [сатир. поезії] / М. Зеров ; підгот. В. Шульга // Літературна Україна. – 2018. – 26 лип. (№ 26). – С. 16.
   5. Зеров М. Антологія римської поезії / М. Зеров ; упоряд. І. Хроненко ; передм. К. Москальця. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 466 с.
   6. Зеров М. Вибране / Зеров М. . – Київ : Дніпро, 1966. – 532 с.
   7. Зеров М. Вибране : поезії, переклади, дипломна робота / М. Зеров ; авт. передм. М. Сулима. – Київ : Укр. письм., 2011. – 712 с.
   8. Зеров М. Твори в 2-х т. / Зеров М. . – Київ : Дніпро, 1990.
   9. Зеров М. Українське письменство / М.Зеров; упор. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1302 с.
   10. Ковалів Ю. Микола Зеров / Ю.0 Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 44-50.
   11. Ніколенко О. Микола Зеров – поет і перекладач / О. Ніколенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 2-9.
   12. Панченко В. “Сон далекої Еллади…” : Микола Зеров : три літа у Баришівці / В. Панченко // Київ. – 2017. – № 9-10. – С. 78-87.
   13. У золоті сторінки української поезії // Дніпро. – 2016. – № 5. – С. 70-71.

 122. Avatar Адріана
  Адріана says:

  Допоможіть знайти літературу про композитора Генрі Перселла. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Конен В. Перселл и английская музыка. – М., 1955.
   2. Друскин М. Клавирная музыка. – Л.,1960. – С.116-125.
   3. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – В.1. – М., 1963.
   4. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. – В.2. – М.,1965. – С. 180-186.

 123. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Чи є у вас інформація про охорону навколишнього середовища ?

  • Добрий день!
   1. Баськов А. 4 заблуждения о биогазовых установках [Текст] / А. Баськов // Тваринництво України. – 2015. – № 11. – С. 2-3
   2. Максин В. Экологически щадящая технология очистки сульфаминовой кислоты [Текст] / В. И. Максин, О. З. Стандритчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 2 . – С. 65-70.
   3. Мамонова В. Екологічні аспекти використання люмінесцентних освітлювальних приладів та нормативно-правове регулювання їх утилізації / В. М. Мамонова // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 12. – С. 60-64
   4. Поліщук О. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку: наук.-техн. конф. / О. В. Поліщук // Енергетика та електрифікація. – 2013. – № 3. – С. 48-53.

 124. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури до написання курсової роботи за темою: “Вивчення перекладацької діяльності Миколи Лукаша”.

  • Доброго дня, пані Олено! Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та ознайомитись з виданнями за темою, яка Вас цікавить:

   1. Агеєва В. Чому перекладач “Декамерона” просився в радянську тюрму? : з нагоди 100-річчя Миколи Лукаша / В. Агеєва // Українська літературна газета. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – С. 7.
   2. Бабенко В. Микола Лукаш – метр українського художнього перекладу / В. Бабенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 38.
   3. Верлен П. Лірика / П. Верлен ; пер. з фр.: М. Рильський, М. Лукаш, Г. Кочур. – Київ : Дніпро, 1968. – 174 с.
   4. Гете Й. В. Фауст : трагедія / Й. В. Гете ; пер. з нім М. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1981. – 541 с.
   5. Лукаш М. Від Бокаччо до Аполлінера : переклади / М. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1990. – 510 с.
   6. Микитенко О. Микола Лукаш і «Всесвіт» : сторінки спогадів / О. Микитенко // Всесвіт. – 2005. – № 1-2. – С. 148-159.
   7. Наш Лукаш : у 2-х кн. – Київ.. : Києво-Могилян. акад., 2009.
   8. Оглядаючись на цих людей : М. Лукаш// Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Про час і про людей. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури / М. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2017.-с-594-665
   9. Радчук В. Уроки Миколи Лукаша / В. Радчук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 2. – С. 42-47.
   10. Савчин В. Огляд невідомих архівних матеріалів Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2016. – № 9-10. – С. 232-239.
   11. Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2015. – № 1-2. – С. 243-250.
   12. Стріха М. Літопис українського перекладу / М. Стріха // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 145-146.
   13. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : словник-довідник / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; укл.: О. Скопненко, Т. Цимбалюк ; за ред. Г. Півторака. – Київ : Довіра, 2003. – 735 с
   14. Череватенко Л. Лукашеві переклади з німецьких та російських поетів / Л. Череватенко // Сучасність. – 2003. – № 2. – С. 38-39.
   15. Черняков Б. Микола Лукаш : біобібліограф. покажч. 1953-2005 / Б. Черняков ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Київ : Критика, 2007. – 576 с.

 125. Avatar Оленка
  Оленка says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти такі п‘єси: Байрон «Каїн», Дроздовська «Джонні – вождь червоношкірих», Метерлінк «Неминуча». Дякую.

  • Добрий день!
   1. Байрон, Д. Каїн: містерія// Всесвіт. – 2011. – N 7-8. – С.5-76.
   2. Дроздовська, Т. Джонні – вождь червоношкірих: одноактова п‘єса за оповіданнями О. Генрі// Зарубіжна література в навч. закладах. – 2004. -N9. – С.58-60
   3. Метерлінк, М. Неминуча: драма / перекл. Лесі Українки// Дніпро. – 2010. – N10-11. С. 78-87.

 126. Avatar Марина
  Марина says:

  Добрий день, мені потрібні статті про правознавця Герша Лаутерпахта. Допоможіть!

  • Добрий день!
   Рекомендуємо такі джерела:
   1. Буткевич, В. Генеза доктрини міжнародної правосуб’єктності індивіда [Текст] / В. Буткевич // Право України. – 2010. – № 2. – С. 44-54. – Библиогр.: с. 53 (35 назв).
   2. Держипільська, А. Всесвітня актуальність правозахисних концепцій Герша Лаутерпахта і Рафала Лемкіна – випускників Львівського університету [Текст] / Анна Держипільська // Право України. – 2018. – № 1. – С. 307-311.
   3. Держипільська, А. Унікальний внесок професора Герша Лаутерпахта у теорію міжнародного права і прав людини [Текст] / А. Держипільська // Право України. – 2017. – № 12. – С. 215-219.
   4. Рабінович, П. Захоплюючий твір про життя та діяльність Г. Лаутерпахта і Р. Лемкіна – фундаторів міжнародного права прав людини, випускників Львівського університету [Текст] : рецензія / П. Рабінович , С. Добрянський // Право України. – 2017. – № 4. – С. 183-187.
   5. Рабінович, П. Професор Г Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини [Текст] / П. Рабінович, В. Особа // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Рабінович, П. Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у Другій світовій війні) [Текст] / Петро Рабінович, Анна Держипільська // Право України. – 2020. – № 8. – С. 212-223. – Бібліогр. в кінці ст.

 127. Avatar Віолетта
  Віолетта says:

  Потрібна література про діяльність театру корифеїв та театр ім. М.Заньковецької. Дякую.

  • Добрий день!
   1.Кордіані Б.Ф., Мельничук-Лучко Л.Т. Театр імені М.Заньковецької. – К., 1965. – 98с.
   Olga Romaniuk надіслав(-ла) Сьогодні о 11:34
   2.Корифеї українського театру: збірник. – К., 1982. – 309с.
   Olga Romaniuk надіслав(-ла) Сьогодні о 11:34
   3. Акторська майстерність корифеїв. – К., 1973. – 184с.

 128. Avatar Іван
  Іван says:

  Доброго дня! Хотів би започаткувати власну справу. Цікавить література для підприємців- початківців. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Воткінсон М. Ґрід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі (у вашому також) / Метт Воткінсон ; пер. з англ. Н. Зубкевич. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 368 с. : іл.
   2. Геращенко О. Л. Економіка / О. Л. Геращенко ; худож.- оформ. М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2020. – 128 с. : іл. – (Власний бізнес. Перший крок).
   3. Ґільбо Кріс. Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс Ґільбо ; пер. з англ. А. Ящук. – Київ : Наш формат, 2017. – 264 с.
   4. Криворучко С. В. Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с.
   5. Криштопа О. 10 успішних компаній. Нова якість підприємництва в Україні / О. Криштопа, Х. Бурдим. – Брустурів : Дискурсус, 2018. – 160 с.
   6. Портнягін Д. Трансформатор. Як створити свій бізнес і почати заробляти / Дмитро Портнягін ; пер. А. Долгая. – Київ : Book Chef : Форс Україна, 2018. – 304 с.
   7. Райз Е. Стартап без помилок : [посіб. зі створення успіш. бізнесу з нуля] / Ерік Райз ; пер. з англ. О. Яцини. – Харків : Віват, 2018. – 368 с. – (Мистецтво бізнесу).
   8. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; упоряд. Б. Мастерс ; пер. з англ. Р. Обухіва. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 232 с. : іл.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 129. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Добрий день! Які у Вас є книжки що творчисть композитора Артуро Тосканини? Дякую

 130. Avatar Алла
  Алла says:

  Добрий день! Мені потрібна книга «Лексикон львівський: поважно і на жарт», чи є у вас така? Дякую.

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії (2-й поверх).
   Лексикон львівський: поважно і на жарт [Текст] / Н. Хобзей [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – 3-тє вид., змін. i доп. – Львiв : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 896 с. : іл. – (Діалектологічна скриня). – Бібліогр.: с. 888-895. – ISBN 978-966-02-7641-3 (в палiт.). – ISBN 966-02-2982-8 (серія)

 131. Avatar Микола
  Микола says:

  Добрий день! Чи можна у вас знайти ноти для скрипки (початкові, молодші класи). Цікавлять вправи для розвитку техніки, п’єси, етюди.

  • Добрий день!
   Доводимо до вашого відома, що в данний момент у фондах відділу мистецтв можна попрацювати з нотами для скрипки:
   1. Хрестоматія для скрипки 1-2 клас (3-4 випуска);
   2. Юному скрипачу (3-4 випуска)

 132. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури по темі: “Олена Пчілка: письменниця, редакторка, літературна критикиня”. Дякую!

