Віртуальна довідка

Скористайтеся безкоштовною онлайн-послугою для віддалених користувачів “Віртуальна довідка” на сайті бібліотеки або надішліть лист на е-пошту: biblioinfbiblio@gmail.com.

Задавайте запитання по роботі бібліотеки в коментарях до цього запису  і Ви отримаєте на них відповідь!

 

Правила користування1,045 Responses to Віртуальна довідка

 1. Avatar Олексій
  Олексій says:

  Доброго дня! Чи є література про оптичні явища?

  • 1) Хансперджер. Роберт. Интегральная оптика: Теория В. Ш. Берикашвили, Л. Б. Мещерекова; Под. ред. В.А. Сычугова.- М.: Мир. 1985.- 379с.
   2) Барщевский, Борис Ушарович Квантова-оптические явления.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Выша школа, 1982.- 136с.
   3) Черепагинский, В.И. Оптика движущихся сред: Ошибки и заблуждения [Текст]/ В.И. Черепачинский.- Х.: Плееда, 2008.- 224с.

 2. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Вітаю. цікаво знати чи є книги Агати Крісті українською мовою.

  • 1. Крісті, Агата. Тіло в бібліотеці А. Крісті ; пер. В. Шовкуна. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 240 с.
   2. Крісті, Агата. Дельфійський оракул: детективні оповідання, повість; пер. з англ. / А. Крісті. – К. : Всесвіт, 1992. – 224 с. – (Майстри зарубіжного детективу ; вип. 4)
   3. Крісті, Агата. Вбивство у “Східному експресі” : роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   4. Крісті, Агата. Випробування невинуватістю: роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   5. Крісті, Агата. Свідок обвинувачення та інші історії: [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу).
   6. Крісті, Агата. І не лишилось жодного: роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу)
   7. Крісті, Агата. Карибська таємниця : роман / А. Крісті ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 256 с.
   8. Крісті, Агата. Убивство Роджера Екройда : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с.
   9. Крісті, Агата. Таємнича пригода в Стайлзі : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу
   10. Крісті, Агата. Убивства за абеткою: [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 288 с. – (Класика англійського детективу).

 3. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго дня. Допоможить з пошуком літератури на тему : “Стилі сучасної української літературної мови”. Дякую.

  • 1) Дудик П.С. Стилістика української мови [Текст]: навчальний посібник /П.С. Дудик.- К.: Академія, 2005.- 368с.
   2) Мацько Л.І. Стилістика української мови [Текст]: підручник / Л.І. Маціко, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; за ред.. Л.І. Мацько.- К.: Вища школа, 2005.- 466с.
   3) Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: [Підруч. Філол. Фак. Ун-тів.].-К.: Вища школа, 187.-349с.
   4) Наєнко Г. Селічей П.О. Світло і тіні наукового стилю [Текст]: / Г. Наєнко, П.О. Селічей // Мовознавство.- 2016.- № 5.-с. 72-74

 4. Avatar Віталій
  Віталій says:

  Доброго дня! Чи є у Вас путівник автомобільна прогулянка Україною?

 5. Avatar настя
  настя says:

  Підкажіть будь ласка список літератури на тему: “Особливості організаціїї інклюзивного навчання в загальноосвітній школі”. Дякую

  • 1) Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки [Текст]: підр. / З.М. Шевців.- К.: «Центр учбової літератури». 2018.-248с.
   2) Колупаєва А.А. Інклюзивне навчання: вибір батьків [Текст]: [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів]/ А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко.- Київ: Літера, 2019.-56с.
   3) Колупаєва А.А. Інклюзивна практика: технології навчання [Текст]: [прелет. реком., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, заруб. досвід]/ А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко.- Київ: Літера. 2019.-160с.
   4) Прохоренко Л.І.
   Дитина із труднощами у навчанні [Текст]: [заг.інф-я., посилання на корисні ресурси підказки для батьків та педагогів]/ Л.І. Прокоренко.- Київ: Літерн, 2019.-48с.
   5) Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі [Текст]: Метод. посіб. для практ. психологів, соц.. педагогів, вчителів / Чернів. обл.. редн. інс-т післядипл. пед.. освіти Чернів. обл.. наук.- уклад: Центр практ. психол. та соціальн. роботи; авт..-уклад.: Д.Д. Романовська, Р.І. Мінтенська.- Чернівці, 2019.- 190с.

 6. Avatar Анонімний
  Анонімний says:

  Добрий ранок! Підберіть будь ласка літературу за темою “Культура і людина”. Дякую

  • Доброго дня!
   1.Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Андрущенко [та ін.] ; за заг. ред. М. О. Тимошенка ; Нац. муз. Акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. – 624 с. : іл.
   2.Могильний, А. П. Культура і особистість / А.П.Могильний. – К. : Вища шк., 2002. – 303 с.
   3.Культура і сучасність : альманах. № 2. 2008 / М-во культ. і туризму України, Держ. Акад. керівних кадрів культ. і мистецтв. – К. : Міленіум, 2008. – 184 с.
   4. Гриценко, В. Людина і культура : Навчальний посібник / В.Гриценко . – К. : Либідь, 2000. – 368 с : іл.

 7. Avatar Марія Василівна
  Марія Василівна says:

  Доброго дня! Чи є в наявності література про рослини?

  • Доброго дня!
   1. Носаль, І. Від рослини – до людини [Текст] : розповіді про лікувальні та лікарські рослини України / І. Носаль. – К. : Веселка, 1995. – 606 с : іл
   2. Коляда, М. Г. Таємниці рослинного світу. Дивовіжні факти з життя рослин. [Текст] / М. Г. Коляда ; пер. з рос. І. Г. Данилюка. – Донецьк : БАО, 2006. – 272 с. : іл.

 8. Avatar Роман
  Роман says:

  Чи є бібліотеці книги про Пауля Целана?

  • Доброго дня!
   Перегляньте будь ласка віртуальну виставку “Чернівчанин і всесвітньознаний європеєць” (до 100-річчя від дня народження та 50-річчя з дня смерті німецького поета і перекладача Пауля Целана (1920-1970)) перейшовши за посиланням – http://www.library.cv.ua/virtualni-vistavki

 9. Avatar Влад
  Влад says:

  Вітаю. Які є у вас видання твору “Лісова пісня ” Л. Українка

  • Українка, Леся.
   Лісова пісня. Бояриня : посіб. для 10 кл. / Л. Українка. – Харків : Ранок, 2001. – 64 с. – (Літературна крамниця).
   Українка, Леся.
   Лісова пісня / Л. Українка ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2013. – 160 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – 3000 прим..
   Лісова пісня : драма феєрія в 3 діях / Л. Українка. – Київ : Дніпро, 1970. – 126 с.

 10. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Доброго дня. Чи є література на тему мого реферату: “Берестейська унія”. Дякую.

  • 1) Берестейська унія і українська культура XVII ст [Текст]: матеріали третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995р.-Львів: [б.в.], 1996.-186с.
   2) Бойко О.Д.
   Історія України: Навч. посібн., 3-тє вид., вип., доп.-К.: Академвидав, 2007.-688с.
   3) Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії [Текст]/ Л. Тимошенко // Київська старовина.- 2001.- № 5.- с. 166.-173.
   4) Шевченко В. Два берестейські собори: тріумор і трагедія [Текст]: завершення передберестейського унійного процесу/ В. Шевченко // людина і світ.- 2004.- № 4.- с. 25-30.
   5) Грушевський М. Ілюстрована історія України здодатками та доповненнями/ Укладачі Й.Й. Брояк, В.В. Верстюк.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008.-736с.

 11. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці підручник для 10 класу: Авраменко О. Українська література. Дякую!

  • Добрийранок!
   Авраменко, Олександр Миколайович.
   Українська література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів (рівен стандарту, акад. рівень) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 2013. – 280 с.
   Примірник знаходиться у відділі абонемента юнацької філії.

 12. Avatar Рита
  Рита says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти статті про кібербезпеку.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня! Пропонуємо такі статті:

   1. Арсенович, Л. А. Модель професійного розвитку фахівця з кібербезпеки (на прикладі державної служби спеціального зв`язку та звхисту інформації України) [Текст] / Л. А. Арсенович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2019. – N 4. – С. 98-104 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Бакалінська, О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні [Текст] / Ольга Бакалінська, Олександр Бакалинський // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 9. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Буяджи, С. Перспективи правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні [Текст] / С. Буяджи // Право України. – 2017. – № 9. – С. 245-251. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Волинець, І. Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту [Текст] / Інна Волинець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 113-122. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Діордіца, І.Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики / Ігор Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 160-163. – Бібліогр. в кінці ст.
   (Шифр в БД П478897/2017/12)
   6. Карпенко, О. В. Державна освіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України [Текст] / О. В. Карпенко, Л. А. Арсенович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2020. – N 1. – С. 95-102. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Марущак, А. І. Проблеми розслідування кіберзлочинців в Україні [Текст] / Анатолій Іванович Марущак // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 23-27. – Бібліогр. наприкінці ст.
   8. Семенченко, А. І. Концептуальні засади огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури [Текст] / Андрій Іванович Семенченко, Данило Владиславович Мялковський, Тарас Володимирович Станіславський // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 3-4. – С. 36-45. – Бібліогр. в кінці ст.

 13. Avatar Марія
  Марія says:

  Доброго дня. Мені для курсової роботи потрібна література по психології на тему”Психологія лідерства” чи є такі у Вас книги.

 14. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, чи є в бібліотеці книги Кийосаки?

  • 1) Кийосаки, Роберт. Бизнес XXI века [Текст]/ Р. Кийосаки, Д. Флеешнг, К. Кийосаки; пер. с англ. С. Э. Борич.- Москва : Бизнес-пресс, 2013.- 130с.
   2) Кийосаки, Роберт. Почему богатые становятся богаче [Текст]/ Р. Кийосаки, Т. Умрайт, пер. с англ. О.Г. Белошеев.- Минск: Попурри: [2016].- 368с.

 15. Avatar Вера
  Вера says:

  Допоможить знайти літературу на тему “Посередництво психолога у вирішенні конфліктів . Дякую.

  • 1) Долинська Л.В. Матеш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: навч. посібн.-К.: Каравела, 2019.-304с.
   2) Вокер Н.
   Чому виникають конфлікти? Причини, Етапи. Розв’язання. Наслідки? [Текст]/Н.Векер.- Харків: Віват, 2018.-80с.
   3) Конфліктологія та медитація: навч.посіб./уклаз. В.І. Докаш.- Чернівці. Чернівці. Чернів. Ун-т, 2018.- 248с.
   4) Панок В.Г., Чаплак Я.В., Андрєєва Я.Ф. Основи психологічної допомоги : Теорія та практики психоконсультування: навч. посібн.,/ В.Г. Панак, Я.В. Чаплак, Я.Ф. Андрєєва/ за заг.ред. В.Г. Панка, І.М. Зварича.- Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім.. Ю. Федьковича, 2019.- 384с.
   5) Легка Л.М.
   Організація діяльності психологічних служб [Текст]: навч. посіб./Л.М. Легка, Л.Г. Семенчак.- Львів: Новий-Світ.- 2000,2019.

 16. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня! Який найцікавіший роман Стівена Кінга є в бібліотеці?

  • 1) Кінг, Стівен. Аутсайдер [Текст]: роман/ С.Кінг; пер. З англ. А. Рогозн.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019.- 592с.
   2) Кінг. Стівен. Відродження [Текст]: роман / С. Кінг.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015.-416с.
   3) Кінг, Стівен. Вітер у замкову шпарину. Темна вежа ІV (продовження) [Текст]: роман / С. Кінг.- 2-е вид.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 352с.
   4) Кінг, Стівен. Зона покриття [Текст]/ С. Кінг.- Харків: Книга «Клуб сімейнрго дозвілля», 2008.- 432с.

 17. Avatar Дарина
  Дарина says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці книга «Керманич української науки», про Б. Патона?

  • Добрий день! Ця книга є у відділі наукової інформації та бібліографії, у відділі обслуговування користувачів та ще числиться за відділом документів із економічних, технічних та природничих наук.

   Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона [Текст] / О. С. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2018. – 350 с. : фот. – До сторіччя від дня народження. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в підстрок. прим.

 18. Avatar Надія
  Надія says:

  Доброго дня .Яка є література у фонді бібліотеки з теми ” Дитячий фольклор”. Дякую.

  • Доброго дня!
   Золотий черевичок. Народна казка про українську Попелюшку [Текст] : від 3 рочків. – Київ : Майстер-клас, 2012. – 32 с. : кол. іл.
   Казка збирає друзів [Текст] : [казки; для дітей мол. шк. віку]. – Харків : Белкар-книга, 2014. – 62 с.
   Казки доброї феї [Текст] . – Харків : Пегас, 2014. – 64 с. : кол. іл. – (Скринька казок).
   Казки кримських татар [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / худож. І. Рудь-Вольга. – Київ : Грані-Т, 2009. – 104 с. : кол. іл. – (Казки народів світу).

 19. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день, шановні. Зараз рекламують новий фільм “Захар Беркут”. Чи є в вашій бібліотеці однойменна книга І. Франка?

  • Доброго дня, п.Ольго!
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут/ І. Я. Франко. Чернігівка : роман : роман / М. Костомаров. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1994. – 312 с. – (Український історичний роман ).
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут: повість / І. Я. Франко ; авт. передм., упор., поясн. слів Р. П. Іванченко. – перевид. перероб. – Київ : Дніпро, 2016. – 180 с. : портр. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2016 р.
   Франко, Іван Якович. Захар Беркут: [повість] / І. Я. Франко ; передм., прим. М. З. Легкого, худож.-оформ. О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 256 с. – (Шкільна бібліотека української і зарубіжної літератури) (Шкільна бібліотека).

 20. Avatar Галина
  Галина says:

  Вітаю. Порадьте будь ласка книги Люко Дашвар. Дякую.

  • Добрий день Галина. У відділах бібліотеки є книги Лю́ко Дашва́р (справжнє ім’я Ірина Іванівна Чернова). Українська письменниця на додачу до своєї письменницької діяльності, до 2006 року займалася журналістикою, а після 2006 року — також почала займатися написанням сценаріїв для телебачення.
   Дашвар, Люко. Молоко з кров’ю / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 272 с. – (Коронація слова). – Дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова – 2008”.
   Дашвар, Люко Биті є] / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 1 : Макар. – 2011. – 288 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко Биті є / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 2 : Макс. – 2012. – 284 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко Биті є / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – Кн. 3 : Гоцик. – 2012. – 270 с. – Золотий автор “Коронація слова”.
   Дашвар, Люко. На запах м’яса : роман / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 368 с. : іл. – (Золотий письменник України).
   Дашвар, Люко. Село не люди / Л. Дашвар. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 272 с. – Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова – 2007”.
   Дашвар, Люко. Мати все: роман / Л. Дашвар ; худож. О. Маслов ; передм. О. Герасим’юк. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 336 с.
   Дашвар, Люко. РАЙ. Центр : роман / Л. Дашвар. – 6-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 272 с.
   Дашвар, Люко. Покров: роман / Л. Дашвар. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 384 с.
   Дашвар, Люко. Ініціація : роман / Л. Дашвар. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 416 с. Дякую.

 21. Avatar Людмила
  Людмила says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти публікації на сторінках періодичних видань на тему безробіття в Україні. Дякую!

  • 1. Близнюк В. Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти / В. Близнюк, Л. Яценко // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 4. – С. 19-26. – Бібліогр. с. 26 (15 назв).
   2. Слюсар С. Т. Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання / С. Т. Слюсар // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 85-92. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Тарлопов І. О. Статистична оцінка проблем безробіття в Україні / І. О. Тарлопов, В. В. Олексієнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 12. – С. 14-18. – Бібліогр. наприкінці ст.
   4. Шершенюк О. М. Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні / О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр. наприкінці ст.
   5. Що потрібно знати, якщо ви втратили роботу і хочете отримувати допомогу від держави // Урядовий кур’єр. – 2020. – 18 квіт. (№ 75). – С. 1.

 22. Avatar Оля
  Оля says:

  Доброго дня , чи є у вас література на тему : “Психологія спілкування “. Дякую.

  • 1) Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч. посібник. 3-тє вид.- К.: Каравела, 2016.- 370с.
   2) Культура ділового та повсякденного спілкування [Текст]: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т. Ім. Юрія Федьковича; уклад. І. Горохолінська.- Чернівці: Чернівецький нац. ун.-т, 2015.- 152с.
   3) Малахов В.А. Етика спілкування [Текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Малахов.- К.: Либідь, 2006.- 396с.
   4) Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник.- К.: Професіонал, 2004.- 304с.

 23. Avatar Макс
  Макс says:

  Добрий день! Чи є у вас книги по фогографії, цікавить стара література по зеркалкам.

  • 1.Трачун, А. И. Зеркальный фотоаппарат как система [Текст] / А. И. Трачун. – М. : [б. и.], 1986. – Б. ц.
   2.Все секреты фотографии – жанровой, портретной, пейзажной [Текст] / авт.-сост. Н. В. Белов. – Москва : АСТ, 2013. – 224 с. : ил., фот.

 24. Avatar Христя
  Христя says:

  Доброго дня! Цікавлюсь матеріалами про історію українського національного костюму. Потрібно написати дослідження по регіонам. Чи можна знайти у вас матеріали?

 25. Avatar Христя
  Христя says:

  Добрий день! Чиьала в соцмережах, що ви робите тематичні підбірки книг. Мені потрібно по музичному вихованню до курсової!

 26. Avatar Світлана
  Світлана says:

  добрий день! шукаю підручники з культурології. Можна і давніших років видання! Чи є у вас?

  • Розин, В. М. Введение в культурологию : Учебник для высшей школы / В.М.Розин. – М. : ИНФРА-М : Форум, 2000. – 224 с.
   Чорний, Іван Павлович. Теорія та історія культури (культурологія): конспект лекцій / І. П. Чорний, В. В. Танасійчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2001. – 63 с.
   Бокань, В. Культурологія : Навчальний посібник / В.Бокань. – К. : МАУП, 2000. – 136 с.

 27. Avatar Саша
  Саша says:

  Доброго дня! Мені потрібні найсвіжіші наукові статті про штучний інтелект.

  • Доброго дня! Пропонуємо такі статті:

   1. Андрощук, Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект [Текст] / Геннадій Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 3. – С. 84-101 ; Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4. – С. 59-69. – Продовж. Поч. № 3 (2019 р.). – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Баранов, О. А. Інтернет речей (ІоТ): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах [Текст] / О. А. Баранов // Юридична Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 75-95. – Бібліогр. 43 назви.
   3. Баранов, О. А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту [Текст] / О. А. Баранов // Юридична Україна. – 2019. – № 7. – С. 21-38. – Бібліогр. 38 назв.
   4. Карпенко, Ю. В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні [Текст] / Ю. В. Карпенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. – 2019. – N 4. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Стефанчук, Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? [Текст] / Руслан Стефанчук // Право України. – 2018. – № 1. – С. 30-50. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.
   6. Татомир, І. Л. Зайнятість та освітня політика в епоху штучного інтелекту й робототехніки [Текст] / І. Л. Татомир // Демографія та соціальна економіка. – 2019. – № 2. – С. 178-193.
   7. Циганов, С. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку [Текст] / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 20-31. – Бібліогр. в кінці ст.

 28. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи є у вас твір о. Кобилянської “Природа” іншими мовами. Дякую.

  • Вітаємо. Так у наших фондах є твір О. Кобилянської « Природа» іншими мовами зокрема.
   Кобилянська, Ольга Юліанівна.
   Природа [Текст] = Natur = Nature = Natura : новела / О. Ю. Кобилянська. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 128 с. – Укр., нім., англ., і рум. мовами.
   Кобилянська, Ольга Юліанівна.
   Природа [Text] : оповідання / О. Ю. Кобилянська ; пер. на англ. Л. Будна. – Чернівці : Місто, 2000. – 36 с. – Англ. мовою..

 29. Avatar Марія
  Марія says:

  Доброго дня, мені потрібно написати реферат на тему: “Київська Русь та медецина”.
  Підскажіть будь ласка чи у вас є подібна література на цю тематику.

  • 1) Історія медицини медсестринства [Текст]: навч. посіб. / Л.Ф. Луцик [та ін.].- Київ: Медицина, 2018.- 376с.
   2) Верхратський С. А. Історія медицини [Текст]/ С.А. Верхратський.- К.: Здоров’я .- 352с.
   3) Нариси з історії медицини та фармації в питаннях і відповідях від первісних до нових часів [Текст]/ В.І. Білоус [та ін.]; за ред. В.Е. Карпаша.- Чернівці: 2010.- 132с.
   4) Шегедин М.Б. Історія медицини та медсестринства [Текст]:[підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації] М.Б. Шегедин, Н.О. Мудрик.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 328с.

  • Добрий день .У нас є література по психології ,зокрема така:
   Детское лидерство : мой ребенок не лидер… // Сучасна освіта. – 2007. – № 12. – С. 62.
   Юрина, Л.
   Тренинг развития лидерских качеств / Л. Юрина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С. 33-36.
   Алексюк, Александр
   Четыре грани лидерства / Александр Алексюк // Стратегии . – 2005. – № 1. – С. 12-16
   Чжэн, В.
   Метод непрямой идентификации руководителя как лидера с использованием социально-психологических технологий / В. Чжэн, Л. А. Никифорова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 397-404 :

 30. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня! Потрібно написати реферат на тему «Воз’єднання Української православної церкви. Томос», допоможіть!

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

   1. Варфоломій I (патріарх Константинопольський).Сьогодні, офіційно і канонічно, ви стаєте п’ятнадцятою церквою у благословенному хорі Автокефальних Церков [Текст] : виступ Його Святості Вселенського Патріарха Варфоломія під час передачі Українській церкві Томосу про автокефалію / Варфоломій I ; пер. з англ. Владислав Недашківський // Український інтерес. – 2019. – берез. (№ 1). – С. 4.
   2. Віхров, М. Ланцюгова реакція [Текст] : до яких суспільно-політичних зрушень може призвести створення помісної церкви / Максим Віхров // Український тиждень. – 2018. – № 50. – С. 30-32.
   3. Дорошенко, Ю. По той бік Томосу [Текст] : якою буде трансформація православних конфесій після об’днавчого Собору / Юрій Дорошенко // Український тиждень. – 2018. – № 50. – С. 34-35.
   4. Мараєв, В. Українська автокефальна православна церква 1919-1937. Народжена революцією, знищенна тоталітаризмом [Текст] / Владлен Мараєв // Український інтерес. – 2019. – берез. (№ 1). – С. 16, 17.
   5. Омельчук, Володимир. Томос та шляхи його досягнення [Текст] / Володимир Омельчук // Культура і життя. – 2019. – лют. (№ 5-8). – С. 2, 3.
   6. Філіпчук, Г. “На всім світі твоя правда…” : [думки з приводу отримання Українською Церквою Томосу від Константинополя] [Текст] / Георгій Філіпчук // Буковинський журнал. – 2019. – № 1. – С. 4-18 : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
   7. Чорна, Світлана. Патріарх Філарет: “Проситимемо Верховну Раду перейменувати УПЦ МП” [Текст] / Світлана Чорна // Голос України. – 2018. – 7 листоп. (№ 210). – С. 10.
   8. Чорна, С. Текст Томосу перекладено й українською [Текст] / Світлана Чорна // Голос України. – 2019. – 19 січ. (№ 12). – С. 6.

 31. Avatar Роман
  Роман says:

  Скажіть, чи можна підібрати у вас літературу про Пауля Целана? Потрібно для реферат.

  • Доброго дня!
   Перегляньте будь ласка віртуальну виставку “Чернівчанин і всесвітньознаний європеєць” (до 100-річчя від дня народження та 50-річчя з дня смерті німецького поета і перекладача Пауля Целана (1920-1970)) перейшовши за посиланням – http://www.library.cv.ua/virtualni-vistavki

 32. Avatar Богдан
  Богдан says:

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи є у вас Ден Браун українською мовою.

  • Доброго дня!
   Браун, Ден. Втрачений символ [Текст] : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – 4-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 608 с.
   Браун, Ден. Код да Вінчі : Роман / Д.Браун. – Х. : Кн. клуб, 2006. – 480 с.
   Браун, Ден. Інферно : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 608 с.

 33. Avatar Олена Михайлівна
  Олена Михайлівна says:

  Доброго дня ! мене цікавить творчий шлях Федора Достоєвського,чи можна щось знайти по цій темі?

  • 1) Гроссман Л.П. Достоєвський. М. «Молода гвардія», 1962; 543с.
   2) Ф.М. Достоєвський в воспоминаниях современников В 2т. / Вступ. Ст.., с. 5-26, сост. Коммент. К. [Тюнькины].-М.: Худ.лит.; 1990.-21с.
   3) Ермилов В. Ф.М. Достаєвський. М., Гослитнздат, 1956.-280с.
   4) Заславський Д.Й. Ф.М. Достаєвський. Критико-биогр. Очере. М. Гос. Литиздат, 1956.

 34. Avatar Лора
  Лора says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці і в якому відділі енциклопедія Західна-українська народна республіка 1918-1923? Чи є другий том?

 35. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Для курсової роботи мені потрібен роман І Багряного “Тигролови” . Чи є в бібліотеці цей роман і якого року видання?

  • Доброго дня!
   Книги знаходяться на абонементі юнацького філіалу:
   Багряний, Іван Павлович. Тигролови : роман / І. П. Багряний. – Львів : Апріорі, 2015. – 480 с.
   Багряний, Іван Павлович. Тигролови : роман / І. П. Багряний. – Львів : Апріорі, 2018.

 36. Avatar Марія
  Марія says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти сценарії до Дня українського козацтва (14 жовтня). Дякую!

  • Добрий день!
   1. Воїни степу : 14 жовтня – День українського козацтва // Шкільна бібліотека. – 2017. – N 9. – С. 46-50 : ілюстр.
   2. Горинюк О. І. Від Січі до сьогодення : [14 жовтня – День українського козацтва] : [сценарій свята] / О. І. Горинюк // Освіта Буковини. – 2016. – 30 верес. (№ 36). – С. 7. – Додаток.
   3. Кизименко О. М. 14 жовтня – День українського козацтва / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 28-30. – С. 40-43.
   4. Козацтво – слава України! // Позакласний час. – 2017. – N 9. -1-32 (вкладка).
   5. Корень Л. О. Прийми нас, мати, під свій покров / Л. О. Корень // Позакласний час. – 2015. – № 9. – С. 39-40, 45-46, 48-54.
   6. Маліновська О. Творчий проект-екскурс до Дня захисника Вітчизни “Час згадати нашу славу” / Ольга Маліновська // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 33-35.
   7. Прокопчук С. Н. Фестиваль патріотичної пісні “Червона калина” : (до Дня Українського козацтва) / С. Н. Прокопчук // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2015. – № 9. – С. 33-35.
   8. Спортивне свято “Козацькі забави” // Позакласний час. – 2019. – N 12. – С. 15.
   9. Удовиченко Г. М. Козацький кіш / Г. М. Удовиченко // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 17/18. – С. 51-52 : іл.
   10. Чорна І. В. Свято козацтва / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 30-32.

