Нове у відділах обслуговування

 Нові надходження у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук

ScanImage001Григорків В. С. Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення : монографія /  В. С. Григорків, Л. М. Буяк, С. В. Іщенко. – Чернівці, 2015. – 264 с.

Для науковців, фахівців у галузі землекористування.

 

 

 

 

PrintМельник І. В. CZERNOWITZ: історичні вулиці, будинки та видатні особистості : [урбаністичні есеї] / І. В. Мельник, Л. І. Щербаню, О. І. Лубківський. – Чернівці, 2015. – 416 с.

Для краєзнавців, туризмознавців, екскурсоводів, всіх, хто цікавиться історією та сьогоденням міста Чернівці.

 

 

 

 

 

Буфер обмена06Мікрокосмні моделі екосистем : монографія / С. С. Костишин. – Чернівці, 2015. – 336 с.

Для науковців, практиків, викладачів та аспірантів ВНЗ.

 

 

 

 

 

 

rueru5uСухий П. О. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : навч. посіб. / П. О. Сухий, Т. В. Гуцул. –Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 200 с.

Для  викладачів і студентів ВНЗ економічного профілю, керівників і спеціалістів організацій  аграрного сектора, а також усіх, хто цікавиться інформаційними технологіями в менеджменті землеустрою.

 

 

 

 

 

ddddddddddwwwwwФінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за ред. П. О. Нікіфорова. – Чернівці,  2015. – 384 с.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, фахівців фінансового сектору та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами реформування фінансової системи України.

 

Нові надходження у відділі обслуговування

бюджетнийНауково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / за заг. ред. Т. А. Латковської. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 176 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, хто за своїм фахом пов’язаний з фінансово-грошовою системою, а також правників, викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних та юридичних факультетів.

 

 

про працюНауково-практичний коментар Кодексу законів про працю України  : станом на 20 січня 2016 р. / В. В. Цюра [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 320 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар, призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

 

 

 

земельнийЗемельний кодекс України  : наук.-практ. коментар; станом на 3 червня 2016 р. / за заг. ред. В. І. Курила. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 632 с.

 

Даний науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.

 

 

 

митнийНауково-практичний коментар Митного кодексу України  : станом на 10 березня 2016 р. / А. І. Суббот [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Додіна. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 672 с.

 

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на березень 2016 року.

Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, правників та інших осіб.

 

 

 


крим процесНауково-практичний коментар
Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні : станом на 15 липня 2016 р. / С. С. Чернявський [та ін.] ; за заг. ред.
С. С. Чернявського. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 760 с.

 

Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 

 

житловийНауково-практичний коментар Житлового кодексу України  : станом на 10 березня 2016 р. / В. В. Цюра [та ін.]. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 253 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар, що призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів, вже буде до сучасної редакції вказаного кодексу.

 

 

 

 

сімейнийНауково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 10 серпня 2016 р. / С. Б. Булеша [и др.]. – Київ : Професіонал, 2016. – 480 с.

 

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз  проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці. Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, здобувачам, магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

 

цивільнийНауково-практичний коментар Цивільного кодексу України  : станом на 3 серпня 2016 р. / за заг. ред. В. І. Бобрика. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 800 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм ЦК з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

Видання розраховано на суддів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних відносин в Україні.

 

цив процесНауково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 5 серпня 2016 р. / за заг. ред.
С. О. Короєда. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 688 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 5 серпня 2016 року. Детально розглянуто усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному провадженням, а також новелам апеляційного і касаційного перегляду судових рішень та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації цивільного судочинства, а також рішення Конституційного Суду і постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких узагальнено практику застосування судами окремих норм цивільного процесуального законодавства.

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.

 

господарськийНауково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / за заг. ред.
С. М. Грудницької. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 488 с.

 

У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників судових і правоохоронних органів, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних та економічних закладів освіти.

 

 

 

кримінальнийНауково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 1 квітня 2016 р. / за заг. ред. О. М. Литвинова. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 536 с.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 1 квітня 2016 року.

В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.

 

 

антитерорАнтитерористична операція. Мобілізація. Соціальні гарантії учасникам АТО : практ. посіб. / упоряд.:
А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 168 с.

 

Посібник розрахований на військовозобов’язаних, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в забезпеченні її проведення, осіб, які переміщені з районів проведення антитерористичної операції, волонтерів.

 

 

 

банківськіБанківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 408 с.

 

Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян – позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 

 

земельне законЗемельне законодавство України : практ. посіб. станом на 10 березня 2016 р. / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов,
С. В. Пєтков. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 464 с.

 

Посібник розрахований на нотаріусів, адвокатів, державних кадастрових реєстраторів, оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, спеціалістів в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі, а також студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 

 

 

військові адмінпоруш Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавство. Коментар : практ. посіб. / упоряд.: А. В. Григоренко,
Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 272 с.

 

Посібник розрахований на військових службових осіб, на військовослужбовців строкової служби, на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, а також на військовослужбовців та працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Нові надходження у відділі абонемента

CPbl4fqwVBY Токмань, Г. Майдан: сторінка живої історії / Г. Токмань. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. – 104 с. 

У книзі спогадів однієї з рядових учасниць революційних подій кінця XX – початку XXI ст. в Україні передано особисті враження, роздуми, емоції оповідачки. У центрі розповіді – ніч штурму київського Майдану 18 – 19 лютого 2014 року.

