Права людини: декларації та реальності

10 грудня – День прав людини. Це міжнародне свято, що відзначається за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини у 1948 році

До Дня захисту прав людини відділ обслуговування користувачів пропонує ознайомитись з надходженнями літератури 2021 року з правової тематики, що надійшли у відділ.

абдулаєваАбдулаєва Г. Кримські татари: від етногенезу до державності / Г. Абдулаєва. – Київ : Гамазин, 2021. – 408 с.Ця книжка – не просто начерк до життя й становлення кримських татар як етносу, це чудова можливість для читачів будь-якого віку довідатися й поміркувати в історичному (а подекуди й політичному) ракурсі про те, ким насправді є кримські татари, кримчаки, караїми, звідки вони взялися і яким чином сформувалися як народ. І чому зараз вони разом з іншими, на жаль, нечисленними етнічними групами змушені боронити свій статус корінного населення півострова, і якою є їхня роль у формуванні сучасної України. Детальне дослідження кримського історика Гюльнари Абдулаєвої допоможе відновити багатовікову етнічну історію кримських татар та інших корінних народів Криму, розвіє численні нав’язані міфи, продемонструє національну самобутність, унікальність та цінність етносу кримських татар для людської цивілізації. Книжка для тих, хто хоче знати історію без купюр.

господарськеГосподарське право : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. Бутирський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 144 с.Навчальний посібник містить мету і завдання навчальної дисципліни «Господарське право», опис навчальної дисципліни, програму курсу, плани практичних занять із ситуативними задачами, тематику самостійної роботи, перелік екзаменаційних питань, короткий зміст навчальних елементів та список рекомендованої літератури до курсу. Відповідає вимогам програми «Господарське право».

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

забезпечення правЗабезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення короновірусної інфекції (COVID–19): особливості і шляхи удосконалення / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2020. – 62 с.Це дослідження може розглядатися як перший етап у процесі пошуку оптимальних механізмів захисту прав і свобод громадян та їх повноцінної реалізації, а також особливостей функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інститутів прямої демократії та громадянського суспільства в цілому в умовах поширення коронавірусної хвороби.

козубКозуб І. Основи римського цивільного права : навч. посіб. / І. Козуб, М. Боднарук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 488 с.Навчальний посібник містить необхідний матеріал для освоєння курсу «Основи римського цивільного права», перелік питань для самоконтролю, практичні та тестові завдання, список рекомендованої літератури до кожного розділу.

Для студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться основними положеннями римського цивільного права.

Конституція і конституційні зміни в УкраїніКонституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. ред.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. – Київ : Заповіт, 2020. – 300 с.Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки (1946-2019рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В. Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.

Для науковців, експертів, фахівців у сфері конституційного права, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного конституційного розвитку України.

литвиненкоЛитвиненко Ю. Громадянське суспільство і держава: ідея рефлексу (Основи теорії гуманізму) / Ю. Литвиненко. – Київ : КВІЦ, 2020. – 528 с.Ця Книга про те, як влаштований Світ, який ми можемо спостерігати:

1) в цілому;

2) та його частина, яка є живою, а також;

3) та жива частина, яку називають людством.

Ще ця Книга про сенс життя Людини, який я бачу в тому, щоб зробити кожного з нас максимально живим. І про те, як його досягти. Про те, які відносини між людьми знищують їхнє життя, а які навпаки – посилюють їхню волю до нього. Ця Книга про те, як захистити життя кожного безвідносно до його ознак, властивостей або здібностей. Ця Книга – теорія гуманізму.

масовіМасові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря, 1941–1944 = Масавыя расстрэлы. Халакост паміж Балтыйскім і Чорным морам, 1941–1944 : [кат. вист., 27 верес. 2016 – 28 лют. 2017 рр.] / Фонд «Меморіал убитим євреям Європи», Фонд «Топографія терору». – Київ : Фамільна друкарня Huss [Друк], 2021. – 340 с.Публікація присвячена вбивствам євреїв, ромів та інших жертв німецької окупації у Східній Європі через масові розстріли, і може використовуватися для історичної та педагогічної роботи в Україні та Білорусі.
мірилоМірило верховенства права (правовладдя) національного рівня : практика України = Rule of law checklist at national level : case of Ukraine / Центр дослідж. проблем верховенства права та його втілення в нац. практику України Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акад.» ; за заг. ред. М. Козюбри. – Київ : [Б. в.], 2020. – 144 с.За результатами проведеного дослідження було підготовлено спеціальний посібник «Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України» (Rule of law checklist at national level: case of Ukraine). Основна мета видання – структурування складових верховенства права та їх практична орієнтація з огляду на особливості українського національного законодавства та практики нормозастосування.