 37. Avatar іра
  іра says:

  Дидактика – теорія освіти і навчаняя

  • 1) Ситченко А. Про тенденції розвитку предметної дидактики [Текст]/ А. Ситченко // Українська мова і література в школі.- 2017.-№ 2.- с. 60-62
   2) Буряк В. Принципи дидактики та вдосконалення підготовки вчителя [Текст]/ В. Буряк// Рідна школа.-2004.- № 10.- с. 3-7
   3) Чайка В.М. Основи дидактики [Текс]: навч.посіб.[для студ.вищ.навч.закл.]/ В.М. Чайка.- К.: Академвидав.- 2011.- 240с.
   4) Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство [Текст]: навч. посіб. для студ. пед. спец. / О. Й. Фізеші ; Мукачевський держ. Ун-т.- Київ: Кондор, 2016.- 390с.

  • 1) Ситченко А. Про тенденції розвитку предметної дидактики [Текст]/ А. Ситченко // Українська мова і література в школі.- 2017.- № 2.- С. 60-62.
   2) Буряк В. Принципи дидактики та вдосконалення підготовки вчителя [Текст]/ В. Буряк // Рідна школа.- 2004.- № 10.- С. 3-7.
   3) Чайка В.М. Основи дидактики [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В.М. Чайка.- К.: Академвидав.- 2011.- 240с.
   4) Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Шкопознавство [Текст]: навч. посіб. для студ. пед. спец. /О.Й. Фізеші; Мукачевський держ. ун-т.- Київ: Кондор, 2016.- 390с.

 38. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день, чи можна у вас взяти ноти Баха Прелюдії додому в користувння?

 39. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня! Мене цікавлять книги Анатолія Дімарова

  • 1) Дімаров А.А. Біль і гнів: Роман.- К.: Україна, 2004.- 928с.
   2) Дімаров А.А. Вершини: Повість /Анатолій Дімаров; [Худож. О.Д., Бондаренко].-К.: Рад. Письменник, 1986.-189с.
   3) Дімаров А.А. Єврейські повісті [Текст]/ А.А. Дімаров.-К.: Фенікс, 2007.-174с.
   4) Дімаров А.А. І будуть люди. Роман. [іл.М.М. Левчишин].-К. «Дніпро», 1977, 647с.

 40. Avatar катя
  катя says:

  Доброго дня, яка є література по темі ” Пилип Орлик та його ” Конституція ” ?

  • 1) Реєнтоп О.Г., Коледн І.А. Усі гетьмани України / Худож.- оформлення А.С. Ленгик.- Харків: Фоліо, 2007.- 415с.
   2) «Пакти і Конституції» Української козацької Держави (до 300-річчя укладання)/ відп. Ред.. В.А. Смолій; упорядники М.С. Трофимук, Т.В. Чухлій.- Львів: Світ, 2011.- 440с.
   3) Чухлій Т.В. Гетьмани України-Русі.- Донецьк: ТОВ.- Вкір.- БНО, 2012.- 304с.
   4) Пилип Орлик та його Конституція: [Текст]/ В. Є. Кубанова // історія в школах України.- 2008.- № 6.-с. 9-10.
   5) Пилип Орлик, його Конституція і сучасність [Текст]// Гетьман.- 2016.- № 3.- С. 24-27.

 41. Avatar Софія
  Софія says:

  Доброго дня! Яка література є у Вас про композитора М. Лисенка?

 42. Avatar Василь
  Василь says:

  Доброго дня. Мене цікавить творчість Тимура Литовченко. Які твори є у бібліотеки і в якому відділі.

  • Доброго дня шановний Василь . Книги автора якого ви запитували є у відділі абонементу:
   Литовченко, Тимур Іванович. Фатальна помилка : авантюр.-іст. роман / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 320 с. – (Історія України в романах). – 1500 прим.
   Литовченко, Тимур Іванович. Помститися імператору: авантюрно-історичний роман / Т. І. Литовченко ; худ. І. І. Яхін ; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2012. – 254 с. : іл. – (Історія України в романах).
   Литовченко, Тимур Іванович. Орлі, син Орлика] : роман / Т. І. Литовченко ; худ. І. І. Яхін. – Х. : Фоліо, 2012. – 286 с. – (Історія України в романах) (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2012 р.).
   Литовченко, Тимур Іванович. Кинджал проти шаблі : [авантюрно-іст. роман] / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко. – Х. : Гімназія, 2013. – 320 с.
   Литовченко, Тимур Іванович. Пустоцвіт / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко. – К. : Гетьман, 2013. – 382 с. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2013 р.).
   Литовченко, Тимур Іванович. Шалені шахи: [роман] / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2014. – 320 с. – (Історія України в романах). – 2000 прим.. – (Історія України в романах) .
   Литовченко, Тимур Іванович. Принц України : іст. детектив / Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформлювач М. С. Мендор. – Харків : Фоліо, 2017. – 320 с.

 43. Avatar Валік
  Валік says:

  Доброго дня! Чи є статті на тему «Державне регулювання ринку цінних паперів»?

  • Доброго дня!
   1. Бевза, А. С. Правове регулювання інформації у сфері державного регулювання ринку цінних паперів України [Текст] / А. С. Бевза // Держава і право. – 2015. – Вип. 69. – С. 165-177. – Бібліогр. наприкінці ст.
   2. Вавженчук, С. Я. Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України [Текст] / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 91-95. – Бібліогр. наприкінці ст.
   3. Ємельянов, В. До питання сутності юридичної природи договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу за законодавством України [Текст] / Володимир Ємельянов // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст.
   4. Ковалко, Н. М. До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів [Текст] / Н. М. Ковалко // Юридична Україна. – 2018. – № 11/12. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Редзюк, Є. В. Розвиток ринку цінних паперів України в умовах глобалізації: виклики та можливості [Текст] / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2016. – № 5. – С. 112-126. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Чепурний, О. Придбання державних цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів [Текст] / Олег Чепурний // Казна України. – 2018. – № 8. – С. 25-29.
   7. Шарапа, О. М.Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами [Текст] / Шарапа О.М. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 4. – С. 26-30. – Бібліогр. с. 30 (10 назв).
   8. Яременко, В. Г. Розвиток кредитних механізмів формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні [Текст] / В. Г. Яременко, К. В. Гарькавенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 8. – С. 37-41. – Бібліогр. наприкінці ст.

 44. Avatar Марія Іванівна.
  Марія Іванівна. says:

  Доброго дня Чи е у вас підписка газети Пантелеймон за 2019 рік. Дякую.

 45. Avatar Анонімний
  Анонімний says:

  Чи є в бібліотеці книги Андрія Кокотюхи?

  • Доброго дня!
   Кокотюха, А. Нейтральна територія [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Львів : Кальварія, 2002. – 160 с. – (Лауреат конкурсу “Коронація слова”).
   Кокотюха, А. Повзе змія [Текст] : роман / А. Кокотюха. – К. : Нора-Друк, 2005. – 432 с. : іл. – (Лауреати конкурсу “Коронація слова”).
   Кокотюха, А. Шукачі скарбів [Текст] : [авантюрний роман] / А. Кокотюха. – К. : Нора-Друк, 2005. – 336 с.
   Кокотюха, А. Темна вода [Текст] : роман – переможець конкурсу “Коронація слова” у 2006 р. / А. Кокотюха. – К. : Нора-Друк, 2006. – 264 с. – (День Європи).
   http://176.120.37.183/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

 46. Avatar Іра
  Іра says:

  Доброго дня, яка література є в бібліотеці на тему “Філософські погляди Григорія Сковороди”?

  • Доброго дня!
   Сковорода Г.С. Вибрані твори : в 2 т. / Г.С. Сковорода. – К., 1972.
   Сковорода Г. Дослідження, розвідки, матеріали: Зб. науков. праць. – К., 1992. – 384 с.
   Сковорода, Г. С. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода ; упор., авт. передм. Л. Ушкалов ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. , Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди) . – Х. : Прапор, 2007. – 384 с.
   Сковорода, Григорій Савич. Повна академічна збірка творів [Текст] / Г. С. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1400 с. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2016 р.)

   http://176.120.37.183/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

 47. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Добрий день. Скажить, будь ласка, чи є книги дитячої серіїї “Світ навколо нас”?

  • Добрий день! Пропонуємо вашій увазі такі книги:
   Світ навколо нас. Історія . – К. : Кобза, 2004. – 480 с. : іл.
   Світ навколо нас. Відкриття . – К. : Кобза, 2004. – 320 с. : іл.
   Світ навколо нас. Рослини . – К. : Кобза, 2004. – 352 с. : іл.
   Світ навколо нас. Тварини . – К. : Кобза, 2003. – 320 с. : іл.
   Світ навколо нас. Цікава географія . – К. : Кобза, 2004. – 400 с. : іл.

 48. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, панове. Нещодавно в Чернівцях відбувся Міжнародний поетичний фестиваль “Meridian Czernowitz”. Хотілось би ознайомитися з творами одного з учасників фестивалю Сергія Жадана. Чи є в вашій бібліотеці його роман ” Ворошиловград”? Дякую.

  • Добрий день! Ця книга є на абонементі.
   Жадан, Сергій. Ворошиловград [Текст] : роман / С. Жадан ; худож.-оформлювач В. Трубчанінов. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 320 с.

 49. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Доброго дня! Підскажіть чи є у вас книга “Спадщина чотирьох господинь”, автор Ярослава Зелінська-Джонсон? Дякую.

  • Добрий день! Ця книга числиться за відділом документів із економічних, технічних та природничих наук.
   1,Зелинська-Джонсон, Ярослава. Спадщина чотирьох господинь. Спогади про те, як готували в українському домі [Текст] / Я. Зелинська-Джонсон ; пер. з англ. Н. Агаджаняна. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2019. – 256 с. : кол. іл.

 50. Avatar Володимир
  Володимир says:

  Як працюють безкоштовні англомовні курси?

  • Добрий день!
   Треба записатися до бібліотеки, а потім вже можна безкоштовно відвідувати заняття у понеділок і четвер о 16:00. Без запізнень!)
   Вони відновляться одразу ж по завершенні карантину

 51. Avatar Назар
  Назар says:

  Добрий день! Чи є у вас література про розведення акваріумних рибок?

  • Добрий день!
   1. Рудь, Микола Павлович. Акваріум школяра [Текст] : практич. порадник для дітей ст. та серед. віку / М. П. Рудь. – К. : Такі справи, 2007. – 320 с. : іл.
   2. Романишин, Георгий Федорович. Мир аквариума [Текст] / Г. Ф. Романишин. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Урожай, 1989. – 160 с. : цв. ил.
   3. Пыльцына Е. Ваш аквариум. Аквариум от А до Я / Е. Пыльцына.- Ростов на Дону: Издательський дом “Владис”, 2006.- 640с.

 52. Avatar Софія
  Софія says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яка у вас є література на тему “Методика викладання предметів в початковій школі”? Дякую

  • Дякуємо за звернення, Софіє! З методики викладання предметів в початковій школі після зняття карантинних обмежень можна ознайомитись з наступною літературою з фондів нашої бібліотеки:

    Бигар Г. Валеологія з методикою викладання в початковій школі : метод. рекомендації / Г. Бигар, К. Шевчук ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 100 с.
    Наумчук М. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання) / М. Наумчук. – 2-е вид., доп. – Тернопiль : Астон, 2002. – 352 с.
    Олійник Г. Формування навичок виразного читання в 1 класі / Г. Олійник. – Тернопiль : Астон, 2001. – 180 с.
    Палійчук О. Методика навчання каліграфічного письма : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Палійчук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – 2-е вид. – Чернівці : Букрек, 2015. – 344 с.
    Палійчук О. Методика навчання освітньої галузі “Математика” в початковій школі : навч. посіб. / О. Палійчук, І. Прокоп ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – .Ч. 1. – 2017. – 224 с.
    Фізична культура з методикою викладання в початкових класах : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю. Ячнюк, Я. Галан. – Чернівці : Яворський С. [Виготівник], 2013. – 136 с.
    Хижна О. Художньо-педагогічна підготовка вчителя початкової школи: теорія і практика : монографія / О. Хижна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : КНТ, 2018. – 400 с.
    Шестобуз О. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах : навч.-метод. посіб. / О. Шестобуз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 140 с.
    Яблоновська-Грищенко Є. Екологічні заняття та проекти: від дитсадка до старших класів / Є. Яблоновська-Грищенко, Т. Чернявська, В. Грищенко ; Черкаська обл. держ. адмін., Упр. екології та природ. ресурсів, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ “Ін-т біології та медицини”, Канівський природ. заповід., Канівська загальноосвіт. I-II ступенів школа № 4. – Запоріжжя : Мєга-Мікс, 2018. – 192 с.

 53. Avatar Дарина
  Дарина says:

  Чи є у вас книга Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах»?

 54. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, шановні. Подивилася екранізацію книги Софії Андрухович “Фелікс Австрія” фільм”Віддана”. Які ще книги цієї авторки є в вашій бібліотеці?

  • Добрий вечір! Пропонуємо вашій увазі такі книги, як:
   1.Андрухович, Софія.Жінки їхніх чоловіків / С. Андрухович. – Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 c. – (Агресивна бібліофілія ; № 2).
   2. Андрухович, Софія. Старі люди / С. Андрухович. – Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2008. – 144 с.
   3. Андрухович, Софія. Сьомга: роман / С. Андрухович. – 2-е вид. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 352 с. : іл.
   4.Андрухович, Софія.Сузір’я курки: [для мол. шк. віку] / С. Андрухович ; іл. М. Прохасько ; фот. О. Субач. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2016. – 48 с. : іл., фот.

 55. Avatar Роман
  Роман says:

  Добрий день! Скажіть, яка література є в бібліотеці з терапії?

  • Доброго дня, Романе! Після зняття обмежень карантинних обмежень Ви зможете ознайомитись наступними виданнями з фондів нашої бібліотеки:
    Внутрішня медицина: терапія : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.] / Н. М. Середюк [та ін.]. – 2-е вид., стереот. – К. : Медицина, 2007. – 688 с.
    Внутрішня медицина: Терапія : [підручник для студ. вищ. мед. навч. закл.] / Н. Середюк [та ін.]. – 3-є вид., стереот. – Київ : Медицина, 2010. – 688 с.
    Касевич Н. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / Н. Касевич ; за ред. В. Литвиненка. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2010. – 424 с.

 56. Avatar Світлана
  Світлана says:

  добрий день! скажіть, чи отримуєте журнал “Музична школа”?

 57. Avatar Роман
  Роман says:

  З якими роботами Івана Дзюби можна ознайомитись?

  • Доброго дня! Бібліотека вже відкрила двері для своїх читачів, тому запрошуємо Вас ознайомитись з наступними виданнями з наших фондів:

   1. Дзюба І. “Гармонія крізь тугу дисонансів…” / І. Дзюба, Л. Костенко, О. Пахльовська ; упоряд., авт. прим. О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – 584 с.
   2. Дзюба І. “Застукали сердешну волю”: Шевченків “Кавказ” на тлі непроминального минулого / І. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995.
   3. Дзюба І. Є поети для епох / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2011. – 208 с.
   4. Дзюба І. Є поети для епох. Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2019. – 144 с.
   5. Дзюба І. Із плину літ : публіцистика / І. Дзюба. – Дрогобич : Коло, 2019. – 564 с.
   6. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Мюнхен : Сучасність, 1968. – 264 с.
   7. Дзюба І. Не окремо взяте життя : [зб. спогадів і роздумів] / І. Дзюба ; авт. післям. М. Жулинський. – Київ : Либідь, 2012. – 760 с.
   8. Дзюба І. Спогади і роздуми на фінішній прямій . [Т. 1] / І. Дзюба ; авт. вст. ст. М. Жулинський. – Київ : Криниця, 2008. – 928 с.
   9. Дзюба І. Чорний романтик Сергій Жадан / І. Дзюба ; худож. М. Паленко. – Київ : Либідь, 2017. – 112 с.

 58. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть, будь ласка, з літературою до реферату на тему: «Народна педагогіка як першоджерело українського національного виховання». Дякую.

  • Доброго дня! За вашим запитом підібрано наступні джерела інформації:

    Гарбера Н. Українська народна педагогіка про шляхи та засоби попередження інфантильності й аморальності дітей / Н. Гарбера // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 8(Серпень). – С. 13-19.
    Гриців Т. Духовне виховання. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-методич. посіб. для позакласної роботи в школі / Т. Гриців, В. Батрин ; за заг. ред. М. Демчишин ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народозн.-Просвітниц. Центр Гарафіни Маковій “Факел Марії”. – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 266 с.
    Дзядевич Н. Формування національної самосвідості на засадах народної педагогіки / Н. Дзядевич // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 6. – С. 24-1-24-4.
    Карпенко Т. Формування національної свідомості та патріотизму засобами народних традицій / Т. Карпенко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2017. – № 10(Жовт.). – С. 2-7.
    Лук’яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка / О. Лук’яненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7-8. – С. 44-46.
    Стельмахович М. Народне дитинознавство / М. Стельмахович. – Київ : [б. в.], 1991. – 198 с.
    Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : Навч.посібник / М. Стельмахович. – Київ : ІСДО, 1996. – 288 с.
    Стрілько В. Народна педагогіка – важлива складова частина національного виховання : (з досвіду роботи педагогічного колективу) / В. Стрілько // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 5-7.
    Филипчук В. Народна педагогіка у вихованні дітей : Навчальний посібник / В. Филипчук, Н. Шваб. – Чернівці : Рута, 2002. – 44 с.

 59. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Хотіла дізнатися, чи є у вас книга Олени Колпакчи «Арт-терапія»?

  • Доброго часу доби, пані Світлано! Ця книга є у фондах нашої бібліотеки. Нею Ви зможете користуватися в читальному залі.
   Колпакчи О. Арт-терапія : курс лекцій; навч. посібник / О. Колпакчи ; М-во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 288 с.

 60. Avatar Ніна
  Ніна says:

  Добрий день! Допоможіть з підбором літератури до статті про постмодернізм в українській літературі. Дякую.

  • Доброго дня, Ніно! Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки та опрацювати наступні джерела:
   1. Грицай Л. Літературний процес в Україні кінця ХХ-початку ХХІ ст. : українська література : 11 клас / Л. Грицай // Українська мова й література у сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 37-45.
   2. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : [монографія] / Т. Гундорова ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – 2-е вид., випр. i доп. – Київ : Критика, 2013. – 344 с.
   3. Дроздовський Д. Постмодернізм як долання межі: досвід сучасної польської та української літератур : рецензия / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2019. – № 5-6, № 7-8. – С. 302-308.
   4. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Е. Вінквіста, В. Е. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко. – Київ : Основи, 2003. – 504 с.
   5. Іванишин П. Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6/7. – С. 6-11.
   6. Мартакова А. Графічні особливості поезії українського постмодерну. Каліграма / А. Мартакова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13-14. – С. 66-68.
   7. Нежива Л. Урок іронічного осмислення : [методичні рекомендації до уроку української літератури за темою “Постмодернізм”] / Л. Нежива // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 26-30.
   8. Ніколенко О. Грані постмодернізму / О. Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 4. – С. 43-47.
   9. Харчук Р. Сучасна українська проза : постмодерний період: навч. посібник / Р. Харчук. – Київ : Академія, 2008. – 248 с.

 61. Avatar Катя
  Катя says:

  Доброго дня. Планую стати соціальним педагогом. Які видання допоможуть мені зрозуміти тонкощі майбутньої професії. Дякую.

  • Вітаємо. На допомогу соціальним педагогам в бібліотеці є такі видання:

   1. Платаш, Л. Б. Робота соціального педагога загальноосвітньої школи з дітьми неповних сімей : навч.-метод. посіб. / Л. Б. Платаш, Л. І. Рябко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Яворський С. Н, 2012. – 88 с.
   2. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України. Наук.-досл. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка) ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – 336 с.
   3. Соціальна педагогіка : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. ; за ред. А. Й. Капської. – 5-те вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової л-ри, 2011. – 488 с.
   4. Пенішкевич, Дарина Іванівна. Соціальна педагогіка: модульна технологія навч. курсу; [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 496 с.
   5. Поуль, Валентина Станіславівна. Психологічні умови розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших школярів: монографія / В. С. Поуль, Л. І. Волошенко ; М-во освіти і науки України, Донецький обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харкiв, 2019. – 304 с.
   6. Шестобуз, Ольга Сергіївна. Культура спілкування молодших школярів: теоретико-методичний аспект / О. С. Шестобуз ; М-во освіти і науки України,Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. – 308 с.
   7. Харченко, Сергій Якович. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – Харків : Основа, 2012. – 144 с. – (Соціальному педагогу). – Бібліогр.: с. 142-143 (26 назв).

 62. Avatar Стас
  Стас says:

  Вітаю. Скажіть, будь ласка, які видання про людей, які власним талантом досягли значних статків є в бібліотеці. Дякую.

  • Доброго дня. Пропонуємо прочитати такі книги:

   1. Айзексон, Волтер. Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / В. Айзексон ; пер. з англ. Д. Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с.
   2. Аллен, Пол. Миллиардер из Кремниевой долины. История соучредителя Microsoft / П. Аллен ; пер. с англ. А. Андреева. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2012.- 304 с.
   3. Блюменталь, Карен. Стів Джобс : людина, яка мислила по-іншому / К. Блюменталь ; пер. з англ. І. Бондаренко. – Тернопiль : Богдан, 2014. – 288 с.
   4. Венс, Ешлі. Ілон Маск.Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє / Е. Венс ; пер. с англ. М. Лузіної. – 3-є вид. – Київ : ТАО, 2016. – 416 с.
   5. Возняк, Стив. Неизвестный Стив. История Apple и ее сооснователя из первых рук / С. Возняк, Д. Смит ; пер. с англ.: А. Пряжникова, А. Ширикова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 272 с.
   6. Кусумано, Майкл А.. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / М. А. Кусумано, Д. Б. Йоффі ; пер. з англ. С. Новікової. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 256 с.
   7. Сердюк, Марія. Стів Джобс / М. Сердюк ; худож.: К. Деревянко, О. Макарова. – Київ : Агенція “ІРІО”, 2018. – 144 с. : іл. – (Видатні особистості).

 63. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Мене цікавлять книги по архітектурі. Які видання є в бібліотеці? Дякую.

  • Доброго дня і вам. У бібліотеці є дуже багато видань, які розкривають дану тему. Пропонуємо лише окремі видання, а згодом Ви зможете отримати їх та багато інших, коли завітаєте до бібліотеки.

   1. Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матер. Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.) / Наук.-досл. центр Буковинознавства при Чернівецькому нац. ун-ті ім. Юрія Федьковича, Австрійська кооперація, Центр австр.-укр. співпраці з науки, освіти і культури у Львові ; упоряд. П. Рихло. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 172 с. : іл.
   2.Архітектурний ансамбль резиденції Буковинських митрополитів / ЧНУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 31 с.
   3 Клименко, Ірина. Оцінка пам’яток історії, архітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 288 с.
   4.Кушнер, Марк. Майбутнє архітектури. 100 дивовижних будівель / М. Кушнер ; пер. з англ. І. О. Серебрякової. – Харків : Віват, 2018. – 160 с.
   5.Липа, Катерина Анатоліївна.Теорія архітектури, містика і війна / К. А. Липа. – Київ : Laurus, 2016. – 150 с. : іл.,
   6.Таверньє, Сара. Дива архітектури. 5 континентів, 80 країн, тонна інформації: атлас; [для дітей дошк. віку] / С. Таверньє, О. Веріль ; пер. з фр. В. Делегач. – Харків : Ранок, 2018. – 46 с.
   7.Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / НАН України. – Київ: Наук. думка, 2000. – 240 с.
   8.Cernăuti. Arhitectură Europeană. Arhitectură Romănească: (1860-1940) = Chernivtsi. European Architecture. Romanian Architecture (1860-1940) / O. Carabela [et al.]. – Bucuresti : Simetria, 2018. – 200 p.

 64. Avatar Степан
  Степан says:

  Українська народна республіка та західноукраїнська народна республіка. така література є?

  • Доброго дня! Після закінчення обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, з фондів нашої бібліотеки Ви зможете отримати наступні видання за темою, яка Вас цікавить:
   1. Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182-191.
   2. Брицький П. Буковинці на дипломатичній службі УНР та ЗУНР / П. Брицький, О. Добржанський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 241 с.
   3. Дутчак І. 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР. Погляд в історію / І. Дутчак // Освіта Буковини. – 2019. – 17 січ. (№ 3). – С. 1-2
   4. Кондратюк С. Українська традиція народоправства та злука УНР і ЗУНР / С. Кондратюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2008. – Вип. 474: Правознавство. – С. 34-40.
   5. Литвин М. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923): уроки історії : до 100-річчя ЗУНР / М. Литвин // Історія в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 1/2. – С. 19-25.
   6. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25-31.
   7. Нестеренко А. Ми єдині та вільні. І жодна імперія не зможе нас розділити / А. Нестеренко // Голос України. – 2019. – 23 січ. (№ 14). – С. 1, 2
   8. Чорна С. “Од синього Дону до сивих Карпат одна нероздільна родина” / С. Чорна // Голос України. – 2019. – 22 січ. (№ 13). – С. 1, 4
   9. Якимович Б. Причини поразки ЗУНР: вторгнення, бездіяльність чи зрада? / Б. Якимович // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2019. – N 1. – С. 180-193.
   10. Яневський Д. Західноукраїнська народна Республіка: боротьба за національне визволення та парламентську демократію (1 листопада 1918 р – 16 липня 1919 р.) / Д. Яневський // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 59-67.

 65. Avatar Аделіна
  Аделіна says:

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які видання Дена Брауна є в бібліотеці. Дякую.

  • Доброго дня. Звичайно в наших фондах є ряд видань автора. До вашої уваги пропонуємо:
   1. Браун, Ден. Втрачений символ : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – 2-е вид. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 608 с.
   2.Браун, Ден. Інферно: роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 608 с.
   3.Браун, Ден. Код да Вінчі / Д. Браун ;пер. з англ. А. Кам’янець.- Харків. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 480 с.
   4. Браун, Ден. Точка обману : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – 2-е вид. – Харків. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 528 с.
   5.Браун, Ден. Цифрова фортеця : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатька. – 2-е вид. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 416 с.
   6.Браун, Ден. Янголи і демони : роман / Д. Браун ; пер. з англ. А. Кам’янець. – 2-е вид. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 544 с.