  • Доброго часу доби, пані Наталю! За темою, яка Вас цікавить, Ви можете ознайомитись з наступними виданнями з фондів нашої бібліотеки:
    Антинчук Н. Поетичний світ журналу «Молода Україна» / Н. Антинчук // Дивослово. — 2019. — №10. — С. 46-52.
    Геник С. 100 видатних українок / С. Геник. — Ів.-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. — 236с.
    Дивосвіт «Веселки»: Антологія літ–ри для дітей та юнацтва. — т. 1 Українська література — Київ: Веселка, 2004.—632с.
    Дрофань Л. Берегиня / Л. Дрофань. — К.: Молодь,2004.—312с.
    Левченко Г. «Він так багато зробив і для мене особисто: коли б не він, все життя моє минуло зовсім по іншому…» (М. Драгоманов, О. Пчілка і цінності роду Драгоманових) / Г. Левченко // Дивослово. — 2019. — №10. — С. 40-46.
    Лелія: казки та оповідання для дітей. — Харків: Основа, 2005. — 200с.
    М. Драгоманов у спогадах / уклад. І. Гриценко, В. Короткий. — Київ: Либідь, 2012. — 312с.
    Пчілка О Твори [упоряд., підготовка текстів та прим А. Чернишова]. — Київ: Дніпро, 1971. — 463с.
    Пчілка О. «Золоті дні золотого дитячого віку…» :автобіогр. нарис / О. Пчілка; упоряд., авт. передмови, авт. прим. Л. Мірошнеченко. — Київ: Веселка, 2011. — 80с.
    Пчілка О. Олена Пчілка – дітям / О. Пчілка. — Київ: Центр учб. літ-ри, 2017. — 78с.
    Пчілка О. Твори / О. Пчілка [упоряд., авт. вст. ст. і прим. Н. Вишневська]. — Київ: Дніпро, 1988.—582с.
    Слов’янські обрії : Зб. наук. праць. — Вип 3 / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського.—К.: 2010.-228с.
    Українки в історії/ за ред. В. Борисенка. — Київ: Либідь, 2004.—208с.
    Українська література для дітей: хрестом. / упоряд. О. Гарачковської. — Київ: ВЦ «Академія», 2011. — 800с.
    Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе / В. Шевчук. — Київ: Рад. письменник, 1990. — 411с.

 133. Avatar Снежана
  Снежана says:

  Добрый день! Есть ли у Вас книга Херлуфа Бидструта “Рисунки в 4-х томах”?

  • Так є (крім 3-го тому)
   1) Бидструп, Х. Рисунки. Т.4.- М., 1970.- 144с.
   2) Бидструп Х. Рисунки Т.1.- М., 1968.
   3) Биструп Х. Рисунки Т.2.- М., 1968.
   4) Херлуф Биструп: Альбом карикатур.- Рип, 1980.

 134. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня! Вирощую вдома орхідеї і хочу дізнатися більше про догляд за ними. Дякую!

  • Доброго дня!
   1. Бехтхольд Ф. Все о комнатных растениях / Фридхельм Бехтхольд. – Москва : БММ АО, 2000. – 160 с. : ил.
   2. Герасимов С. О. Орхидеи / С. О. Герасимов., И. М. Журавлев. – Москва : РОСАГРОПРОМИЗДАТ, 1988. – 208 с.
   3 Дэвидсон У. Экзотические комнатные растения. Орхидеи, кактусы и другие суккуленты / У. Дэвидсон, Р. Бильтон, К. Иннес. – Москва : Арт-Родник, 2003. – 160 с. : цв. ил.
   4. Комнатное цветоводство. – Москва : Аделант, 2007. – 480 с. : ил. – (Домашняя библиотека).
   5. Назаров Е. Г. Орхидеи / Е. Г. Назаров. – Москва : Колос, 1983. – 128 с. : ил.
   6. Орхідеї Буковини / В. В. Буджак, І. І. Чорней, А. І. Токарюк, М. В. Білоконь та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 96 с. : кол. іл.
   7 Флемиг Анья. Комнатные растения: шаг за шагом к зеленому раю / Анья Флеминг ; пер. с нем. Е. А. Слюсарь. – Харьков : Принт-Сервис, 2010. – 166 с. : цв. ил.
   8. Черевченко Т. М. Орхидеи в культуре / Т. М. Черевченко., Г. П. Кушнір. – Киев : Наукова думка, 1986. – 200 с.
   9. Чуб В. Комнатные растения / В. Чуб, К. Лезина. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 336 с. : ил.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук та є у вільному доступі.

 135. Avatar Марян Аурелович
  Марян Аурелович says:

  Доброго дня! кі книги по езотериці, магії є у Вашій бібліотеці. Гарно дякую!

  • Добрий день!
   Книш Г.А.Магічний кристал / Книш Г.А. – К. : [б. и.], 1989. – Б. ц.

   Мойсей, А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини = Magic and mantic in the peoples calendar og the east romanian population of Bukovina = Magie si mantica in calendarul populara a populatiei estromanice din Bucovina / А. Мойсей ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. , НАН України. Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського) . – Чернівці : Друк Арт, 2008. – 320 с. : іл, фот. кол., карти. – Імен. покаж

 136. Avatar Ярослав
  Ярослав says:

  Порадьте, будь ласка, літературу про композитора Скорульського.

  • 1) Загайкевич М. «Лісова пісня» балет М. Скорульського.- К., 1963.
   2) Михайлов М., М.А. Скорульський.- К., 1960.
   3) Скорульський М. Лісова пісня: Лібретто.- К., 1982.
   4) Скорульський М. Воспоминания. Письма. Материалы.- К., 1988.

 137. Avatar Женя
  Женя says:

  Чи є у Вас клавір опери на слова Лесі Українки “Лісова пісня” В. Кирейка?

 138. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня! Чи є у Вас “Этюд №6” (інтродукція) для фортепіано М. Клементі.

 139. Avatar Юля
  Юля says:

  доброго дня, чи є у вас інформація про методологію науки ?

  • Добрий день!
   1. Бондар, В.Історія науки – складова методології наукововго та освітнього пізнання / В. Бондар // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2016. – № 11. – С. 9-13
   2. Ревасевич, І. Теорія як об’єкт філософського методологування [Текст] / І. Ревасевич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2017. – № 4. – С. 165-168.
   3. Шпичак, О. Сучасна цінність наукової спадщини І. І. Лукінова [Текст] / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 172-173.
   4. Щедровицький, Г. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / Г. Щедровицький // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 1. – С. 40-47.

 140. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня чи є у вас інформація про армреслінг ?

  • Добрий день!
   1. Правила проведення змагань із армрестлінгу // Фізичне виховання в школах України. – 2012. – № 10. – С. 13-20.
   2. Лущик, І. В. Армспорт [Текст] / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 5. – С. 1-8

 141. Avatar Габрієла
  Габрієла says:

  Які збірники для 5 класу ДМШ для фортепіано у Вас є?

  • 1) Пьесы. Вып. 1.5-ый класс ДМШ.- М., 1982.- 64с.
   2) Фортепианная музыка. Пьесы. Вып. 8.- М., 1983.- 40с.
   3) Педагогический репертуар. Хрестоматия. Вып. 2.- М., 1985.- 64с.
   4) Пьесы. Вып. 1. 5-ий класс ДМШ.- М., 1986.- 62с.

 142. Avatar Марина
  Марина says:

  Що ви можете порадити з періодики про соціальне партнерство в Україні?

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Батажок, С. Г. Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництва в Україні [Текст] / Батажок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2019. – № 7/8. – Бібліогр. с. 139-140 (4 назви).
   2. Гетьманцева, Н. Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин [Текст] / Ніна Гетьманцева // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 82-86. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Горемикіна, Ю. В. Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб [Текст] / Ю. В. Горемикіна // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 87-99. – Бібліогр.: с. 98-99 (12 назв).
   4. Селізар, В. Соціальне партнерство як шлях до підвищення якості освіти [Текст] / В. Селізар // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 1. – С. 9-11.
   5. Шедяков, В. Є. Розвиток соціального партнерства в комплексі заходів гуманізації суспільства [Текст] / В. Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україн. – 2018. – № 5. – С. 122-132. – Бібліогр. с. 130-132 (25 назв).
   6. Юрчик, Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального підприємництва [Текст] / Г. Юрчик, Р. Пилипчук // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5/6. – С. 17-24. – Бібліогр. с. 24 (11 назв).

 143. Avatar Ростік
  Ростік says:

  Які у Вас є збірники для фортепіано з ансамблями для старших класів?

  • 1) Ансамбли. Вып.2.- М., 1973.
   2) Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.3.- М., 1989.- 64с.
   3) Ансамбли. Хрестоматия. Вып. IV.- М., 1968.- 68с.
   4) Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.2.- М., 1988.- 66с.
   5) Старшые классы ДМШ. Ансамбли.- М., 1978.- 68с.

 144. Avatar Рома
  Рома says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали на тему позитивізм у правовій сфері?

  • Доброго дня!
   1) Біржакова, Є. О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права [Текст] / Є. О. Біржакова // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 94-100
   2) Братасюк, В. Позитивізм – необхідність переосмислення в умовах сучасності / Віктор Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 65-68
   3) Костенко, О. Юридичний позитивізм – ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством / Олександр Костенко // Віче. – 2012. – № 5. – С. 16-17.
   4) Назимко, Є. Поняття «кримінально-правова санкція» з позиції юридичного позитивізму / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 5. – С. 143-145.
   5) Рябошапко, Л. Природне право чи юридичний позитивізм? / Л. Рябошапко // Віче. – 2008. – № 5-6. – С. 58-59
   6) Сердюк, О. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі: общественно-политическая литература / О.В. Сердюк // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 104-110

 145. Avatar степан
  степан says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал про Дмитра Гнатюка, статті в періодиці.Дякую

  • Добрий день!
   ГНАТЮК Д. Дмитро Гнатюк: “Серце моє – в Буковині”: [бесіда / вів Доцин І.] // Буковин. віче.- 2000.- 20 січ. (№ 10).-
   С. 3.
   ГНАТЮК Д. “Кар’єри могло не бути, якби стало відомо про розстріл мого брата”, – каже Дмитро Гнатюк: [розмова із співаком / вела О.Драчковська] / Д.Гнатюк // Мол. буковинець.- 2004.- 9 берез. (№ 271).- С. 5.
   ГРИГОРЕЦЬ В. Співати Дмитро Гнатюк починав на… танковому заводі / В.Григорець // Версії.- 2008.- 1-8 серп.
   (№ 31).- С. 12.
   ГУСАР Ю. Простелився “рушничок” у світ: [до 80-річчя від дня народж. Д.Гнатюка] / Ю.Гусар // Чернівці.- 2000.-
   17 листоп. (№ 47).- С. 14; Час 2000.- 2005.- 25 берез. (ч.12).-
   С. 1, 5.
   ГУСАР Ю. Слово втішає біль: [про поезію В’ячеслава Алябьєва «Всегда в душе» – про незабутні зустрічі з Дмитром Гнатюком, Софією Ротару, Назарієм Яремчуком] / Ю.Гусар // Вечірні Чернівці.- 2007.- 4 жовт. (№ 40).- С. 5.- («Книгозбірня Буковини»).
   ДМИТРО Гнатюк у вісімдесят третій день народження благословив на Буковині «Пісенне джерело»: [1-й телевіз. дит. пісен. фест. «Пісенне джерело»] // Свобода слова.- 2008.-
   3 квіт. (№ 13).- С. 3.
   ДОВГАНЬ О. Крила його голосу дала Буковина: [літ.-муз. вечір до 75-річчя від дня народж. Д.М. Гнатюка] / О.Довгань // Чернівці.- С. 166-170.
   КИБІЧ Я. Коли співають соловейки, світ залюбляється в красу: [про Д.Гнатюка та Н.Яремчука] / Я.Кибіч // Німчич.- 2008.- № 3 (11).- С. 80-81.
   «КОЖНОГО року маю посадити декілька дерев»: [інтерв’ю з співаком Д.Гнатюком / вела О. Гнідан] // Мол. буковинець.- 2008.- 1 трав. (№ 49).- С. 11.
   НА пісенний фестиваль їде Дмитро Гнатюк: [у Сторожинці «Пісенне джерело»] // Мол. буковинець.- 2008.-
   20 берез. (№ 32).- С. 7.
   ПРЕЗИДЕНТ привітав Дмитра Гнатюка: [нар. арт.] // Буковина.- 2008.- 1 квіт. (№ 24).- С. 1.
   СПІВЕЦЬ України // Освіта України.- 2000.- 5 квіт. (№ 14).- С. 14.

