Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

027.02:004.77
Б 59
Бібліотеки і електронне урядування : метод.-навч. матер. для бібл. прац. / Чернівецька обл. гром. організація “Комітет виборців”, Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка. – Чернiвцi, 2013. – 12 с. : вкл. арк.

НМВ(1), ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

821.112.2(436)
Г 52
Главініч, Томас.

Життя бажань : роман / Т. Главініч ; пер. з нім. В. Кам’янець. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. – 252 с. – (Бібліотека німецькомовної літератури). – (Меридіан серця)  Б. т.

АБ(1).

811.161.2’255.4
І-19
Іваницька, Марія.

Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах : монографія / М. Іваницька. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. – 608 с. – Бібліогр.: с. 547-605 (748 назв)  300 пр.

ВДІМ(1).

811.111
К 65
Копилов, Володимир Семенович.

Англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей = English for the students of Humanities : лексико-грамат. посіб. / В. С. Копилов, М. М. Лучак, К. В. Тулюлюк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 294 с.  300 пр.

ВДІМ(1).

159.9
О-63
Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна.

Люди й мурахи. Дорожні нотатки психолога / Л. Орбан-Лембрик. – Чернівці ; Івано-Франківськ : Книги-ХХІ, 2013. – 264 с. : іл.  Б. т.

АБ(1).

792.071.2(477)
Р 59
Роговцева, Ада Николаевна.

Свидетельство о жизни / А. Н. Роговцева. – Каменец-Подольский : Друкарня Рута, 2013. – 336 с. : фот., ил.  Б. т.

ВМ(1).

821.161.2.09
С 79
Стеф’юк, Іванна Іванівна.

Людина і війна (на матеріалі художньої та мемуарної спадщини Марка Черемшини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / І. І. Стеф’юк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернiвцi, 2016. – 20 с.  100 пр.

ВЗОФ(1).

821.112.2(494)
Ф 73
Флореску, Католін Доріан.

Якоб вирішує любити : роман / К. Д. Флореску ; пер. з нім. Ю. Прохасько. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. – 384 с. – (Бібліотека німецькомовної літератури). – (Меридіан серця)   Б. т.

АБ(1).

616.34-002
Х 93
Христич, Тамара Миколаївна.

Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря : навч.-метод. посіб. / Т. М. Христич, Л. С. Бабінець, Д. О. Гонцарюк ; М-во охорони здоров’я України, Буковинський держ. мед. ун-т, Каф. фтизіатрії та пульмології, Тернопільський держ. мед. ун-т ім. Горбачевського, Каф. сімейної медицини. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – 88 с. : рис. – Бібліогр.: с. 80-85 (88 назв)  300 пр.

ЧЗ(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.