 66. Avatar Іванка
  Іванка says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі списку літератури по темі: «Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму». Дякую!

  • Доброго часу доби! Пропонуємо Вам наступний список літератури:

   1. Гаврилюк Н. Словотворчість Юрія Клена / Наталія Гаврилюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. – № 2. – С. 30-32.
   2. Горєлова С. Шекспірівські образи у творчій рецепції неокласиків і акмеїстів / С. Горєлова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 84-87.
   3. Дзюба І. Юрій Клен – “неокласик” чи “постнеокласик”? / І. Дзюба // Сучасність. – 2009. – № 8. – С. 79-101.
   4. Качуровський І. Юрій Клен по два боки “Зеленого кордону” / І. Качуровський // Березіль. – 2010. – № 11-12. – С. 144-150
   5. Клен Ю. Твори. – Т.1 / Ю. Клен; Ред. Колегія С. Гординський, Л. Рудницький, В. Бургард. – Нью-Йорк : [б. в.], 1992. – 384 с.
   6. Котенко Н. Неокласична антологія Юрія Клена / Н. Котенко // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 35-41.
   7. Надуваний П. “Тобі, праматір, шлю привіт з років, що час їх порохом укриє…” : так у вірші “Україна” писав Освальд Бургардт (Юрій Клен) / П. Надуваний // Літературна Україна. – 2018. – 11 січ. (№. 1). – С. 13.
   8. Празька поетична школа : Антологія / Упор. О. Астаф’єв, А. Дністровий. – Харків : Ранок, 2004. – 256 с.
   9. Юрій Клен : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т енцикл. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка в Європі ; склав І. Лучків. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2009. – 184 с.

 67. Avatar Наталія
  Наталія says:

  Вітаю. Хотіла б більше дізнатись про заборону катувань як в Україні так і за європейським судочинством. Дякую.

  • Вітаємо. Протидії катувань є цілий ряд публікацій. Пропонуємо наступні:

   1. Ахтирська, Наталія.Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства / Наталія Ахтирська // Віче. – 2011. – № 22. – С. 8-11.
   2. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. – Київ: Фенікс, 2004. – 20 с.
   3. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ : Укр. центр правничих студій, 2001. – 194 с.
   4. Захаров, Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганими поводженнями / Є. Захаров // Право України. – 2011. – № 7. – С. 107-110
   5.Мартиненко, О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохороннних органів / О. Мартиненко // Право України. – 2011. – № 7. – С. 104-105
   6.Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню . – Харків : Права людини, 2007. – 228 с.
   7. Телесніцький, Геннадій. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення кваліфікуючих ознак і покарання за катування / Геннадій Телесніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 88-90

 68. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Добрий день. Напередодні Дня Конституції мене цікавить, які книжкові видання висвітлюють дану тематику і чи є вони в бібліотеці. Буду вдячна за інформацію.

  • Доброго дня. Пропонуємо такі книги:
   1. Гаїк, Ф. А. Конституція свободи / Ф.А. Гаїк; пер. з англ. М.Олійник, А.Королишина. – Львiв : Літопис, 2002. – 556 с.
   2.Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : збірка наукових праць. – Київ., 2008. – 270 с.
   3.Конституція України: нові виклики : матер. круглого столу 5 квіт. 2007 р. / Ін-т законодавства ВРУ. – Київ : Парлам. вид-во, 2007. – 56 с.
   4. Орлик, Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина: вибрані твори / Пилип Орлик. – Київ : МАУП, 2006. – 736 с.
   5.Томенко, Микола Володимирович. Історія української Конституції : навч. посібник / М. В. Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 с.
   6.Я і КонституціЯ / Л. Денисенко [та ін.] ; худож. Ж. Олійник. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2019. – 88 с.

 69. Avatar Ліза
  Ліза says:

  Доброго дня. Хотіла б дізнатися, які видання стосовно митної справи є в бібліотеці. Дякую

  • Вітаємо. Пропонуємо ознайомитися з наступними виданнями. Чекаємо Вас після завершення карантину.

   1. Україна. Закони.
   Кодекси України / Україна. Закони, М-во юстиції України. – Київ : Форум, 1996 – .
   № 8/2018 : Митний кодекс України. Кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI : офіц. текст із змінами та допов. станом на 26 липня 2018 р. / Україна. Закони. – Офiц. вид. – 2018. – 478 с.
   2. Батанова, Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної справи : монографія / Л. О. Батанова ; Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Чернівці :Технодрук, 2015.-154 с.
   3. Вдовічен, Віталій Анатолійович. Митне право України : навч.-метод. посіб. / В. А. Вдовічен, Л. І. Вдовічена ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 64 с.
   4. Додін, Є. В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою : навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. / Є. В. Додін, Л. О. Батанова, Г. Л. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Чернівці : Яворський С. Н., 2015.-154 с.
   5. Кормич, Борис Анатолійович. Режим зони митного контролю: адміністративно-правові основи : монографія / Б. А. Кормич, Д. А. Біленець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 180 с.
   6. Прокопенко, Віктор Валерійович. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту : монографія / В. В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Днiпро , 2018. – 336 с. – (Митна політика).
   7. Прокопенко, Віктор Валерійович.Процесуальні дії у справах про порушення митних правил : монографія / В. В. Прокопенко, Р. І. Калакайло. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 176 с.

 70. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Мене цікавить, які видання Олега Любківського або книги, які він ілюстрував є у фондах бібліотеки. Щиро дякую.

  • Доброго дня. У наших фондах є наступні видання:

   1. Любківський, О. Концептуальна мистецька виставка. “Die Coldene Birne” / О.Любківський. – Чернівці , 2004. – 52 с. : іл.
   2. Любківський, Олег. Оповідання простим олівцем / О. Любківський. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – 96 с. : іл.
   3. Любківський, Олег. Осінь минулого століття. Романтичні візії “маленького Відня” [Образотворчий матеріал] = Der herbst des vorigen jahrhunderts. Romantische visionen des “kleinen Wien” : кат. вист. / О. Любківський. – Чернівці : Букрек, 2001. – 36 с.
   4. Любківський, Олег. Художні трактати про місто, що колись називалося Czernowitz [Образотворчий матеріал] / О. Любківський ; концептуальний атор. проект О. Любківського ; пер. нім. мовою В. Гьосс [та ін.]. – Чернівці : Глібка О. В., 2017.- 136 с. : кол. іл.
   5. Літературне місто Чернівці : автори, тексти, документи / авт. передм., літ. концепція, вибір текстів П. Рихло, фотогр., худож. концепція, ілюстр. мат. О. Любківський. – Чернівці : Друк Арт, 2010. – 256 с. : іл..

 71. Avatar Уляна- Юлія
  Уляна- Юлія says:

  Доброго дня. Сьогодні моє професійне свято – День державної служби. Які книги на допомогу держслужбовцям є в бібліотеці. Дякую

  • Доброго дня. Пропонуємо наступні видання, які розкривають питання державної служби у різних аспектах.

   1. Дубенко, С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навчально-методичній посібник / С.Д. Дубенко; За ред.Н.Р.Нижник. – Київ : Ін. Юре,1999.- 244 с.
   2. Етика професійної діяльності службовців органів влади : навч. посіб. / Чернівецький регіон. центр перепідгот. та підвищ. кваліфік. прац. органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та орг. ; уклад.: М. В. Ярмистий, А. В. Грищенко, О. Я. Звоздецька. – Чернівці : Прут, 2011. – 264 с.
   3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі : метод. посіб. для держ. службовців / Чернівецька обл. держ. адмін., Чернівецька обл. громад. орг. “Комітет виборців”, Упр. держ. служби Головдержслужби України у Чернівецькій обл. ; уклад. І. О. Баб’юк. – Чернівці , 2015. – 80 с.
   4. Організація діяльності службовців органів публічної влади : навч. посіб. / Чернівецький регіон. центр перепідгот. та підвищ. кваліфік. прац. органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та орг. ; укл.: М. В. Ярмистий, А. В. Грищенко. – Чернівці : Прут, 2009. – 220 с.
   5. Правове забезпечення державного управління і державної служби : навч. посібник / Чернівецька обл. держ. адмін. – Чернівці : Прут, 2003. – 110 с. – (Бібліотека державного службовця).
   6. Рудакевич, М. І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління : монографія / М. І. Рудакевич. – Тернопiль : Астон, 2007. – 398 с.

 72. Avatar Степан
  Степан says:

  “Теорія лідерства” така тема. Що порадите?

  • Добрий день! На тему «Теорія лідерства» у фондах нашої книгозбірні є наступна література:

    Бренсон Р. Шлях “Virgin”. Як слухати, сприймати, сміятися та спонукати : пер. з англ. / Р. Бренсон. – Київ : ОСМА : Країна Мрій, 2015. – 352 с.
    Воткінс М. Час пішов… Підкори посаду за 90 днів / М. Воткінс ; пер. з англ. С. Сарвіра. – Київ : Наш формат, 2017. – 248 с.
    Гандапас Р. Харизма лідера / Р. Гандапас ; пер. з рос. А. Стояновської. – Днiпро : Моноліт, 2018. – 296 с.
    Грін Р. 48 законів влади / Р. Грін ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 608 с.
    Кусумано М. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса / М. А. Кусумано, Д. Б. Йоффі ; пер. з англ. С. Новікової. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с.
    Максвелл Д. 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб вести за собою / Д. Максвелл ; пер. з англ. Т. Фролова. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 320 с.
    Максвелл Д. Розвинь лідера в собі / Д. Максвелл ; пер. з англ. Н. Гербіш. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2013. – 184 с.
    Мерлюк Г. Лідерство. Fast charding. Із циклу Mini-МВА інтенсив / Г. Мерлюк. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2017. – 86 с.
    Пекар В. Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування / В. Пекар. – 2-е вид., доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 192 с.
    Про лідерство. 10 найкращих статей з Harvard Business Review / пер. з англ. О. Лобастової. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 214 с.
    Трамп Д. Ніколи не здавайтеся! Як обернути найбільші труднощі на успіх / Д. Трамп, М. Маківер. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 184 с.
    Трейсі Б. Як керують найкращі. [Як одержати максимум від себе та інших. Секрети, перевірені на практиці] / Б. Трейсі ; пер. з англ. Р. Клочка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 208 с.

 73. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго вечора. Прошу підкажіть, будьте ласкаві, яка література на тему війни є в бібліотеці, можливо більш сучасні видання. Дякую.

  • Доброго вечора. Звичайно у бібліотеці є багато літератури , яка розкриває дану тему. Пропонуємо лише окремі видання. Раді будемо бачити Вас у бібліотеці після карантину.

   1. Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945.– Київ: Кн. Пам’яті України, 2000.- 944 с.
   2. Брицький, П. П. Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр.)/ П.П.Брицький . – Чернівці, 1995. – 114 с.
   3. Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. гром. орг. “Міжнар. фонд “Взаєморозуміння і толерантність”, Чернівецький обл. осередок ; авт.-упор. П. П. Брицький [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 208 с.
   4. Комарницький, Сергій Іванович. Вони наближали перемогу (Буковина та буковинці в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.)/ С. І. Комарницький.- Чернівці : Місто, 2005.- 272с.
   5. Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами укр. ін-ту нац. пам’яті/ Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ. ; Ніжин : Лисенко П. П., 2010. – 248 с.
   6. Трубайчук, А. Друга світова війна : Коротка історія / А.Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192 с.
   7. Україна у Великій війні 1939-1945 / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ : Емма, 2014. – 264 с.

 74. Avatar Алла
  Алла says:

  Добрий день! Що у вас є про українського археолога та етнографа М. Ф. Біляшівського?

  • По темі, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступний список літератури:
   1). Витязь С. П. Наукові взаємозв’язки білоруських та українських археологів у XIX-XX ст. [Текст] / Сергій Петрович Витязь, Людмила Володимирівна Дучиць, Ольга Володимирівна Медведєва // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 3. – С. 71-78 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
   2). Лук’янчук Г. Ювілей Миколи Біляшівського [Текст] / Г. Лук’янчук // Культура і життя. – 2017. – 10 листоп. (№45). – С. 14.
   3). Попельницька О. О. М.Ф. Біляшівський – перший директор Національного музею історії України [Текст] : до 140-річчя від дня народження / О.О. Попельницька // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 100-119.
   4). Топачевський А. Пристрасть і мета Миколи Біляшівського [Текст] / А. Топачевський // Дзеркало тижня. – 2018. – 3-16 берез. (№ 8-9). – С. 18.
   5). Топачевський А. Як пощастило Миколі Біляшівському [Текст] / А. Топачевський // Слово Просвіти. – 2018. – 17-23 трав. (№ 20). – С. 6, 7.
   6). Щербань Т. Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру [Текст] / Т. Щербань // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 45-55. – Бібліогр.: с. 55.
   7). Юрченко І. Могила Тараса Шевченка в літературному доробку провідників духовності Канівщини ХІХ століття / Ірина Юрченко // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2014. – № 5. – С. 53-54. – Бібліогр. в кінці ст.

 75. Avatar Кирило
  Кирило says:

  Будь ласка, допоможіть у підборі літератури на тему: «Ефективність наукових досліджень».

  • Доброго дня! Пропонуємо Вам наступний список літератури:
    Бірта Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Бірта, Ю. Бургу ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки, Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – Київ : Центр учбової л-ри, 2014. – 142 с.
    Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посібник для студ., курсантів, аспірантів, ад’юнктів / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. Конверського. – Київ : Центр учбової л-ри, 2010. – 352 с.
    Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни, нормативні документи : навч. посіб.-довід. / уклад.: Б. Білецький, О. Добржанський. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 380 с.
    Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національної академії наук для підтримки розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень : постанова Кабінету Міністрів України від 25 берез. 2020 р. № 236 // Урядовий кур’єр. – 2020. – 26 берез. (№ 58). – С. 1.
    Свердан М. Основи наукових досліджень : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Свердан, М. Свердан ; М-во фін. України, Буковинська держ. фін. акад. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 504 с.

 76. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Доброго дня. Хотіла б дізнатися які видання Франсуази Саган є в бібліотеці. Дякую.

  • В бібліотеці є ряд книг Франсуази Саган. Ось деякі з них:

   1. Саган, Ф. Ангел-хранитель / Ф.Саган. – Київ : АСТАРТА, 1994. – 447 с.
   2. Саган, Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка/ Ф. Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – (Подросток. Путь в XXI век).
   3. Саган, Ф. Казкові хмари : роман / Ф. Саган. – Днiпропетровськ : Січ, 1993. – 80 с.
   4. Саган, Франсуаза. Охоронець серця : [романи] / Ф. Саган ; пер. з фр. В. Шовкуна. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2017. – 416 с.
   5. Саган, Франсуаза. Сонячний промінь у холодній воді : повість / Ф. Саган ; пер. з фр. В. Омельченко. – Київ : Рідна мова, 2018. – 184 с.
   6. Саган, Ф. Чи любите ви Брамса? : повісті / Ф. Саган ; пер. з фр.: В. Омельченка, Я. Кравця. – Київ : Молодь, 1983. – 336 с.
   7. Саган, Франсуаза. Bonjour, печале!: повісті / Ф. Саган ; пер. з фр.: Я. Кравець, В. Омельченко. – Київ : Рідна мова, 2018. – 240 с.

 77. Avatar Юлія
  Юлія says:

  Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, літературу до відзначення Дня батька. Буду щиро вдячна.

  • Пропонуємо Вам наступні видання:

   1. Аза, Л. О. Батьків авторитет / Л.О Аза, Н.В. Лавриненко. – Київ: Політвидав України, 1986. – 92 с. – (“Сім’я і суспільство”).
   2. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях / Г. В. Святненко, Л. С. Волинець, Є. М. Луценко ; ред. Т. М. Тележенко ; Укр. ін-т соціал. дослідж., Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 92 с.
   3. Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейного виховання / Є. І. Коваленко [та ін.] ; за заг. ред.: Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко. – Київ : КНТ, 2008. – 592 с.
   4. Жулинський, Г. “То твій, сину, батько”. Українська душа – на Голгофі ХХ століття / Г.Жулинський, М.Жулинський. – Київ : Генеза, 2003. – 112 с.
   5. Книга про батька. Українські поети XIX-XXI століть : антологія / упоряд., авт. передм. В. Л. Чуйко, наук. ред. Т. В. Майданович. – Київ : Криниця, 2013. – 352 с.
   6. Князький, О. М. З батьком наодинці: Пісні, гімни та марші / О.М. Князький. – Київ : Укр. Вид-ча Спілка, 2007. – 36 с. : ноти.
   7. Ніжинський, М. П. Батько / М.П.Ніжинський. – Київ : Знання, 1976. – 32 с.

 78. Avatar Андрій
  Андрій says:

  Добрий день! Чи є у вас щось по темі «Люмінесценція. Люмінесцентний аналіз»?

  • Доброго дня! За Вашою темою у фондах нашої бібліотеки після закінчення всіх обмежувальних заходів можна буде ознайомитись з наступними виданнями:
   – Галунов М. Радіолюмінесценція органічних конденсованих середовищ: фундаментальні аспекти і застосування : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 року / М. Галунов // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 2. – С. 22-28.
   – Люмінесценція : Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Рута, 2003. – 48 с.
   – Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система CoFe2O4@SiO2@Gd2O3:Eu2O3: синтез, характеристизація, поглинання макрофагами / І. Василенко, А. Яковенко, Д. Єфременко [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2016. – № 10. – С. 88-93.
   – Розробка та створення газосенсорної системи на основі низьковимірних маталооксидів / Р. Бовгира та ін. // Наука та інновації. – 2016. – № 6. – С. 59-65.
   – Сльотов М. Люмінесценція у приладах і системах оптоелектроніки [підручник] / М. М. Сльотов, О. М. Сльотов ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. – 136 с.
   – Явище люмінесценції у світлотехніці : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. О. Парфенюк. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 96 с.

 79. Avatar РОМАН
  РОМАН says:

  Доброго дня. Допоможіть, будьте ласкаві, у пошуці літератури “Елементи людскої логіки!” Гарно дякую

  • Добрий день! За темою, яка Вас цікавить можемо запропонувати наступний список літератури:

   – Беркган Б. Шість способів звільнення від злости та критики / Б. Беркган ; пер. Н. Андрусів. – Львiв : Свічадо, 2015. – 152 с.
   – Буковська О. Розвиток логічного та системного мислення учнів / О. Буковська // Математика в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 7/8. – С. 9-21
   – Варенко В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 37-40.
   – Гавриш О. Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень / О. Гавриш, Ю. Лопатинська // Економіка АПК. – 2017. – № 8. – С. 78-81.
   – Дика О. Картини світу в людському вимірі / О. Дика, В. Скуміна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 638/639: Філософія. – С. 37-43.
   – Конверський А. Критичне мислення : підруч. для студ. навч. закл. вищ. освіти усіх спец. / А. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 340 с.
   – Мафесолі Мішель (р.н. 1944).Хвала релятивізму / Мішель Мафесолі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 3. – С. 37-47.
   – Савостьянова М. Абсолютна й відносна істина: поняттєво-категорійні колізії та аксіологічний контекст / М. Савостьянова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 638/639: Філософія. – С. 26-30.
   – Самойлов О. Зміст та форма постановки теоретичної проблеми / О. Самойлов // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2015. – № 2. – С. 31-37.

 80. Avatar Ліза
  Ліза says:

  Вітаю. Цікавлюся літературою з дитячого футболу. Які книги можете запропонувати. Щиро дякую.

  • Добрий день!
   1. Абетка футболіста : навчальний посібник / За ред. М.і.Маниліча ; Укл.: Б.Ф.Ведмеденко, М.Д.Зубалій, В.О.Мужичок, В.О.Марчук. – Чернівці : Рута, 2002. – 232 с.
   2. Васильчук, Аурел Григорович. Гуртки з футболу в школі : навч. посіб. / А. Г. Васильчук ; М-во освіти і науки України, Федерація футболу України, Буковинська держ. фін. акад. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 232 с.
   3. Васильчук, Аурел Григорович. Методика навчання футболу на уроках з фізичної культури в школі : навч. посіб. / А. Г. Васильчук, Ю. Ю. Мосейчук ; М-во освіти і науки України, Федерація футболу України. – Чернівці : Технодрук : Яворський С. Н., 2010. – 216 с. : іл.
   4. Віхров, К. Л. Футбол у школі : навч.-метод. посіб. / К. Л. Віхров. – 2-е вид., випр. i доп. – Київ: Комбі ЛТД, 2004. – 256 с. : іл.
   5. Зінченко, О. О. Уроки з футболу в школі : навч. посібник / О.О.Зінченко, А.Г.Васильчук. – Київ; Чернівці, 2002. – 214 с. : іл..
   6. Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : методичні рекомендації / Мін-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл. Ю. Ю. Мосейчук. – Чернівці : ЧНУ, 2010.- 60 с.

 81. Avatar Аделіна
  Аделіна says:

  Доброго дня. Допоможіть, будьте ласкаві, у пошуці літератури до Дня захисту людей похилого віку. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Кузьмич, В. Гуманізація освіти як чинник формування гуманного ставлення до людей похилого віку / В. Кузьмич // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 48-51.
   2. Кухта, Мирослава. Люди похилого віку очима експертів: труднощі та шляхи подолання життєвих негараздів/ Мирослава Кухта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 4. – С. 119-132
   3. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку : навч.-методич. посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; укл.: І. В. Ковальчук, В. С. Филипчук. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 184 с.
   4. Мудрі та багатії літами : державне свято // Позакласний час. – 2019. – N 9(вересень). – С. 48
   5. Хлівна, Олександра. Ставлення до майбутнього осіб похилого віку / Олександра Хлівна // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 687: Педагогіка та психологія. – С. 186-192.

 82. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури про фондовий ринок. Щиро дякую.

  • 1. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” : за станом на 14 березня 2012 р. / Україна. Закони, Верховна Рада України. – Офiц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2012. – 48 с. – (Закони України).
   2. Загородній, А. Г. Цінні папери. Фондовий ринок : Термінологічний словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Львiв : БаК, 1999. – 168 с. – (Бібліотечка фінансиста).
   3. Мозговий, О. М. Фондовий ринок : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни (спец. “Менеджмент” і “Міжнародна економіка”) / О.М.Мозговий. – Київ : КНЕУ, 2001. – 96 с.
   4. Фондовий ринок: навчальний посібник / В. М. Діденко [и др.] ; Мін-во фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці : Наші кн., 2010. – 620 с.
   5. Shiller, Robert J. Irrational Exuberance / R. J. Shiller. – 2nd ed. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2005. – 306 p. – Англ. мовою.

 83. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Запропонуйте, будь ласка, літературу про творчість Івана Миколайчука. Дякую.

  • 1. Брюховецька, Лариса Іванівна.Іван Миколайчук / Л. І. Брюховецька. – Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. – 64 с. : іл. – (Стозір’я. Бібліотека української родини. Митці театру й кіно).
   2. Іван Миколайчук: магія любові [Образотворчий матеріал] : [фотоальбом] / упор. М. Є. Миколайчук, ред., підбір та підгот. текстів Л. Брюховецька. – Київ : Ред. журн. “Міжнар. туризм”, 2011. – 176 с.
   3. Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Чернівецької облдержадмін., Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; авт.-укл. А. С. Лупан. – Чернівці, 2011. – 104 с.
   4. Миколайчук, Іван Васильович. Острів сліз : сценарій / І. Миколайчук, Е. Сабате. – Київ : Кіно-Театр : АРТ Книга, 2017. – 56 с.
   5. Миколайчук, Іван Васильович. Сценарії / І. В. Миколайчук ; упор. М. Є. Миколайчук ; авт. передм. Л. І. Брюховецька. – Київ : Ред. журн. “Міжнар. туризм”, 2008. – 544 с. : іл, фото.
   6. Іван Миколайчук [Електронний ресурс] = Ivan Mykolaichuk : зб. кіноематограф. творів / М-во культ. і туризму України, Нац. центр Олександра Довженка, Інформ. бізнесові системи та комунікації. – Київ, 2010 -(Класика українського кіномистецтва = Ukrainian cinematic art classics). – Повне цифрове відновлення

 84. Avatar Іванна
  Іванна says:

  Вітаю! «Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання» – така література у вас є?

  • Доброго дня! Пропонуємо наступний список літератури за темою «Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання»:

   1. Демецька О. “СТРЕС-КОД”: професійне вигорання та його попередження / О. Демецька // Фармацевт практик. – 2020. – № 3. – С. 16
   2. Зелінська Я. Особливості психічного вигорання в аспекті професійного стресу / Я. Зелінська // Соціальна психологія. – 2009. – №6. – С. 127-135.
   3. Калашник І. Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика / І. Калашник // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 183-185.
   4. Кошель Т. Заняття-тренінг “Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом” / Т. Кошель // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2019. – № 2. – С. 33-37.
   5. Маслова В. Синдром “професійного вигорання” як результат хронічного стресу / В. Маслова // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 10. – С. 34-39.
   6. Матвієнко О. Культура здоров’я персоналу та синдром психоемоційного “вигорання”: стратегія і тактика подолання / Матвієнко О., Пересадін М., Андросов Є. // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 72-76.
   7. Москалець В. Психічне вигорання – реальність чи вигадка ? / В. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1. – С. 58-65.
   8. Пензай С. Гармонізація психофізичного стану / С. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 3. – С. 24-26.
   9. Святка О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 179-182.
   10. Сухорукова А. Коли хочеться все кинути… / А. Сухорукова // Дзеркало тижня. – 2017. – 30 верес.-6 жовт.(№ 36). – С. 13.