 

 

 

 

pic1Тарковская-Гассанова Н. С. Династия Тарковских : ист. хроника / Н. С. Тарковская-Гассанова. – Киев : Україна, 2014. – 400 с. : ил. – (Выпущено по заказу Государстенного комитета телевидения и радиовещания Украины по программе “Українська книга” 2014 года).

Представлена книга присвячена видатному режисеру Андрію Тарковському. Досліджується життя восьми поколінь великої фамільної династії Тарковських, що жили в різних країнах, у різний час.

 

 

 

 

2Бажан М. П. Маловідомі мистецькі сторінки / М. П. Бажан ; упоряд. М. Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 816 с. : іл., портр. – До 110-річчя із дня народження.

Книга висвітлює погляди видатного поета ХХ століття, вченого-енциклопедиста, академіка НАН України Миколи Платоновича Бажана – проникнення в особливості театру, кіно, музики та живопису, які відлунилися в літературно-критичних статтях, численних перекладах. У ній вміщено маловідомі широкому загалу твори цього великого майстра слова у царині мистецтва. Його переклад «Бурі» В. Шекспіра і сьогодні в репертуарі Київського театру ім. І. Франка; відомі опери «Князь Ігор» О. Бородіна, «Хованщина» М. Мусоргського, «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича, успішно йшли в 1960–1970 рр. в Національній опері України. Неминущу цінність зберігають есеї про Леся Курбаса і Всеволода Мейєрхольда, Олександра Довженка, Катерину Білокур та інших діячів культури.

Для широкого кола читачів у цьому виданні відкриється Микола Бажан ерудит, естет, якому випало бути не тільки свідком видатних мистецьких явищ, а й творцем та ученим, що всотував і розвивав уроки режисерів, музикантів і художників. Він переплавив їх у власну творчість та потужно ввів через призму високопрофесійних перекладів у сферу української культури.

 

 

4Дзярнович О. Князі Острозькі / О. Дзярнович [та ін.] ; передм. А. Бумблаускас ; під наук. ред. І. Тесленка ; пер. з лит. В. Журби. – Київ : Балтія Друк, 2006. – 280 с. : іл., кол. іл., фот. – (Еліта).

Друга книга серії видань “ЕЛІТА”

2014 – рік, коли українська і європейська спільнота святкувала 500-річчя битви при Орші, у якій військо Великого князівства Литовського на чолі з українським князем Костянтином Івановичем Острозьким здобуло блискучу перемогу.

З нагоди видатної історичної події, а також враховуючи актуальність історичних персоналій Острозьких для сучасних євроінтеграційних перспектив України, видавництво «Балтія-Друк» предcтавляє великий міжнародний проект «КНЯЗІ ОСТРОЗЬКІ», присвячений представникам одного з найвідоміших українських родів в українській історії XIV–початку XVIІ ст., що займали високі адміністративні та військові посади в Польсько-Литовській державі. Протягом століть представники роду Острозьких були символом окремої України-Русі, відстоюючи національну самобутність народу, ревними боронителями православної віри та української культури. Рід Острозьких прославлений й своєю меценатською діяльністю, зокрема з іменем Костянтина Острозького нерозривно пов’язане виникнення першого вишу в Україні – Острозької академії, і поява Острозької Біблії – першого завершеного видання Біблії церковнослов’янською мовою. До видання залучено історичні документи і архівні матеріали, зібрані у 26 музеях України, Польщі, Литви і Білорусі. Історичні дослідження ілюструють майже 800 фотографій.

 

3Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. У. Еко ; пер. з італ. Л. Д. Ципоренко [та ін.] ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2014. – 1104 с. : іл. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2014 р.).

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до XX століт­тя і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи – Близький Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи – Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів – XVI-XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник – видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко – керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі.

«Історія європейської цивілізації. Рим» – сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює період античності від середини VIII ст. до н. е. (з часів першої урбанізації) і до падіння Римської імперії у V ст. н. е.

Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом – як всесвітньо відомими шедев­рами, так і першодруками із багатьох музеїв світу.

 

6Руїна / упоряд., передм. О. І. Гуржія. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2015. – 432 с. : іл., карти. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” 2015 р.).

Ця книга охоплює події в Україні другої половини XVII століття, що увійшли в її історію під назвою «Руїна». До видання включені прозові твори, історичні дослідження, документальні матеріали, котрі яскраво характеризують одну із найтрагічніших сторінок історії нашої держави.

Книга доповнена хронологією, картою того часу, примітками.

Розрахована на широке коло читачів.

 

5Тарас Шевченко. Художник. Повесть / вступне сл. О. Бороня ; упоряд. О. Бороня,  вид. “Мистецтво”; коментарі В. Судак. – Київ : Мистецтво, 2014. – 384 с. : іл. – Рос., англ.

У виданні подано автобіографічну повість видатного українського поета і художника Taраса Шевченка (1814-1861). Цей літературний твір, написаний російською мовою, розповідає про формування духовного світу, естетичних поглядів і переконань митця у період його життя й навчання у Петербурзі 30-40-х років XIX ст.

Текстовий матеріал доповнено майже 350 ілюстраціями творів автора, українських, російських та західноєвропейських художників, репродукціями рідкісних документів, світлин тощо. Розраховано на широке коло поціновувачів української літератури та мистецтва

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex


Comments are closed.