 146. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Добрий день, мені потрібні статті про шкільний булінг.

  • Добрий день!
   Пропонуємо такі джерела:
   1. Богданець, Ю. В. Протидія булінгу в дитячому середовищі з використанням комплексної програми тренінгів [Текст] / авт.-укладач Ю. В. Богданець // Виховна робота в школі. – 2020. – № 6. – С. 2-21. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Болюк, З. А. Булінг, або Шкільне цькування: виклики та протидія [Текст] / З. А. Болюк // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 11. – С. 29-30.
   3. Гудошник, Ю. Булінг в учительській: як розпізнати і запобігти [Текст] / Юлія Гудошник // Англійська мова в початковій школі. – 2019. – № 9. – С. 11-14.
   4. Довга, Т. Педагогічна толерантність як інструмент протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи [Текст] / Т. Довга, Т. Прибора // Рідна школа. – 2019. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр.: 14 назв.
   5. Слесь, Г. В. Насильство серед учнів. Як його уникнути чи як йому протидіяти? [Текст] : [тренінг] / Г. В. Слесь, К. С. Попова // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 2. – С. 31-35.
   6. Тищенко, Н. П. Булінг. Помилки у разі втручання [Текст] / Н. П. Тищенко // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 4. – С. 13-16.
   7. Фомічова, О. Наукові підходи до трактування поняття “булінг” в історико-педагогічній ретроспективі [Текст] / О. Фомічова // Рідна школа. – 2019. – № 5-6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 18 назв.

 147. Avatar Larisa
  Larisa says:

  Шукаю оперу Д.Верди “Аида” для оркестру. Чи є у відділі ноти?

 148. Avatar Дмитрий
  Дмитрий says:

  Які книжки про творчість жудожника Карла Брюлова у бібліотеці є? Дякую.

  • 1) Кара Брюллов: Альбом.- М., 1973.
   2) Кара Брюллов: Альбом.- М., 1988.
   3) Вагнер Л. Последний день Помпеи.- М., 1965.
   4) Зотов А. Кара Павлович Брюллов (1799-1852).- М., Л., 1948.
   5) Леонтьева Г. Кара Брюллов.- Л., 1976.
   6) Ракова, М. Брюллов-портретист.- М., 1956.

 149. Avatar Олена
  Олена says:

  Цікавить творчість Миколи Ромадіна-художника; які є книжки про нього?

  • 1) Белюстина О. Ромадин.- М., 1975.
   2) Недошивьли Г. Николай Михайлович Ромадин.- М., 1961.
   3) Родная природа в творчестве Ромадина.- М., 1963.

 150. Avatar Валентин
  Валентин says:

  Добрий день, допоможіть знайти матеріал до реферату: «Іван Низовий – український письменник та громадський діяч». Дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Бондаренко, О. Голос любові на той бік ріки [Текст] / О. Бондаренко // Українська літературна газета. – 2016. – 25 берез. (№ 6). – С. 14, 15.
   2. Кошель, H. На полоні пам’яти [Текст] / Надія Кошель // Українське слово. – 2017. – 1-7 листоп. (№ 44). – С. 12, 13 ; Українське слово. – 2017. – 8-14 листоп. (№ 45). – С. 12, 13. – Продовж. Поч.: № 44.
   3. Криловець, А. Поет некомфортний і нонконформістський [Текст] / Анатолій Криловець // Дзвін. – 2017. – № 6. – С. 22-23.
   4. Низова, Л. Хто перевидасть сім тисяч творів Івана Низового? [Текст] / Л. Низова // Українське слово. – 2017. – 4-17 січ. (№ 1-2). – С. 10.
   5. Реброва, Д. Незабутня “зустріч” [Текст] : [про письменника Низового І.] / Дар’я Реброва // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 225-226.
   6. Семистяга, В. Іван Низовий з нами! Слово про побратима [Текст] / В. Семистяга // Слово Просвіти. – 2016. – 9-15 черв. (№ 23). – С. 7.

 151. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Доброго дня! Пишу магістерську роботу. Якою літературою з ґрунтознавства можу скористуватися у вашій бібліотеці? Дякую.

  • 1. Белоліпський В. О. Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посібн. / Валерій Белоліпський. – Суми : Університетська книга, 2018. – 399 с.
   2.Бережняк М. Ф. Ґрунтознавство з основами геоботаніки : навч. посібн. / М. Ф. Бережняк, Б. Є. Якубенко, А. М. Чурілов, Р. В. Сендзюк. // За заг. ред. Якубенка Б. Є. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 612 с.
   3. Медведєв В. В. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання / В. В. Медведєв, С. Г. Накісько, Г. В. Тітенко. – Харків : Стильна типографія, 2018. – 168 с.
   Заволічна Тетяна. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : монографія / Тетяна Заволічна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208 с.
   4. Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посібн. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 224 с.
   5. Панас Р. М. Рекультивація земель : навч. посібн. /Ростислав Миколайович Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 224 с.
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і доступні читачеві .

 152. Avatar Анна
  Анна says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація по бібліотечній справі?

  • Доброго дня!
   1) Дем’янюк, Л. Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані / Л. Дем’янюк // Бібліотечний вісник. – 2010. – №1. – С. 44-48.
   2) Добко, Т. Знана майстриня бібліотечної справи: ювілей Тетяни Петрівни Павлуши / Т. Добко // бібліотечний вісник. – 2014. – №5.
   3) Малолєтова, Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Німеччини. Історія, сучасний стан, перспективи / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2009. – №4. – С. 25-32
   4) Малолєтова, Н. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2011. – №3. – С. 32
   5) Малолєтова, Н. Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2010. – №6. – С. 34-39.
   6) Федорова, М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського в активізації процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками області / Марина Федорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 39-41

 153. Avatar Саша
  Саша says:

  Добрий день. Цікавлюсь творчістю художника Ігоря Грабаря. Які у Вас є книги про нього?

 154. Avatar Павло
  Павло says:

  Цікавить література про художника Івана Айвазовського. Дякую.

  • 1) Иван Константинович Айвазовский.- М., 1963.
   2) Иван Константинов Айвазовский.- М., 1974.
   3) Барсамов Н. Айвазовский и Крыму. Очерки об И.К. Айвазовском и художниках.- Симферополь, 1970.
   4) Галерея Айвазовского: путиводитель.- Симфирополь, 1968.
   5) Барсамов Н. И.К. Айвазовский. О мастерстве художника.- М., 1967.
   6) Вагнер Л. Повесть о художнике Айвазовском.- М., 1967.
   7) Федосыйська картина галерея ымены Ы.К. Айвазовского: альбом.- К., 1988.
   8) Погребецкая И. и др. Федосийская картинная галерея: путиводитель.- Симферополь, 1978.

 155. Avatar Віктор
  Віктор says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга «Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда…»?

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії (2-й поверх).
   Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда… [Текст] / за заг. ред. В. Сергійчука. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 712 с. : портр. – Бібліогр.: с. 710-711 (29 назв).

 156. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Доброго дня! Захоплююся декоруванням у техниці “декупаж”. Чи є література у вас по цій темі?

  • 1. Зайцева Анна. Энциклопедия декупажа / Анна Зайцева. – М. : ЭКСМО, 2010. – 192 с. : цв. ил.
   2. Юсель Светлана. Декупаж : самая полная энциклопедия / Светлана Юсель. – М. : АСТ-Пресс, 2010. – 128 с. : цв. ил. – (Золотая библиотека увлечений)
   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук.

 157. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга Емі Канеко “Готуємо по-японськи” ?

  • 1. Канеко Емі. Готуємо по-японськи. Рецепти автентичних страв на кожен день / Емі Канеко ; [ пер. з англ. Н. Лавської]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 168 с. : кол. іл.
   Книга зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук .

 158. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали по гендерній проблематиці ?

  • Доброго дня!
   1. Піжук, О. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні/ О. Піжук // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 53-55
   2. Варикаша, М.. Гендерний дискурс: семіотичні аспекти / М. Варикаша // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 83-89
   3. Шабаєва, Н. Проблема соціалізації студентів коледжу: гендерний аспект / Н. С. Шабаєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 17-20.
   4. Некрасова, І. Проблеми дослідження гендерних аспектів етноментальних структур свідомості / Ілона Некрасова, Вяфа Нагієва // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 27-38
   5. Іванова, О. Гендерні особливості запам’ятовування і відтворення текстів / Олена Іванова // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – С. 89-101
   6. Нікітіна, І. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І. В. Нікітіна, Ю. В. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 180-189.
   7. Савіна, М.Статеворольовий дискурс як засіб формування особистості / Маріанна Савіна // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. – С. 141-147

 159. Avatar Микола
  Микола says:

  Допоможіть, будь ласка, в підборі літератури про життєвий та творчий шлях О. Гончара. Дякую!

  • Доброго дня!
    Букет Є. Олесь Гончар: літературний геній XX століття / Є. Букет // Культура і життя. – 2018. – 13 квіт. (№ 15). – С. 4.
    Гончар О. Далекі вогнища / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 287 с.
    Гончар О. Собор : роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1989. – 272 с.
    Гончар О. Спогад про океан: Новели / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1995. – 396 с.
    Гончар О. Твори в 2-х т. / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1983.
    Гончар О. Твори в 4-х т. / О. Гончар. – Київ : Художня література, 1959.
    Гончар О. Твори в 7-ми т. / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987.
    Гончар О. Фронтові поезії / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1985. – 53 с.
    Гончар О. Японські етюди / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 49 с
    Ковалів Ю. Олесь Гончар / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2018. – № 4. – С. 109-114.
    Козлова Т. О. Гончар. Новела-засторога “Залізний острів”. 11 клас / Т. Козлова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 28-29. – С. 46-51.
    Кордонська А. Собор – символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара : 11 клас / А. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 13-14. – С. 48-55.
    Меленчук О. Книжка про буковинське тяжіння Олеся Гончара : рецензія / О. Мельничук // Слово і час. – 2019. – № 4. – С. 113-115.
    Мельничук Б. Олесь Гончар і Буковина : літ.-краєзнав. дослідж. / Б. Мельничук ; наук. ред. О. Меленчук. – Чернівці : Місто, 2018. – 80 с.
    Неділько В. Вивчення творчості Олеся Гончара : посібник для вчителів / В. Неділько. – Київ : Радянська школа, 1987. – 190 с.
    Овдійчук Л. Літературний портрет Олеся Гончара: особистість на тлі доби (до 100-річчя від дня народження письменника) / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 5. – С. 11-18.
    Погрібний А. Олесь Гончар. Нарис творчості / А. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1987. – 242 с.
    Семенчук І. Олесь Гончар – художник слова: Дослідження / І. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1986. – 260 с.
    Степаненко М. Олесь Гончар – історик, теоретик, практик української лексикографії / М. Степаненко // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 27-38
    Три зозулі з поклоном… : публіцистика; оповідання; новели / упоряд., ред. В. Зленка . – Київ : Український письменник, 2000. – 160 с.
    Уманська Т. Олесь Гончар “За мить щастя” : 11 клас / Т. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16-18. – С. 48-53.