 85. Avatar Женя
  Женя says:

  Доброго дня, що є у вас в бібліотеці на тему “досвід боротьби з епідемією короновірусу в зарубіжних країнах”

  • 1. Життя в Канаді під час карантину [Текст] // Голос України. – 2020. – 2 квіт. (№ 61). – С. 7
   2. Кирей Р. Закордон живе надією [Текст] / Р. Кирей , А. Бойко // Урядовий кур’єр. – 2020. – 22 квіт. (№ 76). – С. 4
   3. Кованда А. Затяжна епідемія знищить цілі галузі. Тривала- змінить картину світу [Текст] / А. Кованда // Країна. – 2020. – № 12. – С. 4
   4. Кущ П. Американці звикають до карантинного ритму життя [Текст] / П. Кущ // Урядовий кур’єр. – 2020. – 25 квіт. (№ 79). – С. 2
   5. Нестерова С. Польща наділа маску, але не забула про людину [Текст] / С. Нестерова // Урядовий кур’єр. – 2020. – 4 квіт. (№ 65). – С. 5

   6. Сяньжун Ф. Сумарний досвід, поглиблена співпраця та спільні старання переможуть у боротьбі з епідемією [Текст] / Ф. Сяньжун // Голос України. – 2020. – 28 берез. (№ 59). – С. 6
   7. Троць І. “Жодна країна, зокрема США, не була готова до пандемії” [Текст] / І. Троць // Урядовий кур’єр. – 2020. – 7 трав. (№ 86). – С. 8
   8. У зоні особливої уваги: короновірус “2019 нКоВ” [Текст] / підгот. Олександра Демецька // Фармацевт практик. – 2020. – № 2. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст.
   9. Чужа О. Чехи протиставляють коронавірусу дисциплінованість [Текст] / О. Чужа // Урядовий кур’єр. – 2020. – 22 квіт. (№ 76). – С. 8

 86. Avatar Ларіса
  Ларіса says:

  Де взяти правильність написання розділів щоб перевести систематичний каталог з ББК на УДК. Дякую

  • Добрий день! Перегляньте за цим посиланням – https://cutt.ly/Dy6kT5v
   1. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК. ББК станом на 1997 р., УДК – на 2011 р. / Держ. наук. установа “Кн. палата України ім. І. Федорова” ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник. – Київ : Кн. палата України, 2017. – 84 с.

 87. Avatar Степан
  Степан says:

  Чи можна знайти книжки на тему “Природничі та наукові погляди Аристотеля?

  • Доброго дня! Після зняття карантинних обмежень в нашій бібліотеці за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 Ви зможете ознайомитись з наступними джерелами:
    Аристотель Сочинения : в 4-х т. / Аристотель. – Москва : Мысль, 1976-1983.
    Лосев А. Платон-Аристотель / А. Лосев, А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2000. – 392 с.
    Медведюк Л. Трансформація аристотелівського мімезису в неарістотелівський / Л. Медведюк // Слово і час. – 2001. – № 10. – С. 14-21.
    Меленко С. (Викладач ЧНУ). Ідеальна форма державного правління у філософсько-правовій спадщині Аристотеля / С. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 618: Правознавство. – С. 20-25.
    Навроцький В. “Топіка” Аристотеля і практичний поворот у сучасній логіці / В. Навроцький // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 27-32.
    Петрінко В. Право, закон і влада у політичній концепції Аристотеля / В. Петрінко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 123/124: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – С. 333-340.
    Терентьєва Л. Тематичний аналіз силогістики Аристотеля / Л. Терентьєва ; пер. з рос. В. Недашківський // Філософська думка. – 2012. – № 2. – С. 70-83.
    Харченко-Кушнір Н. Ідея середнього класу в концепції “ідеальної держави” Аристотеля / Н. Харченко-Кушнір // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 68-70.

 88. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Вітаю. Цікавлюся творчістю Тамари Севернюк. Які твори поетеси є в бібліотеці. Щиро дякую.

  • 1. Севернюк, Тамара Артемівна. В цупких обіймах німоти… : поезія / Т. А. Севернюк ; іл. Т. Севернюк. – [2-е вид., доп.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 224 с.
   2. Севернюк, Тамара Артемівна. Коли задихається серце : поетична хроніка
   / Т. А. Севернюк ; худож. Р. Лекалов. – Чернівці : Букрек, 2015. – 248 с.
   3. Севернюк, Тамара Артемівна. Листя, що не опадає… Зблиски / Т. А. Севернюк. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – 208 с.
   4. Севернюк, Тамара Артемівна. Музика чорної вишні… : поетично-сповідальне освідчення / Т. А. Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 472 с.
   5. Севернюк, Тамара Артемівна. Щоб пам’ять почула слова: сповідь перед часом [Текст] / Т. А. Севернюк. – Чернівці : Букрек, 2014. – 368 с.

 89. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Доброго дня. Підкажіть, будь – ласка , літературу до міжнародного дня друзів. Дякую.

  • 1. Дружба – велика сила // Шкільна бібліотека. – 2019. – N 5(травень). – С. 55-57
   2. Карнегі, Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, виступаючи прилюдно. Як перестати вилюватись і почати жити / Д. Карнегі ; пер. з англ.: Л. І. Підлісної, Т. І. Петренко, С. В. Мясоєдової. – Харків : Промінь, 2014. – 560 с.
   3. Карнегі, Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей/ Д. Карнегі ; пер. з англ. І. Іванченко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 254 с. – (Книжка, що може змінити ваше життя!).
   4. Свято побратимства : Міжнародний день друзів // Шкільна бібліотека. – 2018. –N 5(травень). – С. 50-51
   5. Від друзів – до друзів / І. Сінкевич // Професійна освіта : Науково-методичний журнал. – 2019. – N 4. – С. 57-58.

 90. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  Хотіла би після карантину прийти і почитати літературу на тему: “Суть захворювання на цукровий діабет: допомога та підтримка хворим людям”. Чи не могли би Ви підібрати?

  • Добрий день! Ми зможемо підібрати за Вашою темою наступну літературу:

   1. Атрощенков Д. Скорая помощь при сахарном диабете / Д. В. Атрощенков. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 256 с.
   2. Вахтангишвили Р. Диагноз сахарный диабет – не приговор / Р. Вахтангишвили, В. Крежчковская. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 256 с.
   3. Вплив комбінованого лікування інсуліном та метформіном на активність 5’АМФ-активованої протеїнкінази в лімфоцитах хворих на діабет / Л. Соколова, В. Пушкарьов, Ю. Бєльчина [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 5. – С. 100-104.
   4. Діабет та вагітність : поради лікарю. – Київ : [б. в.]. Вип. 1 / В. Медведь, Л. Бикова. – 2005. – 24 с.
   5. Зорій І. Клінічно-діагностичні особливості діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної No-синтази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / І. Зорій ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа “Ін-т неврології, психіатрії та наркології”. – Харкiв, 2015. – 20 с.
   6. Зорій І. Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників : монографія / І. Зорій, Н. Пашковська, В. Пашковський. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2018. – 116 с.
   7. Коханюк Ю. Лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2 з урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Ю. Коханюк ; М-во охорони здоров’я України, Держ. вищ. навч. закл. “Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – Тернопiль ; Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2015. – 20 с.
   8. Крисюк І. Інноваційні пропозиції для впровадження комплексних дієтичних добавок при цукровому діабеті та хелікобактеріозі шлунка / І. Крисюк // Наука та інновації : науково-практичний журнал. – 2018. – N 5. – С. 37-42.
   9. Ніколаєнко А. Апіфітолазеротерапія цукрового діабету / А. Ніколаєнко // Пасіка. – 2018. – № 11. – С. 19-20.
   10. Порушення синтезу вітаміну D3 активної форми ядерного фактора кВ у кістковій тканині, зумовлені експериментальним цукровим діабетом 1-го типу, та їх корекція холекальциферолом / А. Мазанова, І. Шиманський, О. Лісаковська [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 109-116.
   11. Посібник по навчанню хворих на цукровий діабет самоконтролю : для інструкторів шкіл хворих на цукровий діабет / М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інф. та патентно-ліцензійної роботи “Центр навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю”. – Київ : ІНДАР. Вип. 2 / укл. А. Єфімов [та ін.]. – 2005. – 56 с.

 91. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрий день
  Скажіть,будь ласка,чи є в вашій бібліотеці література на тему: Літній цикл народних свят? Дякую.

  • Кожолянко, О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символіка: [монографія] / О. Г. Кожолянко ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т народознавства НАН України. – Чернiвцi : Друк Арт, 2014. – 608 с. : кол. іл., фото. кол.
   Яківчук, А. Ф. ТрадицIйнi народнi свята літнього циклу / А. Ф. Яківчук. – Чернівці : [б. и.], 1993.
   Делікатна, У. На Спаса дякують за врожай [Текст] : [про свята Медовий та Яблучний Спас] / У. Делікатна // Погляд. – 2015. – 13 серп. (№ 33). – С. 19.
   Кожолянко, Г. Свято Купала на Буковині [Текст] / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2005. – ч. 2. – С. 25-34.
   Кожолянко, Олександр. Народне свято Спаса – свято духів предків [Текст] : [укр. традиції] / О. Кожолянко // Час. – 2017. – 17 серп. (ч. 33). – С. 12.
   Чеховський, І. Іванівське зілля – “до всього помічне” [Текст] : [Свято “Івана Купала” на Буковині] / І. Чеховський // Час 2000. – 2005. – 8 лип. (ч. 27). – С. 16.

 92. Avatar Катя
  Катя says:

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вашій бібліотеці література на тему: «Історичні реалії та художній домисел у творах Василя Шкляра»? Наперед дякую!

  • Доброго дня! У фондах нашої книгозбірні можна ознайомитись з наступними матеріалами на тему, яка Вас зацікавила:
   – Андрійченко Н. Архетипологія роману Василя Шкляра “Чорний ворон” / Н. Андрійченко // Слово і час. – 2013. – № 8. – С. 78-85.
   – Вихор А. Осмислення історичної правди у творі Василя Шкляра “Чорний ворон” (“Залишенець”) / А. Вихор, В. Кромкач // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2017. – № 12. – С. 53-55.
   – Герасименко Н. Переможець трощі : рецензия / Н. Герасименко // Слово і час. – 2019. – № 6. – С. 118-119.
   – Голобородько Я. “Чоловіча” проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 4. – С. 57-63.
   – Жила С. “…Книжка минулим дуже нагадує сьогодення…”: вивчення історичного роману Василя Шкляра “Маруся” / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – N 5 . – С. 24-30.
   – Жила С. Семінарське заняття за романом Василя Шкляра “Троща” у ЗВО / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 31-36.
   – Ковацька О. Тубільний міф як сховок від колоніальної реальності у “Ностальгії” В. Шкляра / Оксана Ковацька // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 42-51.
   – Колоїз Ж. Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра “Залишенець. Чорний ворон” / Ж. Колоїз // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. – С. 3-9.
   – Крутивус З. Знак з того світу : “Чорний ворон” (“Залишенець”) Василя Шкляра – коректна відповідь недругам України / З. Крутивус // Березіль. – 2011. – № 3-4. – С. 180-185.
   – Кузів М. Вертайтесь росою… : “Чорний Ворон” Василь Шкляр / М. Кузів // Дзвін. – 2010. – № 5/6. – С. 151-152.
   – Пастух Б. Вигодувана кров’ю воля / Б. Пастух // Дзвін. – 2010. – № 1. – С. 139-142.

 93. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Чи є статті на тему «Весільні обряди українського народу» ?

  • 1. Конвай В. Д. Висвітлення традиційно та сучасної весільної обрядовості в Інтернет-ресурсах України / В. Д. Конвай // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 1. – С. 52-59. – Бібліогр. в кінці ст.
   2. Курочкін О. В. Весільний звичай “Удавана наречена” і його семантичні інтерпретації / О. В. Курочкін // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 4. – С. 46-52. – Бібліогр. в кінці ст.
   3. Курочкін О. В. Пародійний обряд “Старече весілля” [Текст] / О. В. Курочкін // Народна творчість та етнологія. – 2016. – N 2(березень-квітень). – С. 66-77.
   4. Олійник Н. П. Атрибутика весільної обрядовості українців етноконтактної зони / Н. П. Олійник // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 85-91. – Бібліогр. в кінці ст.
   5. Онуфрійчук К. Історіографія вивчення міської весільної обрядовості в Україні (50-80-ті роки XX столяття) [Текст] / К. Онуфрійчук // Народна творчість та етнологія. – 2015. – N 2(березень-квітень). – С. 93-102. – Бібліогр. в кінці ст.
   6. Раденкович Л. Демонічне весілля в народних переказах. Слов’янські паралелі / Л. Раденкович ; пер. з серб. І. Маркович // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 2. – С. 6-10. – Бібліогр. в кінці ст.
   7. Шокодько Г. Народна драма. Весілля [Текст] : матеріали до уроків / Г. Шокодько // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журн. – 2009. – № 11. – С. 18-23. – Бібліогр. в кінці ст.

 94. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Хотіла б дізнатися про цікаві туристичні місця в Україні та на Буковині. Порадьте, будь ласка, літературу. Дякую.

  • Добрий день!
   1. Барвиста Буковина. Горизонти цільового туризму / М. Д. Бузинський [та ін.].
   – Чернівці : Прут, 2009. – 152 с.
   2. Король, Олександр Дмитрович. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. посіб. / О. Д. Король ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 144 с.
   3. Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України: навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 370 с. :
   4. Павленко, Валерій Іванович. Дещо про Карпати, дещо про туризм або магія гір / В. І. Павленко. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 148 с.
   5. Туристична Путильщина – дивосвіт Карпат : [путівник] / текст В. Буняк. – Путила, 2019?. – 28 с.

 95. Avatar Надя
  Надя says:

  Вітаю. Планую оздоровлення дітей. Що можна було б почитати по цій темі. Щиро дякую.

  • 1. Концептуальні аспекти організації відпочинку та оздоровлення дітей / Чернівецька облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Чернівецької облдержадмін., Ін-т післядипломної пед. освіти Чернівецької обл.; укл. П. С. Старовойт [та ін.]. – Чернівці : Яворський С. Н. , 2011. – 228 с.
   2. Косован, Л. М. Арт-терапія, як засіб оздоровлення та зміцнення здоров’я через використання нетрадиційних оздоровчих технологій за А. Уманською, К. Бутейко, сенсорного сухого душу “Кольоровий дощ” : [майстер-клас] / Л. М. Косован // Освіта Буковини. – 2018. – 1 листоп. (№ 41). – С. 14
   3. Омелянчук, Інна. Дитинство на паузу не поставиш / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2020. – 16 трав. (№ 91). – С. 3
   4. Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні : збірник нормативних документів та інформаційно-методичних матеріалів / Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. – Київ, 2003. – 170 с.
   5. Туризм та відпочинок у Чернівецькій області у 2018 році: стат. зб. / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Чернівецькій обл. ; за ред. Г. І. Петрової. – Чернiвцi, 2019. – 72 с.

 96. Avatar Ірина
  Ірина says:

  Добрий день. Потрібна література по темі Декартова система координат. Дякую

  • Доброго часу доби! У фондах нашої книгозбірні після закінчення карантинних обмежень можна буде ознайомитись з наступними виданнями на тему «Декартова система координат»:

   1. Аналітична геометрія : навч. посібник для ун-тів і пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1973. – 327 с.
   2. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра : навч.-методич. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 244 с.
   3. Городецький В. Аналітична геометрія : навч. посіб. у 4 ч. / В. Городецький, С. Боднарук, В. Лучко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011 – Ч. I : Системи координат. Найпростіші задачі аналітичної геометрії. – 2011. – 92 с.
   4. Гунько Л. Урок-змагання з геометрії для учнів 9 класу / Л. Гунько // Математика в рідній школі : наук.-метод. журн. – 2018. – № 2. – С. 15-17.
   5. Крайзман М. Розв’язування геометричних задач методом координат / М. Крайзман. – Київ : Радянська школа, 1983. – 127 с.
   6. Пташник Б. Задача Діріхле-Неймана для лінійних нееліптичних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами / Б. Пташник, С. Репетило // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – № 2. – С. 24-31.
   7. Яковець В. Аналітична геометрія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В. Яковець, В. Боровик, Л. Ваврикович. – Суми : Університетська книга, 2004. – 304 с.

 97. Avatar Денис
  Денис says:

  Доброго дня, порекомендуйте матеріал про модерністичні віяння в малій прозі Євгенії Ярошинської

  • 1. Буковина, її минуле і сучасне /[за ред. Д.Квітковського, Т.Бриндзана, А.Жуковського]. – Париж-Філадельфія-Детройт: Зелена Буковина, 1956. – С. 829-848.
   2. Гнідан О. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. Підручник.: у 2 кн. – К: Либідь, 2006. – 496с.
   3. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні /за заг. ред. Л.О.Столяр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с.
   4. Ковалець Л. Уроки Євгенії Ярошинської // Дивослово. – 2005. – №1. – С.59-60.
   5. Ковалець Л. «Власним трудом і силою волі…» : штрихи до портрета Євгенії Ярошинської (із першопублікацією мемуарних свідчень) / Л.Ковалець // Слово і час. – 2012. – №2. – С. 63-72.
   6. Козинський Л. Жанрово-стильове багатство малої прози Євгенії Ярошинської. – К.: Інтелект, 1999. – 30 с.

 98. Avatar Галина
  Галина says:

  Доброго дня, який матеріал є в бібліотеці про родину в творчості Ольги Кобилянської

  • 1. Гусар Ю. Видатна подруга видатної письменниці: [Про Софію Окуневську-Морачевську] // Буковинське віче. – 2010. -7 травня (№33). – С.3.
   2. Кобилянська О. Повісті, оповідання, новели / Вступна стаття, упорядкування, примітки Ф.Погребенника. – К.: Наукова думка, 1988.
   3. Ковальчук О. Письменницька позиція в повісті О.Кобилянської «Земля» // Українська мова і література в школі. – 1993. – №11.
   4. Усе для школи: Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести: 10 кл. – Львів, 2001
   5. Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської «Людина» і «Царівна» [електронний ресурс] // режим доступу http://www.br.com.ua/kurs/Literatura/23238.html

 99. Avatar Олег
  Олег says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці філософські-термінологічні словники ?

  • 1. Петрушенко В. Л. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції : для студ. вищих навч. закл. / В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 352 с.
   2. Хамітов, Н. Філософський словник. Людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. – К. : КНТ : Центр навч. л-ри, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 256 – 259.

 100. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  Добрий день! Ви почнете вже працювати з 1 червня? треба опрацювати журнал “Кінотеатр” з 2009 по 2019 рік. Чи є у вас?

  • Про початок роботи бібліотеки очікуйте повідомлень на сайті бібліотеки. Ми залежимо від щотижневих рішень обласної адміністрації.
   Так, звичайно журнал “Кінотеатр” є в наших фондах за 2009- 2019 роки.

 101. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  Добрий день! шукаю матеріал по темі “Музичне виховання в школі”. Що порадите? Чи є у вас журнал “Музична школа” за 2019 рік?

  • 1. Іваненко, Лариса Михайлівна. Музична скринька [Ноти] : п’єси для фортепіано: пед. репертуар муз. школи, муз. відділення почат. спеціалізованого мистецького навч. закл. (шк. естетичного виховання) / Л. М. Іваненко. – Вiнниця : Нова кн., 2011. – 40 с.
   2. Музично-ритмічне виховання та художня гімнастика [Текст] : Методичні вказівки / ЧНУ ім.Ю.Федьковича ; Укл. О.О.Мороз. – Чернівці : Рута, 2002. – 32 с. .
   3. Педагогічна практика з музичного виховання [Текст] : Методичні рекомендації / укл. І. М. Боднарук. – Чернівці : ЧНУ, 2002. – 28 с.
   4. Світова музична література для музичних шкіл та шкіл естетичного виховання [Текст] : (повний курс) / упоряд.: Н. М. Моклович, Л. Й. Сливко, О. В. Труфин. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2015. – 260 с. : іл. – 280 прим.. – 70.00 грн.
   5. Українська музична література для музичних шкіл та шкіл естетичного виховання [Текст] : (повний курс) / упоряд.: Н. М. Моклович, М. С. Мацько, О. В. Труфин. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2017. – 116 с. : фот. – 85 прим.
   Також радимо ознайомитись із періодичними виданнями. «Українська музична газета» та журнали «Джміль», «Музика», «Музична школа», «Музичний керівник».

 102. Avatar Рома
  Рома says:

  Доброго дня, допоможіть знайти статті на тему: “Екологія глобальна проблема людства.”

  • 1). Блоха К. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту державного управління у сфері екології / Катерина Блоха // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 7. – С. 53-56. – Бібліогр. в кінці ст.
   2). Келемен М. І. Класифікація адміністративно-правових форм участі публічної адміністрації та громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень [Текст] / М. І. Келемен // Держава і право. – 2016. – Вип. 72. – С. 228-240. – Бібліогр. наприкінці ст.
   3). Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів [Текст] / В.І. Кашковський [та ін.] // Наука та інновації. – 2017. – № 3. – С. 57-69 : рис., табл. – Библиогр. в конце ст.
   4). Корсак К. Про засади правильного мислення у темі глобального потепління / К. Корсак // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2018. – № 1. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст.
   5). Корсак К. Рух людства до двох організованих ним колапсів – екологічного і духовно-інтелектуального. Який з них небезпечніший і чи є порятунок? / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2019. – № 3. – С. 7-18 : рис. – Бібліогр. в кінці ст.
   6). Мащенко М. А.Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки [Текст] / М. А. Мащенко // Економіка та держава. – 2018. – № 12. – С. 16-20 : табл. – Бібліогр. с. 20
   7). Обиход Г. О. Стратегічн напрями забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України [Текст] : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року / Ганна Олександрівна Обиход // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 12. – С. 53-60 : карти.
   8). Снігур О.Найбільше люди опирались забороні підгузників [Текст] : за два роки відмовляться від одноразового посуду / Оксана Снігур // Країна. – 2019. – № 31. – С. 16-17.
   9). Тарас Я. Мікрорентгени української пам’яті [Текст] / Ярослав Тарас // Дзвін. – 2016. – № 4. – С. 105-144.

 103. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня! Чи є в бібліотеці енциклопедія “Західно-українська народна республіка “, що видана в Івано-Франківську, цікавить т.2

  • Доброго дня! Перший том є, другого нажаль ще не має.
   1. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 : енциклопедія. – 2018. – ISBN 978-966-2067-43-9.
   Т. 1 : А – Ж / С. Адамович [та ін.]. – Івано-Франківськ : [б. и.] ; Львів : Манускрипт, 2018. – 688 с. : іл. – До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки

 104. Avatar Семен
  Семен says:

  Які у вас є книжки Роберта Хайнлайна?

  • Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступні твори Роберта Хайнлайна:
   1. Космические оборотни : фантаст. романы. – Москва : Агра : Инрезерв, 1992. – 432 с.
   2. Хайнлайн Р. Имею скафандр – готов путешествовать / Р. Хайнлайн ; пер. с англ. Ю. А. Зараховича. – Черкассы : Орлан, 1993. – 224 с.
   3. Хайнлайн Р. Повелители марионеток : Фантастический роман / Р.Хайнлайн. – Москва : Суперсистема, 1991. – 250 с.
   4. Хайнлайн Р. Тоннель в небе [Электронный ресурс] : [аудиокнига]: МР3 / Р. Хайнлайн ; исполн. С. Кирсанов ; пер. с англ. А. Корженевський. – Москва : Элитайл, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
   5. Хайнлайн Р. Чужой в чужой земле : роман / Р. Хайнлайн. – Київ : Зовнішторгвидав України, 1993. – 480 с.

 105. Avatar Леся
  Леся says:

  Прошу допомогти знайти статті на тему ” Руська трійця” та її значення в українському суспільстві”, дякую.

  • 1.Горинь В. Шляхи “Русалки Дністрової” / В. Горинь // Дзвін. – 2008. – № 9. – С. 141-143.
   Рец. на кн.: Ільницька Л.І. “Русалка Дністровая” (1837) у бібліотеках і музеях світу : історико-книгознавче дослідження / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – 248 с.: 32 с. зл.
   2.Кобець, О. Духовно рідні / Ольга Кобець // Слово Просвіти. – 2018. – 11-17 січ. (№ 2). – С. 6
   3.Купчинська, Л. Мовою екслібриса: до 180-ліття виходу в світ “Русалки Дністрової” / Лариса Купчинська // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 163-168
   4.Салига, Т. “… живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху…” : до 200-річчя Маркіяна Шашкевича / Т. Салига // Дивослово : науково-методичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 57-59 : фот.
   5.Скорейко, Г. “Сіймо, а збирати будем”: “Руська трійця” і спроба конструювання ідентичності через мову в Галичині [Текст] / Г. Скорейко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – Вип. 607-609: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – С. 19-29. – Бібліогр. в кінці ст.
   6.Скорейко, Г. Символізм постаті Маркіяна Шашкевича в українському суспільному русі ХІХ – на початку ХХ ст. (До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича) [Текст] / Г. Скорейко // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Технодрук, 2011. – Т. 14. – С. 49-55. – Бібліогр. в кінці ст.
   7.Фаріон, І. Яків Головацький: “Відки такий наглий упадок?” (І. Франко) [Текст] : з нагоди 170-ліття заснування катедри руської словесности у Львівському університеті / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2018. – 29 листоп. – 5 груд. (№ 48). – С. 12. – Бібліогр. в кінці ст.

 106. Avatar Надя
  Надя says:

  Вітаю. Допоможіть мені, будь ласка, з літературою до міжнародного дня захисту дітей. Дякую

  • Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі наступні видання:
   1.Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях / Г. В. Святненко, Л. С. Волинець, Є. М. Луценко ; ред. Т. М. Тележенко ; Укр. ін-т соціал. дослідж., Ін-т дитинства. – Київ: Логос, 2000. – 92 с.
   2.Будуймо храм, духовний храм, щоб жили діти та онуки : матер. круглого столу “Будуймо храм”, присвяч. 60-річчю від дня народження співака і композитора, нар. артиста України, почесного громадянина м. Чернівці П. А. Дворського / упор. Т. А. Мінченко ; упор. Т. А. Мінченко. – Чернівці : Яворський С. Н., 2014. – 128 с.
   3. Ліщук, В. С. Читати раніше, ніж говорити. Щоб усі діти були щасливими : поради молодим батькам по інтелектуальному розвитку дитини / В.Ліщук – Хмельницьк, 2001.- 40 с.
   4.Преґенцер, Бріґіта. Здоровий розвиток дитини: поради св. Гільдеґарди / Б. Преґенцер, Б. Шмідлє ; пер. з нім. О. Залецька ; худож. оформ. Х. Рейнарович. – Львiв : Свічадо, 2017. – 232 с.
   5.Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : метод. рек. / Т. О. Піроженко [та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.

 107. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня. Підкажіть, будь – ласка, літературу з економіки підприємств. Дякую.

  • 1. Баліцька, В. В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети / В. В. Баліцька ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування”. – Київ, 2007. – 480 с.
   2. Кучеренко, Т. Є. Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко ; за ред. В. С. Уланчука. – Київ: Знання, 2008. – 496 с. : рис. – (Вища освіта XXI століття).
   3. Національні та регіональні складові функціонування підприємств : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред. Ю. М. Лопатинського. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 304 с.
   4. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. О.В. Зибаревої. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 320 с.
   5. Рошило, В. І. Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємства : монографія / В.І.Рошило. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 272 с.
   6. Федорова, В. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / В. А. Федорова, О. А. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ: Центр учбової л-ри, 2008. – 230 с.

 108. Avatar РоманКо
  РоманКо says:

  Яка у вас є література на тему: Корекційна робота психолога?

