Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

005.32
А 30
Адізес, Іцхак Кальдерон.

Управління змінами для досягнення найліпшого результату в бізнесі й повсякденному житті / І. К. Адізес ; пер. з англ. Т. Семигіна. – Розшир. і випр. вид. 2015 р. – Київ : Book Chef, 2018. – 400 с. : рис.  2000 пр.

ВДЕТП(1).

016:908(477.85)
Б 90
Буковина : краєзн. бібліогр. покажч. л-ри про Чернівецьку область за 2016 рік / Упр. культ. Чернівецької облдержадмін., Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; упоряд.: Л. Ю. Шарабуряк, Ю. В. Боганюк ; ред.: М. М. Довгань, І. В. Рудько. – Чернiвцi, 2017. – 364 с. – Імен. покажч.: с.321-351 . – Геогр. покажч.: с.352-360 . – Список вик. період. видань.: с. 361  50 пр.

АБ(1), ВЗОФ(1), ДБВ(1), ЧЗ(1), ВДЕТП(1), ВДІМ(1), НМВ(1), ВМ(1), ВКР(4), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

070
Ж 85
Жук, Олеся Олександрівна.

Теоретичні і практичні аспекти телевізійної журналістики : навч. посіб. для студ. спец. “Журналістика” / О. О. Жук ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2018. – 224 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – Бібліогр.: с. 215-223(152 назви)   Б. т.

ЧЗ(1).

005.2
К 60
Коллінз, Джим.

Величні за власним вибором. Невідомість, безлад та успіх – чому деякі процвітають усупереч всьому / Д. Коллінз, М. Т. Хансен ; пер. з англ. В. Заборова. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 368 с. : рис. – (Світоглядна література). – (New York Times Bestseller). – Бібліогр. в прим: с. 337-381 (287 назв)  Б. т.

ВДЕТП(1).

005.3
Л 20
Лалу, Фредерік.

Компанії майбутнього / Ф. Лалу ; пер. з англ. Р. Клочка. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 544 с. : рис. – Бібліогр.: с. 536-541  3000 пр.

ВДЕТП(1).

004(73)
С 50
Сміт, Деніел.

Думати, як Стів Джобс / Д. Сміт ; пер. з англ. О. Чупи. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.  2500 пр.

ЧЗ(1).

070(091)
С 75
Срібняк, Ігор Володимирович.

Історія журналістики (XVII-XX ст.) : [підруч. для студ. вищ. навч. закладів] / І. В. Срібняк. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2013. – 308 с. – Бібліогр.: с. 296-300  500 пр.

ЧЗ(1).

016:94(477.85)
Ф 81
Фостій Іван Петрович : біобібліограф. покажч. / Пошуково-вид. агенство, Чернівецька обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; уклад. І.  І. Саранчук. – Чернiвцi : Друк Арт, 2018. – 136 с.  200 пр.

ВКР(1).

398.9
Т 68
365 притч на щодень / пер. з рос. О. Гладкого ; упоряд. Д. Віссон. – Львiв : Свічадо, 2015. – 336 с. : іл.  Б. т.

АБ(1).

398(=135.1)(477.85)
M89
Motrescu, Nicolae.

Crasna Bucovinei (3) : folclor / N. Motrescu. – Cernauti : DrukArt, 2018. – 300 p. : ill.  200 экз.

ВЗОФ(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.