 160. Avatar Влад
  Влад says:

  Чи є в бібліотеці “Історія живопису” автор Вітлі Абігайл?

 161. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго дня! Я шукаю книжки Герус Людмили “” Українська народна іграшка? Чи є вона у бібліотеці?

 162. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня. Допоможість знайти матеріали з теми:” Джерела права в Київській Русі. Дякую.

  • Доброго дня!
   1. Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Руси [Текст] : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; Археографічна комісія АН УРСР, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1991 – 2000. – (Пам’ятки історичної думки України). -Т. 1 : До початку XI віку. – 1991.-650 с.
   2. Грушевський, М. С. Нарис iсторiї Київської землi вiд смертi Ярослава до кінця ХIV сторіччя [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – 542 с
   3. Музиченко, П. П. Історія держави і права України [Текст] : Навчальний посібник / П.П.Музиченко. – К. : Знання, 2001. – 429 с
   4. Музиченко, П. П. (та ін.).Практикум з історії держави і права України [Текст] : Навч. посібник / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова, Н. М. Крестовська. – К. : Вікар, 2002. – 421 с
   5. Хрестоматія з історії держави і права України [Текст] : у 2-х т.: навчальний пособника. Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / за ред. В. Д. Гончаренка. – 2-е, перероб. і доп. – К. : Ін. Юре, 2000. – 472с.
   6. Моця, О. П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів [Текст] / О.П. Моця // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 4-20
   7. Єрмолаєв, В.Віче в Київській Русі- важлива складова державного механізму [Текст] / В. Єрмолаєв // Право України. – 2003. – № 3. – С. 136-141
   8. Ричка, В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі [Текст] / В.М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 67-84

 163. Avatar Леся
  Леся says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про композитора М. Леонтовича.

  • 1) Николай Леонтович.- К., 1977.
   2) Гордійчук М. Микола Леонтович.- К., 1974.
   3) Гордійчук М. М.Д. Леонтович.- К., 1960.
   4) Дяченко В. М.Д. Леонтович.- К., 1950.
   5) Дяченко В. М.Д. Леонтович.- К., 1969.
   6) Завальнюк А.Ф. Микола Леонтович: мист. Документи, духовні твори.- Вінниця, 2007.- 274с.
   7) Микола Леонтович. Спогади. Листи.- К., 1982.
   8) Музичний Архів М.Д. Леонтовича.- К., 1999.
   9) Орфєєв С.М. Леонтович і українська народна пісня.- К., 1981.
   10) Творчість М. Леонтовича: Зб. Статей.- К., 1977.

 164. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Які ви можите порадити матеріали до уроку по зарубіжній літературі про Стендаля та його роману «Червоне і чорне»?

  • Доброго дня!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Боднарчук, Г. Переможець чи переможений?: урок дослідження образу головного героя роману Стендаля “Червоне і чорне” з елементами компаративістики [Текст] / Г. Боднарчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 7-8. – С. 62-63.
   2. Жураховська, І. В. Літературна вікторина “Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса”. 10-й клас [Текст] : урок узагальнення знань, умінь і навичок / І. В. Жураховська // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17-18. – С. 42-46.
   3. Ніколаєнко, О. Роман ХІХ століття. Формування, провідні ознаки, різновиди [Текст] / Ольга Ніколаєнко // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 2-9.
   4. Полегка, Ю. В. Стендаль “Червоне і чорне”. 10-й клас [Текст] / Ю. В. Полегка // Зарубіжна література в школі. – 2018. – № 21-22. – С. 52-54.
   5. Реизов, Б. Почему Стендаль назвал свой роман “Красное и черное”? [Текст] / Борис Реизов // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 45-49.
   6. Хроменко, І. Методичні нотатки до вивчення роману Стендаля “Червоне і чорне”. 10 клас [Текст] / Ірина Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 7-8. – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Чечетіна, Л. А. Система уроків з вивчення роману Ф. Стендаля “Червоне і чорне” [Текст] / Л. А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 9. – С. 58-63.

 165. Avatar Олена
  Олена says:

  Добрий день! Допоможіть знайти про наслідки трудової міграції українців, дякую.

  • Пропонуємо вам такі джерела:
   1. Дзюба Т. Перелітні птахи [Текст] / Тетяна Дзюба // Культура і життя. – 2020. – 31 січ. (№ 2). – С. 10, 11.
   2. Куліков, Г. Масова трудова міграція з України: мотиви, наслідки, способи стримування [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. с. 50 (17 назв).
   3. Лук’янчук, Г. Вільні європейці чи радянські кріпаки? [Текст] / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2020. – 12-22 трав. (№ 19-20). – С. 4.
   4. Назимко, К. Трудова міграція [Текст] : як перетворити ризики на можливості / Катерина Назимко // Дзеркало тижня. – 2018. – 21-27 груд. (№ 49). – С. 13.
   5. Таряник, О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення [Текст] / О. Таряник, О. Колмакова // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 42-50.
   6. Чубарь, О. Г. Грошові перекази трудових мігрантів в Україну: макроекономічні тенденції та регіональні особливості [Текст] / О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 3. – С. 57-72. – Бібліогр.: с.69-72 (23 назви).
   7. Шаповал, Е. Домашняя работа [Текст] / Екатерина Шаповал // Новое время страны. – 2019. – № 3. – С. 28-31.

 166. Avatar Іван
  Іван says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з теми: ” Методи вікової психології”

  • Добрий день!
   1) Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник.—6-те вид./О.В. Скрипчено, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін..—К.: Каравела,2019.—400с.
   2) Анастазі А Психологическое тестирование.—М., 1982.—кн1.,кн2
   3) Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник.—2-ге вид.—К.: Каравела, 2019.—264с.
   4) Вікова і педагогічна психологія[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ О.В. Скрипченко [та ін..].— 2-ге вид., доп.— К.: Каравела, 2007.—400с.
   5) Выготский Л.С. Педагогическая психология..—М., 1991
   6) Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. [дял студ. вищ. навч. закл.]/ О.П Сергєєнкова [та ін]; М-во освіти і науки, Киевський ун-т ім.. Бориса Грінченка._ К.: Центр учбової літ-ри,2012.—172с.

 167. Avatar Петро
  Петро says:

  Допоможіть знайти матеріали з теми:” соціальна активність”

  • Доброго дня!
   1. Гавриленко, М. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді / М. О. Гавриленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – N 1. – С. 49-56.
   2. Дяченко, М. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діяльності / М. Д. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 45-55. 54
   3. Дяченко, М.Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості / М. Д. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 16-25
   4. Колот, А. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння / А. М. Колот // Економіка України. – 2014. – № 3. – С. 70-82.
   5. Левчук, М. Іншомовний простір навчального закладу / М. Левчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 46-47
   6. Лесіна, Т. Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі / Т. М. Лесіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 101-106.

 168. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з теми: “Сучасний документ норми, правила, варіанти”

  • Добрий день!

   1. Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Н. Д. Бабич. – 2-ге вид. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 496 с
   2. Мацюк, Зоряна Омелянівна. Українська мова професійного спілкування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-е вид. – К. : Каравела, 2011. – 352 с.
   3. Мозговий , В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс [Текст] : Навчальний посібник для студентів вузів / В.І.Мозговий . – 2-ге вид., перероб. й доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 5
   4. Шевчук, Світлана Володимирівна. Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – 7-е вид., випр. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 310 с.
   5. Діденко, А. Н. Сучасне діловодство [Текст] : Навчальний посібник / А.Н.Діденко. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.
   6. Пономарів, О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради [Текст] : Навч. посібник / О. Д.Пономарів. – К. : Либідь, 2002. – 24с.
   7. Український правопис/Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови НАН України.— К.:Наукова думка, 2007.—288с.
   8. Універсальний довідник з аділових паперів та ділової етики.— К.: Довіра,2003.—623с.

 169. Avatar Марина
  Марина says:

  Чи є у Вас твір И.С. Баха “Сиціліана”? Для фортепіано.

 170. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть підібрати літературу про композитора Ю.Мейтуса. Дякую!

 171. Avatar Юля
  Юля says:

  Чи є у вас довідник Івана Курила «Нюанси слововживання»?

  • Добрий день!
   Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії. Чекаємо вас після карантину.
   Курило, І. В. Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. В. Курило. – Львів : Піраміда, 2017. – 564 с. – Бібліогр.: с. 562-563 (43 назви). – ISBN 978-966-441-508-9 (в палiт.)

 172. Avatar Євген
  Євген says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали з теми: ” “Історія давніх слов’ян”

  • Добрий день!
   1. Баран, В. Д. Походження слов’ян [Текст] / В.Д. Баран. – К. : Наук. думка, 1991. – 144 с
   2. Баран, В. Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю [Текст] / В.Д. Баран. – К. : Наук. думка, 1972.
   3. Залізняк, Л. Л. Первісна історія України [Текст] : навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / Л. Л. Залізняк ; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Т.Шевченка. – К. : Вища шк., 1999. – 264 с.
   4. Полонська-Василенко, Н. Історія України. У 2- х т. -Т.1: До сер.ХVII ст. [Текст] / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 640 с
   5. Історія України: Джерельний літопис.- К.: КВІЦ, 2012. -832с.
   6. Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України [Текст] / М. С. Грушевський ; вст. ст.: В. А. Смолія, П. С. Соханя ; АН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 1992. – 544 с.
   7. Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Голованов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 296 с
   8. Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. / В. Б. Білінський. – Київ : Вид-во Олени Теліги, 2013 .
   Кн. 1 : Споконвічна земля. – 2013. – 384 с
   9. Мірошниченко, Юрій Романович. Русь – Україна. Становлення державності [Текст] : у 2-х т. / Ю. Р. Мірошниченко, С. Л. Удовік. – К. : Ваклер, 2011 – .
   Т. 1 : Русь-Україна: з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – 744 с.
   10. Остафійчук, Василь Фокович. Історія України. Сучасне бачення [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. – 4-е вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 424 с.
   11. Бакалець, Олексій Андрійович. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. (конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник) [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Бакалець ; М-во освіти і науки України, Глухівський нац. пед. ун-т ім. О.Довженка. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 576 с
   12. Білоцерківський, В. Я. Історія України [Текст] : Навчальний посібник / В. Я. Білоцерківський. – 2-е вид., випр. i доп. – Х. : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 576 с.