  • Доброго дня! По темі, яка Вас цікавить, можемо запропонувати наступний список літератури:
   1. Гелета О. Корекційно – рефлекційні вправи : з використанням ЛЕГО / О. А. Гелета // Розкажіть онуку. – 2019. – N 10(жовтень). – С. 18-20.
   2. Дуткевич Т. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ за напр. підгот. 6.030103 “Практ. психологія” / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 304 с.
   3. Дуткевич Т. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. для студ. ВНЗ “спец. 053 Психологія” / Т. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. – Київ : КНТ, 2018. – 266 с.
   4. Захарук Т. Самопізнання та самовдосконалення : Корекційно-тренінгова програма: формування позитивної Я-концепції підлітків з девіантною поведінкою / Т.В.Захарук ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 72 с.
   5. Кириленко В. Корекційна робота психолога та соціального педагога / соціального працівника з профілактики й подолання агресивної поведінки молодших школярів / Валентина Кириленко // Початкова школа. – 2018. – № 1. – С. 54-56.
   6. Кисла О. Корекційна педагогіка : навч. посіб. / О. Ф. Кисла. – Київ : Кондор, 2016. – 320 с.
   7. Колпакчи О. Арт-терапія : курс лекцій ; навч. посібник / О. Колпакчи ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 288 с.
   8. Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. Шевців. – Київ : Центр учбової л-ри, 2018. – 248 с.

 109. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня. Прошу Вас допомогти з літературою до Дня слов’янської писемності і культури. Щиро дякую.

  • 1. Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матер. міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : [б. в.], 2016. – 418 с.
   2. Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : [б. в.], 2015. – 210 с.
   3. Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матер. міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури / Нац. акад. наук України, Український ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 404 с.

 110. Avatar Ліза
  Ліза says:

  Доброго дня. Порекомендуйте, будь – ласка, літературу з біологічного різноманіття. Дякую.

  • 1. Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку “Черемоський” / І. І. Чорней [та ін.] – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 238 с.
   2. Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття : доп. Групи видатних осіб Ради Європи / пер. з англ.: Г. Лелів, М. Комарницького, Г. Сташків. – Львiв : Літопис, 2011. – 112 с. – (Глобальний розвиток).
   3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матер. наук.-практ. конф. 7-8 липня 2016 р. – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2016. – 380 с.
   4. Конвенція про охорону біологічного різноманіття / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформації. – Київ: Аспект-Поліграф, 2007. – 24 с.
   5. Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття = National report of Ukraine on conservation of biological diversity / В. П. Давидок та ін.. – 2-е вид .- Київ : Хімджест, 2003. – 64 с.
   6. Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття): практ. посіб. / В. В. Бучко [та ін.] – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 48 с.

 111. Avatar Микола
  Микола says:

  Доброго дня, допоможіть знайти статті про український герб та його історичне значення.

  • 1. Бахін, С. Ювілей герба [Текст] / С. Бахін // Культура і життя. – 2018. – 9 берез. (№ 10). – С. 4.
   2. Калакура, Я. Геральдичний код українських міст [Текст] / Ярослав Калакура // Культура і життя. – 2018. – 29 черв. (№ 26). – С. 14 : іл.
   3. Короб, А. Від національних символів до державного герба [Текст] / Антон Короб ; підгот. за кн. А. Гречела, Б. Завітія “Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення” // Казна України. – 2019. – № 5. – С. 40-49
   4. Палій, А.-В. Тризуб – символ розвитку духовності людства [Текст] / Анна-Віталія Палій // Дзвін. – 2017. – № 2. – С. 154-163
   5. Лук’янчук, Г. “Символ Твоєї свободи” [Текст] / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2018. – 24 серп.-6 верес. (№ 33-34). – С. 7
   6. Околітенко, Н. Кожне село – столиця [Текст] / Н. Околітенко // Наука і суспільство. – 2017. – № 3-4. – С. 31-42
   7. Сас, П. М.Печатки з гербом Війська Запорозького (1590-ті – 1630-ті рр.) [Текст] / П.М. Сас // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 183-202
   8. Шумило, С. Забутий сакральний символ України – тризуб із хрестом [Текст] / Сергій Шумило // Визвольна боротьба. – 2018. – № 7-9. – С. 4-25. – Бібліогр. в кінці ст.

 112. Avatar Максим
  Максим says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у написанні роботи на тему: «Клас комах». Дякую.

  • Вітаємо! Після закінчення карантинних обмежень в нашій бібліотеці за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 за темою, яка Вас цікавить, можна буде ознайомитись з наступними виданнями:
   1. Брем А. Життя тварин. Ссавці, птахи, рептилії, земноводні, риби, комахи / А.Брем. – К. : Школа, 2005. – 712 с.
   2. Генетика дрозофіли : практикум: навч. посіб. [для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл.] / І. А. Козерецька [и др.] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 96 с.
   3. Горновська С. Видове різноманіття й екологічна структура фауни турунів (Coleoptera. Carabidae) в степовій зоні України : наук. дослідж. / С. В. Горновська // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 4. – С. 3-6.
   4. Козак В. Комахи України / В. Козак. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 176 с.
   5. Комахи. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія; пер. з англ. – Київ : ОСМА, 2016. – 56 с.
   6. Метелики. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія / пер. з англ. Н. Тучинської. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 56 с.
   7. Метлицька О. Комахи – джерело поживних і біологічно активних речовин / О. І. Метлицька , С. Д. Мельничук, В. Г. Спиридонов // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 6. – С. 29-35.
   8. Пахомов О. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров’я / О.Є. Пахомов, В.В. Горбань, Н.В. Воронова. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2005. – 244 с.
   9. Руденко С. Популяційна екологія з дрозофільним практикумом. Фенетичний аналіз : навч. посіб. / С. С. Руденко, У. В. Легета ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 104 с.

 113. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Доброго дня, чи є у вас матеріал про творчість художника Приходнюка Олександра Яковича

  • 1. Гусар Ю.С. Співзвуччя душі, як пісня: «пишу картину – чую музику» (серія «Золоті імена Буковини»). / Ю.С.Гусар. – Чернівці: «Місто», 2014. – 72 с.
   2. Андрощук А. Солодкий нектар натхнення / Анжела Андрощук // Буковина. – 2006. – 19 лип. (№55). – с. 2.
   3. Бузинська Н. Справжність Олександра Приходнюка / Наталка Бузинська // Погляд. – 2008. – 21 липня
   4. Гусар Ю. Землі квітучої краса / Юхим Гусар // Буковинське віче. – 2013. – 17 травня (№20). – С. 4.
   5. Китайгородська В. Пейзажі, що пахнуть горами/ Віра Китайгородська // Буковинське віче. – 2006. – 9 серп. (№61). – С.3.
   6. Мельник В. Закоханий у Буковину / Віталій Мельник // Буковина . – 2011. – 26 лип. (№3). – С. 4.
   7. Михайловський В. …І воля не на припоні / Володимир Михайловський // Буковина. – 2011. – 29 лип.(№58).- С.8.

 114. Avatar Ліза
  Ліза says:

  Вітаю. Хотіла б більше дізнатися про традиції буковинської вишивки. Щиро дякую.

  • 1. Буковинські жіночі сорочки [Образотворчий матеріал] : [альбом] / упоряд.: Л. Булгакова-Ситник, Т. Лозинський ; пер. О. Саркісової ; худож. А. Кіся. – Київ : Майстер кн.,2018. -220 с.
   2. Взори вишивок домашного промислу на Буковині = Ukrainian Bukovinian cross-stitch embroidery = Broderie aux points de croix Ukrainien Bukoviniens = Ornamente populare in broderiile din industria casnica a Bucovinei / зібрав, нарисував, обробив Еріх Кольбенгаєр, впор., видано В. та О. Глібка. – Передрук в 1974 Східною екзекутивою Союзу українок в Канаді, в період з 1902 по 1912. – Чернівці , [2008]
   3. Вишиванки Михайла Покиданця [Образотворчий матеріал] : альбом / упор., авт. передм. М. Шкрібляк. – Чернівці : Прут, 2009. – 20 с. : кол. іл.
   4. Гасюк, О. О. Буковинська народна вишивка / О. О. Гасюк ; упор. М. Цуркан ; фотогр. М. М. Горюка. – Вижниця : Черемош, 2007. – 140 с. : кол.іл
   5. Марусик-Жмендак, Н. Барви Буковини [Образотворчий матеріал] = Colors of Bukovyna : Книга-альбом / Н.Марусик-Жмендак. – К. : Нар. джерела, 2006. – 148 с. : кол. іл.
   6. Світ української вишивки. Феномен Георгія Гараса [Образотворчий матеріал] : [альбом вишивок] / авт. передм. Г. Чопик. – Львiв : Мс, 2008. – 180 с.
   7. Шандро, М. Гуцульські вишивки / М.Шандро. – Клуж-Напока : Критеріон ; Чернівці : Букрек, 2005. – 104 с. : кол. іл.

 115. Avatar Маріна
  Маріна says:

  Доброго дня. Порекомендуйте, будь – ласка, літературу про проблеми кримських татар
  в зв’язку а анексією. Дякую

  • 1. Березовець, Тарас. Анексія: Острів Крим. Хроніки “гібридної війни” / Т. Березовець. – 2-е вид. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 392 с. : вкл. арк., іл., карти + 14 с. кол. фот.
   2.Выртосу, Ирина. Крымский альбом: истории правозащитников] / И. Выртосу ; ред. Т. Печончик ; Центр информации по правам человека. – Киев : КБЦ, 2019. – 232 с. : ил.
   3.Кримські татари. 1944-1994 рр.:Статті, документи, свідчення очевидців – Київ, 1995. – Б. ц.
   4. Ліщук, Дмитро Савич. Українці і кримські татари: що спільного і що об’єднує [Текст] / Д. С. Ліщук ; авт. передм. В. А. Смолій. – Чернівці : Яворський С. Н., 2014. – 76 с. : іл., дод. – Бібліогр.: с. 73-74 (33 назви)
   5.Марусяк, Олександр Васильович. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України. Міжнародно-правові аспекти : монографія / О. В. Марусяк ; М-во внутр. справ України, Донецький юрид. ін-т. – Чернівці : Місто, 2016. – 220 с.
   6.”Полуостров страха”: пять лет несвободы в Крыму / О. Скрипник [и др.] ; под общ. ред. О. Скрипник. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Киев : Паперовий Змий-ОПТ, 2019. – 138 с. : ил.

 116. Avatar Ксюша
  Ксюша says:

  Доброго дня!) Підкажіть будь ласка чи є у вас в відділі такі книги?Р.Валиуллин “В каждом молчании своя истерика”
  Ремарк «Три товарища»
  Артур Кларк “Город и Звезды”
  Ринат Валиуллин «Где валяются поцелуи»
  Хэл Элрод «Магия утра»

  • Доброго дня! Книжок Ріната Валіулліна в фондах нашої бібліотеки, на жаль, немає, але з електронним варіантом книжок, які Вас цікавлять, можна ознайомитись за посиланнями: http://loveread.ec/view_global.php?id=36737 та http://loveread.ec/view_global.php?id=28474.
   Книга Артура Кларка “Город и Звезды” в паперовому варіанті також відсутня, але, якщо цікавить електронна версія, то переходьте за посиланням: http://loveread.ec/view_global.php?id=28704.
   З літератури, яка Вас ще цікавить є наступні видання:
   1. Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя / Г. Елрод ; пер. з англ. Т. Заволоко. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 176 с.
   2. Ремарк Е. Три товариші : роман / Е. М. Ремарк. – Харків : Фоліо, 2007. – 430 с.
   3. Ремарк Э. Три товарища [Электронный ресурс] : [аудиокнига]: MP3 / Э. М. Ремарк ; исполн. В. Антоник. – Москва : Покидышевъ и сыновья, 2002. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
   4. Ремарк Э. Три товарища. Враг. Воинствующий пацифист : (Письма, статьи, интервью) / Э. М. Ремарк. – Москва : Гудьял-Пресс, 1999. – 480 с.

 117. Avatar Тетяна
  Тетяна says:

  добрий день, шукаю книги Станіславського. чи є в бібліотеці і коли можна їх почитати?

  • Так у фондах відділу мистецтв є твори Костянтина Саніславського.
   Зокрема “Моє життя в мистецтві” “Робота над роллю”, Твори К. Станіславського в багатотомному виданні. “К.С. Станіславський”.
   З ними можна ознайомитись після зняття обмежень карантину.

 118. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Добрий день! Чи можу знайти у вас книги про Баха? дякую!

  • У фондах бібліотеки ви можете знайти такі джерела про життя та творчість Й.С.Баха:
   1. Великие музыканты Западной Европы: И.С.Бах, Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен [Текст] : хрестоматия / сост. В. Б. Григорович. – М. : Просвещение, 1982. – 224 с.
   2. Оржеховская, Фаина Марковна. Себастьян Бах [Текст] : повесть / Ф. М. Оржеховская. – М. : Детгиз, 1960. – 182 с. : ил.
   3. Розповіді про композиторів [Текст]. Вип. 1. Бах, Гендель, Вівальді, Скарлатті, Березовський, Бортнянський / упор. Я. Якубяк. – К. : Муз. Україна, 1994. – 80 с. : іл.
   З іншими виданнями можете ознайомитись після зняття дії карантину.

 119. Avatar Тарас
  Тарас says:

  Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці статті Ольги Слоньовської про Тодося Осьмачку? І де друкувалися?

  • Доброго часу доби! Статті Ольги Слоньовської про Тодося Осьмачку друкувалися в наступних джерелах, які Ви зможете отримати у користування за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 після карантинних обмежень:

   Слоньовська О. Митець, якому випали й дороги, й манівці: метафізичні мандри душі Тодося Осьмачки / О. Слоньовська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 9-10.
   Слоньовська О. Метафізичні аспекти життя і творчості письменників української діаспори 20-50-х років ХХ століття / Ольга Слоньовська // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. 84. – С. 240-246.

 120. Avatar Valentyna
  Valentyna says:

  Вітаю. Підкажіть, будь-ласка, які твори Тодося Осьмачки є в бібліотеці. Щиро дякую.

  • 1. Осьмачка, Т. Із-під світу : поетичні твори / Т.Осьмачка. – Нью-Йорк : Укр. Вільна Акад. Наук у США, 1954. – 318 с.
   2. Осьмачка, Т. Поезії. Повісті: Старший боярин; Ротонда душогубців / Т.Осьмачка. – Київ : Наук. думка, 2002. – 424 с. – (Бібліотека школяра).
   3. Осьмачка, Т. С. Ротонда душогубців : оповідання / Т. С. Осьмачка. – Київ : Укр. письм., 2008. – 288 с. – (Українська класика).
   4. Осьмачка, Тодось. Старший боярин : [збірка] / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; післям., прим. А. Землянської, худож.-оформ. Г. В. Кісель. – Харків : Фоліо, 2013. – 368 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

 121. Avatar Степан
  Степан says:

  Доброго дня. Допоможіть, будь – ласка, знайти літературу до міжнародного дня родини. Дякую.

  • 1. Кришталева, Оксана. Моя християнська родина / О. Кришталева, Х. Михалюк ; обклад., худож. оформ. О. Шингур. – Львiв : Свічадо, 2016. – 112 с.
   2. Мандруючи до зрілости. Виховання для життя в сім’ї, для молоді / за ред.: Т. Круль, М. Рись ; пер. з пол. З. Городенчук. – Львiв : Свічадо, 2006. – 256 с.
   3. Пігін, Герда. Як передавати дитині цінності / Г. Пігін ; пер. з нім. Юліяна. – Львiв : Свічадо, 2014. – 96 с. – (Виховання без невдач).
   4. Полі, Освальдо. Як не зіпсувати дитину надмірною опікою / О. Полі. – Львiв : Свічадо, 2013. – 190 с. – (Порадник для батьків).
   5. Родина – спільнота любові. XXII Міжнародний конгрес родини, Київ, 9-11 травня 2006 . – Київ : Дух і літера, 2007. – 432 с.
   6. Савка, Мар’яна. Родинна абетка: [для мол. шк. віку] / М. Савка ; худож. В. Штанко. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2019. – 70 с.
   7. Чепмен, Ґері. П’ять мов любови до дітей / Ґ. Чепмен, Р. Кемпбел ; пер. з англ. Н. Римської. – Львiв : Свічадо, 2019. – 224 с.

 122. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Скажіть, будь-ласка,в якій книзі Мартін Поллак писав про Буковину? Дякую.

  • Поллак М. До Галичини. Про хасидів, гуцулів, поляків і русинів. Уявна мандрівка зниклим світом Східної Галичини та Буковини / М. Поллак ; пер. з нім. Н. Ваховської. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. – 272 с. : іл

 123. Avatar Вікторія
  Вікторія says:

  Доброго дня! Мене цікавить книга Генриха Бельца “Фигурная стрижка деревьев. Формы, методы, уход”. Чи є вона у вашій книгозбірні і коли з нею можна буде ознайомитися?

  • Так, ця книга є у фонді нашої бібліотеки у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук. З нею можна буде працювати у режимі читального залу одразу після зняття обмежень на період карантину в Чернівецькій області.

 124. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Чи можете порадити літературу на тему: «Дмитро Чижевський як представник філософії української діаспори»? Дякую!

  • Доброго дня! Будь ласка, ознайомтесь з наступним списком літератури:

    Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського / І. Валявко // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 79-129.
    Видатний філософ-славіст : до 120-річчя від дня народження Д. І. Чижевського (1894-1977) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2014. – № 2. – С. 24-34.
    Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття / В. Дмитрієв // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 130-132.
    Ільницький М. Перша монографія про Дмитра Чижевського / М. Ільницький // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 64-69.
    Лозова Н. Невідомий Чижевський / Ніна Лозова // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 121-123.
    Орел С. Дмитро Чижевський: шлях до України / С. Орел // Дзеркало тижня. – 2014. – 27 верес. (№ 34). – С. 15.
    Полонський А. Сторінки з життя Дмитра Чижевського / А. Полонський // Вітчизна. – 2004. – № 7-8. – С. 138-142.
    Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського “серцезнавства” / М. Ткачук // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 51-60.
    Чижевський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568 с.
    Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Д. Чижевський . – Х. : Прапор, 2004. – 272 с.
    Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical Works : у 4 т. / Д. Чижевський ; під заг. ред. В. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Укр. Вільна Акад. Наук (США). – Київ : Смолоскип, 2005.
    Янцен В. Про деякі проблеми і парадокси сучасного чижевськознавства / В. Янцен // Філософська думка. – 2010. – № 6. – С. 68-78.

 125. Avatar Назар
  Назар says:

  Доброго дня. Чи є у вас література про сучасні мови програмування ? Дякую.

  • 1. Основи автоматизованого проектування мовою AutoLISP для середовища AUTOCAD : навч.-метод. посіб. / Ю. Я. Томка [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. – 224 с. : рис., табл.
   2. Програмування мовою Java : метод. рек. до виконання лаб. робіт / Г. В. Прохоров ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Родовід, 2017. – 48 с.
   3. Дікінз, Розі. Scratch. Кодування для майбутніх програмістів / Р. Дікінз, Д. Мелмот, Л. Стовел ; пер. з англ. Н. Гордієнко ; худож. Ш. Нільсена. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 96 с.
   4. Програмування для дітей : [для дітей мол. та серед. шк. віку]. – Харків : Ранок, 2019 – . – (Програмування для дітей).
   a. Т. 1 : Створюй відеоігри за допомогою Скретч / пер. з англ. О. Ю. Григорович ; іл. В. Фігус. – 2019. – 128 с. : іл.
   5. Програмування для дітей : [для дітей мол. та серед. шк. віку]. – Харків : Ранок, 2019 – . – (Програмування для дітей).
   a. Т. 2 : Створюй анімації за допомогою Скретч / пер. з англ. О. Ю. Григорович ; іл. В. Фігус. – 2019. – 128 с. : іл. –
   6. Utilizarea specificatiilor OPC COM (clasice) pentru implementarea aplicatiilor distribuite de tip SCADA – Implementare, utilizare / N. C. Gaitan [et al.]. – Cernauti : DrukArt, 2014. – 300 p. : ill. – Рум. мовою.

 126. Avatar Катерина
  Катерина says:

  Підкажіть, будь ласка, чи є у вашій бібліотеці матеріали за темою: «Втома в процесі навчання та її профілактика»?

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Доброго дня! Можемо запропонувати Вам наступний список літератури:
   1. Болотна Ю. Я втомилась… / Ю. Болотна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 2. – С. 28-29.
   2. Волошин О. Синдром хронічної втоми / Олександр Волошин // Фармацевт практик. – 2018. – № 9. – С. 22-26.
   3. Денисенко Н. Працездатність дитини / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 9. – С. 7-10.
   4. Орловська С. Перевантажування учнів: причини виникнення та шляхи запобігання / С. Орловська // Початкова школа. – 2010. – № 11. – С. 50-51.
   5. Петрище В. Професійне вигоряння вчителів / В. Петрище // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 74-75.
   6. Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема / С. Гозак, О. Єлізарова, Т. Станкевич, А. Парац // Довкілля та здоров’я. – 2018. – № 1. – С. 68-72 .
   7. Шавровська Н. Розуміти мову свого організму / Н. Шавровська // Дошкільне виховання. – 2014. – № 2. – С. 13-17.
   8. Шорохова В. Втома – ворог небезпечний / В. Шорохова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 21-23.
   9. Шумак О. Перевантаження небезпечне! / О. Шумак, О. Філоненко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 9. – С. 4-7.
   10. Щур Е. Не всяк, хто безсилий, – ледащо / Е. Щур // Наука і суспільство. – 2011. – № 7/8. – С. 65-66.
   11. Як подолати втому // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 2. – С. 87-88.

 127. Avatar Галя
  Галя says:

  Доброго дня. Прошу підкажіть, будь-ласка, літературу по кулінарній майстерності буковинців. Дякую.

  • 1.Брозинська, Євгенія Павлівна. На родинному столі / Є. П. Брозинська.- Чернівці : Місто, 2013. – 128 с.
   2. Кравецька, Леся Любомирівна. Святкові страви Західної України / Л. Л.Кравецька. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 96 с.
   3. Кухня народів Буковини / Спільна культурна спадщина ; укл.: Т. Татарчук, Н. Паламар, Т. Гринівський ; відп. за вип. А. Мельник. – Чернівці, 2012. – 29 с.
   4. Хазан, М. Буковинська кухня / М.Хазан. – Чернівці : Букрек, 2006. -164 с.
   5. Чепішко, П. Завиванці буковинські: Збірник технологічних карт / П.Чепішко. – Чернівці : Прут, 1996. – 60 с.

 128. Avatar Наташа
  Наташа says:

  Вітаю. Підкажіть, будь- ласка, чи є в бібліотеці книга Марії Матіос. Букова земля. Які ще книги Марії Матіос є в бібліотеці. Щиро дякую.

  • Avatar Адміністратор
   Адміністратор says:

   Добрий день! Так, звичайно є!
   Матіос, Марія Василівна.
   Букова земля [Текст] : роман-панорама завдовжки у 225 років / М. В. Матіос. – 3-тє вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 930 с.
   Крім того є багато інших видань, ось лише деякі з них.
   1. Матіос, Марія.Вирвані сторінки з автобіографії / М. Матіос ; худ. С. Іванов. – 2-е вид. – Львів : Піраміда, 2011. – 368 с.
   2. Матіос, Марія. Жіночий аркан у саду нетерпіння: поезії / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2007. – 308 с.
   3. Матіос, Марія.Кулінарні фіглі/ М. Матіос ; худ. С. Іванов. – 2-е вид. – Львів : Піраміда, 2011. – 208 с.
   4.Матіос, Марія. Майже ніколи не навпаки. Сімейна сага в новелах / М. Матіос ; худож. С. Іванов. – 5-е вид. – Львів : Піраміда, 2018. – 176 с.
   5. Матіос, Марія. Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба/ М. Матіос. – Книга-“перекрутка”. – Львів : Піраміда, 2008.- 64 с. + 48 с.
   6.Матіос, Марія. Приватний щоденник. Майдан. Війна…/ М. В. Матіос. – Львів : Піраміда, 2015. – 356 с.
   7.Матіос, Марія. Солодка Даруся: драма на три життя / М. Матіос. – 4-е вид. – Львів: Піраміда, 2007. – 188 с.

 129. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня. Підкажіть,будь ласка, чи є в бібліотеці збірки сучасних поетів України та Буковини? Потрібно для презентації. Дякую.

  • 1. Бабкіна К. Гірчиця : наївні поезії / К. Бабкіна. – К. : Майстер кн., 2011. – 48 с. : іл. – Meridian Czernowitz.
   2. Бабкіна К. Заговорено на любов / К. Бабкіна. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 96 с.
   3. Бричкова-Абу Кадум, Вікторія. Куди ж це ти, каче?…: поезія / В. Бричкова-Абу Кадум. – Косів : Писаний камінь, 2019. – 116 с.
   4. Бричкова-Абу Кадум, Вікторія. Птахом перелітним / В. Бричкова-Абу Кадум. – Україна ; Йорданія : Національна Преса (National Press), 2017. – 176 с.
   5. Вознюк, Володимир Аксентійович. Карпатське око : поезії / В. А. Вознюк ; худож.-оформ. А. Ю. Гречанюка. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 120 с. : іл., фот.
   6. Жадан С. Антена: [поезії] / С. Жадан. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 304 с. : іл.
   7. Іздрик Ю. Меланхолії: [поезія] / Ю. Р. Іздрик. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2019. – 312 с. : іл.
   8. Калитко К. Ніхто нас тут не знає, і ми – нікого : [поезії] / К. Калитко. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2019. – 96 с. : іл.
   9. Китайгородська, Віра Микитівна. Ловіння вітру : поезії різних років / В. М. Китайгородська. – Чернівці : Місто, 2005. – 216 с : іл.
   10. Костенко, Ліна Василівна. Триста поезій : вибране / Л. В. Костенко ; упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 416 с.
   11. Лазарук, Мирослав Ярославович. Цісарська дорога : поезії / М. Я. Лазарук. – Чернівці : Букрек, 2011. – 136 с. – (Зона Овідія).
   12. Савка М. Пора плодів і квітів: кн. зібр. віршів / М. Савка ; худож.оформ. Д. Ракової. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2014. – 368 с. : портр.
   13. Севернюк, Тамара Артемівна. Коли задихається серце : поетична хроніка / Т. А. Севернюк ; худож. Р. Лекалов. – Чернівці : Букрек, 2015. – 248 с. : іл.

   А також можна ознайомитись в літературних журналах Буковини “Німчич”, Буковинський журнал” , обласній газеті “Буковина”
   Осташек О. Сяйво поглядів людей [Текст] : [вірші] / О. Осташек // Німчич. – 2017. – № 1. – С. 78-79.

