Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

608.3
Б 63
Біологічна безпека України : монографія / Нац. акад. Служби безпеки України, Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хім. безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров’я України ; за заг. ред.: М. В. Величка, В. Г. Радченка. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 784 с. : іл., фот., табл., рис. – Бібліогр.: с. 718-775 (762 назви)  200 пр.

ВДЕТП(1).

502
Б 82
Борейко, Владимир Евгениевич.

Права природы и права животных / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2017. – 56 с. : портр., ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 81). – Библиогр.: с. 46-53  500 экз.

ВДЕТП(1).

616.379-008.64
В 22
Вахтангишвили, Роберт Шалвович.

Диагноз сахарный диабет – не приговор / Р. Ш. Вахтангишвили, В. В. Крежчковская. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 256 с. : рис., табл. – (Медицина для вас). – Библиогр.: с. 243-246  5000 экз.

ВДЕТП(1).

342.9(477)
В 54
Віхляєв, Михайло Юрійович.

Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук / М. Ю. Віхляєв ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 36 с.  100 пр.

ВЗОФ(1).

616.43
Л 53
Лечение заболеваний эндокринной системы / авт.-сост. С. А. Мирошниченко. – Донецк : БАО, 2007. – 224 с. – (Драгоценный домашний лечебник)  15000 экз.

ВДЕТП(1).

821.111
Л 81
Лоуренс, Девід Герберт.

Англіє, моя Англіє та інші оповідання / Д. Г. Лоуренс ; пер. з англ.: О. Ломакіної, Г. Гнедкової. – Київ : Знання, 2017. – 256 с. – (English Library ; Вип. 28)   Б. т.

ЮНФ (АБ)(1).

75.04(477.85-25)
Л 93
Любківський, Олег.

Художні трактати про місто, що колись називалося Czernowitz / О. Любківський ; концептуальний атор. проект О. Любківського ; пер. нім. мовою В. Гьосс [та ін.]. – Чернiвцi : Глібка О. В., 2017. – 136 с. : кол. іл.  500 пр.

ВКР(1)

004:81
М 36
Маценко, Василь Григорович.

Інформаційні технології у прикладній лінгвістиці. Практичний курс : навч. посіб. / В. Г. Маценко ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 272 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 268-270  100 пр.

ЧЗ(1), ВЗОФ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

821.162.1.09
Р 69
Романишин, Віра Михайлівна.

Проблеми теорії часопростору міста в літературі (на матеріалі творчості Бруно Шульца та Дебори Фоґель) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / В. М. Романишин ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернiвцi, 2017. – 20 с.  100 пр.

ВЗОФ(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.