Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

94(477.85)
І-23
Івасютин, Тарас.

Життя як подорож / Т. Івасютин. – Чернівці : Друк Арт, 2022. – 128 с. : іл., фот.

ВДЕТП(1).

351.746.1(569.4)
Б 24
Бар-Зохар, Міхаель.

Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки / М. Бар-Зохар, Н. Мішаль ; пер. з англ. О. Михельсон. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2022. – 384 с. – (Єврейська бібліотека). – Бібліогр.: с. 356-379

АБ(1).

821.161.2’06
Б 74
Богуцька, Олена Кирилівна.

Другий фронт, або Щоденник поетки / О. К. Богуцька. – Вiнниця : Твори, 2022. – 132 с.

ВКР(1).

821.161.2’06
В 64
Вознюк, Володимир Аксентійович.

Сподівання прийдешності : поезії / В. А. Вознюк. – Чернівці : Букрек,2022.- 84 с.

ВКР(1).

821.161.2’06
Г 65
Гончар, Інна Михайлівна.

По цю сторону межі : [поезія] / І. М. Гончар. – Чернівці : Місто, 2022. – 64 с.

ВКР(1).

616.61
Д 42
Джуряк, Валентина Степанівна.

Молекулярно-генетичні аспекти розвитку хронічної хвороби нирок: нові перспективи і можливості : [монографія] / В. С. Джуряк, Л. П. Сидорчук ; М-во охорони здоров’я України, Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці : БДМУ, 2022. – 282 с. : рис., табл. – Дод.: с. 164-234 . – Бібліогр.: с. 235-268 (256 назв)

ВМЛ(1).

821.161.2’06
Л 17
Лазарук, Мирослав Ярославович.

Тилинка й литаври : поезії, цикли, поеми / М. Я. Лазарук. – Чернівці : Друк Арт, 2021. – 216 с. : іл. – (Третє тисячоліття: українська поезія ; Вип. 11)

ВКР(1).

94(477.85)
С 30
Семенюк, Микола Степанович.

Сторінками життя Ганни Шиманської. Документальна розповідь про буковинку Ганну Миколаївну Шиманську, яка допомагала борцям за волю України : [історико-краєзнавче дослідж.] / М. С. Семенюк. – Чернівці : Місто, 2022. – 24 с. : вкл. арк., фот. – Бібліогр.: с. 20-21 (20 назв)

ВКР(1).

1(477)
С 44
Сковорода, Григорій Савич.

Світ ловив мене… / Г. С. Сковорода ; худож. О. Ройтбурд ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2022. – 272 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ЧЗ(1).

37.015.31
Ц 56
Цибанюк О. О.

Фізичне виховання учнівської молоді в закладах освіти Румунії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. О. Цибанюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 480 с. – Бібліогр.: с. 381-442 (631 назва) . – Дод.: с. 443-478

ЮНФ (АБ)(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.