 130. Avatar Dima
  Dima says:

  Добрий день! Що у вас є по темі “Технології застосування ігрових методик в соціальній роботі”? Дякую

  • Титаренко, Н. Взаємозв’язок фізичного і розумового виховання початківців / Н. Титаренко // Початкова школа. – 2013. – № 8. – С. 52-53.

   Кузьменко, В. Виховна психологічна ситуація – засіб розвитку індивідуальності: Практичний аспект / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. – С. 7-10. –

   Даніч, І. Умій дружити – не будеш тужити : тренінгове заняття-гра для дітей середньої групи / Ірина Даніч // Дошкільне виховання. – 2015. – № 6. – С. 30-31.

   Третяк, О. Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів [Текст] / Ольга Третяк // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 10-14.

   Примушко, Наталія Запрошуємо на галявину казок / Наталія Примушко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 9.

 131. Avatar Михайло
  Михайло says:

  Доброго вечора! Підкажіть, чи можна знайти у бібліотеці підручники по будівництву автора Карвацької Ж. К.? Якщо є, то у якому відділі можна взяти у користування? Дякую.

  • Так, всі підручники з будівельної справи автора Карвацької Жанни Кирилівни є у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук (3-й поверх). Після зняття карантинних обмежень ними можна користуватися.

 132. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня! Знов я до Вас з запитанням: Чи є в бібліотеці книга Атлант розправив плечі? Автора, нажаль,не пам’ятаю. Дякую.

  • Автор твору Айн Ренд. Книга складається з 3-х частин і по закінченню карантину її можна отримати у відділах нашої бібліотеки. Є видання українською та російською мовами.

   Ренд, Айн. Атлант розправив плечі : [роман] / А. Ренд. – 5-те вид. – Київ : Наш формат, 2017.
   Ч. 1 : Несуперечність / пер. з англ.: А. Переверзєв, В. Стах. – 2017. – 392 с. – (Художня література). – Парал. тит. арк. англ. мовою.

   Ренд, Айн. Атлант розправив плечі : [роман] / А. Ренд. – 5-те вид. – Київ : Наш формат, 2017.
   Ч. 2 : Або-або / пер. з англ. С. Андрухович. – 2017. – 432 с. – (Художня література). – Парал. тит. арк. англ. мовою.

   Ренд, Айн. Ренд, Айн. Атлант розправив плечі : [роман] / А. Ренд. – 5-те вид. – Київ : Наш формат, 2017.
   Ч. 3 : А є А / пер. з англ. С. Андрухович. – 2017. – 568 с. – (Художня література). – Парал. тит. арк. англ. мовою.

 133. Avatar Ганна
  Ганна says:

  Доброго дня, які у вас є цікаві матеріали про творчість поета-пісняра Михайла Ткача.

  • 1. Україна – земля моїх предків : Матеріали круглого столу, присвяченого 80-річчю від дня народження поета, громадського діяча Михайла Миколайовича Ткача, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка.- Чернівці, 2013 р.-112с.
   2. Буковина. Імена славних сучасників.- К: Світ успіху, 2004.-233с.
   3. Письменники Буковини 2ї половини ХХ століття: Хрестоматія Частина 2. Друге видання, доповнене // упоряд. Б. І. Мельничук, М. І. Юрійчук. – Чернівці: Прут, 2003.- 752с.
   4. Дячков В. До чистенького джерельця на поклін… // Буковина.-1992.-26 листоп.
   5. Ісаченко Л. Небеса його пісень // Урядовий кур’єр.-2003.-11 жовт. (№191).- С.15
   6. Кирилюк В. Кладка до вершин / В.Кирилюк // Літ. Україна.-1999р.-20 трав.(№20).- С.2
   7. Логвиненко О. Я до твого серця кладку прокладу…/ О. Логвиненко // Літ.Україна.-1996.-24 жовт. (№39).- С.8

 134. Avatar Стефанія
  Стефанія says:

  Доброго дня, чи э у ваших фондах інформація про фестивалі присвячені пам’яті Івана Мколайчука?

  • 1. Національний геній Іван Миколайчук: біобібліогр. Покажчик / авт. укл: Л.Лупан, О.Гаврилюк., Упр. Культури Чернів. облдержадмін., ЧОУНБ ім.М.Івасюка.-2-е видання доповнене і перероблене.-Чернівці : Букрек, 2016.-148 с.
   2. Ісак А. Його життя – легенда [кінофестиваль на Буковині] / А.Ісак // Буковина.- 1991.-20 листоп.
   3. Михайловський В. Яблука з Іванового саду : [кінофестиваль] / В.Михайловський // Буковина 1991.-20 листоп.
   4. Чеховський І. Слово про Миколайчука: [Відкриття фестивалю фільмів] / І.Чеховський // Мол.Буковинець.-1989.-2 лютого (№7).- C.16.
   5. Корпан М. «На гостини до Івана» приїхали сотні людей : [Етнофестиваль у с.Чортория Кіцманського району] / М.Корпан // Мол. Буковинець.-2013.-17-18 червня (№67).- C.4.
   6. Зозуля С. «Білий птах»: [про фестиваль «Кіноетніка – 2011»] // Вісник .- 2011.-30 черв.(№26).- C.3.

 135. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Підкажіть, будь ласка, які у вашій бібліотеці є довідники з історії адміністративно-територіального поділу Чернівецької області? Дякую.

  • 1. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.] ; Ін-т історії АН УРСР. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1967 – 1974.
   Чернівецька область / АН УРСР; редкол. тому: В. М. Курило (голова) [та ін.]. – 1969. – 703 с., [23] с. фот. : іл.
   2. Довідник адміністративно-територіального поділу Чернівецької області. Станом на 1 жовтня 1976 року / Викон. ком. Чернівецької обл. ради деп. трудящих. – Чернівці : [б. и.], 1976. – 72 с.
   3. Концепція соціально-економічного розвитку Чернівецької області на період до 2011 року / Чернівецька обл. держ. адмін. – Чернівці : Прут, 2004. – 143 с. : табл.
   4. Інформаційно-довідковий матеріал до першого уроку: [з історії утворення Чернів. обл. до сучасного часу] // Освіта Буковини. – 2010. – 27 серп. (№31-32). – С. 10.
   5. Статистичні щорічники Чернівецької області за _____рік [Текст] . – Чернівці.

 136. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Добрый день. Підкажіть,будь-ласка,чи є в бібліотеці книги Ошо і в якому відділі? Дякую.

  • 1. Ошо, Раджниш. О женщине. Соприкосновение с женской духовной силой / Р. Ошо ; пер. О. Вишмидт. – Киев ; Москва ; Санкт-Петербург : София, 2006. – 288 с.
   2. Ошо, Раджниш. Осознанность. Ключи к жизни в равновесии / Р. Ошо. – Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2004. – 222 с. – Парал. тит. л. на англ. языке.
   3. Ошо. Путь белых облаков : пер. с англ. / Ошо. – Москва : София, 2007. – 288 с. – Парал. тит. л. на англ. языке.
   4. Ошо. Про жінок. Торжество жіночого духу / Ошо ; пер. з англ. О. Смерек. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 208 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою.
   По закінченню карантину ці книги ви зможете знайти у відділі абонемента.

 137. Avatar Олена
  Олена says:

  Допоможіть в підборі літератури на тему: «Педпгогічна діяльність Софії Русової». Дякую

  • Доброго дня! З Вашої теми можемо запропонувати наступний список літератури:

   1. “Хрещена мати” української національної школи: до 150-річчя від дня народження Софії Русової // Шкільна бібліотека. – 2015. – N 11(листопад). – С. 4.
   2. Антипін Є.Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Антипін // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 61-65.
   3. Артемова Л. Історія педагогіки України: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 424 с.
   4. Богуш А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку. Концепція Софії Русової та сьогодення / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С. 2-5 .
   5. Венгловська О. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога / О. Венгловська // Рідна школа. – 2016. – № 5-6. – С. 51-55.
   6. Голенда Й. Софія Русова – видатний український педагог, літературознавець та громадський діяч / Й. Голенда // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 72. – С. 636-644.
   7. Гонюкова Л. Спогади Софії Русової / Л. Гонюкова // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 133-138. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/1999/5/13.pdf
   8. Гураш Л. Софія Русова – ” апостол Правди і Науки ” / Л. Гураш // Дошкільне виховання. – 2001. – N 2. – С. 10-11.

   • Avatar Олена
    Олена says:

    Дякую! Чи можне ще про систему Марії Монтессорі?

    • Так, звичайно. Будь ласка, ознайомтесь з цим списком:

      Андрющенко О. Уроки самостійності : формування навичок практичного життя за методиикою М. Монтессорі / О. Андрющенко, Л. Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 23-24.
      Войтко Т. Музичний розвиток дітей у системі М. Монтессорі / Т. Войтко // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 15-18.
      Грядовкіна Ж. Життєва практика для малюка / Ж. Грядовкіна // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8.
      Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання. Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 15-19.
      Жебровський Б. Найсучасніша класика / Б. Жебровський // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 2-5.
      Зубрій І. І чужого научаємось, і свого не цураємось… : українські традиції в Монтессорі-середовищі / І. Зубрій, С. Капустянська // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 18-19.
      Литвиненко О. У кожного своя оселя : заняття для дітей раннього віку (з елементами технології М. Монтессорі) / О. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2019. – № 11. – С. 18-19.
      Михальчук Т. Як відрізнити справжню Монтессорі-групу від несправжньої : пам’ятка для батьків та педагогів / Т. Михальчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 34.
      Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі / О. Надворна // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 16-19.
      Проценко Н. “Урок у тиші”, або занурення в сенсорику : семінар-тренінг для батьків / Н. Проценко // Дошкільне виховання. – 2019. – № 2. – С. 18-19.
      Пряженцева Т. Монтессорі-заклад: досвід організації діяльності / Т. Пряженцева // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 6-8 .

 138. Avatar Stepan
  Stepan says:

  Вітаю. Яка література є в бібліотеці про Чорнобильську трагедію. Дякую.

  • 1. Аккерман, Галя.Пройти крізь Чорнобиль / Г. Аккерман ; пер. з фр. П. Таращука – Київ : Либідь, 2018. -168с.
   2. Алексієвич, Світлана. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього : роман / С. Алексієвич ; пер., післям. О. Забужко. – Київ : КОМОРА, 2016. – 288 с.
   3. Загреба, М. Пропусти Чорнобиль крізь серце : Фотокнига / М.Загреба. – Київ: Спалах, 2002. – 120 с.
   4. Орел, Лідія. Земля, обпалена Чорнобилем. Світлій пам’яті жертв аварії на ЧАЕС. [За матеріалами польових експедицій] / Л. Орел ; Музей народної архіт. та побуту України НАН України. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 344 с.
   5. Плохій, Сергій. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / С. Плохій ; пер. з англ.: В. Махоніна, Є. Тарнавського. – Харків : Бібколектор, 2019. – 400 с.
   6. Трохим, Сергій. 1986. Чорнобильські хроніки: людський фактор; замовчування правди; зона відчуження; параліч майбутнього; мутація / С. Трохим. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 224 с.

 139. Avatar Аліна
  Аліна says:

  Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, розкрити тему інклюзивного навчання. Щиро дякую.

  • 1.Базима, Наталія Валентинівна. Розвиток мовлення дітей з аутизмом: [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / Н. В. Базима. – Київ : Літера, 2019. – 144 с. – (Інклюзивне навчання).
   2. Душка, Алла Луківна. Дитина з розладами аутистичного спектра: [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / А. Л. Душка. – Київ : Літера, 2019. – 32 с. : рис. – (Інклюзивне навчання).
   3. Інклюзивне та індивідуальне навчання учнів з затримкою психічного розвитку : метод. посіб. / Департамент освіти і науки Чернівецької обл. держ. адмін. – Чернівці : Яворський С. Н., 2014. – 284 с.
   4. Інклюзивне та індивідуальне навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах Нової української школи / Чернівецька обл. рада, Ін-т післядипломної пед. освіти Чернівецької обл. ; упоряд. М. В. Захарова [та ін.]. – Чернівці : Яворський С. Н., 2019. – 224 с.
   5. Колупаєва, Алла Анатоліївна. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 112 с. – (Інклюзивне навчання).
   6.Прохоренко, Леся Іванівна. Дитина із труднощами у навчанні: [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / Л. І. Прохоренко. – Київ : Літера, 2019. – 48 с. –
   (Інклюзивне навчання).
   7. Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі : метод. посіб. для практ. психологів, соц. педагогів, вчителів / Чернів. обл. рада, Ін-т післядипломної пед. освіти Чернів. обл., Наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи ; авт.-уклад.: Д. Д. Романовська, Р. І. Мінтянська. – Чернiвцi, 2019. – 190 с.

 140. Avatar ОРЕСТ
  ОРЕСТ says:

  Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, чи є у бібліотеці література про дерева грецького горіху: сорти, висаджування, особливості догляду? БУДУ ВДЯЧНИЙ.

  • 1. Грецкий орех: пособие / А. В. Черняков [и др.] ; М-во аграр. политики и продовольствия Украины, Нац. обществ. орг. “Укр. ореховая ассоц.”. – Киев : Изд. дом Виниченко, 2016. – 152 с. : ил.
   2. Затоковой, Ф. Т. Грецький горiх / Ф. Т. Затоковой. – К. : [б. и.], 1989.
   3. Грецький горіх в Україні: економічний огляд і перспективи / Укр. академія аграрних наук, Ін-т садівництва. – К. : НАУ, 2006. – 24 с. : кол. іл., табл.

 141. Avatar Ганна
  Ганна says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, в написанні реферату на тему: «Історичні кроки розвитку хімії». Дякую!

  • Доброго дня доби Вам! Можемо запропонувати Вам наступні видання з фондів нашої бібліотеки:

    Азимов А. Краткая история химии: Развития идей и представлений в химии / А. Азимов. – Москва : Мир, 1983. – 189 с.
    Ащук О. Внесок українських учених у розвиток хімії / О. Ащук // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 2. – С. 23-26.
    Волочаєва Т. Історичні відномості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, галогени, інерні елементи: [урок] / Т. Волочаєва // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 36-37.
    Голуб А. З історії створення періодичної системи / А. Голуб // Біологія і хімія в рідній школі. – 2019. – № 5. – С. 38-41.
    Гончарук В. Відділення хімії Національної академії наук України / В. Гончарук // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 11. – С. 68-77.
    Гончарук В. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського: історія та сьогодення: до 50-річчя заснування Інституту / В. Гончарук, В. Сафронова // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 107-113.
    Євтушенко Я. Інтернет-ресурси з хімії / Я. Євтушенко // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 2. – С. 15-17.
    Історія хімії : курс лекцій / укл. О. Панчук. – Чернівці : ЧНУ, 2002. – 50 с.
    Кошечко В. Нарис з історії і сьогодення Інститутут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України: до 90-річчя заснування Інституту / В. Кошечко, Л. Долгіх // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 10. – С. 67-75.
    Лампека Я. Серце, віддане хімії : до 100-річчя від дня народження академіка НАН України К. Б. Яцимирського / Я. Лампека // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 104-110.
    Луцевич Д. Довідник з хімії / Д. Луцевич ; за ред. Б. Зіменковського. – 2-е вид. – Львiв : Укр. технології, 2005. – 420 с.
    Нарис з історії органічної хімії : навчальний посібник / укл. І. Чернюк. – Чернівці : Рута, 2001. – 88 с.
    Основи хімії : навч. посіб. для студ. нехіміч. спец. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: П. Фочук, В. Іваніцька. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2018. – 56 с.
    Основоположник сучасної хімії : 285 років від дня народження Джозефа Прістлі // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 2(лютий). – С. 44-46.
    Перший професор хімії : 565 років від дня народження Парацельса // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 10(жовтень). – С. 47-48.
    Хомченко Г. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів / Г. Хомченко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Арій, 2012. – 480 с.

 142. Avatar Остап
  Остап says:

  Привіт! Чи отримуєте ви журнали “Музична школа” та “Музичний керівник”? Та коли можна ними скористатись ?

  • Доброго дня!
   У фондах відділу мистецтв є видання «Музична школа» та «Музичний керівник» за десяток минулих років та за 2020 рік включно!
   Після закінчення дії карантинних обмежень чекаємо вас в бібліотеці!

 143. Avatar Марія
  Марія says:

  Добрий день! Мені треба матеріали до теми “Методика викладання музики”. Чи є у вас ?

  • Доброго дня! Можемо порекомендувати вам такі видання:
   1. Верещагіна, А. Р. Методика викладання музики на релятивній основі у 1 класі : Посібник для вчителів / А.Р.Верещагіна, З.Жофчак. – К. : Муз. Україна, 1977. – 49 с.
   2. Вишпінська, Ярина Маноліївна. Готуємось до професії вчителя музики (Вступ до спеціальності) : навч. посіб. / Я. М. Вишпінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 112 с.
   3.Лужний, В. М. Методика викладання музики в 1 класi / В. М. Лужний. – К. : [б. в.], 1983. – Б. ц.

 144. Avatar Мирослава
  Мирослава says:

  Доброго дня. Підкажіть, будь – ласка, літературу з питань гендерної рівності. Дякую.

  • 1. Гендерна педагогіка: хрестоматія; [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / за ред. В. Гайденко ; пер. з англ.: В. Гайденко, А. Предборської. – Суми : Унів. кн., 2006. – 320 с.
   2. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства : доповідь, тези доповіді/ ред. Т. Тележенко. – 2-е вид., доп. і уточ. – Київ : Укр. ін-т соціальних досліджень, 2003. – 130 с. : граф., табл.
   3. Кісь, Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): монографія / О. Кісь . – 2-ге вид. – Львiв, 2012. – 288 с.
   4. “Ми різні – ми рівні “. Основи культури гендерної рівності : [навч. посіб. для уч. 9-12 кл. загальноосв. навч. закл.] / за ред. О. Семиколєнової. – Київ : К.І.С., 2007. – 176 с.
   5. Основи теорії гендеру : навч. посіб. / редкол.: В. П. Агеєва, Л. С. Кобелянська, М. М. Скорик. – Київ : К.І.С., 2004. – 536 с.
   6. Фулей, Тетяна Іванівна. Основи гендерної рівності: навч.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей
   – Київ.: Тютюкін, 2010. – 240 с.

 145. Avatar Ярина
  Ярина says:

  Вітаю. Мені необхідно висвітлити тему стосунків між батьками і дітьми. Дякую за допомогу.

  • 1. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях / Г. В. Святненко, Л. С. Волинець, Є. М. Луценко ; ред. Т. М. Тележенко ; Укр. ін-т соціал. дослідж., Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 92 с.
   2. Бевз, Г. М. Дитина в прийомній сім’ї: Нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пїша ; Укр. ін-т соц. дослідж. – Київ: Укр. ін-т соц. дослідж., 2001. – 101 с.
   3. Гресь, Анна. Як пригорнути кактус? Книга для батьків, які хочуть зрозуміти своїх підлітків / А. Гресь. – Харків : Основа, 2019. – 208 с.
   4. Проблемні сім’ї: діти і батьки / Ю. М. Якубова [та ін.] ; пер. з англ. мови В. О. Злобіна ; Укр. ін-т соц. досліджень. – Київ, 1998. – 138 с.
   5.Спок, Б. Дитина та догляд за нею : [Від народження до підліткового віку: настільна книга для батьків] / Б. Спок. – Харків. : Фоліо, 2007. – 671 с.
   6. Цуркан, Таїсія Георгіївна. Педагогічна культура батьків. Відкриті батьківські студії : інформ.-метод. посіб. освітнього курсу для батьків / Т. Г. Цуркан ; за ред. М. Г. Іванчук. – Чернівці, 2017. – 172 с. : іл., табл.

 146. Avatar Ольга
  Ольга says:

  Доброго дня, шановні. У мене питання: Чи є в бібліотеці книжка Наталії Гриценко про Чернівці і в якому відділі?

  • Добрий день!
   Гриценко, Наталія. Місто пахло корицею й кремом Nivea. Чернівецький вінтажний альбом / Н. Гриценко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. – 112 с. : іл., фот.
   Гриценко, Наталія. Ательє на старій вулиці міста, що пахло корицею й кремом Nivea. Чернівецький вінтажний альбом / Н. Гриценко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. – 120 с. : іл., фот.
   По закінченню карантину ці книжки ви можете отримати у відділі абонементу, а також відділі краєзнавчої літератури та ВДЕТП

 147. Avatar Захарій
  Захарій says:

  Добрий день ! Чи є в бібліотеці література про домашні міні-сироварні ? Дякую.

  • Добрий день!
   1. Технологія сирного продукту замороженого з додаванням концентрату ядра арахісу: монографія / М. В. Обозна, Д. О. Бідюк, М. Ф. Перцевой ; за ред.: П. В. Гурського, Ф. В. Перцевого. – Суми : Унів. кн., 2018. – 160 с.
   2. Технологія сиру : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. Г. Сухенко [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Сухенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інкос : ПрофКнига, 2018. – 412 с. : рис., табл. –
   3. Производство сыра: научные основы и технологии / Р. Скотт, Р. К. Робинсон, Р. А. Уилби ; пер. с англ. К. К. Горбатовой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 466 с. : ил., табл.
   4. Бегунов В. Л. Книга о сыре. О его питательных и вкусовых свойствах, многообразии ассортимента и способов потребления / В. Л. Бегунов. – Москва : Пищевая пром-сть, 1974. – 216 с.

 148. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Доброго дня, скажіть будь ласка чи у вас є матеріал по Григорію Воробкевичу?

  • Добрий день!
   5. Дуб Р. Й. Літературно-мистецька Кіцманщина: путівник / Р. Й. Дуб. – Чернівці : [б. и.], 2003. – 40 с.
   6. Снігур, І. Григорій Воробкевич (Наум Шраги) / І. Снігур // Час. – 2004. – 19 лют. (Ч. 8). – С. 10.
   7. Григорій Воробкевич уклав один із перших у краї букварів // Мол. буковинець. – 2009. – 24 груд. (№ 145). – С. 18.
   8. Вони прославили та прославляють… Буковину: 10.01.1838 – Воробкевич Григорій Іванович: український поет // Все для вчителя. – 2010. – Серп.(№23-24). – С. 69 ; Позакласний час. – 2010. – №2. – С. 73.
   9. 10 січня 1838 року народився Воробкевич Григорій Іванович // Укр. слово і сучасність. – 2015. – № 1. – С. 45.
   10. Дудидра М. Григорій Воробкевич – письменник і громадський діяч Буковини: [про життя і творчий шлях Г. Воробкевича] / М. Дудидра // Відродження. – 2018. – 18 січ. (№ 2). – С. 8.
   11. Макаренко, Ю. Д. “Такого історика і філософа рідко де знайдеш…” З нагоди 180-річчя з дня народження Григорія Воробкевича / Ю. Д. Макаренко // Освіта Буковини. – 2018. – 13 лют. (№ 6). – С. 11

 149. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня! Скажіть, є у вас бібліографічний покажчик Ліни Костенко? Дякую.

  • Добрий день!
   Пропонуємо Вам переглянути методико-бібліографічні матеріали “Розгойданий дзвін душі” – https://drive.google.com/file/d/0Bw5wEd4H91yBYkRSR3JURlk4S0U/view
   а також
   Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; авт. передм. В. Є. Панченко. – Київ : [б. и.], 2015. – 288 с. – Алф. покажч.: с.262 . – Імен. покажч.: с. 263-284. – Бібліогр.: с. 285-286.

 150. Avatar Роман
  Роман says:

  Потрібна література по фізиці на тему «Властивості та будова полімерів».

  • Доброго дня! З фондів нашої бібліотеки за Вашою темою можемо запропонувати наступні видання, з якими Ви зможете ознайомитись за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 після карантину:

    Анохін В. Хімія і фізико-хімія полімерів : підручник / В. Анохін. – Київ : Вища шк., 1971. – 370 с.
    Бартенев Г. Курс физики полимеров : [для хим. и хим.-технол. специальностей вузов] / Г. М. Бартенев, Ю. В. Зеленев ; под ред. С. Я. Френкеля. – Ленинград : Химия, 1976. – 288 с.
    Бартенев Г. Физика полимеров / Г. Бартенев, С. Френкель. – Ленинград : Химия, 1990. – 429 с.
    Бартенев, Г. Физика и механика полимеров / Г. Бартенев, Ю. Зеленев. – Москва : Высш. шк., 1983. – 391 с.
    Белошенко, В. Эффект памяти формы в полимерах и его применение / В. Белошенко, В. Варюхин. – Київ : Наук. думка, 2005. – 192 с.
    Бордюк М. Структура і зміст робіт лабораторного практикуму факультативного курсу “Електричні та магнітні властивості полімерів та їх використання” / М. Бордюк ; Т.Шевчук // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – № 3. – С. 33-38.
    Букачук О. Фізико-хімія полімерів : конспект лекцій / О. Букачук, А. Чобан ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 100 с.
    Гетьманчук Ю. Полімерна хімія / Ю. Гетьманчук // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 3. – С. 3-7.
    Керча Ю. Сьогодні і завтра полімерів : десята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 12-14 жовтня 2004 р.) / Ю. Керча // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – №1. – С. 56-59.
    Ковтуненко В. Загальна стереохімія : підручник / В. О. Ковтуненко. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2005. – 366 с.
    Савельєв Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку полімерної хімії : ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук (ВМС-2013) / Ю. Савельєв, О. Толстов // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 1. – С. 102-106.

 151. Avatar Лілія
  Лілія says:

  Прошу допомогти мені у пошуку літератури з питання декоративного розпису.
  Гарно дякую.

  • 1. Гарькава, Т. Петриківський декоративний розпис / Т.Гарькава. – Днiпропетровськ , 2006. – 17 с. : кол. іл.
   2. Дивосвіт розписів Марії та Федора Приймаченків [Образотворчий матеріал] : каталог / Нац. іст.-етнограф. заповідник “Переяслав”. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав, 2007. – 26 с. : кол. іл.
   3. Кириченко, М. А. Український народний декоративний розпис : Навчальний посібник
   / М.А.Кириченко. – Київ: Знання-Прес, 2006. – 228 с. : іл.
   4. Марфа Тимченко. Малярство. Розпис. Фарфор : Альбом / упор. Є. Шевченко. – Київ : Нар. джерела, 2007. – 152 с. : кол. іл.
   5. Титаренко, В. Миски Поділля = Bowls of Podillsa : [Альбом] / В.Титаренко. – Київ. : Нар. джерела, 2007. – 152 с. : кол. іл.
   6. Шестакова, Олена. Петриківський розпис. Джерела [Образотворчий матеріал] : кн.-альбом
   / О. Шестакова. – Київ : Мистецтво, 2018. – 80 с. : кол. іл.

