Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

821.161.2(94)
Г 38
Герман, Сергій.

Готель “Цитадель” : роман / С. Герман. – Харкiв : Дім Реклами, 2021. – 356 с.

АБ(1).

94(477)
Г 61
Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації : навч. посіб. для вчителів / М-во культ. та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; М-во культ. та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 336 с. : іл., фот. – Дод.: с. 275-324 . – Бібліогр. в підрядк. прим.

ЧЗ(1).

94(477.43)
М 58
Мизак, Нестор Степанович.

Подільський рубікон ОУН (по обидві сторони Збруча) / Н. С. Мизак. – Чернівці : Друк Арт, 2021. – 232 с. : іл., фот. – (Додаток до серії “За тебе, свята Україно” ; Кн. 19). – Бібліогр.: с. 223 (19 назв)

ЧЗ(1).

94(477.51)
Н 63
Никодим (архім.).

Вабить серце село Виблі : докум.-іст. нариси / Никодим. – Харкiв : Діса Плюс, 2021. – 784 с. : іл., портр., фот. – (Виблі. Подесення. Дивокрай). – Бібліогр.: с. 722-730. – Імен. покажч.: с. 731-779

ЧЗ(1).

611.31
О-75
Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини : монографія / С. Ю. Паліс [та ін.] ; М-во охорони здоров’я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці : БДМУ, 2022. – 160 с. : рис. – Бібліогр.: с. 141-157 (211 назв)

ВМЛ(1).

811.161.2
Є 97
Єщенко, Тетяна Анатоліївна.

Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук / Т. А. Єщенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 40 с. : схеми

ВЗОФ(1).

811.161.2
Є 97
Єщенко, Тетяна Анатоліївна.

Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко. – Львiв : Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2021. – 470 с. – Бібліогр.: с. 360-469

ЧЗ(1).

821.161.2’06
Б 90
Буль, Саша.

Плющ : [роман] / С. Буль ; іл. С. Зуєва. – Київ : Люта справа, 2021. – 408 с. : іл. – (Книги, що порушують спокій)

АБ(1).

929.52(477)
В 68
Волошинський, Богдан.

Родина Біберовичів / Б.  Волошинський. – Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2021. – 192 с. : іл., фот. – Імен. покажч.: с. 186-188. – Бібліогр. в кінці ст.

ЮНФ (АБ)(1).

821.161.2’06
Г 67
Горбатюк, Марина Олександрівна.

Книга мовчань : поезії / М. О. Горбатюк. – Чернівці : Букрек, 2022. – 152 с. – (Третє тисячоліття: українська поезія)

ВКР(1), АБ(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.