 173. Avatar Ельза
  Ельза says:

  Чи є у бібліотеці “Соната № 28” Л. Бетховена?

  • 1) Л. Бетховен. Соната № 28 дня фортепіано.- К., 1973.- 22с.
   2) Вибрані сонати Л. Бетховена.- К., 1968.- 28с.
   3) Л. Бетховен. Соната № 28 для фортепіано.- М., 1977.- 22с.

 174. Avatar Каріна
  Каріна says:

  Доброго дня! Мені потрібні книжки про композитора В. Косенка для дипломної роботи.

  • 1) Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка.- К., 1970.
   2) Довженко В. В.С. Косенко: Нарик.- К., 1949.
   3) Довженко В. В.С. Косенко.- К., 1951.
   4) Довженко В. «Героїчна увертюра» В. Косенка.-К., 1963.
   5) Косенко В. Спогади. Листи.- К., 1975.
   6) Олійник О. Фортепіанна творчість В.С. Косенка.- К., 1977.
   7) Олійник О.В. Косенко.- К., 1989.
   8) Фільу Б. Фортепіанна творчість В.С. Косенка.- К., 1965.

 175. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріали по адвокатурі ?

  • Доброго дня!
   Так є

   1. Баженова, Б. Адвокатська діяльність потребує законодавчого удосконалення / Б. Баженова // Право України. – 2008. – №6. – С. 104-105
   2. Жуковська, О. Адвокатура України: свята і будні / О.Жуковська // Юридичний вісник України. – 2002. – 21-27 груд. (№ 51). – С. 12.
   3. Ромовська , З. Закон України “Про адвокатуру” – ремонт чи повна реконструкція? / З.Ромовська // Право України. – 2000. – № 11. – С. 56-59.
   4. Сафулько, С. Місце правозахисної адвокатури в українському громадянському суспільстві / С. Сафулько // Український журнал про права людини. – 2005. – № 2. – С. 5-16.
   5. Святоцька, В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання / В. Святоцька // Право України. – 2005. – № 10. – С. 87-89
   6. Святоцька, В. Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом / В. Святоцька // Право України. – 2006. – № 7. – С. 125-126
   7. Сміх, В. Правове становище адвоката під час забезпечення права особи на правову допомогу / В. Сміх // Право України. – 2005. – № 10. – С. 60-63

 176. Avatar Інна
  Інна says:

  Доброго дня. Цікавить література на тему : “Формуванння педагогічної культури батьків”.

  • Доброго дня!
   1. Мандруючи до зрілості: Виховання для життя в сім’ї, для молоді: за ред. Т. Круль та М. Рись/ пер. з польс. З. Городенчук.— Львів: Свічадо, 2006.—256с.
   2. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії – педагогічна культура батьків: інф.-метод. посібник освітнього курсу для батьків/ Т. Цуркан.— Чернівці, 2017.—172с.
   3. Чепмен Г., Рос К. П’ять мов любові у дітей/ пер. з англ. Н. Римська.—Львів: Свічадо,2019.—224с.
   4. Корчак Я. Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих/ Я. Корчак; пер. Ю. Г. Попсуєнка.— Харків: Фоліо,2016.—538с.
   5. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: Навчю посібник.—К.: Каравела,2019.—264с.
   6. Голобородько М. К. Батькам про дітей [Текст]/ М. К. Голобородько, О. М. Сітенко.— Х.: Ексклюзив, 2013
   7. Проскурняк О. П. Психолого- педагогічні засоби підвищення рівня готовності до батьківства[Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Проскурняк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Ю. Федьковича.—Чернівці: ЧНУ,2012.—40с.
   8. Романовська Л. І., Подкоритова Л. О. Диференційна психологія: навч.-посіб.— Львів: Новий світ—2002, 2018.—236с.
   9. Романчук О. Сім’я, що зцілює. Основи терапевтичного батьківства дітей, що зазнали скривдження та емоційного занедбання/ О. Романчук.— Львів: Свічадо.—268с.
   10. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник/ В. О. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.— К.: Каравела, 2019.—400сю
   11. Мистецтво бути батьками// Позакласний час.— №3.— 2020.— ст. 44.

 177. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукову періодику до теми про суміжні права й авторське право. Дякую.

  • Доброго дня! Пропонуємо такі статті:
   1. Дроб’язко, В. Реформування авторського права і суміжних прав у Німеччині [Текст] / Володимир Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 6. – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Коноваленко, В. “Чорна неділя” для захисту авторського права і суміжних прав [Текст] / Володимир Коноваленко // Дзеркало тижня. – 2018. – 8 верес. (№ 33). – С. 9.
   3. Співаковський, О. Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути? [Текст] / Олександр Співаковський // Голос України. – 2019. – 13 берез. (№ 49). – С. 1, 4, 5.
   4. Штефан, А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав [Текст] / Анна Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 5-18. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Юринець, Ю. Л. Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права [Текст] / Юринець Ю. Л. та ін. // Наука та інновації : науково-практичний журнал. – 2019. – N 6. – С. 62-75. – Біблиогр. в кінці ст.
   6. Яворська, О. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав [Текст] / Олександра Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.

 178. Avatar саша
  саша says:

  Доброго дня. Чи є у Вас література на тему: “Держава і право України у ХIХ -початок ХХ ст.

  • Добрий день!
   1. Українська державність у ХХ столітті : Історико-політологічний аналіз. – К. : Політ. думка, 1996. – 436 с.
   2. Музиченко, П. П. Історія держави і права України / П.П.Музиченко. – К. : [б. и.], 1999. – 662 с.
   3. Історія держави і права України : Навчальний посібник / За ред. А.С.Чайковського. – К. : Юрінком інтер, 2000. – 384 с.

   4. Кузьминець, О. Історія держави і права України: Навчальний посібник / О.Кузьминець, В.Калиновський, П.Дігтяр. – К. : Україна, 2000. – 429 с.

   5. Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : Навчальний посібник-практикум / І. Я. Терлюк. – К. : АТіКА, 1999. – 192 с

   6. Історія держави і права України : у 2-х т.: підручник. Т. 2 / За ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина. – К. : Ін. Юре, 2000. – 578 с
   7. Нагаєвський, І. Історія української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письм., 1993. – 413 с.

   8. Кульчицький, В. С. Історія держави і права України : навчальний посібник / В.С.Кульчицький, Б.Й.Тищик. – К. : АТІКА, 2001. – 320 с.

   9. Музиченко, П. П. (та ін.). Практикум з історії держави і права України : Навч. посібник / П. П. Музиченко, Н. І. Долматова, Н. М. Крестовська. – К. : Вікар, 2002. – 421 с.
   10. Іванов, В. М. Історія держави і права України : Навч. посібник / В. М. Іванов. – К. : АТІКА, 2003. – 416 с.
   11. Хрестоматія з історії держави і права України : Навч. посібник. – К. : Юрінком інтер, 2003. – 656 с
   12. Дахно, І. І. Історія держави і права : Навчальний посібник-довідник для студентів вузів / І.І.Дахно. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 408 с.

   13. Заруба, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В.М.Заруба ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с.
   14. Правознавство [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. С. І. Запари. – Суми : Унів. кн., 2017. – 640 с.

   15. Шпиталенко, Г. А. Правознавство: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Г. А. Шпиталенко ; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., стереот. – Київ : Каравела, 2019. – 592 с.

 179. Avatar Віоріка
  Віоріка says:

  Здравствуйте! Допоможіть з літературою про графіка
  Едуарда Жуковського (1935-2000) Гарно дякую

  • Добрий день!
   ЖУКОВСЬКИЙ Е. Коломийки. Вихід в полонини / Едуард Жуковський.- 2-ге вид. допов.- Вижниця: Черемош, 2007.- 62 с.
   ***
   КЛИМ-Грабницький В. З когорти митців Вижниччини Едуард Жуковський / В.Клим-Грабницький // Жуковський Е. Коломийки. Вихід в полонини / Едуард Жуковський.- 2-ге вид., допов.- Вижниця, 2007.- С. 40-51.
   ***
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард Федорович // Митці Буковини: енцикл. довідник: члени Національної спілки художників України 1940-1998 / авт.-упоряд. Т.Дугаєва, І.Міщенко.- Чернівці, 1998.- Т.1.- С. 46.
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард // Іванюк М. Літературно-мистецька Вижниччина / Михайло Івасюк.- Вижниця, 2001.-
   С. 64-65.
   ЖУКОВСЬКИЙ Едуард Федорович // Літературно-мистецька Вижниччина / під ред. М.Івасюк.- Чернівці, 1992.-
   Ч. 1.- С. 11.
   ***
   ІВАНЮК М. Жуковський Едуард Федорович / М.Іванюк // Рад. Верховина.- 1991.- 20 серп.
   КИБІЧ Я. Творець – людина, а чарує світ: [вист. творів худож. Е.Жуковського у Вижн. коледжі приклад. мистецтва] / Я.Кибіч // Вижн. обрії.- 2008.- 31 жовт. (№ 45).-
   С. 5.
   КОВАЛЬЧУК О. Талант, освячений Божою іскрою: [вист. робіт худож. Е.Жуковського у Вижниці] // Вижн. обрії.- 1997.- 6 верес. (№ 71-72).- С. 5.
   МИСТЕЦЬКА гордість Буковини ХХ-ХХІ століття (особистості відзначені почесними званнями України станом на 01.08.2008 року): [Заслужені працівники культури України – Жуковський Едуард Федорович та ін.] // Культура Буковини / Буковин. віче.- [б.р.].- Вип. № 3.- С. 4.
   ***
   3 ТРАВНЯ – 65 років від дня народження графіка
   Е.Ф. Жуковського (1935) // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2000 р.): бібліогр. покажчик.- Чернівці, 1999.

 180. Avatar Лара
  Лара says:

  Интересуют книги о рок и поп-музыке.

  • 1) Добрюха Н. Роки из первых рук.- М., 1992.
   2) Мархасев Л. В легком жанре.- Л., 1984.
   3) Поп-музыка. Взгляды и мнения: Сб. статей.- Л.-М., 1977.
   4) Рок музыка в СССР.- М., 1990.
   5) Рок-энциклопедия / авт. сост. Кастальский.- М., 1997.- 912с.

 181. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по лікуванню серцево-судинних захворювань за допомогою п’явок. Дякую.

 182. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, яка література на тему “Виникнення та розвиток Запорозької Січі” в Вас є?