містоМісто, з якого почалася війна / Є. Бардяк [та ін.] ; за заг. ред. А. Удовенка. – 2-е вид., доп. – Київ : Ямчинський О. В., 2020. – 252 с.Збірка досліджень присвячена проблемі порушень прав людини у Слов’янську та відновлення миру на Сході України в 2014–2018 роках. В основі книги – свідчення цивільних осіб, які стали свідками порушень прав людини чи постраждали внаслідок воєнних дій у місті у квітні-липні 2014 року. У збірці проаналізовано функціонування незаконних в’язниць, переслідування мешканців міста за релігійні переконання, залучення неповнолітніх осіб до збройних формувань, питання примусової праці та торгівлі людьми в місцях несвободи, проблеми обстрілів та мінування об’єктів цивільної інфраструктури. Розглянуто також розгортання проросійської пропаганди в місті, проблеми доступу до медичної допомоги під час окупації та пошуку шляхів примирення після відновлення урядового контролю над Слов’янськом.

Видання адресоване громадським активістам, представникам міжнародних організацій, правоохоронних органів і медіа та широкому колу читачів, небайдужих до війни на Cході України.

невідкладнаНевідкладна правнича допомога : юрид. порадник ; практ. посіб. / Асоц. юрид. клінік України, Київ. міськ. орг. Союзу юристів України ; упоряд. В. С. Ковальський [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 300 с.У книзі в доступній, популярній формі висвітлено широке коло юридичних питань, знання яких є необхідним для реалізації прав людини та громадянина. Такими, зокрема, є шлюбно-сімейні, трудові, земельні відносини, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, спадкування, порядок звернення до суду в цивільних справах та питання виконання судових рішень.

Книга може стати в пригоді широкому колу читачів, а також студентам юридичних вищих навчальних закладів, працівникам соціальних служб сім’ї та молоді, юридичних клінік тощо.

організаційноОрганізаційно-правові основи фізичної культури і спорту України : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: О. Цибанюк, Н. Гнесь. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 176 с.Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади семінарських занять, питання для самоконтролю, модульні контрольні роботи, термінологічний словник та список рекомендованої літератури. У посібнику визначені організаційно-правові основи фізичної культури і спорту України.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі професійної підготовки майбутніх фахівців.

піренПірен М. Освітньо-мотиваційний потенціал демократичного державотворення в Україні : [посіб.-практикум] / М. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Акад. упр. при Президентові України. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 254 с.Автором обґрунтовано сучасне бачення освітянсько-мотиваційної домінанти громадян на активну фахово-відповідальну участь в державотворенні щодо демократизації сучасного українського суспільства на духовно-інноваційних засадах та європейських цінностях.

Для державних службовців, освітян, духовенства, громадських активістів, політиків, студентів, журналістів, громадян з метою просвітницької роботи, згуртованості та єдності на прогресивний розвиток.

праваПрава людини та публічне врядування : матер. IV Міжнар. правничого форуму, 21 травня 2021 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публіч. права ; уклад.: І. В. Ковбас, П. І. Крайній. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 184 с.Збірник містить матеріали доповідей учасників ІV Міжнародного правничого форуму «Права людини та публічне врядування». Міжнародний форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам
ріделлРіделл А. Книжкові злодії. Про нацистські розкрадання бібліотек Європи та про спроби повернути літературну спадщину / А. Ріделл ; пер. зі швед. В. Криницький. – Харків : Фабула, 2020. – 400 с.Нацисти протягом усього часу, що мали владу, грабували бібліотеки – спочатку на території Німеччини, а потім у всіх захоплених землях. Кількість утрачених (загублених у вирі війни й остаточно знищених) книжок обчислюється мільйонами примірників. Книжки не були настільки унікальними і не мали значної матеріальної цінності, як-от витвори мистецтва, натомість мали цінність ідеологічну, адже передусім спеціальні бригади грабували бібліотеки ворогів нацизму. Знищували не просто книжки, знищували культурну, національну ідентифікацію цілих громад. Залишки довоєнних книгозбірень ще й сьогодні розсіяні в багатьох європейських містах. Андерс Ріделл прагне відтворити шлях нацистських книжкових злодіїв і віддати шану тим, хто намагався їм протистояти.

становищеСтановище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2020 році : аналіт. доп. / О. Виноградова [та ін.] ; ZMINA, Netherlands Helsinki Committee. – Київ : [Б. в.], 2020. – 142 с.У цій доповіді проаналізовано міжнародні документи, національне законодавство та умови, у яких відбувалася правозахисна та громадська діяльність окремих осіб і організацій на підконтрольній уряду території України впродовж 2020 року. Розглянуто ключові проблеми, з якими стикаються правозахисники та громадські активісти, наведено окремі випадки переслідувань правозахисників і громадських активістів, зокрема кримінального, цивільного та адміністративного, погроз, фізичного насильства (включно з убивствами, побиттям і пошкодженням майна), стеження й дискредитаційних кампаній, перешкоджання мирним зібранням тощо.

