Нові надходження за останній місяць

Повний список нових надходжень літератури доступний за наступним лінком – ЗАВАНТАЖИТИ

811.111
К 65
Англійська мова для професіоналів = For specific purpose :  для студ. спец. “Історія”, “Політологія”, “Публічне управління та адміністрування”: лексико-грамат. посіб. / В. С. Копилов, М. М. Лучак, К. В. Тулюлюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Яворський С. Н., 2019. – 324 с.

ВДІМ(1).

005.511
Б 59
Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / З. С. Варналій [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем.

ВДЕТП(1).

351.713(477)
Б 61
Білак, Наталія Ігорівна.

Переміщення товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України : монографія / Н. І. Білак, В. В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Днiпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 190 с. – (Митна політика). – Бібліогр.: с. 162-189 (245 назв)

ВДЕТП(1).

811.161.2
М 74
Мовний контент : навч. посіб. / авт.-упоряд.: Ю. Л. Філіп, А. В. Ткач, Н. В. Білоус. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 120 с. : рис. – (Посібник для успішного складання ЗНО)

ЧЗ(1).

547
О-64
Органічна хімія : тестові завдання для пігот. студ. до ліцейзійного іспиту “Крок 1. Фармація” / Вищ. держ. навч. закл. України “Буковин. держ. мед. ун-т”, Каф. мед. та фармацевт. хімії ; уклад.: М. К. Братенко, Н. В. Панасенко. – Чернівці : Медуніверситет, 2019. – 184 с. – Бібліогр.: с. 183 (9 назв)

ЧЗ(1).

5
О-75
Основи природознавства : курс лекцій / М-во освіти і науки України, Пед. коледж Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича ; уклад. П. В. Мручковський. – Чернiвцi, 2019. – 124 с. – Бібліогр.: с. 123 (11 назв)

ВДЕТП(1).

54
О-75
Основи хімії : навч. посіб. для студ. нехім. спец. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: П. М. Фочук, В. Г. Іваніцька. – Чернiвцi, 2019. – 56 с. : табл.

ЧЗ(1).

336.71
О-77
Островська, Наталія Степанівна.

Контролінг ризиків у банку: теорія і практика : монографія / Н. С. Островська ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 306 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 270-305 (381 назва)

ВДЕТП(1).

811.161.2
Ч-90
Чумарна, Марія Іванівна.

Королівство мови / М. І. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2018. – 124 с.

АБ(1).

821.161.2’06
Ш 52
Шестопалова, Валентина.

Подарок судьбы / В. В. Шестопалова. – Лисичанськ : Лисичанська друкарня, 2019. – 46 с. : іл.

ЮНФ (АБ)(1).

Архів за попередні місяці

 Comments are closed.