  • 1. Уривалкін, Олександр Миколайович. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін . – К. : Дакор. – [Б. м.] : КНТ, 2015. – 396 с
   2. Шудря, Микола. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів [Текст] / М. Шудря. – Київ : Велес, 2009. – 240 с.
   3. Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросіїї [Текст] / Ж. – Б. Шерер. – Київ : Укр. письм., 1994. – 31.
   4. Історія Запорозької Січі [Текст] / ред. В. А. Смолiй, наук. ред., упоряд. В. Щербак. – Київ : Арій, 2015. – 242 с.
   5. Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків [Текст] / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої. – Днiпропетровськ : Січ, 2002. – 360 с. –
   6. Крикун, Микола. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII століття [Текст] : ст. і матер. / М. Крикун ; ред. Я. Цимбал ; Ін-т іст. дослідж. Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Київ : Критика, 2006. – 472 с
   7. Яворницький, Д. І. Історія запорiзьких козакiв:У 3 т.-Т.1 [Текст] / Д. І. Яворницький. – Лв : [б. и.], 1990.
   8. Паламарчук, Галина. Запоріжська Січ у другій половині XVII століття [Текст] / Г. Паламарчук // Історія в школі. – 2011. – № 7/8. – С. 37- 39.
   9. Левченко, А. Запорозька Січ як форма самоорганізації українського суспільства в XVI-XVIII століття [Текст] / А. Левченко // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 110-113.
   10. Дутчак, Софія. Вибори на Запорозькій Січі [Текст] / С. Дутчак // Чумацький шлях. – 2015. – № 3. – С. 8-9
   11. Тімашов, Віктор. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення [Текст] / Віктор Тімашов // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 116-120.
   12. Онуфрієнко, Н. О. Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі [Текст] / Н. О. Онуфрієнко // Все для вчителя. – 2016. – № 12. – С. 19-20.
   13. Кольбенко, Андрій. Звичаєве право Запорозької Січі як важливий етап української державності [Текст] / Андрій Кольбенко // Право України. – 2020. – № 1. – С. 129-139.

 183. Avatar Олена
  Олена says:

  Доброго дня чи є у вас література про соціогуманітаристику ? ?

  • Доброго дня!
   Вовканич, С. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 66-80
   Вовканич, С.Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія / Степан Вовканич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 195-211.
   Вовканич, С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства / С. Вовканич // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 53-59.
   Гулич, О. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 76-85.
   Гальків, Л. Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу / Л. І. Гальків, Л. М. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 126-133

 184. Avatar Віра
  Віра says:

  Доброго дня! Мене цікавить література про лікування різних хвороб продуктами бджільництва. Що можете порадити мені з літератури, яка є у вашій бібліотеці?

  • 1. Священник Олександр Лазебний. Бджолина аптека: Усе про лікування медом та ужаленням бджолами / Олександр Лазебний. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 384 с.
   2. Маркова А. П. Лечение медом. Рецепты, советы, рекомендации / Антонина Прокопьевна Маркова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 320 с. – (Сер. «Домашняя энциклопедия»).
   3. Синяков А. Ф. Мед и медолечение / Алексей Федорович Синяков. – Москва : Вече, 2000. – 464 с.
   4. Улянич Микола. Лікування продуктами бджільництва: Поради та рецепти / Микола Улянич. – Київ : Основа, 2003. – 280 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 185. Avatar Валентина
  Валентина says:

  Доброго дня! Мені потрібні книжки з вокальної педагогіки. Які видання є у бібліотеці?

  • 1) Антонюк В.Г. Вокальна педагогічна (сольний спів).- К., 2007.- 174с.
   2) Витт Ф. Практические советы обучающихся пению.- Л., 1968.
   3) Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1,2,3,4.-М., 1962.- 1982.
   4) Вопросы вокальной педагогики. Вып.7.- М., 1984.
   5) Вопросы певческого воспитания.- Л., 1959.
   6) Голубєв, П. Поради молодим педагогам вокалістам.- К., 1983.
   7) Євтушенко Д. Роздуми про голос.- К., 1979.
   8) Кравчук, В.В. Щоденник вокаліста.- Львів, 2017.- 184с.
   9) Кушка, Я.С. Методика навчання співу.- К., 2010.

 186. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали з теми: “Державний бюджет України, його роль та призначення”

  • Avatar Анонімний
   Анонімний says:

   1. Василюк О.Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України.— К.: Центр навч. літ-ри, 2003.—608с.
   2. Карлін М. І. Державні фінанси Українию[Текст]:навчальний посібник / М. І. Карлін.— К.: Знання, 2008.—348с.
   3. Фінанси[Текст]: Навч. посіб/ В. І. Оспіщев.—2-е вид перероб. і доп.—К.: Знання, 2008.—368с.:рис
   4. Алексєєв І. В. Буджетна система[Текст]: навчальний посібник для студ. ВНЗ/ І. В. Алєксєєв, Н. Б.Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько; Нац. ун-т «Львівська політехніка».—К.: Хай Тек Прес, 2008.—376с.
   5. Артус, М. М. Бюджетна система України[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ М. М. Артус, Н. М. Хижа; Європейський ун-т.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.— 224с.: табл.
   6. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: Навчально-методичний посібник.—Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.—280с.
   7. Карлін, М. І. Бюджетна систем України[Текст]: навч. посібник/ М. І. Карлін.—К .: Знання, 2008.—432с.: табл.
   8. Фещенко Л. В. Бюджетна система України[Текст]:навч. посібник для студ. ВНЗ/ Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н. В. Кузьминчук; М-во освіти і науки України.—К.: Кондор,2008.—440с.

 187. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Добрий день! Мені потрібна книга А. Шарого «Коріння та корона» – про Австро-Угорщину, чи є у вас така? Гарно дякую!

  • Так, у нас є в наявності ця книга у відділі наукової інформації та бібліографії та у відділі обслуговування користувачів. Чекаємо вас після карантину.

   Шарий, А. Коріння та корона. Нариси про Австро-Угорщину: доля імперії [Текст] / А. Шарий, Я. Шимов ; пер. з рос.: Л. Кондратюк, М. Мартиненко. – Київ : ДІПА, 2018. – 496 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 476-491.

 188. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня, чи є у вас інформація про українське кіномистецтво ?

  • Доброго дня!
   Безручко, О. Іван Мазепа у просторі сучасного українського кіновиробництва / О. Безручко // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 115-129.
   Брюховецька, Л. Кіно як світогляд: Довженко і Параджанов [Текст] / Л. Брюховецька // Київ. – 2006. – № 2. – С. 186-192.
   Дорошенко, М. І. Король кіномистецтва, котрий боявся темряви [Текст] / М.І. Дорошенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 2. – С. 46-47.
   Лисецький, С. Індустрія чи мистецтво? [Текст] / С. Лисецький // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 109-115.
   Рябчук, М. Фабрика жіночих мрій нотатки про сучасний феміністичний кінематограф / М. Рябчук // Всесвіт. – 2003. – № 7-8. – С. 187-192.
   Савченко, Б. (Кінорежисер). Українське кіно як національна ідея / Борис Савченко ; Розмову вела О. Позднякова // Українська культура. – 2004. – № 6-7. – С. 4-5 :

 189. Avatar Іван
  Іван says:

  Добрий день! Меня интересует сборники для 6 класса ДМШ с пьесами для фортепиано:

  • 1) Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. ДМШ 6 класс.- М., 1988.- 66с.
   2) Полифонические пьесы. Вып. 1. 6 класс ДМШ.- М., 1981.- 50с.
   3) Пьесы. Вып. 1. 6 класс ДМШ.- М., 1877.- 64с.
   4) Пьесы. Вып. 2.6. класс ДМШ.- М., 1988.- 66с.
   5) Педагогический репертуапр. 6-й класс ДМШ.- М., 1980.- 64с.
   6) Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. Вып. 1. ДМШ 6-й класс.- М., 1987.- 68с.

 190. Avatar Яна
  Яна says:

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка, яка література з історії Азії та Африки в вас є?

  • Доброго дня!
   1) Історія європейської цивілізації. Близький Схід/ за ред. У. Еко; пер. з італ. О. В. Сминтина, В. О. Пшоняк, І. В, Раєвська, О. О. Феденко, І. М. Потапова, Д. В. Косак.—Х.: Фоліо,2016.1310с.
   2) Мустафін О. Р. Справжня історія Стародавньго світу[Текст]/ О. Р. Мустафін.— Харків: Фоліо, 2013.—325с.
   3) Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу.— К., 2000.
   4) Древние цивилизации/[Аверенцев С. С. и др.], под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левинн.—М.: Могель, 1989.—479с.
   5) Перепелкин Ю. Я. История Древнего Египта.—М.: Летний сад, 20001.—608с.
   6) Чорна О. О Хетты разрушители Вавилона.—М.: Центр-полиграф, 2002.—268с.
   7) Веллард Дж. Вавилон . Расцвет и гибель города чудес[Текст]/ Д. Веллард; пер. с англ. О. И. Парфильева.—М.: Центр-полиграф, 2003.—270с.
   8) Меллер С. Земля Осириса. Тайны древнеегипетской цивилизации[Текст] пер. с англ. / С Меллер.—Х.:Клуб семейного досуга, 2004.—288с.
   9) Голованов С. О. Всесвітня історія[Текст]: навч. посібник/ С. О. Голованов.—К.: Каравела, 2007.— 272с.

 191. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Доброго дня! Чи є у Вас видання з творами художника П’єра Ренуара?

 192. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Чи є у Вас твір Людкевича С. “Елегія”для фортепіано?

 193. Avatar Іван
  Іван says:

  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для реферату “Парламент – вищий орган народного представництва”

  • Доброго дня!
   1) Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб.— Чернівці: Рута, 2000.—326с.
   2) Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник/ В. М. Шаповал.—К.: Юрінком Інтер, 2008.—211с.
   3) Георгіца А. З. Деякі питання встановлення основних функцій парламентів// науковий вісник Чернівецького ун-ту. вип. 48.—Чернівці, 1999.—С. 25-29
   4) Георгіца А. З. До питання трактування та дифеніцію поняття «парламентаризм»// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип 18.—Чернівці, 1997.—с.148-155
   5) Георгіца А. З. Організаційні аспекти діяльності парламенту(порівнялно-правовий аналіз)// Ерліхівський збірник. Вип.2.—Чернівці, 1994.—28-39
   6) Георгіца А. З. Проблема компетенції парламенту// Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип 45.—Чернівці, 1999.—с 53-62
   7) Кривенко Л Суверенітет парламенту Теорія і практика// Віче.—1998.–№4.—с. 32-55
   8) Чепель О. Д. Особливості основних гарантій депутатської діяльності в Україні та зарубіжних країнах// Держава і право[зб. наукових праць]; [Юридичні науки].—К.: ін.-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.—Вип. 27.—с. 217-222
   9) Чепель О. Д. Правові підстави виникнення депутатського мандата члена парламенту України»// Науковий вісник Чернівецького ун-ту[Правознавство].—Чернівці, 2005.—Вип 273.— с.148-155

 194. Avatar Валік
  Валік says:

  Мене цікавлять видання про художника Н. Гуссена?