Розраховано на представників органів державної влади, міжнародних та міжурядових організацій, журналістів, правозахисників і громадських активістів.

сучасніСучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 4 берез. 2021 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. юрид. ін.-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.». – Чернівці : Яворський С. Н. [Виготівник], 2021. – 332 с.У збірнику вміщені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ».
тертишнаТертишна Л. Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми реалізації : монографія / Л. Тертишна. – Харкiв : Юрайт, 2020. – 172 с.Монографія є викладенням основного змісту кандидатської дисертації, рекомендованої до захисту на вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кафедрою господарського права. Наукова робота присвячена формуванню теоретичної моделі механізму господарсько-правового забезпечення функціонування державної регіональної політики, подальшій розробці концепцій вдосконалення чинного законодавства з питань забезпечення розвитку господарських відносин з позиції державної регіональної політики, а також дослідження сучасного стану господарсько-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку. Отримані автором теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій діяльності держави в процесі удосконалення господарського законодавства, зокрема, з метою деталізації наявних та створення нових нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються організації та діяльності у сфері регіонального розвитку, крім того – при удосконаленні методологічних засад присвячених забезпеченню якісного державного регулювання політики розвитку територій. Сформовані пропозиції можуть бути корисні для спеціалістів у галузі права та інших наук, які досліджують сферу державної регіональної політики, викладачів, аспірантів, студентів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади.
цивільнийЦивільний кодекс Галичини. 1797 / пер. з нім.: М. Мартинюка, О. Павлишинець ; вступ. ст. В. А. Васильєвої ; передм. К. Нешвара. – Івано-Франкiвськ : Моріс Ґруп : Вавилон. Б-ка, 2017. – 272 с.Цивільний кодекс для Галичини (та Буковини) 1797 є першою в історії кодифікацією приватного права в сенсі сучасного логіко-правового вчення. Як перша повна кодифікація приватного права, цей документ заклав основу для дальших праць з кодифікації, що призвело до появи Загального Цивільного кодексу німецьких наслідних земель Австрійської монархії. Це українське видання є вагомим зверненням до історичного досвіду кодифікації на українських землях, що стали свого часу прототипами розвитку цивільного законодавства Європи. Це видання створено з ініціативи друзів та партнерів видавництва Вавилонська бібліотека юридичною компанією Моріс Ґруп.

юрчишин кримінологічнаЮрчишин В. Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності : монографія / В. Юрчишин, Т. Арделян ; Чернів. юрид. ін.-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.». – Чернівці : Технодрук, 2021. – 156 с.У монографії здійснено комплексний аналіз кримінологічної характеристики сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності, розроблено на його основі науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо подальшого вдосконалення норм законодавства про кримінальну відповідальність у зазначеній сфері. З’ясовуються поняття та система, стан і рівень злочинності у сфері підприємницької діяльності, дається її кримінально-правова та кримінологічна характеристика. Досліджується зарубіжний досвід застосування заходів запобігання злочинності у сфері підприємницької діяльності, прогнозуються перспективи нормативного та правозастосовного удосконалення інституту злочинів у сфері підприємництва в Україні.

Рекомендується викладачам, аспірантам, студентам юридичних вузів та факультетів, практичним співробітникам правоохоронних органів, експертам, суддям та адвокатам, а також усім, кого цікавлять проблеми вітчизняного кримінального права та кримінології.

юрчишин особливостіЮрчишин В. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із насильством в сім’ї : монографія / В. Юрчишин, Р. Кифлюк ; Чернів. юрид. ін.-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.», Чернів. ін.-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 160 с.У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно досліджені особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних з насильством в сім’ї. З’ясовуються історичні аспекти становлення насильства в сім’ї, стан дослідження проблеми на сучасному етапі; поняття та види домашнього насильства. Аналізуються криміналістична  характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї; слідчі ситуації та алгоритм дій слідчого на першочерговому та наступному етапах їх розслідування; процесуально-тактичні аспекти проведення слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї.
юрчишин процесуальніЮрчишин В. Процесуальні засади участі прокурора у кримінальних провадженнях про корупційні злочини : монографія / В. Юрчишин, Ю. Юрчишин ; Чернів. юрид. ін.-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.». – Чернівці : Технодрук, 2021. – 188 с.У монографії досліджено процесуальні засади участі прокурора у кримінальному провадженні про корупційні злочини. Розкрито ґенезу участі прокурора в справах про корупційні злочини, відображено стан дослідження проблем участі прокурора у таких кримінальних провадженнях. Проаналізовано повноваження прокурора в ході судового розгляду справ про корупційні злочини та на стадіях оскарження судових рішень, особливості міжнародного співробітництва в означеній сфері та досвід зарубіжного законодавця.

Comments are closed.