Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

351.713(477)
Б 28
Батанова, Людмила Олександрівна.

Адміністрування митних платежів : навч.-метод. посіб. / Л. О. Батанова, Г. Л. Карпенко, Н. О. Коваль ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”, Каф. морського та митного права. – Чернівці : Яворський С. Н., 2018. – 88 с. – (Навчально-методичні посібники). – Бібліогр.: с. 81-86 (60 назв)

ВЗОФ(1).

159.98
Б 86
Боуен, Денніс.

Вступ до клінічної психології : курс лекцій / Д. Боуен ; Асоц. психіатрів України. – Київ : Горобець, 2018. – 152 с. – (Бібліотека клінічного психолога). – Бібліогр. в кінці глав

ЧЗ(1).

005
В 25
Вдовічен, Анатолій Анатолійович.

Менеджмент : навч. посіб. у схемах, питаннях та відповідях / А. А. Вдовічен, В. А. Чичун ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торг.-екон. ун-т, Чернівецький торг.-екон. ін-т, Каф. менеджменту і туризму. – Чернiвцi, 2018. – 262 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 257-262 (96 назв)

ВДЕТП(1).

323.1(477)
Г 85
Грінченко Б.

Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов ; упоряд. А. Жуковський ; НАН України, Ін-т укр. археогр. – Київ, 1994. – 50 с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – поч. 20 ст. ; Вип.1). – Імен. покажч.: с. 280-285

ЧЗ(1).

159.944.4
Е 90
Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/життєстійкості у дітей та дорослих : метод. посіб. для практ. психологів, соціальних педагогів / Чернівецька обл. рада, Ін-т післядипломної пед. освіти Чернівецької обл., Наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи ; уклад.: Д. Д. Романовська, М. Г. Ящук. – Чернiвцi, 2018. – 180 с. – Бібліогр. в кінці підрозд.

ЧЗ(1).

616.833
З-86
Зорій І. А.

Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників : монографія / І. А. Зорій, Н. В. Пашковська, В. М. Пашковський. – Чернівці : Яворський С. Н., 2018. – 116 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 97-115 (237 назв)

ЧЗ(1).

159.922.6
К 72
Костик, Любов Богданівна.

Вікова психологія : курс лекцій / Л. Б. Костик ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернiвцi, 2018. – 116 с. – Бібліогр.: с. 112-115 (77 назв)

АБ(1).

821.161.2’06
М 19
Малик, Галина Миколаївна.

Бабусина книжка : [для мол. шк. віку] / Г. М. Малик ; намал. Л. Корж-Радько. – Львiв : Вид-во Старого Лева, 2012. – 32 с. : кол. іл.

АБ(1).

657.1(477)
М 23
Маначинська, Юлія Анатоліївна.

Облік і аналіз фінансових результатів у готельному господарстві : монографія / Ю. А. Маначинська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торг.-екон. ун-т, Чернівецький торг.-екон. ін-т. – Чернівці : Місто, 2014. – 424 с. : рис., табл. – Дод.: с. 262-406 . – Бібліогр.: с. 407-423 (236 назв)

ВДЕТП(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.