 195. Avatar Еріка
  Еріка says:

  Доброго дня! Дуже люблю вишивати. Хочу глибше ознайомитися з різноманітними техніками шитва, символікою саме української вишивки. Що можете порадити з книг та альбомів, які зберігаються у вашій бібліотеці і на яких умовах можна ними користуватися? Дякую.

  • 1. Бебешко Лідія. Українська вишиванка. Мальовничі узори. Мотиви. Схеми крою : альбом-посібник / Лідія Бебешко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 128 с.
   2. Буковинські жіночі сорочки : мистецький альбом / Упор. Тарас Лозинський, Людмила Булгакова-Ситник. – Київ : Майстер книг, 2018. – 232 с. : іл.
   3. Бучкович Ярослава. Вишивка стяжками / Ярослава Бучкович. – Львів : Свічадо, 2014. – 40 с.
   4. Взори вишивок домашнього промислу на Буковині : образотворчий матеріал /зібрав, нарисував, обробив Е. Кольбенгаєр; [пер. О. Ясінської, С. Гакмана, А. Тарасової]. – Репр.відтворення вид. – Чернівці : Буковина, 2019. – 112 с.
   5. Вишивка жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Ч. 1 : Львів : ПП «Видавничий дім «Артклас», 2019. – 92 с. : іл. – (Серія «Мистецтво давнього стібка». Т.1).
   6. Гаврилів Наталія. Сокальська вишивка : альбом / Наталія Гаврилів. – Львів, Апріорі, 2018. – 28 с. : іл.
   7. Гавур Люба. Чарівні візерунки. Ч. 1 : альбом / Люба Гавур. – Львів : Апріорі, 2010. – 236 с. : іл.
   8. . Гавур Люба. Чарівні візерунки. Ч. ІУ : альбом / Люба Гавур. – Львів : Апріорі, 2013. – 100 с. : іл.
   9. Гасюк Олена. Буковинська народна вишивка : альбом / Олена Гасюк. – Вижниця : Черемош, 2007. – 140 с. : іл.
   10. Ди ван Никерк. Объемная вышивка. Самая полная энциклопедия: Техника. Приемы. Изделия / Див ан Никерк. – Москва : АСТ-ПРЕСС СКД, 2010. – 160 с. : ил. – (Золотая библиотека увлечений).
   11. Полное руководство по технике вышивания; [пер. с англ. И. В. Павловой]. – Москва : АСТ: Астрель, 2006. – 311 с. : ил.
   12. Свйонтек Ірина. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту. Альбом 5, Кн. 2 : Космацькі вишивки Косівщини «Довбушеві взори» : навч. посіб. / Ірина Свйонтек. – Львів : Апріорі, 2015. – 264 с. : іл.
   13. Чумарна Марія. Код української вишивки : літературно-художнє видання / Марія Іванівна Чумарна. – Львів : Апріорі, 2008. – 192 с. : іл.
   14. Журнали : «Майстерня вишивки», «Українська вишивка».
   Книги та журнали зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 196. Avatar Надія
  Надія says:

  Добрий день! Мені потрібно знайти матеріали до уроку по зарубіжній літературі на тему: Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (5-й кл.). Що порадите?

  • Доброго дня!
   Пропонуємо вам такі матеріали:
   1. Баляльова, Н. Справжня хлоп’яча дружба Тома Сойєра і Гека Фінна. Урок зарубіжної літератури, 5 клас [Текст] / Надія Баляльова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 12. – С. 24-30.
   2. Бушакова, О. На гостину до Тома Сойера. Бінарний урок зарубіжної літератури та англійської мови, 5 клас [Текст] / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 3. – С. 3-7.
   3. Жидкова, Я. “Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте”. За творчістю Марка Твена. Літературна гра, 5 клас [Текст] / Ярослава Жидкова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Кириченко, В. Уроки літератури з елементами репу, 5 клас. Порівняльна характеристика американських літературних героїв – Тома Сойєра і Поліанни [Текст] / Вікторія Кириченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 4. – С. 15-19.
   5. Литвякова, Н. В. Урок-конкурс на звання “Найкращий читач повісті Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. 5 клас [Текст] / Н. В. Литвякова, І. В. Плеса // Інформатика в школі. – 2020. – № 4. – С. 12-14. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Мастяк, Т. Ю. Марк Твен “Пригоди Тома Сойєра”. 5-й клас [Текст] : [урок] / Т. Ю. Мастяк // Зарубіжна література в школі. – 2019. – № 3-4. – С. 60-64. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Тутко, Н. І. Герої, з якими завжди весело [Текст] : урок-зіставлення (порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Федька-халамидника) / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 34-36.
   8. Федчак, Л. В. Чому ми читаємо цей роман [Текст] : матеріали до вивчення твору Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра” / Л. В. Федчак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 40-45. – Бібліогр.: 10 назв.
   9.Юрчишина, М. Кольорові дні Тома Сойєра [Текст] / Марія Юрчишина // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 18-20.

 197. Avatar Ілля
  Ілля says:

  Мене цікавить твори Всеволода Мейерхольда. Які видання у Вас є?

  • Мейерхольд, В. Э. Наследие.1: Автобиографические материалы. Документы 1896-1903 рр. / В. Э. Мейерхольд ; ред.-сост. О. М. Фельдман. – М. : О.Г.И., 1998. – 744 с

  • 1) В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы.- М., 1968.- Часть I.- 352c.
   2) В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Бесиды.- М., 1968.- Часть II.- 644c/
   3) В. Э. Мейерхольд. Наследие. 1. Автобиографические материалы. Документы 1896-1903.- М., 1998.- 744с.

 198. Avatar Еліна
  Еліна says:

  Чи є у Вас “Концерт №21” (До мажор. К. 467) для фортепіано В.А. Моцарта?

 199. Avatar Timofei
  Timofei says:

  Здравствуйте! Мне нужні ноті Ф. Листа для фортепиано “Венгерская рапсодия №2”

  • 1) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2 (с каденцией С. Рахманинова).- М., 1989.- 46с.
   2) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2.- М., 1977.- 24с.
   3) Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2.- Л., 1953.- 24с.

 200. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з вікової психології.

  • 1) Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник.—6-те вид./О.В. Скрипчено, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін..—К.: Каравела,2019.—400с.
   2) Анастазі А Психологическое тестирование.—М., 1982.—кн1.,кн2
   3) Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : навч. посібник.—2-ге вид.—К.: Каравела, 2019.—264с.
   4) Вікова і педагогічна психологія[Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ/ О.В. Скрипченко [та ін..].— 2-ге вид., доп.— К.: Каравела, 2007.—400с.
   5) Выготский Л.С. Педагогическая психология..—М., 1991
   6) Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. [дял студ. вищ. навч. закл.]/ О.П Сергєєнкова [та ін]; М-во освіти і науки, Киевський ун-т ім.. Бориса Грінченка._ К.: Центр учбової літ-ри,2012.—172с.

 201. Avatar Саша
  Саша says:

  Мене цікавлять для фортепіано композитора Эдварда Мак-Доуеля. Якы у Вас э збырники?

  • 1) Э. Макс-Доуэлл. Пиесы для фортепиано.- М., 1968.- 78с.
   2) Мак-Доуэлл, Э. Шесть пьес для фортепиано.- М., 1966.- 16с.
   3) Мак-Доуэлл, Э. Избранные пьесы для фортепиано.- М., 1984.- 72с.

 202. Avatar Оля
  Оля says:

  Доброго дня, шановвні. Чи є в вашій бібліотеці збірки поетів , які були закатовані в комуністичних полоні?

  • Доброго дня!
   Стус, Василь Семенович. Вікна в позапростір : вірші, ст., листи, щоденникові / В. С. Стус. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с. : іл.
   Стус, Василь Семенович. І край мене почує : поезії / В. С. Стус. – Донецьк : Донбас, 1992. – 295 с. : іл.
   Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус . – 2-ге вид.,доп. – К. : Наук. думка, 1999. – 272 с.
   Стус, В. Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2002. – 192 с.
   Василь Симоненко. Поетична спадщина. Коротка біографія письменника Тексти віршів. Аналіз творчості митця. Зразки учнівських творів : Посібник для 11 класу / авт.-укл. Г. Г. Корницька. – Х. : Ранок, 2000. – 64 с.

 203. Avatar Максим
  Максим says:

  Допоможіть знайти статті про Карпатську Україну як незалежну державу (1939 рік).

  • Доброго дня! Пропонуємо вам такі періодичні джерела:
   1. Дробот, І. Тяжкий шлях до волі [Текст] : [Історія проголошення незалежної Карпатської України] / І.Дробот, В.Кучер // Пам’ять століть. – 2000. – N3. – С. 3-21.
   2. Лук’янчук, Г. В Україні відзначають 80-річчя з дня проголошення Карпатської України [Текст] / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2019. – 13-26 берез. (№ 11-12). – С. 10, 11.
   3. Лук’янчук, Георгій. “Найменша держава з найбільшими претензіями в Європі” [Текст] / Г. Лук’янчук // Слово Просвіти. – 2020. – 19 берез.- 8 квіт. (Ч. 12-13). – С. 3.
   4. Офіцинський, Р. Сучасні уявлення про Карпатську Україну [Текст] / Роман Офіцинський // Українське Державотворення : альманах. – 2019. – № 1. – С. 44-47.
   5. Худанич, В. Карпатська Україна- пролог відродження української держави [Текст] / В. Худанич // Історія України. – 2003. – трав. (№ 17). – С. 11-14.
   6. Шама, О. Миг независимости [Текст] : 80 лет назад украинцы Закарпатья создали независимое государство, которое было уничтожено венгерскими войсками / Олег Шама // Новое время страны. – 2019. – № 13. – С. 60-64.

 204. Avatar Ізабелла Мірчівна
  Ізабелла Мірчівна says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою про прп. Агапита Печерского. Гарно дякую

 205. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день підскажіть будь ласка книги по псіхологіі підлітків. Дякую.

  • Добрий день Марія , ми можемо запропонувати Вам наступні книги по психології підлітка.
   Тернопільська , В. І. Психологія для старшокласників (від самопопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / В. І. Тернопільська ; За ред. М.В. Левківського. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 272 с.
   Гаркавенко, Н. В. Психологія розвитку та вікова психологія : конспект лекцій / Н. В. Гаркавенко ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 120 с. – 80 пр. – 5.00 грн.
   Алексєєва, М. І. Психологія ранньої юності] / М.І. Алексєєва. – К. : [б. и.], 1971. – 48 с. Лидерс, А. Г.
   Психологический тренинг с подростками: учеб. пособ. для вузов / А.Г.Лидерс. – М. : Академия, 2001. – 256 с.
   Кле Мишель. Психология подростка / Кле Мишель. – М. : [б. и.], 1991. – Б. ц.
   Гольдштейн, А. Тренінг умінь спілкування. Як допомогти проблемним підліткам] / А.Гольдштейн, В.Хомик. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.
   Грецов, Андрей Геннадиевич. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание / А. Г. Грецов. – СПб. ; М. ; Н.Новгород : Питер, 2011. – 416 с.
   Синичкина, Елена. Практическая психология для подростков, или Как научиться любить себя и других / Е. Синичкина. – Москва : АСТ-Пресс, 2001. – 304 с.