 152. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Доброго дня. Хочу отримати більше інформації про догляд за кімнатними рослинами. Підкажіть, будь – ласка, літературу даної тематики. Дякую.

  • 1. Дорогоцінна енциклопедія кімнатних рослин / укл. С. А. Мірошниченко ; пер. з рос. Т. І. Ілика. – Донецьк : БАО, 2007. – 736 с. : іл.
   2.Святенко, Ю. Б.. Кімнатне квітникарство / Ю. Б. Святенко. – Харків. : Веста, 2009. – 160 с. : кол. іл. – (Енциклопедія квітникаря). – Авт. зазн. на звороті тит. арк.
   3. Олєйнікова, Олена Миколаївна. Рослини вашого саду: енциклопедія домашнього затишку / О. М. Олєйнікова. – Харків. : Ранок, 2010. – 144 с. : кол. іл.
   4.Самые красивые цветы мира : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. И. Пантилеева ; ред. Ю. В. Журбей. – М. : Белый Город, 2010. – 104 c. : цв. ил.
   5. Флемиг, Анья. Комнатные растения: шаг за шагом к зеленому раю / А. Флеминг ; пер. с нем. Е. А. Слюсарь. – Харьков : Принт-Сервис, 2010. – 166 с. : цв. ил.

 153. Avatar читач
  читач says:

  Добрий день, шукаю науковий журнал “Фінанси України” номер 4 за 2019 рік. Підкажіть будь ласка чи є?

  • Добрий день! Так, є науковий журнал “Фінанси України” номер 4 за 2019 рік.
   Після закінчення карантину чекаємо на Вас за адресою: вул. О. Кобилянської, 47

 154. Avatar Наталія
  Наталія says:

  Дорого дня, чи є у бібліотеці 6-ти томна Шевченківська енциклопедія?

  • Добрий день! Так є
   83.3(4УКР)
   Ш 37
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. и.], 2012 – 2015

 155. Avatar Світлана
  Світлана says:

  Добрий день! Прочитала у вас про альбом “Врятуємо скарби разом”. Але, чи він є в бібліотеці не зрозуміла, можете сказати?

  • Добрий день! У фондах відділу мистецтв є попроектне видання
   “Врятуймо скарби разом! Історія одного проекту” [Образотворчий матеріал] : [альбом] / авт. проекту, упоряд. В. Твердохліб, авт. текстів Б. Мисюга. – Київ : Майстер кн., 2018. – 192 с. : кол. іл. з афтографом авиора
   Альбом подарований автором проекту і містить афтограф

 156. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Добрий день! Цікавить література по музичному вихованню дітей! потрібно для курсової роботи! Що порадите?

  • Доброго дня! По темі музичного виховання можемо порекомендувати такі видання:
   1. Іваненко, Лариса Михайлівна. Музична скринька [Ноти] : п’єси для фортепіано: пед. репертуар муз. школи, муз. відділення почат. спеціалізованого мистецького навч. закл. (шк. естетичного виховання) / Л. М. Іваненко. – Вiнниця : Нова кн., 2011. – 40 с.
   2. Музично-ритмічне виховання та художня гімнастика : Методичні вказівки / ЧНУ ім.Ю.Федьковича ; Укл. О.О.Мороз. – Чернівці : Рута, 2002. – 32 с. .
   3. Педагогічна практика з музичного виховання : Методичні рекомендації / укл. І. М. Боднарук. – Чернівці : ЧНУ, 2002. – 28 с.
   4. Світова музична література для музичних шкіл та шкіл естетичного виховання : (повний курс) / упоряд.: Н. М. Моклович, Л. Й. Сливко, О. В. Труфин. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2015. – 260 с. : іл. – 280 прим.. – 70.00 грн.
   5. Українська музична література для музичних шкіл та шкіл естетичного виховання : (повний курс) / упоряд.: Н. М. Моклович, М. С. Мацько, О. В. Труфин. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2017. – 116 с. : фот. – 85 прим.
   Також радимо ознайомитись із періодичними виданнями. «Українська музична газета» та журнали «Джміль», «Музика», «Музична школа», «Музичний керівник».

 157. Avatar Данило
  Данило says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури на тему: «Білки та ферменти в організмі». Дякую.

  • Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки з цієї теми є наступна література:
    Біологічна хімія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Павлоцька [та ін.]. – Суми : Унів. кн., 2011. – 512 с.
    Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження : підручник [для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації] / О. Скляров [и др.]. – Київ : Медицина, 2009. – 352 с.
    Гонський, Я. Біохімія людини : Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / Я. Гонський, Т. Максимчук, М. Калинський ; за ред. Я. І. Гонського. – 2-е вид. – Тернопiль : Укрмедкнига, 2002. – 746 с.
    Губський, Ю. Біологічна хімія : [підручник для студ. вищих мед. навч. закл. освіти III – IV рівнів акредитації] / Ю. Губський. – Київ ; Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 508 с.
    Диксон Малкольм. Ферменты : в 3 томах. – Москва : Мир, 1982.
    Копильчук Г. Біохімія : навч. посібник [для студ. біологічних спец.] / Г. Копильчук, О. Волощук, М. Марченко ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2-е вид., перероб. i доп. – Чернівці : Рута, 2008. – 208 с.
    Ленинджер А. Основы биохимии: В 3 т. / А. Ленинджер ; пер. с англ. — Москва: Мир, 1985.
    Мещишен І. Ферменти : навч. посіб. / І. Мещишен, В. Пішак, Г. Копильчук. – Чернівці : Медінститут, 1994. – 117 с.
    Практикум з біологічної хімії : Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / за ред. О. Склярова. – Київ : Здоров’я, 2002. – 300 с.

   Після закінчення карантину чекаємо на Вас за адресою: вул. О. Кобилянської, 47

 158. Avatar Лідія
  Лідія says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці література з питань інтелектуальної влісності та авторського права?

  • Добрий день!
   1. Інтелектуальна власність та авторське право : навч. посіб. для студ. закл. вищої освіти / І. М. Чістякова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 204 с. – До 100-річчя Одеського національного політехнічного університету. – Предм. покажч.: с. 189-190. – Бібліогр.: с. 191-202
   2. Антонов, В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В.М.Антонов. – К. : КНТ, 2005. – 520 с.
   .Алієва-Барановська В. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні / Віра Алієва-Барановська // Юридична Україна. – 2017. – № 4. – С. 49-56.
   3.Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет / Аліна Подолєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 6. – С. 51-56.
   4. Тарасенко Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права / Леонід Тарасенко // Право України. – 2018. – № 1. – С. 103-113.
   5. Штефан, Олена. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 1. – С. 5-15.
   6. Рудник, Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Рудник, Галина Закорецька // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – № 8. – С. 8-10
   7. Гончарова О. В. Здійснення колективного управління авторськими і суміжними правами / О. В. Гончарова // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 308-314.
   Рудольф, Д. В. Захист авторських прав: світовий досвід / Д.-В. Рудольф // Інтелектуальна власність. – 2004. – № 2. – С. 32-38

 159. Avatar Надя
  Надя says:

  Підскажіть, будь-ласка, чи є в бібліотеці книга Кейн Сьюзен. «Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати.»
  Які ще книги по психології особистості порекомендуєте почитати.

  • Так, ця книга є в бібліотеці.
   По психології особистості є багато матеріалів як в книгах так і в періодичних виданнях, ось окремі з них:
   1.Варій, М. Й. Психологія особистості : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Київ: Центр учбової л-ри, 2008. – 592 с.
   2. Гордієнко, Валерій. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К.иїв : Києво-Могилян. Акад., 2007. – 304 с.
   3. Ліфарєва, Н. В. Психологія особистості : навч. посібник / Н.В.Ліфарєва ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ. : Центр навч. л-ри, 2003 -240 с.
   4. Терлецька, Л. Технологія самоаналізу / Л. Терлецька. – Київ. : Главник, 2005. – 96 с. – (Психологічний інструментарій)
   5. Томан, І. Як удосконалювати самого себе / І. Томан ; пер.з чес. В. К. Житника. – К.иїв : Політвидав України, 1984. – 240 с. : іл.
   6. Фурман, Анатолій Анатолійович. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопiль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

 160. Avatar Лідя
  Лідя says:

  Чи є в вас література про життя і діяльність Г.Гараса

  • 1. Гарас Георгій Олексійович : [художник] // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю.В. Боганюк, О.О.Гаврилюк, Г.В.Добровольська, М.М.Довгань, А.С. Іваницька. – Чернівці, 2010. – С. 280-281
   2. Світ української вишивки. Феномен Георгія Гараса [Образотворчий матеріал] : [альбом вишивок] / авт. передм. Г. Чопик. – Львiв : Мс, 2008. – 180 с.
   3. Антонюк-Гаврищук Є. Вічні скарби Георгія Гараса / Є. І. Антонюк-Гаврищук. – Чернівці : Буковина, 2011. – 158 с. : іл., фот. – Присвячується 110-річниці від дня народження Георгія Гараса.
   4. Поляк М. П. Гарас Георгій : [худож.-орнаменталіст, живописець, що народився у м. Вашківці Вижн. р-ну] / М. П. Поляк // Поляк М. Вижниччина – ворота Карпат/ М.Поляк. – Чернівці, 2012. – С. 91
   5. Яківчук, О. Ф. Гарас Георгій Олексійович : [Майстер художньої вишивки] / О.Ф. Яківчук // ЕСУ. – К., 2006. – С. 391.
   6. Філатова Н., Стельмащук Ж. Духовний спадок поколінь: [худ.-мемор. Музей Г. Гараса у м. Вашківцях Вижн. р-ну] / Наталія Філатова, Жан Стельмащук // Буковина : спільна культурна спадщина. – Чернівці, 2009. – С. 159-160.

 161. Avatar Юрій
  Юрій says:

  Чи є у вас інформація про композитора О. Гржімалі?

  • Гусар, Ю. С. Буковинський календар. Липень-2010: композитор, якому аплодували у Москві і Празі: [про О.Гржімалі] / Ю. С. Гусар // Буковин. віче. – 2010. – 2 лип. (№ 49). – С. 3.
   2. Вони прославили та прославляють… Буковину: 20.12.1883 – Гржималі Отакар: Чеський композитор, диригент : [нар. в м. Чернівці] // Все для вчителя. – 2010. – Серп.(№23-24). – С. 107 ; Позакласний час. – 2010. – №2. – С. 90
   3. Видатні мистецькі діячі Буковини та їх вклад у розвиток музичної культури краю [Текст] : [Кароль Мікулі; Адальберт Гржімалі; Отакар Гржімалі; Йозеф Главка] // Кушніренко А. М. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посібник / А. М. Кушніренко, О. В. Залуцький, Я. М. Вишпінська. – Чернівці, 2011. – С. 33-43.
   4. Щербанюк Л. Ноти з його печатко досі можна побачити на Зеленому ринку… : [про композитора і диригента О. Гржімалі] / Леся Щербанюк // Чернівці. – 2019. – 08 серпня (№32). – С.6.
   А також про його батька Войтеха Гржімалі
   5. Адальберт Гржімалі (1842-1908) [Текст] // Буковинські композитори : навч. посібник / уклад. А. В. Плішка. – Чернівці, 2011. – С. 18-21.
   6. Залуцький, О. Музичне краєзавство в сучасному освітньому процесі у контексті євроінтеграції: [є про К.Мікулі , А.Гржімалі та С.Воробкевича] / О. Залуцький // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.572. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – С. 60-65

 162. Avatar Оксана
  Оксана says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці література по маркетингу послуг? Потрібно для бакалаврської роботи. Дякую.

  • 1. Палеха Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 480 с.
   2. Беквіт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного маркетингу послуг / Г. Беквіт ; пер. з англ. С. Івахненкова. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 192 с.
   3. Пащук О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: навчальний посібник / О. В. Пащук. – К. : Професіонал, 2005. – 560 с.
   4. Костинець Ю. В. Модель ринку посередницьких послуг як маркетингової системи / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 119-123.
   5. Костинець Ю. В. Маректингова взаємодія на ринку посередницьких послуг / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 26-31 : мал.; табл.
   6. Маслак А. Актуальність уведення функцій маркетингу в органах із сертифікації / А. Маслак, Є. Комліченко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2006. – № 2. – С. 41-45
   7. Romanenko Ye. O. The essence and specifics of the services marketing system in the mechanisms of public administration [Text] / Ye. O. Romanenko, I. V. Chaplay // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 12. – P81-89 : рис., табл.
   8. Бакушевич І. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон’юктури транскордонних ринків / І. Бакушевич, І. Мартиняк // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 3. – С. 18-27.
   9. Федосенко Н. Маркетинговые исследования как элемент договора по предоставлению услуг / Наталья Федосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 28-31.
   10. Іванова Л. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні: [є про Чернів. обл.] / Л. Іванова // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 1. – С. 33-38.

 163. Avatar Катя
  Катя says:

  Хотіла б дізнатись про українську народну писанку: історію, традиції, символіку.

  • 1. Белінська, С. Б. Писанкарство Буковини / С.Б. Белінська ; Чернівецький краєзнавчий музей. – Чернівці, 1994. – 12 с.
   2. Карнаухова, Ганна Миколаївна. Етнографія написання буковинської писанки та започаткування писемності / Г. М. Карнаухова. – Чернівці : Яворська І. Т. [Виготівник], 2005. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 35 (11 назв).
   3. Магічний світ буковинської писанки (наукові роботи, уроки, позакласні заходи, присвячені історії виникнення писанки) / упор. Т. А. Мінченко. – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2015. – 272 с. : іл., ноти.
   4.Манько, Віра. Українська народна писанка / В. Манько. – Львiв : Свічадо, 2017. – 41 с. + 40 с. кол. табл. – Бібліогр.: с. 40 (29 назв).
   5.Михалевич, Ірина. Українська народна писанка / І. Михалевич. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 80 с. : кол. іл. – (Традиції поза часом).
   6. Писанки наших бабусь. Зібрання писанок Юрія Ференчука [Образотворчий матеріал] : [альбом] / упоряд., авт. проекту Н. М. Суруджій. – Чернівці : Місто, 2016. – 200 с. : кол. іл.
   6. Соломченко, О. Г. Писанки Українських Карпат/ О.Г.Соломченко. – Ужгород : Карпати, 2004. – 238 с. : іл.
   7. Ткаченко, Віктор. Українське писанкарство кінця ХІХ-ХХ ст. [Текст] / В. М. Ткаченко ; Нац. іст.-етнограф. заповідник “Переяслав”. – Київ : Міленіум, 2006. – 78 с. : кол. іл., фот.

 164. Avatar Ляліна Богдана
  Ляліна Богдана says:

  Хотілося б налаштувати себе на позитив після карантину. Яку літературу можна буде почитати?

  • 1.Ґрюн, Ансельм. Позитивна сила емоцій. Як нас визначають наші почуття, і що оживляє наше життя / А. Ґрюн ; пер. з нім. Ю. Андрусів. – Львiв : Свічадо, 2019. – 166 с.
   2. Ґоулман, Деніел. Емоційний інтелект / Д. Ґоулман ; пер. з англ. С. -Л. Гумецької. – Харкiв : Vivat, 2019. – 512 с. – (Саморозвиток)
   3. Санд, Ілсе. Компас емоцій. Як зрозуміти свої почуття / І. Санд ; пер. з англ. Т. Микитюк. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с.
   4.Смаджа, Ерік. Сміх. Біологія, психіка, культура / Е. Смаджа ; пер. з фр. А. Рєпи. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 160 с.
   5. Петрановська, Людмила. Таємна опора: емоційний зв’язок у житті дитини / Л. Петрановська ; пер. з рос. О. Рибки. – Харкiв : Vivat, 2019. – 224 с. – (Актуальна тема)

 165. Avatar Софія
  Софія says:

  Доброго дня! Допоможіть знайти розробки уроків до твору П.Куліша “Чорна рада” ,які друкувалися на сторінках періодичних видань.

  • 1. Голубчук, Т. О. П. Куліш “Чорна рада”: протистояння сил державотворення й руйнівництва. 9 клас / Т. О. Голубчук // Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. – 2014. – № 19/20/21. – С. 24-32
   2. Бідненко В. Не повторити помилок історії… : урок вивчення нового матеріалу в 9 класі : [за твором П. Куліша “Чорна рада”] / В. Бідненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 23-27.
   3. Мельник М. О. Пантелеймон Куліш “Чорна рада”: протистояння сил державотворення і руїнництва. 9 клас / М. О. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. – С. 38-42.
   4. Пастух С. М. Проблема державності України в романі “Чорна рада” П.Куліша: Бінарний урок у 10 класі / С.М. Пастух, В.І. Ободовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №36. – С. 11-13.
   5. Слюсар А. Чи знаєш ти роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада”? : урок-конкурс у 9 класі / А. Слюсар // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 20-24.
   6. Смолова Р. М. Пантелеймон Куліш “Чорна Рада”: Урок у 9 класі / Р.М. Смолова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №2. – С. 29-34
   7. Янковська Ж. Стильові та стилістично-естетичні аспекти фольклоризму роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада” / Ж. Янковська // Київська старовина. – 2012. – № 3. – С. 109-117.
   8. Кралюк П. “Усі будемо рівні”: “Чорна рада” Пантелеймона Куліша як твір-попередження / Петро Кралюк // День. – 2018. – 17-18 серп. № 147-148. – С. 21 ; День. – 2018. – 31 серп.-1 верес. (№ 155-156). – С. 21. – Продовж. Поч.: № 147-148 ; День. – 2018. – 7-8 верес. (№ 160-161). – С. 21. – Закінч. Поч.: 147-148, 155-156

 166. Avatar Домінік
  Домінік says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки книги М. Емінеску на румунській мові? потрібно для курсової роботи

  • • Eminescu, M. Poezii : Volum ingrijit si prezentat de George Gana / M.Eminescu. – Bucuresti : Editura fundatiel culturale romane, 1995. – 205 с.
   • Eminescu, M. Poezii. -Vol. 1: Satire / M.Eminescu. – Bucuresti : Floare albastra, 2002. – 156 p
   • Eminescu, M. Poezii. – Vol. II: Singuratate – Rugaciune / M.Eminescu. – Bucuresti : Floare albastra, 2002. – 202 p.
   • Eminescu, M. Luceafarul: antume / M. Eminescu. – Bucuresti : Litera International ; Chisinau : Litera, 2007. – 276 p. : іl
   • Eminescu, M. Luceafarul [Critica] / M.Eminescu. – Iasi : Timpul, 2001. – 348 p.

 167. Avatar Тома
  Тома says:

  Доброго дня! Чи є у бібліотеці література по кризовому менеджменту?

  • 1. Хіт, Р. Кризовий менеджмент для керівників [Текст] / Р. Хіт ; пер. з англ. Р. Л. Ткачук. – К. : Всеувито ; К. : Наук. думка, 2002. – 566 с. – (Усе про менеджмент)
   2. Микушова, М. Разрабатывают ли малые организации стратегии выживания? Результаты исследования [Текст] / М. Микушова, В. Фридрих // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С. 267-280 : форм., рис., табл. – Бібліогр
   3. Білошурський, М. В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства [Текст] / М.В. Білошурський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – С. 85 – 89.
   4. Гриджук, Д. М. Формування банківського кризового менеджменту – основа системи фінансового планування банку [Текст] / Д. М. Гриджук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 2. – С. 12-17.

 168. Avatar Наталя
  Наталя says:

  Добрий день! Інформацію про традиції святкування Великодня можна у вас знайти?

  • 1. Воропай, О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис [Текст] / О. Воропай. – Мю : [б. в.], 1966. – Б. ц.
   2. Соломченко, О. Г. Писанки Українських Карпат [Текст] / О.Г.Соломченко. – Ужгород : Карпати, 2004. – 238 с. : іл.
   3. Українські традиції і звичаї [Текст] : Дитяча енциклопедія. Для дітей середнього шкільного віку. – Х. : Фоліо, 2006. – 320 с. : іл. –
   4. Україно, нене моя! [Текст] : сповідь, поезії, писанки. – Київ : Веселка, 1993. – 328 с.

 169. Avatar Женя
  Женя says:

  доброго дня! Прочитала у вашому блозі, що ви маєте книжку про Миколу Івасюка! Скажіть, коли ви почнете працювати, щоб з нею познайомитись?

 170. Avatar Сергій
  Сергій says:

  Доброго дня! Цікавить література на тему: мова тіла, жестів. Дякую!

  • Добрий день! Після закінчення карантину в нашій бібліотеці за адресою: вул. О. Кобилянської, 47, Ви зможете ознайомитись з наступними виданнями за тематикою, яка Вас цікавить:

    Екман П. Теорія брехні. Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті / П. Екман ; пер. з англ. Ю. Гордієнка. – Київ : КМ-БУКС, 2018.
    Крегер О. Типы людей и бизнес. Как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе : пер. с англ. / О. Крегер, Д. М. Тьюсон. – Москва : Персей : Вече : АСТ, 1995. – 560 с.
    Лібманн-Сміт Д. Знаки тіла. Від застережних ознак до помилкових сигналів тривоги, або Як стати детективом-діагностом / Д. Лібманн-Сміт, Ж. Н. Еган ; пер. з англ. Н. Лавської. – Київ : КМ Publishing, 2013. – 296 с.
    Мессинжер Ж. Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу / Ж. Мессинжер, К. Мессинжер ; пер. с фр. О. Бугайцовой. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. – 512 с.
    Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам / А. Пиз. – Санкт-Петербург : Гутенбург, 2000. – 188 с.
    Піз А. Мова кохання. Все, що потрібно знати про мову жестів у коханні : пер. з англ. / А. Піз, Б. Піз. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 144 с.
    Піз А. Мова рухів тіла / А. Піз, Б. Піз ; пер. з англ. Н. Лавської. – Розширене вид. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 416 с.
    Роузтри Р. Язык мимики и жестов, аура человека / Р. Роузтри. – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 288 с.
    Шапарь В. Как читать человека по лицу, почерку, позе, мимике, жестам / В. Шапарь. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 336 с.
    Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь / П. Экман ; пер. с англ. Н. Исупова [и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 304 с.
    Экман П. Узнай лжеца по выражению лица / П. Экман, У. Фризен ; пер. с англ. В. Кузин ; под ред. М. Осориной. – Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 272 с.

 171. Avatar Олександра
  Олександра says:

  Скажіть чи є журнал Всесвіт?

  • Доброго дня! У фондах нашої книгозбірні журнал «Всесвіт» зберігається з 1959 року. А саме (у звортньо-хронологічному порядку):
   • 2020: № 1/2;
   • 2019: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2017: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2016: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2015: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2014: № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2013: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2012 – 2010: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2009-2008: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2007-2006: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2005-2004: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2003-2001: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 2000-1990: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1989-1979: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1978-1968: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1967: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №10, № 11, № 12;
   • 1966-1964: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1963: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1962-1961: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12;
   • 1960: № 5, № 7, № 12;
   • 1959: № 1, № 6, № 11.
   Щиро раді будемо бачити Вас у нашій бібліотеці по закінченню крантину!

 172. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки журнал “Вісник” (офіційно про податки). Наперед дякую.

  • Добрий день!
   Нажаль у нас не має журналу “Вісник” (офіційно про податки), але ви зможете скористатись посиланням – http://www.visnuk.com.ua/ru/issue. Там є архів журналу, з 2011-2017 у вільному доступі, а з 2018-2020 можуть користуватись передплатники.
   В наших фондах є журнал “Вісник податкової служби України”(2003-2012 рр.) .В 2013р.( з № 33) перейменовано в Вісник Міністерства доходів і зборів України
   ( 2013: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28 № 29 № 30 № 31 № 32)

 173. Avatar Юлія
  Юлія says:

  Добрий день! Хотіла б дізнатися, які видання релігійної тематики є у фондах бібліотеки.

  • Добрий день!
   1. Данило, (митр. ) Зразки проповідів на недільні та святкові дні : проповіді охоплюють євангельські, катехитичні, історичні, літургічні теми / Данило. – Чернівці : Вид-во Чернів. єпархії, 2010 – . Т. 1. – 2010. – 602 с.
   2. Данило, (митр. ) Зразки проповідів на недільні та святкові дні : проповіді охоплюють євангельські, катехитичні, історичні, літургічні теми / Данило. – Чернівці : Вид-во Чернів. єпархії, 2010 – . Т. 2. – 2010. – 578 с.
   3. Марусяк, Михайло (протоієрей). Книга Одкровення апостола Іоана Богослова. Ісагогіко-екзегетичний огляд : навч. посіб. / М. Марусяк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т : Рута, 2017. – 176 с.
   4. Теофілакт Болгарський (архієпископ). Тлумачення святого Євангелія від Марка / Теофілакт Болгарський ; пер. з рос. М. Янів. – Львiв : Свічадо, 2019. – 160 с. – (Джерела християнського сходу ; 34) (Середньовіччя VI-XIV ст.).
   5. Псалтир : пер. новою укр. літ. мовою П. С. Морачевського (1865) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. мови ; підгот. до вид. Л. А. Гнатенко. – Київ, 2015. – 200 с. – (Пам’ятки української мови : серія канонічної літератури). – До 150-річчя завершення Псалтиря новою укр. літ. мовою Пилипа Семеновича Морачевського.
   6. Біблія з коментарями для повного життя. Новий Завіт з симфонією [Текст] / ред.-упоряд. укр. вид. В. Боєчко ; пер. з англ. І. Селезінки. – : Life Publishers International, 1997. – 784 с. + 14 с. карт.
   7. Ілюстрована Біблія : біблійні історії для дітей / пер. з англ. Н. Андрусів. – Львiв : Свічадо, 2018. – 195 с.
   8. Ілюстрована біблія для молодих – Загреб , 1989. – 520 с. : кол. іл.

 174. Avatar Женя
  Женя says:

  Добрий вечір! Скажіть, чи можу знайти матеріали про оперну співачку Оксану Петрусенко?

  • У фондах бібліотеки можете скористатись такими виданнями:
   1. Кагарлицький М.Ф. Оксана Петрусенко [Текст] / Кагарлицький М.Ф. – К. : [б. в.], 1983. – Б. ц.
   2. Кагарлицький, М. Легендарна Оксана Петрусенко [Текст] : Художньо-документальна повість / М.Кагарлицький. – 4-те вид., перероб., доп. – К. : Верещинські, 2007. – 544 с. : іл.
   3. Рожнятовська, О. А. Голос, який з’являється раз у віки: До 100-річчя від дня народж. О.А.Петрусенко (1900-1940) [Текст] / О.А.Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К., 1999. – С. 69-73. – Бібліогр.: с.72-73.