 206. Avatar Марія
  Марія says:

  Я шукаю книгу про Чернівецький театр “Мрія з оксамиту і золота”. Чи є біблотеці така книги?

 207. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка література по історії Криму в вас є?

  • 1) Народження країни. Від краю до держави. Назва символіка, територія і кордони України/ упоряд. К. Галушко.— Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2017.—352с.
   2) Наш Крим[Текст]/ Вип ІІІ: до 700-річчя проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму.—2017.—325с.
   3) Грибовський В. Як Росія Крим поневолила[Текст]/ В. Грибовський.—Київ: Н. Брехуненко[видавець], 2009.— 64с.
   4) Громенко С. В. 2500 років фальші: російські міфи історії криму[Текст]/ С. В. Громенко; худ.-оформ. О.А. Гугалова-Мєншикова.— Харків: Фоліо, 2019.— 256с
   5) Кульчицький С. В. Кримський вузол[Текст]/С.В. Кульчицький, Л. Д. Якубова.- К.: Кліо,2019.—496с.
   6) Литвин С. За український Крим: Публіцист. ст., виступи, інтерв’ю(1992-1996рр).— К.: Вид-во ім. О. Теліги,1997.—137с.
   7) Донбас і Крим: Ціна повернення: монографія/ за заг. ред. В. П, Горбуліна, О.С. Василюка, Е.М. Лібанової, О. М. Ляшенка.—К:НІСД, 2015.—474с.
   8) Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки гібридної війни.—К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015.— 392с

 208. Avatar Віталіна
  Віталіна says:

  Доброго дня! У мене дитина алергік. Я би хотіла більш ґрунтовно розібратися у продуктах харчування для дітей такого типу. Чи є у вас в бібліотеці література про здорове (дієтичне) харчування дітей та як правильно вибирати прдукти в таких ситуаціях? Щиро дякую.

  • 1. Волошин О. І., Сплавський О. І. Основи оздоровчого харчування : Чернівці : БДМА, 2002. – 304 с.
   2. Василаки А. Краткий справочник по диетическому питанию / Анна Федоровна Василаки, Зинаида Васильевна Килиенко. – Кишинев : Картя Молодовеняске, 1980. – 256 с.
   3. Готовим для детей. Оригинальные рецепты от профессионалов. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 240 с.: ил. – ( Уроки шеф-повара).
   4. Джарвис Д. Система здоровья доктора Джарвиса / Д. С. Джарвис. – Санкт-Петербург : Вектор, 2013. – 224 с.
   5. Москоні Ліса. Їжа для мозку. Наука розумного харчування / Ліса Москоні; [Пер. з англ.. Валерія Глінка]. – Київ : Наш формат, 2019. -336 с.
   6. Сірз Вільям. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини / Вільям Сірз, Марта Сірз; [Пер. з англ. В. І. Наливана] . – Київ : КМ Publishing, 2012. 512 с.
   7. Холфорд Патрик. А что едят умники и умницы? Разумное питание для разумных детей / П. Холфорд, Ф. М. Джойс ; [Пер. с англ. В. М. Боженов]. – Минск : «Попурри», 2008. – 176 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 209. Avatar Ірина
  Ірина says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі “Вплив харчування на здоров`я людини”. Дякую!

  • 1. Волошин О. І., Сплавський О. І. Основи оздоровчого харчування : Чернівці : БДМА, 2002. – 304 с.
   2.Грегер М., Стоун Дж. Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає тп лікує хвороби / Майкл Грегер, Джин Стоун ; [Пер. з англ. В. Горбатька]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 512 с.
   3. Жукова І. М. Цілющі овочі, фрукти, ягоди / Ірина Миколаївна Жукова. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 288 с.
   4. Москоні Ліса. Їжа для мозку. Наука розумного харчування / Ліса Москоні; [Пер. з англ.. Валерія Глінка]. – Київ : Наш формат, 2019. -336 с.
   5. Сірз Вільям. Ваша дитина і ви. Здорове харчування для всієї родини / Вільям Сірз, Марта Сірз; [Пер. з англ. В. І. Наливана] . – Київ : КМ Publishing, 2012. 512 с.
   6. Холфорд Патрик. А что едят умники и умницы? Разумное питание для разумных детей / П. Холфорд, Ф. М. Джойс ; [Пер. с англ. В. М. Боженов]. – Минск : «Попурри», 2008. – 176 с.

   Книги зберігаються у бібліотечному фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук і будуть доступні читачеві після закінчення терміну дії карантинних обмежень (періоду «червоної» зони).

 210. Avatar Вадим
  Вадим says:

  Доброго дня! Я цікавлюсь замками та фортецями України та Європи. Яка література є у вашій бібліотеці з цієї теми?

  • 1) Пустинікова, І.С. Середньовічні замки Європи.- Х., 2010.- 160с.
   2) Толкачов Ю. Меджибізкий замок.- К., 2010.- 150с.
   3) Мунін Г.Б., Роглєв Х.Й., Гауа О.О. Визначні пам’ятки Західної України.- К., 2008.- 176с.
   4) Вечерський В.В., Тарасов С.В. Замки і фортеці України.- К., 2008.- 64с.
   5) Замки та фортеці: Альбом.- К., 2007.- 352с

 211. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго дня . Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему : ” Природоохоронне і екологічне виховання в школі”. Дякую.

  • 1. Пустовіт, Наталія Афанасіївна. Формування екологічно доцільної поведінки школярів [Текст] : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с.
   2. Пустовіт, Наталія Афанасіївна. Школа екологічного вчинку [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 116с.
   3. Школа лідера-еколога [Текст] / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформації. – К. : Аспект-Поліграф, 2007. – 48 с.
   4. Балахтар, Валентина Візіторівна. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009.
   5. Доторкнись до природи сердцем [Текст] : навч.- хрестоматійне вид. / упор.: Т. С. Гуцул, Є. В. Білик, И. Г. Животченко. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2013. – 450 с.
   6. Екологічне виховання молодших школярів [Текст]. – Чернівці : [б. и.], 1996.
   7. Колонькова, О. О. Екологія для дітей [Текст] : Посібник з екології для учнів 10-х класів / О.О.Колонькова. – К. : Центр екол. освіти та інформації, 2004. – 100 с.
   8. Основи природознавства [Текст] : курс лекцій / М-во освіти і науки України, Пед. коледж Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича ; уклад. П. В. Мручковський. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2019. – 124 с.
   9. Тимочко, Тетяна Валентинівна. Екологічна варта [Текст] : зб. інформ. матер. / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукр. дит. спілка “Еколог. варта”. – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2013. – 32

 212. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці журнал “Слово і час” 2020 року № 7, 8, 9, 10.

 213. Avatar Вікторія
  Вікторія says:

  Доброго дня! Мене цікавить література про українське народне вбрання. Дякую!

  • 1) Косміна, О. Укаїнське народне вбрання.- К., 2006.- 64с.
   2) Ніколаєва, Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс.- К., 2005.- 320с.
   3) Ніколаєва, Т.О. Історія українського костюма.-К., 1996.- 176с.
   4) Стельмащук, Г.Г. Українське народне вбрання.- Львів, 2019.- 256с.

 214. Avatar Лєра
  Лєра says:

  Чи є у Вас твори С. Рахманінова, а саме мене цікавить ІІ -й концерт для фортепіано?

 215. Avatar Неля Миколаївна
  Неля Миколаївна says:

  Добрий день! Допоможіть підібрати інформацію про письменника – байкаря Еліезера Штейнбарга
  (1880-1932)Буду вдячна за інформацію.

  • Доброго дня!
   ШТЕЙНБАРГ Э. Басни / пер. с идиш Х.Розенталя / Э.Штейнбарг.- Черновцы: общество евр. культуры им. Э.Штейнбарга, 1990.- 182 с.
   ШТЕЙНБАРГ Е. На камені; Хпопчику-горобчику; Один і два буде три; З відрами через плечище; Чепурненька наша хатка; Там, де райські ворітечка; Затремти, рибчино-рибко: [вірші] / пер. з ідиш Б.Мельничук // Ластівка. – 1994.- № 3.- С.28-33.
   ШТЕЙНБАРГ Э. Посвящение луне; Плохая еда; Жених: [стихотворения] / Э.Штейнбарг / пер. с идиш Х.Розенталя // Мол. буковинець. – 1990.- 26 лют.- 4 берез. (№ 9).- Флояра, с. 3.
   ШТЕЙНБАРГ Э. Поцелуй: [басня] / Э. Штейнбарг // Чернов. листки.- 1999.- № 60.- С.З.
   ШТЕЙНБАРГ Элиэзер // КЛЭ.- М., 1975.-Т.8.- С.796.
   ЕЛІЕЗАР Штейнбарг // Шевченко Н.Д. Чернівці: 100 відомих адрес: довідник туриста-краєзнавця / Н.Шевченко.- Чернівці, 2007.- С. 171-172.
   ШТЕЙНБАРГ (Steinbarg) Елієзер // Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М.Богайчук.- Чернівці, 2005.- С. 301.
   БУРГ Й. На кладовищі: [пам’ятник Е.Штейнбаргу] / Й.Бург // Рад. Буковина.- 1990.- 30 берез. (№ 62).- С.4.

 216. Avatar Олег
  Олег says:

  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату на тему : “Давні вірування українців”

  • 1) Лозко Г Українське народознавство.—К., 1994,(2-ге вид.—К.,2004).— с.115-150
   2) Академічне релігієзнавство: підручник/ за нук. ред. проф.. А. Колодного.—К., 2000.—с..343-365
   3) Релігієзнавство: підручник/ Є. К Дулуман, М.М. Закович, М.Ф. Рибачук та ін..; за ред. М. М. Заковича.— К, 2000.—С. 34-167
   4) Історія релігій в Україні/ за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького.— К., 1999.—с. 4-87
   5) Кожелянко Г. Неоязичництво у світовій та українськіий практиці// Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології.—т. 2(24).— Чернівці, 2007.—с89-99
   6) Митрополит Іларіон(Іван Огієнко) Дохристиянські вірування українського народу.—К., 1994

 217. Avatar Любов Ткач
  Любов Ткач says:

  Добрий день. чи є у Вашій бібліотеці журнали “НАТАЛІ” період 2000 -х. ?

  • Доброго дня!
   Є в наявності у фонді журнал “Наталі”: 2009 рік №1-12; 2010 р. – №1-10; 201 р. – №1-12; 2012 р. – №1-12; 2013 р. – №1-12; 2015 р. – №1-5,6/7, 8-12; 2016 р. -№ 1-6, 7/8, 9-12.