 175. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки книги Деніела Сміта з серії “Думати, як…”? Дякую

  • Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є книги цього автора з цієї серії. А саме:
   1. Сміт, Деніел. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт ; пер. з англ. Г. Литвиненко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
   2. Сміт, Деніел. Думати, як Білл Гейтс / Д. Сміт ; пер. з англ. М. Пухлій. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
   3. Сміт, Деніел. Думати, як Вінстон Черчилль / Д. Сміт ; пер. з англ. Н. Мочалової. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 224 с.
   4. Сміт, Деніел. Думати, як Леонардо да Вінчі / Д. Сміт ; пер. з англ. А. Мішти. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 224 с.
   5. Сміт, Деніел. Думати, як Стівен Гокінг / Д. Сміт ; пер. з англ. Н. Лавської. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 200 с.
   6. Сміт, Деніел. Думати, як Стів Джобс / Д. Сміт ; пер. з англ. О. Чупи. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
   7. Сміт, Деніел. Думати, як Шерлок Холмс / Д. Сміт ; пер. з англ. О. Чупи. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 184 с.
   Радо чекатимемо Вас в нашій книгозбірні після закінчення карантину за адресою: вул. О. Кобилянської, 47.

 176. Avatar Дмитро
  Дмитро says:

  Добрий день! Скажіть будь ласка чи є у вас збірник вправ та завдань Миронюк Н. П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту?

 177. Avatar Марго
  Марго says:

  Добрий день! Чи є у вас література по темі “Розвиток пам’яті та уваги”? Дякую.

  • 1. Марущак У. Розвиток уваги молодших школярів у процесі навчальної діяльності [Текст] / Уляна Марущак, Лариса Мафтин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 406: Педагогіка та психологія. – С. 74-78. – Бібліогр. в кінці ст.
   2.Прозорова, Л. Творчі різнорівневі вправи з української мови для розвитку уваги, логічного та дивергентного мислення учнів [Текст] / Лілія Прозорова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 36-37.
   3.Комарніцька І. Нумо разом грати й чітко звуки вимовляти! : ігри розвитку слухової уваги, фонематичного слуху та автоматизації вимови звуків у дітей з СДУГ [Текст] / Ірина Комарніцька // Дошкільне виховання. – 2016. – № 4. – С. 20-22 .

   Також скористайтеся електронним каталогом – http://176.120.37.183/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

 178. Avatar Алекс
  Алекс says:

  Доброго вечора!Допоможіть будьласка зі списком літератури на тему: “ПСИХІАТРІЯ” розвиток психічних розладів у людей! Гарно дякую..

  • 1. Психосоматичні розлади. Психотерапія: Науково-практична конференція з міжнародною участю (30 вересня-1 жовтня 2005р.).- Чернівці, 2005.- 148с.
   2. Сучасні аспекти лікування психічних розладів: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26-27 жовтня 2007р. – Чернівці: Книги -XXI, 2007.- 242c.
   3. Удосконалення ранньої діагностики та диференційованого лікування пацієнтів з непсихотичними психічними розладами з урахуванням стану нервової системи: [монографія]/ В.М. Пашковський.- Чернівці: Технодрук, 2019.-324с.
   4. Абрамовиц Д.С. Обсесивно-компульсивний розлад у дорослих/ Д.С. Абрамовиц.- Львів: Свічадо, 2018.-156с.

 179. Avatar Лариса
  Лариса says:

  Доброго дня! Скажіть будь ласка чи є у вас праця Володимира Шухевича “Гуцульщина”?

  • Доброго дня!Є в нас праця Шухевича. Приходьте на Кобилянську 47
   Шухевич В.О.Гуцулщина.Частина 1-5.(В 5-ти ч.).-Верховина:Гуцулщина,1997-2000

 180. Avatar Галабурда Інна
  Галабурда Інна says:

  Доброго дня! Підкажіть,будь-ласка,матеріали та інформацію про вивчення іноземних мов в бібліотеках.

  • Доброго дня!В нас є багато літератури для вивчення іноземних мов,нової літератури, багато інформації і різних іноземних мов. Також в нас є курси англійської та румунської мови (безкоштовні). Заходьте до нас на Кобилянську 47, будемо раді Вам.

 181. Avatar Володимир
  Володимир says:

  Добрий день!
  Скажіть будь ласка, які газети Чернівців за липень-вереснь 1934 року є у Ваших фондах? У бібліотеці Вернадського лише одна — “Самостійність”, і то з фрагментарною підшивкою.
  Дякую.

 182. Avatar Анатолій
  Анатолій says:

  Доброї години доби!
  Підкажіть, будь-ласка, чи ще діють при науковій бібліотеці курси румунської мови?
  Якщо так, то підкажіть графік їхньої роботи та умови вступу!
  Дякую

 183. Avatar Ігор
  Ігор says:

  Доброго дня.
  Чи є в бібліотеці ось цей календар?
  Календар Альманах “Самостійність” Чернівці 1937 р.

 184. Перезвоните мне пожалуйста 8 (962) 685-78-93, для связи со мной нажмите цифру 2, Евгений.

 185. Avatar ВІКТОРІЯ
  ВІКТОРІЯ says:

  Доброго дня! Скажіть будь ласка я чула що у вас є інтернет центр. Чи можуть у вас допомогти ваші працівники зареєструватись на сайті EdEra? І допомогти розібратись в користування цього сайту? Дякую!

 186. Avatar Марго
  Марго says:

  Добрий день або вечір! Чи є у вас література “Організми та середовище існування”? Дякую

  • 1) Біологія. Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров’я/А.О. Слюсарєв [та ін.].- Київ: Вища школа, 2007.- 624с.
   2) Петухов С. Геометрии живой природы и алгоритмы самоорганизации/С. Петухов.- Москва: Знание, 1988.- 47с.
   3) Коуэн Р. История жизни/ Р. Коуэн.- Киев: Наукова думка, 1982.- 218с.

 187. Avatar Вася
  Вася says:

  Доброго дня! Чи є у Ваших фондах книги Мірчі Лютика і які?

  • Книги М.Лютика
   Лютик, Мірча Савович. У світлі сповідань [Текст] = In lumina cuminecarii : поезії / М. С. Лютик ; пер. з рум. В. Колодій. – Чернівці : Букрек, 2011. – 88 с.
   Лютик, Мірча Савович. Травень з херувимами [Текст] = Arminden cu heruvimi : поезії / М. С. Лютик. – Чернівці : Місто, 2011. – 207 с. : кол. іл., рис. – Рум. мовою
   Лютик, Мірча Савович. Життєдайність [Текст] : поезії / М. С. Лютик. – Чернівці : Прут, 2000. – 128 с.
   Лютик, Мірча Савович. Відлуння вогню [Текст] : поезії / М. С. Лютик ; пер. В. Колодія. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2001. – 189 с.
   Лютик, Мірча Савович. Має осінь трьох синів… [Текст] = Are toamna trei copii… : вірші для дітей / М. С. Лютик. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 16 с. : і
   Та інші.. Зверніться на сайт бібліотеки за посиланням Електронний каталог для детального ознайомлення. Чекаємо на вас у бібліотеці.

 188. Avatar Ника
  Ника says:

  Добрийй вечір, скажіть будь ласка, чи є у вас книги по соціониці та психософії?

 189. Avatar Людмила Статник
  Людмила Статник says:

  Де дізнатися . коли вперше згадується село Подвір’ївка ( Кишло – Замжієво) в Календарях знаменних і памятних. вашої бібліотеки . такої згадки немає. Чому ? Дякую за відповідь. Людмила.

 190. Avatar Ірена
  Ірена says:

  Доброго дня!
  А чи проводяться у бібліотеці курси польскої мови?
  Дякую за відповідь.

 191. Avatar Івае
  Івае says:

  Доброго дня! О якій годині проводяться англомовні курси для початківців щопонеділка?

  • Понеділок
   15:30-16:30- Англійська (тільки початковий рівень)
   17:00-18:15- Англійська (усі рівні)
   Середа
   09:00-10:00- Розмовна прогулянка в парку ім. Шевченка за будь-якої погоди (центр.вхід)
   11:00-12:30- Настільні ігри англійською
   Четвер
   13:00-14:00- Розмовна прогулянка в парку ім. Шевченка за будь-якої погоди (центр.вхід)
   14:30-15:30- Розмовна англійська (тільки високий рівень)
   15:30-18:00- Вечір класичного американського кіно англ. Мовою
   18:30-19:30- Розмовна прогулянка в парку ім. Шевченка за будь-якої погоди (центр. вхід)
   Субота
   11:00-12:00- Англійська для дітей
   Неділя
   11:00-12:00- Англійська для дітей
   13:00-14:00- Англійська мова (усі рівні і будь-який вік)

 192. Avatar Ірена
  Ірена says:

  Доброго дня!
  1. Чи є в бібліотеці краєзнавча література, присвячена Чернівцям періоду 1890-1930 рр.?
  2. Чи є література щодо буковинських жіночих товариств “Мироносиці” і “Жіноча громада” (кінець XIX – початок ХХ ст.)?
  Дякую за відповідь.

  • 1) Танащик Д. Чернівці (місто на межітисячоліть). Чернівці, 2016.- 79с.
   2) Чернівці. Найкраще місто на землі.- Чернівці,- 2017.- 15с.
   3) Снігур І. Чернівці і чернівчани.- Чернівці, 2008.- 312с.
   4) Чеховський І. Чернівці-місто зустрічі культур і релігій.- Чернівці, 2009.- 207с.
   5) Вебер Ю. Російська окупація Чернівців.- Чернівці, 2016.- 128с.
   6) Гнатчук О. Українські жіночі організації на Буковинні (80-рр. ХІХ-30-рр. ХХ ст..).- Чернівці, 2004.- 247с.

   В нас дуже багато л-ри по Чернівцях. Приходьте і знайомтеся!

 193. Всем доброго времени суток форумчане!

  Хочу посоветоватся по поводу приобретения часов на подарок. Может кто посоветует что то не шибко уж дорогое, стильное и качественное?
  Пока что вот пригляделись часы JIS premium

  В общем если есть еще какието варианты то отпишите сюда в тему я посмотрю.

  За ранее благодарю.

  Кстати вот картинка. Не знаю как добавить в тему что бы отображалась http://jis-watches.com/files/jis_xtrim_1/img/military_1-380-15.jpg

 194. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи проводяться у вас зараз безкоштовні курсі румунської мови які веде Галина ЯКУБЧАК? Якщо так, то як на них потрапити і їх розклад?

 195. Avatar Микола
  Микола says:

  Скажіть будь ласка для тез потрібно УДК, до кого звернутися і скільки ця послуга коштує. Дякую!

 196. Avatar Олександр
  Олександр says:

  Доброго дня мене звати Олександр скажіть будь- ласка чи є у Вас література по хлібо- пекарській промисловості мені потрібна для дипломної роботи

 197. Avatar Анастасія
  Анастасія says:

  Доброго вечора. Чи є у Вас література про історико-культурні ресурси міста Чернівці, екскурсійний туризм?

  • Лашкевич М. Запрошуємо на екскурсії Чернівцями : путівник / М. Лашкевич, І. Бойко. – Чернівці : Прут, 2008. – 176 с.
   Мельник І. CZERNOWITZ: історичні вулиці, будинки та видатні особистості : [урбаністичні есеї] / І. Мельник, Л. Щербанюк, О. Любківський. – Чернiвцi : Друк Арт, 2015. – 416 с.
   Никирса М. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ / М. Никирса. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 452 с.
   Снігур І. Н. Чернівці і чернівчани / І. Снігур. – Чернівці : Прут, 2008. – 312 с.
   Чеховський І. Прогулянка Чернівцями та Буковиною = A tour of Chernivtsi and Bukovyna : путівник / І. Чеховський. – Київ : Балтія Друк, 2008. – 268 с. : кол. іл. – Англ.
   Чеховський І. Чернівці – місто зустрічі культур і релігій / І. Чеховський. – Чернівці : Місто, 2009. – 208 с.
   Шевченко Н. Чернівці: 100 відомих адрес : довід. туриста-краєзнавця / Н. Шевченко. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 190 с.

 198. Avatar Марго
  Марго says:

  Доброго дня! Чи є література на тему мого реферату “Що означає реалізувати себе?”

  • 1) Соціально-психологічні: цінники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурнрному світі.- Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011.- 456с.
   2) Лосєва, Н. Розвиток ідеї самореалізації особистості [Текст]/ Н. Лосєва // Рідна школа.- 2004.- № 5.- С. 71-74.
   3) Мерзлякова, О. Самореалізація особистості [Текст]/ О. Мерзлякова // Науковий світ.- 2007.- № 9.- С. 28-29.
   4) Крижановська, З. Самореалізація людини як запорука її саморозвитку [Текст]/ З. Крижановська // Соціальна психологія.- 2009.- № 3.- С. 95-100.
   5) Селезньова, Е. Жизненные смыслы и эффективность самореализации человека [Текст]/ Е. Селезньва // Практична психологія та соціальна робота.- 2014.- № 3.- С. 20-29.

 199. Avatar Ірена
  Ірена says:

  Доброго дня!
  Чи є у бібліотеці рукописи? Насамперед цікавлять щоденники.

 200. Avatar Марина
  Марина says:

  Доброго дня,
  Чи є в бібліотеці газета “Буковина” з 1885 по 1914 рр. і як можливо отримати доступ до неї?
  Дякую.

  • Avatar Володимир Чернишенко
   Володимир Чернишенко says:

   Приєднаюся до запиту!
   Мені саме потрібна газета Буковина. Десь на її шпальтах з 1898 по 1900 вийшло оповідання Кіплінґа “Через помилку”.
   Чи є воно у фондах і як можна знайти саме це оповідання (бажано дистанційно)
   Дякую!

  • Доброго дня. В бібліотеці є газети “Буковина” начинаючи з 1944р.

 201. Avatar Леся
  Леся says:

  Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу до реферату з фізики на тему “Насоси: поняття та види”. Буду вдячна Вам за надану інформацію

  • 1) Любачев, П.В. Насоси и насосние станции.- 1990.- 320с.
   2) Лисов, К.И. Насоси и насосние станции / К.И. Лисов, К.Т. Григорьев.- 1977.- 224с.
   3) Насоси та повітронадувні станції: Навч.-метод. Посібник.- / Укладач Григорійчук В.В.- 2012.- 368с.

 202. Наявність книги (статті ? ) в бібліотеці :

  Микола Проців «Осип Маковей: знане та незнане»

 203. Avatar Наталія
  Наталія says:

  Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати.

  Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма “Мелодия” 1970 год. 33об. (моно)
  Код: 33Д 00028529-30
  1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов);
  2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев);
  3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский)

  З повагою, Наталія

  • У фондах відділу мистецтв є дві платівки Юрія Гуляєва.
   На вірші Р. Рождественського, С. Єсеніна, та Птичкина.
   Зазначеної Вами у запиті немає. Запис на інші носії технічно неможливий.

 204. Avatar Пан ВАсиль
  Пан ВАсиль says:

  Доброго дня! Чи є у Вашій бібліотеці література інтимного характеру?

  • 1) Горпинченко, И.И. Откровенно о сокровенном / Н.Н. Горпинченко.- К., 1990.- 64с.
   2) Кветковский, З. Библия секса / З. Кветковський, Н. Митрич.- Х.: фалио, 2008.- 542с.:ил.
   3) Кушнирук, Ю.И. Популярно о сексологи / Ю.И. Кушнирук, А.П. Щербаков.- 4-е узд. Перераб. И доп.- К.: Наук. Думка, 1988.- 166с.
   4) Сексология: енцикл. Справ. По сексологи и смежн. Обл.- 2-е узд.- Минск: Беларус енцикл., 1994.- 352.: цв.ил.
   5) Толстая, Н. Между сексом и любовью. / Н. Толстая, С. Чайка.- М.: АСТ, 2008.- 352с.-(психология любви).
   6) Фрейд, З. Очерки по психологи сексуальности / З. Фрейд, ред. В.В. Пригожан.- К.: Здоровья, 1990.- 144с.
   7) Емерсон, Р. Новая камасутра / Р. Емерсон; пер. С англ.. А. Бахмет.- Харьков: Белгород: Клуб сімейного досуга, 2009.- 128с., : цв.ил. + 1 ел. Опт. Диск (СD-DV)

 205. Avatar Надія
  Надія says:

  Чи не могли б Ви мені порекомендувати список літератури для наукового реферату з теми “Проблема входження у світ дорослих у романі Гарпер Лі “Убити пересмішника”. Дякую.

  • 1) Іванов М.
   Умберто Еко: Гарлер Лі-елегія на відхід класиків. У один день померли Умберто Еко: Гарпер Лі / М. Іванов // Літ. Україна.- 2016.- 5 трав. (№ 17-18). С. 7,15.

   2) Калініченко М.
   Чи все сказала Гарпер Лі? / М. Каліченко // Всесвіт.- 2016.- № 3-4.- С. 131-136: фото.
   3) Зверев А.
   Вечний Адам: Размишления над полузабитой кн. [амер. Писательници Х. Ли «Убит: пересмешника»] // Дет. Лит.- 1990.- № 4.- С. 32-36.
   4) [Ли Харпер-амер. писательница]. // Литературний енциклопедический словарь. / Под общей редакцией В. М. Кожевникова и П.А. Николаева.- Москва, 1987.- С. 637.

 206. Avatar Дарина
  Дарина says:

  Я навчаюся у другому класі музичної школи (бандура), дуже Вас прошу, допоможіть знайти в електронному вигляді ноти (будь-яких творів) для гри на бандурі. Дякую

 207. Avatar Софія
  Софія says:

  Доброго вечора. Скажіть будь ласка, у вас можна скористатись інтернетом? Якщо так то, скільки коштує така послуга? Дякую

  • Добрий вечір! Так у нас в бібліотеці є така послуга користування інтернетом. Потрібно зареєструватись в бібліотеці. Читацький квиток у нас коштує 15грн. на рік і користуєтесь годину безкоштовно інтернетом. Ми працюємо з 10:00-18:00. П’ятниця вихідний. Субота, неділя з 11:00-18:00.

 208. Avatar Веніамін
  Веніамін says:

  доброго вечора допоможіть знайти літературу на тему: “Нормативно-правове забезпечення збереження біологічного різноманіття”

  • 1) Конвенція про охорону біологічного різноманіття.- Київ: Аспакт-Поліграф , 2007.- 24с.
   2) Гиренко І. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України / І. Гиренко // Держава і право: збірник наук. Праць.- 2014.- Вип. 63.- С. 180-185.
   3) Якимчук А. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до Європейського Союзу / А. Якимчук // Економіка та держава.- 2014.- № 5.- С. 133-137.
   4) Якимчук А. Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства / А. Якимчук // Економіка та держава.- 2014.- № 3.- С. 149-152.

 209. Avatar Тая
  Тая says:

  Доброго дня! Чи є у Вас література про таємницю імен? Дякую☺

  • 1) Наливайко С. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ (на індоіранському матеріалі): довідник / С. Наливайко.- Київ: Євшап-зілля, 2008.- 360с.
   2) Тайна шимени.- Харьков ; Белгорад: Клуб семейного досуга, 2014.- 240с.
   3) Тайна шимени.- Харьков: Фолио, 2008.- 320с.
   4) Хигир Б. Енциклопедия имен вашого ребенка / Б. Хигир.- Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008.- 640с.

 210. Avatar лілія
  лілія says:

  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему : Особливості розвитку і організації туризму у Франції. Дуже дякую

  • 1) Холловей, Дж. Кристофор. Турестический бизнес: пер. с 7-го англ. Изд.- К.: Знання, 2007.- 798с.
   2) Журнал «Мир туризма».- 2015-2017гг.
   3) Журнал «Міжнародний туризм».- 2015-2017рр

 211. Avatar Мар'яна
  Мар'яна says:

  Доброго дня!
  Чи є у Ваших фондах видання “Учебник рільництва для шкіл рільничих і споріднених закладів, а також до ужитку для практичних рильників” чернівецького агронома Євгена Жуковського (1903 р.)
  Дякую!

 212. Avatar Маша
  Маша says:

  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Варва?ри Антонівни Любарт. Дякую.

  • 1) Театральная енциклопедія. Т. 3.- Москва: «Советская енциклопедия»,.- 1964.- с. 596-597.
   2) Українська радянська енциклопедія.- Київ; 1981.- с. 247.

 213. Avatar Богдана
  Богдана says:

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи є у вас така література: Вирощуємо ялинку вдома

  • 1) Вакулик П.Г. Оповіді про дерева.- К., 1991.- 296с.
   2) Дебриюк, Ю.М. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України / Ю.М. Дебринюк, І.І. М’якуш.- Львів, 1993.- 291с.
   3) Молотков, П.І. Насінництво лісових порід / П.І. Молотков, І.М. Патлай, Н.І. Давидова.- К., 1998.- 232с.
   4) Селекция лесних пород / П.И. Молоткогв, И.Н. Патлай, Н.И. Давидова и др..- М., 1982.- 224с.

 214. Avatar Саша
  Саша says:

  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему « Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності». Заздалегідь дякую!

  • 1) Романовська Л. Дієздатність дитини за цивільним законодавством / Л. Романовська // Держава і право.- 2012.- Вип. 58.- С. 391-399.
   2) Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб і Україні та зарубіжних країнах / Г. Резнік // Юридична Україна.- 2010.- № 9.- С. 80-85.
   3) Дмитренко Е. Поняття цивільної дієздатності особи, яка не досягла 14 років / Е. Дмитренко // Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 3.- С. 32-34.
   4) Дмитренко Ю. Наслідки вчинення правочинів особою, яка не досягла 14 років, за межами цивільної дієздатності / Ю. Дмитренко // Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- № 4.- С. 37-39.
   5) Василик Ю. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі / Ю. Василик // Віче.- 2014.- № 6.- С. 26-29.

 215. Avatar Ольга
  Ольга says:

  “Структура іменників у художніх творах Григорія Сковороди”

  • 1) Гнатюк Л. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода ?/ Л. Гнатюк // Дивослово.- 2006.- № 3.- С. 44-48.
   2) Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у ХХІ столітті / Л. Гнатюк // Дивослово.- 2013.- № 5.- С. 53-58.
   3) Поліщук Ф. Григорій Сковорода / Ф. Поліщук.- Київ: Вид-во художньої літератури «Дніпро», 1978.- 264с.
   4) Драч І. Григорій Сковорода / І. Драч.- Київ: Молодь, 1984.- 216с.
   5) Григорій Сковорода. 1722-1794: Бібліографічний покажчик.- Київ, 2002.- 136с.

 216. Avatar анна
  анна says:

  Інформація на тему: Опера “Тарас Бульба” Миколи Лисенка. Дякую

  • 1) Кияновська Л.О. Українська музична культура: Навч. посібник.- Львів, 2008.- С. 76-80.
   2) Букат Т. Микола Лисенко.- К., 1973.
   3) Архімович Л., Гордійчук М. М.В. Лисенко. Життя і творчість.- К., 1952.
   4) Ритаровська О.Є. Творчість Миколи Лисенка як відображення життя народу // Мистецтво в школі.- 2015.- № 9.- С. 38-41.
   5) Щербаківський В. До сорокових років смерті М. В. Лисенка: [весь номер присвячений Лисенку]// Музика.- 2013.- № 1.- С. 4-11.

 217. Avatar анна
  анна says:

  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Миколи Вілінського. Дякую.

  • 1) Михайлов М. М.М. Вілінський.- К., 1962.
   2) Муха А. З когорти фундаторів // Культура і життя.- 1988.- 25 травня.
   3) Муха А. М. Вілінський // Музика.- К., 1988.- № 3.
   4) Муха А. Композитори України та української діаспори: довідник.- К., 2004.- С. 56.
   5) Архімович Л. Каршиева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії укр.. музики.- К., 1964.- 4. ІІ.- С. 270-271.
   6) Енциклопедія Сучасної України.- К., 2005.- Т. 4.- С. 541.

 218. Avatar Марта
  Марта says:

  Доброго дня, допоможіть знайти інтегровані заняття на тему: Формування лексичної компетенції старших дошкільників засобами художньої літератури.

  • Білан, О.
   Художня ілюстрація та зв’язна розповідь [Текст] / О. Білан // Палітра педагога. – 2008. – № 4. – С. 23-26 : рис.
   Бистрицька, В.
   Ігри-вправи з віршованим супроводом [Текст] / В. Бистрицька //Дошкільне виховання. – 2002. – № 3. – С. 14-15.
   Калмикова, Л.
   Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєво? підготовки дітей до школи [Текст] / Л.Калмикова // Початкова школа. – 2001. – N 2. -С. 10-13.
   Кобзаренко, Л.
   Сонячний промінчик : інтегроване заняття для старших дошкільнят [Текст] / Л. Кобзаренко, В. Пенішкевич, Л. Рожковська, Л. Еманова//Дошкільне виховання. – 2010. – № 6. – С. 30-32.
   Сарапулова, Є.
   Як навчити дитину висловлювати думку [Текст] / Є.Сарапулова // Дошкільне виховання. – 2002. – № 4. – С. 16-17.
   Туров, М.
   Про злого Колобка та добру Лисицю [Текст] : [Розвиток творчих здібностей] / М.Туров // Дошкільне виховання. – 2001. – № 3. – С. 22-23.
   Цехмістер, О.
   Поліхудожній розвиток змалку [Текст] / О. Цехмістер, Л. Голік, С. Морозова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 4. – С. 12-13.
   Шкльода, В.
   Сорока-Ворона кашку варила [Текст] / В.Шкльода //Дошкільне виховання. – 2002.-№10.-С. 21.

 219. Avatar Pavel
  Pavel says:

  Доброго дня! Чи є література про Бермудський трикутник? Дякую.

  • 1) Куше Лоуренс Дэвид Бермудський треугольник: миты и реальность / Л.Д. Куше.- Москва: Прогресс, 1978.- 351с.
   2) Войтов В. Наука опровергает вымысел. О. Бермудськом треугольнике / В. Войтов.- Москва, 1988.- 138с.
   3) Станев Э. По программе ПОЛИМОДЕ «Бермудском треугольнике» / Э. Станев.- София: Наука и искуство, 1985.- 200с.
   4) Загадка Бермудського трикутника // Позакласний час.- 2014.- № 9.- С. 88.
   5) Корсак К. Бермудський трикутник у вимыры законыв природи / К. Косак // Персонал.- 2014.- № 2/3.- С. 124-139.

 220. Avatar Руслан
  Руслан says:

  Для знавців румунської мови та для початківців у науковій бібліотеці імені Івасюка з листопада проводяться безкоштовні мовні курси.‭ ‬Їх викладачка Галина ЯКУБЧАК каже,‭ ‬чи ці курси відбуваються і чи можливо звязатись по телефону з викладачкою . мій н.т.0501720926